Prostatacancer

Prostatacancer
Lästips från sjukhusbiblioteket
Sjukhusbiblioteken i Värmland
2015
Ditt PSA är för högt : mitt möte med prostatacancer (2003)
Av Lars Göran Pärletun
Författaren opereras för prostatacancer. Under det år som följer
antecknar han sina egna och omgivningens tankar och reflektioner samt intryck av svensk sjukvård. Han läser böcker och
skrifter om sjukdomen. Detta präglar hans sätt att bearbeta sina
upplevelser och leder även till införande av andra kostvanor.
I cancerns skugga : ett år av förtvivlan och hopp (2003)
Av Kjell-Olof Feldt
Vid 70 års ålder fick f.d. finansministern diagnosen prostatacancer.
I varsin dagbok berättar han och hans hustru om ett år av förtvivlan varvat med beslutsamhet att bekämpa sjukdomen. Vi får en
inblick i den gemensamma livskris som två makar genomlever.
Den ena med sjukdomen i sin kropp, den andra vid sidan om.
Informationsfilm om hormonbehandling vid prostatacancer
DVD (2010)
Professor Per-Anders Abrahamsson, går igenom sjukdomen
och de olika behandlingsalternativ som finns med hormoner.
Här ges en inblick i hur det är att leva med sjukdomen och vad
en hormonbehandling kan innebära. Filmen riktar sig i förstahand till patienter och deras anhöriga.
Jag och min pc : prostatacancern tog plats i våra liv (2014)
Av Bosse Loverfelt
Denna bok handlar inte så mycket om själva sjukdomen, utan
fokuserar mer på författarens personliga upplevelser i kontakten med sjukvården. Dessa är nästan alltid mycket positiva, där
möten med både personal och med patienter i samma situation
är fint beskrivna. Här berättas om hur man upplever både oro,
rädsla och hopp när man drabbas av cancer men också hur
sjukdomen påverkar relationen till hustru, barn och vänner.
Lokaliserad prostatacancer : en film för dig som drabbats
av lokaliserad prostatacancer. DVD, 25 min (2010)
Programmet är ett samtal mellan överläkare Göran Ahlgren och
programledaren Bengt Grafström. Göran Ahlgren är urolog på
Universitetssjukhuset MAS i Malmö.
Nationella riktlinjer för bröst-, prostata-, tjocktarms- och
ändtarmscancervård 2014 : stöd för styrning och ledning.
Utgiven av Socialstyrelsen
Riktlinjerna ger rekommendationer om åtgärder inom cancervården, de omfattar hela vårdförloppet från förebyggande
insatser till palliativ vård.
Prostata : 22 experter i en lätt bok om ett tungt ämne (2009)
Red. Anders Widmark m.fl.
Här intervjuas läkare, forskare, politiker och patienter om deras
uppfattning om vården vid prostatacancer. Syftet med boken är
att belysa och problematisera samt öka kunskapen och intresset
för sjukdomen. Önskvärt är ett ökat medvetande och engagemang och ökad forskning.
Prostatacancer (2006)
Red. Hans-Olov Adami m.fl. Karolinska institutet.
En av fem svenska män kommer någon gång under sin livstid
att få beskedet att han har prostatacancer. Författarna i boken är
urologer, kirurger och onkologer som följt flera tusen patienter
med sjukdomen. Diagnostik, tolkning av PSA-värden, val av
behandling m.m. tas upp.
Prostatacancer : en resa : information för patienter och
anhöriga (2014)
Av Per-Anders Abrahamsson
Bokens syfte är att informera om prostatacancerns uppkomst,
diagnos, förlopp och behandlingsmöjligheter. Det är författarens
förhoppning att boken ska fungera som stöd och vägledning för
den som drabbats av cancerbeskedet så att de lättare kan ta till sig
all den information som de får av sjukvårdspersonalen.
Prostatacancer : råd, rön, möjligheter (2012)
Av Sten Nilsson & Lennart Levi
Prostatacancer är mannens vanligast förekommande cancerform. Den utgör en tredjedel av all cancer hos män. En saklig,
aktuell men också inkännande och aktiverande skrift som har
till syfte att informera om prostatacancerns uppkomst, diagnos,
förlopp och behandlingsalternativ.
PSA-männen (2009)
Av Olof Söderlind
En berättelse om fyra barndomsvänner som alla har eller har
haft prostatacancer. Relationerna mellan männen och deras
anhöriga har en central roll i boken.
Vad du behöver veta om prostatacancer : erfarenheter
sammanställda av stödföreningen Prostatabröderna (2006)
Av Lasse Söderholm
Prostatabröderna är Sveriges största stödförening för män med
prostatacancer. Föreningen bildades 1993 och dess specialitet
är informationsspridning bl.a. genom denna bok och en CD
med cancerinformation och gamla jazzgodingar.
Tips på internetsidor
Prostatacancerförbundet
www.prostatacancerforbundet.se
Cancerfonden
www.cancerfonden.se
1177 Vårdguiden
www.1177.se - landstingens och regionernas gemensamma
webbplats för råd om hälsa och vård.
Välkommen till Sjukhusbiblioteken i Värmland om
du vill låna dessa böcker eller få ytterligare lästips:
Arvika: 0570-71 20 76
[email protected]
Karlstad: 054-61 51 44
[email protected]
Torsby: 0560-474 05
[email protected]
Internet: www.liv.se/sjukhusbibliotek
Intranät: livlinan.liv.se/sjukhusbibliotek