Sommarverksamhet på Hästens 11/6-18/8 2015

För elever i fritidshem och fritidsklubb
Sommarverksamhet på Hästens 11/6-18/8 2015
När
Vilka
Var
Öppettider
Vad
V.24 (11-12/6) Fk- åk 1
Åk 2-5
Längan avd B
Längan avd A
6.30- 17.30
7.30- 17.30
Utflykt efter väder
Utflykt efter väder
V.25
Fk- åk 1
Åk 2-5
Längan avd B
Längan avd A
6.30- 17.30
7.30- 16.30
Bandängen parklek
Ågesta gård dagkollo
V. 26
Fk- åk 1
Åk 2- 5
Längan avd B
Längan avd A
7.30 – 16.30
6.30 - 17.30
Bandängen parklek
Ågesta gård dagkollo
V. 27
FK-åk 1
Åk 2- 4
Längan avd B
Längan avd A
6.30- 17.30
7.30- 17.30
Ågesta gård dagkollo
Ågesta gård dagkollo
V. 28
FK-åk 4
Längan avd B
6.30- 17.30
Ågesta gård dagkollo
V. 29-31
Fritidshemmet Stängt
V. 32
FK – Åk 4
Längan avd A
6.30 – 17.30
Dagsutflykter efter väder
V. 33-34
Fk- åk 4
Längan avd A
6.30- 17.30
Begränsat öppet mån- on v 33
Bad och simregler: Följande regler gäller alltid vid bad på Hästens.
- Max 5 barn/personal i vattnet samtidigt.
- Om personal själv badar med barnen finns alltid en andra personal i
strandkanten för att ha översikt över de badande.
- Om ingen personal badar med barnen räcker det med en personal som bevakar
de 5 barnen från stranden.
- Barnen får inte gå längre ut än att vattnet når dem till bröstet.
- Barnen får bara simma inåt land.
- Badet pågår aldrig längre än 20 minuter i taget.
- Vi badar aldrig samtidigt som andra barngrupper.
- Endast barn som är simkunniga får bada.
OBS!
10-12/8 Stängt för alla barn. Endast begränsat öppet med vikarierande personal
17/8 Nya förskoleklassen startar på Friskolan Hästens.
19/8 Årskurs 1- 5 skolstart.
Viktigt om sommarverksamheten.
Övrigt om sommar

Dagkollo Ågesta för Hästens barn: Vi åker SL buss 833 och är tillbaka på fritids
senast 16.00. I Ågesta har vi skapande verksamhet, idrott, skogsliv och bad för de
som vill och är simkunniga. Vi äter medhavd lunch och mellis på plats. Detta pågår
vecka 25-28. De första lovveckorna är det de äldre barnen som åker, men när det blir
färre barn totalt åker vi med samtliga barn till Ågesta.
Om du som förälder inte vill att ditt barn badar trots att det är simkunnigt så
ordnar vi med alternativ när du meddelar personalen.
För de barn som inte åker till Ågesta så gör vi utflykter till parker (oftast Bandängens
parklek i Högdalen). Vissa dagar kan annat utflyktsmål förekomma bl.a. beroende på
vädret. Detta meddelas av personalen vid lämning.

Parklekar och andra utflyktsmål för de yngre barnen: Vi åker buss, tunnelbana
eller går och är tillbaka på fritids senast 16.00. I Parklekarna finns det utrymme för
lek, det finns plaskdamm och det finns djur. Vi äter medhavd mellis på plats. Fram
t.o.m. 26 juni äter de yngre barnen mat i Farsta gymnasium innan de åker vidare på
utflykt.

Dagsutflykter efter väder: Vissa veckor på sommarfritids passar vi på att göra lite
längre utflykter till trevliga utflyktsmål i Stockholm. Detta bestäms dag från dag
beroende på hur många barn som kommer och vilket väder vi får. Prata med
personalen så får ni senaste informationen för varje dag.

Passa tiden!! Låt inte andra vänta på er. Samling på fritids senast 9.00.

Om ditt barn inte kommer till fritids ring och meddela det senast klockan 8.00. Till
respektive avdelnings mobiltelefon.

Ha alltid kåsa och spork, badkläder, handduk, regnkläder, vattenflaska,
solskydd samt ett varmt ombyte med till fritids. Tänk på att vädret kan växla
snabbt på sommaren.

Vi är ofta på utflykt på sommaren. Gör upp med personalen om ni skall hämta ert
barn tidigare.

Telefonnummer:
072-393 91 93/90 Till Fk och åk 1
072-393 91 91/92/95 Till åk 2-5

Solskyddsfaktor. Barnen måste smörjas in hemma på morgonen för att solskyddet
skall fungera. Vi ser till att barnen skyddar sig med t-shirt eller liknande mot allt för
stark sol.

Sommarpersonal. I stort sett är det den vanliga personalen som jobbar, men det
kan förekomma vikarier. Vilka som jobbar skall finnas anslaget på de öppna
avdelningarna.

Till sist vill vi be er ännu en gång att så fort som möjligt meddela om ert
barn inte kommer till sommarfritids. Det handlar om planering och matinköp för
vår del. Tack på förhand.
Trevlig sommar önskar vi på Hästens!