Lektion inför Temauppgift

729G74 Tema 1
Lektion inför Temauppgift
Temauppgifter
⁃ Lite större uppgift än introduktionsuppgiften men som
bygger på den kunskap ni förvärvat under temat.
⁃ Temauppgiften ger er möjlighet att tillämpa IT och
programmering på ett sätt som är relaterat till den kurs ni
läser parallellt.
Temauppgift 1
⁃ Skapa ett spel i Scratch
⁃ Motivering bakom uppgiften
bekanta er med programmeringsbegrepp med visuellt stöd
istället för att behöva samtidigt tänka på syntax
programmeringskoncepten i det visuella
programmeringsspråket Scratch finns även i Python
Introduktion till Scratch
⁃ https://scratch.mit.edu/
⁃ Programmeringsmiljö som körs i webbläsare (men finns
också att ladda ner om man vill)
⁃ Scen med sprites
⁃ Sprites är kopplade till skript som innehåller
programinstruktioner
Scratch-demo
Att programmera i Scratch - var
finns min källkod?
⁃ Skapa ett konto om du vill spara på webbplatsen.
⁃ Annars går det att ladda ner ditt program och ladda upp det
när du vill fortsätta.
⁃ Programmet går bara att köra via Scratch.
Scenen
⁃ Där sprites läggs ut
⁃ Knappar för att starta/stoppa
programmet
Sprites
Script
Block
Allmänna
programmeringsbegrepp
⁃ block/scope/kontext
⁃ loop
⁃ operator
⁃ jämförelse
Övningar
Se kurshemsidan: Tema 1/Lektion