VÅREN 2016 - Askengren

NU TAR VI NÄSTA STORA KLIV!
Askengren & Co blev i april 2015 en del av Ragn-Sells Miljökonsult.
•
Stockholm
Tillsammans är vårt mål att med ännu större kraft kunna skapa mer
friska, hållbara och effektiva organisationer! Detta kommer vi att
INFORMATION
kunna göra ännu bättre då vi med fler kontor och konsulter kan
erbjuda våra kunder ännu bredare kompetens och bättre service!
•
Göteborg
• Jönköping
För oss som har varit med och format Askengren & Co till vad vi är
idag, var det viktigt att hitta en köpare med samma synsätt. Våra
och organisationer på både kort och lång sikt. Denna ambition delar
•
Malmö
Kursdokumentation, lunch och fika ingår.
Vid sidan av våra öppna kurser arbetar vi med andra
utbildningsformer, till exempel:
•
Standardiserade webbutbildningar
•
Företagsanpassade webbutbildningar
•
Blended learning
•
Företagsanpassade utbildningar
HUR ANMÄLER JAG MIG?
•
Diplomutbildning
Anmälan görs enklast via vår hemsida www.askengren.se, men även via
•
Yh-utbildningar
kursavgiften, senare än 7 dagar före debiteras hela avgiften. Om du får
förhinder kan din kursplats överlåtas till en kollega.
framtiden. Tillsammans med våra nya kollegor och er som nuvarande
hoppas att ni vill följa med!
ANDRA FORMER AV UTBILDNINGAR
Vid återbud senare än 14 dagar före kursstart debiteras halva
vi med vår nya ägare, och vi ser många spännande möjligheter i
och framtida kunder tar vi nu nästa stora kliv i vår utveckling. Vi
VAD INGÅR I KURSAVGIFTEN?
OM JAG FÅR FÖRHINDER?
ledord som konsulter och kursledare har hela tiden varit att med
enkelhet och engagemang sprida kunskap som förändrar männsikor
KURSER
KURSORTER
PRISER
[email protected] samt på telefon 031-335 01 80.
1 dag
VÅREN 2016
Kvalitet
Arbetsmiljo Miljo
CSR
Kontakta oss om du vill veta mer.
5 200 kr
2 dagar
10 200 kr
3 dagar
14 500 kr
Priserna är exklusive moms. Läs mer på
baksidan om vad som ingår i kursavgiften.
VI KAN MER ÄN ATT UTBILDA
Askengren & Co är ett konsult- och utbildningsföretag som i mer än 25 år har hjälpt kunder att
utveckla en effektiv och hållbar verksamhet. Vi finns i Göteborg, Jönköping och Perstorp.
Våra kunder finns i hela Sverige.
LÄS MER OM OSS PÅ WWW.ASKENGREN.SE
2 FÖR 1
Kompetensutveckling får större effekt på hemmaplan om man är två
som delar de nya kunskaperna. Därför erbjuder vi nya kunder att gå 2
deltagare och betala för 1 på valfri kurs.
4,3 av 5 baserat på 242 omdömen
Vill du läsa mer om vad våra kursdeltagare tycker?
Gå in på utbildning.se och läs våra omdömen!
På omslaget: Niclas Holm, Jonas Danielson, Andreas Jansson, Lars Askengren
Askengren & Co huvudkontor: Drakegatan 8, 412 50 Göteborg
Telefon: 031-335 01 80 E-post: [email protected] Hemsida: www.askengren.se
Nu tar vi nästa stora kliv!
KVALITET
Grundläggande kvalitetsledning enligt ISO 9001
Nya ISO 9001:2015
Internrevision av kvalitets- och miljöledningssystem
FEBRUARI
MARS
24-25 Gbg
5 Gbg
2 Jkpg
16-18 Gbg
10 Sthlm
23 Mlm
1-3 Sthlm
Grundkurs ISO/TS 16949
APRIL
MAJ
5-6 Sthlm
10-11 Gbg
27 Jkpg
5-7 Jkpg
8 Gbg
31 Sthlm
31-2 Gbg
26-28 Mlm
7 Sthlm
Internrevision - ISO/TS 16949
19-21 Gbg
Vidareutveckling av interna revisorer
4 Gbg
JUNI
10-12 Sthlm
16-17 Gbg
VDA 6.3 Processrevisioner
1-2 Gbg
MILJÖ
Grundläggande miljöledning enligt ISO 14001
10-11 Gbg
16-17 Sthlm
19-20 Gbg
17-18 Sthlm
x
Att vara miljöansvarig - fördjupningskurs i miljödiplomering
Nya ISO 14001:2015
4 Gbg
Miljölagstiftning
9 Gbg
ISO 14001 för kvalitetsansvariga
1 Jkpg
9 Sthlm
22 Mlm
17 Jkpg
1 Gbg
26 Jkpg
3 Gbg
14 Sthlm
19 Mlm
8 Sthlm
1 Sthlm
17 Gbg
18 Gbg
Miljöledning med affärsnyttan i fokus
Lagkrav på produkter - REACH, RoHS och Conflict minerals
Transport av farligt gods
10 Sthlm
12 Jkpg
9 Gbg
11 Jkpg
CSR
15 Gbg
Uppgradera ditt ledningssystem med CSR
12 Gbg
Hållbarhetskommunikation
28 Sthlm
Hållbarhetsredovisning enligt GRI
12 Gbg
ARBETSMILJÖ
Byggarbetsmiljösamordnare BAS-P BAS-U
Grundläggande kvalitetsledning
enligt ISO 9001
Denna kurs ger dig en helhetsbild av ett framgångsrikt kvalitetsarbete med utgångspunkt i ISO
9001. Kursen vänder sig till alla som, beroende av
arbetsuppgifter, vill ha en grundläggande förståelse
för kvalitetsarbete, kvalitetsledning, processtyrning
och ISO 9001.
Nya ISO 9001:2015
Kursen ger dig kunskap om hur den nya utgåvan av
standarden ISO 9001:2015 påverkar er verksamhet
och ger dig exempel på hur man praktiskt kan
tillämpa de nya kraven enligt ISO 9001:2015.
Internrevision av kvalitets- och
miljöledningssystem
En av våra populäraste kurser, där vi genom åren
utbildat mer än 1000 interna revisorer. Genom att
varva teori med praktiska rollspel och feedback får
du kunskap om hur man genomför en internrevision
av ett kvalitets- och miljöledningssystem baserat på
kraven i ISO 9001 och ISO 14001.
19 Gbg
Leverantörsuppföljning och revision med fokus på CSR
Arbetsmiljö för chefer och skyddsombud
Kvalitet
9 Sthlm
23 Gbg
15 Jkpg
22 Sthlm
24-25 Sthlm
12 Gbg
26 Mlm
24 Sthlm
31 Gbg
13-14 Gbg
26 Gbg
Uppdateringskurs BAS-P BAS-U
Grundläggande arbetsmiljöledning enl. OHSAS 18001
17 Sthlm
22 Gbg
3 Mlm
Uppgradering till arbetsmiljörevisor
18 Sthlm
23 Gbg
Riskbedömningar - arbetsmiljö
10 Sthlm
3 Gbg
21 Jkpg
BAM - Bättre Arbetsmiljö
1-2 Mlm
20-21 Sthlm
Arbetsplatsens kemikaliehantering
8 Sthlm
5 Gbg
17 Jkpg
Riskbedömning av kemiska hälsorisker
9 Sthlm
6 Gbg
18 Jkpg
4 Mlm
24-25 Gbg
ISO/TS 16949
I denna kurs får du grundläggande kunskap om
ISO/TS 16949 och kvalitetsverktygen (Core Tools)
samt hur du praktiskt tillämpar dessa. Kursen riktar
sig till dig som är underleverantör till fordonsindustrin eller som har motsvarande krav från kunder
utanför fordonsbranschen.
Internrevision - ISO/TS 16949
Kursen ger dig kunskap om hur man genomför en
internrevision av ett ledningssystem baserat på
kraven i ISO/TS 16949. Kursens innehåll speglar
de kundspecifika kraven på kvalificering av interna
revisorer som många biltillverkare har.
Vidareutveckling av interna revisorer
Denna kurs riktar sig till dig som har reviderat i
några år och behöver ny inspiration och verktyg för
att lyckas ta revisionsarbetet till nästa nivå. Genom
praktiska övningar och feedback från våra erfarna
revisionsledare kommer du få färdigheter för att
utveckla revisionsverksamheten på hemmaplan.
VDA 6.3 Processrevisioner
Denna kurs ger dig kunskap i hur man genomför en
processrevision enligt VDA 6.3. Kursen baserar sig
på upplägget enligt VDA:s checklistor (P1-P7) där vi
stegvis går igenom dessa och hur man poängbedömer verksamheten med hjälp av dessa checklistor.
Miljö
Grundläggande miljöledning
enligt ISO 14001
Kursen ger dig kunskap om hur ett miljöledningssystem med hjälp av ISO 14001 kan struktureras
och systematiseras. Du får en genomgång av kraven
i standarden ISO 14001 och en övergripande
genomgång av miljölagstiftningen.
Att vara miljöansvarig
- fördjupningskurs i miljödiplomering
Kursen riktar sig till dig som arbetar som miljöansvarig i en miljödiplomerad verksamhet. Denna
kurs ger dig fördjupad kunskap i miljödiplomering
och hur du i din roll som miljöansvarig kan använda
miljödiplomeringen och kommunikation till att
skapa ett framgångsrikt miljöarbete.
Nya ISO 14001:2015
Kursen ger dig kunskap om hur den nya utgåvan av
standarden ISO 14001:2015 påverkar er verksamhet och ger dig exempel på hur man praktiskt kan
tillämpa de nya kraven enligt ISO 14001:2015.
Miljölagstiftning
Kursen ger dig en bra grund för att förstå miljölagstiftningens uppbyggnad samt de viktigaste kraven
som ställs på en verksamhet. Teori varvas med
övningsuppgifter och diskussioner för att ge dig
konkret inblick i såväl sammanhangen som kraven.
ISO 14001 för kvalitetsansvariga
ISO 9001 och ISO 14001 har mycket gemensamt
när det gäller utformning och krav. Denna kurs riktar sig till dig som behärskar kraven i ISO 9001 och
behöver få kunskap i vilka skillnaderna är jämfört
med ISO 14001.
Miljöledning med affärsnyttan i fokus
Behöver du inspiration för att göra miljöarbetet till
ett viktigare inslag i affärsutvecklingen? Den här
kursen fokuserar på att ge dig nya infallsvinklar så
du kan utveckla ett mer värdeskapande miljöarbete.
Lagkrav på produkter
- REACH, RoHS och Conflict minerals
Antalet farliga ämnen ökar konstant och därmed
även riskerna för skador på människa och miljö.
Fokus på kemikalier i produkter har ökat och kraven
i lagstiftningen innebär att ni behöver ha kontroll
på vad era produkter innehåller och kunna informera era kunder om det finns farliga ämnen i dessa.
Under kursen blir du insatt i vilka åtgärder som
behöver vidtas för att leva upp till kraven.
Transport av farligt gods
Kursen ger dig grundläggande kunskaper om bestämmelserna för transport av farligt gods på väg.
Kursen uppfyller kraven enligt gällande föreskrifter
från MSB (ADR-S, kap. 1.3).
CSR
Uppgradera ditt ledningssystem med CSR
Detta är kursen för dig som vill få kunskap och
verktyg att integrera socialt ansvarstagande i ditt
befintliga ledningssystem. Med andra ord hur du
förbättrar ditt verksamhetssystem med ISO 26000.
Leverantörsuppföljning och revision med
fokus på CSR
Kurser ger dig kunskap för att planera och genomföra leverantörsuppföljningar med fokus på CSR,
och riktar sig bland annat till interna revisorer som
även vill genomföra leverantörsrevisioner.
Hållbarhetskommunikation
Den här kursen ger dig de grundläggande kunskaper som krävs för att framgångsrikt kommunicera
hållbarhetsfrågor på ett trovärdigt och strategiskt
vis. Hållbarhetskommunikation är lika aktuell
oavsett om du jobbar med miljö, HR, arbetsmiljö,
ekonomi, marknad eller kommunikation. Hållbarhetsredovisning enigt GRI
Grundkurs i hållbarhetsredovisningsverktyget GRI
(Global Reporting Initiative).
Arbetsmiljö
Arbetsmiljö för chefer och skyddsombud
Kursen ger dig kunskap om de arbetsmiljöuppgifter som chefer har och om samverkan med
skyddsombud. Du får insikt om arbetsmiljöbegrepp, lagstiftning, samt hur riskutvärdering kan
genomföras. Kursen vänder sig i första hand till
chefer som skall ta emot en arbetsmiljödelegering
och till skyddsombud.
Byggarbetsmiljösamordnare BAS-P BAS-U
Kursen riktar sig till dig som skall representera sitt
företag som Byggarbetsmiljösamordnare, både
som BAS P och BAS U. Du får fördjupade kunskaper kring de lagar och regler som gäller inom
arbetsmiljöområdet och under dagarna kommer
praktiska tillämpningar att ske. Kursen avslutas
med ett kunskapsprov.
Uppdateringskurs BAS-P BAS-U
Eftersom arbetsmiljölagstiftningen ständigt
förändras är det i rollen som Byggarbetsmiljösamordnare viktigt att hålla sig uppdaterad med dessa
förändringar. Kursen riktar sig till dig som redan
gått en grundutbildning och som känner att du
behöver uppdatera dina kunskaper inom området.
Grundläggande arbetsmiljöledning
enligt OHSAS 18001
OHSAS 18001 är en standard som hjälper verksamheter att på ett systematiskt sätt få till stånd
ett bra arbetsmiljöarbete. Kursen ger dig kunskap
om hur kraven i OHSAS 18001 kan tillämpas i
praktiken samt hur det kan integreras i befintliga
ledningssystem.
Uppgradering till arbetsmiljörevisor
Eftersom det är vanligt att arbetsmiljö ingår
ledningssystem, är det naturligt att de interna
revisionerna även omfattar arbetsmiljö. Kursen
ger dig kunskap om planering och genomförande
av arbetsmiljörevisioner samt om grundläggande
arbetsmiljöbergrepp och krav i OHSAS 18001.
Riskbedömningar - arbetsmiljö
Att göra riskbedömning ur arbetsmiljösynpunkt
är inte bara viktigt för att öka säkerheten på arbetsplatsen, det är även ett lagkrav. Med vår kurs
vill vi ge dig kunskap om vilka lagkrav som finns
samt olika metoder och verktyg för att genomföra
riskbedömningar.
BAM - Bättre Arbetsmiljö
Denna utbildning ger dig ett helhetsperspektiv om
hanteringen av arbetsmiljöfrågor. Du får fördjupad
kunskap om arbetsmiljölagstiftningen men även
metoder för praktisk hantering av arbetsmiljöfrågor, t.ex. riskbedömning, ergonomi, kemikaliehantering m.m.
Arbetsplatsens kemikaliehantering
Kursen ger dig insikt i vilken lagstiftning ur miljöoch arbetsmiljösynpunkt som gäller för företagets
hantering av kemikalier. Med denna bakgrund får
du praktisk vägledning för hur du på arbetsplatsen
kan hantera kemikalier på ett miljö- och hälsomässigt riktigt sätt, genom rätt rutiner för inköp,
användning, förvaring och avfallshantering.
Riskbedömning av kemiska hälsorisker
Kursen ger dig insikt om hur vi exponeras för olika
kemiska ämnen, vilka upptagsvägar som finns och
hur kemikalier sprids i kroppen. Med denna bakgrund får går vi igenom hur riskbedömningar kan
genomföras och vad du kan göra för att förebygga
ohälsosam exponering.
Du hittar mer information om våra kurser på vår hemsida: www.askengren.se
NU TAR VI NÄSTA STORA KLIV!
Askengren & Co blev i april 2015 en del av Ragn-Sells Miljökonsult.
•
Stockholm
Tillsammans är vårt mål att med ännu större kraft kunna skapa mer
friska, hållbara och effektiva organisationer! Detta kommer vi att
INFORMATION
kunna göra ännu bättre då vi med fler kontor och konsulter kan
erbjuda våra kunder ännu bredare kompetens och bättre service!
•
Göteborg
• Jönköping
För oss som har varit med och format Askengren & Co till vad vi är
idag, var det viktigt att hitta en köpare med samma synsätt. Våra
och organisationer på både kort och lång sikt. Denna ambition delar
•
Malmö
Kursdokumentation, lunch och fika ingår.
Vid sidan av våra öppna kurser arbetar vi med andra
utbildningsformer, till exempel:
•
Standardiserade webbutbildningar
•
Företagsanpassade webbutbildningar
•
Blended learning
•
Företagsanpassade utbildningar
HUR ANMÄLER JAG MIG?
•
Diplomutbildning
Anmälan görs enklast via vår hemsida www.askengren.se, men även via
•
Yh-utbildningar
kursavgiften, senare än 7 dagar före debiteras hela avgiften. Om du får
förhinder kan din kursplats överlåtas till en kollega.
framtiden. Tillsammans med våra nya kollegor och er som nuvarande
hoppas att ni vill följa med!
ANDRA FORMER AV UTBILDNINGAR
Vid återbud senare än 14 dagar före kursstart debiteras halva
vi med vår nya ägare, och vi ser många spännande möjligheter i
och framtida kunder tar vi nu nästa stora kliv i vår utveckling. Vi
VAD INGÅR I KURSAVGIFTEN?
OM JAG FÅR FÖRHINDER?
ledord som konsulter och kursledare har hela tiden varit att med
enkelhet och engagemang sprida kunskap som förändrar männsikor
KURSER
KURSORTER
PRISER
[email protected] samt på telefon 031-335 01 80.
1 dag
VÅREN 2016
Kvalitet
Arbetsmiljo Miljo
CSR
Kontakta oss om du vill veta mer.
5 200 kr
2 dagar
10 200 kr
3 dagar
14 500 kr
Priserna är exklusive moms. Läs mer på
baksidan om vad som ingår i kursavgiften.
VI KAN MER ÄN ATT UTBILDA
Askengren & Co är ett konsult- och utbildningsföretag som i mer än 25 år har hjälpt kunder att
utveckla en effektiv och hållbar verksamhet. Vi finns i Göteborg, Jönköping och Perstorp.
Våra kunder finns i hela Sverige.
LÄS MER OM OSS PÅ WWW.ASKENGREN.SE
2 FÖR 1
Kompetensutveckling får större effekt på hemmaplan om man är två
som delar de nya kunskaperna. Därför erbjuder vi nya kunder att gå 2
deltagare och betala för 1 på valfri kurs.
4,3 av 5 baserat på 242 omdömen
Vill du läsa mer om vad våra kursdeltagare tycker?
Gå in på utbildning.se och läs våra omdömen!
På omslaget: Niclas Holm, Jonas Danielson, Andreas Jansson, Lars Askengren
Askengren & Co huvudkontor: Drakegatan 8, 412 50 Göteborg
Telefon: 031-335 01 80 E-post: [email protected] Hemsida: www.askengren.se
Nu tar vi nästa stora kliv!
KVALITET
Grundläggande kvalitetsledning enligt ISO 9001
Nya ISO 9001:2015
Internrevision av kvalitets- och miljöledningssystem
FEBRUARI
MARS
24-25 Gbg
5 Gbg
2 Jkpg
16-18 Gbg
10 Sthlm
23 Mlm
1-3 Sthlm
Grundkurs ISO/TS 16949
APRIL
MAJ
5-6 Sthlm
10-11 Gbg
27 Jkpg
5-7 Jkpg
8 Gbg
31 Sthlm
31-2 Gbg
26-28 Mlm
7 Sthlm
Internrevision - ISO/TS 16949
19-21 Gbg
Vidareutveckling av interna revisorer
4 Gbg
JUNI
10-12 Sthlm
16-17 Gbg
VDA 6.3 Processrevisioner
1-2 Gbg
MILJÖ
Grundläggande miljöledning enligt ISO 14001
10-11 Gbg
16-17 Sthlm
19-20 Gbg
17-18 Sthlm
x
Att vara miljöansvarig - fördjupningskurs i miljödiplomering
Nya ISO 14001:2015
4 Gbg
Miljölagstiftning
9 Gbg
ISO 14001 för kvalitetsansvariga
1 Jkpg
9 Sthlm
22 Mlm
17 Jkpg
1 Gbg
26 Jkpg
3 Gbg
14 Sthlm
19 Mlm
8 Sthlm
1 Sthlm
17 Gbg
18 Gbg
Miljöledning med affärsnyttan i fokus
Lagkrav på produkter - REACH, RoHS och Conflict minerals
Transport av farligt gods
10 Sthlm
12 Jkpg
9 Gbg
11 Jkpg
CSR
15 Gbg
Uppgradera ditt ledningssystem med CSR
12 Gbg
Hållbarhetskommunikation
28 Sthlm
Hållbarhetsredovisning enligt GRI
12 Gbg
ARBETSMILJÖ
Byggarbetsmiljösamordnare BAS-P BAS-U
Grundläggande kvalitetsledning
enligt ISO 9001
Denna kurs ger dig en helhetsbild av ett framgångsrikt kvalitetsarbete med utgångspunkt i ISO
9001. Kursen vänder sig till alla som, beroende av
arbetsuppgifter, vill ha en grundläggande förståelse
för kvalitetsarbete, kvalitetsledning, processtyrning
och ISO 9001.
Nya ISO 9001:2015
Kursen ger dig kunskap om hur den nya utgåvan av
standarden ISO 9001:2015 påverkar er verksamhet
och ger dig exempel på hur man praktiskt kan
tillämpa de nya kraven enligt ISO 9001:2015.
Internrevision av kvalitets- och
miljöledningssystem
En av våra populäraste kurser, där vi genom åren
utbildat mer än 1000 interna revisorer. Genom att
varva teori med praktiska rollspel och feedback får
du kunskap om hur man genomför en internrevision
av ett kvalitets- och miljöledningssystem baserat på
kraven i ISO 9001 och ISO 14001.
19 Gbg
Leverantörsuppföljning och revision med fokus på CSR
Arbetsmiljö för chefer och skyddsombud
Kvalitet
9 Sthlm
23 Gbg
15 Jkpg
22 Sthlm
24-25 Sthlm
12 Gbg
26 Mlm
24 Sthlm
31 Gbg
13-14 Gbg
26 Gbg
Uppdateringskurs BAS-P BAS-U
Grundläggande arbetsmiljöledning enl. OHSAS 18001
17 Sthlm
22 Gbg
3 Mlm
Uppgradering till arbetsmiljörevisor
18 Sthlm
23 Gbg
Riskbedömningar - arbetsmiljö
10 Sthlm
3 Gbg
21 Jkpg
BAM - Bättre Arbetsmiljö
1-2 Mlm
20-21 Sthlm
Arbetsplatsens kemikaliehantering
8 Sthlm
5 Gbg
17 Jkpg
Riskbedömning av kemiska hälsorisker
9 Sthlm
6 Gbg
18 Jkpg
4 Mlm
24-25 Gbg
ISO/TS 16949
I denna kurs får du grundläggande kunskap om
ISO/TS 16949 och kvalitetsverktygen (Core Tools)
samt hur du praktiskt tillämpar dessa. Kursen riktar
sig till dig som är underleverantör till fordonsindustrin eller som har motsvarande krav från kunder
utanför fordonsbranschen.
Internrevision - ISO/TS 16949
Kursen ger dig kunskap om hur man genomför en
internrevision av ett ledningssystem baserat på
kraven i ISO/TS 16949. Kursens innehåll speglar
de kundspecifika kraven på kvalificering av interna
revisorer som många biltillverkare har.
Vidareutveckling av interna revisorer
Denna kurs riktar sig till dig som har reviderat i
några år och behöver ny inspiration och verktyg för
att lyckas ta revisionsarbetet till nästa nivå. Genom
praktiska övningar och feedback från våra erfarna
revisionsledare kommer du få färdigheter för att
utveckla revisionsverksamheten på hemmaplan.
VDA 6.3 Processrevisioner
Denna kurs ger dig kunskap i hur man genomför en
processrevision enligt VDA 6.3. Kursen baserar sig
på upplägget enligt VDA:s checklistor (P1-P7) där vi
stegvis går igenom dessa och hur man poängbedömer verksamheten med hjälp av dessa checklistor.
Miljö
Grundläggande miljöledning
enligt ISO 14001
Kursen ger dig kunskap om hur ett miljöledningssystem med hjälp av ISO 14001 kan struktureras
och systematiseras. Du får en genomgång av kraven
i standarden ISO 14001 och en övergripande
genomgång av miljölagstiftningen.
Att vara miljöansvarig
- fördjupningskurs i miljödiplomering
Kursen riktar sig till dig som arbetar som miljöansvarig i en miljödiplomerad verksamhet. Denna
kurs ger dig fördjupad kunskap i miljödiplomering
och hur du i din roll som miljöansvarig kan använda
miljödiplomeringen och kommunikation till att
skapa ett framgångsrikt miljöarbete.
Nya ISO 14001:2015
Kursen ger dig kunskap om hur den nya utgåvan av
standarden ISO 14001:2015 påverkar er verksamhet och ger dig exempel på hur man praktiskt kan
tillämpa de nya kraven enligt ISO 14001:2015.
Miljölagstiftning
Kursen ger dig en bra grund för att förstå miljölagstiftningens uppbyggnad samt de viktigaste kraven
som ställs på en verksamhet. Teori varvas med
övningsuppgifter och diskussioner för att ge dig
konkret inblick i såväl sammanhangen som kraven.
ISO 14001 för kvalitetsansvariga
ISO 9001 och ISO 14001 har mycket gemensamt
när det gäller utformning och krav. Denna kurs riktar sig till dig som behärskar kraven i ISO 9001 och
behöver få kunskap i vilka skillnaderna är jämfört
med ISO 14001.
Miljöledning med affärsnyttan i fokus
Behöver du inspiration för att göra miljöarbetet till
ett viktigare inslag i affärsutvecklingen? Den här
kursen fokuserar på att ge dig nya infallsvinklar så
du kan utveckla ett mer värdeskapande miljöarbete.
Lagkrav på produkter
- REACH, RoHS och Conflict minerals
Antalet farliga ämnen ökar konstant och därmed
även riskerna för skador på människa och miljö.
Fokus på kemikalier i produkter har ökat och kraven
i lagstiftningen innebär att ni behöver ha kontroll
på vad era produkter innehåller och kunna informera era kunder om det finns farliga ämnen i dessa.
Under kursen blir du insatt i vilka åtgärder som
behöver vidtas för att leva upp till kraven.
Transport av farligt gods
Kursen ger dig grundläggande kunskaper om bestämmelserna för transport av farligt gods på väg.
Kursen uppfyller kraven enligt gällande föreskrifter
från MSB (ADR-S, kap. 1.3).
CSR
Uppgradera ditt ledningssystem med CSR
Detta är kursen för dig som vill få kunskap och
verktyg att integrera socialt ansvarstagande i ditt
befintliga ledningssystem. Med andra ord hur du
förbättrar ditt verksamhetssystem med ISO 26000.
Leverantörsuppföljning och revision med
fokus på CSR
Kurser ger dig kunskap för att planera och genomföra leverantörsuppföljningar med fokus på CSR,
och riktar sig bland annat till interna revisorer som
även vill genomföra leverantörsrevisioner.
Hållbarhetskommunikation
Den här kursen ger dig de grundläggande kunskaper som krävs för att framgångsrikt kommunicera
hållbarhetsfrågor på ett trovärdigt och strategiskt
vis. Hållbarhetskommunikation är lika aktuell
oavsett om du jobbar med miljö, HR, arbetsmiljö,
ekonomi, marknad eller kommunikation. Hållbarhetsredovisning enigt GRI
Grundkurs i hållbarhetsredovisningsverktyget GRI
(Global Reporting Initiative).
Arbetsmiljö
Arbetsmiljö för chefer och skyddsombud
Kursen ger dig kunskap om de arbetsmiljöuppgifter som chefer har och om samverkan med
skyddsombud. Du får insikt om arbetsmiljöbegrepp, lagstiftning, samt hur riskutvärdering kan
genomföras. Kursen vänder sig i första hand till
chefer som skall ta emot en arbetsmiljödelegering
och till skyddsombud.
Byggarbetsmiljösamordnare BAS-P BAS-U
Kursen riktar sig till dig som skall representera sitt
företag som Byggarbetsmiljösamordnare, både
som BAS P och BAS U. Du får fördjupade kunskaper kring de lagar och regler som gäller inom
arbetsmiljöområdet och under dagarna kommer
praktiska tillämpningar att ske. Kursen avslutas
med ett kunskapsprov.
Uppdateringskurs BAS-P BAS-U
Eftersom arbetsmiljölagstiftningen ständigt
förändras är det i rollen som Byggarbetsmiljösamordnare viktigt att hålla sig uppdaterad med dessa
förändringar. Kursen riktar sig till dig som redan
gått en grundutbildning och som känner att du
behöver uppdatera dina kunskaper inom området.
Grundläggande arbetsmiljöledning
enligt OHSAS 18001
OHSAS 18001 är en standard som hjälper verksamheter att på ett systematiskt sätt få till stånd
ett bra arbetsmiljöarbete. Kursen ger dig kunskap
om hur kraven i OHSAS 18001 kan tillämpas i
praktiken samt hur det kan integreras i befintliga
ledningssystem.
Uppgradering till arbetsmiljörevisor
Eftersom det är vanligt att arbetsmiljö ingår
ledningssystem, är det naturligt att de interna
revisionerna även omfattar arbetsmiljö. Kursen
ger dig kunskap om planering och genomförande
av arbetsmiljörevisioner samt om grundläggande
arbetsmiljöbergrepp och krav i OHSAS 18001.
Riskbedömningar - arbetsmiljö
Att göra riskbedömning ur arbetsmiljösynpunkt
är inte bara viktigt för att öka säkerheten på arbetsplatsen, det är även ett lagkrav. Med vår kurs
vill vi ge dig kunskap om vilka lagkrav som finns
samt olika metoder och verktyg för att genomföra
riskbedömningar.
BAM - Bättre Arbetsmiljö
Denna utbildning ger dig ett helhetsperspektiv om
hanteringen av arbetsmiljöfrågor. Du får fördjupad
kunskap om arbetsmiljölagstiftningen men även
metoder för praktisk hantering av arbetsmiljöfrågor, t.ex. riskbedömning, ergonomi, kemikaliehantering m.m.
Arbetsplatsens kemikaliehantering
Kursen ger dig insikt i vilken lagstiftning ur miljöoch arbetsmiljösynpunkt som gäller för företagets
hantering av kemikalier. Med denna bakgrund får
du praktisk vägledning för hur du på arbetsplatsen
kan hantera kemikalier på ett miljö- och hälsomässigt riktigt sätt, genom rätt rutiner för inköp,
användning, förvaring och avfallshantering.
Riskbedömning av kemiska hälsorisker
Kursen ger dig insikt om hur vi exponeras för olika
kemiska ämnen, vilka upptagsvägar som finns och
hur kemikalier sprids i kroppen. Med denna bakgrund får går vi igenom hur riskbedömningar kan
genomföras och vad du kan göra för att förebygga
ohälsosam exponering.
Du hittar mer information om våra kurser på vår hemsida: www.askengren.se
KVALITET
Grundläggande kvalitetsledning enligt ISO 9001
Nya ISO 9001:2015
Internrevision av kvalitets- och miljöledningssystem
FEBRUARI
MARS
24-25 Gbg
5 Gbg
2 Jkpg
16-18 Gbg
10 Sthlm
23 Mlm
1-3 Sthlm
Grundkurs ISO/TS 16949
APRIL
MAJ
5-6 Sthlm
10-11 Gbg
27 Jkpg
5-7 Jkpg
8 Gbg
31 Sthlm
31-2 Gbg
26-28 Mlm
7 Sthlm
Internrevision - ISO/TS 16949
19-21 Gbg
Vidareutveckling av interna revisorer
4 Gbg
JUNI
10-12 Sthlm
16-17 Gbg
VDA 6.3 Processrevisioner
1-2 Gbg
MILJÖ
Grundläggande miljöledning enligt ISO 14001
10-11 Gbg
16-17 Sthlm
19-20 Gbg
17-18 Sthlm
x
Att vara miljöansvarig - fördjupningskurs i miljödiplomering
Nya ISO 14001:2015
4 Gbg
Miljölagstiftning
9 Gbg
ISO 14001 för kvalitetsansvariga
1 Jkpg
9 Sthlm
22 Mlm
17 Jkpg
1 Gbg
26 Jkpg
3 Gbg
14 Sthlm
19 Mlm
8 Sthlm
1 Sthlm
17 Gbg
18 Gbg
Miljöledning med affärsnyttan i fokus
Lagkrav på produkter - REACH, RoHS och Conflict minerals
Transport av farligt gods
10 Sthlm
12 Jkpg
9 Gbg
11 Jkpg
CSR
15 Gbg
Uppgradera ditt ledningssystem med CSR
12 Gbg
Hållbarhetskommunikation
28 Sthlm
Hållbarhetsredovisning enligt GRI
12 Gbg
ARBETSMILJÖ
Byggarbetsmiljösamordnare BAS-P BAS-U
Grundläggande kvalitetsledning
enligt ISO 9001
Denna kurs ger dig en helhetsbild av ett framgångsrikt kvalitetsarbete med utgångspunkt i ISO
9001. Kursen vänder sig till alla som, beroende av
arbetsuppgifter, vill ha en grundläggande förståelse
för kvalitetsarbete, kvalitetsledning, processtyrning
och ISO 9001.
Nya ISO 9001:2015
Kursen ger dig kunskap om hur den nya utgåvan av
standarden ISO 9001:2015 påverkar er verksamhet
och ger dig exempel på hur man praktiskt kan
tillämpa de nya kraven enligt ISO 9001:2015.
Internrevision av kvalitets- och
miljöledningssystem
En av våra populäraste kurser, där vi genom åren
utbildat mer än 1000 interna revisorer. Genom att
varva teori med praktiska rollspel och feedback får
du kunskap om hur man genomför en internrevision
av ett kvalitets- och miljöledningssystem baserat på
kraven i ISO 9001 och ISO 14001.
19 Gbg
Leverantörsuppföljning och revision med fokus på CSR
Arbetsmiljö för chefer och skyddsombud
Kvalitet
9 Sthlm
23 Gbg
15 Jkpg
22 Sthlm
24-25 Sthlm
12 Gbg
26 Mlm
24 Sthlm
31 Gbg
13-14 Gbg
26 Gbg
Uppdateringskurs BAS-P BAS-U
Grundläggande arbetsmiljöledning enl. OHSAS 18001
17 Sthlm
22 Gbg
3 Mlm
Uppgradering till arbetsmiljörevisor
18 Sthlm
23 Gbg
Riskbedömningar - arbetsmiljö
10 Sthlm
3 Gbg
21 Jkpg
BAM - Bättre Arbetsmiljö
1-2 Mlm
20-21 Sthlm
Arbetsplatsens kemikaliehantering
8 Sthlm
5 Gbg
17 Jkpg
Riskbedömning av kemiska hälsorisker
9 Sthlm
6 Gbg
18 Jkpg
4 Mlm
24-25 Gbg
ISO/TS 16949
I denna kurs får du grundläggande kunskap om
ISO/TS 16949 och kvalitetsverktygen (Core Tools)
samt hur du praktiskt tillämpar dessa. Kursen riktar
sig till dig som är underleverantör till fordonsindustrin eller som har motsvarande krav från kunder
utanför fordonsbranschen.
Internrevision - ISO/TS 16949
Kursen ger dig kunskap om hur man genomför en
internrevision av ett ledningssystem baserat på
kraven i ISO/TS 16949. Kursens innehåll speglar
de kundspecifika kraven på kvalificering av interna
revisorer som många biltillverkare har.
Vidareutveckling av interna revisorer
Denna kurs riktar sig till dig som har reviderat i
några år och behöver ny inspiration och verktyg för
att lyckas ta revisionsarbetet till nästa nivå. Genom
praktiska övningar och feedback från våra erfarna
revisionsledare kommer du få färdigheter för att
utveckla revisionsverksamheten på hemmaplan.
VDA 6.3 Processrevisioner
Denna kurs ger dig kunskap i hur man genomför en
processrevision enligt VDA 6.3. Kursen baserar sig
på upplägget enligt VDA:s checklistor (P1-P7) där vi
stegvis går igenom dessa och hur man poängbedömer verksamheten med hjälp av dessa checklistor.
Miljö
Grundläggande miljöledning
enligt ISO 14001
Kursen ger dig kunskap om hur ett miljöledningssystem med hjälp av ISO 14001 kan struktureras
och systematiseras. Du får en genomgång av kraven
i standarden ISO 14001 och en övergripande
genomgång av miljölagstiftningen.
Att vara miljöansvarig
- fördjupningskurs i miljödiplomering
Kursen riktar sig till dig som arbetar som miljöansvarig i en miljödiplomerad verksamhet. Denna
kurs ger dig fördjupad kunskap i miljödiplomering
och hur du i din roll som miljöansvarig kan använda
miljödiplomeringen och kommunikation till att
skapa ett framgångsrikt miljöarbete.
Nya ISO 14001:2015
Kursen ger dig kunskap om hur den nya utgåvan av
standarden ISO 14001:2015 påverkar er verksamhet och ger dig exempel på hur man praktiskt kan
tillämpa de nya kraven enligt ISO 14001:2015.
Miljölagstiftning
Kursen ger dig en bra grund för att förstå miljölagstiftningens uppbyggnad samt de viktigaste kraven
som ställs på en verksamhet. Teori varvas med
övningsuppgifter och diskussioner för att ge dig
konkret inblick i såväl sammanhangen som kraven.
ISO 14001 för kvalitetsansvariga
ISO 9001 och ISO 14001 har mycket gemensamt
när det gäller utformning och krav. Denna kurs riktar sig till dig som behärskar kraven i ISO 9001 och
behöver få kunskap i vilka skillnaderna är jämfört
med ISO 14001.
Miljöledning med affärsnyttan i fokus
Behöver du inspiration för att göra miljöarbetet till
ett viktigare inslag i affärsutvecklingen? Den här
kursen fokuserar på att ge dig nya infallsvinklar så
du kan utveckla ett mer värdeskapande miljöarbete.
Lagkrav på produkter
- REACH, RoHS och Conflict minerals
Antalet farliga ämnen ökar konstant och därmed
även riskerna för skador på människa och miljö.
Fokus på kemikalier i produkter har ökat och kraven
i lagstiftningen innebär att ni behöver ha kontroll
på vad era produkter innehåller och kunna informera era kunder om det finns farliga ämnen i dessa.
Under kursen blir du insatt i vilka åtgärder som
behöver vidtas för att leva upp till kraven.
Transport av farligt gods
Kursen ger dig grundläggande kunskaper om bestämmelserna för transport av farligt gods på väg.
Kursen uppfyller kraven enligt gällande föreskrifter
från MSB (ADR-S, kap. 1.3).
CSR
Uppgradera ditt ledningssystem med CSR
Detta är kursen för dig som vill få kunskap och
verktyg att integrera socialt ansvarstagande i ditt
befintliga ledningssystem. Med andra ord hur du
förbättrar ditt verksamhetssystem med ISO 26000.
Leverantörsuppföljning och revision med
fokus på CSR
Kurser ger dig kunskap för att planera och genomföra leverantörsuppföljningar med fokus på CSR,
och riktar sig bland annat till interna revisorer som
även vill genomföra leverantörsrevisioner.
Hållbarhetskommunikation
Den här kursen ger dig de grundläggande kunskaper som krävs för att framgångsrikt kommunicera
hållbarhetsfrågor på ett trovärdigt och strategiskt
vis. Hållbarhetskommunikation är lika aktuell
oavsett om du jobbar med miljö, HR, arbetsmiljö,
ekonomi, marknad eller kommunikation. Hållbarhetsredovisning enigt GRI
Grundkurs i hållbarhetsredovisningsverktyget GRI
(Global Reporting Initiative).
Arbetsmiljö
Arbetsmiljö för chefer och skyddsombud
Kursen ger dig kunskap om de arbetsmiljöuppgifter som chefer har och om samverkan med
skyddsombud. Du får insikt om arbetsmiljöbegrepp, lagstiftning, samt hur riskutvärdering kan
genomföras. Kursen vänder sig i första hand till
chefer som skall ta emot en arbetsmiljödelegering
och till skyddsombud.
Byggarbetsmiljösamordnare BAS-P BAS-U
Kursen riktar sig till dig som skall representera sitt
företag som Byggarbetsmiljösamordnare, både
som BAS P och BAS U. Du får fördjupade kunskaper kring de lagar och regler som gäller inom
arbetsmiljöområdet och under dagarna kommer
praktiska tillämpningar att ske. Kursen avslutas
med ett kunskapsprov.
Uppdateringskurs BAS-P BAS-U
Eftersom arbetsmiljölagstiftningen ständigt
förändras är det i rollen som Byggarbetsmiljösamordnare viktigt att hålla sig uppdaterad med dessa
förändringar. Kursen riktar sig till dig som redan
gått en grundutbildning och som känner att du
behöver uppdatera dina kunskaper inom området.
Grundläggande arbetsmiljöledning
enligt OHSAS 18001
OHSAS 18001 är en standard som hjälper verksamheter att på ett systematiskt sätt få till stånd
ett bra arbetsmiljöarbete. Kursen ger dig kunskap
om hur kraven i OHSAS 18001 kan tillämpas i
praktiken samt hur det kan integreras i befintliga
ledningssystem.
Uppgradering till arbetsmiljörevisor
Eftersom det är vanligt att arbetsmiljö ingår
ledningssystem, är det naturligt att de interna
revisionerna även omfattar arbetsmiljö. Kursen
ger dig kunskap om planering och genomförande
av arbetsmiljörevisioner samt om grundläggande
arbetsmiljöbergrepp och krav i OHSAS 18001.
Riskbedömningar - arbetsmiljö
Att göra riskbedömning ur arbetsmiljösynpunkt
är inte bara viktigt för att öka säkerheten på arbetsplatsen, det är även ett lagkrav. Med vår kurs
vill vi ge dig kunskap om vilka lagkrav som finns
samt olika metoder och verktyg för att genomföra
riskbedömningar.
BAM - Bättre Arbetsmiljö
Denna utbildning ger dig ett helhetsperspektiv om
hanteringen av arbetsmiljöfrågor. Du får fördjupad
kunskap om arbetsmiljölagstiftningen men även
metoder för praktisk hantering av arbetsmiljöfrågor, t.ex. riskbedömning, ergonomi, kemikaliehantering m.m.
Arbetsplatsens kemikaliehantering
Kursen ger dig insikt i vilken lagstiftning ur miljöoch arbetsmiljösynpunkt som gäller för företagets
hantering av kemikalier. Med denna bakgrund får
du praktisk vägledning för hur du på arbetsplatsen
kan hantera kemikalier på ett miljö- och hälsomässigt riktigt sätt, genom rätt rutiner för inköp,
användning, förvaring och avfallshantering.
Riskbedömning av kemiska hälsorisker
Kursen ger dig insikt om hur vi exponeras för olika
kemiska ämnen, vilka upptagsvägar som finns och
hur kemikalier sprids i kroppen. Med denna bakgrund får går vi igenom hur riskbedömningar kan
genomföras och vad du kan göra för att förebygga
ohälsosam exponering.
Du hittar mer information om våra kurser på vår hemsida: www.askengren.se
NU TAR VI NÄSTA STORA KLIV!
Askengren & Co blev i april 2015 en del av Ragn-Sells Miljökonsult.
•
Stockholm
Tillsammans är vårt mål att med ännu större kraft kunna skapa mer
friska, hållbara och effektiva organisationer! Detta kommer vi att
INFORMATION
kunna göra ännu bättre då vi med fler kontor och konsulter kan
erbjuda våra kunder ännu bredare kompetens och bättre service!
•
Göteborg
• Jönköping
För oss som har varit med och format Askengren & Co till vad vi är
idag, var det viktigt att hitta en köpare med samma synsätt. Våra
och organisationer på både kort och lång sikt. Denna ambition delar
•
Malmö
Kursdokumentation, lunch och fika ingår.
Vid sidan av våra öppna kurser arbetar vi med andra
utbildningsformer, till exempel:
•
Standardiserade webbutbildningar
•
Företagsanpassade webbutbildningar
•
Blended learning
•
Företagsanpassade utbildningar
HUR ANMÄLER JAG MIG?
•
Diplomutbildning
Anmälan görs enklast via vår hemsida www.askengren.se, men även via
•
Yh-utbildningar
kursavgiften, senare än 7 dagar före debiteras hela avgiften. Om du får
förhinder kan din kursplats överlåtas till en kollega.
framtiden. Tillsammans med våra nya kollegor och er som nuvarande
hoppas att ni vill följa med!
ANDRA FORMER AV UTBILDNINGAR
Vid återbud senare än 14 dagar före kursstart debiteras halva
vi med vår nya ägare, och vi ser många spännande möjligheter i
och framtida kunder tar vi nu nästa stora kliv i vår utveckling. Vi
VAD INGÅR I KURSAVGIFTEN?
OM JAG FÅR FÖRHINDER?
ledord som konsulter och kursledare har hela tiden varit att med
enkelhet och engagemang sprida kunskap som förändrar männsikor
KURSER
KURSORTER
PRISER
[email protected] samt på telefon 031-335 01 80.
1 dag
VÅREN 2016
Kvalitet
Arbetsmiljo Miljo
CSR
Kontakta oss om du vill veta mer.
5 200 kr
2 dagar
10 200 kr
3 dagar
14 500 kr
Priserna är exklusive moms. Läs mer på
baksidan om vad som ingår i kursavgiften.
VI KAN MER ÄN ATT UTBILDA
Askengren & Co är ett konsult- och utbildningsföretag som i mer än 25 år har hjälpt kunder att
utveckla en effektiv och hållbar verksamhet. Vi finns i Göteborg, Jönköping och Perstorp.
Våra kunder finns i hela Sverige.
LÄS MER OM OSS PÅ WWW.ASKENGREN.SE
2 FÖR 1
Kompetensutveckling får större effekt på hemmaplan om man är två
som delar de nya kunskaperna. Därför erbjuder vi nya kunder att gå 2
deltagare och betala för 1 på valfri kurs.
4,3 av 5 baserat på 242 omdömen
Vill du läsa mer om vad våra kursdeltagare tycker?
Gå in på utbildning.se och läs våra omdömen!
På omslaget: Niclas Holm, Jonas Danielson, Andreas Jansson, Lars Askengren
Askengren & Co huvudkontor: Drakegatan 8, 412 50 Göteborg
Telefon: 031-335 01 80 E-post: [email protected] Hemsida: www.askengren.se
Nu tar vi nästa stora kliv!