LÄRLINGSUTBILDNING Inom Särskild utbildning för vuxna

2015-11-04
LÄRLINGSUTBILDNING
Inom Särskild utbildning för vuxna
Fastighet
Lärlingsutbildning inom särskild utbildning för vuxna är en grundläggande
yrkesutbildning. Den ger dig möjlighet att få ökad arbetslivserfarenhet ute på
arbetsplats och lära dig mer om fastighetsskötsel av en handledare.
Allmänt








Yrkeskurser inom Särskild utbildning för vuxna.
Övervägande del av utbildningen sker på en arbetsplats.
Betyg ges i respektive kurs i samråd mellan lärare och handledare.
Heltidsstudier 45 veckor.
Startdatum 20160823 (prel)
Tre dagar på lärlingsplats, 2 dagar skolarbete
Under förutsättning att avtal kan skrivas med företag.
Bifoga betyg, samt CV och ett personligt brev med ansökan.
Kurser som ingår i utbildningen
Kursnamn
Service och bemötande 1
Service och bemötande 2
Fastighetsskötsel
Lokalvård 1
Naturbruksteknik
Hantverksteknik 2
Trafikantkunskap
Gymnasiepoäng
100
100
200
100
100
200
100
Totalt 900 gymnasiepoäng
Kontaktpersoner
Milton Hägglund, lärare på Fridhemsgymnasiet. Telefon 090-16 55 06.
E-post: [email protected]
Elisabeth Göransson, Studie- och yrkesvägledare på VIVA vägledning.
Telefon 090- 16 11 58. E-post: [email protected]
Malin Hernqvist, Rektor för Lärling inom Särskild utbildning för vuxna, Umeå kommun.
Telefon: 090-16 24 87. E-post: [email protected]
www.umea.se/vux