valberedningens förslag

Förslag till styrelse 2015
Ordförande
1 år
Lena Funseth-Norberg
Vice Ordförande
1 år kvar Karin Morander
Sekreterare
1 år kvar Ylva Holm
Kassör
Omval
Ledamot
1 år kvar Camilla Johansson
Suppleant
1 år kvar Cissi Bergman
Suppleant
Nyval 2 år Roger Sjölund
Revisor 1
omval
Yvonne Johansson
Revisor 2
omval
Kerstin Olsson
Revisorsuppleant 1
nyval
Peter Stenwall
Revisorsuppleant 2
omval
Linda Jansson
Inga Bengtsson
Agility
Expedition
Linda Georgsson
Anja Abrahamsson
BoL
Kök
Camilla Johansson
Wivianne Asplund
Freestyle - Vilande
Annette Hådén
Kontakperson
HUS
(Anja Abrahamsson)
(Lena Engman)
Anja Abrahamsson
Lena Engman
PR/Info
Marie Hallén
Vakant
Championväggen
Mental
Jeanette Nordqvist
Vakant
Webbmaster
Utställning
Ylva Holm
Karina Norgren Smk
(Marie Hallén)
Rallylydnad
Jeanette Nordqvist
Karin Morander
Försvarsmaktshund
Sofia Löfberg
Madelen Berglund-Ulin
Susanne Olsson
Roger Sjölund
Britta Thunborg
Isabelle Backlund
Lena Engman
Isabelle Engman
Linda Björk
Jennie Lindqvist
Isabella Rönnqvist
Fastighet
Räddning
Madde Melander
Nyhetsbrev
Lars Södergren
kontaktperson Roger Sjölund
Marie Fahlberg
Torsten Bergner
Kattis Lundqvist
Bingo lottoansvarig
Drag
Håkan Olsson
Katarina Stenvall
Angelica Saur
Mikael Nylén
Jeanice Persson
Tina Stenholm
Resultatbanken
Viveka Andersson
Medlemsansvarig
Elisabeth Funseth
Ungdom
Vakant