My Book User Manual

Extern hårddisk
My Book
™
Användarhandbok
My Book Användarhandbok
platshållare
WD:s service och support
Om du stöter på några problem ber vi dig kontakta oss så att vi kan försöka åtgärda detta innan
du skickar tillbaka produkten. De flesta tekniska supportfrågor kan besvaras via vår
kunskapsbas eller via e-post till support på http://support.wd.com. Om svaret inte finns
tillgängligt, eller om du föredrar det, kontakta WD™ på det mest lämpliga telefonnumret för dig
(se nedan).
Du har 30 dagars kostnadsfri support på produkten under garantiperioden. Denna 30dagarsperiod inleds den dag du första gången har telefonkontakt med WD:s tekniska support.
Support via e-post är kostnadsfri under hela garantiperioden och vår omfattande kunskapsbas
är tillgänglig dygnet runt. Kom ihåg att registrera din produkt online på http://register.wd.com så
att vi kan hålla dig informerad om nya funktioner och tjänster.
Nå onlinesupport
Gå till vår webbplats för produktsupport på http://support.wd.com och välj bland dessa ämnen:

Hämtningar – Hämta drivrutiner, program och uppdateringar för din WD-produkt.

Registrering – Registrera din WD-produkt och få senaste uppdateringar och
specialerbjudanden.

Garanti och RMA – Få information om garanti, produktutbyte (RMA), RMA-status och
dataåterställning.

Kunskapsbas – Sök via nyckelord, fras eller Answer ID.

Installation – Få installationshjälp online för din WD-produkt eller -programvara.

WD-gruppen – Dela med dig av dina funderingar och få kontakt med andra WD-användare.
Kontakta WD:s tekniska support
När du kontaktar WD för support, ha ditt WD-serienummer, version på systemhårdvara och
systemprogram tillgängligt.
Nordamerika
Engelska
Europa (frisamtal)*
Spanska
800.ASK.4WDC
(800.275.4932)
800.832.4778
Mexiko
001 8002754932
Sydamerika
Chile
Colombia
Venezuela
Peru
Uruguay
Argentina
Brasilien
1230 020 5871
009 800 83247788
0800 100 2855
0800 54003
000 413 598 3787
0800 4440839
0800 7704932
0021 800 83247788
Europa
Mellanöstern
Afrika
Ryssland
00800 ASK4 WDEU
(00800 27549338)
+31 880062100
+31 880062100
+31 880062100
8 10 8002 335 5011
Asien/Stillahavsområdet
Australien
Kina
Hongkong
Indien
Indonesien
Japan
Korea
Malaysia
Nya Zeeland
Filippinerna
Singapore
Taiwan
Thailand
Övriga länder
1800 429 861 / 0011 800 2275 4932
800 820 6682 / 400 627 6682
3057 9031
1800 200 5789 / 1800 419 5591
001 803 852 3993
0800 805 7293
02 2120 3415
1800 817 477
0508 555 639 / 00800 2275 4932
1800 1855 0277
1800 608 6008
0800 225 593
00 1800 852 5913
+86 21 2603 7560
* Avgiftsfritt nummer tillgängligt i följande länder: Belgien, Danmark, Frankrike, Irland, Italien, Nederländerna, Norge,
Polen, Schweiz, Slovakien, Spanien, Storbritannien, Sverige, Tjeckien, Tyskland och Österrike.
ii
MY BOOK
ANVÄNDARHANDBOK
Innehållsförteckning
WD:s service och support . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ii
Nå onlinesupport . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ii
Kontakta WD:s tekniska support . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ii
1
Om din WD-disk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
Funktioner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
Paketets innehåll. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Valfria tillbehör . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Kompatibilitet med operativsystem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Hårddiskformat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Fysisk beskrivning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Ström/LED-indikator för aktivitet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
USB 3.0-gränssnitt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Kensington® Security Slot . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Registrera din disk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Försiktighetsåtgärder vid hantering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
2
Ansluta disken och komma igång . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Ansluta disken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Komma igång med WD-programvaran. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
3
Säkerhetskopiera filer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Hur säkerhetskopieringsfunktionen fungerar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Säkerhetskopiera filer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
4
Återställa filer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Hur återställningsfunktionen fungerar. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Återställa filerna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
5
Låsa och låsa upp disken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Skydda disken med lösenord . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Låsa upp disken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Med programvaran WD Security eller WD Drive Utilities . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Med verktyget WD Drive Unlock . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Ändra ditt lösenord . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Stänga av disklåsfunktionen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
6
Hantera och anpassa disken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
Kontrollera diskens skick . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
Radera disken. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Använda funktionen Disktömning. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Använda fem felaktiga lösenord . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
Registrera din disk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
Återställa WD-programvaran och diskavbilden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
Ställa in diskens sleeptimer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
Använda ikonen WD Quick View . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
INNEHÅLLSFÖRTECKNING– iii
MY BOOK
ANVÄNDARHANDBOK
Kontrollera diskstatus. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
Övervaka ikonvarningar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
Frånkoppla disken säkert . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
7
Hantera och anpassa programvaran . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
Söka efter programvaruuppdateringar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
Konfigurering av ditt molntjänstkonto. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
Avinstallera WD-programvaran. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
8
Använda disken med en Mac-dator . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
Omformatera disken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
Återställa WD-programvaran och diskavbilden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
9
Felsökning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
Installera, partitionera och formatera disken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
Vanliga frågor och svar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
A
Installera SES-drivrutinen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
Installera på datorer med Windows Vista . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
Installation på datorer med Windows 7 och Windows 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
B
Överensstämmelser och garanti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
Efterlevnad av lagkrav . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
FCC Klass B-information . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
ICES-003/NMB-003 Utlåtande . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
Säkerhetsöverensstämmelse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
CE-efterlevnad för Europa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
GS-märkning (endast Tyskland) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
KC-notis (endast Sydkorea) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
Efterlevnad av miljölagstiftning (Kina) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
Garantiinformation (alla regioner förutom Australien/Nya Zeeland) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
Erhålla service . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
Begränsad garanti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
Garantiinformation (Australien/Nya Zeeland) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
Erhålla service . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
Garanti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
GNU General Public License (“GPL”) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
Index. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52
INNEHÅLLSFÖRTECKNING– iv
MY BOOK
ANVÄNDARHANDBOK
1
Om din WD-disk
Skydda dina värdefulla minnen med hjälp av My Book™ stationära lagring. Denna USB
3.0-disk är optimerad för snabbast möjliga dataöverföringshastigheter och erbjuder
fullständigt skydd av dina filer. Programvaran WD Backup™ skyddar dina värdefulla
minnen.Programvaran Acronis® True Image (ATI) WD Edition tillhandahåller fullständig
säkerhetskopiering av systemet. Lösenordsskydd med maskinvarukrypering håller din
privata information privat.
I det här kapitlet ingår följande ämnen:
Funktioner
Paketets innehåll
Valfria tillbehör
Kompatibilitet med operativsystem
Hårddiskformat
Fysisk beskrivning
Registrera din disk
Försiktighetsåtgärder vid hantering
Funktioner
Skydda dina värdefulla minnen på My Books stationära lagring med extremt snabb USB
3.0-anslutning, programvaran WD Backup, systemnivå-programvaran Acronis True
Image och lösenordsskydd.
Extremt snabba överföringshastigheter – Den stationära lagringen My Book är
optimerad för snabbast möjliga dataöverföringshastigheter. Anslut den här disken till en
SuperSpeed USB 3.0-port för att nå och spara filer på rekordtid.
Enorm kapacitet – Mycket utrymme för att lagra och skydda dina värdefulla minnen och
viktiga filer.
Automatiskt säkerhetskopieringsprogram med schemaläggning – Programvaran
WD Backup jobbar tyst i bakgrunden och hjälper dig att skydda din data med minimala
datorresurser.
Lokal eller molnbaserad säkerhetskopiering – Programvaran WD Backup låter dig
välja själv. Säkerhetskopiera dina filer till din My Book-disk eller säkerhetskopiera dina
filer till moln med ditt Dropbox™-konto. (Det behövs ett Dropbox-konto för
säkerhetskopiering till moln. Det går att ändra, avsluta eller avbryta molntjänster när som
helst och detta kan variera enligt land.)
Säkerhetskopiering på systemnivå – Programvaran Acronis True Image (ATI) WD
Edition säkerhetskopierar dina filer på systemnivå så att de finns nära till hands om du
någonsin skulle behöva återställa dina systemfiler:

Nedladdning av programvaran ATI WD Edition : http://products.wd.com/wdacronis

Nedladdning av användarhandboken för ATI WD Edition :
http://products.wd.com/wdacronis/um
Mer åtkomst – Vår gratisapp Windows® 8 gör det enkelt att upptäcka, ordna och njuta
av de bibliotek med foton, video och musik som finns lagrade på din My Book-disk
genom att använda en dator med Windows 8. Gå till Windows Store för din
gratishämtning.
OM DIN WD-DISK – 1
MY BOOK
ANVÄNDARHANDBOK
Universal anslutning – Med denna disk har du anslutning med de senaste USB 3.0enheterna såväl som bakåtkompatibilitet med USB 2.0-enheter.
Lösenordsskydd för sekretess – Du kan känna dig lugn, din data skyddas från
obehörig åtkomst med lösenordsskydd och kryptering.
WD-kvalitet på både in- och utsidan – Under mer än 20 år har miljontals människor
runt om i världen anförtrott sin information till WD:s hårddiskar. Vi är framgångsrika
därför att vi förstår hur viktiga dina data är för dig och vår största prioritet är att hålla data
säkra.
Viktigt: Senaste informationen och nyheterna om WD-produkterna hittar du på vår
webbplats, http://www.westerndigital.com. Den senaste programvaran, inbyggda
programvaran och dokumentation och information om produkten hittar du på
http://support.wd.com/downloads.
För hämtningar av programvara och användarhandböcker för Acronis True Image (ATI)
WD Edition, gå till:

Nedladdning av programvaran ATI WD Edition : http://products.wd.com/wdacronis
Nedladdning av användarhandboken för ATI WD Edition :
http://products.wd.com/wdacronis/um

Paketets innehåll
Som framgår i figur 1 innehåller ditt My Book-diskpaket följande:

My Book-disk med programvarorna WD Backup, WD Drive Utilities™ och
WD Security™

USB 3.0-kabel

Nätadapter

Snabbinstallationsguide
USB 3.0-kabel
Snabbinstallationsguide
My Book-disk
Nätadapter
Figur 1. My Book-diskpaketets delar
OM DIN WD-DISK – 2
MY BOOK
ANVÄNDARHANDBOK
Valfria tillbehör
Information om valfria tillbehör för WD-produkter finns på:
USA
www.wdstore.com
Kanada
www.wdstore.ca
Europa
www.wdstore.eu
Australien
www.wdstore.com.au
Singapore
www.wdstore.sg
Alla övriga
Kontakta WD:s tekniska support lokalt. En lista över kontaktuppgifter för
teknisk support finns på http://support.wd.com, se även
kunskapsbasens Answer ID 1048.
Kompatibilitet med operativsystem
Din My Book-disk och programvarorna WD Drive Utilities och WDSecurity är kompatibla
med följande operativsystem:
Windows
®
 Windows Vista
Mac OS X
 Snow Leopard

Windows 7

Lion

Windows 8

Mountain Lion

Windows 8.1

Mavericks

Yosemite
Programvaran WD Backup är kompatibel med följande operativsystem:

Windows Vista

Windows 7

Windows 8

Windows 8.1
Kompatibiliteten kan variera beroende på maskinvarukonfiguration och operativsystem.
För bästa möjliga prestanda och pålitlighet rekommenderar vi att du alltid installerar de
senaste uppdateringarna och Service Pack (SP). På datorer med Windows, gå till Startmenyn och välj Windows Update. På Mac-datorer går du till Apple-menyn och väljer
Programuppdatering eller App Store.
Hårddiskformat
Din MyBook-disk är formaterad som en enda NTFS-partition för kompatibilitet med alla
uppdaterade Windows-operativsystem. Om du vill använda disken i en Mac, se
”Omformatera disken” på sidan 38 och ”Felsökning” på sidan 39.
OM DIN WD-DISK – 3
MY BOOK
ANVÄNDARHANDBOK
Fysisk beskrivning
Som framgår av figur 2 har My Book-disken:

En ström-/aktivitetslampa på framsidan

Eluttag, gränssnittsport och Security Slot på baksidan
Ström/LED-indikator för aktivitet
Ström-/aktivitetslampan visar diskens driftsläge och aktivitet enligt följande:
Lampan visar
Strömläge/aktivitet
Fast sken
Inaktiv
Snabblinkande, ungefär tre gånger per sekund
Aktivitet
Blinkar långsamt, ungefär en gång per 2,5
sekunder
Standbyläge
USB 3.0-gränssnitt
USB 3.0 har stöd för dataöverföringshastigheter upp till 5 Gb/s. USB 3.0 är
bakåtkompatibelt med USB 2.0. Anslutning till USB 2.0-port överför data med
porthastigheten – upp till 480 Mb/s
Kensington Security Slot
®
För säkra disken kan en standardsäkerhetskabel från Kensington användas (säljs
separat) tillsammans med diskens Kensington Security Slot. Mer information om
Kensington Security Slot och tillgängliga produkter finns på www.kensington.com.
USB 3.0
Ström/LED-indikator
för aktivitet
Elanslutning
Security Slot
Figur 2. My Book-disk
OM DIN WD-DISK – 4
MY BOOK
ANVÄNDARHANDBOK
Registrera din disk
Registrera alltid My Book-disken för att få de senaste uppdateringarna och
specialerbjudandena. Det är lätt att registrera disken via programvaran WD Drive Utilities
enligt beskrivningen i ”Registrera din disk” på sidan 30. Du kan även registrera den
online på http://register.wd.com.
Försiktighetsåtgärder vid hantering
WD-produkter är precisionsinstrument och måste hanteras med försiktighet under
uppackning och installation. Diskar kan skadas om de hanteras vårdslöst, utsätts för
stötar eller vibrationer. Tänk alltid på följande när du packar upp och installerar din
externa lagringsprodukt:

Tappa inte och skaka inte disken.

Flytta inte disken när den är aktiv.

Använd inte denna produkt som en bärbar disk.

Möjliggör korrekt ventilering genom att inte blockera något av diskhöljets luftventiler.
OM DIN WD-DISK – 5
MY BOOK
ANVÄNDARHANDBOK
2
1
Ansluta disken och komma igång
Det här kapitlet innehåller instruktioner för hur du ansluter disken och installerar
WD-programvaran på din dator. I det här kapitlet ingår följande ämnen:
Ansluta disken
Komma igång med WD-programvaran
Ansluta disken
1. Slå på datorn.
2. Anslut disken till datorn som visas i figur 3.
3. Verifiera att disken visas i filhanteringsverktygets lista på din dator.
4. Om skärmen Ny maskinvara har hittats visas, klicka på Avbryt för att stänga den.
WD-programvaran installerar rätt drivrutin för disken.
Din disk är nu redo att användas som en extern lagringsenhet. Du kan utöka dess
funktioner genom att installera den WD-programvara som finns på disken:

WD Backup

WD Security

WD Drive Utilities

WD Quick View
2
4
3
1
Figur 3. Ansluta disken
ANSLUTA DISKEN OCH KOMMA IGÅNG – 6
MY BOOK
ANVÄNDARHANDBOK
Komma igång med WD-programvaran
1. Dubbelklicka på den WD Apps Setup-fil som visas i listan för disken i datorns
filhanteringsverktyg för att visa guiden WD Apps Setup, dialogrutan Installation av
programvara:
2. Klicka på Nästa för att visa dialogrutan Installationstyp:
3. I dialogrutan Installationstyp:
a. Välj det alternativ du vill använda för installationen:

Rekommenderad installation – Installerar hela WD-programvaran

Anpassad installation – Installerar bara den WD-programvara du har valt
b. Klicka på länken till Western Digitals licensavtalet för slutanvändare och läs
avtalet.
c. Markera kryssrutan Jag godkänner för att godkänna avtalet och aktivera
knappen Nästa.
d. Klicka på Nästa.
ANSLUTA DISKEN OCH KOMMA IGÅNG – 7
MY BOOK
ANVÄNDARHANDBOK
4. Vilken dialogruta som visas beror på vilka installationsalternativ du har valt under
Steg 3:
OM du valde … alternativet
GÖR så här …
Rekommenderad installation
Anpassad installation
Dialogrutan Installerar program visas.
Dialogrutan Anpassad installation visas:
I dialogrutan Anpassad installation:
a. Markera kryssrutorna för de program som du
vill installera.
b. Klicka på Nästa för att visa dialogrutan
Installerar program.
5. Dialogrutan Installerar program:

Visar förloppet för installationen av programvaran

Visar en kort beskrivning av varje program

Lägger till en skrivbordsgenväg för varje installerat program:

Lägger till ikonerna för WD och WD Quick View i aktivitetsfältet i Windows:
ANSLUTA DISKEN OCH KOMMA IGÅNG – 8
MY BOOK
ANVÄNDARHANDBOK

Ersätter knappen Avbryt med knappen Nästa när installationen är slutförd
6. Klicka på Nästa för att visa dialogrutan Installationen slutförd:
7. I dialogrutan Installationen slutförd klickar du på:

Säkerhetskopiera filer för att visa skärmen WD Backup, dialogrutan Välj din
WD-lagringsenhet eller molntjänst. Se figur 4 på sidan 10 and
”Säkerhetskopiera filer” på sidan 12.

Ange säkerhet för att visa skärmen WD Security, dialogrutan Ställ in säkerhet.
Se figur 5 på sidan 10 and ”Låsa och låsa upp disken” på sidan 22.

Hantera enheten för att visa skärmen WD Drive Utilities, dialogrutan Diagnostik.
Se figur 6 på sidan 11 and ”Hantera och anpassa disken” på sidan 27.

Länken Registrera din produkt för att få åtkomst till webbsidan WD Support
Portal.

Slutför för att stänga dialogrutan Installationen slutförd.
ANSLUTA DISKEN OCH KOMMA IGÅNG – 9
MY BOOK
ANVÄNDARHANDBOK
Figur 4. Skärmen WD Backup
Obs: Den visade kapaciteten
överensstämmer med
kapaciteten på den anslutna
enheten.
Figur 5. Skärmen WD Security
ANSLUTA DISKEN OCH KOMMA IGÅNG – 10
MY BOOK
ANVÄNDARHANDBOK
Obs: Den visade kapaciteten
överensstämmer med
kapaciteten på den anslutna
enheten.
Figur 6. Skärmen WD Drive Utilities
ANSLUTA DISKEN OCH KOMMA IGÅNG – 11
MY BOOK
ANVÄNDARHANDBOK
3
1
Säkerhetskopiera filer
I det här kapitlet ingår följande ämnen:
Hur säkerhetskopieringsfunktionen fungerar
Säkerhetskopiera filer
Hur säkerhetskopieringsfunktionen fungerar
Programvaran WD Backup är ett schemalagt säkerhetskopieringsprogram som
automatiskt säkerhetskopierar de filer du väljer efter det schema du anger.
När du skapar en säkerhetskopieringsplan anger du säkerhetskopian:



Mål – den externa lagringsenhet dit du vill kopiera dina filer för
säkerhetskopieringsskydd. Säkerhetskopieringsmålet kan utgöras av:

Externa lagringsenheter som stöds

Molntjänstkonto som stöds
Källa – de datorfiler och mappar som ska kopieras till säkerhetskopieringens
målenhet för att skydda dem. Säkerhetskopieringskällan kan utgöras av:

Intern hårddisk eller hårddiskpartition

Externa lagringsenheter som stöds

Molntjänstkonton som stöds
Schema – den tid på dagen, veckodag och månad som du vill utföra
säkerhetskopieringen.
När du klickar på Starta säkerhetskopiering efter att ha skapat en
säkerhetskopieringsplan kopierar programvaran WD Backup alla valda källfiler och
mappar till den angivna säkerhetskopieringsmålet. Sedan säkerhetskopierar
programvaran WD Backup, enligt det schema du har angett, automatiskt:

Nya filer som skapades i eller kopierades till en säkerhetskopieringsskyddad enhet
eller mapp

Befintliga säkerhetskopierade filer som har ändrats
Det här skyddet är automatiskt – programvaran WD Backup gör det åt dig utan att du
behöver göra något. Låt bara säkerhetskopieringskällan och -målet vara anslutna till din
dator.
Obs: Varje gång som du kopplar till eller från säkerhetskopieringskällor eller -mål
kommer programvaran att åter skanna säkerhetskopieringskällenheten
efter nya eller ändrade filer och bibehåller det automatiska
säkerhetskopieringsskyddet enligt schemat.
Uteslutna filer– Programvaran WD Backup kommer inte att säkerhetskopiera filer som
har särskilda:

Attribut

Namn

Filnamnstillägg

Start- eller slutvärden
Tabell 1 på sidan 13 listar de uteslutna filtyperna.
SÄKERHETSKOPIERA FILER – 12
MY BOOK
ANVÄNDARHANDBOK
Tabell 1. Undantagna filer
Fil
Uteslutna värden
Attribut
reparsePoint
tillfällig
\AppData\Roaming\Microsoft\Windows
[CommonApplicationData]\Western Digital\
[CommonApplicationData]\Microsoft\Windows\Caches\
config.msi
MSOCache
ntuser.dat
ntuser.ini
[RecycleBin]
$recycle.bin
recycler
[Root]\Drivers\
[Root]\Temp\
Systemvolyminformation
WD Backup.swstore
.WD Hidden Items
WD SmartWare.swstor
[Windows]
.ds_store
.temp
.tmp
.wdsync
~
desktop.ini
.dropbox
.dropbox.attr
hiberfil.sys
-journal
pagefile.sys
thumbs.db
Namnet innehåller
Filnamnstillägg
Startar med
Slutar med
SÄKERHETSKOPIERA FILER – 13
MY BOOK
ANVÄNDARHANDBOK
Säkerhetskopiera filer
1. Öppna din valda WD-lagringsenhet eller molntjänst genom att klicka på antingen:

Lägg till säkerhetskopieringsplan på WD Backup-skärmen:

Konfigurera säkerhetskopiering i WD Backup-menyn Visa i aktivitetsfältet
i Windows:
2. Dialogrutan Välj din WD-lagringsenhet eller molntjänst visar alla hårddiskenheter och
molntjänstkonton som kan användas som enhet för säkerhetskopieringmål:
a. Markera den enhet som du vill använda.
b. Om det finns fler än tre tillgängliga enheter kan du visa alla enheterna genom att
använda rullningsknapparna till vänster och höger.
SÄKERHETSKOPIERA FILER – 14
MY BOOK
ANVÄNDARHANDBOK
c. Klicka på Nästa för att visa dialogrutan Installationen slutförd:
Observera att:
OM du har valt en …
SÅ kommer WD Backup-programvaran
att visa en …
Molntjänstkonto som stöds
Dialogruta för inloggning som du måste
besvara för att fortsätta. (Se ”Konfigurering av
ditt molntjänstkonto” på sidan 35.)
Lösenordsskyddad enhet som är låst
Meddelande om ingen skrivbar partition. Om
så är fallet kan du använda antingen
programvaran WD Security eller WD Drive
Utilities för att låsa upp enheten. Välj den
sedan igen.
3. Standardkonfigurationen för säkerhetskopiering i dialogrutan Installationen slutförd
är för säkerhetskopiering timvis för allt som finns i Windows-användarmappen för din
dators användarnamn.
I dialogrutan Installationen slutförd:
OM du vill …
klicka DÅ på…
Acceptera standardinställningarna
Starta säkerhetskopiering för att spara
och starta säkerhetskopieringsplanen och
stänga dialogrutan Installationen är slutförd.
Hoppa till Steg 10 på sidan 18.
Ange ett annat säkerhetskopieringsschema
Redigera schema för att visa skärmen
Schema för automatisk säkerhetskopiering
och fortsätt till Steg 4 på sidan 16.
Ändra inställningarna för Inkludera filer
Redigera filer för att visa skärmen Välj eller
att säkerhetskopiera och hoppa över till
Steg 7 på sidan 18.
SÄKERHETSKOPIERA FILER – 15
MY BOOK
ANVÄNDARHANDBOK
4. Välj det alternativ för schema för automatisk säkerhetskopiering som du vill använda
på skärmen Schema för automatisk säkerhetskopiering:
När du väljer …
Konfigurerar automatiska säkerhetskopieringar …
Varje timme
Varje timme, på helt klockslag, 24 timmar/dag, 7 dagar/vecka.
Varje dag
En gång om dagen på de veckodagar och på den hel- eller
halvtimme som du anger.
För en daglig säkerhetskopiering:
a. Markera eller avmarkera kryssrutorna Dagar för att ange vilka
dagar i veckan du vill köra din säkerhetskopiering.
b. Använd rullgardinsmenyn Kl. för att ange tid på dagen då du vill
köra din säkerhetskopiering.
(forts.)
SÄKERHETSKOPIERA FILER – 16
MY BOOK
ANVÄNDARHANDBOK
När du väljer …
Konfigurerar automatiska säkerhetskopieringar …
Varje månad
En gång per månad den dag och hel- eller halvtimme du anger.
För en månatlig säkerhetskopiering:
a. Markera eller avmarkera kryssrutorna för Veckor för att ange
vilken förekomst av dagen som du vill köra säkerhetskopieringen
– första, andra, tredje, fjärde eller sista.
b. Markera eller avmarkera kryssrutorna Dagar för att ange de
dagar i veckan då du vill köra din säkerhetskopiering.
c. Använd rullgardinsmenyn Kl. för att ange tid på dagen då du vill
köra din säkerhetskopiering.
5. Klicka på OK för att spara och använda dina ändringar i säkerhetskopieringsschemat
och stänga skärmen Schema för automatisk säkerhetskopiering.
6. Efter att ha ändrat säkerhetskopieringsschemat:
OM du vill …
klicka DÅ på…
Acceptera standardinställningarna för
Inkludera filer
Starta säkerhetskopiering för att spara
och starta säkerhetskopieringsplanen och
stänga dialogrutan Installationen är slutförd.
Hoppa till Steg 10 på sidan 18.
Ändra inställningarna för Inkludera filer
Redigera filer för att visa skärmen Välj filer
att säkerhetskopiera och fortsätt till Steg 7
på sidan 18.
SÄKERHETSKOPIERA FILER – 17
MY BOOK
ANVÄNDARHANDBOK
7. På skärmen Välj filer att säkerhetskopiera:
a. Klicka för att välja den enhet som innehåller de filer och mappar som du vill
säkerhetskopiera:

Den här datorn

Dropbox
Obs: Se ”Konfigurering av ditt molntjänstkonto” på sidan 35 om filerna och
mapparna som ska säkerhetskopieras finns på ett Dropbox-konto som
stöds och om du inte har konfigurerat kontot för åtkomst av programvaran
WD Backup.
b. I filöversikten för den valda enheten klickar du på väljarna för att öppna listorna
och markerar kryssrutan för alla filer och mappar som ska säkerhetskopieras.
Observera att när du markerar kryssrutan för en mapp markeras automatiskt
kryssrutorna för alla filer och undermappar i mappen.
c. Avmarkera kryssrutorna för alla filer och mappar som inte ska säkerhetskopieras.
Observera också att när du avmarkerar kryssrutan för en mapp avmarkeras
automatiskt kryssrutorna för alla filer och undermappar i mappen.
Obs: Standardkällan för säkerhetskopiering utgörs av allt innehåll i Windowsanvändarmappen för datorns användarnamn. Var noga med att avmarkera
den om du inte vill att de filerna och mapparna ska säkerhetskopieras.
d. Klicka på OK för att spara dina val och stänga skärmen Välj filer som ska
säkerhetskopieras.
8. Kontrollera att specifikationerna för Automatisk säkerhetskopiering och Inkludera
filer stämmer.
9. Klicka på Starta säkerhetskopiering för att spara och starta
säkerhetskopieringsplanen och stänga dialogrutan Installationen är slutförd.
10. Programvaran WD Backup kör en första säkerhetskopiering direkt och visar
förloppet via meddelandet Säkerhetskopiering pågår (x % klart) i dialogrutan
Säkerhetskopiering. När den första säkerhetskopieringen är slutförd körs
säkerhetskopieringarna automatiskt enligt det schema som har angetts.
SÄKERHETSKOPIERA FILER – 18
MY BOOK
ANVÄNDARHANDBOK
4
1
Återställa filer
I det här kapitlet ingår följande ämnen:
Hur återställningsfunktionen fungerar
Återställa filerna
Hur återställningsfunktionen fungerar
Programvaran WD Backup gör det enkelt att återställa säkerhetskopierade filer från din
målenhet och kopiera dem till antingen:

Deras ursprungliga platser på enheten för säkerhetskopieringskälla

Andra platser du väljer
Återställning är vanligtvis en procedur med fyra steg:
1. Välj säkerhetskopieringsmålenhet och den schemalagda säkerhetskopia som har de
filer du vill återställa.
2. Välj den plats där du vill återställa filerna.
3. Ange vad du vill återställ – antingen enskilda filer och mappar, eller allting.
4. Återställ filerna.
Återställa filerna
1. Öppna dialogrutan Återställ genom att klicka på antingen:

Återställning på skärmen WD Backup:

Återställa en säkerhetskopiering i Visa-menyn för WD Backup i Windows
aktivitetsfält:
ÅTERSTÄLLA FILER – 19
MY BOOK
ANVÄNDARHANDBOK
2. I dialogrutan Återställa en säkerhetskopiering:
a. Om du har mer än en enhet för säkerhetskopieringsmål ansluten till datorn,
klickar du för att välja den som innehåller de säkerhetskopierade filer som du vill
återställa.
b. Välj den plats där du vill återställa filerna:

Ursprunglig plats och fortsätt till Steg c på sidan 21

Välj plats för att aktivera knappen Bläddra och:
(1) Klicka på Bläddra för att visa skärmen Välj plats.
(2) Använd mappstrukturvyn på datorn för att välja plats för återställningen.
(3) Klicka på Välj mapp när namnet på den valda mappen visas i rutan
Mapp.
(4) Programvaran WD Backup stänger skärmen Välj plats och visar sökvägen
till den valda mappen i dialogrutan Återställ.
ÅTERSTÄLLA FILER – 20
MY BOOK
ANVÄNDARHANDBOK
c. Klicka på Välj filer att återställa för att visa skärmen Återställ filer där den
tidigaste säkerhetskopian är vald som standard i listan Visa filer från:
3. På skärmen Återställ filer:
a. Välj den säkerhetskopia som innehåller de filer eller mappar som du vill återställa
i listan Visa filer.
b. Använd mappstrukturvyn för den valda säkerhetskopian för att ange vilka filer du
vill återställa:
OM du vill återställa …
GÖR så här …
Alla filerna i den valda
säkerhetskopian
Markera kryssrutan på den högsta nivån för att välja
hela säkerhetskopian.
Utvalda filer och mappar
1 Klicka på väljarna i mappstrukturvyn för
säkerhetskopian för att öppna mappar och
undermappar.
2 Markera kryssrutorna för de filer eller mappar som
du vill återställa.
Observera att när du markerar kryssrutan för en
mapp markeras automatiskt alla filer och
undermappar i mappen.
c. Klicka på Restore (Återställning) för att återställa valda filer eller mappar till den
angivna platsen.
ÅTERSTÄLLA FILER – 21
MY BOOK
ANVÄNDARHANDBOK
5
1
Låsa och låsa upp disken
I det här kapitlet ingår följande ämnen:
Skydda disken med lösenord
Låsa upp disken
Ändra ditt lösenord
Stänga av disklåsfunktionen
Skydda disken med lösenord
Du ska skydda din disk med lösenord om du är orolig för att någon annan kan få tillgång
till din disk och du inte vill att de ska se dina filer på disken.
VARNING! Programvaran WD Security använder ditt lösenord för att låsa och låsa upp
din disk elektroniskt. Om du glömmer ditt lösenord kan du inte komma åt de data som
finns på din disk eller skriva nya data till den. Du måste radera disken innan du kan
använda den igen.
1. Öppna programvaran WD Security genom att klicka på antingen:

Skrivbordsgenvägen till WD Security

Start > Alla program > Western Digital > WD Apps > WD Security
Se figur 5 på sidan 10.
2. Om mer än en enhet som stöds är ansluten till datorn, väljer du den som du vill skapa
ett lösenord för.
3. Läs varningen om möjligheten för dataförlust om du glömmer ditt lösenord.
4. Skriv ditt lösenord i rutan Lösenord. Lösenordet får bestå av högst 25 tecken.
5. Skriv ditt lösenord igen i rutan Verfiera lösenord.
6. Skriv ett tips som hjälper dig att komma ihåg ditt lösenord i rutan Lösenordsledtråd.
7. Markera kryssrutan Aktivera automatisk upplåsning för den här datorn… om du
vill att WD Security ska komma ihåg ditt lösenord för den valda disken på denna
dator.
8. Klicka på Ange lösenord för att spara ditt lösenord och aktivera hårdvarukryptering
för din disk.
VARNING! När du har skapat ett lösenord förblir disken olåst så länge som du
fortsätter din nuvarande arbetssession. Sedan gäller följande för programvaran
WD Security:
 Låser disken när du stänger av datorn, koppla bort disken eller datorn går i viloläge

Kräver att du skriver ditt lösenord för att låsa upp disken när du startar om datorn
eller återansluter disken, SÅVIDA INTE du markerade kryssrutan Aktivera
automatisk upplåsning för den här dator när du skapade ditt lösenord
Obs: När du skapar ett lösenord sparar programvaran WD Security ditt lösenord
i den inbyggda programvaran på disken och visar den virtuella CD:n (VCD)
för WD Unlocker som en enhet i listan för din dators filhanteringsverktyg:
LÅSA OCH LÅSA UPP DISKEN – 22
MY BOOK
ANVÄNDARHANDBOK
Denna lista visas:

Nästa gång du stänger av och startar om din dator

När du tar ut och återansluter disken

Datorn avslutar viloläget, beroende på dess konfiguration
Listan visas oavsett om disken är låst eller inte, eller om du markerade
kryssrutan Aktivera automatisk upplåsning för den här datorn när du
skapade ditt lösenord Det gäller så länge som du har lösenordsskydd
aktiverat för disken.
Låsa upp disken
När du har skapat ett lösenord för att förhindra att andra når filerna på disken, såvida du
inte markerat kryssrutan Aktivera automatisk upplåsning för den här datorn, måste
du skriva ditt lösenord för att låsa upp disken när:

Du stänger av och startar om datorn

Du kopplar från och återansluter disken till datorn

Dator lämnar viloläget
Du måste göra detta även om du inte har WD Security mjukvaran installerad på din
dator.
Beroende på datorns programvarukonfiguration finns det två sätt att låsa upp disken,
med antingen:

Programvaran WD Security eller WD Drive Utilities

Verktyget WD Drive Unlock
Med programvaran WD Security eller WD Drive Utilities
När du stänger av och startar om datorn eller kopplar bort eller återansluter disken till
datorn, och du startar antingen programvaran WD Security eller WD Drive Utilities då
visas dialogrutan Lås upp disk:
Detta sker antingen:

Automatiskt om du bara har en låst disk ansluten till datorn

När du väljer den låsta disken på antingen skärmen WD Security eller WD Drive
Utilities om du har mer än en enhet som stöds som är ansluten till datorn
1. Om du inte ser dialogrutan Lås upp disk, klicka antingen på:

Skrivbordsgenvägen till WD Security eller WD Drive Utilities

Start > Alla program > Western Digital > WD Apps > WD Security

Start > Alla program > Western Digital > WD Apps > WD Drive Utilities
LÅSA OCH LÅSA UPP DISKEN – 23
MY BOOK
ANVÄNDARHANDBOK
2. Om du har mer än en enhet som stöds som är ansluten till datorn, välj en som är låst
för att visa dialogrutan Lås upp disk.
3. I dialogrutan Lås upp disk:
a. Skriv ditt lösenord i rutan Lösenord.
b. Klicka på Lås upp disk.
Med verktyget WD Drive Unlock
När du ansluter din lösenordsskyddade disk till en dator som inte har programvaran
WD Security eller WD Drive Utilities installerad kan du ändå använda verktyget WD Drive
Unlock (Lås upp disk) för att låsa upp disken där. Verktyget WD Drive Unlock finns på en
virtuell CD som visas på datorskärmen med filhanteringsverktyget.
1. Starta WD Drive Unlock genom att antingen:

Använd datorns filhanteringsverktyg för att öppna WD Unlocker, den virtuella
CD:n, och dubbelklicka på filen WD Drive Unlock.exe

Klicka på Start > Dator och dubbelklicka på skivavbilden WD Unlocker under
Enheter med borttagningsbar förvaring
Obs: Den visade kapaciteten
överensstämmer med
kapaciteten på den anslutna
enheten.
2. På verktygsskärmen WD Drive Unlock:
a. Skriv ditt lösenord i rutan Lösenord.
b. Markera kryssrutan Aktivera automatisk upplåsning för den här datorn…
om du vill att WD Drive Unlock ska komma ihåg ditt lösenord på den här datorn.
c. Klicka på Lås upp disk.
LÅSA OCH LÅSA UPP DISKEN – 24
MY BOOK
ANVÄNDARHANDBOK
Ändra ditt lösenord
1. Öppna programvaran WD Security genom att klicka på antingen:

Skrivbordsgenvägen till WD Security

Start > Alla program > Western Digital > WD Apps > WD Security
Se figur 5 på sidan 10.
2. Om du har mer än en enhet ansluten till datorn som stöds, välj den som du vill ändra
lösenordet för så att dialogrutan Redigera säkerhetsinställningar visas:
3. Välj alternativet Ändra lösenord i dialogrutan Redigera säkerhetsinställningar för att
visa det ändrade lösenordet:
4. I dialogrutan Ändra lösenord:
a. Skriv ditt nuvarande lösenord i rutan Nuvarande lösenord.
b. Skriv ditt nya lösenord i rutan Nytt lösenord. Lösenordet får bestå av högst 25
tecken.
c. Skriv ditt nya lösenord igen i rutan Verifiera lösenord.
d. Skriv in en ledtråd som hjälper dig komma ihåg ditt nya lösenord i rutan
Lösenordsledtråd.
e. Markera eller avmarkera kryssrutan Aktivera automatisk upplåsning för den
här datorn… om du vill att programvaran WD Security ska komma ihåg ditt nya
lösenord för den valda disken på denna dator.
f.
Klicka på Uppdatera säkerhetsinställningar.
VARNING! När du har ändrat ett lösenord förblir disken upplåst så länge som du
fortsätter din nuvarande arbetssession. Sedan gäller följande för programvaran
WD Security:
 Låser disken när du stänger av datorn, koppla bort disken eller datorn går i viloläge

Kräver att du skriver ditt lösenord för att låsa upp disken när du startar om datorn
eller återansluter disken, SÅVIDA INTE du markerade kryssrutan Aktivera
automatisk upplåsning för den här dator när du ändrade ditt lösenord
LÅSA OCH LÅSA UPP DISKEN – 25
MY BOOK
ANVÄNDARHANDBOK
Stänga av disklåsfunktionen
1. Öppna programvaran WD Security genom att klicka på antingen:

Skrivbordsgenvägen till WD Security

Start > Alla program > Western Digital > WD Apps > WD Security
Se figur 5 på sidan 10.
2. Om du har mer än en enhet ansluten till datorn som stöds, välj den som du vill ändra
lösenordet för så att dialogrutan Redigera säkerhetsinställningar visas.
3. I dialogrutan Redigera säkerhetsinställningar är alternativet Ta bort lösenordet valt
som standard:
a. Skriv ditt lösenord i rutan Lösenord.
b. Klicka på Update Security Settings (Uppdatera säkerhetsinställningar).
LÅSA OCH LÅSA UPP DISKEN – 26
MY BOOK
ANVÄNDARHANDBOK
6
1
Hantera och anpassa disken
I det här kapitlet ingår följande ämnen:
Kontrollera diskens skick
Radera disken
Registrera din disk
Återställa WD-programvaran och diskavbilden
Ställa in diskens sleeptimer
Använda ikonen WD Quick View
Kontrollera diskstatus
Övervaka ikonvarningar
Frånkoppla disken säkert
Programvaran WD Drive Utilities (se figur 6 på sidan 11) gör det enkelt för dig att hantera
och anpassa inställningarna för din disk för bästa möjliga prestanda:

Diagnos – Kör diagnostik och statuskontroller för att säkerställa att din disk fungerar
på rätt sätt.

Vilotimer – Stäng av disken under längre perioder utan aktivitet för att spara energi
och förlänga diskens livslängd.

Radera disk – Radera alla data på disken, inklusive lösenord om du har ett.

Om – Se den installerade programvaruversionen, kontrollera om det finns
programvaruuppdateringar och registrera din disk för att få kostnadsfri teknisk
support under garantiperioden och få information om programvaran,
produktförbättringar och möjligheter till prisrabatter
Kontrollera diskens skick
Programvaran WD Drive Utilities har tre diagnostikverktyg som hjälper till att säkerställa
att din disk fungerar bra. Kör följande tester om du är orolig för att din disk inte fungerar
på rätt sätt:

Kontroll av diskstatus
Diskstatuskontrollen är en funktion som kan förutsäga fel och som kontinuerligt
bevakar viktiga interna prestandaattribut för disken. En avkänd ökning i
disktemperatur, brus eller läs/skriv-fel, kan exempelvis ge en indikation om att disken
närmar sig ett allvarligt feltillstånd. Med avancerad varning skulle du kunna vidta
försiktighetsåtgärder, så som att flytta dina data till en annan disk, innan det sker ett fel.
Resultatet av en diskstatuskontroll är en godkänd eller underkänd utvärdering av
diskens tillstånd.

Snabbdisktest
Din disk har det inbyggda diagnostikverktyget Data Lifeguard™ som testar disken för
felförhållanden. Den snabba disktesten söker igenom disken för att se om det finns
större prestandaproblem.
Resultatet av en snabb disktest är en godkänd eller underkänd utvärdering av
diskens tillstånd.

Slutför disktestet
Den mest allomfattande diskdiagnostiken är den fullständiga disktesten. Den testar
varje sektor för feltillstånd och infogar markörer för dåliga sektorer efter behov.
Den bästa tiden att köra diskdiagnostik och statuskontroller är regelbundet, innan du
stöter på problem med din disk. Eftersom de är så snabba, innebär det minimal
HANTERA OCH ANPASSA DISKEN – 27
MY BOOK
ANVÄNDARHANDBOK
olägenhet att köra diskstatuskontrollen och den snabba disktesten som ger en hög
säkerhetsgrad. Kör sedan alla tre närhelst du påträffar diskfeltillstånd när du skriver eller
kommer åt filer.
1. Öppna programvaran WD Drive Utilities genom att klicka på antingen:

Skrivbordsgenvägen till WD Drive Utilities

Start > Alla program > Western Digital > WD Apps > WD Drive Utilities
Se figur 6 på sidan 11.
2. Om du har mer än en enhet som stöds ansluten till datorn, välj den som du vill
kontrollera.
3. I dialogrutan Diagnostik klickar du på knappen för det test som du vill köra:

Kör diskstatuskontroll

Kör snabbt enhetstest

Kör fullständigt enhetstest
Radera disken
VARNING! När du raderar disken tar det permanent bort alla data på disken. Innan du
raderar disken ska du alltid se till att du inte längre behöver några data på disken.
Obs: Om du raderar disken tar det även bort WD-programvaran och alla
supportfiler, verktyg och användarhandboksfiler. Du kan ladda ner dessa
för att återställa till sin ursprungliga konfiguration efter att du raderat
disken.
Om du raderar din disk raderar du inte WD Drive Unlock-verktygets
programfiler som finns på diskens virtuella CD. De finns kvar även efter att
disken har raderats eller formaterats.
Programvaran WD Drive Utilities tillhandahåller två sätt att radera hårddisken, beroende
på om disken är låst eller inte:
OM disken är …
OCH du …
SE …
Olåst
Vill radera disken
”Använda funktionen
Disktömning” på sidan 28.
Låst
Har glömt eller tappat bort ditt
lösenord och måste tömma
disken
”Använda fem felaktiga lösenord”
på sidan 29
Använda funktionen Disktömning
Töm din disk när den inte är låst:
1. Öppna programvaran WD Drive Utilities genom att klicka på antingen:

Skrivbordsgenvägen till WD Drive Utilities

Start > Alla program > Western Digital > WD Apps > WD Drive Utilities
Se figur 6 på sidan 11.
2. Om du har mer än en enhet som stöds som är ansluten till datorn, markera den som
du vill radera.
3. Klicka på Radera disk på skärmen WD Drive Utilities för att visa dialogrutan
diskradering:
HANTERA OCH ANPASSA DISKEN – 28
MY BOOK
ANVÄNDARHANDBOK
4. I dialogrutan diskradering:
a. Om du vill ändra volymnamnet, skriv ett nytt namn i rutan Volymnamn.
b. Läs förklaringen av dataförlust om du raderar disken. Om du vill spara någon
data som finns på disken, säkerhetskopiera den till annan enhet innan du går
vidare med diskraderingen.
c. Klicka på kryssrutan Jag förstår för att bekräfta att du accepterar risken och
aktiverar knappen Radera disk.
d. Klicka på Radera disk.
Gå till http://support.wd.com och läs kunskapsbasensAnswer ID 7 för mer information
om hur du hämtar och återställer WD-programvaran och diskavbildningen på din disk.
Obs: När du raderar disken tas ditt lösenord bort. Om du använt ett lösenord för
att skydda din disk måste du skapa det igen efter att du har återställt WDprogramvaran och diskavbildningen. (Se ”Skydda disken med lösenord” på
sidan 22.)
Använda fem felaktiga lösenord
När du har glömt eller blivit av med ditt lösenord kan du radera disken genom att ange
fem ogiltiga lösenord i dialogrutan Lås upp disk. Se:

”Med programvaran WD Security eller WD Drive Utilities” på sidan 23

”Med verktyget WD Drive Unlock” på sidan 24
1. Gör fem försök att låsa upp disken i dialogrutan Lås upp disk genom att:
a. Skriva in ett lösenord i rutan Lösenord.
b. Klicka på Lås upp disk.
2. När du har angett det femte ogiltiga lösenordet visas en dialogruta om alltför många
lösenordsförsök, beroende på vilken applikation du använde för att öppna
dialogrutan Lås upp disk:

Använda programvaran WD Security eller WD Drive Utilities:
HANTERA OCH ANPASSA DISKEN – 29
MY BOOK
ANVÄNDARHANDBOK

Använda verktyget WD Drive Unlock:
3. Radera din disk:
a. Om du använder programvaran WD Security eller WD Drive Utilities och du vill
ändra volymnamnet, skriv ett nytt namn i rutan Volymnamn.
b. Läs förklaringen om att radera alla data på disken och markera kryssrutan Jag
förstår för att visa att du accepterar risken och aktivera knappen Radera disk.
c. Klicka på Radera disk.
Gå till http://support.wd.com och läs kunskapsbasensAnswer ID 7 för mer information
om hur du hämtar och återställer WD-programvaran och diskavbildningen på din disk.
Obs: När du raderar disken tas ditt lösenord bort. Om du ändå vill använda ett
lösenord för att skydda din disk måste du återskapa det efter att du har
återställt WD-programvaran och diskavbildningen. (Se ”Skydda disken
med lösenord” på sidan 22.)
Registrera din disk
Programvaran WD Drive Utilities använder datorns internetanslutning för att registrera
disken. När du registrerar disken får du kostnadsfri teknisk support under
garantiperioden och du håller dig uppdaterad om de senaste WD-produkterna.
1. Se till att datorn är ansluten till internet.
2. Öppna programvaran WD Drive Utilities genom att klicka på antingen:

Skrivbordsgenvägen till WD Drive Utilities

Start > Alla program > Western Digital > WD Apps > WD Drive Utilities
Se figur 6 på sidan 11.
3. Om du har mer än en enhet som stöds som är ansluten till datorn, välj den som du
vill registrera.
4. Klicka på Om > Registrera för att visa skärmen Registrera din enhet:
5. På skärmen Registrera din enhet:
a. Ange ditt förnamn i rutan Förnamn.
b. Ange ditt efternamn i rutan Efternamn.
c. Ange din e-postadress i rutan E-post.
d. Välj ditt språk i rutan Önskat språk.
HANTERA OCH ANPASSA DISKEN – 30
MY BOOK
ANVÄNDARHANDBOK
e. Markera eller avmarkera kryssrutan Informera mig om… för att ange om du vill
få e-postmeddelanden angående uppdateringar till programvaran,
produktförbättringar och möjlighet till prisrabatt.
f.
Klicka på Registrera enhet.
Återställa WD-programvaran och diskavbilden
Förutom att radera all information på disken, tar radering eller omformatering av disken
även bort WD-programvaran och alla supportfiler, verktyg, onlinehjälp och
användarhandboksfiler.
Om du behöver ta bort och installera om WD-programvaran på datorn eller flytta disken
till en annan dator och installera programvaran där, måste du återställa WDprogramvaran och diskavbildningen på din disk. För att göra detta, efter att du har
raderat och omformaterat disken, gå in på http://support.wd.com och se Answer ID 7
i Kunskapsbasen.
Ställa in diskens sleeptimer
Diskens vilotimer stänger av strömmen till disken efter en viss period med inaktivitet för
att spara energi och minimera långsiktigt slitage på disken.
1. Öppna programvaran WD Drive Utilities genom att klicka på antingen:

Skrivbordsgenvägen till WD Drive Utilities

Start > Alla program > Western Digital > WD Apps > WD Drive Utilities
Se figur 6 på sidan 11.
2. Om du har mer än en enhet som stöds som är ansluten till datorn, välj den som du
vill ange.
3. Klicka på Vilotimer för att visa dialogrutan Vilotimer:
4. I dialogrutan Vilotimer:
a. Verifiera eller ställ in knappen Vilotimer till PÅ.
b. I rutan Välj tid markerar du inaktivitetsperioden efter vilken du vill stänga av
disken.
HANTERA OCH ANPASSA DISKEN – 31
MY BOOK
ANVÄNDARHANDBOK
Använda ikonen WD Quick View
Efter att du har installerat WD-programvaran kommer ikonen WD Quick View att visas
i Windows aktivitetsfält:
Ikonen WD Quick View
Du kan använda ikonen för att:

Kontrollera status för de WD-diskar som stöds

Bevaka ikonvarningar

Frånkoppla säkert WD-diskar som stöds
I följande avsnitt beskrivs hur du använder ikonen och andra sätt att utföra dessa saker.
Kontrollera diskstatus
För WD-diskar som stöds kan du se diskkapaciteten som används, få reda på om disken
är låst genom att ställa pilen över ikonen WD Quick View i aktivitetsfältet i Windows:
Övervaka ikonvarningar
Ikonen WD Quick View i aktivitetsfältet i Windows blinkar till för att visa status för WDenheter som stöds:
OM ikonen WD Quick View blinkar …
DÅ kan enheten vara …
Grönt och vitt
Låst eller i ett format som WD-programvaran
inte förstår (icke-Windows-format i en
Windows-miljö).
Rött och vitt
Överhettad.
Stäng av strömmen till enheten och låt den
svalna i 60 minuter. Slå på strömmen igen
och, om problemet består, kontakta WD
Support.
HANTERA OCH ANPASSA DISKEN – 32
MY BOOK
ANVÄNDARHANDBOK
Frånkoppla disken säkert
VARNING! För att förhindra förlust av data ska du stänga alla aktiva fönster och
program innan du stänger av eller kopplar loss disken.
Du kan koppla loss disken säkert antingen genom att:

Klicka på ikonen WD Quick View i Aktivitetsfältet i Windows och välj sedan
alternativet Säker borttagning av My Book… :

Högerklicka på diskikonen på skärmen WD Security eller WD Drive Utilities och välj
alternativet Mata ut disk:
Vänta tills ström/LED-indikatorn för aktivitet har slutat blinka innan du tar ut disken från
datorn.
HANTERA OCH ANPASSA DISKEN – 33
MY BOOK
ANVÄNDARHANDBOK
7
1
Hantera och anpassa programvaran
I det här kapitlet ingår följande ämnen:
Söka efter programvaruuppdateringar
Konfigurering av ditt molntjänstkonto
Avinstallera WD-programvaran
Söka efter programvaruuppdateringar
Om en uppdatering är tillgänglig följer du instruktionerna på skärmen för hämtning och
installation:
Programvara
Procedur
WD Drive Utilities
1 Öppna programvaran WD Drive Utilities genom att klicka på
antingen:
Skrivbordsgenvägen till WD Drive Utilities
Start
> Alla program > Western Digital > WD Apps > WD Drive
Utilities
Se figur 6 på sidan 11.
2 Klicka på ikonen Om och knappen Sök efter uppdateringar:
WD Security
1 Öppna programvaran WD Security genom att klicka på antingen:
Skrivbordsgenvägen till WD Security
Start
> Alla program > Western Digital > WD Apps >
WD Security
Se figur 5 på sidan 10.
2 Klicka på länken Om och knappen Sök efter uppdateringar:
(forts.)
HANTERA OCH ANPASSA PROGRAMVARAN – 34
MY BOOK
ANVÄNDARHANDBOK
Programvara
Procedur
WD Backup
När WD Backup-programvaran identifierar att en programuppdatering
finns tillgänglig:

Skapar och visar programvaran ett meddelande om uppdatering
för programvaran

Läggs alternativet Uppdatera WD Backup till på Visa-menyn för
WD Backup
Klicka på ikonen med WD-logotypen i Windows aktivitetsfält och välj
Updatera WD Backup:
Konfigurering av ditt molntjänstkonto
Innan du kan använda ett molntjänstkonto som enhet för säkerhetskopieringskälla eller
säkerhetskopieringsmål måste du konfigurera ditt konto för åtkomst av programvaran
WD Backup.
1. Öppna din valda WD-lagringsenhet eller molntjänst genom att klicka på antingen:

Lägg till säkerhetskopieringsplan på WD Backup-skärmen:

Konfigurera säkerhetskopiering i WD Backup-menyn Visa i aktivitetsfältet i
Windows:
HANTERA OCH ANPASSA PROGRAMVARAN – 35
MY BOOK
ANVÄNDARHANDBOK
2. I dialogrutan Öppna din valda WD-lagringsenhet eller molntjänst markerar du
Dropbox-ikonen:
3. Klicka på Nästa för att visa dialogrutan för anslutning till ditt Dropbox-konto:
4. I dialogrutan för anslutning:
a. Klicka på Logga in. Programvaran WD Backup initierar en anslutningsbegäran
på dina vägnar och använder din webbläsare för att nå webbplatsen för Dropbox.
b. Om du inte har konfigurerat ditt konto till att komma ihåg dina
inloggningsuppgifter anger du din e-postadress och ditt lösenord och klickar på
Logga in på Dropbox-webbplatsen för att se anslutningsbegäran från
programvaran WD Backup.
c. Klicka på Tillåt för att acceptera anslutningsbegäran.
d. Meddelandet Klart! betyder att WD Backup har givits åtkomst till ditt Dropboxkonto.
HANTERA OCH ANPASSA PROGRAMVARAN – 36
MY BOOK
ANVÄNDARHANDBOK
e. Klicka på Slutför på Dropbox-dialogrutan för anslutning för att slutföra
konfigurationen och visa dialogrutan Installationen slutförd med Dropbox valt
som din målenhet för säkerhetskopiering:
Avinstallera WD-programvaran
Använd operativsystemfunktionen Lägg till/ta bort program för att avinstallera WDprogramvaran från datorn.
Operativsystem
Procedur
Windows Vista eller
Windows 7
1 Klicka på Start > Kontrollpanelen.
2 Dubbelklicka på Program och funktioner.
3 Klicka på Avinstallera ett program och välj programmet
eller ikonen för den WD-programvara som du vill
avinstallera:
WD Drive Utilities
WD
Security
WD
Backup
4 Klicka på Avinstallera/ändra och Ja på frågan Vill du gå
vidare….
Windows 8
1 Högerklicka på rutan för den WD-programvara som du vill
avinstallera på Start-skärmen:
WD Drive Utilities
WD
Security
WD
Backup
2 Välj Avinstallera i Windows Aktivitetsfält.
3 Klicka på Yes (Ja) vid instruktionen Are you sure… (Är du
säker…).
HANTERA OCH ANPASSA PROGRAMVARAN – 37
MY BOOK
ANVÄNDARHANDBOK
8
1
Använda disken med en Mac-dator
Disken är formaterad som en enda NTFS-partition för kompatibilitet med uppdaterade
Windows-operativsystem. För att använda den med Mac OS X-operativsystem och för att
använda Time Machine, måste du formatera om disken till en enskild HFS+J-partition.
I det här kapitlet ingår följande ämnen:
Omformatera disken
Återställa WD-programvaran och diskavbilden
Omformatera disken
VARNING! Om du formaterar om disken så raderas allt innehåll. Om du redan har
sparat filer på disken, se till att du säkerhetskopierar dem före omformateringen.
Gå till http://support.wd.com och se Answer ID 3865 i kunskapsbasen för information
om omformatering av disken.
Se ”Felsökning” på sidan 39 för mer information om omformatering av en disk.
Återställa WD-programvaran och diskavbilden
När du har omformaterat din disk till att användas på Mac-datorer, gå till
http://support.wd.com och läs Kunskapsbasens Answer ID ID 7 för information om
nedladdning och återställning av Mac-versionen för programvaran WD Apps och
skivavbilden.
Programvaran WD Backup är inte tillgänglig för Mac-datorer.
ANVÄNDA DISKEN MED EN MAC-DATOR – 38
MY BOOK
ANVÄNDARHANDBOK
9
1
Felsökning
I det här kapitlet ingår följande ämnen:
Installera, partitionera och formatera disken
Vanliga frågor och svar
Om du har problem med att installera eller använda denna produkt, hänvisa till
felsökningsavsnittet eller gå till vår supportwebbplats på http://support.wd.com och sök
i vår kunskapsbas efter mer hjälp.
Installera, partitionera och formatera disken
Jag vill …
 Partitionera och formatera en WD-disk i Windows (8, 7, Vista) och
Mac OS X
 Konvertera en Mac OS X GPT-partition till en NTFS-partition
i Windows 7 eller Vista
 Hämta programvara, verktyg, uppdateringar till den inbyggda
programvaran och drivrutiner för WD-produkter (från Downloads
Library)
 Formatera en WD extern hårddisk i FAT32* (för att använda Windows
eller Mac OS X)
Svars-ID
3865
3647
1425
291
*Filsystemet FAT32 har en maximal storlek för en enstaka fil om 4 GB och kan
inte skapa partitioner större än 32 GB i Windows. Skapa partitioner som är större
än 32 GB i FAT32 när du omformaterar disken genom att ladda ned External
USB/FireWire FAT32 Formatting Utility från http://support.wd.com/product/
download. Windows-användare kan undvika denna storleksbegränsning genom
att formatera disken till NTFS antingen i Windows-verktyget Diskhantering eller
liknande programvara från andra leverantörer.
Mer information finns i:

Answer ID 291 på http://support.wd.com

Artikel-ID 314463 och 184006 på support.microsoft.com

Dokumentation eller support från leverantören av programmet.
Vanliga frågor och svar
Q: Varför känns inte disken igen under Den här datorn eller på datorns skrivbord?
A: Om datorn har ett USB 3.0 eller USB 2.0 PCI-adapterkort ska du se till att dess
drivrutiner är installerade innan du ansluter din externa WD USB 3.0-lagringsprodukt.
Disken känns inte igen på rätt sätt om inte USB 3.0 eller USB 2.0-rothubbens och
värdkontrollens drivrutiner är installerade. Kontakta adapterkorttillverkaren för
installationsinstruktioner.
Q: Varför startas inte min dator när jag ansluter min USB-disk till datorn före start?
A: Beroende på din systemkonfiguration kan din dator försöka starta från din bärbara
USB-disk från WD. Hänvisa till ditt systems moderkorts BIOSinställningsdokumentation för att inaktivera den här funktionen eller gå till http://
support.wd.com och se Answer ID 1201 i kunskapsbasen. För mer information om
hur du startar från externa diskar, hänvisa till systemdokumentationen eller kontakta
systemtillverkaren.
FELSÖKNING – 39
MY BOOK
ANVÄNDARHANDBOK
Q: Varför är dataöverföringen långsam?
A: Datorn kanske använder USB 1.1-hastighet på grund av en felaktig installation av
USB 3.0 eller USB 2.0-adapterkortets drivrutiner eller att datorn inte har stöd för USB
3.0 eller USB 2.0.
Q: Hur avgör jag om mitt system stöder USB 3.0 eller USB 2.0?
A: Se din USB-kortdokumentation eller kontakta din USB-korttillverkare.
Obs: Om din USB 3.0 eller USB 2.0-styrenhet är inbyggd i systemets moderkort,
se till att du installerar lämpligt kretsuppsättningsstöd för ditt moderkort.
Se manualen för moderkortet eller systemet för mer information.
Q: Vad händer när en USB 3.0 eller USB 2.0-enhet kopplas in i en USB 1.1-port eller
hubb?
A: USB 3.0 och USB 2.0 är bakåtkompatibla med USB 1.1. När den ansluts till en port
eller ett nav av typ USB 1.1 fungerar en USB 3.0 eller USB 2.0-enhet med den fulla
hastigheten för USB 1.1 med upp till 12 MB/sek.
Om datorn har en PCI Express-kortplats kan du uppnå USB-överföringshastigheter
genom att installera ett PCI Express-adapterkort. Kontakta korttillverkaren för
installationsinstruktioner och mer information.
FELSÖKNING – 40
MY BOOK
ANVÄNDARHANDBOK
A
1
Installera SES-drivrutinen
Om du inte installerar WD-programvaran, måste du installera en SES-drivrutin (SCSI
Enclosure Services) på datorer som kör Windows för att slippa popup-fönstret för
maskinvaruguiden varje gång du ansluter din disk till datorn.
Obs: SES-drivrutinen installeras automatiskt när du installerar WDprogramvaran.
I den här bilagan ingår följande ämnen:
Installera på datorer med Windows Vista
Installation på datorer med Windows 7 och Windows 8
Installera på datorer med Windows Vista
När du har anslutit disken enligt illustrationen i figur 3 på sidan 6 visas skärmen Ny
maskinvara.
Obs: Om Automatisk uppspelning är aktiverad kan två extra skärmar visas
samtidigt som skärmen Ny maskinvara hittades. Om de visas, stäng dem.
1. På skärmen Guiden ny maskinvara klickar du på alternativet Sök efter och installera
drivrutiner:
INSTALLERA SES-DRIVRUTINEN – 41
MY BOOK
ANVÄNDARHANDBOK
2. Välj alternativet Jag har inte någon skiva… i dialogrutan Mata in skivan… och klicka
på Nästa:
3. Windows visar skärmen Uppdatera drivrutin…:
4. På skärmen Uppdatera drivrutin:
OM din dator är …
GÖR så här …
Ansluten till Internet,
Välj alternativet Sök automatiskt…. Windows:
Ansluter automatiskt till Windows Update
Hittar,
laddar ner och installerar SES-drivrutinen
automatiskt
(forts.)
INSTALLERA SES-DRIVRUTINEN – 42
MY BOOK
ANVÄNDARHANDBOK
OM din dator är …
GÖR så här …
Inte ansluten till internet,
Välj Välj drivrutinsprogramvara… alternativet, bläddra till
Dator och:
a. Dubbelklicka på My Passport-disken.
b. Dubbelklicka på mappen Extra
c. Välj WD SES enhetsdrivrutin
d. Klicka på Nästa.
5. När installationen är klar klickar du på Stäng.
Installation på datorer med Windows 7 och Windows 8
När du har anslutit disken enligt illustrationen i figur 3 på sidan 6, använd Windowsverktyget Datorhantering för att installera SES-drivrutinen:
1. Klicka på startikonen, högerklicka på Dator och välj Hantera:
INSTALLERA SES-DRIVRUTINEN – 43
MY BOOK
ANVÄNDARHANDBOK
2. På skärmen Datorhantering under Datorhantering (lokal) klickar du på
Enhetshanteraren > Okänd enhet och högerklickar på Uppdatera drivrutinens
programvara:
3. Klicka på Välj drivrutinsprogramvara… på skärmen Uppdatera programvarans
drivrutiner.
INSTALLERA SES-DRIVRUTINEN – 44
MY BOOK
ANVÄNDARHANDBOK
4. Bläddra till Dator, dubbelklicka på My Passport-disken, dubbelklicka på mappen
Extra och välj WD SES enhetsdrivrutin:
5. Klicka på Nästa.
6. När installationen är klar klickar du på Stäng.
INSTALLERA SES-DRIVRUTINEN – 45
MY BOOK
ANVÄNDARHANDBOK
B
1
Överensstämmelser och garanti
I den här bilagan ingår följande ämnen:
Efterlevnad av lagkrav
Efterlevnad av miljölagstiftning (Kina)
Garantiinformation (alla regioner förutom Australien/Nya Zeeland)
Garantiinformation (Australien/Nya Zeeland)
GNU General Public License (“GPL”)
Efterlevnad av lagkrav
FCC Klass B-information
Användning av denna enhet lyder under följande villkor:


Denna enhet får inte orsaka skadliga störningar.
Denna enhet måste acceptera all mottagen störning, inklusive störning som kan
orsaka oönskad drift.
Denna enhet har testats och funnits efterleva gränserna för en digital enhet av Klass B
i enlighet med Del 15 i FCC-reglerna. Dessa gränser är uppsatta för att erbjuda ett rimligt
skydd mot skadlig störning/påverkan i hemmiljö. Denna enhet genererar, använder och
kan utstråla radiofrekvensenergi, och om den inte installeras korrekt enligt
instruktionerna kan den orsaka skadlig störning i radio eller TV-mottagning. Dock finns
det ingen garanti att sådan störning inte kommer att ske i en särskild installation. Om
denna utrustning orsakar skadlig strålning på radio- och eller tv-mottagning, vilket kan
avgöras genom att sätta på och stänga av utrustningen, uppmanas du korrigera
störningen genom en eller flera av följande åtgärder:





Ändra riktningen för eller flytta mottagningsantennen.
Öka avståndet mellan utrustningen och mottagaren.
Anslut utrustningen till ett uttag på en annan krets än den som mottagaren är
ansluten till.
Tala med handlaren eller en erfaren radio-/tv-tekniker för att få hjälp.
Eventuella ändringar eller modifieringar som inte uttryckligen godkänns av WD kan
upphäva din rätt att använda denna enhet.
ICES-003/NMB-003 Utlåtande
Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.
Denna apparat överensstämmer med kanadensiska ICES-003 klass B.
Säkerhetsöverensstämmelse
Godkänt för USA och Kanada. CAN/CSA-C22.2 Nr 60950-1, UL 60950-1: Säkerhet
i IT-utrustning.
Approuvé pour les Etats-Unis et le Canada. CAN/CSA-C22.2 Nr 60950-1, UL 60950-1:
Sûreté d'équipement de technologie de l'information.
ÖVERENSSTÄMMELSER OCH GARANTI – 46
MY BOOK
ANVÄNDARHANDBOK
CE-efterlevnad för Europa
CE-märkningen innebär att detta system uppfyller Europeiska Unionens tillämpliga
rådsdirektiv, inklusive EMC-direktivet (2004/108/EC) och lågspänningsdirektivet (2006/
95/EC). En ”Konformitetsdeklaration” i enlighet med gällande direktiv har gjorts och finns
arkiverad hos Western Digital Europe.
GS-märkning (endast Tyskland)
Maskinbuller - förordning 3. GPSGV: Om inte annat anges är denna produkts högsta
ljudtrycksnivå 70db(A) eller lägre enligt EN ISO 7779. MaschinenlärminformationsVerordnung 3. GPSGV: Der höchste Schalldruckpegel beträgt 70 db(A) oder weniger
gemäß EN ISO 7779, falls nicht anders gekennzeichnet oder spezifiziert.
KC-notis (endast Sydkorea)
기종별
사용자 안내문
B 급기기
이기기는가정용(B 급) 전자파적합기기로서주로
(가정용방송통신기자재) 가정에서사용하는것을목적으로하며, 모든지역에
서사용할수있습니다
Efterlevnad av miljölagstiftning (Kina)
᳝↦᳝ᆇ⠽䋼៪‫ܗ‬㋴
䚼ӊৡ⿄
ѻકЁ᳝↦᳝ᆇ⠽䋼៪‫ܗ‬㋴ⱘৡ⿄ঞ৿䞣
䪙
∲
䬝
݁Ӌ
໮⒈࣪㘨
(Pb)
(Hg)
(Cd)
䫀
˄Ѡ˅㣃
໮⒈࣪
Ѡ㣃䝮
(Cr (VI))
(PBB)
(PBDE)
‫ޣ‬䳛ᶊ(4)
‫ޣ‬䳛఼(4 pcs)
㛮ൿ(4 pcs)
ᏺ䬰༈ⱘϞⲪ
ᑩⲪ
PCBA
⹀Ⲭ偅ࡼ఼
X
ᖂൟUSB⬉㓚
EMI ᑩⲪ
㘮䝃㭘㝰
O: 㸼⼎᳝↦᳝ᆇ⠽䋼೼䆹䚼ӊⱘ᠔᳝ഛ䋼ᴤ᭭Ёⱘ৿䞣ഛԢѢ
SJ/T11363-2006 ᷛ‫ޚ‬㾘ᅮⱘ䰤䞣㽕∖ҹϟDŽ
X㸼⼎䆹᳝↦᳝ᆇ⠽䋼㟇ᇥ೼䆹䚼ӊⱘᶤϔഛ䋼ᴤ᭭Ёⱘ৿䞣䍙ߎ
ST/T11363-2006ᷛ‫ޚ‬㾘ᅮⱘ䰤䞣㽕∖DŽ
˄೼ℸ㸼ЁˈӕϮৃ㛑䳔㽕ḍ᥂ᅲ䰙ᚙ‫މ‬ᇍᷛ䆄“X”ⱘ乍Ⳃ䖯㸠䖯ϔℹⱘᡔᴃᗻ㾷䞞DŽ˅
ÖVERENSSTÄMMELSER OCH GARANTI – 47
MY BOOK
ANVÄNDARHANDBOK
Garantiinformation (alla regioner förutom Australien/
Nya Zeeland)
Erhålla service
WD värdesätter dig som kund och försöker alltid ge dig allra bästa service. Om
produkten kräver underhåll, kontakta antingen återförsäljaren som du ursprungligen
köpte varan av eller besök vår supportwebbplats för produkten på
http://support.wd.com/warranty/policy.asp för information om hur du får tillgång till
service eller ett returgodkännande (RMA). Om det fastställs att produkten kan vara
defekt kommer du att få ett RMA-nummer och instruktioner för varuretur. En eventuell
obehörig retur (d.v.s. utan att ett RMA-nummer utfärdats) sänds tillbaka till dig på din
bekostnad. Godkända returer måste transporteras i en godkänd transportbehållare,
förbetalt och försäkrat, till den adress som anges på dina returpapper. Originalkartong
och förpackningsmaterial ska sparas för förvaring eller transport av din WD-produkt. Om
du vill kontrollera garantiperioden kan du se när den går ut (serienumret behövs) på
http://support.wd.com/warranty/policy.asp. WD ska inte ha något ansvar för förlorade
data oavsett orsak, återhämtning av förlorade data eller data som ingår i någon produkt
som placerats i dess innehav.
Begränsad garanti
WD garanterar att produkten, under sin normala användning, kommer att vara fri från fel
i material och utförande och kommer att uppfylla WD: s specifikationer därav. Den
begränsade garantins omfattning beror på I vilket land produkten köpts. Din begränsade
garanti gäller i 2 år i Nord-, Syd- och Centralamerikanska regionen, 2 år i regionen
Europa, Mellanöstern och Afrika och 3 år i Asien och Stillahavsområdet, om ej lagen
föreskriver annat. Din begränsade garantiperiod skall inledas på det inköpsdatum som
visas på ditt inköpskvitto. WD har inget ansvar för någon Produkt som returneras om WD
beslutar att Produkten var stulen från WD, är förfalskad eller att den hävdade defekten a)
inte är närvarande, b) inte rimligen kan korrigeras på grund av skador som inträffat innan
WD mottar Produkten, eller c) beror på missbruk, felaktig installation, ändring (inklusive
borttagning eller utplånande av etiketter och öppnande eller borttagande av externa
kabinett/kåpor, om inte produkten är med på listan över produkter där användarna själva
kan utföra begränsad service och den specifika ändringen ligger inom ramen för
tillämpliga instruktioner, som återfinns på http://support.wd.com/warranty/policy.asp),
olyckshändelse eller misskötsel medan produkten innehas av någon annan än WD. Med
förbehåll för de begränsningar som anges ovan, ska din enda och exklusiva garanti,
under garantiperioden som anges ovan och i enlighet med WD:s val, vara reparation eller
utbyte av produkt.
Ovanstående begränsade garanti är WD:s enda garanti och endast gäller de produkter
som säljs som nya. De gottgörelser som tillhandahålles här är i stället för a) alla andra
gottgörelser och garantier, uttryckta, underförstådda eller lagstadgade, inklusive men
inte begränsat till, underförstådda garantier för säljbarhet eller lämplighet för ett visst
syfte, och b) alla WD:s skyldigheter och ansvar för skador inklusive, men inte begränsat
till oavsiktliga, följdskador eller särskilda skador, eller någon ekonomisk förlust, förlorade
intäkter eller utgifter, eller förlorade data som uppstår på grund av eller i samband med
inköp, användning av Produkten eller Produktens utförande, även om WD har förvarnats
om möjligheten till sådana skador. I USA tillåter vissa delstater inte uteslutning eller
begränsning av oavsiktliga skador eller följdskador, varför begränsningarna ovan kanske
inte gäller dig. Denna garanti ger dig särskilda juridiska rättigheter och du kan även ha
andra rättigheter som varierar från land till land.
ÖVERENSSTÄMMELSER OCH GARANTI – 48
MY BOOK
ANVÄNDARHANDBOK
Garantiinformation (Australien/Nya Zeeland)
Ingenting i denna garanti ändrar eller utesluter dina juridiska rättigheter enligt Australian
Competition and Consumer Act eller New Zealand Consumer Guarantees Act. Denna
garanti identifierar WD:s föredragna strategi för att lösa garantiärenden som sannolikt blir
snabba och enkla för alla parter.
Inga andra garantier antingen uttryckliga eller underförstådda genom lagstiftning,
inklusive men inte begränsat till de som ingår i Sale of Goods Act, görs gällande
produkten. Om du köpt din produkt i Nya Zeeland för användning i ett företag erkänner
och samtycker du till att Nya Zeelands Consumer Guarantees Act inte tillämpas.
I Australien kommer våra varor med garantier som inte kan uteslutas enligt Australiens
konsumentlagstiftning. Du har rätt till ersättning eller återbetalning vid ett större fel och
kompensation för eventuella andra rimligen förutsebar förlust eller skada. Du har också
rätt att få varan reparerad eller ersatt om varorna inte är av acceptabel kvalitet och felet
inte räknas som ett större fel. Vad som utgör ett större fel återfinns i den australiska
konsumentlagstiftning.
Erhålla service
WD värdesätter dig som kund och försöker alltid ge dig allra bästa service. Om du stöter
på några problem ber vi dig kontakta oss så att vi kan försöka åtgärda detta innan du
skickar tillbaka produkten. De flesta tekniska supportfrågor kan besvaras via vår
kunskapsbas eller via http://support.wd.com. Om det inte finns något svar eller om du
hellre vill kontakta WD kan du göra det via telefonnumren som finns i början av detta
dokument.
Om du vill göra ett anspråk bör du inledningsvis kontakta försäljaren som du
ursprungligen köpte produkten av. Om du inte kan kontakta den handlare som du
ursprungligen köpte produkten från, gå till vår produktsupportwebbplats på
http://support.wd.com för att få information om hur du erhåller service eller ett
returgodkännande (Return Material Authorization – RMA). Om det fastställs att
produkten kan vara defekt kommer du att få ett RMA-nummer och instruktioner för
varuretur. En eventuell obehörig retur (d.v.s. utan att ett RMA-nummer utfärdats) sänds
tillbaka till dig på din bekostnad. Godkända returer måste transporteras i en godkänd
transportbehållare, förbetalt och försäkrat, till den adress som anges tillsammans med
RMA-numret. Om WD eller återförsäljaren som du ursprungligen köpte produkten från,
efter mottagandet av ett kvalificerat anspråk enligt denna garanti, fastställer att ditt
påstående är giltigt, skall WD eller denne återförsäljare efter eget gottfinnande antingen
reparera eller byta ut produkten med en likvärdig eller bättre produkt eller återbetala
kostnaden för produkten till dig. Du är ansvarig för alla kostnader som är förknippade
med ett anspråk enligt denna garanti. De förmåner som utges till dig under denna garanti
är utöver andra rättigheter och rättsmedel som är tillgängliga via Australian Competition
and Consumer Act eller New Zealand Consumer Guarantees Act.
Originalkartong och förpackningsmaterial ska sparas för förvaring eller transport av din
WD-produkt. Om du vill kontrollera garantiperioden kan du se när den går ut
(serienumret behövs) på http://support.wd.com.
Western Digital Technologies, Inc.
3355 Michelson Drive, Suite 100
Irvine, California 92612
E-mail: [email protected]
ÖVERENSSTÄMMELSER OCH GARANTI – 49
MY BOOK
ANVÄNDARHANDBOK
Garanti
WD garanterar att produkten, under sin normala användning, kommer att vara fri från fel
i material och utförande och kommer att uppfylla WD:s specifikationer därav.
Garantiperioden är ett (3) år i Australien och Nya Zeeland, om inget annat krävs enligt
lag. Din garantiperiod skall inledas på det inköpsdatum som visas på ditt inköpskvitto
från en auktoriserad distributör eller auktoriserad återförsäljare. Bevis om köp krävs för
att du ska vara berättigad till denna garanti och för att fastställa begynnelsedagen för
denna garanti. Garantiservice kommer lämnas endast om produkten har returnerats till
en auktoriserad återförsäljare, auktoriserad återförsäljare eller regionalt WD-returcenter
dit produkten först levererades av WD. WD kan efter eget gottfinnande göra utökade
garantier tillgängliga för inköp. WD har inget ansvar för någon produkt som returneras
om WD beslutar att produkten (i) inte inköpts från en auktoriserad distributör eller
auktoriserad återförsäljare, (ii) inte användes i enlighet med WD:s specifikationer och
instruktioner, (iii) inte användes för sin avsedda funktion, eller (iv) var stulen från WD eller
att den hävdade defekten a) inte är närvarande, b) inte rimligen kan korrigeras på grund
av skador som inträffat innan WD mottar produkten, eller c) beror på missbruk, felaktig
installation, ändring (inklusive borttagning eller utplånande av etiketter och öppnande
eller borttagande av externa kabinett/kåpor, inklusive monteringsinfattningen, om inte
produkten är med på listan över produkter där användarna själva kan utföra begränsad
service och den specifika ändringen ligger inom ramen för tillämpliga instruktioner, som
återfinns på http://support.wd.com), olyckshändelse eller misskötsel medan produkten
innehas av någon annan än WD.
PRODUKTER ÄR KOMPLEXA OCH ÖMTÅLIGA ARTIKLAR SOM IBLAND KAN
FALLERA PÅ GRUND AV (A) EXTERNA ORSAKER, INKLUSIVE UTAN
BEGRÄNSNING, FELHANTERING, UTSÄTTANDE FÖR VÄRME, KYLA OCH
FUKTIGHET, OCH STRÖMAVBROTT ELLER (B) INTERNA FEL. SÅDANA FEL KAN
RESULTERA I FÖRLUST, SKADA, RADERING ELLER ÄNDRING AV DATA.
OBSERVERA ATT DU SKALL ANSVARA FÖR FÖRLUST, SKADA, RADERING ELLER
ÄNDRING AV DATA OAVSETT ORSAK, OCH DU BÄR ANSVAR FÖR ATT
SÄKERHETSKOPIERA OCH SKYDDA DATA MOT FÖRLUST, SKADA, RADERING
ELLER ÄNDRING. DU SAMTYCKER TILL ATT LÖPANDE SÄKERHETSKOPIERA
ALLA DATA PÅ PRODUKTEN, OCH ATT SLUTFÖRA EN SÄKERHETSKOPIERING
INNAN DU SÖKER NÅGON ALLMÄN SERVICE OCH TEKNISK SUPPORT FRÅN WD.
I Australien, om produkten är inte av ett slag som normalt förvärvas för personligt eller
hushållsbruk eller konsumtion, under förutsättning att det är rätt och rimligt att göra så,
begränsar WD sitt ansvar till att ersätta produkten tillhandahålla en motsvarande eller
bättre produkt.
Denna garanti skall utsträckas att omfatta reparerade eller utbytta produkter för differens
i den tillämpliga ursprungliga garantiperioden eller nittio (90) dagar från leverans av en
reparerad eller ersatt produkt, beroende på vilket som är längre. Denna garanti är WD:s
enda tillverkargaranti och endast gäller de produkter som säljs som nya.
ÖVERENSSTÄMMELSER OCH GARANTI – 50
MY BOOK
ANVÄNDARHANDBOK
GNU General Public License (“GPL”)
Den inbyggda programvara som ingår i denna produkt kan innehålla programvara som är
upphovsrättsskyddad av tredje part och licensierad under GPL eller Lesser General
Public License (sammantaget "GPL Software") och inte Western Digitals licensavtal för
slutanvändare. I enlighet med GPL, om så gäller: 1) källkoden för GPL Software kan
hämtas kostnadsfritt från http://support.wd.com/download/gpl eller erhållas på CDskiva för en nominell avgift från http://support.wd.com/download/gpl eller genom att
ringa Customer Support inom tre år från inköpsdatum; 2) du får återanvända, om
distribuera och modifiera GPL Software; 3) med avseende endast på GPL Software
tillhandahålls ingen garanti, i den utsträckning som tillåts av gällande lag; och 4) en kopia
av GPL ingår härmed och kan erhållas på http://www.gnu.org, och finns även på
http://support.wd.com/download/gpl.
Modifiering av eller mixtring med Programvara, inklusive men inte begränsat till någon
Open Source Software (Programvara med öppen källkod), sker helt på din egen risk.
Western Digital är inte ansvarigt för någon sådan modifiering eller mixtring. Western
Digital kommer inte att erbjuda support för någon produkt i vilken du har modifierat eller
försökt att modifiera den Programvara som levereras av Western Digital.
ÖVERENSSTÄMMELSER OCH GARANTI – 51
MY BOOK
ANVÄNDARHANDBOK
Index
A
Återställ
om att återställa filer 19
procedur 19
Återställa programdiskavbildningen 31, 38
Att tänka på vid hanteringen 5
Avinstallera WD-programvara 37
B
Blinkande ikonvarningar 33
D
Dialogrutan diagnostik 22, 25, 26, 28, 30,
31
Dialogrutan Diskradering 28
dialogrutan Vilotimer 31
Disk
diagnostik och statuskontroller 27
format, konvertera 3
försiktighetsåtgärder vid hantering 5
frånkoppla från dator 33
koppla från 33
statuskontroll 32
vilotimer 31
Diskavbildning, ladda ner och återställa
31, 38
Drive Utilities
Dialogrutan diagnostik 22, 25, 26, 28,
30, 31
Dialogrutan Diskradering 28
dialogrutan Vilotimer 31
Skärmen Registrera din enhet 30
E
Efterlevnad av lagkrav 46
efterlevnad av miljölagstiftning, Kina RoHS
47
Erhålla service 48, 49
F
FCC Klass B-information 46
Försiktighetsåtgärder vid hantering 5
Frånkoppla disken 33
Fullständig mediaskanning 27
Fysisk beskrivning 4
G
Garantiinformation 48, 49, 50
GNU General Public License 51
GPL-programvara 51
I
ICES-003/NMB-003 efterlevnad 46
Ikonen WD Quick View 32
Information om begränsad garanti 48
K
Kensington Security Slot 4
Kina RoHS, efterlevnad av miljölagstiftning
47
Kompatibilitet med operativsystem 3
Kontroll av diskstatus 27
Konvertera diskformat 39
L
Lådans innehåll 2
Låsa upp disken 23
från den virtuella cd
n 24, 33
med programvaran WD Security 23
utan programvaran WD Security 24
Licensavtal för slutanvändare, länk 7
M
Maskinvara 2
Mjukvara, GPL 51
Molntjänst, konfigurering 35
O
Omformatera disken 38, 39
Operativsystem 3
Överensstämmelser, lagkrav 46
P
Paketets innehåll 2
Produktfunktioner 1
Programvaran Acronis True Image WD
Edition 1, 2
hämta användarhandbok 1, 2
hämta programvara 1, 2
Programvaran WD Drive Utilities
Dialogrutan diagnostik 22, 25, 26, 28,
30, 31
Dialogrutan Diskradering 28
dialogrutan Vilotimer 31
skärm 11
Skärmen Registrera din enhet 30
Programvaran WD Security
Dialogrutan Redigera säkerhetsinställningar 25, 26
skärm 10
Programvaruinställningar
molntjänstkonto 35
programvaruuppdateringar 34
Programvaruskärmen WD Backup 10
R
Radera disken 28
Registrera din disk 30
S
Säkerhetskopiera
om att säkerhetskopiera filer 12
procedur 14
INDEX – 52
MY BOOK
ANVÄNDARHANDBOK
Säkerhetsöverensstämmelse 46
Skapa ett lösenord 22
Skärmen Programvaruinstallation 7
Skärmen Registrera din enhet 30
Skydda din disk med lösenord 22
VARNING om förlorade lösenord 22
Slutför disktestet 27
Snabbdisktest 27
Statuskontroll 32
Systemkompatibilitet 3
T
Temperaturkontroll 32
Tillbehör, tillval 3
Tillgängligt utrymme 32
U
USB-gränssnitt 4
V
Valfria tillbehör 3
VARNING om
att förhindra dataförlust vid frånkoppling 33
din upplåsta disk 22
förlorade lösenord 22
radera disken 28
Varningar, blinkande ikon 33
W
WD
service 48, 49
Windows
avinstallera WD-programvara 37
INDEX – 53
Information som lämnas genom WD tros vara exakt och tillförlitlig, men WD åtar sig inget ansvar för användandet av
informationen, inte heller för överträdelser av patent eller andra tredjepartsrättigheter som kan bli följden av dess
användning. Ingen licens beviljas underförstått eller på annat sätt under några patent eller patenträttigheter av WD. WD
förbehåller sig rätten att ändra specifikationer utan förhandsbesked.
Western Digital, WD-logotypen och My Book är registrerade varumärken och WD Backup, WD Drive Utilities och Data
Lifeguard är varumärken som tillhör Western Digital Technologies, Inc. i USA och/eller andra länder. Apple, Mac, OS X och
Time Machine är varumärken som tillhör Apple, Inc., registrerade i USA och andra länder. Andra märken kan nämnas här
som tillhör andra företag. Bilderna som visas kan variera från de verkliga produkterna.
© 2015 Western Digital Technologies, Inc. Alla rättigheter förbehållna.
Western Digital
3355 Michelson Drive, Suite 100
Irvine, California 92612 U.S.A.
4779-705106-J03 maj 2015