Congress 2015 Magazine

BSA
Congress 2015
Magazine
Blå Stjärnan Akademin, 23–25 January 2015, Gothenburg, Sweden
3rd Nordic small
animal surgery,
emergency & critical
care congress
“Enjoy a weekend full
of interesting lectures on
neurology and anesthesiology
for both veterinarians and
veterinary technicians.“
Congress theme:
THE NEUROLOGICAL
PATIENT
Read more about ...
... the program, the speakers, social events and the congress hotel.
BLÅ STJÄRNAN
AKADEMIN
Advantage through knowledge
Vetofol vet
®
Förlorad aptit?
Ge den tillbaka!
*
RENAL - nya varianter av produkter med olika
aromatiska profiler, för att säkra 100% compliance
Vi presenterar nu ett utökat sortiment, till både katter
och hundar. Alla produkter har givetvis samma
vetenskapligt bevisade effekt vid nedsatt njurfunktion.
Välj nu mellan torrt och vått, eller blanda för att passa
varje individs tycke och smak.
Stimulera aptiten för ett optimalt foderintag och 100%
compliance!
IN
N
DOUB
T
Intravenöst anestetikum för
induktion och underhåll av
allmänanestesi hos katt och hund
O
EX
TIVE
V A URE KIBBLE
LE
propofol 10 mg/ml
T
SIGNED
DE
Vetofol vet (propofol) 10 mg/ml injektionsvätska, emulsion för induktion och underhåll
av allmänanestesi hos katt och hund. Receptbelagt. Datum för senaste SPC: 11-2013.
För mer information: www.fass.se.
ED
Y
T
O
IN
SPECIAL
L
1cm
BE COM
INFORMATION I SVERIGE:
VM PHARMA AB, BOX 45010
104 30 STOCKHOLM
[email protected]
B
HEMOCUE
VETERINÄR
vetmedic.se
Snabba analyssystem och korrekta värden gör det
möjligt att direkt fatta väl underbyggda beslut om
vidare åtgärder. Dina patienter får ett proffsigt bemötande och rätt behandling utan onödig väntetid.
Med våra system mäter du enkelt hemoglobin
(HemoCue® Hb 201+) eller bestämmer totala antalet vita blodkroppar (HemoCue® WBC) för snabb
upptäckt och diagnos av bakteriella infektioner.
Tillsammans ger värdena dig en bra bild av djurets
hälsostatus.
Vi ger djuren deras rätta värde!
Varför välja HemoCue?
8SVAR DIREKT. Provsvar inom några minuter ger
underlag för snabb diagnos.
8ENKLA ATT ANVÄNDA. Sparar tid, arbete och
pengar.
8MAXIMAL FLEXIBILITET. Bärbara instrument som
är lätta att ta med.
8STABILA MÄTVÄRDEN. Korrekta mätvärden för
korrekt behandling.
HemoCue® Hb 201+
HemoCue® WBC
HemoCue AB | Box 1204 | SE-262 23 Ängelholm | Sverige
Tel: 077 570 02 10 | Fax: 077 570 02 12 | [email protected] | hemocue.com
2 | Blå Stjärnan
www.blastjarnan.se
Vis
our webit
site
blastja
A warm welcome
to Gothenburg, Sweden for the 3rd Nordic small animal surgery,
emergency & critical care congress
rnanaka
demin.s
for mor
e
e inform
a
t
io
n,
registra
tion and
prices.
23-25 January 2015
On behalf of the BSA organizing committee I am very happy to invite you to participate in this exciting,
yearly small animal veterinary meeting with focus on small animal surgery and emergency and critical
care. In 2015 the theme will be “The Neurological Patient”. During three days, six high quality,
international speakers will share their knowledge with you. Our speakers from Denmark, Sweden,
Norway, Holland and USA are all popular, experienced and highly skilled educators. We want you to be
one of 250 veterinarians and veterinary technicians, from Scandinavia and even countries like Holland
and Germany attending the congress. You can participate in one of two parallel lecture streams and
choose dry-labs to learn hands-on practical skills.
For the first time this year we cooperate with “Vetventilen”, the Swedish association for anesthesia interested veterinarians and veterinary technicians. Their yearly meeting and symposium
(language Swedish) will be held Friday 23nd January at our congress hotel. Vetventilens
attendees who choose to stay at the BSA congress will be given a substantial reduction
in price. For more information and registration visit www.vetventilen.se. It is also good to
know that Purina in cooperation with Jamaren and Ceva will launch ISFM´s Wellcat
program and organize an interesting symposium on creating a cat friendly clinic at the
congress hotel Thursday 22nd January. For more information about the program visit
www.wellcat.org.
We are also very happy and grateful for the participation and cooperation with our
sponsors. During this congress Swevet is our diamond sponsor and Boehringer
Ingelheim our gold sponsor. Swevet and Blå Stjärnan Akademin will together
grant two awards to congress attendees making it possible for them to visit
veterinary clinics or universities abroad. Please visit and meet our sponsors at
the congress exhibition.
Last but not least the congress will offer all delegates a fantastic social program
with a welcome reception and a great congress gala dinner and party during the
Saturday night. With dance, music, and singing we will be howling at the moon till
very early Sunday morning.
I am looking forward to meet you all soon in Gothenburg. Don´t miss this great
opportunity for excellent continuing veterinary education in a friendly atmosphere!
Bert Jan Reezigt
Leader for Blå Stjärnan Akademin
Thanks
to our sponsors for generously participating in this meeting
BLÅ STJÄRNAN
AKADEMIN
SWEVET
Diamond Sponsor and Award Sponsor
www.blastjarnan.se
AWA R D
Gold Sponsor
Blå Stjärnan | 3
Program veterinarians
Friday 23rd January
8.30-12.00
Drylab CPCR/hjärtlung-räddning, Bert Jan Reezigt
8.30-12.00
Drylab Bandaging, casting and orthotic techniques, Gustaf Svensson
8.00-12.00
Registration
12.00-13.00
Lunch
Start of exhibition
13.00-13.45
Plenary session: Telepet-video streaming of patient images over the
internet, Joris Robben
13.45-14.00
Presentation Diamond Sponsor, Swevet
14.10-15.00
Practical approach to the neuro-exam part I, Mette Berendt
15.00-15.45
Break
15.45-16.30
Practical approach to the neuro-exam part II, Mette Berendt
16.30-17.15
Common neurological disease categories, Mette Berendt
17.20-18.00
Vestibular signs and syndromes, Mette Berendt
18.30-19.30
Welcome reception
Saturday 24th January
8.30-9.30
Neuroimaging of the spinal cord, Susanne Boroffka
9.40-10.30
Anesthesia in the patient with head trauma, Andreas Lervik
10.30-11.00
Break
11.00-11.45
The patient with a herniated disc, Fredrik Danielsson
11.50-12.30
Degenerative lumbosacral stenosis, Fredrik Danielsson
12.30-13.30
Lunch
13.30-14.15
Epilepsy – clinical characteristics and seizure recognition, Mette Berendt
14.20-15.00
Epilepsy – diagnostic challenges and therapy, Mette Berendt
15.10-16.00
Status epilepticus – a true emergency, Mette Berendt
16.00-16.20
Break
16.20-16.30
Presentation Gold Sponsor, Boehringer Ingelheim
16.30-17.15
Neuroimaging of the brain, Susanne Boroffka
17.20-18.00
Case-discussions patients with a brain lesion, Susanne Boroffka
19.30-02.00
Congress party
Sunday 25th January
9.00-9.50
Metabolic encephalopathy—hypoglycemia, Joris Robben
10.00-10.45
Intralipid treatment of intoxications, Joris Robben
10.45-11.30
Break
11.30-12.15
Inflammatory CNS disease, Mette Berendt
12.30-13.45
Plenary session: Case-based expert paneldiscussion Mette Berendt, Brandy Helewa,
Joris Robben, Susanne Boroffka, Fredrik Danielsson
13.45-14.30
Lunch
Program veterinary technicians
Friday 23rd January
8.30-12.00
Drylab CPCR/hjärtlung-räddning, Bert Jan Reezigt
8.30-12.00
Drylab Bandaging, casting and orthotic techniques, Gustaf Svensson
8.00-12.00
Registration
12.00-13.00
Lunch
Start of exhibition
13.00-13.45
Plenary session: Telepet-video streaming of patient images over the
internet, Joris Robben
13.45-14.00
Presentation Diamond Sponsor, Swevet
14.00-14.30
Exhibition
14.30-15.15
Triage, Brandy Helewa
15.20-16.00
Emergency patients in general practice, Brandy Helewa
16.00-16.30
Break
16.30-17.15
Neurological emergencies, Brandy Helewa
17.20-18.00
Fluid therapy for the neurological patient, Brandy Helewa
18.30-19.30
Welcome reception
Saturday 24th January
8.30-9.15
Anesthesia in the patient with head trauma, Andreas Lervik
9.20-10.00
Epilepsy – clinical characteristics and seizure recognition, Mette Berendt
10.00-10.45
Break
10.45-11.25
Epilepsy – diagnostic challenges and therapy, Mette Berendt
11.30-12.15
Status epilepticus – a true emergency, Mette Berendt
12.15-13.30
Lunch
13.30-14.15
Imaging the patient: neuro cases and more, Susanne Boroffka
14.20-15.00
Nursing care of the head trauma patient, Brandy Helewa
15.00-15.45
Break
15.45-16.30
Nursing care of the recumbent patient, Brandy Helewa
16.35-16.45
Presentation Gold sponsor, Boehringer Ingelheim
16.45-17.30
Neuro toxicology topics, Brandy Helewa
19.30-02.00
Congress party
Sunday 25th January
9.00-9.50
Nursing care plans using Kirby´s Rule of Twenty part I, Brandy Helewa
10.00-10.45
Nursing care plans using Kirby´s Rule of Twenty part II, Brandy Helewa
10.45-11.15
Break
11.15-12.15
ICU design in the 21st century, Joris Robben
12.30-13.45
Plenary session: Case-based expert paneldiscussion Mette Berendt, Brandy Helewa,
Joris Robben, Susanne Boroffka, Fredrik Danielsson
13.45-14.30
Lunch
Our speakers
v
Susanne Boroffka
Dr. Med. Vet., dipl. ECVDI, PhD
v
Originally from Germany Susanne has been living in Holland
since 1992. She is a Diplomate
ECVDI (European College of Veterinary Diagnostic Imaging) and
works as an “Assisstant Professor“ at the veterinary faculty in
Utrecht.
Mette Berendt
DVM, Ph.D., Professor Veterinary
Clinical Neurology
Mette works and lives in
Copenhagen, Denmark. She
has a PhD in clinical neurology
and she has published intensively
in the field of canine epilepsy.
Mette Berendt is currently a
Professor at the veterinary faculty
in Copenhagen. She also heads
the Section Surgery-NeurologyCardiology. She is a frequent
speaker at international
congresses and courses.
Joris Robben
DVM, PhD, DECVIM
Joris lives and works in the
town of Utrecht, Holland.
He is a criticalist and head of
ICU at the veterinary faculty. He
is a Diplomate of the European
College of Veterinary Internal
Medicine. Joris has a PhD on
the subject of insulinoma in
dogs.
In 2007 she successfully
defended her PhD. She has a
special interest in diagnostic
imaging of the eye and orbit,
radiology and CT of the thorax
and ultrasound of the GI-tract.
He has been an important
factor in the development of
emergency and critical care in
Europe during the last decade.
Triolab, din leverantör inom veterinärdiagnostik
Triolab kan erbjuda diagnostikinstrument och
produkter, såväl till den lilla veterinärpraktiken
som till stora djursjukhus.
Med vår långa erfarenhet inom humandiagnostik
kan vi erbjuda våra kunder:
Service
Utbildning
Specialkompetens
Triolab AB Åbäcksgatan 6A, 431 67 Mölndal Tel 031-81 72 00 www.triolab.se E-mail: [email protected]
6 | Blå Stjärnan
www.blastjarnan.se
v
Andreas Lervik
DVM, Spec H&K, DECVAA, Senior
lecturer Veterinary Anesthesia
v
Andreas graduated from the
University of Leipzig in 2001.
After working in Helsingborg and
Stockholm he completed a residency in veterinary anaesthesia
and Analgesia at the Norwegian
School of Veterinary Science in
Oslo. He is a Diplomate of the
European College of Veterinary
Anaesthesia and analgesia, and
Senior Lecturer in Veterinary
Anaesthesia at The Norwegian
University of Life Sciences.
Andreas is also “Specialist i hundens och kattens sjukdomar”.
He is a very experienced and
popular speaker.
Brandy Helewa
CVT, RVT, AAS, VTS (ECC)
Coming from USA Brandy is
a professional, career driven
veterinary technician specialist
(ECC), credentialed in Arizona
and California. She has an
interest in staff training,
education and lecturing.
v
Brandy has over 18 years of
professional experience in zoos,
general, specialty and
emergency/critical care referral
practices. She is a gifted
speaker.
Fredrik Danielsson
DVM, Spec H&K, Spec Kir H&K,
Dipl. ECVS
Fredrik is a Swedish veterinarian
specialized in surgery. He graduated from SLU, Uppsala 1990.
He became a Diplomate ECVS in
the year 2000. Previously he has
been the director of Regiondjursjukhuset in Helsingborg and
worked as a lecturer at Massey
University in New Zealand. Since
2007 he is active as a consultant
in veterinary surgery and teaching.
Dechra – dedicated to vets
Supporting you in practice within
-
Neurology
Endocrinology
Dermatology
Nutrition
-
Intensive care
Analgesia & anaesthesia
Cardiology
Ophtalmology
Dechra Veterinary Products AB
www.blastjarnan.se
E-mail [email protected]
Telephone +46 8 32 53 55
Blå Stjärnan | 7
Drylabs
Friday 23rd January 2015, 8.30-12.00
Cardiopulmonary
Resuscitation / CPCR
Hjärt-lungräddning / HLR
Based on real cases experienced veterinarians will teach and
instruct you in the performance of cardiopulmonary resuscitation.
During this drylab we will focus on hands-on training, monitoring
and quick decision making. A week prior to this lab delegates will
be offered a CPCR lecture online. To this lab monitoring devices
are generously provided by Swevet.
Bandaging, casting and
orthotic techniques
Gips, bandage och ortoser
During this lab lectures will be given on optimal bandaging and
casting techniques in patients with wounds and fractures. Even
the use of orthoses in the rehabilitation of neurological patients
will be discussed. Delegates will be given the opportunity to
practice these techniques using high quality material generously
provided by BSN Medical.
VetVentilen
VetVentilen är en ideell förening där Du som anestesi-intresserad
medlem har möjlighet att via hemsida och kurser knyta kontakter
med kollegor samt utbyta erfarenheter inom området.
Bli medlem du också!
VetVentilen är en i deel l förening dä r Du som
anestesi intresser
ad medlem
m ö j l i ghet
att v i a på Hotell Post i samband
Fredag
23 januarihar
organiserar
Vetventilen
hemsi da och kurser knyta kontakter med k ol leg or
med BSA kongressen
årsmöte
samt utbyta erfarenheter
inom omsitt
r å det.
Bl i med ett intressant symposium
medlem du också!
med temat: Anestesi och analgesi av den neurologiska patienten.
Freda g 23 j anuar
i or gani
ar Vetventi
l en
på
Föreläsare
ärser
Andreas
Lervik,
DECVAA,
lektor i anestesi från NVH,
hotel l Post i sam band med BSA kongressen sitt
Oslo,
Norge.
Föreläsningarna
hålls
på
svenska.
å r sm öte med ett intressant sym pos ium med
temat: Anestesi och anal gesi av den
neurol o g i sk a patienten.
ä sare ä r A och
ndreas
För merFörel
information
registrering se
Lerv ik, DEC V A A , lektor i anestesi från NVH,
www.vetventilen.se.
Osl o, Nor ge. För mer infor m ati on och regi strer ing
se www.vetventi len. se.
Pr ogr am
09.00-09.45: Neurofysiologi relevant för anestesi
10.00-10.45: Anestesi vid CT och MR
11.15-12.00: Anestesi vid särskilda neurologiska sjukdomar I
13.00-13.30: Årsmöte 09.00-09.45 Neurofysiologi relevant för anestesi
13.40-14.25 Anestesi vid särskilda neurologiska sjukdomar II
10.00-10.45
vid CT och MR
14.45-15.30: Analgesi vid
neurologiskaAnestesi
sjukdomar
16.00-17.00: Uppdatering vätsketerapi och fallbeskrivningar
11.15-12.00 Anestesi vid särskilda neurologiska sjukdomar I
Program
8 | Blå Stjärnan
13.00-13.30
Årsmöte
13.40-14.25
Anestesi vid särskilda neurologiska sjukdomar II
14.45-15.30
Analgesi vid neurologiska sjukdomar
16.00-17.00
Uppdatering vätsketerapi och fallbeskrivningar
www.blastjarnan.se
Program veterinary technicians
Social Program
The social program will give delegates the opportunity to catch up with old friends and colleagues and make
new ones in a friendly atmosphere.
Welcome Reception
Congress Party
Kick off the congress at the Welcome Reception.
Enjoy light snacks and drinks to the background of live music.
Saturday evening is party night. You will enjoy a three-course
gala dinner and lots of music. A Barbershop Quartet and the
live band Monkey Business will give you the opportunity to sing
along to songs of your choice. Together we´ll be howling at the
moon and dance at the disco until late.
Friday 23rd January 2015, 7.30 pm – 8.30 pm
in Vinterträdgården.
Saturday 24th January 2015. Pre-dinner drinks 7.30 pm in
Vinterträdgården. Dinner and party at 8 pm in Drottningporten.
Nu lanseras
WellCat programmet
i Sverige
Committed to making cats´ lives better
Lokala samarbetspartner:
for life
Är din klinik
kattvänlig?
www.blastjarnan.se
För mer information besök vår monter på
Veterinärkongressen eller läs mer på
www.wellcat.org
Blå Stjärnan | 9
BLÅ STJÄRNAN
AKADEMIN
SWEVET
AWA R D
VETERI N ARI AN A N D
VETERI NARY TEC H N I CI AN
Blå Stjärnan Akademin and Swevet
proudly present a new Award for veterinary professionals
With this award (worth 20.000 SEK per winner) we offer two
veterinary professionals the opportunity to complete an
externship at a veterinary clinic or university abroad. With the
BSA Congress and the Blå Stjärnan Akademin & Swevet
Award we are proud to work together to help veterinary
professionals increase their veterinary knowledge and skills.
The award will be given to one veterinarian and one
veterinary technician who attend the BSA Congress in
Gothenburg 23-25 January 2015. You are welcome to send in
an application in Word format, of no more than 500 words, to
[email protected] prior to 31st December 2014. The
application should state your name, adress, working adress,
CONTACT AND
VISIT US
profession and the clinic or university you would like to visit.
Please motivate your goals with this externship, with an emphasis
on what it would mean for your professional development.
A committee will assess all applications and decide the winners
of the awards. The winners will be announced during the gala
dinner at the BSA Congress Saturday 24rd January 2015.
Diamond Sponsor
BLÅ STJÄRNAN
AKADEMIN
Din bästa vän. Vår bästa vård.™
at Blå Stjärnan Akademin Congress!
Working together - for a cause
DIAMOND- AND AWARDSPONSOR 2015
PHARMACEUTICALS – CONSUMABLES - EQUIPMENT
Phone 0771-21 55 00, [email protected], www.swevet.se
Phone: + 46 31-65 35 00 | Emergency: +46 31-65 35 35 | www.blastjarnan.se
10 | Blå Stjärnan
www.blastjarnan.se
Photo: Semrén & Månsson Arkitektkontor AB
Welcome to our Congress Venue, Clarion Hotel Post
The luxurious Clarion Hotel Post is located in a historic post office building situated in the Gothenburg city centre.
The hotel is within easy walking distance of the Central Station and some of Gothenburg’s best dining, shopping
and entertainment.
Accommodation
Blå Stjärnan Akademin has booked a number of hotel rooms at the
Clarion Hotel Post at very advantageous rates. It is recommended
that you make your hotel reservation well in advance. Requests will
be processed on a first-come, first-served basis.
Single room for 982 SEK per night (excl. VAT) / breakfast included. Double room 1161 SEK
per night (excl. VAT) / breakfast included.
State #119517 when making a reservation: [email protected]
Clarion Post Hotel
Drottningtorget 10,
411 03 Gothenburg, Sweden
Phone: +46 31–61 90 00
www.clarionpost.se
E R BJ U DA NDE!
SURGERY,
SMALL ANIMAL
IC
RD
NO
vid
r
lta
23-26/1 2015.
Till dig som de
or,
CARE CONGRESS
AL
IC
IT
CR
&
Y
lån av frotté, toffl
EMERGENC
laxavdelning inkl.
Re
r
vå
l
p.p
til
kr
g
0
ån
Pris: 50
gym • Tillg
g eller massage.
önhetsfabrikens
ansiktsbehandlin
in
Fri tillgång till Sk
m
30
•
p.p
kr
p.p
0
kr
Pris: 200
min. Pris: 40
frukt och vatten.
eller make-up 20
• Quick – fix hår
T
P
E
C
N
O
K
S
T
E
H
L
E
H
T
T
E
–
N
E
K
I
R
B
A
SKÖNHETSF
,
t helhetskoncept
et
i
t
he
ön
sk
h
oc
de hude inom hälsa
ing, resultatinrikta
bästa och senast
än
t
tr
de
lig
er
on
ud
rs
bj
pe
er
h
t
ra
bjuder effektiv oc
. I salongen tar vå
Clarion Hotel Pos
er
en
i
på
V
ng
.
ni
en
ng
el
lo
rik
vd
sa
ab
xa
h
sf
la
et
oc
re
Skönh
gar, relax
ens lunga:
r länge.
träning, behandlin
å dig till ro i fabrik
pplevelse som vara
sl
lu
du
ta
n
to
ka
en
ge
g
di
sa
r
as
där vi arbetar med
ge
ön m
sfabriken
lingar. Efter en sk
sta sida. Skönhet
bä
n
di
am
fr
r
och kroppsbehand
te
tis
ter och makeup-ar
skickliga hårstylis
Välkommen att boka!
[email protected] tel. +46 (0) 31 61 90 90
Uppge kod: Congress Post 23 - 25/1-2015. Erbjudandet gäller i mån av plats och kan inte kombineras med andra erbjudanden eller rabatter.
www.blastjarnan.se
Blå Stjärnan | 11
29–
THE
Welcome to Gothenburg in 2016!
31 J
an 2
016
, Go
the
nbu
rg
REN
4 Nordic small animal surgery,
emergency & critical care congress
th
AL
PAT , Sweden
IEN
T
BLÅ STJÄRNAN
AKADEMIN
Advantage through knowledge
Har Du
inte vår nya
katalog?
www.blastjarnanakademin.se
ENKELT ATT KONTROLLERA
BLODTRYCK
Mer information finns på vår
hemsida, www.scandivet.se
Kontakta oss så
skickar vi
Röntgen, Service & Support med Kvalité
WWW.MEDIVET.SE
0431 24 400
www.roxx.se
Specialist på Veterinära applikationer
Tryck: Printfabriken 2014
Scandivet, Kvartsgatan 6B, 749 40 Enköping tTel. 0171 - 857 70 t Fax. 0171 - 857 79 t www.scandivet.se, [email protected]