Kursprogram - Curomed Utbildning AB

KURSRESA TILL CHILE:
Bedriva Effektiv Vård
5 – 13 januari 2017
Valparaiso, Chile
Curomed Utbildning, Håkmark 213, 905 91 UMEÅ, tel 090-38375
E-post: [email protected] www.curomed.se
kursresor16/KursproChile16
1
Bedriva Effektiv Vård
Kursgivare:
Gordon Meland, vårdkonsult, Trollhättan
Sten Salholm, leg tandläkare, specialist i oral kirurgi, Norrköping
Tore Sahlin, organisationskonsult, Umeå
Avsedd för:
Läkare, tandläkare, sjuksköterskor, tandsköterskor, sjukgymnaster,
tandhygienister, receptionspersonal m fl personal i vården.
5 - 13/1 2017
Valparaiso, Chile
Tid:
Plats:
Kursen har två huvudteman:
(I) Att bedriva effektiv vård på en öppen marknad med bl a framtidsstrategi inom tandvård och
sjukvård blir allt viktigare för att kliniken skall överleva långsiktigt. Konkurrensen ökar allt mer och
fler och fler aktörer kommer in på marknaden. Syftet med kursen är att säkra lönsamheten och den
långsiktiga tillväxten inom vårdföretag genom att skapa ett service- och kvalitetskoncept som är
grundläggande för all framgångsrik tjänsteproduktion inom vårdsektorn.
Effektivitet kan definieras som i vilken grad insatta resurser omvandlas till måluppfyllelse.
Produktiviteten är ett av de mått som kan användas, men för att resultatet skall bli effektiv vård krävs
att aktiviteterna lär kopplade till hälso- och sjukvårdens övergripande mål. Det finns flera aspekter på
vad effektiv vård innebär, dels skall den vara till gagn för patienten, dels göra kliniken ekonomiskt
bärkraftig, men även vara bra för samhället som helhet. Ungefär hälften av hälso- och sjukvårdens
kostnader är personalkostnader. Det är alltså synnerligen viktigt att använda personalen och dess olika
kompetenser på bästa sätt för att uppnå en mer effektiv hälso- och sjukvård.
(II) Att sjukvård och tandvård skall kunna samarbeta effektivt när det gäller allvarliga tillstånd i
huvud/halsregionen. Odontologin och medicinen får, i takt med nya forskningsrön, allt flera
beröringspunkter varför det är väsentligt att tandvårdspersonal och sjukvårdspersonal blir medvetna om
hur de med ett genomtänkt samarbete kan få tillstånd en vård som bättre gagnar patienten.
Huvud/halsregionen är ett mycket speciellt område av kroppen där medicinen och odontologin möts
både när det gäller allmänmedicinska aspekter som kirurgi. Väsentligt är därför att såväl
sjukvårdspersonal som tandvårdspersonal är uppdaterade på hur deras vårdinsatser interagerar.
Preliminärt kurs- och resprogram
Tisdag 5/1: Skandinavien till Santiago
Avresa till Chile från Stockholm/Köpenhamn, med ankomst till Santiago nästa dag på eftermiddagen.
Onsdag 6/1: Ankomst till Santiago
Vid ankomsten till Santiago på förmiddagen sker transfer till vårt hotell för inkvartering.
KURS PÅ EFTERMIDDAGEN kl 16.00 – 18.00 (2 tim) TS, GM, SS
•
•
•
Presentation av kurs, kursgivare och kursdeltagare. Kursintroduktion
Förändrat sjukdomspanorama pga ökande global rörlighet
Att bedriva effektiv vård på en öppen marknad
kursresor16/KursproChile16
2
Torsdag 7/1 Santiago - Valparaiso
KURS PÅ FÖRMIDDAGEN: Kl 8.00 – 12.00 ( 4 tim)
•
Att välja strategi inför framtiden
•
Att se sig omkring och att gå framåt - omvärldsanalys och framtidsstrategi
•
Hur skapar vi affärsidén, ser vår vision och når våra mål?
På eftermiddagen sker transfer till Valparaiso/Vina del Mar samt inkvartering på Hotel Marina de Rey.
Hotell Marina de Rey, Ecuador 299, Viña del Mar, Quinta Región de Valparaíso, Chile
Telefon:+56 32 238 3000
Fredag 8/1 Valparaiso
KURS PÅ FÖRMIDDAGEN kl 8.00 – 12.00 (4 tim) GM
•
Framgångsrik tjänsteproduktion inom vården
•
Hur skapar man service och kvalitet?
•
Kaizen är ett verktyg för att skapa kvalitet, sakta ner och producera mer.
KURS PÅ EFTERMIDDAGEN kl 14.00 – 18.00 (4 tim) GM
•
•
•
•
Problemlösning: Se problem som möjligheter.
Lös problem istället för att leta syndabockar.
Följ upp och utvärdera.
Effektivisera genom att jaga tidstjuvar, göra rätt saker och ta kontroll över din tid.
Lördag 9/1 Valparaiso
KURS PÅ FÖRMIDDAGEN kl 8.00 – 12.00 (4 tim) GM
Fatta beslut som alla följer:
•
Skapa tydliga regler för hur man tar beslut.
•
Hur man får alla att följa fattade beslut.
Det viktiga arbetsplatsmötet:
•
Mötesordning.
•
Information, diskussion och beslutsfattande.
•
Hur man får alla att ta del av det som avhandlats på mötet – frivilligt
Söndag 10/1 Valparaiso
KURS PÅ FÖRMIDDAGEN kl 8.00 – 12.00 (4 tim) GM, TS, SS
Arbete med den egna kliniken:
•
Vår egen strategi inför framtiden
•
Klinikens omvärldsanalys
•
Vår vision och affärsidé
•
Grupparbeten
kursresor16/KursproChile16
3
Måndag 11/1 Valparaiso
KURS PÅ FÖRMIDDAGEN kl 8.00 – 12.00 (4 tim) SS
•
Samarbete mellan sjukvård och tandvård
•
Handläggning av olika patientgrupper
•
Handläggning av komplikationer
•
Vad kan sjukvården och tandvården om varandra
KURS PÅ EFTERMIDDAGEN: Kl 14.00 – 18.00 (4 tim) SS, TS
•
Samband allmänsjukdomar/sjukdomar i munhålan
•
Diabetes, hjärtkärlsjukdomar, parodontit
•
Epigenetik i ett medicinskt sammanhang
•
Avslutande sammanfattning
Tisdag 12/1 Valparaiso – Santiago - Skandinavien
Under dagen sker transfer till Santiagos flygplats för avresa till de olika destinationerna i Skandinavien.
Onsdag 13/1 Ankomst till Skandinavien
Ankomst till Köpenhamn repektive Stockholm under dagen. Tack för denna gång!
kursresor16/KursproChile16
4
PRISER OCH RESFAKTA
KURSAVGIFT: 11.500 kr
PRIS: ca 35.990 kr.
I PRISET INGÅR:
*
*
*
*
*
*
Flyg i ekonomiklass Stockholm – Santiago del Chile tor
Hotell med del i dubbelrum, med frukostpension
Alla transporter och transfers beskrivna i programmet
Sightseeing i Santiago
Välkomstmiddag
Svensktalande reseledning
I PRISET INGÅR INTE:
*
•
Dricks och drycker
Enkelrumstillägg: 12.500 kr
Resevillkor
Priser och resdagar är baserade på flyg- och hotelltariffer, valutakurser och tidtabeller gällande i november 2015. Alla
uppgifter lämnas med reservation för ändringar efter detta datum. Allt flyg sker i ekonomiklass. Vi förbehåller oss
rätten att ändra hotell till andra likvärdiga om det skulle vara nödvändigt. Resplanen kan också komma att ändras
p.g.a. faktorer utanför vår kontroll. Researrangören frånsäger sig allt ansvar för eventuella tidtabelländringar för
flygen eller händelser av force majeure-karaktär. Resornas pris är baserat på att minst 40 personer deltar.
Allmänna resevillkor
För dessa resor gäller de allmänna resevillkor som antagits 1975-06-16 av Svenska Resebranschens Förening och
Researrangörsföreningen i Skandinavien efter överläggningar med KO.
Särskilda Resevillkor
Avbeställning ska ske skriftligt. Expeditionsavgiften vid avbeställning är 2.000 kr samt ev kostnader som debiteras
för avbokning av flyg, hotell mm. Vid avbeställning senare än 60 dagar före avresan äger researrangören rätt att
tillgodoräkna sig hela resans pris. Ändringar utöver det givna researrangemanget kan i allmänhet inte göras
eftersom detta är en gruppbokning.
Avbeställningsskydd när det gäller privatresor ingår ibland i hemförsäkringen. För tjänsteresor har de flesta
försäkringsbolag tjänstereseförsäkring med avbeställningsskydd. För anställda inom Praktikertjänst finns en
tjänstereseförsäkring. Kontakta ditt försäkringsbolag angående detta, alternativt kontakta erv.se (fd Europeiska).
Detta är en tjänsteresa och då gäller inte den vanliga hemförsäkringen. För medlemmar i Praktikertjänst har en
tjänstereseförsäkring genom företaget och vårdpersonal som inte är anslutna till Praktikertjänst bör kontrollera sitt
försäkringsskydd vid tjänsteresor. För ledsagare gäller dock den vanliga reseförsäkringen som ofta ingår i
hemförsäkringen eller villaförsäkringen. Detsamma gäller vid det privata tilläggsarrangemanget, då gäller den vanliga
hemförsäkringen. Kontrollera om avbeställningsskydd ingår i din reseförsäkring. Kontakta ditt försäkringsbolag
angående detta, alternativt teckna reseskydd via försäkringsaktiebolagt erv.se
Curomed Utbildning, Håkmark 213, 905 91 UMEÅ, tel 090-38375
[email protected] , www.curomed.se
kursresor16/KursproChile16
5