Intresseanmälan lärlingsutbildning

Intresseanmälan lärlingsutbildning
1: Personuppgifter
Personnummer
Efternamn
Förnamn
Gatuadress
Postnummer och ort
Telefon hem
Mobiltelefon
E-mailadress, texta tydligt
Folkbokföringsadress, om annan än ovan
Jag har redan en etablerad företagskontakt
Jag
har ingen etablerad företagskontakt men
önskar en lärlingsplats inom följande
område/branch/yrke
3:
Jag kommer att söka studiemedel (CSN)
4: Min
Företag, namn och telefonnummer
Ange yrke:
Ja bakgrund
Jag är född
i Sverige
utanför Sverige men inom Europa
Min tidigare utbildning
Grundskola eller motsvarande
utanför Europa
Folkhögskola
Gymnasium, högst 2 år. Ange: _______________________
Gymnasium, längre än 2 år. Ange: _______________
Vuxenutbildning. Ange: ____________________________
Högskola. Ange: ______________________________
Utländsk utbildning. Ange land: ____________ År: ______
SFI. Ange nivå: _______________________________
5: Min
nuvarande sysselsättning
Heltidsanställd
Deltidsanställd
Egen företagare
Arbetssökande
Studerande inom
vuxenutbildning
Annat. Exempelvis sjukskriven, föräldraledig mm.
Ange: _______________________________________________
För att din ansökan ska behandlas måste du bifoga
Betyg från tidigare utbildningar
Personligt brev (sid 2) och arbets/anställningsintyg om du söker
yrkesutbildning. Se vad som gäller för respektive utbildning.
Sid 1
Vänd..
www.vuxenutbildning.org
2014-11-04
6: Personligt
brev. Motivera varför du söker lärlingsutbildning
8: Underskriften
Datum
intygar att alla uppgifter är korrekta
Underskrift
Vi tar kontakt med dig så snart vi fått din intresseanmälan!
Lämnas/skickas till:
Komvux
Besöksadress:
Navigator (vid sjukhuset)
Lasarettsvägen 19, Sundsvall
Postadress
Sundsvalls kommun
Vuxenutbildningen Sundsvall-Timrå
851 85 SUNDSVALL
Anteckningar av Vuxenutbildning Sundsvall-Timrå
Sid 2
Sid 2
www.vuxenutbildning.org
2014-11-04