Ladda ner som PDF

Bioenergi i kraftvärmeverk
Bild 3
Edvin Eklund, EE1b El- och Energiprogrammet,
Kaplanskolan, Skellefteå.
Innehållsförteckning.
Kort Historik
Hur utvinner man energi från den här
energikällan?
Energiomvandlingar?
Hur miljövänlig är den här
energikällan?
Användning?
Har denna energikälla någon framtid?
Bioenergi i Kraftvärmeverk
Kort Historik om Bioenergi
Bioenergi är en energi form som består av
något som har just levt (bio = liv).
Bioenergi kan t.ex. vara pellets. Enligt
Novator så har den här energikällan existerat
rätt så länge men den var inte så avancerad
som den är nu idag, man kom på det vid 1400talet men det var vid slutet av 1970 och
början av 1980-talet man kom på här i Sverige
en bra teknik som gav både bra miljö och
verkningsgrad
Bilden till höger är en kakelugn som användes
på 1400-talet, man fick bara värme då.
Bild 1.
Hur Utvinner Man Man Energi Från
Den Här Källan?
Jämtkraft säger att när man ska skapa
värmekraft så kan man använda sig av
pellets, vilket är bioenergi. För att
kunna få tag i pellets så behöver man
kapa ner träd vilket vi har väldigt
gott om. Vi tar allt möjligt från
dessa träd, kvistar, bark OSV. när vi
har gjort pellets ut av all trä som vi
har skaffat så kommer det att skickas
till ett kraftvärmeverk där det slängs
in massor av pellets in till en stor
ugn.
När det eldas så kommer det att värma
massor av vatten ovan på ugnen som
skapar ånga, när det bildas ånga så
åker den upp, när den åker upp så gör
det så att en stor turbin börjar
snurra som leder till en generator som
sedan skapar el. men det skapas inte
bara el utan det skapas också värme,
det är därför det kallas för
KraftVärmeVerk.
Om du skulle vela veta mer om det här så finns
det i källförteckningen på sista sidan i denna
bok.
Foto: Per Fornling
Bild 2
Vad Är Det För Energiomvandlingar Som
Sker?
När man eldar dessa biopellets (som är
kemisk energi) i ugnen så skapas det
värmeenergi som leder till vattnet
ovanför ugnen som blir från
lägesenergi till rörelseenergi, när
det blir rörelseenergi i vattnet så
bildas det ånga som åker upp i
turbinen som sen börjar snurra och
börjar skapa elektriskenergi i
generatorn.
Hur miljövänlig är denna
energikälla?
Enligt Skellefteåkraft så är bioenergi
väldigt bra för miljön för att den
släpper inte lika mycket koldioxid som
fossila bränslen och det finns mycket
gott om det här i Sverige eftersom vi
har väldigt gott om skog samt så kan
vi bara plantera om den. Transporten
är inte så dyr här i Sverige för att
vi har väldigt mycket skog så vi
behöver inte transportera så långt,
men vi exporterar även lite grann till
grannländerna så det kan göra så att
det släpps ut lite grann.
Användning?
Det är det här som används väldigt
mycket här i Sverige, vi använder
den mest här uppe i norra Sverige
eftersom det finns mycket mer skog
här än i södra Sverige där det
finns mest bostäder OSV. Det
planteras också väldigt mycket
träd så vi kan bara fortsätta kapa
ner träd utan att oroa oss om att
det ta slut.
Har energikällan någon framtid?
Enligt Tekniska Museet så har den här
energikällan en väldigt bra framtid,
men i t.ex. Kina, USA och andra länder
som inte har så mycket skog vid vissa
områden så det kommer inte riktigt
vara för alla men vi kommer nog även
här uppe i Scandinavien exportera
biopellets till ställen där det inte
finns lika mycket skog som här
Källförteckning.
Bild 1: http://www.jamtkraft.se/omjamtkraft/var-fornybaraproduktion/bioenergi/kraftvarme/e/vadar-kraftvarme/
Hur man utvinner energi?:
http://www.jamtkraft.se/omjamtkraft/var-fornybaraproduktion/bioenergi/kraftvarme/e/vadar-kraftvarme/
Bild 2:
http://www.tekniskamuseet.se/1/838.htm
l
Kort historik:
http://www.novator.se/bioenergy/wood/A
Energiomvandlingar?:
http://www.tekniskamuseet.se/1/838.htm
l
Hur miljövänlig är denna energikälla?:
http://www1.skekraft.se/default.aspx?d
i=4927
Användning?:
http://www.tekniskamuseet.se/1/838.htm
l
Har den här enegikällan någon
framtid?:
http://www.tekniskamuseet.se/1/838.htm
l
Bild 3:
http://www.hglbransle.se/HGLBr%C3%A4ns
letj%C3%A4nst/Pellets.aspx