Läs mer i vårt nyhetsbrev - Saltängens Mekaniska Verkstad AB

SAMMANSVETSAT
Nyhetsbrev från Saltängen
Februari 2015
Effektivt överhettarbyte för Fiskeby
och ny kraft på ekonomisidan.
Kartongpappersbruket Fiskeby i Norrköping genomförde kring
årsskiftet ett planerat underhållsstopp för att bland annat byta ut två
av överhettarna i fastbränslepannan. Saltängen fick förtroendet att
genomföra det kvalificerade och tidspressade uppdraget.
Fiskeby är ett av Europas mest miljövänliga bruk för
produktion av returfiberbaserad förpackningskartong.
Fastbränslepannan invigdes 2010 och har två viktiga
uppgifter. Dels producerar den ånga som används
för att torka kartongen, dels genererar den el för
produktionen. I pannan finns fyra överhettare, varav
två behövde bytas ut på grund av slitage. Saltängen
vann uppdraget och genomförde bytet som planerat
under två veckor kring årsskiftet.
– I början av januari, efter en lyckad installation, var
pannan klar att tas i drift igen. De nya överhettarna
innehåller 56 slingor med 3 kilometer rör vardera,
och livslängden väntas öka till sju år tack vare bättre
material än tidigare, berättar Saltängens platschef
Göran Jonsson.
Saltängen Solutions är ett unikt helhetskoncept.
– Uppdraget för Fiskeby är ett utmärkt exempel på
hur vi kan hjälpa våra kunder med i princip allt som
rör en panna – från renovering och nytillverkning
av delar till service- och reparationsåtgärder samt
löpande underhåll, fortsätter Göran. Vi kallar vårt
helhetskoncept för Saltängen Solutions och vi har
genomfört liknande uppdrag för kunder som till
exempel Arvika kommun och Tekniska Verken i
Linköping.
Kort om Saltängen:
Saltängen är en flexibel
och komplett industripartner
som anlitas av ledande
energiproducenter, processindustrier och verkstadsföretag
i Sverige. Saltängen-gruppen
utgörs av Saltängens Mekaniska
Verkstad, Saltängen KRS samt
Saltängen Industri. Tillsammans
erbjuder vi ett komplett
tjänsteutbud samt kundanpassade
helhetslösningar, Saltängen
Solutions, som bygger på följande
områden:
• Industriservice
• Rör & pumpar
• Pannor & kraftblock
• Projektpartner & tillverkning
• Renovering & reparationer
Tack vare stora resurser i
form av kompetent personal,
hög servicenivå och stora
verkstäder, liksom en kraftfull
kombination av tillgänglighet,
kvalitet och säkerhet, bidrar vi till
störningsfria och kostnadseffektiva
produktionsprocesser hos våra
kunder. Dygnet runt, året runt.
Välkommen Magnus Pettersson, vår nye
ekonomichef!
Saltängen har expanderat och utvecklats snabbt det
senaste året. Därför är det med stor glädje vi hälsar
vår nye ekonomichef Magnus Pettersson välkommen.
Han kommer närmast från Coor i Finspång, och blir
ett starkt tillskott i vår strävan att bli effektivare internt
och ge ännu bättre service till dig som kund.
Vi på Saltängen önskar dig en riktigt bra och
produktiv vår!
PS. RING 011-36 11 40 FÖR AKUT HJÄLP
Vi finns alltid redo för att hjälpa dig. Oavsett tidpunkt, oavsett veckodag, oavsett
årstid. Vår ambition är att ge dig branschens bästa service och tillgänglighet,
24/7/365.
NORRKÖPING STOCKHOLM ÖREBRO
HUVUDKONTOR & KONTAKT:
Saltängens Mekaniska
Verkstad AB
Järngatan 25, 602 23 Norrköping
Tel växel: 011-36 11 40
E-post: [email protected]
www.smvab.se
DYGNET-RUNT JOUR!
011-36 11 40