2015 april - Sofie - Västerbottens museum

April 2015
v år e n 2013
SYSTEM FÖR SAMLINGSHANTERING utvecklat av Västerbottens museum
Utbildningsdag 28 maj!
Den 28 maj erbjuder vi en utbildningsdag i Sofie 8. Utbildningen riktar sig först och
främst till de som migrerat till Sofie 8. Utbildningen sker på Broby Gård som ligger norr
om Stockholm, ett par kilometer från Arlanda flygplats. Sista anmälningsdag är den 21
maj. Mer info om utbildningen och hur du anmäler dig finns på sofie.vbm.se
Vi kommer att anordna fler utbildningstillfällen under hösten. Mer information om dessa
kommer efter sommaren. Vill du vara värd för en av våra utbildningar så hör gärna av
dig till oss!
Migrering till Sofie 8 –
för full fart!
Vi har nu ett 20-tal kunder i Sofie 8, och
fler är på gång. Både gamla och nya Sofieanvändare finns bland dessa.
En uppgraderingskostnad från Sofie 7.4
till Sofie 8 kommer att införas framöver.
Om ni önskar migrera kontakta vår
support AnnaKarin Wennström.
Support
Alla som ska migrera till Sofie 8 bör gå igenom sin databas i Sofie 7 innan migreringen. Vi har samlat det ni behöver veta på
vår webbplats.
(Genväg: http://goo.gl/94cJW5)
Har du frågor och funderingar, kontakta
vår support AnnaKarin Wennström. Kom
ihåg att alla supportärenden ska skickas
till: [email protected]
Nya funktioner i Sofie 8
Läs mer om nya Sofie på vår webbplats:
sofie.vbm.se.
Vi jobbar just nu med att införa funktioner
för utskrift och för att smidigt kopiera ett
befintligt objekt till ett nytt. Vi räknar med
att dessa blir tillgängliga för er alla innan
sommaren.
Sofie-gänget,
genom Veronica, önskar en varm
och härlig vår!