Hej förälder!

SKÅPET TAGE
Hej förälder!
I skåpet lägger du kläder och
skor som ditt barn inte längre
behöver.
Du kan också ta kläder här som
ditt barn har användning för.
Du behöver inte lämna något
för att få ta klädesplagg.
Skåpet Tage är bra för
både miljön och
plånboken!
VARFÖR ÅTERANVÄNDA KLÄDER?
Att återanvända kläder har många fördelar. Förutom
att det är en miljövinst, sparar du pengar, och om
kläderna redan använts och tvättats, minskar risken för
att plagget innehåller rester av kemikalier.
När kläderna är utslitna ska de i dagsläget läggas i
soporna (brännbart), men på vissa ställen finns material­
återvinning av textilier. Det finns även butiker som tar
emot kläder och textil för att på olika sätt kunna åter­
använda eller återvinna fibrerna i dem.
Att konsumera mindre är det bästa för miljön, och nästa
steg i avfallstrappan är att återanvända. Tredje steget är
att materialåtervinna, vilket är bättre än att bara ta till­
vara energin som finns i materialet genom förbränning.
BEGAGNADE KLÄDER & SKÅPET TAGE
Det finns många möjligheter att få tag på och göra sig
av med begagnade kläder. Skåpet Tage är ett smidigt
sätt. Second hand-affärer, auktionssajter, loppisar och
Facebook-grupper är andra sätt.
Skåpet Tage är en bra idé från Karlstad kommun. Läs
mer på http://karlstad.se/nyheter/2015/mars/skapet-tagear-bra-for-bade-miljon-och-planboken/
Tack för att du använder Skåpet Tage!