Kulturprogram Rapport

Kulturprogram
Fyll i rutorna markerade med *
Distrikt
Rst
Verksamhetsform
Rapport
Län/Kommun
Sektion
Ämneskod
Verksamhetstyp
Verks år
Arrnr
Kulturform
Int/off
Inter
Medv
Ant med *
Publik *
Univ
Medarr
Varav
kvinnor *
Datum *
Dag *
Klockan *
Lokal *
Ämne *
Medverkande*
För STIM-rapportering
Gäller Vhs-form 2, FU huvudarrangör
Biljettpris
Programansvarig vid Folkuniversitetet
Ort *
Biljettbruttointäkt
Datum *
Gäller Vhs-form 2,3,4,5,6 och 9
Underskrift *
Annan arrangör än FU
Namnförtydligande *
Namn
Tel arb *
Adress
KODFÖRTECKNING
Obligatoriska uppgifter
Kulturformer,
1 tecken
Medverkande,
2 tecken
Medarrangör,
2 tecken
1 = Föreläsning
2 = Sång/musik
3 = Dramatisk framställn
4 = Film/foto/bil
5 = Dans
6 = Utställningar
7 = Litteratur
8 = Konst/konsthantverk
9 = Tvärkulturellt
01 = Ingen medverkande
30 = Författare
31 = Bildkonst/konsthantv
32 = Scenkonstn - teater
33 = Musiker/sångare
34 = Scenkonstn - dans
35 = Övriga kulturarbetare
40 = Rörelseankn grupper
41 = Studieförb egna
42 = Övriga medverkande
01 = Ingen medarrangör
10 = Bibliotek
11 = Museer
12 = Teater
13 = Musik
14 = Dans
15 = Övr kulturinst
20 = Utb inst
21 = Medl org
22 = Andra org
23 = Andra studieförb
24 = Kommun/landst
25 = Övr medarr
Artist/grupp eller föreställning
namn
Typ (se nedan)
K = Konsert
D = Artistframträdande i servering eller klubbmiljö
F = Film, foto, bild med någon form av musikinslag
T = Teaterföreställning med eller utan musik
UP = Dansuppvisning eller liknande
M = Utställning med musikinslag
U=
Revy
Div = Tvärkulturellt med musikinslag