10 Attest 2015 - Trelleborgs kommun

Attestförteckning
Reviderad 141219/Agneta Sjölund
Nämnd: KOMMUNSTYRELSEN
Gäller fr. o. m. 2015‐01‐01
Besluts‐ och behörighetsattestant: Första namnet är alltid ordinarie och övriga namn ersättare. Ersättare attesterar endast vid ordinarie attestants frånvaro.
OBS! Samtliga siffror i koddelarna måste skrivas ut!
Kod
Ansvar
Namn
Kod
Verksamhet
Namn
Behörighetsattestant/ersättare
Tidigare attestant
att ta bort
Jonas Rosenkvist/
Agneta Sjölund
Katarina Billgren/
Monica Sjölin/
Behrema Okanovic
Jonny Sjöstedt
Janet Novén
Liljeberg
1000 Kommundirektör
13040
13060
13070
21500
21550
21560
22010
22020
27000
30001
31501
48000
51000
57510
60010
61010
92100
92700
1300 Personalchef
92100 Kommungemensam administration
92110 Central personalverksamhet
Magnus Dahlberg/
Lena Nilsson
Katarina Billgren/
Monica Sjölin/
Behrema Okanovic
Janet Novén
Liljeberg
92100 Kommungemensam administration
Lena Nilsson /
Magnus Dahlberg
Katarina Billgren/
Monica Sjölin/
Behrema Okanovic
Janet Novén
Liljeberg
1310 Lönechef
Borgerliga förrättningar
Medlemsavgifter
Kommunala belöningar
Gem adm fastighetsförv.
Gem adm samhällsbyggn.förv.
Fys plan o mät tekn. verksamh.
Näringslivsutveckling
Samhällsutveckling
Adm, kansli räddningstjänsten
Gem adm fritidsförv.
Allmän kultur
Administration bildningsförv.
Administration VOMS
Ekonomiskt bistånd
Flyktingmottagande
Arbetsmarknadsåtgärder
Kommungemensam administration
Gem adm tekniska förv.
Beslutsattestant/ersättare
1320 Personalenhetschef Soc
1330 Personalenhetschef Bildning
1400 Ekonomichef
92100 Kommungemensam administration
92100 Kommungemensam administration
92100 Kommungemensam administration
Urban Funck /
Magnus Dahlberg /
Lena Nilsson
Katarina Billgren/
Monica Sjölin/
Behrema Okanovic
Janet Novén
Liljeberg
Helen Svensson /
Magnus Dahlberg /
Lena Nilsson
Katarina Billgren/
Monica Sjölin/
Behrema Okanovic
Janet Novén
Liljeberg
Agneta Sjölund /
Raymond Lützhöft
Katarina Billgren/
Monica Sjölin/
Behrema Okanovic
Janet Novén
Liljeberg
1410 Redovisningschef
92100 Kommungemensam administration
Agneta Sjölund /
Raymond Lützhöft
Redovisningschef
Katarina Billgren/
Monica Sjölin/
Behrema Okanovic
Oscar Nilsson
Janet Novén
Liljeberg
1500 Strategichef
22020
23010
26350
92100
Charlotte Rosenlund‐Sjövall /
Jonas Rosenkvist
Katarina Billgren/
Monica Sjölin/
Behrema Okanovic
Janet Novén
Liljeberg
Ingrid Wall /
Charlotte Rosenlund‐Sjövall
Katarina Billgren/
Monica Sjölin/
Behrema Okanovic
Janet Novén
Liljeberg
92100 Kommungemensam administration
92130 Televäxel och reception
Mikael Jung /
Charlotte Rosenlund‐Sjövall
Katarina Billgren/
Monica Sjölin/
Behrema Okanovic
Janet Novén
Liljeberg
10000
10010
11010
11020
21560
22010
22020
83210
Jonas Rosenkvist/
Agneta Sjölund
Katarina Billgren/
Monica Sjölin/
Behrema Okanovic
Jonny Sjöstedt
Janet Novén
Liljeberg
1520 Kommunikationschef
1530 Kundtjänstchef
1600 Kommunledningskontorschef
Samhällsutveckling
Turism
Folkhälsa
Kommungemensam administration
92100 Kommungemensam administration
Kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen
Partistöd
Info/utbildning, politiker
Fys plan o mät tekn. verksamh
Näringslivsutveckling
Samhällsutveckling
Kollektivtrafik
92100 Kommungemensam administration
92160 Arkiv
92190 Gemensamma försäkringar
1700 Räddningschef
9000 Finansiering
27000
27001
27010
27020
27030
27040
27041
27042
27043
27050
27051
27052
27060
27510
27550
Adm, Kansli, Räddningstj.
It‐adm, Räddningstj.
Fastighet, Räddningstj.
Fordon/verkstad, Räddningstj.
Utbildning, Räddningstj.
Operativ verksamhet
Operativ styrka heltid
Förebyggande brandskydd
Övningsfältet
Deltid Trelleborg
Deltid Anderslöv
Deltid Klagstorp
Sotning
Krisberedskap
Riskhantering
99000 Finansiering
99001 Finans KS oförutsedda
99002 Finans Budgetmarignal
Kent Naterman /
Carl‐Henrik Holmgren
Eva Ekander/
David Jutendahl/
Katarina Billgren/
Monica Sjölin
Agneta Sjölund/
Raymond Lützhöft /
Redovisningschef
Katarina Billgren /
Monica Sjölin/
Behrema Okonovic
Carl‐Henrik
Holmgren
Oscar Nilsson
Janet Novén
Liljeberg
Kommunen som helhet
Samtliga
Samtliga
Samtliga
Utbetalningar av löner, arvoden och pensioner Lena Nilsson/
samt övriga ersättningar som utbetalas genom Magnus Dahlberg
lönerutin.
Arne Ekelund/
Lena Jacobsson/
Ann‐Louise Nyberg
Samtliga
Balanskonto
Katarina Billgren/
Agneta Sjölund/
Oscar Nilsson
Samtliga
Samtliga
Leasingfakturor som administreras av KLF,
baserade på ramavtal för finansiell leasing
Konto 1250‐1259 Finansiell leasing, bilar
Konto 2371 Långfristig leasingskuld
Konto 2441 Kortfris del av leasingskuld
Konto 7971 Avskrivning leasingavtal
Konto 8522 Räntedel på leasingskuld
Konto 1668 Försäkringsskador
Raymond Lützhöft
Redovisningschef
Monica Sjölin/
Behrema Okanovic
Janet Novén
Liljeberg
Agneta Sjölund/
Raymond Lützhöft
Redovisningschef
Katarina Billgren/
Monica Sjölin/
Behrema Okanovic
Oscar Nilsson
Janet Novén
Liljeberg
Jonas Rosenkvist/
Agneta Sjölund
Katarina Billgren/
Monica Sjölin/
Behrema Okanovic
Jonny Sjöstedt
Janet Novén
Liljeberg
Dessutom ges Kommundirektören rätt att som ersättare attestera på samtliga ovanstående kodsträngar.