Sittande i rullstol: trycksårsprevention

Sittande i rullstol:
trycksårsprevention
Patrik Hallin Leg spec. Sjukgymnast
Therese Ramström Leg Arbetsterapeut
Komplikationer
• Trycksår
• Kontrakturer
• Smärta
Tryckfördelning vid sittande
60% av kroppens tyngd
fördelas i sittande på 5%
av kroppens yta
Sittbensknölarna
Trycksår
ORSAKER:
Medicinska aspekter: hudkvalité, känsel,
medicinering, fukt, inkontinens, värme
Livsstilsfaktorer/ förändringar
Högt tryck på känsliga områden
Långvarigt statiskt sittande
Bristande förflyttningsteknik
Trycksår uppkomna av friktion
Enbart byte till en mer tryckavlastande dyna kan medföra
att orsaken till att såret uppkommit kvarstår!
Såret kommer att kvarstå!
Viktigt att se helheten
- sittdynan problemet?
- sittställningen?
- annat?
Kontrakturer
Kan uppstå som följd av:
Långvarigt sittande med
kompensatorisk sittställning t.ex.
kyfotiskt sittande, snett/roterat bäcken
Inaktivitet
Muskelobalans
Tonus
???!?
Smärta
Smärta i framförallt axlar/nacke kan
uppstå som följd av:
Långvarig belastning på axlar/nacke vid
rullstolsmanövrering och förflyttningar
Lyft i/ur bilen
Ogynnsam sittställning i rullstolen t.ex.
kyfotiskt sittande
Rullstolens inställning - köregenskaper
Möjlighet att växla sittställning över tid
Om brukaren inte själv kan förflytta sig från rullstolen eller
ändra läge, måste vårdpersonal få information om vilka
sittställningar som kan användas i olika aktiviteter!
Vad är en optimal sittställning i rullstol?
Målet är att uppnå bra balans mellan:
Stabilitet
Rörelsefrihet
Komfort
På rätt nivå för
personen!
Sittställningens utgångspunkt:
Bäckenets position
Vid bedömning av
sittställning utgår man
vanligtvis från
bäckenets position
Framåttippat
Neutralt läge
Bakåttippat
Bakåttippat bäcken
Ger en kyfotisk sittställning
-Stor tryckbelastning på sacrum
-Lite rörelsefrihet, stor överkroppsstabilitet
-Ökad belastning på nacke/ axlar
-Negativ inverkan på andningen
-Utåtroterade höfter, benen faller
ut åt sidorna
Sidotippat bäcken
Scolioser
Påverkar nackens, huvudets och
axlarnas läge
Risk för högre tryck på sittbensknöl,
ryggrör och sidostöd
Risk för smärtproblematik
Roterat bäcken
Kan vara ett sätt att kompensera för
otillräcklig balans
Påverkar ryggradens, bålens, axlarnas och
huvudets position
Risk för tryck
Vid rörlig felställning anpassas rullstolen för att korrigera
felställningen
Vid manifest felställning anpassas rullstolen för att ge stöd och
motverka ytterligare felställning
Det går inte ”tvinga” kroppen till en sittställning
den inte klarar av, risk för sår och kompensatoriska mönster
Sitsens längd
Avgörande för tryckfördelning och lårens
stabilitet
För kort sits ger för lite understöd för låren
och benen faller lätt ut
bäckenet tippas
bakåt
För lång sits hindrar att man kommer in i
rullstolen
bäckenet tippas bakåt
Ca 5 cm från vaden (ev. kortare vid benmanövrering/ längre vid inaktivitet)
Sitsens bredd
För bred sits
sämre stöd och instabilare sittande med risk
för assymetriskt sittande
Onödigt bred rullstol
sämre köregenskaper och mindre
framkomlighet i fysisk miljö
En för smal sits
kan orsaka tryck och hindra personen att
komma in i rullstolen vilket påverkar sittdjupet och kan ge
upphov till rotation i bäcken
Sitsen form/material
Avgör hur bäckenet positioneras
En fast sits ger ett stabilt underlag, vilket är en förutsättning
för vissa sittdynor
En hängmattesits ger möjlighet att skapa en sittgrop
Sittdynan: Formad eller plan?
En anatomisk formad sits ger god
stabilitet och fördelar tryck
på en stor yta
En plan sits är instabilare
och fördelar tryck på mindre yta
Stabilitet och tryckavlastning
- kan vara svårt att förena!
Mjukhet i materialet minskar stabilitet
Hårdhet ökar stabilitet, men ökar också tryck
Svårt att förena behov av stabil dyna med behov av kraftig
tryckavlastning
Målet är att ge tillräcklig tryckfördelning
utan att minska mer än nödvändigt på stabilitet
Exempel luftdyna:
En sits som formar sig
anatomisk ger god
tryckavlastning
men kan också bli mycket
instabil
En kombination av tryckfördelande material under sittytan
med fastare material i ytterkant förbättrar stabilitet
Sitsens lutning för att åstadkomma stabilitet
En ”stukad” sittställning är en bakåtvinklad sits med upprätt
ryggstöd, som bildar en snäv vinkel mellan sits och ryggstöd
Stabilt sittande med liten
rörelsefrihet, låst bäcken
Hur mycket sitsen stukas beror på
vilket balansstöd personen behöver
Ryggstödet
Ryggstödets form, vinkel, höjd och bredd
är tätt sammankopplade. Anpassning av
alla faktorer är nödvändigt för ett bra
resultat
Bildar tillsammans med sitsen
sittenheten
Genom att följa ryggradens kurvatur och
finna rätt sitsvinkel skapas stöd för
aktivitet och vila
Ryggstödets höjd
Styrs av personens rygglängd samt förmåga att
kunna stabilisera överkroppen
Ryggvinkel och sitslutning påverkar rygghöjd
Aktiv manövrering underlättas av fria skulderblad
Låga ryggstöd ökar risken för scolioser/ höga
ryggstöd försvårar manövrering
Ryggstödets bredd
För bred rygg hindrar manövrering och ger upphov till
kompensatoriska åtgärder, t.ex. luta sig åt sidan
För smal rygg hindrar personen att komma in mellan
ryggrören vilket ger försämrad balans och risk för rotationer
Personen måste komma in mellan
ryggrören
Ryggens form
Ge stöd åt ryggradens kurvaturer
(lordos/ kyfos)
Skapa stöd i sidled
Guide för rullstolsutprovning och
sittanalys
Gemensam för sjukgymnast och arbetsterapeut
Aktivitet, Miljö, Fysiska förutsättningar
Behandlingsplan
Stöd vid bedömning, åtgärder och uppföljning
Fotodokumentation vid sittanalys
Hög delaktighet, klient kan själv se
bilden och delta i diskussion kring
sittställningen
Visar effektivt förändring efter åtgärder
Minnesstöd vid dokumentation och
uppföljning
Spegel är ett alternativ
Tryckregistrering
Tryckmattan visar tryckfördelning i sittande eller
liggande i mm/Hg
Prioriteringsdiskussion
Det finns ingen rullstol som passar optimalt för alla
olika individuella förutsättningar, aktiviteter och miljöer
Det blir ofta nödvändigt att prioritera vissa
egenskaper framför andra på rullstolen
Prioriteringen får dock inte medföra stor risk för
komplikationer
Sammanfattning
Individen i centrum
Sittställning - möjliggöra aktivitet och
undvika medicinska komplikationer
Manövrering - redskap för ett aktivt liv
Fel rullstol kan ge stora negativa
konsekvenser, rätt rullstol kan ge ökad
livskvalitet
Rullstolsträning
Ett viktigt moment i utprovningen