Välkommen in! - Jul i gemenskap

Jul i Gemenskap
Julafton, Juldagen och Annandag jul i
Immanuelskyrkan, Kungstensgatan 17, kl 17-21
Vi vill välkomna till en helg i gemenskap! Här ryms alla som lever i
hemlöshet, ensamhet och som söker ett alternativt julfirande.
Vi bjuder på julmat, underhållning och lekar.
Välkommen in!
Mer information?
Kontakta någon av arrangörerna eller besök juligemenskap.se.
Arrangörer: Immanuelskyrkan, Ny Gemenskap, Frälsningsarmén, Stockholms Stadsmission,
Hela Människan, Korskyrkan, St Matteus församling, St Johannes församling,
Engelbrekts församling, Norrmalmskyrkan, Sociala Missionen, Filadelfiakyrkan,
Volontärbyrån, Adolf Fredriks församling och Gustav Vasa församling
Ge ett bidrag?
Bidraget
sätts in på PG
05 33-1, Ny
gemenskap
Ge ett bidrag? Bidraget
sätts in
på PG 90 05 33-1,
Ny 90
Gemenskap.
Märk
inbetalningen med ”JIG”.
Vill
till? Besök
Besök volontarbyran.org
volontarbyran.orgför
förmer
merinformation.
information.
Vill du
du hjälpa
hjälpa till?