se regler för bastu uthyrning

REGLER FÖR UTHYRNING AV BASTUN
Hyresgästen skall vara myndig.
Hyresgäst är personligen ansvarig för all åverkan på lokalen eller dess inventarier.
Max antal personer i lokalen: 10 personer.
Lokalen får inte användas för övernattning.
Rökning är ej tillåten.
Brandsläckare finns utanför bastun, till vänster om styrelserummet.
Djur får inte vistas i lokalerna.
Lokalen hyrs i max tre timmar till avtalad tid varvid städningen skall vara avslutad och
nyckeln återlämnad, om inte annat görs upp med styrelsen.
I samband med det här får ni också ett inbetalningskort för bastuhyran som är 100:- .
EFTER ANVÄNDANDET
Kontrollera väggar, golv, bord och stolar så att inga skador uppstått.
Hyresgästen är skyldig att rapportera om uppkomna skador. Dessa skall anmälas till HSB
Service, tel. 077-1239090, samt meddelas till styrelsen.
Skrapa rent golvet från vatten i relaxrummet med skrapan.
Om väggar blivit nedsmutsade skall dessa rengöras.
Ställ tillbaka bord och stolar till ursprunglig plats.
Städa toalett och släng alla sopor.
Kontrollera att fönstren är stängda. Släck alla lampor när ni lämnar lokalen.
HÄRMED ÄR JAG INFÖRSTÅDD OCH GODKÄNNER OVANSTÅENDE ORDNINGSREGLER
Varberg den ____________________Hyrestagare ________________________
Ivan Gligorin
Tors Gränd 37
0340-178 31
[email protected]
070-6558194
Stefan Jansson
Tors Gränd 131
070-6988584 0340-620436
[email protected]