Steg 1: Ett roligt namn (boktitel):

Steg 1: Ett roligt namn (boktitel):
Steg 3: Berätta lite mer om huvudpersonen (den som
boken handlar om) tex, hur ser han/hon ut? Ålder?
Steg 2: Berätta din historia
Det var en gång…...
Steg 4: Var utspelar sig boken? Beskriv hur det ser
ut och vilka som bor där.
Författare:
(vänd på bladet om du inte får plats)
www.smartypants.se