Ladda ner PDF… - Sveriges Allmänna Konstförening

4
4
Omslag: Bella Rune i sin ateljé, provmålar färger till verket nonononono. Fotografi: Jenny Källman
KÄRA MEDLEMMAR
med outsinlig debattlusta vänder och vrider
på formuleringar och textila kopplingar för att
försöka förstå vår värld. SAK passar också på att
presentera en ny satsning inför 2015 med studentambassadörer i hela landet där Clara Axner
och Klara Andersson Åsman har engagerat sig
för att driva igång verksamheten. Läs mer om
detta längre fram och missa inte heller intervjun
med Elisabeth Blennow Calälv som nyligen
lämnat det stora galleriet för att satsa på en entreprenörsdröm.
Om jag får drömma så hoppas jag att vi inför 2015 blir ändå fler medlemmar så att vi
kan stödja fler konstnärer med inköp. Så kära
medlemmar, både privatpersoner och företag,
visst är ett medlemskap i SAK en ypperlig julklapp? Nytt sedan oktober är att man kan köpa
medlemskap direkt på den nya hemsidan och
visste ni att 450 kr är summan för avdragsgill
julgåva? Med detta sagt vill jag passa på att tacka
alla medlemmar för att ni möjliggjorde ett spännande 2014. Jag vill också ta tillfället i akt att
tacka mina kollegor och SAK:s styrelse för det
ideella arbetet som oförtrutet rullar vidare och
våra volontärer Clara Axner, Ida Gille, Björn
G Lindahl och Klara Andersson Åsman som
hjälpte oss under årets vinstutställning i ett omvälvande publikhav.
God Jul och Gott Nytt År!
Jennie Fahlström
Redaktör & verksamhetsledare
Fotografi: Maja Flink
Årets vinstutställning sågs av makalösa 14 500
besökare och den stora behållningen för mig var
att få visa verken tillsammans med flera konstnärer och samtidigt få möta medlemmarna som
hittat till utställningen. Jag hoppas att det vid
den nyss passerade dragningen slumpat sig så att
de som inte tidigare vunnit nu fått chansen. Som
många av er vet kommer Lotteriinspektionens
utsända kontrollant på dragningsdagen med sju
tärningar, så kallade »seeds», till SAK:s kansli på
Skeppsholmen. Kontrollanten läser upp siffran
för varje tärning som hon ser dem och denna
sjusiffriga kombination startar slumpgeneratorn
i datorn där medlemmarna finns registrerade.
Strax därefter är listan med årets vinnare klar.
Jag vill därför varmt gratulera årets 160 vinnare
och hoppas att ni kommer glädjas åt de konstverk som vi lärt känna under året. Vinnarna presenteras längre fram i detta nummer.
Snart är detta år till ända och som avslut får vi
en livlig intervju med konstnären Bella Rune
som intresserat sig för textilen och språket i sin
konst i stort och i sin multipel till SAK och som
SAK Edition 3, 2014, nonononono av Bella Rune. Verken finns i 4 färgkombinationer:
röd/vit; cerise/orange; gul/grön samt svart/vit. Se hemsidan för fler bilder.
ÅRETS SISTA MULTIPEL
Strax bakom Fjärilsmuseet i Hagaparken i Solna
ligger en länga med äldre gula byggnader omgiven av den engelskinspirerade anlagda parken
från sent 1700-tal. Här har Bella Rune (född
1971) sin ateljé som hon delar med konstnären
Berto Marklund. På min cykeltur till ateljén ser
jag välbekanta spår av dåtidens koloniala influenser i den kungliga parken. Här och där finns
byggnaderna som inspirerats från andra världar;
Turkiska kiosken, Kinesiska paviljongen och
Ekotemplet vilket ger en bra bakgrundsbild till
den textilhistoriskt kunniga konstnären som ska
visa sin skiss på årets sista SAK-multipel. Bella
Rune är utbildad vid Chelsea College of Art i
London och har bland annat tagit fram scenkläderna till den hyllade popduon The Knife
(som aldrig visar sig utan förklädnad) utöver
vinjetter för kulturprogrammet Kobra. Bella
Rune valdes in i SAK:s styrelse som suppleant
på årsmötet i våras men uppdraget som multipelkonstnär blev beslutat för drygt ett år sedan.
Hon är noga med att poängtera att hennes arbete i styrelsen tar fart på riktigt efter multipel-
uppdragets avslutande. Utöver rollen som textilkonstnär arbetar hon sedan ett par år som
professor i textil på Konstfack. Utmärkande för
vårt samtal är Bella Runes ohejdbara vilja att
diskutera och frenetiskt men lustfyllt ifrågasätta konsten och politiken vilket leder oss in på
hennes specialintressen textil och språk.
Du som är intresserad av språkliga formuleringar,
vad säger du om kulturministerns nya roll som
kultur- och demokratiminister istället för den tidigare med kultur- och idrott?
– Man vill ju inte att grunden för demokrati ska
vara kultur, ska inte demokrati vila på andra mer
solida idéer om mänskligt varande? Sedan är det
konstigt tycker jag att kultur per definition är
god. Varför det? Det finns ingenting som säger
att den ska vara det. Jag tycker det är superspännande och väldigt farligt med formuleringar där
konstnärer ska verka för demokrati. Vad innebär
det? Men förut var det i och för sig idrott och
kultur och det var ju också »freaky bananas».
RELEASE AV SAK EDITION
NR 3, 2014
AV BELLA RUNE
nonononono
Tisdag 16 december klockan 13.00
Teknik: pulverlackad vattenskuren
aluminiumplåt. OBS! Verken finns i
4 olika färgkombinationer: röd/vit;
cerise/orange; gul/grön samt svart/vit.
Mått: höjd 55 cm
Pris: 3 500 kr
Upplaga: 30 exemplar
---------------------------------------------Ring: 08-10 46 77 eller skriv till
[email protected]
OBS! Beställning görs endast på telefon
eller e-post i samband med release för att
alla i hela landet ska ha samma möjlighet. Först till kvarn!
»YINKA SHONIBARE HAR PÅ ETT INTRESSANT
SÄTT VISAT HUR DET SOM VI UPPFATTAR
SOM AFRIKANSKA TYGER EGENTLIGEN
TOGS FRAM AV HOLLÄNDSKA DESIGNERS
FÖR DEN INDONESISKA MARKNADEN.»
Kan du utveckla varför kulturen inte är god?
– Ja, det här konstiga att kulturen ska få en att
må bra. Vad innebär det att må bra som människa? I mitt arbete på Konstfack pratar vi med
studenterna om vilken priviligierad situation vi
befinner oss i men det är många som får någon
slags panik och blir rädd inför sin roll som konstnär och vill göra något schysst och ofarligt
som workshops i samhället. Eller så finns de
som tror att konsten ska vara som en broschyr
för att hålla en fråga. Exempelvis att man vill
informera om psykisk ohälsa vilket ger konsten
ett syfte. Jag kan se att de är väldigt rädda att
vara syfteslösa i sin konst. Sen är det väl så att
många samtidigt härbärgerar en vilja att formge
och den upplever de själva som ond. Att den är
egoistisk och självtillfredställande. Studenterna
kan tvivla på sig själva för att de också kanske
har tänkt på sig själva som goda. Min utgångspunkt är snarare tvärtom, att man är ond. Och
sen kan det komma något gott ur det där och
man kan bidra till samhället på olika sätt. Men
utgångspunkten är att vi är mördare, speciellt i
vår västerländska position. Bara genom att leva
mitt liv mördar jag på ett sätt.
För att du är så priviligierad som konstnär i väst?
– Ja, men det kan också vara vad min fria situation är ett resultat av. Och det är ju kolonialismen som gör att jag är så här fri. Jag står ju inte
på andras axlar men på andras kroppar, så är det
ju. Med textilen är det som en paradox. Det är
mycket med textilen som jag kan uppleva som
mossigt men samtidigt så är den så nära min
egen kropp men också andras kroppar och att
det är en global handel och rörelse där jag kan
känna att jag är i kontakt med annat på gott och
ont. Jag kan stå och hålla en tröja och se att den
är färgad på ett sätt att människors hälsa direkt i
alla led har hotats. När min hand håller på med
textilen kan jag känna att när det är en olycka
på en textilfabrik i Bangladesh så påverkas jag av
det i den här konstiga väven, både metaforiskt
och faktiskt. Och sedan så har jag ett intresse
för textilen som metervara som är färdig men
också bara början på någonting, att här kommer
ett mönstrat konstigt tyg och så är vi så långt
ifrån varandra men så får man ta del av en annan människas tankeprocess. Ett samarbete över
tid och rum?
Lever kolonialismen kvar i denna textilindustri,
menar du?
– Ja, det tycker jag absolut att den gör. Konstnären Yinka Shonibare har på ett intressant sätt
visat hur det som vi uppfattar som afrikanska tyger egentligen togs fram av holländska designers
för den indonesiska marknaden. Men tygerna
gillades inte där och blev istället inkorporerade
i den afrikanska kulturen. Vår idé om de afrikanska färgerna och mönstren med brödrostar
och något om Obama eller liknande är egentligen framtaget av holländska designers och det
är fascinerande eftersom ingen är opåverkad, jag
tänker att en kolonisatör är ju också påverkad.
Vi lever i den realiteten. Nu har vi ett annat läge,
men det är fortfarande så att frukterna är i väst.
Om din utgångspunkt är att du är ond som konstnär i väst, och att ditt intresse är det textila både
i världen och i din konstnärliga produktion ser du
ändå en möjlighet att påverka med ditt konstnärskap?
– Ja, jag är ju intresserad av språk också, för
språken är en möjlighet. För även om jag tänker
att jag är ond så tänker jag att jag är ingenting.
Mutter, Bella Rune, 2010. En textil skulptur som liknar en skruv, vibrerar som en borr och kan ridas. Verket är frivilligt interaktivt. Visades under Kulturnatten på Moderna museet.
Jag blir ju till i dialog med andra. Jag har mina
redskap för den dialogen där ett talat eller skrivet språk inte räcker och så försöker jag med ett
annat språk. När man säger att folk har ett sjätte
sinne så tror jag att vi har olika avancerade språk
som vi inte är medvetna om. Det är detta som
gör det textila språket fascinerande. Jag kan sitta
och titta på en businessman och tänka du fattar
inte att du pratar textil, hur dina fingrar runt
slipsknuten rör sig. Eller hur du vet när du ser
en slips och tjockleken på sidenet hur det kommer kännas i knuten, alla de taktila kunskaperna
är så klart också ett avancerat språk. Hur vi ser
världen med perspektiv, som vi kommit överens
om, det är inget vi kan från början utan det är
ett språk vi lär oss. De överenskommelserna har
också potential att inte bara vara färg och form,
det är en potential till mer avancerade dialoger
som åtminstone kan förfina samtalen och göra
det bästa av situationen och öka den empatiska
kontakten mellan människor.
Kan du berätta om multipeln till SAK?
– Jag ville göra något där man fick syn på olika
språk, ett objekt som nästan är en mening, men
den meningen är på olika språk. Både det talade språket och det skrivna och de konventioner som finns hur vi läser tredimensionellt och
tvådimensionellt för vår förståelse. Och språket
att i våra hem hänger saker på väggar och vad
det innebär. Och material som kan upplevas
som motsägelsefulla, metallen och bilarna och
beständigheten i dem och hur det är en färgkodad värld, och hur textilens mjukhet står i
kontrast till den hårda världen. Det är samlat
i en mening för att visa hur vi pratar om allt
detta samtidigt hela tiden. Sen är det så klart en
värderingsfråga, målningen som ofta är på textil
och kökshandduken. Det skrivna språket eller
det visuella språket.
Först tänkte jag att den skulle heta Den här
gamla trasan. Jag vill att den ska vara som en
repetition, som en stickning, för det fascinerar
mig med textil. På ett sätt är det en tråd som på
olika vis är i rörelse, en sorts koreografi som bildar en yta. Titeln är det som också står i verket
NoNoNoNoNo eller OnOnOnOnOn eller Ono,
Ono, Ono, Ono, Ono som är repeterat som en
besvärjelse. Textilen har ju en stark relation till
språket, där språket är fullt av textila metaforer
som knyta ihop, följa en tråd, livets väv och på
motsvarande sätt är språket kopplat till textilen
i ord som just textil och text. Man brukar prata
om att man slutar teckna när man är 14–15 år
gammal och sen så tycker man att man är så
dålig på att teckna. Men hade man slutat prata
när man är 15 då skulle man vara väldigt dålig
på att skriva och prata.
Formen på verket ser ut som en näsduk som någon
tappat, eller kanske en handduk på en krok, hur
ser du på fallet i textilen?
–Textilen är ju alltid beroende av en medbrottsling, en flaggstång, en kropp eller ett bord, en
krok. Man kan säga att den inte klarar sig själv
eller så kan man se det som att den är alltid intresserad av att samarbeta, som metervaran är
intresserad av att samarbeta men så har den en
oerhörd provokation i sin slapphet. Jag gjorde
ett verk som hette Guds Handske för Marabouparken i Sundbyberg. Det var som gardiner
med stora handskar som kom ut och liksom
hängde slappt. Reaktionerna var genast att man
borde ha en vindmaskin för att de skulle stå upp.
Just den där slappheten behöver vi inte vara så
Guds Handske-Mama, Bella Rune, 2005.
Bella Runes scenkostymer till The Knifes konsertturné Shaking the Habitual 2013/2014.
rädda för. Det är så klart åldrande och impotens
och det är olika saker som inte är beständiga
som förmultnar och rasar ner. Jag tycker man
borde omvärdera den kvalitén i den slappheten.
Du är också intresserad av textilen i den dagliga
ritualen av påklädning. Kan du berätta mer?
– Jag har gjort uppdrag med film och kostym
och då tyckte jag att det roligaste var att jobba
med männens klädsel, det är en värld och en
kropp som är okänd på ett sätt för mig som
är skulpturalt intressant. Kostymen som är så
himla hård och skjortan som är helt beroende av
strykning och av att bearbetas och den är väldigt
skör. Minsta lilla läppstiftsmärke eller skrynkla
och den rasar så lätt och så slipsen som ju inte
är klok! Med en stram konformistisk långsmal
form i samma material med en liten färgskala.
Den kan vara väldigt speciell i olika mönster och
den kan i och för sig vara tråkig också men formen är som en pil som pekar ner mot skrevet.
Det är väldigt konstigt och att den är en norm,
och att den är som en liten provokation som förtydligar normen. Jag tycker att slipsen är fantastisk på något konstigt sätt. När jag lärde mig
att klä olika människor för scen och film kollade
jag på George Bushs knut som är mycket symmetrisk, annars är det klassiska att knuten är lite
sned. Bush knut är väldigt stor. Det är också intressant med nyansskillnaderna. Du kan ju inte
köpa en slips och slänga den över axeln som en
halsduk utan den ska knytas på ett konstigt och
rituellt sätt.
Samtidigt talar man om ett stoffs fall, att det
värderas högt om det faller vackert i skulpturer eller målningar.
– Ja, det finns den dubbelheten i textilen. Om
man ser till skulptören Bernini, eller i kyrkor
världen över är det textilen som ger liv även om
det är gjort i marmor. Det är i de textila vecken
som känslorna förmedlas och det är där som
skulptören förmedlar sin ekvilibristiska och fantastiska förmåga eftersom det är en komplicerad
fråga om saker som faller och bärs upp. För textilen har ett motstånd mot tyngdlagen och samtidigt har tyngdlagen ett läge att hitta den där
balansen.
Kan man säga att du gör som Bernini här till
SAK? Här använder du inte textil som material
utan aluminium för ditt textila verk.
– Haha, en mini-Bernini, en evig drapering på
ett sätt. Jag gjorde verket i en modell i ett 3Dprogram som utgår ifrån att det vill vara i hårda
material. Ett exempel på textilens motstånd,
slapphet och fall såg jag i filmen Toy Story där
animatören verkade ha knäckt koden för hur en
päls rör och känner sig i animerad form och att
den har en tröghet i relation till kroppen.
Multipeln till SAK följer din tidigare produktion
med platta verk som är till synes tredimensionella,
som i »AfterWork» som var andrapris i SAK 2013.
– Ja, jag har här använt vattenskuren aluminium. Det är något bättre för miljön, och inget
svinn i materialet. Det är pulverlackad plåt och
en krok därtill.
Knytandet är väl också ett sätt att tämja textilen?
– Ja, och hur man som man liksom knyter ett
presentsnöre över sig. Här kommer jag! En gåva
till världen, alldeles underbar, haha!
Finns det något motsvarande attribut som kvinnor
kan använda sig av?
– Kvinnor är attributet, hela kvinnan. Jag kan
vara väldigt trött på att bearbeta den kvinnliga
kroppen, för att det alltid ska göras, både när det
är dags för frigörelse eller när det ska stängas in.
Inte burka, burka, ingen kort kjol, kort kjol, ingen behå, behå. Det är alltid olika förbud kring
kvinnokroppen. Jag är kanske mer intresserad av
hur vi värderar textil, för den kopplingen är ju
direkt länkad till kolonialismen.
Värderar vi inte textilier tillräckligt mycket?
– Jag har en vurm för textilier som på ett sätt ser
billiga ut eller som har misslyckats att dölja sina
aspirationer att se dyra ut. Exempelvis när jag
ser paljettglansigt tyg, vilket vi som kan de här
koderna vet är billigt, men om jag skulle skicka
den tyglappen till 1600-talet så skulle folk starta
krig för att det skulle vara så fantastiskt. Någonstans är det intressant med värdefrågan kring
textil, och då menar jag inte bara att kvinnors
arbete måste uppvärderas. Textil har ju också
varit en manlig domän med vävar och så. Men
det är mer hur vi tänker. Om en tröja kostar
99.90 kronor och vi vet att bomullen har odlats,
den har skördats av någon, den har bearbetats,
den har blekts, färgats, gjorts till garn, blivit till
tyg som har vävts eller stickats, och sedan har
någon skurit den, sytt den och den har transporterats hit och den kostar 99.90 kronor. Det
är ju absurt! Det är ju klart att vi fattar att det
inte är möjligt. Jag tycker att man borde omvärdera textilier. Vad är en exklusiv slitning på
ett par jeans och en vanlig slitning på ett par
jeans, vilka nyanser finns? Där är patina och åldrande i förhållande till textil väldigt intressant.
Många vurmar ju för möbler som har en historia
och en patina. Behovet av att köpa något som är
billigt, den rollen har textilen fått fylla men textilen måste också tillåtas att ha en historia precis
som i »den här gamla trasan». Jennie Fahlström
Bella Rune i sin ateljé bredvid 2 av SAK Editions 30 exemplar av nonononono. Fotografi: Jenny Källman
1. A Few of My Favourite Things
av Clay Ketter visades i sin helhet på vinstutställningen, bestående av 100 unika verk. SAK
vill passa på att tacka Clay Ketter för ett fantastiskt arbete.
2. Niclas Östlind berättar om SAK:s årsbok
2014 Mellan verkligheter. Fotografi i Sverige
1970–2000 för nyfiken besökare på vinstutställningen.
3. Dan Wolgers berättar om sitt verk Jakob på
årets vinstutställning och tog med sig några
bilder till för att ge en helhetsbild.
4. Gustaf Nordenskiöld berättar om sitt verk
Bete på årets vinstutställning.
5. Nyfikna besökare på SAK:s vinstutställning
på konstmässan Affordable art fair i Frihamnen
i början av oktober. Närmast i bild syns årets
första pris Blå Sfär av Sonja Larsson.
OCH VINNARNA I 2014 ÅRS
66993 / 198142 ISA MARIA QUINONES
44 Tilda Lovell Bortbytingen Brons
DRAGNING ÄR...
22 Anna Finney Utan titel Olja på duk
58817 / 195517 KRISTINA LANDELL
vinstposition konstnär titel teknik
9063 / 197491 EVA JOHNSSON
45 Tilda Lovell Bortbytingen Brons
medlemsnr. lottnr namn
23 Per Kesselmar Small Gap Olja på bly
55833 / 194969 PER BRICK
1 Sonja Larsson Blå sfär Olja på akrylglas
60531 / 194146 MATHIAS FORSLUND
46 Anders Stolt Utan titel Mixed media
35169 / 197124 BO SYLVAN
24 Johan Strandahl According to the Real #26
37301 / 195606 KERSTIN ENEGREN
2 Viktor Rosdahl Fabrik Papper, posca och lack på plywood
Akvarell/tusch på papper
47 Mette Colberg The space between us 05 Foto
15948 / 195226 LARS LEDIN
67255 / 198404 REBECCA BROOD
12747 / 196826 MARKS KONSTKLUBB
3 Martin Jacobson Upplysta ruiner I Tusch på papper
25 Magnus Thierfelder Once a year, once a day Objekt
48 Sam Westerholm Kvinna med knut Skulptur i terrracotta
5617 / 192983 POSTEN I STOCKHOLM
63463 / 195997 SVEN CARLSSON
66410 / 195990 LISA MANNER
4 Dan Wolgers Jakob Fotopolymertryck, upplaga 6/10
26 Ingrid Unsöld, Anders Lindberg, Caroline Jensen Still Life
49 Åsa Jungnelius Stiletto Vax
67051 / 198200 KARI PAUES
Lambdaprint på aluminium
58134 / 197735 BERIT LOVÉN
5 Gustaf Nordenskiöld Bete Objekt
28704 / 197535 KARIN OLOFSSON
50 Åsa Jungnelius Stiletto Vax
13964 / 196377 MAJA LISEN JALKNER
27 Simon Gorm Andersen Muddy Prince Olja på duk
63637 / 198022 JAN BERGFELDT
6 Anna Ling Sediment Tusch på papper
65366 / 195381 GREGOR ÅLUND
51 Åsa Jungnelius Stiletto Vax
14853 / 197850 BIRGITTA JANZON
28 Sara Lundkvist Stora spelet
52258 / 193735 ANDERS BLOM
7 Willem Andersson Dömd att misslyckas Tuschlavering
Gjutet och blåst glas samt tuschteckning på mocka
52 Åsa Jungnelius Stiletto Vax
55658 / 197497 JAN-OLOF OLSON
29383 / 198048 KARIN SÖDERLUND
65931 / 196996 BRITT-MARI AUGUSTSSON
8 Eva Kerek Hasse i röda soffan Olja på ritfilm
29 Hans Wigert Pelargon Torrnål
53 Åsa Jungnelius Stiletto Vax
52265 / 195005 MATS LUNDIN
62071 / 192912 JAN BELFRAGE
66141 / 195899 LARS JÖNSSON
9 Carolina Falkholt Utan titel Bemålad vägskylt
30 Carin Ellberg Ring Mixed media
54 Clay Ketter A Few of My Favourite Things
5663 / 194856 TELIAS KONSTKLUBB
25947 / 194161 OLLE HJERN
Djuptryck på media,1/100
10 Tomas Lundgren Studies on Degenerations nr 7 och 14
31 Antti Savela Jorge Akvarell på papper
5547 / 192971 BANKGIROTS KONSTFÖRENING
Olja på duk, diptyk
54321 / 197583 HELENA UPPFELDT
55 Clay Ketter A Few of My Favourite Things
62860 / 196867 LIDKÖPINGS KONSTFÖRENING
32 Danilo Stankovic Skogsman Collage
Djuptryck på media, 2/100
11 Lina Bjerneld Rebell Yell Olja på duk
64942 / 194586 CHRISTINA STENSIÖ
66902 / 194463 EMMA GONZALEZ LARSSON
21751 / 197839 GÖRAN SEVERIN
33 Kina Björklund RALF Lergods, drejad och skulpterad
56 Clay Ketter A Few of My Favourite Things
12 Inka Lindergård, Niclas Holmström
66794 / 193609 AGNETA BROLIN
Djuptryck på media, 3/100
Watching Humans Watching I och VII Pigment print
34 Zardasht Faraj Nödutgång Mdf, bly, olja och akryl
58243 / 195973 GALLERI FINAL
40972 / 195356 BENGT NYSTRÖM
62077 / 197762 CHRISTINA SKOOG
57 Clay Ketter A Few of My Favourite Things
13 Sigrid Sandström Utan titel Olja på mdf
35 Camilla Akraka I svart Komposit
Djuptryck på media, 4/100
66762 / 195288 LENA BOGREN
66898 / 193440 ANNA KLOCKBY
55855 / 198081 ANNIKA HÖGSTRÖM
14 Richard G Carlsson Dumas Tusch på papper
36 Tilda Lovell Bortbytingen Brons
58 Clay Ketter A Few of My Favourite Things
38748 / 196450 BIRGITTA FLENSBURG
31388 / 197279 THORBJÖRN NYSTRÖM
Djuptryck på media, 5/100
15 Gabriella Ioannides Figur med manschett Olja på duk
37 Tilda Lovell Bortbytingen Brons
66470 / 193011 KATARINA ESTEVE
67194 / 198343 MATTIAS MALMNÄS
4386 / 197020 ANITA KLASÉN
59 Clay Ketter A Few of My Favourite Things
16 Johanna Karlsson Avsnitt XVII Skulptur, papier maché, gips,
38 Tilda Lovell Bortbytingen Brons
Djuptryck på media, 6/100
pigment 62782 / 194471 ÅKE JONSSON
67275 / 198424 CATHARINA MOSELIUS
52726 / 197472 JAN MELANDER
17 Jesper Nyrén Unfold II Gouache på papper
39 Tilda Lovell Bortbytingen Brons
60 Clay Ketter A Few of My Favourite Things
35227 / 196862 SIGWARD LUNDBERG
3000 / 196774 ANNIKA ROSENGREN
Djuptryck på media, 7/100
18 Ingalill Wiberg Utan titel Akryl på duk
40 Tilda Lovell Bortbytingen Brons
28881 / 193146 HANNS LEJSÄTER
66255 / 193464 NILS WIKSTAD
30308 / 195520 GÖRAN GUNÉR
61 Clay Ketter A Few of My Favourite Things
19 Hertha Hanson #77 Olja på duk
41 Tilda Lovell Bortbytingen Brons
Djuptryck på media, 8/100
50507 / 194531 MARGARETA LINDGREN
65658 / 196973 HENRIK FREDRIKSSON
59943 / 196721 THORE SAHLIN
20 Åke E:son Lindman # 331 ur Terra Ignota Kemigram
42 Tilda Lovell Bortbytingen Brons
62 Clay Ketter A Few of My Favourite Things
37464 / 194777 CLAES ÖHMAN
59398 / 195279 KARIN DANELL-TOVERUD
Djuptryck på media, 9/100
21 Alexander Tallén Observatören Bemålad keramikfigurin
43 Tilda Lovell Bortbytingen Brons
66980 / 198129 SANDRINA CERDA
59078 / 195447 PER HAMBERG
63 Clay Ketter A Few of My Favourite Things
Djuptryck på media,10/100
Djuptryck på media, 26/100
Djuptryck på media, 42/100
43446 / 194327 ACNIELSENS KONSTFÖRENING
12123 / 194676 STIG CARLSSON
2796 / 196496 INGER REHNSTRÖM
64 Clay Ketter A Few of My Favourite Things
80 Clay Ketter A Few of My Favourite Things
96 Clay Ketter A Few of My Favourite Things
Djuptryck på media,11/100
Djuptryck på media, 27/100
Djuptryck på media, 43/100
61010 / 193579 ANDERS HANSER
66588 / 196035 HANS TORNBERG
6220 / 193382 GUNITA EDSBÄCKER
65 Clay Ketter A Few of My Favourite Things
81 Clay Ketter A Few of My Favourite Things
97 Clay Ketter A Few of My Favourite Things
Djuptryck på media,12/100
Djuptryck på media, 28/100
Djuptryck på media, 44/100
27740 / 196302 KJELL HENRIKSSON
55583 / 196970 ULF SVEDBERG
42535 / 196718 KONSTFÖRENINGEN MAGNOLIAN
66 Clay Ketter A Few of My Favourite Things
82 Clay Ketter A Few of My Favourite Things
98 Clay Ketter A Few of My Favourite Things
Djuptryck på media,13/100
Djuptryck på media, 29/100
Djuptryck på media, 45/100
67122 / 198271 PIQMO AB
50923 / 196809 INGRID NILSTRÖMER
61707 / 197992
67 Clay Ketter A Few of My Favourite Things
83 Clay Ketter A Few of My Favourite Things
UMEÅ UNIVERSITETS KONSTFÖRENING ARTE
Djuptryck på media,14/100
Djuptryck på media, 30/100
99 Clay Ketter A Few of My Favourite Things
67241 / 198390 SRECKO RIJETKOVIC
52916 / 197484 TIBNOR KÖPING KONSTFÖRENING
Djuptryck på media, 46/100
68 Clay Ketter A Few of My Favourite Things
84 Clay Ketter A Few of My Favourite Things
7918 / 193316 MAJKEN THAMBERT
Djuptryck på media,15/100
Djuptryck på media, 31/100
100 Clay Ketter A Few of My Favourite Things
67365 / 198514 KAJSA WALLMAN
28479 / 195012 ANDERS ANZELIUS
Djuptryck på media, 47/100
69 Clay Ketter A Few of My Favourite Things
85 Clay Ketter A Few of My Favourite Things
62893 / 197026 EMELIE ÅNSKOG
Djuptryck på media,16/100
Djuptryck på media, 32/100
101 Clay Ketter A Few of My Favourite Things
66051 / 194489 BENGT HOLMQVIST
65653 / 194795 ANNIKA SKARLE
Djuptryck på media, 48/100
70 Clay Ketter A Few of My Favourite Things
86 Clay Ketter A Few of My Favourite Things
4351 / 195806 OSSIAN HEIDVALL
Djuptryck på media,17/100
Djuptryck på media, 33/100
102 Clay Ketter A Few of My Favourite Things
64741 / 194832 MARTIN TILLANDER
67066 / 198215 YVONNE RELERT
Djuptryck på media, 49/100
71 Clay Ketter A Few of My Favourite Things
87 Clay Ketter A Few of My Favourite Things
67143 / 198292 HELENA NORELL
Djuptryck på media,18/100
Djuptryck på media, 34/100
103 Clay Ketter A Few of My Favourite Things
66611 / 193043 KERSTIN BENNSTRÖM
16045 / 195185 ANDERS G OLSSON
Djuptryck på media, 50/100
72 Clay Ketter A Few of My Favourite Things
88 Clay Ketter A Few of My Favourite Things
52786 / 196880 KONSTFÖRENINGEN FACKLAN
Djuptryck på media,19/100
Djuptryck på media, 35/100
104 Clay Ketter A Few of My Favourite Things
67374 / 198523 ANNELI MORÉN
29634 / 197250 BERTIL SVAHN
Djuptryck på media, 51/100
73 Clay Ketter A Few of My Favourite Things
89 Clay Ketter A Few of My Favourite Things
66550 / 195298 MARIE JOHANSSON
Djuptryck på media, 20/100
Djuptryck på media, 36/100
105 Clay Ketter A Few of My Favourite Things
42185 / 195435 BRITT-MARIE MÖLLER
14925 / 197345 GÖRAN HAGELBERG
Djuptryck på media, 52/100
74 Clay Ketter A Few of My Favourite Things
90 Clay Ketter A Few of My Favourite Things
59962 / 197353 GUNILLA VIPER
Djuptryck på media, 21/100
Djuptryck på media, 37/100
106 Clay Ketter A Few of My Favourite Things
9809 / 197763 JOHN-ERIK SPÄNNAR
51278 / 197163 JOHAN TELL
Djuptryck på media, 53/100
75 Clay Ketter A Few of My Favourite Things
91 Clay Ketter A Few of My Favourite Things
67030 / 198179 BIRGIT GROSSKOPF
Djuptryck på media, 22/100
Djuptryck på media, 38/100
107 Clay Ketter A Few of My Favourite Things
67046 / 198195 ÅSA SÖDERBERG
31035 / 194840 JOHAN ÖHLIN
Djuptryck på media, 54/100
76 Clay Ketter A Few of My Favourite Things
92 Clay Ketter A Few of My Favourite Things
5426 / 197801 BO JOHANSSON
Djuptryck på media, 23/100
Djuptryck på media, 39/100
108 Clay Ketter A Few of My Favourite Things
8546 / 197410 ASTOR PETERSON
51034 / 193473 HELEN LARSSON
Djuptryck på media, 55/100
77 Clay Ketter A Few of My Favourite Things
93 Clay Ketter A Few of My Favourite Things
67065 / 198214 HILDE FLATEN
Djuptryck på media, 24/100
Djuptryck på media, 40/100
109 Clay Ketter A Few of My Favourite Things
66450 / 197658 ULRIKA WALLIN
45803 / 195841 INGA SÖDERBERG
Djuptryck på media, 56/100
78 Clay Ketter A Few of My Favourite Things
94 Clay Ketter A Few of My Favourite Things
24029 / 196521 ANN-MARIE DAHLANDER
Djuptryck på media, 25/100
Djuptryck på media, 41/100
110 Clay Ketter A Few of My Favourite Things
62089 / 197674 BITTE ASPENSTRÖM FAGERLUND
52273 / 197349 BENGT SAHLSTRÖM
Djuptryck på media, 57/100
79 Clay Ketter A Few of My Favourite Things
95 Clay Ketter A Few of My Favourite Things
35303 / 197300 MATS RYDBERG
111 Clay Ketter A Few of My Favourite Things
127 Clay Ketter A Few of My Favourite Things
Djuptryck på media, 90/100
Djuptryck på media, 58/100
Djuptryck på media, 74/100
55072 / 195231 KRISTINA SVENHAMN
7317 / 195507 INGEMAR MUNDEBO
57218 / 196701 K-G GYLLENSVÄRD
144 Clay Ketter A Few of My Favourite Things
112 Clay Ketter A Few of My Favourite Things
128 Clay Ketter A Few of My Favourite Things
Djuptryck på media, 91/100
Djuptryck på media, 59/100
Djuptryck på media, 75/100
55596 / 195327 NCC KONSTFÖRENING PENSELN
15258 / 197061 KJELL GUSTAFSSON
67115 / 198264 IVANA LAZAROV
145 Clay Ketter A Few of My Favourite Things
113 Clay Ketter A Few of My Favourite Things
129 Clay Ketter A Few of My Favourite Things
Djuptryck på media, 92/100
Djuptryck på media, 60/100
Djuptryck på media, 76/100
40465 / 198068 KARIN GEDEBORG
67150 / 198299 KERSTIN GRÖNWALL
51363 / 196992 ÅSA KADOWAKI
146 Clay Ketter A Few of My Favourite Things
114 Clay Ketter A Few of My Favourite Things
130 Clay Ketter A Few of My Favourite Things
Djuptryck på media, 93/100
Djuptryck på media, 61/100
Djuptryck på media, 77/100
55897 / 194755 LENA BERGMAN-ÅHRBERG
10965 / 197986 HÄGGLUNDS KONSTKLUBB
63074 / 193714 TOMAS SÖDERSTRÖM
147 Clay Ketter A Few of My Favourite Things
115 Clay Ketter A Few of My Favourite Things
131 Clay Ketter A Few of My Favourite Things
Djuptryck på media, 94/100
Djuptryck på media, 62/100
Djuptryck på media, 78/100
13348 / 196399 INGER HÄGG
63427 / 195446 PETER SANDÖ
18865 / 197116 STIG-ULF EKENDAHL
148 Clay Ketter A Few of My Favourite Things
116 Clay Ketter A Few of My Favourite Things
132 Clay Ketter A Few of My Favourite Things
Djuptryck på media, 95/100
Djuptryck på media, 63/100
Djuptryck på media, 79/100
5662 / 192963 TEKNISKA NÄMNDHUSETS KONSTF
64830 / 193680 INGEGERD MALMSTEN
25089 / 197615 JAN LINDHOLM
149 Clay Ketter A Few of My Favourite Things
117 Clay Ketter A Few of My Favourite Things
133 Clay Ketter A Few of My Favourite Things
Djuptryck på media, 96/100
Djuptryck på media, 64/100
Djuptryck på media, 80/100
61431 / 195667 PHILIP FORSGREN
60293 / 197854 GUN BRITT WALLSTRÖM
63875 / 194521 BIRGITTA PERSSON
150 Clay Ketter A Few of My Favourite Things
118 Clay Ketter A Few of My Favourite Things
134 Clay Ketter A Few of My Favourite Things
Djuptryck på media, 97/100
Djuptryck på media, 65/100
Djuptryck på media, 81/100 59463 / 196133 RITA WINDE
64983 / 194423 ALBERT AMIRI-GEVERK
67337 / 198486 HELENA HALVARSSON
135 Clay Ketter A Few of My Favourite Things
151 Clay Ketter A Few of My Favourite Things
119 Clay Ketter A Few of My Favourite Things
Djuptryck på media, 82/100
Djuptryck på media, 98/100
Djuptryck på media, 66/100
67196 / 198345 MONICA SWEDBERG
58300 / 194491 BRITTA AHNMÉ KÅGERMAN
27353 / 195828 SIGNE LIND
136 Clay Ketter A Few of My Favourite Things
152 Clay Ketter A Few of My Favourite Things
120 Clay Ketter A Few of My Favourite Things
Djuptryck på media, 83/100
Djuptryck på media, 99/100
Djuptryck på media, 67/100
1433 / 196150 LENNART NILSSON
30506 / 197321 KILS KOMMUN
25816 / 196343 BERTIL LANTZ
137 Clay Ketter A Few of My Favourite Things
153 Clay Ketter A Few of My Favourite Things
121 Clay Ketter A Few of My Favourite Things
Djuptryck på media, 84/100
Djuptryck på media,100/100
Djuptryck på media, 68/100
9371 / 197651 SUNE H JOHANSSON
23374 / 196789 KJELL HOLMBERG
64206 / 195752 INGER TALLBERG
138 Clay Ketter A Few of My Favourite Things
154 Katrin Westman Utan titel Akryl och lack
122 Clay Ketter A Few of My Favourite Things
Djuptryck på media, 85/100
57511 / 193332 THOMAS LARSSON
Djuptryck på media, 69/100
53887 / 197043 BO LUNDQVIST
155 Karin Wikström Houdini Tryck på linneduk
5178 / 195489 KRISTINA SÖDERDAHL
139 Clay Ketter A Few of My Favourite Things
60523 / 192978 STHLM VATTENS KONSTFÖRENING
123 Clay Ketter A Few of My Favourite Things
Djuptryck på media, 86/100
156 Karin Wikström Houdini Tryck på linneduk
Djuptryck på media, 70/100
67116 / 198265 ANNIKA JOHANSSON
13538 / 197007 ANDERS ENGLUND
53293 / 194977 BERNT SJÖVALL
140 Clay Ketter A Few of My Favourite Things
157 Ragnar Persson Vi ses i himlen Bok med print
124 Clay Ketter A Few of My Favourite Things
Djuptryck på media, 87/100
24334 / 196624 HENGO HALJAMÄE
Djuptryck på media, 71/100
42397 / 196331 BERTIL SJÖFORS
158 Ragnar Persson Vi ses i himlen Bok med print
64955 / 196048 CARL HAMPUS LYTTKENS
141 Clay Ketter A Few of My Favourite Things
39829 / 196366 MARIA MATTSSON
125 Clay Ketter A Few of My Favourite Things
Djuptryck på media, 88/100
159 Ragnar Persson Vi ses i himlen Bok med print
Djuptryck på media, 72/100
48851 / 193102 PER MENZING
60543 / 195894 TORUNN SKOGLUND
60878 / 197706 ÅSA BÄCKLIN
142 Clay Ketter A Few of My Favourite Things
160 Ragnar Persson Vi ses i himlen Bok med print
126 Clay Ketter A Few of My Favourite Things
Djuptryck på media, 89/100
29361 / 197018 EBBE KLINGBERG
Djuptryck på media, 73/100
66666 / 193563 STAFFAN JOHANSSON
62084 / 194747 ULLA-BRITT ANGEBERG
143 Clay Ketter A Few of My Favourite Things
SAK:S STUDENTAMBASSADÖRER
SAK:s nya satsning för att nå en yngre skara
medlemmar på olika orter i landet är studentambassadörerna som kommer komplettera den
ordinarie verksamheten och vänder sig främst till
yngre medlemmar i SAK (ca 18–30 år) och med
fokus på studenter! Vi har ett planerat program
där man som ung och konstintresserad kan få ta
del av samtida konst samt träffa andra som också
är engagerade inom konst och kultur. Vi kommer
att jobba över hela landet med en samordnande
studentambassadör i varje större stad. Studentambassadören kommer i sin tur arbeta med en grupp
representanter, ett utskott, för att ordna aktiviteter
knutna till vad som händer på den lokala konstscenen. Här berättar Klara Andersson Åsman och
Clara Axner om sina planer att som ideellt engagerade studentambassadörer möta andra med
samma intresse för konst.
Hur kommer ert arbete att se ut?
– Vi kommer dela upp vår verksamhet i fyra teman per år. Varje studentambassadör har då i
uppdrag att på sin ort hitta vad som händer på
den samtida konstscenen relaterat till temat och
ordna aktiviteter, kanske skriva en artikel och
engagera medlemmarna på sin ort.
Vad skulle ett tema kunna vara?
– Vårt första tema heter Förändring, förfall,
förnyelse, där vi kommer att undersöka hur representationen av ålder ser ut i samtida konst.
Är det ålderssegregerat? Vad finns det för knytpunkter mellan olika generationer inom samtida
konst? Vad har förändras inom konsten över
generationer och vad är sig likt? Eller kommer
det kanske olika återkommande trender i konsten? Vi tänkte att det skulle vara passande att
koppla första temat till att SAK nu startar en
ny del av sin verksamhet med fokus på en yngre
publik. Det är även intressant att se till SAK i
relation till ålder, med föreningens 182-åriga
historia och breda medlemspublik.
Hur skulle en aktivitet som studentambassadörerna ordnar kunna se ut?
– Det är upp till studentambassadören och
gruppen lokalt att se vad man skulle kunna
jobba med under temat på orten. Däremot vill
vi gärna att det ska vara aktiviteter där man som
medlem får samlas och träffa andra medlemmar.
Förslag på aktiviteter kan vara till exempel att
man tillsammans går på en utställning, ett ateljébesök med ett konstnärssamtal eller en workshop. Gränserna och möjligheterna beror lite på
vad som händer lokalt. Vi kommer även försöka
se till att vi träffas även efter aktiviteterna för en
chans att diskutera det vi sett. Vi kommer arbeta
för att besöka yngre konstnärer och utställningar, gärna på konstskolor. Men självklart arbetar
vi generationsöverskridande! Två gånger per år
kommer vi anordna informationsmöten, evenemang för att fler ska kunna ha möjlighet att engagera sig och se vad vi gör. Vi kommer även att
delta i SAKs ordinarie aktivitetsverksamhet.
Hur gör man om man vill engagera sig som SAK:s
studentambassadör?
– Är du en person som är engagerad i samtida
konst och kultur på din ort, tycker om att gå
på utställningar och att fundera kring detta? Är
du student och känner att du skulle passa att
vara studentambassadör, eller vill engagera dig
i utskottet på din ort? Skicka ett mejl till oss:
[email protected] och berätta vem du
är, vad du pluggar, berätta även vad du tycker
om inom samtida konst! Vi söker folk över hela
landet!
Information om den första aktiviteten 2015 presenteras på hemsidan under aktuellt i januari/februari. Alla är såklart välkomna!
Clara Axner, 22 år, Uppsala. Studerar Kultur-
entrepenörsprogrammet vid Uppsala universitet
med inriktning Konstvetenskap.
Klara Andersson Åsman 21 år, Stockholm.
Studerar Kulturvetarprogrammet vid Stockholms universitet med inriktning Konstvetenskap.
ELISABETH BLENNOW CALÄLV
FÖLJER EN ENTREPRENÖRSDRÖM
Varför satsar du på upplagekonst nu?
– Jag kände att det var dags att hitta på något
eget efter att ha sett Stefan Anderssons och Sara
Sandströms glöd i sitt arbete som gallerister,
utöver alla konstnärer som ju också är egenföretagare. Och det finns något väldigt charmigt
i upplagevärlden där man kan sälja konst till
»vanliga» människor men eftersom man mångfaldigar så kan även konstnären få bra betalt. Jag
tycker mig ha märkt att folk har svårt att hitta in
i konstvärlden. Pratar man med folk i branschen
så säger de att men vaddå det är väl inget svårt,
men pratar man med folk utanför är de otroligt
sökande. Man hungrar att få komma till, men är
rädd för att göra fel. Mitt initiativ är per definition öppet för alla, eftersom verksamheten finns
på nätet. Där kan man lägga ned hur mycket
tid som helst på att hitta sina favoriter bland ett
stort och brett utbud, utan att känna att någon
står och tittar en över axeln.
Vad har responsen från konstnärerna varit?
– De är jätteglada. Det finns många konstnärer
som jobbar heltid som grafiker och har svårt att
hitta sina kanaler. Grafiken idag är inte så hipp,
så de kan ju aldrig ställa ut på samma sätt som en
målare. De konstnärer som syns idag på galleriscenen är ett så otroligt litet fåtal av alla de jätteduktiga konstnärer som finns aktiva idag.
Nu har du erfarenhet av ett galleri med alla de
besökare som kommer där under sex års tid och
så kommer du plötsligt sitta i ett kontorsrum och
förmedla konst via en webbsida, hur ställer du dig
till kontakten med publiken?
– Jag tror att jag ska ha homeparties för det är
ett jättebra sätt att nå ut innan jag har en lokal.
Konst är ju en förtroendebransch, så folk behöver träffas. Det vi gör som jobb är andra människors fritid, så vi måste erbjuda något lustfyllt
och ett möte med den här speciella konstvärlden.
För det är ju den folk är ute efter, samtidigt som
man är lite rädd för den. Konstvärlden behöver
öppnas upp, men samtidigt måste den så klart
behålla sin särart. Det är ju det där alternativa
förhållningssättet som är konstens stora bidrag
till samhället.
Om man tänker på de verk som du har varit med
och presenterat på galleriet, som Antony Gormleys
skulpturer med höga värden som står i kontrast till
upplagekonsten, hur ser du på skillnaderna där
emellan. Är det lättare att sälja upplagekonst för
2000 kronor än en skulptur för 2 miljoner?
– Nej, eller jo det är ju helt andra utmaningar
och man säljer till folk efter plånbok. För den
som köper ett verk av Gormley kan det vara ett
lika stort beslut som för den som köper ett verk
för 2000 kr. Det ska bli roligt att erbjuda en väg
in i konstvärlden för dem som inte redan är där.
Om du funderar på samtidskonsten vad ser du då?
– Det finns en internationell tendens där priserna blir högre och där auktionshusen spelar större
roll. I exempelvis Gunnar Lindqvists bok Sam-
larna som kom tidigare i år så framställs konstvärlden som otroligt cynisk, bara fokuserad på
pengar och på väg mot allt högre priser. Nu har
jag inte varit med så länge, men den största delen av konstvärlden är hårt arbetande konstnärer
och hårt arbetande människor som försöker få
ut och sälja konst till andra som vill stödja samtidskonsten. Men det är klart att även i Sverige
har det blivit tydligt att auktionshusen arbetar
aktivt med samtidskonsten, vilket inneburit att
verk har liksom 3-årscykler från gallerivägg till
andrahandsmarknaden och det förändrar ju priserna så klart och bilden av varför man köper
konst. Om tre år kan jag sälja det här och då
får jag så här mycket. Det kunde man inte göra
för säg 20 år sedan och det har ju förändrat den
svenska konstscenen och kommer säkert fortsätta att påverka. Men jag vet inte hur alarmistisk man ska vara.
Vad har hänt med din entreprenörsdröm om fem
år?
– Haha, det har jag ingen aning om och det är
det som känns så otroligt härligt. Och det vill jag
inte spekulera i heller, vi får se vart det bär hän.
Jennie Fahlström
Elisabeth Blennow Calälv
När Galleri Andersson/Sandström, som haft mångårig verksamhet i Umeå, skulle öppna en filial i
Stockholm för ett antal år sedan började Elisabeth
Blennow Calälv som assistent. Hon var utbildad
statsvetare och hade arbetat med Unga Aktiesparares medlemstidning och skrivit en skolbok om privatekonomi för ungdomar men hamnade nu i konstbranschen. Konstintresset ledde till att presentera
fler och fler utställningar och hon blev så småningom partner i galleriet. Sex år senare har hon nu
lämnat verken i miljonklassen för att satsa på en
entreprenörsdröm – att sälja upplagekonst, grafiska
verk, av nordiska konstnärer på nätet (ed-art.se)
för att inviga fler i det stora intresset för konst.
KALENDARIUM VINTER 2014/2015
12–15
FEBRUARI
2015
Utöver det brukliga att medlemmar inför visningstillfällen ombeds att
OSA ber vi även att man inväntar bekräftelse på bokad plats där bokning krävs. De programpunkter som innebär en avgift betalas till SAK:s
PG 1262-5 om inget annat anges. Betald avgift återbetalas endast om
aktiviteten ställs in. Glöm inte att skriva namn på programpunkt och
ditt eget namn när du betalar. OSA på tel 08-10 46 77 eller via e-post:
[email protected] Med reservation för förändringar i programmet. Vänligen se hemsidan för uppdaterat kalendarium.
DECEMBER
UTHÄMTNING AV VINSTER
SAK:s medlemmar som vunnit i årets lotteri (du har fått ett vinstbrev
hemskickat och vinnarna presenteras i detta nummer liksom på hemsidan) välkomnas att hämta ut sina vinster under december månad.
Kontakta kansliet för frågor och kika på nya hemsidan under Nyheter
– Aktuellt för att finna vinstlistan i alfabetisk ordning på vinnare samt i
vinstordning och för aktuella öppettider.
Måndag 15 december klockan 18.00
Möt konstnären bakom årets sista multipel i hennes ateljé i Hagaparken,
Solna. Max 30 deltagare. Avgift 80 kr sätts in på PG 1262-5.
Skriv ditt namn + Bella.
Vi bjuder på glögg och tilltugg!
Adress meddelas vid anmälan.
OSA senast 12 december.
RELEASE SAK EDITION 3/2014
Tisdag 16 december klockan 13.00
Release av nonononono av Bella Rune
Upplaga: 30 exemplar Pris: 3 500 kr/st
Beställning görs på [email protected]oreningen.se eller på
08-10 46 77 i samband med release.
FEBRUARI
VISNING Vårsalongen 2015
Tisdag 3 februari klockan 18.15
Liljevalchs konsthall, Stockholm
Max 30 deltagare. Avgift 100 kr sätts in på PG 1262-5.
Skriv ditt namn + VÅR.
OSA senast 30 januari.
Foto: Johan Annerfelt
ATELJÈBESÖK Bella Rune, STOCKHOLM
UPPDUKAT
Snart är det dags för Antikmässan 2015 – en fest för ögat med spännande smakmöten,
läckra klassiker, nutida konst och utvalda antikviteter. Föremål som gör ditt hem
personligare, skönare, lyxigare och mer inbjudande. Vi är Nordens
ledande antikmässa. Det bästa av de bästa är uppdukat,
Köp biljetter
och allt är till salu. Välkommen hit!
och läs mer om
l på
bildens föremå
se
antikmassan.
TRANSPORTEN ÄR
BARA EN DEL AV
HELA UPPDRAGET!
När du transporterar konst kan mycket
hända. Därför är planering A och O för
oss. Från första kontakten och uppdragsbeskrivningen, till emballering,
transport, uppackning, installation och
uppröjning, använder vi all vår erfarenhet,
känsla och kunskap om konst, om
människorna och om destinationerna.
Vi arbetar med transporter av konst och
högvärdesgods. Men framför allt är vi
problemlösare. Det gör att allt är möjligt ibland även det till synes omöjliga. Det
gör mitt jobb extra roligt!
Läs mer om vad vi kan göra för dig på
safetransart.se
ANTIKMÄSSAN, ÄLVSJÖ
12–15 februari
SAK deltar i mässan för första gången och vår verksamhet presenteras i
en monter bland samtidskonstutställarna. Rabatt på entrépriset om du
köper biljetten online före ditt besök till mässan. Läs mer om öppettider,
hur du hittar till mässan samt entrépriser på www.antikmassan.se
MEDLEMSBREV 1, 2015
Nästa medlemsbrev där bland annat årets första multipelkonstnär Olle
Borg intervjuas skickas till medlemmarna i slutet av februari.
Lennart, mer än 30 års erfarenhet av branschen.
BESTÄLL SAK:S KONSTBÖCKER
NR
TESTA
KONSTPERSPEKTIV
TILL SPECIALPRIS!
Beställ en provprenumeration för 175 kronor
(4 nummer). Beställ via www.konstperspektiv.nu/sak
eller hos Nätverkstan, tfn 031-743 99 05.
OBS! Erbjudandet gäller nya prenumeranter.
73
1964, Carl Frisendahl, Gunnar Jungmarker (20/90 kr)
79
1970, Axel Nilsson, Axel Elvin (20/90 kr)
80
1971, Birger Lundquist, Gunnar Jungmarker (20/90 kr)
87
1978, Eric Grate, Pontus Grate mfl (20/90 kr)
89
1980, Staffan Hallström, Stig Johansson (50/350 kr)
90
1981, Lage Lindell, Thomas Millroth (50/350 kr)
91
1982, Då och Nu, SAK 150 år, Bo Lindwall (50/350 kr)
91b
1982, Konstverkens liv i offentlig miljö, Sandström, Stensman, Sydhoff (50/350 kr)
92
1983, C.O. Hultén, Artur Lundkvist (50/350 kr)
97
1988, Hugo Zuhr, Ingrid Rydbeck-Zuhr (50/350 kr)
98
1989, Lennart Rodhe, Thomas Millroth (50/350 kr)
100
1991, Arne Jones, Rolf Söderberg (50/350 kr)
102
1993, K.G. Bejemark, Gunnar Bråhammar (50/350 kr)
104
1995, Olle Bonnier, Thomas Millroth (50/350 kr)
105
1996, Asmund Arle, Viveca Wessel (50/350 kr)
106
1997, Ulrik Samuelson, Douglas Feuk (50/350 kr)
108
1999, Sveriges Konst del I, Elisabeth Liden (175/400 kr)
109
2000, Sveriges Konst del II, Beate Sydhoff (175/400 kr)
110
2001, Sveriges Konst del III, Mårten Castenfors (175/400 kr)
HAR DU HÄMTAT UT DIN ÅRSBOK 2014?
SAK:s medlemmar med postnummer 10000–19999 välkomnas att
hämta ut årsboken Mellan verkligheter. Fotografi i Sverige 1970–2000.
Vi kan också skicka boken mot en portoavgift om ca. 60 kr. Kontakta
kansliet för aktuella öppettider eller se hemsidan. Välkomna!
ÅR / TITEL / FÖRFATTARE (Pris medlem / ej medlem)
Sveriges Konst del 1–3, (500/1200 kr)
111
2002, Torsten Andersson, Magnus Bons m.fl. (50/400 kr)
112
2003, Lena Cronqvist, Mårten Castenfors m.fl. (50/400 kr)
113
2004, Svensk Konst Nu, Allgårdh/af Malmborg (100/400 kr)
114
2005, Dick Bengtsson, Red: Mårten Castenfors (200/400 kr)
115
2006, Konst som rörlig bild, Red: Astrid Söderberg Widding (50/200 kr)
116
2007, SAK 175, Björn Kusoffsky/Jenny Asp/Dan Wolgers m.fl. (50/200 kr) 2007,
116b
Svensk Fluxus, Bengt af Klintberg (50/200 kr)
117
2008, Drömmen om verkligheten, Marie Lundquist (150/400 kr)
118
2009, In i bilden, ut bland orden, Red: Mårten Castenfors (150/400 kr)
119
2010, Roj Friberg, Lars Nygren (200/400 kr)
120
2011, Passioner & bestyr, Sv. konst på 2000-talet, Allgårdh/Persson (200/400 kr)
121
2012, The End Helen Billgren (200/400 kr)
122
2013, Ghost Light Tova Mozard (200/400 kr)
123
2014, Mellan verkligheter. Fotografi i Sverige 1970–2000 (250/450 kr)
Maila in din beställning till: [email protected]
Eller ring till kansliet 08-10 46 77 tis-fre 12.00–17.00
POSTTIDNING B
© Sveriges Allmänna Konstförening / BUS 2014
Ansvarig utgivare: Eva Schöld
Redaktör: Jennie Fahlström
Grafisk form: Teresa Holmberg
Tryck: TMG Sthlm
Sveriges Allmänna Konstförening Box 5343, 102 47 Stockholm
Besöksadress: Slupskjulsvägen 34 på Skeppsholmen
Tel: 08-10 46 77 E-post: [email protected]
Hemsida: www.konstforeningen.se
Till 2015 års medlemskort har vi valt verket och blivande vinsten In your dreams, olja på duk 65 x 90 cm, av
Thomas Holm. Sveriges Allmänna Konstförening vill tacka alla medlemmar för ett fantastiskt 2014 och vi ser
fram emot 2015 års konstrika upplevelser. Välkomna att förnya medlemskapet!