t-speciellt-4-2014 - Caravan Club of Sweden

Örebrosektionen, nr 4, 2014 Årgång 33
1
Sektionsstyrelsen
Ordförande
T-SPECIELLT
Håkan Söderman
e-post: [email protected]
Informationstidning för
T-sektionen inom Caravan Club,
Sweden.
Kassör
Hemsidor: www.caravanclub.se
www.caravanclub.se/oerebrosektionenom-oss
caravanclub.se/annaboda-campinginfo
caravanclub.se/gusselby-campinginfo
caravanclub.se/skagern-campinginfo
caravanclub.se/klacken-campinginfo
Göran Axelsson
e-post: [email protected]
Sekreterare, marknad/PR
Inger Augustsson
e-post: [email protected]
Vice ordförande, marknad/PR
Anders Landsberg
e-post: [email protected]
Caravan Club kansli:
Tel: 019- 23 46 10
e-post: [email protected]
Ansvarig utgivare:
Redaktör
Inge Korkala
e-post: [email protected]
Håkan Söderman
Kvisserud 5021
71691 Fjugesta
070-552 93 81
[email protected]
Teknik/Trafikansvarig
Redaktör:
Lars Stenevang
e-post: [email protected]
Cc-ung/Rullare
Stig Hallstensson
e-post: [email protected]
Inge Korkala
Ledgränd 22
703 45 Örebro
Tel: 070-53 63 759
[email protected]
Tryckeri: Kontorsrutin, Örebro
Nästa nummer: Vecka 12
Manusstopp:
20 februari 2015
Utgivningsdatum för 2015:
Återkommer med tider i nästa nummer.
2014 års prislista för årsannonsering i SPECIELLT
Alla priser är inklusive moms.
Tidningen kommer ut 4 ggr/år.
Storlek:
Hel sida
Helsida, A4
Halvsida av A4
1/3 sida av A4
Sida:
Baksida färg
Sid 3 och framåt
Sid 3 och framåt
Sid 3 och framåt
Pris:
7000 kr
6000 kr
4000 kr
3000 kr
Omslagsbild: Vy från Bodensjön. Foto: Inge Korkala
2
Material emottages tacksamt till:
[email protected]
OBS! Foton ska vara i jpg-format och ha
storleken mellan 500 kb och 1 Mb.
3
4
Våra campingplatser
Redaktörens
Ruta
Allting har sin tid och
tur är väl det! Nu har
tiden kommit då jag
har beslutat mig för
att jag går in på mitt
sista år som redaktör för T-SPECIELLT.
Jag kommer att göra
mitt sista nummer till
årsmötet 2016. Jag vill
Ånnaboda Familjecamping
076-1408008
caravanclub.se/annaboda-campinginfo
redan nu höra vem som
kan vara intresserade av att ta över. Eftersom jag är ute i god
tid, ställer jag gärna upp och ger tips och råd och visar hur jag
använder programmer InDesign. Hör av dig om intresse finns
att bli nästa redaktör!
En av anledningarna till att jag slutar är att vi vill ta vara på
tiden med att resa med husbilen. Det har blivit åtskilliga mil
detta år. Den senaste trippen hade Moseldalen som mål.
När vi hamnade vid södra delen av floden fortsatte vi till
franska Alsace och den fina staden Colmar. Den mycket stora
ställplatsen låg vid småbåtshamnen, alla faciliteter fanns,
även gratis wifi!
Vi tittade på kartan och konstaterade att det inte var så långt
till ett annat drömmål, Bodensjön.
Gusselby Annorlunda Familjecamping
0581-502 40
caravanclub.se/gusselby-campinginfo
Vi åkte via svindlande, vackra Schwarzwald och hamnade
först i Meersburg, en liten stad med många, långa backar.
Efter en övernattning fortsatte vi till Radolfzell där vi tog cykelturer längs delar av sjön.
Efter några stopp fortsatte vägen hemåt igen. Även denna
gång blev det ett stopp vid Hyltena, enkelt men funktionellt.
Som cc-medlem får man rabatt på avgiften.
Till sist vill jag önska er alla en riktigt God Jul och ett Gott Nytt
År!
Inge Korkala
Redaktör
Skagern Familjecamping
0506-330 40
caravanclub.se/skagern-campinginfo
Ställplatsen i Varbergs
hamn.
Dimmig morgon i Neef.
Klacken Familjecamping
0580-125 00
caravanclub.se/klacken-campinginfo
Hos vinbonden i Wehlen.
Frédéric Auguste Bartholdi, skulpören
till Frihetsgudinnan föddes i Colmar
1834.
5
Ordförande har ordet
Då är det åter dags för ett nummer av vår sektions egen
tidning, T-SPECIELLT, som görs av medlemmar för
medlemmar. Detta är hela grundtanken med vår förening,
att vi tillsammans vill göra något för varandra och att vi ”gillar” campinglivet. Tyvärr förekommer det alltför ofta att det
gärna blir vi och dom, när det alltid är VI.
Alla inom föreningen är alltid lika viktiga, oavsett om man
är medlem som inte är aktiv på något sätt, eller en medlem
som fått andra medlemmars förtroende att utföra ett uppdrag. Vi blir ingen förening om vi inte har några medlemmar, vi kan då heller inte vara en part som förhandlar med
ägare av campingplatser som vi önskar använda.
Det är viktigt att man kommer ihåg hur vår förening är
uppbyggd, att all bestämmanderätt utgår från medlemmarna. På årsmötet väljer medlemmarna en styrelse,
som då ”får medlemmarnas bestämmanderätt”. Detta är
mycket viktigt att komma ihåg. Revisorerna som medlemmarna väljer på årsmötet är de som granskar att styrelsen
med ordföranden som ytterst ansvarig utför de av årsmötet
beslutade uppdrag samt att man följer fastställda stadgar.
En förutsättning för att vi ska kunna behålla nuvarande
prisbild är alla de fantastiska ideella insatser som görs på
så många håll, på våra campingplatser, på våra träffar,
genom olika aktiviteter, i förvaltningsgruppen, styrelsen
samt genom att ni kan erbjuda sektionens medlemmar
denna tidning. Det är tack vare alla er som vi tillsammans
har denna fantastiska förening, det är viktigt att komma
ihåg!
Det har under den gångna perioden hänt en hel del, vilket
informerats om på vår hemsida samt facebooksidor. Nyligen genomfördes ett mycket välbesökt informationsmöte
i Ånnaboda, där information om framtiden lämnades från
dem som från och med 1 oktober 2016 kommer att driva
campingplatsen.
Som ni alla märkt har vi kraftigt minskat på öppethållandet
i Ånnaboda. Detta bland annat med anledning av minskade intäkter, men det är ju också så att det är vi tillsammans som ska hjälpas åt på våra campingplatser. Ska allt
drivas av personal, som på kommersiellt drivna campingplatser torde en årsplats i Ånnaboda säkerligen ha en kostnad någonstans kring 10 000 kr – 14 000 kr beroende på
servicenivå. Ta nu inte detta som en prisindikation för vad
den nya ägaren av Ånnaboda kommer att ta, utan detta är
en kvalificerad gissning från min sida, efter lite mer än 20
år i branschen.
Einar Thalberg, som är av sektionsstyrelsen utsedd som
campingansvarig för Skagern, och jag har träffat representanter från den nya politiska majoriteten i Laxå kommun. Vi hade ett mycket givande och utvecklande samtal
kring hur vi ser på framtiden när det gäller utvecklingen
av Skagerns familjecamping. Det var mycket roligt, vilket
även upplevdes av representanterna från Laxå kommun.
Nu har vi en hel del jobb som måste göras inom kort
och sedan ska presenteras under våren, kring hur vi ser
framtiden an samt vilka förändringar vi anser nödvändiga
att genomföra. Det finns dock inget nytt avtal, eller löfte om
nytt avtal ännu, men det känns mycket positivare nu än
tidigare då man hade planerat för att stycka av stora delar
för villabebyggelse.
Vatten och avloppsfrågan i Gusselby har under många år
varit ett stort problem, och delvis hinder för fortsatt utveckling. Nu har kontakt etablerats med representanter från
6
BKT (Bergslagens kommunalteknik). Vi hoppas
på att inom kort få klart
med kostnadsbild gällande
anslutning till kommunalt
vatten och avlopp. Därefter
kan vi fortsätta arbetet med
att undersöka kostnadsbilden och förutsättningar
för en eventuell utbyggnad
av fler tomter på den mark
som ännu inte är exploaterad, men som tillhör
sektionen.
När det gäller Klacken sker
fortlöpande arbete med utveckling av såväl anläggningen från
ägarens sida, samt med hur vi ska utveckla och på bästa sätt
erbjuda medlemmarna ett bra campingboende med tillgång
till olika aktiviteter. Detta var det uppdrag styrelsen fick från
årsmötet, att i första hand finna en anläggning med den inriktning som Ånnaboda erbjuder inom skidåkning och friluftsliv.
Jag deltog vid ett informationsmöte lördag 1 november. Det
var mycket roligt att se så många medlemmar på plats, både
från Örebrosektionen som från andra sektioner i landet.
Representanter från sektionen har även varit och tittat på
Tisarstrand, detta efter att Lars Stenevang och jag haft kontakt
samt möte med representanter från Hallsbergs kommun.
Arbetet kring den anläggningen har precis börjat. Vi måste få
fram alla förutsättningar innan styrelsen kan besluta om hur vi
ska gå vidare. Ett eventuellt övertagande av driftsansvar kommer ske inför säsongen 2016.
Mycket är på gång inom sektionen för närvarande, både roliga
saker som träffar, aktiviteter, nya anläggningar, ljusare framtid
för Skagern. Men även en del tråkigheter såsom tvisten med
Örebro kommun och all kraft den tar, förtroendevalda som inte
längre orkar arbeta för förening på grund av andra medlemmars påhopp på familjemedlemmar mm, medlemmars kritik
och svartmålning av styrelsen m.fl.
Jag anser att det är viktigt med ”högt i tak”, och diskussioner
där man vågar ha olika åsikter. Men jag kommer aldrig att acceptera personer som springer bakom ryggen, sprider falska
rykten och sedan inte öppet vågar stå för detta. Styrelsen
kommer aktivt jobba för att de blir uteslutna ur vår sektion.
Vår sektion är uppbyggd på ett representativt demokratiskt
sätt, där vi måste lyssna på varandra innan beslut. Men när
sedan majoriteten beslutat, ska alla arbeta för att nå beslutade
mål.
Ni som fortfarande efter olika möten anser att ni inte får
igenom era idéer eller tankar och som anser att mitt och
styrelsen arbetssätt och inriktning är fel, hoppas jag anmäler
ert intresse till valberedningen om att ni finns till förfogande för
dessa uppdrag.
Då kan de som bäst vet hur vår sektion ska drivas och utvecklas väljas vid kommande årsmöte, som kommer att hållas på
Caravan Club Klacken camping, söndag 19 april 2015.
Avslutar med att önska er alla en riktigt god jul och ett gott nytt
campingår, som kommer vara fullt av nya upplevelser och
träffar med likasinnade människor.
Kör försiktigt och var rädda om varandra så hoppas jag ni
alla får en härlig tid, oavsett om ni är på ”rull” eller står som
säsongsgäst på någon campingplats.
Håkan Söderman
Ordförande
Alla CaravanClub medlemmar
10%
Erbjudandet gäller på hela vårt sortiment under 2014. Kan ej kombineras med andra rabatter eller erbjudanden.
på hela sortimentet!
Visa upp ditt CC medlemskort i Mekonomenbutiken.
Exempel på produktgrupper:
Reservdelar/tillbehör
till alla bilar.
Valeryd
Komplett sortiment av reservdelar
och tillbehör till släp och husvagnar.
Kylboxar/Kylskåp
Waeco
KAMA Fritid
Komplett beställningssortiment
se allt på www.kamafritid.se
Rengöring/Impregnering
Däck
Goodyear, Michelin, Nokian, Pirelli m fl.
GPS
Gasol
Takboxar
Garmin
Thule, Mekonomen, Autoform
Marint sortiment
Flytvästar, vattensport
Öppet alla dagar i veckan!
Mekonomen i Örebro
Mekonomen i Karlskoga
Karosserigatan 1, Tel: 019-27 37 80
Vard 7-18, Lör 9-13, Sönd 10-14
Verkstadsgatan 2, Tel: 019-26 21 90
Vard 7-18, Lör 9-13
Skogsbovägen 10, Tel: 0586-341 00
Vard 7-18, Lör 10-14, Sönd 11-15
7
Rapport från Ånnaboda
Så har den vackra sommaren gått även i Ånnaboda och
vi har fått glädja oss åt en ganska varm, dock delvis
regnig höst. Eftersom vi campar för att vi älskar att vara
ute i naturen spelar regnandet väl ingen större roll.
Vill tacka den gamla förvaltningskommittén för deras
arbete de senaste åren och även den under sommaren
vikarierande campingansvarige samt den avgående
aktivitetskommittén. Samtidigt vill jag hälsa den nya av
styrelsen tillsatta förvaltningskommittén varmt välkommen.
I augusti ordnades en mycket uppskattad kräftskiva. De
ca 70 deltagande gästerna fick förutom de egna medtagna kräftorna avnjuta en mycket god västerbottenpaj
samt sallad. Lotteriet gick bra som vanligt.
Nästa aktivitet var en femkamp med kolbullebakning
i slutet av september. Både vädret och antalet deltagande var bra. Det uppskattades mycket att få baka/
steka sin egen kolbulle på de brinnande eldarna. Det
var en mycket god och uppskattad aktivitet. Det var
många som även deltog i femkampen som innehöll bl.a.
stövelkast i en skottkärra, kasta tärning med en plastdunk. Jag kommer inte riktigt ihåg alla grenar eftersom
jag själv inte hann delta i femkampen (satt och pratade
så mycket i solskenet att tävlingen hann ta slut). Minns
inte heller alla som vann ett pris, så därför ingen nämnd
ingen glömd. Det var en mycket trevlig eftermiddag.
Sista helgen i september fick alla campare, som skulle
vintercampa och där platserna var färdiga börja köra
in. Många passade på att ta tillfället i akt och ställa upp
vagnen och sätta upp tältet denna helg.
Helgen efter var det dags för den stora höststädningen i ett ganska så bra höstväder. Dagen började med
en informationsträff ute vid receptionen. T-sektionens
ordförande Håkan började med att hälsa både nya och
gamla vintercampare varmt välkomna. Ett hundratal
både “gamla” och “nya”gäster fanns på plats för att
lyssna på informationen. Det handlade om gällande
regler samt en uppmaning till alla att anmäla sig till
översyn av ¨sitt¨ servicehus någon helg framöver. Efter
informationen gick det liksom av sig själv att dela in sig i
grupper som skulle ta hand om det som behövde städas
eller åtgärdas på något vis.
Efter städningen väntade en trevlig kaffestund som
kunde ske ute eftersom det var ett riktigt behaglig väder.
Mackorna av pain riche som Maria och hennes medhjälpare hade gjort i ordning var mycket goda och hade en
strykande åtgång.
I början av oktober var det en mycket lyckad pubkväll,
där 30 besökande köpte 200 lotter med en himla fart.
Stämningen var riktigt bra och trubaduren Tobbes
framträdande blev mycket uppskattad.
Senare i oktober blev det en spontant organiserad
myskväll med pizza hämtad ifrån samhället.I halloweenhelgen var det mest spökaktiga ett hejdundrade
åskväder mitt i natten.
Både mys- och pubkvällen organiserades spontant av
några campare, vilket var ett strålande initiativ, MEN
det saknas just nu några som vill ta hand om aktiviteter
framöver både för de vuxna samt för barnen.
KÄNNER NI ER MANADE, ANMÄL ER GÄRNA TILL
AKTIVITETS- ELLER UNGDOMSKOMMITTÉN.
Den 9 november kl. 09:00 ägde ett informationsmöte
rum på Lodgen med Johan Larsson från Ånnaboda
Fritidscenter AB och Håkan Söderman, ordförande i
T-sektionen. Johan berättade att alla får fortsätta campa
efter den 30 september 2016 och att man kommer att
erbjuda vinter- samt sommarsäsong.
Om prisläget, som då kommer att gälla, kunde han
inte säga något annat än att priset kommer att vara
marknadsanpassat.
Håkan berättade att han har stött på många problem
vid sitt letande efter gamla protokoll som kan klargöra
ägandet av klubbstugan samt skriftliga godkännande av
genom sektionen utförda investeringar på campingen.
Hittills har han inte hittat några sådana. Han förklarade
den nya eltaxan, svarade på frågor samt bad samtliga
att gärna ta kontakt direkt med honom om man hade
synpunkter eller undrade över något i stället för att börja
sprida rykten på campingen. Vidare berättade han att
följande campingar inte var aktuella längre: Husabergsudde, Hampetorp och Suttarboda, men att det fanns
kontakt med Hallsbergs kommun angående Tisarstrands camping.
Just nu får vi
hålla tummarna för
mycket snö
i slutet av
januari, så att
vi kan bo på
första parkett
vid skid-SM i
Ånnaboda.
Vid pennan
Inge Karlsson
Kolbullarna steks.
Foto:
L. och M. Stenevang
8
Aktivitetslista Ånnaboda 2014
Aktivitetslista Gusselby Annorlunda 2014
December
13 Luciakaffe
31 Nyårsfirande, Klubbstugan
December
31 Nyårssupé, tid meddelas på hemsidan.
Städdag i Ånnaboda
Foto: Anders landsberg
I receptionen i Ånnaboda, P-A karlsson och Katarina Lundqvist.
Foto: Anders landsberg
GILLA oss på Facebook!
9
Årsmöte på Caravan Club Klacken camping
Örebrosektionen har en ny camping- och friluftsanläggning där Caravan Club Örebrosektionen genom samarbete
med ägaren till anläggningen kommer kunna erbjuda samtliga medlemmar i Caravan Club of Sweden förmånliga
erbjudanden på såväl säsongs- som dygnsboende.
Mer om detta kommer att finnas på vår egen hemsida på Facebook samt på hemsidan inom Caravan Club.
Gillersklack (eller Klacken) är en fritidsanläggning ca 7 km norr om Kopparberg i Örebro län. På anläggningen finns
sex skidbackar med olika svårighetsgrad, pulkabacke samt flera längdskidspår. Runt anläggningen finns även
många olika utomhusaktiviteter både sommar- och vintertid. Det finns också en camping och stugby tillgänglig hela
året. På sommaren finns möjlighet till vandring, fiske, paddling och mycket mer. Simhallen är öppen året runt.
Vi kommer att lägga nästa årsmöte på Klacken, söndagen den 19 april 2015. Mer info och kallelse kommer i
nästa nummer av T-SPECIELLT. Varför inte boka in den helgen på Klacken! Umgås och ha trevligt, utforska det nya
området och delta i årsmötet och alla besluten som ska tas där.
Har ni frågor och/eller funderingar på erbjudanden, ring till Klacken på telefon 0580-125 00 eller skicka ett mail till
[email protected]
10
Rapport från Gusselby
Kräftskivan kom med hösten och campingen
började sakta men säkert tömmas på sommarcampare.
Kvar blev ett 30-tal helårscampare varav 3 st som
bara vintercampar.
lokalen som vintertid är förlagd till ungdomslokalen.
När isen som nu verkar avlägsen kommer blir
det pimpling och då tävlar man om vem som är
storfiskaren.
En helg i september var det städhelg då vi samlades ett 70-tal och städade gemensamma ytor
och tog upp våran flytbrygga. Det gick bra och
campingen bjöd alla arbetare på lunch.
Den 6 december går det traditionsenliga julbordet
av stapeln. Till dags dato har ett 30-tal anmält sig.
Vi som är sommarcampare brukar åtnjuta detta
och det har blivit en tradition att komma och umgås
med våra sommarvänner. Trevligt brukar det vara.
Vintercamparna äter i restaurangen på fredagar
samt grillar ihop på lördag lunch.
Campingen visar sig från en annan sida på vintern.
Ibland på lördagar anordnar man knytis i klubb-
Peter Sundberg
Gusselby Annorlunda
11
Resa till Prag och Trio Camp med deltagare
från Caravan Club of Sweden under september
2014.
Efter att ha planerat rubricerade resa under mer
än ett år tillsammans med våra vänner Merrit och
Bent Slotved blev det dags för avresa.
Vi, Gullan och jag (Göran), startade den 10 september. Vårt första stopp blev i Gränna, denna
förtjusande lilla stad. Vi hann med att besöka den
sagoomspunna Visingsö, där allting tyvärr var
stängt för säsongen. Vi hann också med att proviantera med polkagrisar och andra sötsaker inför
resan. Färden gick sedan till Äddebo som ligger
några kilometer utanför Skillingaryd. Där hälsade
vi på Merrit och Bent samt deras söta lilla hund, för
att smida de sista planerna för Prag-vistelsen.
Efter ett par dagar fortsatte vi färden söderut, över
bron och genom tunneln till Köpenhamn/Danmark.
andra speciella varor. Många turister passar på att
färdas på kanalerna med specialbyggda pråmar
som framföres med en åra av en skicklig rorsman.
Vi anländer till Prag 3 dagar innan invigningen den
20 september. Allt var i ordning och det var bara att
vänta in de 48 ytterligare ekipagen. Några kom redan under torsdagen och under fredagen kom flera
bilar. Lördag förmiddag kom utan kaos, det blev lite
kö ibland men allt fungerade bra, alla fick plats och
alla fick ström. Kvällen närmade sig och kl. 18 blev
det invigning. Det blev en liten överraskning, alla
ekipage fick ett par vackra glas samt ett par flaskor
tjeckisk sekt. Det verkade som det blev uppskattat.
Vår trevliga campingvärd Vlastimil hälsade oss
välkomna och presenterade sig själv samt den
stab som skulle se till att vi skulle trivas. Därefter
12
Vädret var inte bra, det blåste och regnade men
det hindrade oss inte från att ta oss till Tyskland
med färjan från Rödby. Det blev övernattning i
Puttgarden på den lilla campingen där och det blev
även ett besök på campingrestaurangen med lite
god mat. Lübeck lockar alltid till ett besök så efter
sedvanliga inköp i Burg fortsatte vi de 10 milen till
Schönböcken som är en mysig camping på bussavstånd från centrala Lübeck.
Färden mot Prag, som pågått i en vecka redan,
fortsattes nu förbi Berlin mot staden Lübbenau.
Där finns en mycket trevlig camping nära stadens
centrala delar. Lübbenau är en speciell stad där ett
kanalsystem påminner nästan om Venedig. Man
färdas på dessa kanaler kilometervis. Det existeras
ingen biltrafik i dessa områden. Motordrivna båtar
är förbjudna för allmänheten, de enda som får nyttja sådana farkoster är brandkåren, polisen, läkare
och barnmorskan. Trakten häromkring är känd för
mycket goda inläggningar av gurka samt många
hade vi vårt första ”Happy Hour”, vilket innebar att
varje person fick en valfri drink av vin, öl eller vatten. Detta serverades i campingrestaurangen som
drivs av Vlastimils bror Ondré.
Söndagen blev fri för vila och egna upptåg ända
fram till kl. 17. Då startade nämligen ett ”Garden
Party” i och omkring campingrestaurangen. En
buffé med mycket och god mat samt fri dricka
serverades. Allt var mycket välsmakande och alla
såg ut att trivas. Vi skildes omkring klockan 23 då
var och en gick hem till sitt.
Nästa dag, måndag vid lunchtid, hämtade bussar
oss för den korta resan in till Prag centrum. Där
delades vi upp i tre grupper för en guidad stadsvandring i den gamla stadsdelen. Det var mycket
givande enär vi hade svensktalande guider som
dessutom var väldigt duktiga. Alla var infödda
tjecker som studerat i Sverige och sedan hållit
språket vid liv genom att guida svenska turister i
Prag med omgivning. Middag serverades på en
jättemysig restaurang vid namn U. Vejvodu. Hemkomna till campingen vidtog ”Happy Hour” som
vanligt.
Från Trio Camp, som campingen heter, är det
mycket lätt att ta sig in till Prag på egen hand. Man
promenerar några hundra meter till en busshållplats, tar bussen till stationen för tunnelbanan eller
spårvagnarna. Detta tar inte många minuter. Det
är mycket enkelt att färdas med både tunnelbanan
och spårvagnen. Vi föredrar spårvagnen, då får
man se lite av Prag under resan. Biljetter till alla
färdmedel köper man hos Vlastimil på Trio Camp.
Så gjorde vi under tisdagen som var ledig för egna
aktiviteter. Det finns väldigt mycket att bese i Prag,
man hinner bara se en bråkdel under en vecka.
vi tillfälle att se Prag i kvällsbelysning som är helt
bedårande. Under färden, som varade i cirka tre
timmar, serverades en mycket god buffé med
allehanda läckerheter. Underhållning ombord hade
vi genom en orkester som spelade dixielandmusik
m.m.
En vecka går fort och fredagen kom. Då företogs
en bussutflykt som pågick hela dagen. Vi började
med att besöka en kristallfabrik där vi fick följa
tillverkningen från början till färdig produkt där ett
antal personer satt och slipade och graverade
varjehanda mönster i kristallprodukterna. Som avslutning på besöket fick vi möjlighet att inhandla de
varor som föll oss i smaken och detta till ett mycket
överkomligt pris. Därefter tog oss bussarna några
mil till staden Karlstein. En mycket pittoresk liten
stad där ett vackert slott bevakar alla invånarna. Vi
Onsdagen blev en speciell dag. Vi skulle ut på en
pubrunda som startade vid 12-tiden för att provsmaka det goda tjeckiska ölet. Bussar hämtade
oss och tog oss ner till Prag centrum. Där delades
vi in i grupper och med oss hade vi våra svensktalande guider igen. Vi skulle besöka fyra olika pubar
varav den sista även skulle bjuda på middag. Vi
promenerade mellan de olika ställena. Ölet var
sannerligen gott och mycket intressant att höra
historien om de olika sorterna. De flesta pubarna
brygger sitt egna öl och där fick vi följa processen.
En mycket trevlig tur och vi hann aldrig bli törstiga
mellan besöken. Hemma på campingen igen blev
det som vanligt ”Happy Hour”, men vi tyckte oss
se att de flesta tog in läsk eller vin då ölprovningen
nog hade satt sina spår.
Under torsdagen fick vi även då gott om tid för
egna upptag då aktiviteterna skulla inledas först
på kvällningen. Då väntade en flodbåt på oss
som skulle föra oss ut på floden Moldau. Då fick
hade tidigare i veckan haft bra väder men fredagen gick i regnats tecken. Nu var vi i Karlstein lite
sent på säsongen så flera butiker och barer var
stängda, men några hade öppet och tillfredsställde
våra behov. Vägen upp till slottet slingrar sig ganska brant och är riktigt jobbig men man kunde åka
hästskjuts om man så önskade. Utsikten däruppifrån är vacker, speciellt vid vackert och klart väder.
Alla företog ej promenaden upp men några tappra
trotsade vädret och gick.
Någon timme efter hemkomsten inleddes avslutningen av träffen. Vi tackade alla deltagare för
deras medverkan och för den härliga stämning vi
haft under veckan. Vi erhöll mycket fina presenter
som tack för arrangemanget. Vlastimil och Ondré
tackade oss alla samt önskade oss lycklig resa
från campingen. De önskade oss också mycket
13
välkomna åter. Vi avslutade det hela med en sista
”Happy Hour”.
Lördagen kom och då skulle allt skingras. Några
for söderut och vissa åkte västerut, några drog in
i Polen och några reste norrut. Vi stannade ett par
dagar och ”slickade såren”. Det kändes skönt att
allt gått bra och nu kunde vi koppla av. Det blev en
intressant lördagseftermiddag. När alla svenskar
var borta invaderades campingen av cirka 80 engelska ekipage, fast bara med bilar och tält. De var
ute på ett välgörenhetsrally som startat i England,
fortsatt över kanalen till Frankrike, därifrån till Schweiz, Österrike och in till Prag för att sedan fortsätta till Frankfurt i Tyskland och sedan hem igen,
allt detta på cirka en vecka. Oj vilket liv det blev.
Resenärerna var utklädda, ett ekipage innehöll
fyra ihopkedjade fångar i brandgula fångdräkter
och som kom åkande i en Volvo. Ett ekipage såg
ut som en stridsvagn ett annat som en hund samt
många andra konstiga utsmyckningar. Morgonen
en militärförläggning och spår finns ännu från tiden
då östtyskland var en stat.
Dagen därpå fortsatte vi mot Schönböcken-Lübeck
för övernattning och morgonen därpå fortsatte
vi mot Puttgarden för att färja över till Rödby i
Danmark. Dessförinnan hade vi förstås inhandlat
diverse varor som är billigare i Tyskland än hemma
i Sverige. Resan genom Danmark gick fint och
vädret var prima. Vi njöt av att resa genom det
vackra landskapet. Framåt kvällningen for vi över
bron, fortsatte förbi Malmö och hamnade på Hjelmsjö camping i Örkelljunga där vi övernattade. Nästa
dag startade vi mot Hällefors dit vi anlände på sen
eftermiddag.
Vi hade nu varit ute i över tre veckor och det
kändes skönt att vara hemma igen efter en resa
som varit helt lyckad och utan intermezzon och
missöden. Nu ser vi fram emot nästa resa. VART?
NÄR?
Gullan Bergqvist och Göran Axelsson CC 8888.
14
eller förmiddagen dagen därpå försvann alla.
Gullan och jag fortsatte vår färd mot norr upp
genom Tyskland. Hjärtat for upp i halsgropen strax
efter passerandet av gränsen mot Tyskland. En
tysk polisbil körde förbi oss och lotsade in oss på
en parkeringsplats och vi var väldigt förundrade
vad vi har gjort för fel. Poliserna var mycket vänliga och förklarade att det bara var en rutinkontroll.
De ville se om vi möjligtvis smugglade människor.
Så var ju inte fallet så vi fick lugnt åka vidare och
hjärtat gick tillbaka i normaltakt.
Vi hamnade i Lutherstad-Wittenberg och som namnet belyser har med Martin Luther att göra. Han är
nämligen född i staden och har studerat där. Hans
teser finns även uppspikade på kyrkväggen på kyrkan i byn. Hela staden höll på att renoveras inför
det stora jubileet som infaller om något år. Vi övernattade på stadens camping som ligger naturskönt
alldeles invid floden Elbe. Campingen var tidigare
ORDFÖRANDEMÖTE
Helgen 14 - 16 november var jag med på det årliga
höstmötet med sektionsordföranden och riksstyrelsen.
Helgen inleddes med att vi sektionsordförande träffades
och gick igenom inskickade frågor. Det handlande om
föreningens ekonomi, kansliet, hantering av presentkort,
årsgäster, mm
Lördagen började med att sektionsordförandena fram till
lunch fortsatte vårt möte. För att efter lunch tillsammans
med riksstyrelsen i våra nya regiongrupper diskutera
kring hur vi kan öka den regionala samverkan vid t.ex.
träffar och utbildningar.
Det blev även en hel del samtal kring våra stadgar och
tolkningen av dessa, frågan man måste ställa sig är om
stadgarna ska hindra utveckling, eller ska dessa vara ett
hjälpmedel för utveckling?
Söndagen inleddes med information från riksstyrelsen
om hur man nu planerar att arbeta den kommande
tiden. Det var en bra och informativ information, där jag
upplevde att man tagit till sig av den mycket skarpa kritik som framfördes från bl.a mig på RP-mötet i Olofsbo
våren 2014.
Men det är helt uppenbart att mycket arbete och många
tunga beslut återstår för att få trygghet för framtiden
i vår förening. Detta kommer givetvis jag, och många
andra aktivt följa och informera om.
Nu ser det preliminära ekonomiska resultatet för 2014
för hela riksorganisationen positiv ut. Dock återstår
mycket arbete på framförallt Sturkö, innan den rikscampingplatsen visar positivt resultat.
Ett nytt synsätt för utbildning presenterades, vilket jag
måste säga upplevdes mycket bra. Man vill höja ”statusen” på våra utbildningar, detta så man verkligen
känner att de ger något. Då kan man lätt motivera såväl
kostnaden för utbildningen som att man tar sin fritid i
anspråk.
Håkan Söderman
sektionsordförande
15
Välkomna till Rikstinget i Hultsfred 13-17 maj 2015.
blir det naturligtvis också både
fredag och lördag kväll.
Den 13-17 maj 2015 arrangerar
Caravan Club Smålands-sektionen Riksting i Hultsfred på
festivalområdet i Hultsfred.
Rikstinget är högsta beslutande
organ inom Caravan Club och
det är här medlemmarnas representanter väljer föreningens
styrelse och fattar andra viktiga beslut om verksamheten.
Rikstinget är en stor händelse samtidigt som en stor
medlemsträff äger rum i samband med rikstinget. Denna
gången anordnar Smålandssektionen rikstinget och det
blir ett riksting och medlemsträff ihopslaget med att Smålandssektionen firar sitt 50 års jubileum. Hoppsan här
händer det saker på rikstinget 2015 i Hultsfred.
Området i Hultsfred där rikstinget kommer att vara på är
festivalplatsen, det finns kanske en och annan som har
varit här tidigare på festivaler! Vi kommer även att använda oss utav campingen som ligger intill festivalområdet.
Riksstämman och de olika kommittéernas möten kommer
att hållas på Metropol. Området gränsar även till idrottsplatsen och ett par minuters gångväg från området ligger
smalspåret och det kommer vi att kunna åka med in till
Hultsfreds tätort.
Barnaktiviteter kommer vi att anordna med hjälp av lokala
föreningar och det kommer att vara olika slags aktiviteter,
Scouterna kommer så vi får lära oss att knyta en knop och
baka något att stoppa i magen. Det finns säkert någon som
vill bli målad i ansiktet, prova ponny ridning, fotbollsturnering eller varför inte testa startgrinden för Speedway! Disco
16
En löpartävling kommer att
anordnas för alla som vill
vara med, gammal som ung;
barnen kan springa 1km och
vi vuxna kan ta en 5km tur
eller varför inte 10km?
Riksstämman hålls enligt tradition under lördagen. En omgång med musikquiz på Rockarkivet kommer att anordnas
under lördags eftermiddagen
för den som önskar det.
Under rikstinget kommer det
att finnas möjlighet att köra manöverkörning och alla som
kör under rikstinget får Smålandssektionens jubileumsmärke.
Torsdagen startar med invigning och på kvällen rockar vi
loss till Lifens . Det är irländsk - amerikansk folkmusik på
småländska som med fördel avnjuts i kläder från det glada
60-talet
Fredag är det Carambakörning på flygfältet. Vem blir
svensk mästare? Kom och titta på våra duktiga förare och
njut av farten!
Aktiviteterna under fredagen är flera och på kvällen firar
Smålandssektionen sitt 50-års jubileum. För den som
önskar vara med på jubileumsmiddagen kommer det att
bli separat anmälan. Festligheterna denna kväll fortsätter
med dans till Chiquitas orkester.
Pub och barservering kommer att finnas öppen på festivalområdet torsdag, fredag och lördag kväll så ingen kommer
att behöva vara törstig!
Lördags eftermiddagen håller vi avslutnings ceremoni och
efter det dansar vi sista kvällen till Robbans orkester.
Söndagen är den dag som vi vinkar hej då till varandra och
hoppas att vi ses snart igen!
Vi hoppas att just ni blir sugna på Rikstinget och bokar in i
er kalender redan nu att vi ska ses på rikstinget i Hultsfred
2015. Utöver vad smålandssektionen har i sitt program
kommer det att finnas fler olika utflyktsmål som kommer
vara rabatterade för just oss tingsdeltagare bl.a. Astrid
Lindgrens värld och Målilla hembygdspark.
Är det någon som önskar att ge bort en biljett till rikstinget
som julklapp, kontakta Smålandssektionen.
Anmälan till rikstinget kommer att öppna 1/1 2015 och
Förberedelser inför Elmia mässan.
Foto: Anders Landsberg
anmälning kommer att finnas både via hemsidan och tidningen
Smålandssektionens
styrelse önskar alla en
riktigt God Jul och ett
Gott Nytt År och hoppas
att vi ses i Hultsfred.
Det fanns många olika slags fordon på mässparkeringen.
Foto: Anders Landsberg
17
Information från valberedningen
Följande val skall göras på sektionens årsmöte i april 2015
Styrelsen
Kassör Ledamot Ledamot 2 år 2 år 2 år
Nuvarande
8888 Göran Axelsson
64778 Anders Landsberg
67608 Stig Hallstensson
Nuvarande
Revisor 2 år
36884 Alf Bro
Valberedning 2 år
53674 Sven-Erik Nordh
Valberedning 1 år
Vakant
Förslag till valberedningen senast 1 feb 2015
Nils-Erik Hultqvist 072-5019123 [email protected]
Sven-Erik Nordh 070-5298947 [email protected]
Är du den nya redaktören?
Tycker du om att skriva och är säker på hur man skriver? Är du kreativ och har datorvana? Är du intresserad av att vara redaktör för den här tidningen från årsmötet 2016?
Hör av dig till valberedningen och/eller mig. Jag hjälper gärna till med tips och visar hur
jag använder programmet InDesign.
Inge Korkala
NYA MEDLEMMAR I T-SEKTIONEN
99491
99506
99518
99568
99572
99593
99605
99613
99655
99671
99678
99709
99728
99738
99747
99772
99773
99805
99810
Sivert Hernmyr
Sofia Ljung
Janåke Rudin
Tobias Haaland
Anders Book
Lars Karlström
Lennart Göransson
Sofia Lykkeklev
Maria Engholm
Erik Höök
Linda Eriksson
Conny Lanzén
Sören Årsjö
Taina Lehtinen
Timo Rantakoski
Eva Nordh
Thore Evertson
Ann Williamsson
Nils Erik Lundborg
HAMMAR
LILLKYRKA
DYLTABRUK
ÖREBRO
GRANBERGSDAL
LINDESBERG
ÖREBRO
ÖREBRO
FJUGESTA
KARLSKOGA
ÖREBRO
ÖREBRO
KUMLA
KOPPARBERG
KARLSKOGA
KARLSKOGA
KARLSKOGA
ÖREBRO
FELLINGSBRO
99847
99871
99898
99910
99935
99938
99939
99943
99947
99979
100002
100026
100037
100049
100069
100071
100076
100079
100101
Fredrik Carlson
Rickard Zaxin
Göran Stenlund
Lotta Andersson
Sinikka Mathisen
Hans-Göran Nåhlberg
Urban Edlund
Lars-Håkan Eriksson
Ellert Larsson
Conny Boström
Jeanette Finnström
Lars Olov Fredh
Nils Holgersson
Håkan Wallin
Pernilla Granqvist
Erika Mouberg
Madelene Dahlström
Nils-Olof Hammarbäck
Leo Siltala
KARLSKOGA
PÅLSBODA
KARLSKOGA
KUMLA
SVARTÅ
LINDESBERG
ÖREBRO
ODENSBACKEN
VEDEVÅG
KARLSKOGA
KARLSKOGA
STOCKHOLM
FELLINGSBRO
KUMLA
STORA MELLÖSA
GLANSHAMMAR
ÖREBRO
ÖREBRO
ÖREBRO
Vi hälsar alla nya medlemmar hjärtligt välkomna och önskar er en trevlig och
avkopplande campingtid på Caravan Clubs campingplatser!
Ett stort TACK till våra sponsorer
för alla skänkta lotteripriser!
18
19
”För oss är
lågsäsongen
högsäsong”
Campa med rabatt under
lågsäsongen
•
•
•
•
•
Upp till 50 % rabatt på 2504 campingar i Europa
Campa för € 12, € 14, € 16 eller € 18
Campingar som inspekteras varje år av ACSI
På 527 campingar maximalt 3 barn t.o.m. 5 år gratis
Nytt: inspekterade på ännu flera faciliteter och
utökade detaljkartor i mini-atlasen
145 SEK + porto 70 SEK
215 kr insättes till pg 19 37 64-8
För beställning eller mer information: www.CARAVANCLUB.se
20