Student 2015

Studentinformation 2015
Kontakt
Gymnasieskolan Knut Hahn………………………………0457-61 89 60
[email protected]
www.knuthahn.se
Naturbruksgymnasiet……………………………………….0457-61 74 40
[email protected]
Vid frågor om studentkortegen
Vaktmästare
Cary Åkerström………………………………………………..0709-70 86 15
Tony Kelc………………………………………………………….0733-17 03 85
Avslutningsaktiviteter - Student 2015
Föräldramöte
19 maj kl. 18.00
Föräldramöte med information om aktiviteterna kring
avslutningsveckan.
Dansträning, vett och etikett mm
Torsdag 4 juni kl. 8.10-11.00
Gemensam dansträning för elever på Knut Hahn, lektion
i vett och etikett inför balen samt information om
lådbilsbygget och lådbilstävlingen.
Skåpstömning
Måndag 8 juni
Mentorer medverkar. Skolledningen förbehåller sig
rätten att öppna skåp som inte är tömda den 11 juni.
Studentbal
Tisdag 9 juni
Parvis uppställning kl. 17.30. Dessförinnan finns
möjlighet till mingel och fotografering.
Fanfar och avmarsch till Brunnshotellet kl. 17.45
där välkomstdrink serveras.
Lådbilsbygge
Onsdag 10 juni
Samling kl. 09.00 vid industrilokalerna på Knut Hahn.
Mentorer eller annan personal från varje program
medverkar och ansvarar.
Lådbilsrally
Torsdag 11 juni
Avmarsch från skolan kl. 11.30 till Brunnsvallen.
Lådbilsrally startar kl. 12.00.
Studentdagen
Fredag 12 juni
Fotografering sker klassvis för
eleverna på Knut Hahn mellan kl. 9.15-10.30. Exakta
fotograferingstider för varje klass kommer.
Eleverna från Naturbruksgymnasiet fotograferas
kl. 11.30 på Knut Hahn. Vid bra väder sker fotografering
utomhus vid Gymnasieskolan Knut Hahns entré. Vid
dåligt väder samling inne i entréhallen.
Samling i mentorssalar efter varje klassfotografering.
Studentlunch kl. 11.15.
Kortege med avmarsch från skolan kl. 12.30.
Avslutning i kyrkan kl. 13.00-13.45.
Uppställning klassvis vid Munktrappan kl. 13.50.
UTSPARK kl. 14.00-14.30
Under uppställning inför
utspringet mot torget
annonseras klassen ut.
Klassen utbringar klassens
hurrarop. Vid Munktrappans
slut stannar studenterna till.
Utspring max 2 min/grupp.
Nästa klass ställer upp sig och
ovanstående procedur
upprepar sig.
Kungsgatan
Strandgatan
Kun
Tte
= Lyktstolpar på torget. Nummer 1 börjar att springa
ut därefter 2, 3, 4 osv.
Programförkortningar: BF Barn- och Fritid, EK Ekonomi,
EE El, ES Estetiska, HA Handels- och Admin, HV Hantverk,
IN Industri, NA Natur, NP Naturbruk, SA Samhäll, TE
Teknik.
Studentkortege i Ronneby centrum
Fredag 12 juni kl. 14.40
Parkeringen vid Via Venetto stängs av kl. 9.00 och det
går bra att komma dit med kortegefordonen.
Kortegen utgår från parkeringen vid Via Venetto över järnvägen i riktning Strandgatan – Nygatan –
Kungsgatan – rondellen vid Stadshuset - Strandgatan.
Kör samma varv en gång till.
Vid andra varvets slut kör kortegen Söderbro –
Blasius Königsgatan – till Gymnasieskolan Knut
Hahn/Sporthallen.
Trafikregler iakttas! Max hastighet 20km/h.