Kursbeskrivning - Programming4Kids

 Ljud och Musik i Scratch 2.0
Camp, 4 dagar, 1995 kr 10‐15 år I främst USA har det länge funnits en tradition med sommarkurser och kvällskurser för barn. I Sverige har vi haft folkrörelser sedan lång tid tillbaka. Vi kombinerar det bästa av dessa två världar och erbjuder nu våra kurser i programmering, teknik och vetenskap. Kurserna hålls när ungdomarna har lov alternativt på kvällar under terminen. Genomförandet sker så att det förstärker inlärning, skapar nyfikenhet och lust samt ger unga och föräldrar en rolig och utvecklande aktivitet. Campenssyfteochmål
Kursinnehåll
Under campens fyra dagar kommer ungdomarna att få skapa olika typer av program med fokus på musik och ljudeffekter och hur de skapas. Till en början enkla program för att förstå principer och lära sig Scratch. Programmen kommer både att vara spel och program som gör Scratch till instrument tex en trummaskin. Introduktion  Ljud och musik i Scratch  Ljud och musik i spel  Hur man kan skapa egna ljudeffekter  Gratisprogram för Windows och Mac Grundläggande programmeringskoncept  Kommandon  Förgreningar  Upprepningar  Bryt ner problem i hanterbara uppgifter Scratch utvecklingsmiljö  Scenen  Spritar  Program  Klädslar och ljud  Musikskapande (toner och trummor) Exempel på program som vi skapar i campen  Car Racing  Beat Machine  Magic Band  Space Game Efterfyradagarscamp
 Kan deltagaren förklara principen för programkonstruktioner och vilka grundläggande byggblock program består av  Har skapat flera olika typer av program med musik och ljudeffekter  Har deltagaren fått prova på att komponera egen musik, eller bygga vidare på ett befintligt musikstycke och spela upp detta med Scratch funktioner för toner och trummor  Har lärt sig betydelsen av vad musik och ljud tillför ett spel för tempo, stämningar och miljöer Kursbeskrivning
Under den här campen lär sig deltagarna grunderna i det grafiska programmeringsspråket Scratch som har skapats vid det amerikanska universitetet MIT. Scratch är ett perfekt nybörjarspråk för barn och ungdomar då det är enkelt att komma igång med och gratis att ladda ner och använda. Förutom att lära sig Scratch kommer deltagarna också att få lära sig om musik, rytmer och toner. Denna kurs fungerar både som en nybörjarkurs för den som är intresserad av att skapa musik och ljudeffekter, likaväl som en fortsättningskurs för den som gått kursen Spelutveckling med Scratch 2.0 och vill lära sig mer om ljud och ljudeffekter i spel. En camp hos Programming4Kids skall vara både rolig och berikande. Därför anpassar vi varje övning så att den blir en lagom utmaning för deltagarna och de grupper de arbetar i. Campen avslutas med en uppvisning för alla föräldrarna, där deltagarna får visa de olika programmen de skapat. Begränsat Anmäl nu på www.programming4kids.se/camps eller maila [email protected]! antal platser! [email protected] | www.programming4kids.se