Nyhetsbrev nr 5 2015 - Nationellt kompetenscentrum anhöriga

Ser nyhetsbrev konstigt ut, tex inga bilder? Klicka här för att öppna det i ett nytt fönster.
Utskriftsvänlig version av nyhetsbrevet
Tipsa en vän om nyhetsbrevet
Nyhetsbrev - Barn som anhöriga nr 5 2015

Träffa oss i Almedalen
Nka deltar i tre programpunkter i Almedalsveckan.
Stockholms Sjukhem, Statens medicinsk-etiska råd,
Smer
Dag: 29/6 2015 14:00 - 15:45
Roboten knackar på dörren – hur kan ny teknologi
stärka vård och omsorg?
Socialstyrelsen
Dag: 30/6 2015 09:00 - 10:00
En barndom med missbruk och psykisk ohälsa i
familjen – hur gör vi skillnad? Hälsoekonomiska
rapporten för Barn som anhöriga presenteras. Den
finns då att hämta på vår webbplats
www.anhoriga.se
Stödinsatser för våldsutsatta
barn
iRisk är ett forskningsprojekt som startade 2012 på
uppdrag av Socialstyrelsen. Syftet med projektet är
att förbättra möjligheterna för barn som lever med
våld i sin familj att få sin situation uppmärksammad
och giltiggjord, samt att barn som får kontakt med
socialtjänsten, socialtjänstanknutna verksamheter
eller BUP ska få insatser som svarar mot barnens
behov av skydd, stöd och behandling. I projektet
samverkar Göteborgs, Karlstads och Örebro
universitet samt Mälardalens Högskola.
Ladda ner och läs rapporten här:
Riksförbundet Attention
Dag: 3/7 2015 09:00 - 10:00
Stöd till anhörig vid neuropsykiatrisk
funktionsnedsättning – en självklarhet?

Försäkringskassan
uppmärksammar barn som
anhöriga
Att försäkringskassan i Skåne nu tar initiativet och
lyfter familjeperspektivet och för barnen på tal i
utredningsarbete och handläggningsrutiner, är av
stor betydelse för både föräldrar och barn.
Läs mer här.
Webbutbildningen Barn som
anhöriga - Våga fråga
Vi har dessutom fått en Honorable Mention (3:e
plats) för Blended learning på internationella Elearning Awards.
Läs mer här.
Just nu: Vi har släppt flera spännande rapporter under våren och några till
är på gång.

Riktade insatser till gravida
och spädbarnsföräldrar
Två hälsoekonomiska
analyser på gång.
Riktade insatser till gravida och
spädbarnsföräldrar med problematiskt bruk av
alkohol, narkotika och läkemedel och psykisk
ohälsa: en nationell kartläggning av barnhälsovård,
mödrahälsovård och socialtjänst Kartläggningen
baseras på ett slumpmässigt urval av 100 enheter
vardera från mödrahälsovården,
barnhälsovården samt socialtjänsten.
Ladda ner rapporten här.
i v 27 släpps Barn som anhöriga ekonomisk studie
av samhällets långsiktiga kostnader. Tisdag 30/6 kl
8.00 finns den att hämta på vår webb. Den och
Hälsoekeonomisk studie av barn och vuxna med
fetalt alkoholsyndrom kommer att finnas att ladda ner
här.

Stuprör, hängrännor och
rännkrokar
Utvärdering av projektet Samordnat stöd till barn och
föräldrar i familjer med missbruk 2013–2014
Projektet Samordnat stöd till barn och föräldrar i
familjer med missbruk är en del av Socialstyrelsens
regeringsuppdrag att utveckla stöd till barn och unga
i familjer med missbruk, psykisk ohälsa eller då det
förekommer våld i familjen. Arbetet har följts och
utvärderats av Sociologiska Institutionen vid Uppsala
universitet. Ladda ner rapporten här.
Hälsa och välbefinnande hos
barn och ungdomar som har
en förälder med
progredierande neurologisk
sjukdom
Syftet med den här kartläggningen är att öka
kunskapen om vad som främjar hälsa, utveckling
och välbefinnande hos barn och ungdomar i familjer
där en förälder har en progredierande neurologisk
sjukdom samt att undersöka vilka insatser som kan
förebygga psykisk ohälsa hos gruppen
Ladda ner rapporten här.
Vi tipsar!
Vi tipsar om olika idéburna organisationer och om metoder och/eller modeller till stöd för barn och dess
familjer.

Komet
Trygga barnen
Komet är en förkortning för KOmmunikationsMETod
Stiftelsen Trygga Barnen är en icke vinstdrivande
organisation med syfte att hjälpa barn, unga och
anhöriga i familjer med beroendeproblematik.
Stiftelsen är politiskt och religiöst obunden.
De skriver på sin hemsida:
Det är svårt att vara anhörig till någon som är
beroende. Svårt att se på när någon gör sig själv och
sin närhet illa. Vi på Trygga Barnen är här för att
stötta när det känns som svårast. Vår vision är att
alla barn och unga har en trygg uppväxt. Vi ska nå
fram och tvätta bort den skam och självanklagelse
som finns hos barn med föräldrar med
beroendeproblem.
och är ett utbildningsprogram som riktar sig till
föräldrar och lärare. Syftet är att lära ut verktyg som
leder till mindre bråk och konflikter hemma och i
skolan. Mer information finns här.
Tipsa oss!
Har du något du vill tipsa oss om så maila gärna till Gun Hjortryd, [email protected]
Nationellt kompetenscentrum anhöriga samlar in, strukturerar och sprider forskningsresultat, kunskaper och
erfarenheter inom anhörigområdet. Tillsammans med anhöriga, personal och beslutsfattare vill vi göra
skillnad för anhöriga och deras närstående.
www.anhoriga.se
Redaktör: Gun Hjortryd [email protected]
Ansvarig utgivare: Lennart Magnusson, [email protected]
Tipsa en vän om nyhetsbrevet
Utskriftsvänlig version av nyhetsbrevet
Klicka här för att avbeställa information från Barn som anhöriga
Box 762, SE-391 27 Kalmar. Sweden +46 (0)480-41 80 20
© Nka 2013