Arbetsrutin, nattpersonal

NU-sjukvården
Barium.ID: 12604
Publicerat för enhet: Akutmottagning Norra Älvsborgs Länssjukhus
Version: 25
Innehållsansvarig: Birgit Johansson, Akutsjuksköterska, Akutmottagning Norra Älvsborgs Länssjukhus (birjo78); Päivi
Kyllönen, Akutsjuksköterska, Akutmottagning Norra Älvsborgs Länssjukhus (paiky)
Godkänt av: Christel Schemmel, Avdelningschef, Akutmottagning Norra Älvsborgs Länssjukhus (chrsc6)
Giltig från: 2015-12-09
Rutin
Giltig till: 2017-12-08
Arbetsordning för nattpersonal
Varje morgon






örontempar – spritas av med isopropylalkohol (läkemedelsrum)
tvätt och material på undersökningsrummen - påfyllning
sopsäckar/tvättsäckar töms
väntrum/samtalsrum – respektive ”sida” plockar i ordning där
stickvagnar – påfyllning/rengöring
rengods diskas - starta diskdesinfektorer i sköljarna:
med/kir/lila/ortopedi. Diskdesinfektorn ska ha diskat klart till kl.
06.45 senast må-fre då godset går iväg till U-a kl. 08.30.
Måndag, onsdag och fredag damning av:
 inre väntrum/samtalsrum (medicin/kirurg/ortopedi)
 torgen (kirurg, medicin, lila/ortopedi)
 lila sida: undersökningsrum/ÖV-plats/barnväntrum: även
mikrovågsugn och diskbänken under
 ortopedi: gipsavskiljare R:38 och gipsrummen: tömning och
rengöring
Tisdag - ortopedsida
 golvbrunnar R:38 och gipsrummen: genomspolning
 storstädning av R:38 och gipsrummen
Torsdag – storstädning av stickvagnar: märk med datum/signatur
 kirurg: 2 vagnar + vagn akutrum 1 och 3
 barn-gyn-öron: 1 barnstickvagn
 inre triage: 2 vagnar + vagn akutrum 2
 medicin: 3 vagnar + vagn provtagning medicin
 ortopedi: 2 vagnar + akutrum 4

ortopedi: gipsavskiljare R:38 och gipsrummen: tömning och
rengöring
Fredag – kirurg/medicin/ortopedi
 test av urinanalysapparat, signera (pärmen med listorna finns i
provtagning Medicin i skåp):
- kirurgsidan testar: skölj kirurg och skölj lila sida
- medicinsidan testar: skölj medicin och lab. rum lila sida
- ortopedsidan testar: skölj ortopedi
Extraarbeten – görs varje månad enligt lista, se pärm ”Städschema”
1 (2)
Utskrifter gäller endast efter verifiering mot publicerad utgåva!
Barium.ID: 12604
NU-sjukvården
Rutin
Arbetsrutin, nattpersonal
Inre triage – varje morgon








kontrollera och fyll på det triagerum som använts under natten,
signera
Akutrum 2 - dagligen kontroll och signering enligt checklista
kl. 06.00 gör i ordning 20 patientssmörgåsar
EKG-app. ”Schiller AT-102 plus” 4 st. – kontrollera att EKG: na är
övertankade samt att minnet är tömt
Hb-/CRP- och glukos APP. i provtagningar/Akut rum 1 och 3 –
kontroll
fredag: räkna läkemedelsnycklar/behörighetskort, sign. på lista
kontroll av provtagning medicin – dammas måndag/onsdag/fredag
kolla att is finns i frysen (provtagning medicin), alla tre facken ska
vara fyllda
Lila sida
Varje morgon







R: ÖRON – funktionskontroll av transportabel sug ”BASIC 30”
R: GYN – byt grön duk på värmeplatta/stäng av ultraljudsapparat.
OBS! Stäng ej av ultraljudsapparat på helger!
kontroll av barnväntrummen – plocka i ordning
sköljen lila sida/lab. rum lila: rengör insats till släden till
urinanalysapparat – fredag rengör hela släden
städa sköljrum – torsdagar storstädning. Städa ur kylskåp.
rengöring av 2 st. rörbehållare till fiberskopet, körs i diskdesinfektor
Efter rengöring:
rörbehållare nr 1: fyll på rent kranvatten
rörbehållare nr 2: desinfektionsmedel ”PeraSafe” vid behov –
lösningen hållbar i 24 timmar
kontroll av provtagning i barnkorridor – damning av bänkar
måndag, onsdag och fredag. Thermoapparat rengörs på fredagar.
Barnakutvagn traumaförråd – SSK lila sida kl. 17.00–02.00
Barnakutvagn lila sida – SSK lila sida kl. 21.30–07.00



varje arbetspass: funktionskontroller av laryngoskopshandtag, även
kontroll av innehåll i hyllor, på bordet och nedersta lådan, fyll på vid
behov, signera på lista.
fredag: laryngoskopshandtag byts ut och sätts på laddning
söndag: kontroll av narkotiska läkemedel, fyll på vid behov, signera
på lista. Vid månadsskifte kontrollera utgångsdatum på samtliga
läkemedel.
2 (2)
Utskrifter gäller endast efter verifiering mot publicerad utgåva!