Tillbudsrapport av händelse vid arbete i eller i farlig närhet av spår

Tillbudsrapport av händelse vid arbete i eller i farlig närhet av spår
Plats:
Från hållplats
Till hållplats
Datum
Nr på start/arbetstillstånd Ta plan
Tid
SL/SM nr
Platsbeskrivning
Bevakare
Uppgiftslämnare
Typ av händelse:
Urspårning
Fordon kört igenom bom
Inte följt bevakares tecken
Övrigt
Beskrivning av händelsen:
Forts.
Skickas till Trafikkontoret Väg & bana. Att. Lennart Jideblad
Göteborgs Stad Trafikkontoret
Box 2403
403 16 GÖTEBORG
Besöksadress: Köpmansgatan 20
www.goteborg.se/trafikkontoret
Organisationsnummer: 212000-1355
Telefon: 031-365 00 00
Telefax: 031-711 98 33
Beskrivning av händelsen, forts.: