System 4000

System 4000
ICAs egna serie för ljusslingor för utomhusbruk gör
det möjligt att koppla ihop upp till 4000 ljuspunkter.
Startset
Kopplingsschema_Ljusslingor_2015_REKXAJ1134.indd 1
Förlängningskabel och/
eller förgreningskoppling
Ljusslingor
Går att koppla en eller flera ljusslingor till samma startset.
Dock max. 4000 LED.
9/11/15 2:55 PM