Se annons

Underhållning med
GUBES
ORKESTER
Lördag 11 mars kl 19
i Ödskölts Bygdegård
Underhållare
Dansbandsmusiker
Vitsarnas mästare
Vistolkare
Allsångsledare
Detta är några av deras
kännetecken. Dessa
glädjespridare är artister som
med sitt stora engagemang
får alla att trivas.
Entré 100 :Inkl kaffe med sillsmörgås
VÄLKOMMEN!
Arr: Ödskölts Bygdegårdsförening
Medarr: Studieförbundet Vuxenskolan