Illustrationsplan gården

Kv Pyramiden
Upprustningsförslag
GRÄS
PLANTERINGSYTA
PERENNER
PERGOLA MED
SITTPLATS
SAND
GRUS
PLANTERINGSYTA
BUSKAR
GUMMIASFALT
UMGÄNGESYTA
BEF. TRAPPA
UMGÄNGESYTA
MED GRILLPLATS
PERGOLA MED
SITTPLATS
GRILL
NY REDSKAPSBOD
Ka
tar
MARKSTEN
GUMMIASFALT
GRILL
ina
ba
ng
ata
SOPNEDKAST
ÖPPEN SAMLINGSPLATS
MED BÄNKAR I SOLLÄGE
SITTPLATSER
MED
EFTERMIDDAGSSOL
SMÅGATSTEN
MARKSTEN
SYRENBERSÅ
BOLLPLAN RUSTAS
UPP OCH OMGÄRDAS
MED VÄXTLIGHET
FÖR ATT MINSKA
LJUDNIVÅN
BEF. KLÄTTERSTÄLLNING OCH
NY SANDLÅDA
GRÄS MED
SITTMÖBLER
OCH GRILLAR
ÅSKÅDARPLATS/
UMGÄNGESYTA
LUSTHUS
PLANTERINGSYTA
FÖR BOENDE
MARKSTEN
NY BOULEBANA
BEF. GUNGSTÄLLNING
OCH NY LEKSKULPTUR
SOPNEDKAST
Blekingegatan
2015-09-09