Användarguide Peabs Leverantörsportal

Leverantörsportal
Användarguide
VICTORIA TOWER
Kista
Innehåll
1. Peab skickar inbjudan via e-post
2. Logga in
3. Startsida – översikt förfrågningar
4. Förfrågningar
4.1 Aktuell förfrågan
4.2 Registrera anbud/offert
4.3 Förfrågan efter anbudstidens utgång
5. Hantera lösenord
6. Support
2
Leverantörsportal – Användarguide
2015-11-25
1. Peab skickar inbjudan via e-post
Förfrågan finns som
bifogad fil.
Länk till Peabs
leverantörsportal där
förfrågan och
bifogade handlingar
finns att hämta.
Användarnamn.
Lösenord skickas med
i första inbjudan via
ett separat mail.
3
Leverantörsportal – Användarguide
2015-11-25
2. Logga in
Inloggningsuppgifterna
bifogas med inbjudan.
Ange ditt
”Användarnamn” och
”Lösenord”.
Klicka på ”Logga in”.
Lösenord skickas med i
första inbjudan via ett
separat mail.
4
Leverantörsportal – Användarguide
2015-11-25
3. Översikt förfrågningar
Visar antal dagar innan anbudstiden löper ut.
Klicka på länken
för att komma till
förfrågan.
Efter sista anbudsdag finns förfrågan längst
ner på listan. Om det behövs mer tid för att
lämna svar, kontakta ansvarig vid Peab.
Kontaktuppgifter till ansvarig finns på aktuell
förfrågan.
Kryssa i radioknapparna
för att se de förfrågningar
dina kollegor mottagit från
Peab.
5
Leverantörsportal – Användarguide
2015-11-25
4.1 Aktuell förfrågan
Peabs kontaktperson för
aktuell förfrågan.
Ladda hem samtliga
handlingar.
Tacka ja eller nej till att delta
och lämna anbud.
Registrera anbud/offert.
Status visar om handlingar
har hämtats eller om de är
nya, är ersatta eller det har
tillkommit handlingar.
Vid alla förändringar får
du även information via
e-post.
6
Leverantörsportal – Användarguide
2015-11-25
4.2 Registrera anbud/offert
Registrera anbud/offert.
Registrera anbud/offert.
Skriv eventuell kommentar.
Släpp filer eller klicka för att
ladda upp filer.
7
4.3 Förfrågan efter anbudstidens utgång
Efter passerad anbudstid är förfrågan
och bifogade handlingar tillgängliga men
svar kan inte lämnas. Kontakta er
kontaktperson hos Peab om önskemål
finns att förlänga anbudstiden.
8
Leverantörsportal – Användarguide
2015-11-25
Kontaktuppgifter
till ansvarig hos
Peab finns på den
aktuella förfrågan.
5. Hantera lösenord
Ange nuvarande samt det nya lösenordet
enligt ert önskemål. För att undvika fel ska
det nya lösenordet anges två gånger.
Klicka på ”Ändra lösenord”.
9
Leverantörsportal – Användarguide
2015-11-25
6. Support
• Vid teknisk support och hjälp vid inloggning
Använd gärna webbformuläret för Support via peab.se.
• Frågor som inte rör teknisk support ställs till kontaktperson hos Peab.
Uppgifter om aktuell kontaktperson finns i förfrågan/inbjudan.
10
Leverantörsportal – Användarguide
2015-11-25