April – Maj 2015 - Västerportkyrkan i Kalmar

Porten
Västerportkyrkans programblad
Skivomslag Autur Eriksson 70 tal
April – Maj 2015
Pastor/Församlingsföreståndare
BoppePerhamn
Ledig: Måndag och tisdag
Exp:
Strömgatan 4
Tel:
0480 - 185 66
Mob: 070-5 34 22 54
Expeditionstid:Fredagar kl. 10 - 12
[email protected]
Församlingens ordförande
Junita Karlsson
Tel:
070-376 82 20
[email protected]
Församlingens kassör
Bruno Hermansson
Tel:0480 - 266 27
[email protected]
Adresser
Västerportkyrkan
Strömgatan 4,
392 32 KalmarTel:0480 – 185 66
Berga Ungdomsgård
Solvägen 16 B393 51 Kalmar
Program April
PÅSKENS GUDSTJÄNSTER
2 Tor 18.00 Getsemanestund med
nattvard. Perhamn.
3 Fre 10.00 Långfredagen
”Inför korset.” Lager. Perhamn.
5 Sön 10.00 Påskdagen
Gudstjänst. ”Kristus är uppstånden”.
Boppe Perhamn. Västerportkören.
Kyrkkaffe.
8 Ons 18.00-19.30 Bibelsamtal
”Uppståndelse och liv.” Enkelt fika.
9 Tor 08.30 och 18.30 Ekumenisk
bönesamling.
12 Sön 18.00 Cafégudstjänst
Gospelkören ” Grace”
Förlösa församling. Perhamn.
Bankgiro 55 58 – 36 37
VKU-bankgiro 412 - 2065
19 Sön 10.00 Gudstjänst. Våroffer
till församlingen. Magnus Lager.
Sång av Septetten. Kyrkkaffe.
Hemsida:www.vasterportkyrkan.se
Porten: Ansvarig utgivare
Junita Karlsson
[email protected]
22 Ons 18.00 - 19.30 Bibelsamtal.
Enkelt fika.
23 14.00 Sångstund på
Norrlidshemmet.
26 Sön 18.00 Cafégudstjänst med
Badrumskören. Boppe
Perhamn. Fika innan samlingen.
Program Maj
3 Sön 10.00 Gudstjänst med
nattvard. Boppe Perhamn.
Offer till Equmeniakyrkans och
EFK:s Mission i Sverige.
6 Ons 18.00 - 19.30 Bibelsamtal.
7 Tor 08.30 och 18.30 Ekumenisk
bönesamling.
10 Sön 18.00 Cafégudstjänst.
Boppe Perhamn.
17 Sön 10.00 Gudstjänst.
20 Ons 18.00 – 19.30 Bibelsamtal.
Enkelt fika.
24 Sön 18.00 Cafégudstjänst.
Boppe Perhamn.
31 Sön 10.00 Gudstjänst. Magnus
Lager. Sång av Familjen Bjärneroth.
RPG och
kyrkornas
dagledigträffar i Kalmar.
April
7 Tis 14.00 Lorensbergskyrkan.
”Lika/unika.” Möten med människor.
Bruno Helgesson.
14 Tis 14.00 Västerportkyrkan.
Släktforska och möt nya vänner…
med Gerd Wickléus.
21 Tis 14.00 Vasakyrkan.
”Under öppen himmel” Birger
Borgemo och medarbetare från
missionsbåten Shalom inför
sommaren.
28 Tis 14.00 Lorensbergskyrkan.
"Ur morfars bok.” Tomas Arvidsson
kåserar.
Maj
5 Tis 14.00 Västerportkyrkan.
”Lustfylld träning är en god
investering.” Vardagslyx och
kroppsliga minnen med Gun-Britt
Limseth från Malkars träningscenter
Reservation för ev. ändringar.
Jesus för världen givit sitt liv,
öppnade ögon, Herre, mig giv!
Mig att förlossa offrar han sig,
då han på korset dör och för mig.
Psalmer o Sånger nr 45
12 Tis 14.00 Vasakyrkan.
”Livet som gavs mig.” Glimtar från
ett långt liv i samtal med B.Lambert.
19 Tis 14.00 Lorensbergskyrkan.
”Friska fläktar.” Gamla Läsarsånger
Lennart Nilsson och Ingemar
Gustavsson.
26 maj Vårutfärd.
Västerportkyrkan, Strömgatan 4, 392 32 Kalmar.
www.vasterportkyrkan.se
Vi vill tala om att…
…alla
våra
gudstjänster
och
samlingar är till för alla som vill
vara
med.
Välkommen
till
Västerportkyrkan!
…vår pastor står till er tjänst. Har ni
särskilda böneämnen eller andra
behov, ta kontakt med Boppe/
Magnus! Eller skriv in dina böneämnen på hemsidan.
…du som är student i Kalmar, hör
gärna av dig till vår pastor Boppe!
...du som vill vara med i scout: ring
Sven-Åke Svensson 070-608 65 21.
…Fotoutställning från mitten på
mars till den 14 maj innehåller foton
av fotograf Nils Elgqvist, Nybro.
Öppet varje vardag 11-14.00 och i
samband med gudstjänster.
Soppköket Porten
Arbetsgivarringen ansvarar för
Soppköket Porten i kyrkan.
Öppet varje dag månd - fred
11 - 14.00. Välkomna!
Kalmar Ekumeniska råd inbjuder till
en gemensam manifestation denna
dag. Stor mässa med Bengt
Johansson,
tillsammans
med
gemensamma körer från Förlösa
församling, inleder i Domkyrkan.
Fortsättning på Larmtorget med
Ekum. Gospelkör mm.
Detaljerat program kommer snart.
...Magnus Lager, pastor, arbetar
hos oss i Västerportkyrkan under
våren fram till den 6 juni. Du kan nå
honom på 070-523 84 14 eller
[email protected]
Västerportkyrkan önskar er
alla en välsignelserik
påskhögtid!