Mest energi för pengarna.

Produkt
Mest energi för pengarna.
Trots hård konkurrens är pellets fortfarande
det smartaste alternativet för uppvärmning.
Förutom den låga kostnaden är pellets
samtidigt ett miljösmart val.
Årsförbrukning
Årskostnad
Prisskillnad
jämfört
med pellets
Pellets 16 kg
45 kr
6 pallar
13 770 kr
+ 0 kr
Loggs 16 kg
54 kr
5 pallar
17 325 kr
+ 3 555 kr
Ved 47 liter
70 kr/säck
364 säckar
21 732 kr
+ 7 962 kr
Olja 7,7 liter
97 kr
2 400 liter
30 216 kr
+ 16 446 kr
20 000 kWh
26 600 kr
+ 12 830 kr
Här ser du en kostnadsjämförelse mot
andra energislag, som är baserad på en
normal årsförbrukning för enfamiljsvilla.*
* Egen utförd prisjämförelse den 1 december 2013.
El 77 kWh
102 kr
Koldioxidneutralt bränsle.
Lokalproducerat.
Våra pellets och loggs består av trä som
ingår i det naturliga kretsloppet. Eldar du
med trä tillförs inte någon ny koldioxid till
atmosfären. Samma mängd koldioxid frigörs
oavsett om trädet eldas upp eller förmultnar
i naturen. Det innebär att pellets och loggs
är koldioxidneutrala. De tar tillvara på befintlig
energi utan att riskera kommande genera­
tioners behov.
Vi tillverkar våra pellets i södra och mellersta
Sverige. Det skapar arbetstillfällen för de
som bor i vår omgivning, förkortar transport­
sträckorna och håller miljöbelastningen på en
låg nivå. Dessutom hjälper vi Sverige med att
vara energimässigt självförsörjande istället
för att importera fossila bränslen.
Inga försurande rökgaser
och låg askhalt.
Fossila bränslen som kol, olja och gas är
den stora boven bakom växthuseffekten
och försur­ningen som just nu hotar många
känsliga miljöer. Eldar du med pellets uppstår
inga försurande rökgaser som är negativa för
miljön. Försurande rökgaser kan även orsaka
korrosionsproblem på din panna och skorsten.
Om Lantmännen
Agroenergi.
Vi tillverkar och säljer pellets, loggs, briketter
och pulver för uppvärmning. Produkterna
pellets och loggs säljs via cirka 200 åter­
försäljare runt om i Sverige. Du hittar dem
på www.agroenergi.se
Bäst i klassen.