Översikt - ÖNH

ONSDAGEN DEN 20 MAJ - PROGRAMÖVERSIKT
ÖNH - Läkarnas program
8.00
FÖNH
8.00-9.45
Minikurs
Perkutan
trakeotomi
10.00-13.00
ACTA föreningsmöte
Green Room
10.00
10.00-13.00
Registrering
Posteruppsättning
Aula Medica
8.00-9.45
Minikurs
Klinisk us av
neurologiska
fenomen
8.00-9.45
Minikurs
Ansikts.
frakturer
8.00-9.45
Minikurs
Ultraljud
huvud/hals
10.00 -13.00
Regstrering
Posteruppsättning
Aula Medica
9.00-10.00
Minikurs
Sondsättning
KTC
10.00-11.45
Minikurs
Perkutan
trakeotomi
10.00-11.45
Minikurs
Klinisk us av
neurologiska
fenomen
10.00-11.45
Minikurs
Ansikts.
frakturer
11.45
”Friskvård”
12.00
LUNCH
13.00
13.00-13.55
Välkomstceremoni (gemensam läkare och sjuksköterskor)
”Fakta och myter om världen”. Hans Rosling
Aula Medica
14.05
14.05-15.00
”Endotypes of Chronic Rhinosinusitis and innovative therapies”
Claus Bachert
Aula Medica
10.00-11.45
Minikurs
Ultraljud
huvud/hals
9.00-10.00
Minikurs
HLR
KTC
10.00-10.30 Kaffe
10.30-11.30
Minikurs
Sondsättning
KTC
10.30-11.30
Minikurs
HLR
KTC
14.05-15.55
Levnadsvanor
Mattias Lidin
Gustav Retzius
”Friskvård”
15.00
KAFFE
15.30
15.30-16.25
”Friskvård”
Bradley Strong
Aula Medica
15.35-16.25
Pediatrisk ÖNH
Richard Kuylenstierna
Gustav Retzius
”Advances in the Management of Upper & Midfacial Fractures”
16.30
16.30-17.30
ACTA-Symposium
Benefits and challenges of international fellowships - the Sweden-Australian experience.
Värdet av fellowship utomlands? Hur går jag tillväga för att få ett fellowship?
Aula Medica
18.00
MINGEL, Aula Medica
20
16.45-17.35
Perifer yrsel
Carina Faag
Gustav Retzius
PROGRAMÖVERSIKT - TORSDAGEN DEN 21 MAJ
FÖNH
ÖNH - Läkarnas program
8.00-10.00
Registrering
8.30-9.10
Forskningssjuksköterskans arbete inom
ÖNH
Gustav Retzius
9.15-9.45
Global tracheostomy collaboration
Samira Nikman
Gustav Retzius
”Friskvård”
10.30-11.55
Årsmöte FÖNH
Gustav Retzius
8.00
8.30-9.55
Årets disputationer
Professorerna på podiet
Aula Medica
8.30-9.55
Pediatrisk ÖNH.
Andningsbesvär hos små barn små eller stora problem?
Andreas Vesalius
8.30
”Friskvård”
09.55
KAFFE
10.00
10.30-12.00
Årsmöte SFOHH
Aula Medica
10.30
”Friskvård”
LUNCH
13.00-13.55 Gunnar Holmgrenföreläsning
Cochlear Implants - past, present and future
Stephen O’Leary
Aula Medica
14.10-15.00
Snabbspåret ÖNH-cancer.
Lone Toft Nielsen, Bodil Meier Andersen
Gustav Retzius
”Friskvård”
15.35-16.30
”Att arbeta med sjuka barn och
ungdomar”
Annica Filander & Ulrika Persson
Gustav Retzius
12.00
13.00
14.05 - 15.00 Carl-Axel Hamberger föreläsning
The management of head and neck cancer and surgeon’s contribution in
the time of chemoradiation
Karl Hörmann
Aula Medica
15.35-17.30
Knepiga barnöron
Aula Medica
KAFFE
15.00
”Friskvård”
15.30
15.35-17.30
Snabbspåret i Huvud- och Halscancervården angår alla inom ÖNH.
Kvalitetsregister och Nationella
vårdprogrammet för Huvud- och
Halscancer
Andreas Vesalius
BANKETT, Solliden, Skansen
15.35
19.00
21
FREDAGEN DEN 22 MAJ - PROGRAMÖVERSIKT
ÖNH - Läkarnas program
8.30
8.30-9.55
OSA hos barn. Tonsillektomi eller
tonsillotomi?
OSAS hos vuxna/kirurgi?
Aula Medica
9.55
”Friskvård”
10.00
KAFFE, Aula Medica
10.30
”Friskvård”
10.35
10.35-11.25
Täta läckan till varj pris?
Om modern diagnostik och behanding för
ensidig larynxpares.
Aula Medica
11.25
”Friskvård”
11.30
11.30-12.25
Nationell utmaning i ÖNH
FÖNH
8.30-9.55
Postersession med bl.a. presentation av
bästa ST-postern under ÖNH-dagarna
Andreas Vesalius
10.35-11.25
”Facial Trauma – Difficult and Challenging
Cases”
Bradley Strong
Andreas Vesalius
Aula Medica
12.25
”Friskvård”
12.30
Avslutningsceremoni (gemensam för läkare och sjuksköterskor)
Presentation av värdar för nästa ÖNH-dagar
TakeAway lunch
Aula Medica
Med reservation för ändringar
22
9.00-10.00
Smärta
Carina Lindblad
Gustav Retzius
10.35-11.15
”Sjuksköterskeprofessionens
och omvårdnadens framväxt i
ljuset av yrkets verkliga status”
Anna Langius-Eklöf, leg
sjuksköteska och professor i
omvårdnad
Gustav Retzius
KARTA - CAMPUS, KI
H1 - Aula Medica
H4 - Föreläsningssalarna Andreas Vesalius och Gustav Retzius
23