PRODUKT- KATALOG 2015

2015
HUVUDKONTOR
MAPEI AB
Smidesvägen 10, 171 41 Solna
Tel. +46 8 525 090 80
[email protected]
www.mapei.se
KUNDSERVICE
Mail: [email protected]
Tel: 0550-808 15
Mapei Nordic Marketing Team - (SE) 06/2015 • 1.500 ex.
PRODUKTKATALOG 2015
PRODUKTKATALOG
ADHESIVES • SEALANTS • CHEMICAL PRODUCTS FOR BUILDING
PRODUKTKATALOG
2015
PRODUKTGRUPP INDEX
10
12
14
16
17
1. LAGNINGSBRUK OCH AVJÄMNINGSMASSOR
1.1 Lagningsbruk
1.2 Avjämningsmassor
1.3 Finspackel
1.4 Kompletterande produkter för applicering av pågjutningar och avjämningsmassor
18
2. PRODUKTER TILL STEGLJUDSISOLERING
22
24
26
27
28
3. PRIMER, VIDHÄFTNINGSFÖRBÄTTRANDE MEDEL,
FÖRSTÄRKANDE OCH IMPREGNERANDE PRODUKTER
3.1 Primer
3.2 Vidhäftningsförbättrande medel
3.3 Förstärkande medel
3.4 Impregnerande medel
30
32
35
35
4. FÄSTMASSOR TILL KERAMISKA PLATTOR OCH NATURSTEN
4.1 Cementbaserade fästmassor
4.2 Dispersionsfästmassor
4.3 Härdplastbaserade fästmassor
38
40
41
5. FOGMASSOR TILL KERAMISKA PLATTOR
5.1 Cementbaserade fogmassor
5.2 Epoxibaserade fogmassor
42
44
44
44
45
45
46
6. ELASTISKA FÄST- OCH FOGMASSOR
6.1 Silikonbaserade fogmassor (ättika)
6.2 Polyuretanbaserade lim och fogmassor
6.3 Silikonbaserade fogmassor (neutralhärdande)
6.4 SMP-baserade fogmassor
6.5 Akrylbaserade fogmassor
6.6 Tillbehör och primers till elastiska fogar
48
50
51
7. LIM OCH YTBEHANDLING FÖR PARKETT
7.1 Lim för golv i trä och laminat
7.2 Ytbehandling för parkett
52
54
56
8. GOLVLIM FÖR VINYL, GUMMI, LINOLEUM OCH TEXTIL
8.1 Dispersionslim
8.2 Reaktivt lim
58
9. TILLBEHÖR FÖR MONTERING AV KERAMIK, NATURSTEN,
PARKETT OCH GOLVMATTOR
9.1 Kompletterande produkter för montering av keramik och natursten
9.2 Kompletterande produkter för applicering av elastisk golvbeläggningar och mattor
9.3 Tillbehör, putsrondeller och underhållsprodukter för parkett
60
61
61
62 10. CEMENT- OCH HÄRDPLASTBASERADE BELÄGGNINGAR
64
10.1 Härdplastbaserade produkter
76
10.2 Cementbaserade produkter
78
10.3 Tilläggsprodukter till cement- och härdplastbaserade golv
84 11. FASADRENOVERINGSPRODUKTER
2
88 12. PRODUKTER TILL BETONGREHABILITERING
90
12.1 Skydd av armering
91
12.2 Produkter för reparation av betong
98 13. PUTS/PORSPACKEL FÖR BETONG
100
13.1 Betong
101
13.2 Puts
103 14. PRODUKTER FÖR FÖRANKRING OCH SNABB MONTERING
110 15. PRODUKTER FÖR KONSTRUKTIONSLIMNING, REPARATION AV AVJÄMNINGSSKIKT
OCH INJEKTERING I SPRUCKEN BETONG
116 16. SAMMANSATTA SYSTEM FÖR STRUKTURELL FÖRSTÄRKNING
118
16.1 Förstärkning av byggnader i betong och stål
120 17. PRODUKTER FÖR VÄRMEISOLERING
126 18. FASAD- OCH BETONGFÄRG
134 19. SYSTEM FÖR VATTENTÄTNING
136
19.1 System för vattentätning under marknivå
138
19.2 System för vattentätning ovan marknivå
141
19.3 Försegling och vattentätning av fogar och skarvar
146 20. TILLSATSMEDEL TILL BETONG
148
20.1 Fiberarmering
149
20.2 Plasticerande tillsatsmedel
149
20.3 Superplasticerande tillsatsmedel
153
20.4 Luftporbildande tillsatsmedel
155
20.5 Antifrost
155
20.6 Bindetidsacceleratorer
156
20.7 Retarderande tillsatsmedel
156
20.8 Ytretarder
157
20.9 Expanderande tillsatsmedel
158
20.10 Undervattenstillsats
158
20.11 Internal curing
159
20.12 Stabiliserande tillsatsmedel
159
20.13 Skumdämpande tillsatsmedel
160
20.14 Produkter för torrbetong
160
20.15 Krympreducerande tillsatsmedel
160
20.16 Skumbildare
161
20.17 Färg
161
20.18 Formolja
162
20.19 Membranhärdare
163
20.20 Impregnering av betong
3
ALFABETISK PRODUKTÖVERSIKT
SIDA
50 UV-T
600 UV-T
A Adesilex LC/R
Adesilex P4
Adesilex P9
Adesilex P10
Adesilex PG1
Adesilex PG2
Antifreeze N
Antifreeze N pulver
Avstängningslister
B Bluclad-fasadskiva
Boltbetong
Brunnsmanschett SMB Butyl
Butylband
C Cabosil TS 720
Carboplate
Cem-Elastic
Chronos N-20
Cleaner H
CL-Brems
Conbit
Concrete Sealer
Confix
Confix Fin
Confix m/PP-fiber
Confix SR
Conplan Eco
Conplan Eco F
Conplan Eco R
Conplan Eco VR
Cur-Imp
50
32
32
32
112/118
112/118
155
155
17
122
91/104
141
141
79
118
138
149
61
128
32
27/64
12/76
12
12
12
14
14
14
15
128/163
D Demper RM
DS
DS-KB
DS-RSF
Dynamon Floor N-200
Dynamon NRG-500
Dynamon NRG-600
Dynamon NRG-700
Dynamon SR-N
Dynamon SX-23
Dynamon SX-A
Dynamon SX-AS
Dynamon SX-N
Dynamon SX-130
Dynamon XTend
Dynamon XTend U100
Dynastone Color
159
91
91
91
150
150
150
150
151
151
151
151
152
152
152
152
76
E Eco Prim PU 1K
Elastocolor Net
Elastocolor Paint
Elastocolor Rasante
Elastocolor Rasante SF
Elastorapid
Emery
Epofug
Expancrete
24
128
128
129
129
33
80
41
157
F Fasademørtel SI
Fiberfilt
Fixofin
Fuga Fresca
101
141
100
60
G Glasfibermatta MA 119
Granite
I
Idrostop 10
Idrostop Mastic
Isolastic
J Jernoxid
K Kerabond T
Keracolor FF
Keracolor GG
Keracrete
Keracrete Pulver
Keraflex
4
136
136
80
80
138
138
27
161
33
40
40
33
33
34
Keraflex Maxi S1
Keraflex S1 Light LD
Keralastic
Keranet
Kerapoxy (fästmassa)
Kerapoxy (fogmassa)
Kerapoxy Cleaner
Kerapoxy Design
Keraquick S1
Keraseal
Kvartsmix 0,1-1,4 mm
Kvartsmix 0,1-2,0 mm
L Lampocem
Latex Plus
Ljudtape
M Malech
Mape-Antique FC Civile
Mape-Antique MC
Mape-Antique Rinzaffo
Mapeair L
Mapeair L 1:9
Mapeair 25
Mapeair 25 1:3
Mapeair 25 1:9
Mapeair 50
Mapeair 50 1:3
Mapeair 50 1:9
Mapeband
Mapeband hörn
Mapecem Pronto
Mapecoat ARF
Mapecoat CFS
Mapecoat DV
Mapecoat Grafitt
Mapecoat I
Mapecoat I 62 W
Mapecoat KB
Mapecoat L-L
Mapecoat SL-3 Antistatic
Mapecoat Universal
Mapecoat W-65
Mapecolor CPU
Mapecrete LI Hardener
Mapecrete Stain Protection
Mapecrete SRA-N
Mapecryl Eco
Mapecure 1
Mapecure AF
Mapecure CCI-2000
Mapecure CCI-2000 N
Mapecure Hardener
Mapecure WF-75
Mapefast HA
Mapefast SA
Mapefer
Mapefill N
Mapefill N-LH
Mapeflex AC4
Mapeflex MS 45
Mapeflex PB27
Mapeflex PU40
Mapefloor BR
Mapefloor Cleaner ED
Mapefloor CPU/HD
Mapefloor CPU/MF
Mapefloor Epoflex M
Mapefloor Filler
Mapefloor Filler AS
Mapefloor Finish 415
Mapefloor Finish 630
Mapefloor Finish 52 W
Mapefloor Flakes
Mapefloor PU AKS
Mapefloor PU M
Mapefloor PU Flex
Mapefloor PU Flexibinder
Mapefloor PU TC
Mapefloor PU 430 SL
Mapefloor SL
Mapefloor SL HD
Mapefloor Wax Remover
Mapefoam (bottningslist)
Mapeform ECO 31
Mapeform ECO 91
SIDA
34
34
36
60
35
41
60
41
34
60
80
81
104
35
20
129
86
87
87
153
153
153
153
154
154
154
154
142
142
13
64
64
65/129
65
64
66
65
65
66
28/66
62
66
67/164
67/164
160
54
162
163
158
158
27/67/163
163
155
155
90
92/104
92/104
45
45
44
44/142
67
78
68
68
68
78
78
69
68
69
78
81
69
69
70
70
70
70
71
79
46/141
161
161
SIDA
162
Mapeform MB-700
162
Mapeform Protector
162
Mapeform Wax
41
MapeGlitter
92
Mapegrout Fast-Set
158
Mapegrout I
92
Mapegrout SV
93
Mapegrout T40
93
Mapegrout Thixotropic
144
Mapeguard Adhesive
144
Mapeguard EC och IC
144
Mapeguard PC
144
Mapeguard ST Tätband
143
Mapeguard WP 90
139
Mapegum WPS
61
Mapei Limspacklar
61
Mapei Limspacklar för parkett
139
Mapelastic
139
Mapelastic Smart
26
Mapelatex RM
79
Mapelux Lucida
79
Mapelux Opaca
139
Mapenet 150
142
Mapeplast LWA
149
Mapeplast P
112/118
Mapepoxy BI
112/119
Mapepoxy BI-IMP
113
Mapepoxy BI-R
113
Mapepoxy BI-1,8
100
Mapepoxy Cem-S
105
Mapepoxy FU
113
Mapepoxy HD-G
26/113/119
Mapepoxy L
105
Mapepoxy L-mørtel
26/114
Mapepoxy LR
92/106
Mapepoxy MS-N
114/136
Mapepoxy UV-S
24
Mapeprim SP
71
Mapeprimer M
71
Mapeprimer P
24/71
Mapeprimer W
81
Mapequartz Color 0,3-0,8 mm
81
Mapequartz Color 0,7-1,2 mm
82
Mapequartz Color 7-8 mm
90
Mapeshield E 25
90
Mapeshield I
44/142
Mapesil AC
44
Mapesil LM
20
Mapesilent Band R
20
Mapesilent Roll
20
Mapesilent Tape
21
Mapesonic CR
21
Mapesonic Strip
156
Mapetard D
156
Mapetard R
156
Mapetard SD-2000
156
Mapetard Form
157
Mapetard Form C16
157
Mapetard Form F8
157
Mapetard SS
140
Mapetex Sel
122
Mapetherm AR1
122
Mapetherm AR1 GG
122
Mapetherm Nordic bottenlist
124
Mapetherm Nordic fönsterlist
123
Mapetherm Nordic hörn
123
Mapetherm Nordic mont. skruv
123
Mapetherm Nordic Nät
123
Mapetherm Nordic PVC-profil
124
Mapetherm Nordic taklist
124
Mapetherm Nordic träprofil
77
Mapetop N
77
Mapetop S
73/130
Mapewall I
72
MapPro Flexibinder
72
MapPro M
72
MapPro Primer
72
MapPro STC
73
MapPro Topcoat
45
Megasil SB
100
Monofinish
105
Montocryl
86
Murmørtel kl. B M 100/510
86
Murmørtel kl. B KC 35/65/520
86
Murmørtel kl. C KC 50/50/610
136/140
Murtett
SIDA
N Nivoplan
Nivorapid
Nivåpinnar
Nonset 50
Nonset 50 FF
Nonset 120
Nonset 120 FF
Nonset 120 SR
Nonset 400
Nonset 400 FF
Nonset 400 SR
16
16
17
93/105
93/106
94/106
94/106
94/106
94/107
95/107
95/107
P Planicrete
Plan R35 Plus
Planitop Fast 330
Plastic Fibre M50
PP-fiber M6
Porofill 20
Porofill 100
Primer BI
Primer E-10
Primer Eco
Primer FD
Primer FR
Primer G
Primer S
Primer SN
Primer VT Plus
Purflex G
Purgel
Purtop 1000
26
16
17/100
148
148
160
160
140
24
25
46
25
25
28/143
73
25/143
73
137
140
R Rapp
Redirep 25 RSF
Redirep 45 RSF
Redisit
Rescon T
Rescryl H2
Rescryl M203
Rescryl M205
Rescryl M230 UV
Rescryl P101
Rescryl P106
Rescryl P107
Rescryl TC301
Rescryl TC305
Rescryl 404
Resfoam S
Resfoam 1KM
Resfoam 1KM AKS
107/137
95
95
90
158
74
75
75
75
74
74
74
75
76
76
137
137
138
S Sand 0,4-0,8 mm
Sand 0,8-1,2 mm
Silancolor Base Coat
Silancolor Cleaner Plus
Silancolor Paint Plus
Silancolor Primer Plus
Silancolor Tonachino
Silanprimer Röd
Silexcolor Base Coat
Silexcolor Marmorino
Silexcolor Paint
Silexcolor Primer
Silexcolor Tonachino
Silimp 100
Skiferfug
Småmur
Spesialtynner
Steelfibre DE 35/0,55 N
Steelfibre DE 35/0,55 NZ
Steelfibre DE 50/0,75 N
Steelfibre DE 50/1,0 N
Steinteppesand 2-4 mm
Støpemørtel B20
Støpemørtel B30
Stålnät
Sylothix 51
Sylothix 53
T Titandioxid
Topcem Pronto
Tynner
U Ultrabond Eco Fix
Ultrabond Eco 140
Ultrabond Eco 375
Ultrabond Eco 520
Ultrabond Eco 571 2K
Ultrabond Eco S955 1K
Ultrabond Eco V4 SP Conductive
Ultrabond Eco V4 SP
Ultrabond Eco VS90
Ultrabond P990 1K
Ultrabond S997 1K
Ultracoat Aqua Plus
Ultracoat Easy Plus
Ultracoat High Traffic
Ultracoat Universal Base
Ultracolor Plus
Ultralite S1
Ultramastic III
Ultratop
Ultratop Stucco
Uniplan Eco
Uniplan Eco LC
Uniplan Eco TDR
Uniplan FR
SIDA
54
54
56
50
55
55
55
50
50
51
51
51
51
40
35
35
77
77
15
15
15
16
V Vibromix EX
Viscofluid SCC/10
Viscostar 3K-N
Viscostar 6K
VR Duk
VR-støp
160
159
159
159
143
13
W WallGard Graffiti Barrier
WallGard Graffiti Remover Gel
133
133
Z Zinkbolt
96/108
82
82
130
130
130
131
131
131
131
132
132
132
132
133
40
96/108
82
148
149
148
149
83
13
13
17
83
83
161
14
83
54
55
5
“Mapei City, Mapei World”
PRODUKTER
FÖR BYGG
PRODUKTER FÖR
FASADISOLERING
PRODUKTER FÖR CEMENTOCH HÄRDPLASTBASERADE
BELÄGGNINGAR
PRODUKTER FÖR
KERAMISKA PLATTOR
OCH NATURSTEIN
PRODUKTER FÖR
BETONGINDUSTRI
PRODUKTER FÖR
YTBEHANDLING OCH
AVFÄRGNING
PRODUKTER FÖR
TUNNEL OCH ANLÄGGNING
ELASTISKA
FÖRSEGLINGAR
OCH FÄSTMASSOR
Mapeis värld baseras på kvalitativa
byggnadskonstruktioner.
I ”Mapei City / World” har den
hyllade illustratören Carlo Stanga
tolkat och tecknat våra mest
prestigefyllda internationella
referenser. Vi använder dessa
till att illustrera Mapeis 15
produktområden.
Mapei bidrar, som ledande aktör,
till god design och bra lösningar till
stora byggprojekt runt om i världen.
Genomför ditt projekt i samarbete
med Mapei!
MALHJÄLPMEDEL FÖR
CEMENTPRODUKTION
PRODUKTER FÖR
REPARATION AV
MURVERK
PRODUKTER FÖR
STEGLJUDISOLERING
PRODUKTER FÖR
GOLVAVJÄMNING
OCH MATTOR
PRODUKTER FÖR
PARKETT OCH TRÄGOLV
PRODUKTER FÖR
STRUKTURELL FÖRSTÄRKNING
PRODUKTER FÖR
VATTENTÄTNING
Säkra certifikat
Genomför ditt projekt
med Mapei
Hos oss finns inget behov för "skönmålning".
Vår miljövänliga profil är verklig. För att framställa
produkter som är miljömässigt bärkraftiga, måste
man ha förmågan, investera i forkning och söja för
att produkterna certifieras av officiella, internationellt erkända organisationer. Mapei hittar inte
på sin egen certifiering - den tilldelas Mapei
över hela världen.
Använd Mapei i ditt nästa certifierade projekt.
Mapeis tekniskt avancerade produkter är
certifierade enligt hårda och krävande standarder.
Mapeis produkter har alltid spelat en roll i
designen och utförandet av stora byggprojekt
över hela världen.
The GREENofWORLD
MAPEI
KONSTANT ENGAGEMANG MED RESPEKT
FÖR MILJÖN OCH MÄNSKLIGHETEN
Våra produkter:
bygger på resultat från Mapeigruppens FoU-laboratorier
produceras med återvunna, ultralätta material
har mycket lågt innehåll av flyktiga organiska föreningar
är utvecklade för att minska energiförbrukningen
är trygga för miljön, de som hanterar dem och slutanvändare
Välj Mapei för dina ekologiskt uthålliga projekt.
Fler än 150 MAPEI-produkter hjälper projektörer och entreprenörer med innovativa projektlösningar som
är LEED (Leadership in Energy and Enviromental Design) certifierade av U.S. Green Building Council.
CERTIFIERAT KVALITETS- OCH MILJÖENGAGEMANG
......för hållbara projekt
MAPEI TILLÄMPAR KVALITETS-, MILJÖ- OCH ARBETSMILJÖLEDNINGSSYSTEM CERTIFIERADE ENLIGT DE INTERNATIONELLA NORMERNA
ISO 9001, ISO 14001 OCH OHSAS 18001
Mapei SpA har sedan
1994 tillämpat ett
kvalitetssystem
certifierat av Certiquality
enligt ISO 9001.
Antalet dotterbolag i
MAPEI-gruppen som
kan stoltsera med denna
certifiering ökar varje år.
Mapei SpA:s italienbaserade
anläggningar använder ett
miljöledningssystem certifierat
av Certiquality enligt ISO 14001.
Liksom kvalitetssystemen
tillämpas denna certifiering i
ett ökande antal av gruppens
anläggningar.
Båda de
italienbaserade
produktionsanläggningarna har
framgångsrikt klarat
OHSAS 18001
certifieringen för
sina arbetsmiljöledningssystem.
Båda Mapei SpA:s
anläggningar har
tilldelats ett Certificate
of Excellence,
som utfärdas av
Certiquality till de
anläggningar som har
certifierade kvalitets-,
miljö- och arbetsmiljöledningssystem.
Gruppens huvudproduktionsanläggning
tillämpar också EMAS III
(Environmental Management
and Audit Scheme), EU:s
miljöledningssystem,
certifierat enligt
europeiska förordningen
EC 1221/2009.
MAPEIS PRODUKTER OCH SYSTEM FÖR GOLV- OCH MATTLÄGGNING UPPFYLLER KRAVEN ENLIGT EUROPEISKA
BYGGPRODUKTFÖRORDNINGEN (CPR 305/2011, TIDIGARE CPD)
EN 15824
EN 1504
EN 934
EXTERNAL AND INTERNAL PLASTERS
BASED ON ORGANIC BINDERS
LIA
N
I N CO MP
IN COMPLIANCE WITH
EUROPEAN STANDARD
IN COMPLIANCE WITH
EUROPEAN STANDARD
EN 1504-2 (C)
EN 1504-3
IN COMPLIANCE WITH
EUROPEAN STANDARD
EN 998-1
S
IL E
SI V
ES F
OR C ERA M
IC
T
IN COMPLIANCE WITH
EUROPEAN STANDARD
EN 998-2
R2
GP-CSIII
T-M5
REPAIR MORTAR
RENDERING AND
PLASTERING MORTAR
MASONRY MORTAR
PRINCIPLES
MC-IR
SURFACE PROTECTION
SYSTEMS FOR CONCRETE
IT H E UR O P EA
A R DS
EN 13813
IN COMPLIANCE WITH
EUROPEAN STANDARD
EW
AND
EN 12004
HE
EN 998-1
NC
ST
Andra logotyper visar produktens
egenskaper enligt respektive
europeisk standard.
AD
Fästmassor för keramik- och stenplattor, putsbruk,
avjämningsmassor, murbruk, produkter för renovering
och skydd av betong, betongtillsatser, monteringssystem,
värmeisoleringssystem osv. följer europeiska standarder
och bär CE-märket, enligt kraven i CPR.
Särskilda logotyper används i kataloger och på tekniska
datablad för att visa att produkterna uppfyller kraven och
sin respektive referensnorm, till exempel:
MONTERINGSSYSTEMEN FÖR FLEXIBLA, TEXTILA, TRÄ- OCH KERAMISKA GOLV- OCH YTBEHANDLINGSMATERIAL ÄR CERTIFIERADE
ENLIGT INTERNATIONELLT ERKÄNDA INSTITUT OCH LABORATORIERS KRAV PÅ LUFTKVALITETEN INOMHUS
EMICODE®
Sedan 2005 testas och certifieras dessa produkter av
internationellt kvalificerade institut och har vunnit rätten att
bära “EC1”-märkningen (mycket låg emissionsnivå av flyktiga
organiska föreningar) och “EMICODE EC1 PLUS”-märkningen
(mycket låg emissionsnivå av flyktiga organiska föreningar PLUS).
Båda märkningarna tilldelas av GEV-institutet (Gemeinschaft
Emissionskontrollierte Verlegewerkstoffe, Klebstoffe und
Bauprodukte e.V.), en förening som kontrollerar emissionsnivåer
från produkter som används för golv, fästmassor och andra
material som används inom byggindustrin, där Mapei är medlem.
GEV
Och slutligen, “Green Label
Plus”-märkningen som tilldelas
av Carpet and Rug Institute, som
visar att produkten har testats
och certifierats av ett oberoende
laboratorium. En ytterligare garant
för kunderna att de köper material
som klarar de allra strängaste
kraven på låga emissioner.
Certifieringen av dessa
produkter utökades
nyligen till att omfatta
“Der Blaue Engel”, den
tyska eko-etiketten som
identifierar produkter
som respekterar både
miljön, golvläggarna och
slutanvändarna.
Certifieringarna av Mapeis kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöledningssystem tilldelas av ackrediterade standardiseringsinstitutioner som
är internationellt erkända
MAPEI JOBBAR KONKRET MED HÅLLBAR UTVECKLING GENOM ATT ENGAGERA SIG I INTERNATIONELLA PROGRAM OCH ORGANISATIONER…
LEED - Leadership in Energy and Environmental Design
Certifiering utvecklad av US Green Building Council för design och konstruktion av miljökompatibla konstruktioner.
Responsible Care Program
Mapei SpA har deltagit i kemiindustrins
globala program Responsible Care
sedan 1992, och kommunicerar
data som offentliggörs i den årliga
Responsible Care-rapporten.
…SAMT UTVECKLA TEKNISKT AVANCERADE PRODUKTER OCH LÖSNINGAR SOM MINIMERAR NEGATIV PÅVERKAN PÅ MILJÖN…
C
* INFORMATION SUR LE NIVEAU D’EMISSION DE SUBSTANCES VOLATILES DANS L’AIR INTERIEUR,
PRESENTANT UN RISQUE DE TOXICITE PAR INHALATION, SUR UNE ECHELLE DE CLASSE
ALLANT DE A+ (TRES FAIBLES EMISSIONS) A C (FORTES EMISSIONS)
A+ A
B
C
FastTrack Ready
Produkter med detta
symbol passar sig där det
ställs krav till snabbt
beläggningsklara ytor.
Produkterna härdar snabbt.
TRACOA
UL
T
B
ÉMISSIONS DANS L’AIR INTÉRIEUR*
* Information sur le niveau d’émission
de substances volatiles dans l’air intérieur,
présentant un risque de toxicité
par inhalation, sur une échelle de classe
allant de A+ (très faibles émissions)
à C (fortes émissions)
DropEffect
En Mapei-teknik baserad på
användningen av särskilda
hydrofoberande tillsatser,
som gör ytor mycket mer
vattenavvisande, mindre
benägna att dra till sig
smuts och ger dem utmärkt
beständighet.
Drop
Effect
FIR E R E SIST
A+
A+ A
Luftkvaliteten
inomhus
A+
En etikett som sätts på byggprodukter för inomhusanvändning som säljs i Frankrike
från 1 januari 2012 (och från 1/9 2013 för produkter som funnits på marknaden
innan detta datum). Den motsvarar etiketten om energieffektivitet på vitvaror, och
visar vilken klass produkten tillhör (A+ är bäst och C är sämst) avseende utsläpp av
flyktiga organiska föreningar (VOC). Se franskt direktiv nr 2011-321 och senare.
BioBlock
Den här Mapei-tekniken
motverkar bildning
och spridning av olika
typer av mögel i fuktiga
miljöer.
AN
SYSTE M
ÉMISSIONS DANS L’AIR INTÉRIEUR*
Low Dust
Mapeis Low Dust-teknik innebär att
dammemissioner under blandning,
bearbetning och applicering av produkter i
pulverform minskas med 90%.
ON
Vårt miljöengagemang
Mapeis produkter hjälper
konstruktörer och entreprenörer att
skapa innovativa LEED-certifierade
projekt (Leadership in Energy and
Environmental Design) enligt
U.S. Green Building Councils regler.
T P R OT E CT
I
Fire Resistance
Våra golvlackprodukter märkt med
detta symbol ger en brandskyddande effekt vid bruk av
brandskyddande primer.
LAGNINGSBRUK OCH
AVJÄMNINGSMASSOR
1. LAGNINGSBRUK OCH AVJÄMNINGSMASSOR
1.1 Lagningsbruk ___________________________________________________________________________
Confix
Reparationsbetong med minimal
krympning för konstruktionsgjutningar
och reparationsarbeten.
Lämplig till monolitiska pågjutningar
med MAPEPOXY L.
Se prislistan s. 23
Confix Fin
Variant av CONFIX med reducerad
ballaststorlek för gjutning i tunna skikt.
IN COMPLIANCE WITH
EUROPEAN STANDARD
EN 1504-3
R3
REPAIR MORTAR
EN 1504-3
IN COMPLIANCE WITH
EUROPEAN STANDARD
EN 1504-3
R3
REPAIR MORTAR
Se prislistan s. 23
EN 1504-3
Confix m/PP-fiber
Variant av CONFIX med tillsatt
polypropylenfiber.
IN COMPLIANCE WITH
EUROPEAN STANDARD
EN 1504-3
R3
REPAIR MORTAR
Se prislistan s. 23
EN 1504-3
Confix SR
Variant av Confix med sulfatresistent
cement, minimalt svinn till konstruktiva
reparationer.
ET
H
Y
N
12
IN COMPLIANCE WITH
EUROPEAN STANDARD
EN 1504-3
R4
REPAIR MORTAR
Se prislistan s. 23
EN 1504-3
TEKNISKA DATA:
Konsistens: Pulver.
Kulör: Grå.
Densitet (kg/dm3): 2,3.
Användningstid: Ca 2 timmar.
Blandningsförhållande:
Max 3,5 liter vatten per säck à 25 kg.
Rengöring: Vatten.
Lagring: 12 månader i oöppnad originalförpackning
på torrt ställe.
Verktyg: Gjutningsverktyg.
Åtgång: 2,3 kg/dm3.
Förpackning: Säck 25 kg.
TEKNISKA DATA:
Konsistens: Pulver.
Kulör: Grå.
Densitet (kg/dm3): 2,3.
Användningstid: Ca. 2 timmar.
Blandningsförhållande:
Max 3,5 liter vatten per säck à 25 kg.
Rengöring: Vatten.
Lagring: 12 månader i oöppnad originalförpackning
på torrt ställe.
Verktyg: Spackel.
Åtgång: 2,3 kg/dm3.
Förpackning: Säck 25 kg.
TEKNISKA DATA:
Konsistens: Pulver.
Kulör: Grå.
Densitet (kg/dm3): 2,3.
Användningstid: Ca. 2 timmar.
Blandningsförhållande:
Max 3,5 liter vatten per säck à 25 kg.
Rengöring: Vatten.
Lagring: 12 månader i oöppnad originalförpackning
på torrt ställe.
Verktyg: Gjutningsverktyg.
Åtgång: 2,3 kg/dm3.
Förpackning: Säck 25 kg.
TEKNISKA DATA:
Konsistens: Pulver.
Kulör: Grå.
Densitet (kg/dm3): 2,3.
Användningstid: Ca. 2 timmar.
Blandningsförhållande:
Max 3,5 liter vatten per säck à 25 kg.
Rengöring: Vatten.
Lagring: 12 månader i oöppnad originalförpackning
på torrt ställe.
Verktyg: Gjutningsverktyg.
Åtgång: 2,3 kg/dm3.
Förpackning: Säck 25 kg.
VR-støp
Snabbhärdande slipsats med
kontrollerad krympning för pågjutning av
våtrumsgolv, värmegolv o likn.
CEMENTITIOUS
SCREEDS
C30-F5
IN COMPLIANCE WITH EUROPEAN STANDARDS
Se prislistan s. 6/22
EN 13813
Mapecem Pronto
Snabbhärdande slipsats med
kontrollerad krympning för pågjutning av
våtrumsgolv o likn.
Se prislistan s.6/22
Støpemørtel B20
Finbetong för mindre gjutningar.
EN 13813
CEMENTITIOUS
SCREEDS
C25-F5
A1fl
Se prislistan s. 22
EN 13813
Støpemørtel B30
Finbetong för mindre gjutningar.
CEMENTITIOUS
SCREEDS
C35-F6
A1fl
Se prislistan s. 22
EN 13813
TEKNISKA DATA:
Blandningsförhållande: 2,1 - 2,5 liter vatten
per säck à 25 kg.
Användningstid: 35 - 40 minuter.
Kan beträdas: Ca. 4 timmar.
Beläggningsbar: 6 timmar för keramiska plattor och
natursten. 24 timmar för tät beläggning.
Restfuktighet efter 24 timmar: < 2 %
Lagring: 12 månader i oöppnad originalförpackning
på torrt ställe.
Verktyg: Gjutningsverktyg.
Åtgång: 18 - 20 kg/m² per cm tjocklek.
Förpackning: 25 kg säck.
TEKNISKA DATA:
Blandningsförhållande:
1,4 - 1,6 liter vatten per säck à 20 kg
MAPECEM PRONTO.
Användningstid: 20 - 30 minuter.
Kan beträdas: 2 - 3 timmar.
Beläggningsbar: 3 timmar för keramiska plattor och
natursten. 24 timmar för elastiska material och trä.
Restfuktighet efter 24 timmar: < 2 %
Emicode: EC 1 R Plus - mycket låga emissioner.
Lagring: 12 månader i oöppnad originalförpackning
på torrt ställe.
Verktyg: Gjutningsverktyg.
Åtgång: 20 kg/m² per cm tjocklek.
Förpackning: 20 kg säck.
TEKNISKA DATA:
Konsistens: Pulver.
Kulör: Grå.
Tryckhållfasthet: Ca. 25 N/mm2
Densitet (kg/dm3): 1,70 - 1,90.
Användningstid: Ca 2 timmar (vid +20oC)
Blandningsförhållande:
3,0 - 4,0 liter vatten per säck à 25 kg.
Rengöring: Vatten.
Lagring: 12 månader i oöppnad originalförpackning
på torrt ställe.
Förpackning: Säck 25 kg.
TEKNISKA DATA:
Konsistens: Pulver.
Kulör: Grå.
Tryckhållfasthet: Ca. 35 N/mm2
Densitet (kg/dm3): 1,70 - 1,90.
Användningstid: Ca 2 timmar (vid +20oC)
Blandningsförhållande:
3,0 - 4,0 liter vatten per säck à 25 kg.
Rengöring: Vatten
Lagring: 12 månader i oöppnad originalförpackning
på torrt ställe.
Förpackning: Säck 25 kg.
13
1. LAGNINGSBRUK OCH AVJÄMNINGSMASSOR
Topcem Pronto
Snabbhärdande slipsats med
kontrollerad krympning för pågjutning av
våtrumsgolv o likn. Beläggningsbar efter
4 dygn.
Se prislistan s. 6/22
EN 13813
TEKNISKA DATA:
Blandningsförhållande:
Ca 1,3 liter vatten per säck á 20 kg
TOPCEM PRONTO.
Användningstid: 40 - 60 minuter.
Kan beträdas: Efter ca 12 timmar.
Beläggningsbar: 24 timmar för keramiska plattor, 2
dygn för natursten, 4 dygn för täta beläggningar och
träverk.
Restfuktighet efter 4 dygn: < 2 %
Emicode: EC 1 R Plus - mycket låga emissioner.
Lagring: 12 månader i oöppnad originalförpackning
på torrt ställe.
Verktyg: Komprimeras med handverktyg.
Åtgång: 18 - 20 kg/m² per cm tjocklek
(avhängig av komprimeringsgraden).
Förpackning: 20 kg säck.
1.2 Avjämningsmassor ______________________________________________________________________
Conplan Eco
Självutjämnande avjämningsmassa för
torra utrymmen.
CEMENTBASERAD
AVJÄMNINGSMASSA
C30-F7
A2fl-s1
I ENLIGHET MED EUROPEISKE STANDARDER
Se prislistan s. 18
EN 13813
TEKNISKA DATA:
Tjocklek: 3 - 25 mm.
Användningstid: Ca 30 min.
Bindningstid: Ca 90 min.
Kan beträdas: Efter ca 4 - 5 timmar.
Beläggningsbar: Efter 2 - 5 dygn med tät beläggning.
Brandegenskaper: A2fl-s1
Emicode: EC1 Plus - mycket låga emissioner.
Lagring: 9 mån. under torra förhållanden med
jämn temperatur.
Applicering: Med pump eller för hand.
Åtgång: 1,7 kg/m2 per mm tjocklek.
Tryckhållfasthet efter 28 dygn: 30 N/mm2.
Förpackning: 20 kg säck, storsäck eller bulk.
TG 2329
Conplan Eco F
Självutjämnande finspackel för golv.
LEVELLING
COMPOUNDS
C25-F7
Se prislistan s. 18
EN 13813
Conplan Eco R
Snabbhärdande självutjämnande
avjämningsmassa för torra utrymmen.
LEVELLING
COMPOUNDS
C30-F7
Se prislistan s. 18
EN 13813
14
TEKNISKA DATA:
Tjocklek: 0 - 10 mm per skikt.
Användningstid: 15 - 25 min.
Bindningstid: Ca 60 min.
Kan beträdas: Efter ca 3 timmar.
Beläggningsbar: Efter 24 - 48 timmar med tät
beläggning.
Brandegenskaper: F
Emicode: EC1 - låga emissioner.
Lagring: 9 mån. under torra förhållanden med
jämn temperatur.
Applicering: Med pump eller för hand.
Åtgång: 1,6 kg/m2 per mm tjocklek.
Tryckhållfasthet efter 28 dygn: 25 N/mm2.
Förpackning: 20 kg säck.
TEKNISKA DATA:
Tjocklek: 3 - 20 mm.
Användningstid: Ca 30 min.
Bindningstid: Ca 90 min.
Kan beträdas: Efter ca 4 - 5 timmar.
Beläggningsbar: Efter 12 - 18 timmar med tät
beläggning.
Brandegenskaper: F
Emicode: EC1 Plus - mycket låga emissioner.
Lagring: 6 mån. under torra förhållanden med
jämn temperatur.
Applicering: Med pump eller för hand.
Åtgång: 1,7 kg/m2 per mm tjocklek.
Tryckhållfasthet efter 1 dygn:
18 - 20 N/mm2
Tryckhållfasthet efter 28 dygn: 32 - 40 N/mm2
Förpackning: 20 kg säck, storsäck eller bulk.
Conplan Eco VR
CEMENTBASERAD
AVJÄMNINGSMASSA
Fiberförstärkt, självutjämnande
avjämningsmassa för golv i våtrum.
C30-F7
A2fl-s1
I ENLIGHET MED EUROPEISKE STANDARDER
Se prislistan s. 19
EN 13813
TEKNISKA DATA:
Tjocklek: 5 - 40 mm.
Användningstid: Ca 30 min.
Bindningstid: Ca 90 min.
Kan beträdas: Efter ca 2 - 3 timmar.
Beläggningsbar: Tät beläggning.
- 48 timmar vid tjocklek under 30 mm.
- 72 timmar vid tjocklek > 30 mm.
Brandegenskaper: A2fl-s1
Emicode: EC1 Plus - mycket låga emissioner.
Lagring: 6 mån. under torra förhållanden med
jämn temperatur.
Applicering: Med pump eller för hand.
Åtgång: 1,7 kg/m2 per mm tjocklek.
Tryckhållfasthet efter 28 dygn: 30 - 34 N/mm2.
Förpackning: 20 kg säck.
TG 2126
Uniplan Eco
Fiberförstärkt, självutjämnande
avjämningsmassa för golv.
CEMENTBASERAD
AVJÄMNINGSMASSA
C30-F7
A2fl-s1
I ENLIGHET MED EUROPEISKE STANDARDER
Se prislistan s. 15/19
EN 13813
TEKNISKA DATA:
Tjocklek: 5 - 50 mm.
Användningstid: Ca 30 min.
Bindningstid: Ca 90 min.
Kan beträdas: Efter ca 4 - 5 timmar.
Beläggningsbar: Efter 1 - 5 dygn med tät beläggning.
Brandegenskaper: A2fl-s1
Emicode: EC1 Plus - mycket låga emissioner.
Lagring: 6 mån. under torra förhållanden med
jämn temperatur.
Applicering: Med pump eller för hand.
Åtgång: 1,7 kg/m2 per mm tjocklek.
Tryckhållfasthet efter 28 dygn: 32 N/mm2.
Förpackning: 20 kg säck, storsäck eller bulk.
TG 2544
Uniplan Eco LC
Cementbaserad, fiberförstärkt,
självutjämnande avjämningsmassa för
grovavjämning och stegljudsgolv i torra
utrymmen.
Se prislistan s. 19
Uniplan Eco TDR
Fiberförstärkt, dammreducerande och
självutjämnande avjämningsmassa
speciellt anpassad för tidig beläggning.
LEVELLING
COMPOUNDS
C20-F5
A1fl
EN 13813
LEVELLING
COMPOUNDS
IN COMPLIANCE WITH EUROPEAN STANDARDS
Se prislistan s. 19
EN 13813
TEKNISKA DATA:
Tjocklek: 10 - 80 mm.
Användningstid: Ca 30 min.
Bindningstid: Ca 60 - 90 min.
Kan beträdas: Efter ca 5 - 6 timmar.
Beläggningsbar: Efter 6 - 7 dygn med tät beläggning.
Lagring: 6 mån. under torra förhållanden med
jämn temperatur.
Brandegenskaper: A1fl-s1
Emicode: EC1 Plus - mycket låga emissioner.
Applicering: Med pump eller för hand.
Åtgång: 1,8 kg/m2 per mm tjocklek.
Tryckhållfasthet efter 28 dygn: 20 - 25 N/mm2.
Förpackning: 20 kg säck, storsäck eller bulk.
TEKNISKA DATA:
Tjocklek: 5 - 50 mm.
Användningstid: Ca 30 min.
Kan beträdas: Efter ca 1 - 3 timmar.
Beläggningsbar: Efter 4 timmar med tät beläggning.
Lagring: 6 mån. under torra förhållanden med
jämn temperatur.
Emicode: EC1 Plus - mycket låga emissioner.
Applicering: Med pump eller för hand.
Åtgång: 1,7 kg/m2 per mm tjocklek.
Tryckhållfasthet efter 28 dygn: 40 - 43 N/mm2.
Förpackning: 20 kg säck.
15
1. LAGNINGSBRUK OCH AVJÄMNINGSMASSOR
Uniplan FR
Frostbeständig avjämningsmassa för
utvändigt bruk.
LEVELLING
COMPOUNDS
C50-F10
Se prislistan s. 19
EN 13813
TEKNISKA DATA:
Tjocklek: 5 - 10 mm per skikt.
Användningstid: Ca 15 - 20 min.
Kulör: Grå.
Bindningstid: Ca 100 min.
Kan beträdas: Efter ca 4 - 5 timmar.
Beläggningsbar: Efter 5 - 7 dygn med tät beläggning.
Lagring: 9 mån. under torra förhållanden med
jämn temperatur.
Applicering: Med pump eller för hand.
Åtgång: 1,7 kg/m2 per mm tjocklek.
Tryckhållfasthet efter 28 dygn: 55 N/mm2.
Förpackning: 25 kg säck.
1.3 Finspackel _____________________________________________________________________________
Nivorapid
Snabbhärdande, tixotropt cementbaserat byggspackel för golv och vägg
inomhus. Skikttjocklek från 1 till 20 mm.
Se prislistan s. 17/20/23
LEVELLING
COMPOUNDS
C40-F10
A2fl-s1
EN 13813
Nivoplan
Cementbaserat avjämningsbruk för
in- och utvändiga tak och väggar.
Skikttjocklek 2 - 30 mm.
EN 998-1
IN COMPLIANCE WITH
EUROPEAN STANDARD
EN 998-1
Se prislistan s. 15
GP-CS IV
RENDERING AND
PLASTERING MORTAR
Plan R 35 Plus
Snabbhärdande finspackel för
inomhusbruk. För reparation,
fallbyggnad och handspackling av golv.
Ger en mycket fin yta som kan
beläggas efter 3 - 4 timmar.
LEVELLING
COMPOUNDS
C35-F7
EN 13813
Se prislistan s. 19
16
TEKNISKA DATA:
Användningsområde: Inomhus på vägg och golv,
som finspackel under plattor, natursten, mjuk
beläggning och parkett/trägolv.
Användningstid: 15 min.
Tjocklek: 1 - 20 mm per skikt.
Kan beträdas: Efter ca 2 timmar.
Beläggningsbar: Efter 4 - 6 timmar för plattor och
natursten, 12 timmar för mjuk beläggning och parkett.
Kulör: Grå.
Emicode: EC1 R Plus - mycket låga emissioner.
Lagring: 12 mån. under torra förhållanden med
jämn temperatur.
Applicering: Lämpligt murarverktyg.
Åtgång: 1,6 kg/m2 per mm tjocklek.
Förpackning: 25 kg säck.
TEKNISKA DATA:
Användningsområde: Putsbruk för veggar och
vanligt förekommande underlag.
Användningstid: 2 - 3 timmar.
Tjocklek: Från 2 - 30 mm.
Klart för beläggning av plattor/natursten:
4 timmar, beroende på tjocklek.
Applicering: Slätspackel.
Kulör: Grå och vit.
Lagring: 12 månader.
Åtgång: 1,4 kg/m² per mm tjocklek.
Förpackning: 25 kg säck.
TEKNISKA DATA:
Användningsområde: Inomhus på vägg och golv,
som finspackel under plattor, natursten, mjuk
beläggning och parkett/trägolv.
Användningstid: 15 min.
Bindningstid: Ca 60 min.
Tjocklek: 0 - 50 mm per skikt.
Kan beträdas: Efter ca 1 timme.
Beläggningsbar: Efter 3 - 4 timmar med tät
beläggning.
Brandegenskaper: F
Emicode: EC1 - låga emissioner.
Tryckhållfasthet efter 28 dygn: Ca 40 N/mm2.
Lagring: 12 mån. under torra
förhållanden med jämn temperatur.
Applicering: Lämpligt murarverktyg.
Åtgång: 1,5 kg/m2 per mm tjocklek.
Förpackning: 5,0 kg påse och 20 kg säck.
Planitop Fast 330
Snabbhärdande, fiberarmerat,
cementbaserat bruk för in- och
utvändiga golv och väggar.
Appliceras i tjocklek från 3 till 30 mm
för att jämna ut underlaget.
EN 998-1
IN COMPLIANCE WITH
EUROPEAN STANDARD
EN 998-1
GP-CS IV
RENDERING AND
PLASTERING MORTAR
EN 1504-2
IN COMPLIANCE WITH
EUROPEAN STANDARD
EN 1504-2 (C)
PRINCIPLES
MC-IR
TEKNISKA DATA:
Blandningsförhållande: 100 delar PLANITOP
FAST 330 till 18 - 20 delar vatten.
Blandningens brukstid: 20 min (vid +20°C).
Min. skikttjocklek: 3 mm.
Max. skikttjocklek: 30 mm.
Klassificering:
- EN 998-1, typ GP-Bruk, kategori CS IV
- EN 1504-2, ytskikt (C) enligt princip MC och IR
Lagring: 12 mån.
Applicering: Handspackel.
Åtgång: 14,5 kg/m2 per cm skikttjocklek.
Förpackning: 25 kg plastsäck.
SURFACE PROTECTION
SYSTEMS FOR CONCRETE
1.4 Kompletterande produkter för applicering av pågjutningar och avjämningsmassor _____________________
Avstängningslister
Självhäftande avstängningslist.
Används vid flytspackling.
TEKNISKA DATA:
Dimension: 15x15x2000 mm.
30x30x2000 mm.
Förpackning: 1000 st./burk.
Se prislistan s. 15/19
Nivåpinnar
Självhäftande nivåpinne för
golvavvägning.
TEKNISKA DATA:
Förpackning: 1000 st./burk.
Se prislistan s. 15/19
Stålnät
Stålnät för armering av bruk.
TEKNISKA DATA:
Dimension: 1200 x 800 mm / 2,5 mm.
Förpackning: 20 st./bunt - 260 st. per/pall.
Se prislistan s. 6/17/27
17
PRODUKTER TILL
STEGLJUDSISOLERING
2. PRODUKTER TILL STEGLJUDSISOLERING
Ljudtape
Specialtape till MAPESILENT ROLL och
MAPESILENT BAND R med mycket
goda vidhäftningsegenskaper.
TEKNISKA DATA:
Bredd: 75 mm.
Längd: 50 m.
Förpackning: Rulle.
Se prislistan s. 17
Mapesilent Band R
Självhäftande kantlist till MAPESILENT
system. Används för att förhindra
flanktransmission.
TEKNISKA DATA:
Tjocklek: 5 mm.
Bredd: 100/160 mm.
Längd: 50 m.
Förpackning: Rulle.
Se prislistan s. 17/20
Mapesilent Roll
Fiberförstärkt stegljudsdämpande
matta baserad på ett bitumenoch elastopolymermembran och
polyesterfiber.
Se prislistan s. 17/20
TEKNISKA DATA:
Draghållfasthet:
- På längden: 700 N/50 mm.
- På bredden: 500 N/50 mm.
Slagseghet: 900 mm.
Hållfasthet mot perforation av statisk last: 15 kg.
Ogenomtränglighet för vatten: > 100 KPa.
Brandklass: F
Tydlig dynamisk styvhet (S’t): 15 MN/m3.
Dynamisk styvhet för beräkningsändamål:
47 MN/m3.
Stegljudsdämpning när installerad (∆Lw): 37 dB.
Stegljudsdämpning under laboratorieförhållande
(∆Lw(*)): 21 dB.
Värmemotstånd (R): 0,145 m2K/W.
Nominell tjocklek: 8 mm.
Format: 10 x 1 m rullar med 5 cm gräns längs sidorna.
Vikt: 1,8 kg/m2.
Förpackning: Rulle 1x10m, 16 rullar per pall. Pall
innehåller 160 m2.
(*) beräknat på ett 14 cm tjockt betongunderlag med en yta
på 10 m2.
Mapesilent Tape
Självhäftande remsa i expanderad
polyetylen, speciellt anpassad för
MAPESILENT-systemet.
Se prislistan s. 17/20
20
TEKNISKA DATA:
Tjocklek: 3 mm.
Bredd: 100 mm.
Längd: 25 m.
Förpackning: Kartong med 12 rullar á 25 m.
Mapesonic CR
Stegljudsdämpande matta av återanvänt
gummi och kork sammanbundet av
högkvalitativ PU-komposit.
Se prislistan s. 17/20
Mapesonic Strip
Självhäftande remsa till
MAPESONIC CR system.
Används för att förhindra flanktransmission.
TEKNISKA DATA:
Tjocklek: 2 och 4 mm.
Bredd: 1 m.
Längd: 20 och 30 m.
Densitet (kg/m3): 700.
Kulör: Brunsvart.
Draghållfasthet EN ISO 1798 (N/mm2): 0,6.
Töjning EN ISO 1798 (%): 20.
Appliceringstemperatur: +5°C till +35°C.
Brandmotstånd klassning EN 13501: Cfl-s1.
Stegljudsdämpning EN ISO 140-8 (∆Lw): <10 dB.
Emicode: EC1 Plus - mycket låga emissioner.
Förpackning: Rulle.
TEKNISKA DATA:
Tjocklek: 3 mm.
Bredd: 50 mm.
Längd: 11 m.
Förpackning: 4 rullar pr kartong.
Se prislistan s. 17/20
21
PRIMER, VIDHÄFTNINGSFÖRBÄTTRANDE MEDEL,
FÖRSTÄRKANDE OCH
IMPREGNERANDE PRODUKTER
3. PRIMER, VIDHÄFTNINGSFÖRBÄTTRANDE MEDEL, FÖRSTÄRKANDE OCH IMPREGNERANDE PRODUKTER
3.1 Primer ________________________________________________________________________________
Eco Prim PU 1K
TEKNISKA DATA:
Konsistens: Flytande.
Kulör: Brun.
Kan beträdas: Efter 9 - 10 timmar.
Beläggningsbar: Från 24 timmar och fram till 72
timmar efter applicering. Utom detta måste ytan
avströs med sand medan den är färsk.
Emicode: EC1 R - mycket låga emissioner.
Lagring: 12 mån. - frostfritt.
Applicering: Borste eller roller.
Åtgång: 0,2 - 0,4 kg/m2.
Förpackning: 10 kg hink.
En-komponent, lösningsmedelsfri,
polyuretanprimer med en mycket
låga emissioner av flyktiga organiska
föreningar (VOC) för att klargöra till
tätskikt på cementbaserade golv.
Se prislistan s. 21
Mapeprim SP
TEKNISKA DATA:
Konsistens: Komp A - flytande; komp B - flytande.
Användningstid: Ca 60 min.
Beläggningsbar: Från 1 - 3 timmar och fram till 24
timmar efter applicering.
Kulör: Komp A - blå; komp B - vit.
Blandningsförhållande (A:B): 1:1.
Väntetid innan applicering av avjämningsmassa:
Från 1 till 3 timmar.
Max väntetid innan applicering av
avjämningsmassa: 24 timmar
Lagring: 24 mån. - frostfritt.
Applicering: Borste, roller eller slät spackel.
Åtgång: 0,1 - 0,2 kg/m2.
Förpackning: 4 kg set.
Tvåkomponents vattenbaserad
epoxiprimer för de flesta typer
av undergolv, före läggning av
keramiska plattor och natursten samt
avjämningsmassor.
Se prislistan s. 8/17/20
Mapeprimer W
Tvåkomponents, vattenemulgerbar,
lösningsmedelslfri epoxiprimer. Primern
kan användas under både epoxi- och
polyuretanbaserade beläggningar. Skall
ej sandströs. Kan också användas som
dammbindare.
Se prislistan s. 38
Primer E-10
Akrylprimer för elastiska avfärgningar,
slamningsmassor, vätskebaserade
membran och avjämningsmassor.
Se prislistan s. 30
24
SR
SYNTHETIC
RESINS
B2,0
Efl
IN COMPLIANCE WITH EUROPEAN STANDARDS
EN 13813
TEKNISKA DATA:
Blandningsförhållande (A:B): 22/78.
Brookfield viskositet: 200 mPa*s.
Densitet på blandningen: 1,04 g/cm3.
Kulör på blandningen: Vitaktig.
Vidhäftning (EN 1542) - 7 dagar vid +23°C
och 50% RF: >2,5 N/mm².
Konsistens på blandingen: Flytande.
Rengöring: Sprit eller vatten.
Applicering: Roller, gummiraka eller spruta.
Åtgång: Ca. 0,2 kg/m2.
Förpackning: 3 kg och 10 kg set.
TEKNISKA DATA:
Konsistens: Flytande.
Kulör: Vit.
pH: 7 - 8.
Egenvikt: Ca 1,0 kg/dm³.
Torrsubstanshalt: 25 %.
Åtgång: 0,1 - 0,25 kg/m².
Lagring: 12 mån. - frostfritt.
Applicering: Spruta, borste eller roller.
Förpackning: 5 och 25 kg dunkar och
kartong med 6 x 1 kg flaskor.
Primer Eco
Akrylprimer med mycket låg emission
och god häftningsegenskap. Används
inomhus innan avjämning.
Se prislistan s. 19
Primer FR
Akrylbaserad primer med låg emission
och utmärkta vidhäftningsegenskaper
utomhus.
Se prislistan s. 19
Primer G
Syntetisk hartsbaserad primer i
vattendispersion med väldigt låga halter
av VOC.
Se prislistan s. 11
Primer VT Plus
Akrylbaserad ångspärr för
våtrumsmembran.
Se prislistan s. 12
TEKNISKA DATA:
Konsistens: Flytande.
Beläggningsbar: När primern är torr och max.
48 timmar.
Kulör: Mjölkvit.
Lagring: Frostfritt.
Applicering: Borste eller roller.
Emicode: EC1 Plus - mycket låga emissioner.
Blanding: Se tekniskt datablad om olika underlag.
Åtgång: 0,1 - 0,15 kg/m2.
Förpackning: 1 kg flaska, 5 kg dunk, 25 kg dunk,
200 kg fat, 1000 kg IBC.
TEKNISKA DATA:
Konsistens: Flytande.
Beläggningsbar: När primern är torr och max.
48 timmar.
Kulör: Mjölkvit.
Lagring: Frostfritt.
Applicering: Borste eller roller.
Emicode: EC1 R - mycket låga emissioner.
Blanding: 1:2 med vatten på sugande underlag,
annars koncentrerad.
Åtgång: 0,1 - 0,2 kg/m2.
Förpackning: 1 kg flaska, 5 kg dunk.
TEKNISKA DATA:
Konsistens: Vätska.
Kulör: Blå.
Fortynning: Från 1:1 till 1:3 med vatten beroende på
underlagets absorption.
Torktid: 2 timmar beroende på utspädning och
underlagets absorption.
Emicode: EC 1 - mycket låga emissioner.
Åtgång: 0,1 - 0,2 kg/m² beroende på användning.
Lagring: 24 mån. Skyddas mot frost.
Applicering: Spruta, borste.
Förpackning: 5, 10 och 25 kg dunkar och
kartonger á 12 x 1 kg flaskar.
TEKNISKA DATA:
Konsistens: Tixotrop vätska.
Kulör: Blå.
Egenvikt: 1,28 kg/cm³.
Torktid: Ca 30 min.
Applicering: Pensel eller roller.
Åtgång:
0,1 - 0,2 kg/m² beroende på underlagets absorption.
Lagring: 12 mån. Skyddas mot frost.
Förpackning: 6 och 14 kg hinkar.
25
3. PRIMER, VIDHÄFTNINGSFÖRBÄTTRANDE MEDEL, FÖRSTÄRKANDE OCH IMPREGNERANDE PRODUKTER
3.2 Vidhäftningsförbättrande medel ____________________________________________________________
Mapelatex RM
TEKNISKA DATA:
Konsistens: Vätska.
Åtgång i lagningsbruk: 1 del MAPELATEX RM tillsätts
2 till 3 delar vatten. Blandningen tillsätts lagningsbruk
till passande konsistens.
Lagring: 24 mån.
Förpackning: 1,02 kg, 5,1 kg, 204 kg och 1000 kg.
Latex som tillsätts bruk eller betong.
Förbättrar bearbetbarheten, dragstyrka
och vidhäftning. Motverkar bom och
uppsprickning.
Se prislistan s. 30
Mapepoxy L
Tvåkomponents, snabbhärdande
epoxilim för liming av färsk betong till
gammal betong, gammal betong till
gammal betong samt stål till betong.
Kan också användas som mycket
slitagestark och beständig beläggning
på stål och betong. Endast för
professionell användning.
EN 1504-4
IN COMPLIANCE WITH
EUROPEAN STANDARD
EN 1504-4
STRUCTURAL BONDING
Se prislistan s. 28/36
Mapepoxy LR
Tvåkomponents, epoxilim för liming av
färsk betong till gammal betong, gammal
betong till gammal betong samt stål till
betong. Variant med längre brukstid.
Endast för professionell användning.
EN 1504-4
IN COMPLIANCE WITH
EUROPEAN STANDARD
EN 1504-4
STRUCTURAL BONDING
Se prislistan s. 28/36
Planicrete
Syntetisk gummilatex som tillsats till
bruk. Ökar vidhäftning och ökar de
plastiska egenskaperna hos bruk.
Se prislistan s. 16
26
TEKNISKA DATA:
Blandningsförhållande (A:B): 8:1.
Brookfield viskositet: Ca 3.500 mPa*s.
Densitet på blandningen: 1,54 g/cm3.
Kulör på blandningen: Grå.
Vidhäftning (EN 1542) - 7 dagar vid +23°C
och 50 % RF: >4 N/mm².
Konsistens på blandingen: Tjock vätska.
Lagring: 24 mån.
Rengöring: Sprit.
Shore D hårdhet: 85.
Åtgång: 0,5 - 1,5 kg/m² beroende på ytan.
Applicering: Borste eller spruta.
Förpackning: 1,25 kg, 4,5 kg och 9 kg set.
TEKNISKA DATA:
Blandningsförhållande (A:B): 8:1.
Densitet på blandningen: 1,54 g/cm3.
Kulör på blandningen: Grå.
Vidhäftning (EN 1542) - 7 dagar vid +23°C
och 50 % RF: >4 N/mm².
Konsistens på blandingenen: Tjock vätska.
Lagring: 24 mån.
Rengöring: Sprit.
Shore D hårdhet: 85.
Åtgång: 0,5 - 1,5 kg/m² beroende på ytan.
Applicering: Borste, raka eller spruta.
Förpackning: 1,25 kg och 4,5 kg set.
TEKNISKA DATA:
Konsistens: Vätska.
Kulör: Vit.
Torrsubstanshalt: 33 %.
Åtgång:
- Som vidhäftare (slurry): 0,1 - 0,15 kg/m².
- Som tillsats i bruk: 50 - 80 kg/m³.
Lagring: 24 mån. Skyddas mot frost.
Förpackning: 5, 10 och 25 kg dunkar och
kartonger á 12 x 1 kg flaskar.
Isolastic
Latextillsats för inblandning i
KERABOND, KERABOND T,
KERAFLOOR och ADESILEX P10.
När KERABOND, KERABOND T och
KERAFLOOR blandas med ISOLASTIC
bildar de högpresterande fästmassor
med högflexibilitet och förlängd
öppentid (C2E/S2).
När ADESILEX P10 blandas med
ISOLASTIC (utblandad 1:1 med rent
vatten) bildar dom en högpresterande,
högflexibel fästmassa med förlängd
öppentid (C2E/S1).
Se prislistan s. 16
Överensstämmelse för Kerabond +
Isolastic är deklarerat i ITT-certifikat
nr. 12/5099-969-S (Applus+LGAI)
och nr. 25080048/Gi (TUM)
utfärdat av laboratoriet vid Tekniska
Universitetet, München (Tyskland)..
Överensstämmelse för Kerabond T +
Isolastic är deklarerat i ITT-certifikat
nr. 12/5099-966-S (Applus+LGAI)
och nr. 25080055/Gi (TUM).
Överensstämmelse för Adesilex P10 +
Isolastic är deklarerat i ITT-certifikat
nr. 25080056/Gi (TUM) utfärdat av
laboratoriet vid Tekniska Universitetet,
München (Tyskland).
TEKNISKA DATA:
KERABOND/KERABOND T/
KERAFLOOR+ISOLASTIC:
Användningstid: Mer än 8 timmar.
Öppentid: 20 minuter.
Väntetid innan fogning:
- på väggar: 4 - 8 timmar;
- på golv: 24 - 36 timmar.
Klar för lätt gångtrafik: 24 - 36 timmar.
Klar för full belastning: Ca 14 dagar.
Deformerbarhet enligt EN 12004: S2.
(ADESILEX P10 + ISOLASTIC utspädd 1:1 med
vatten - S1).
Applicering: KERABOND/KERABOND T +
ISOLASTIC: Tandspackel nr. 4, 5 eller 6 med halvrund
tandning. KERAFLOOR/ISOLASTIC:Tandspackel nr. 6
eller 10 med halvrund tandning for KERAFLOOR.
ADESILEX P10/SOLASTIC utspädd 1:1 med vatten:
Tandspackel nr. 4, 5 eller 6 med halvrund tandning.
Lagring: 24 mån. Skyddas mot frost.
Åtgång: 1 - 2 kg/m².
Förpackning: 5, 10 och 25 kg dunkar och kartonger á
12 x 1 kg flaskar.
3.3 Förstärkande medel ______________________________________________________________________
Concrete Sealer
Silikat/akrylbaserad dammbindare för
användning på betong. Ger en mer
kemikalie- och slitageresistent yta.
Se prislistan s. 26/38
Mapecure Hardener
Färglös och lättflytande vätska som
tätar, förstärker och impregnerar
betongytan. Tränger effektivt ned i
betongen, tätar mikroporer och sprickor.
Se prislistan s. 37
TEKNISKA DATA:
Densitet: 1,04 g/cm3.
Kulör: Vit.
Åtgång: Ca 0,2 - 0,4 kg/m² (två strykningar).
Applicering: Roller eller gummi raka.
Förpackning: 10 och 25 kg dunk, 200 kg fat.
TEKNISKA DATA:
Densitet: 1,1 g/cm3.
Kulör: Transparent.
Konsistens: Flytande.
Rengöring: Vatten.
Åtgång: 0,1 - 0,3 l/m2.
Applicering: Spruta, borste eller roller.
Förpackning: 27,5 kg dunk, 220 kg fat,
1100 kg IBC-container.
27
3. PRIMER, VIDHÄFTNINGSFÖRBÄTTRANDE MEDEL, FÖRSTÄRKANDE OCH IMPREGNERANDE PRODUKTER
3.4 Impregnerande medel ____________________________________________________________________
Mapecoat Universal
Tvåkomponents, lösningsmedelsfri
klar epoxi till primning, topplack,
kompaktbelägg, epoxibruk,
glasfiberlaminering o.d.
Se prislistan s. 39
SR
SYNTHETIC
RESINS
B2,0 - AR0,5 - IR20
Bfl-s1
EN 13813
IN COMPLIANCE WITH
EUROPEAN STANDARD
PRINCIPLES
PI-MC-PR-IR
SURFACE PROTECTION
SYSTEMS FOR CONCRETE
TEKNISKA DATA:
Blandningsförhållande (A:B): 2:1.
Brookfield viskositet: Ca 300 mPa*s.
Densitet på blandningen: 1,08 g/cm3.
Kulör på blandningen: Transparent.
Vidhäftning (EN 1542) - 7 dagar vid +23°C
och 50 % RF: >4,7 N/mm².
Konsistens på blandingen: Flytande.
Lagring: 24 mån.
Rengöring: Sprit.
Shore D hårdhet: 75.
Åtgång: Ca 0,3 kg/m² (som primer).
Applicering: Roller, gummiraka, spruta.
Förpackning: 1, 3 och 9 kg set.
EN 1504-2
Primer S
Fuktspärr i vattendispersion.
Se prislistan s. 12
28
TEKNISKA DATA:
Konsistens: Flytande.
Kulör: Rosa.
Torktid mellan strykningar: 20 - 30 min.
Torktid innan beläggning: Ca 12 timmar.
Applicering: Pensel eller roller.
Lagring: 24 mån. Skyddas mot frost.
Åtgång: 0,1 kg/m² per strykning.
Förpackning: 1 kg flaska + 5 och 10 kg dunkar.
29
FÄSTMASSOR TILL KERAMISKA
PLATTOR OCH NATURSTEN
4. FÄSTMASSOR TILL KERAMISKA PLATTOR OCH NATURSTEN
AM
IC T
ILES
ITI
NT
CEME
Grått, högpresterande och
snabbhärdande flytfix för montering
av keramiska plattor och natursten.
(Fixbädd 3 - 20 mm).
OBS! Även lämpligt för avjämning
ut- och invändigt.
TH EUROPEA
E WI
N
NC EN 12004 S
RDS
NDA
TA
Adesilex P4
IN COM
PLI
A
4.1 Cementbaserade fästmassor _______________________________________________________________
OU
ER
SA
DHESIVE FOR C
EN 12004
Se prislistan s. 8
AM
IC T
ILES
ITI
NT
CEME
Högpresterande cementbaserad
glidkompenserad fästmassa med
förlängd öppentid för keramiska plattor
(fixbädd upp till 5 mm).
TH EUROPEA
E WI
N
NC EN 12004 S
RDS
NDA
TA
Adesilex P9
IN COM
PLI
A
Överensstämmelse för Adesilex P4
är deklarerat i ITT-certifikat
nr. 25070275/Gi (TUM) utfärdat av
laboratoriet vid Tekniska Universitetet,
München (Tyskland) och i ITT-certifikat
nr. 1220.6/10/R03 NPU utfärdat
av ITB Institutet, Katowice (Polen).
OU
ER
SA
DHESIVE FOR C
Se prislistan s. 8
Se prislistan s. 8
Överensstämmelse för Adesilex P10
är deklarerat i ITT-certifikat nr
25080061/Gi (TUM) utfärdat av
laboratoriet vid Tekniska Universitetet,
München (Tyskland) och i ITT-certifikat
nr 2008-B-2749/13 och
2008-B-2749/16 utfärdat av
MPA Institutet, Dresden (Tyskland).
Conbit
Grå cementbaserad fästmassa för
montering av natursten, skiffer,
betongplattor, kantsten och liknande på
betong och asfalt.
Se prislistan s. 8
32
AM
IC T
ILES
ITI
NT
CEME
Vit, högpresterande glidkompenserad
cementbaserad fästmassa med
förlängd öppentid för montering av glas,
keramisk- och marmormosaik
(fixbädd upp till 5 mm).
TH EUROPEA
E WI
N
NC EN 12004 S
RDS
NDA
TA
Adesilex P10
EN 12004
IN COM
PLI
A
Överensstämmelse för Adesilex P9
är deklarerat i ITT-certifikat
nr. 25050141/Gi (TUM) och
nr. 25080230/Gi (TUM) utfärdat av
laboratoriet vid Tekniska Universitetet,
München (Tyskland) och i ITT-certifikat nr.
1220.1/10/R03 NPU;
1220.3/10/R03 NPU;
1220.2/10/R03 NPU och
1220.4/10/R03 NPU utfärdat av
ITB Institutet, Katowice (Polen).
OU
ER
SA
DHESIVE FOR C
EN 12004
TEKNISKA DATA:
Användningsområde: Endast på golv.
Användningstid: Mer än 60 min.
Öppentid: 20 min.
Väntetid innan fogning: 4 timmar.
Klar för lätt gångtrafik: Efter ca 4 timmar.
Klar för full belastning: Efter ca 24 timmar.
Kulör: Grå.
Applicering: Tandspackel nr. 6 eller 10 med halvrund
tandning.
Emicode: EC 1 R Plus - mycket låga emissioner.
Åtgång: 4 - 10 kg/m².
Lagring: 12 mån.
Förpackning: 20 kg säck.
TEKNISKA DATA:
Användningstid: Mer än 8 timmar.
Öppentid: ≥ 30 min.
Väntetid innan fogning:
- Vägg: 4 - 8 timmar.
- Golv: 24 timmar.
Klar för lätt gångtrafik: Ca 24 timmar.
Klar för full belastning: Ca. 14 dagar.
Kulör: Grå och vit.
Applicering: Tandspackel nr. 4, 5 eller 6.
Emicode: EC 1 R Plus - mycket låga emissioner.
Lagring: 12 mån.
Åtgång: 2 - 5 kg/m².
Förpackning: 25 kg säck och 4x5 kg kartonger.
TEKNISKA DATA:
Användningstid: Mer än 8 timmar.
Öppentid: ≥ 30 min.
Väntetid innan fogning:
- Vägg: 4 - 8 timmar.
- Golv: 24 timmar.
Klar för lätt gångtrafik: Ca 24 timmar.
Klar för full belastning: Ca. 14 dagar.
Kulör: Vit.
Applicering: Tandspackel nr. 4, 5 eller 6.
Emicode: EC 1 R Plus - mycket låga emissioner.
Lagring: 12 mån.
Åtgång: 2 - 5 kg/m².
Förpackning: 25 kg säck.
TEKNISKA DATA:
Användningstid: Ca 60 min.
Öppentid: Ca 20 min.
Appliceringstemperatur: 0 - +25°C.
Max. påföringstjocklek: 20 mm.
Klar för lätt gångtrafik: Efter ca. 4 timmar.
Klar för full belastning: Efter ca. 24 timmar.
Kulör: Grå.
Applicering: Tandspackel nr. 10 med halvrund
tandning eller murslev.
Åtgång: Ca 20 kg/m²/cm.
Lagring: 12 mån.
Förpackning: 20 kg säck.
Se prislistan s. 8
IN COM
PLI
A
AM
IC T
ILES
C2FTE
S2
I
TIT
CEMEN
Tvåkomponents högflexibel,
högpresterande snabbhärdande
och snabbtorkande cementbaserad
fästmassa, glidkompenserad med
förlängd öppentid för keramiska plattor
och natursten (fixbädd upp till 10 mm).
TH EUROPEA
E WI
N
NC EN 12004 S
RDS
NDA
TA
Elastorapid
OU
ER
SA
DHESIVE FOR C
EN 12004
Överensstämmelse för Elastorapid
är deklarerat i ITT-certifikat
nr. 25070277/Gi (TUM) och
nr 25080024/Gi TUM) utfärdat av
laboratoriet vid Tekniska Universitetet,
München (Tyskland).
MI
CT
ILES
IN COM
PLI
ITI
NT
CEME
Cementbaserad fästmassa,
glidkompenserad för keramiska plattor.
(Fixbädd upp till 5 mm).
ITH EUROPEAN
ST
CE W
AN EN 12004
DS
DAR
AN
Kerabond T
OU
RA
SA
DHESIVE FOR CE
Se prislistan s. 8
Se prislistan s. 9
AM
IC T
ILES
TH EUROPEA
E WI
N
NC EN 12004 S
IN COM
PLI
A
ITI
NT
CEME
Färdigmixad brukskomponent.
Blandad med KERACRETE blir det
en högpresterande glidkompenserad
cementbaserad fästmassa lämplig
för keramiska plattor, glasmosaik och
natursten (fixbädd upp till 5 mm).
EN 12004
RDS
NDA
TA
Keracrete Pulver
OU
ER
SA
DHESIVE FOR C
AM
IC T
ILES
Se prislistan s. 9
ITI
NT
CEME
Syntetisk gummilatex tillsats till
KERACRETE PULVER (vit och grå)
eller till sand och cement (fixbädd
upp till 5 mm).
TH EUROPEA
E WI
N
NC EN 12004 S
RDS
NDA
TA
Keracrete
EN 12004
IN COM
PLI
A
Överensstämmelse för Kerabond T
är deklarerat i ITT-certifikat
nr. 25050176-1/Gi (TUM) och
nr. 25080238/Gi (TUM) utfärdat av
laboratoriet vid Tekniska Universitetet,
München (Tyskland) och i ITT-certifikat
nr. 1220.8/10/R03 NPU;
1220.10/10/R03 NPU och
1220.9/10/R03 NPU utfärdat av
ITB Institutet, Katowice (Polen).
OU
ER
SA
DHESIVE FOR C
TEKNISKA DATA:
Användningstid: 60 - 75 min.
Öppentid: ≥30 min.
Väntetid innan fogning: 3 timmar.
Klar för lätt gångtrafik: Ca 2 - 3 timmar.
Klar för full belastning: Ca 24 timmar (3 dagar för
bassäng och swimming pools).
Deformerbarhet enligt EN 12004: S2 - hög
deformarbarhet
Kulör: Grå och vit.
Applicering: Tandspackel nr. 4, 5, 6 eller 10.
Lagring: Komp. A: 12 mån.; komp B: 24 mån. Skyddas
mot frost.
Åtgång: 3 - 8 kg/m².
Förpackning:
ELASTORAPID vit: 31,25 kg set
komp. A: 25 kg / komp. B: 6,25 kg.
ELASTORAPID grå: 31.25 kg set
komp. A: 25 kg / komp. B: 6,25 kg.
TEKNISKA DATA:
Användningstid: Mer än 8 timmar.
Öppentid: 20 min.
Väntetid innan fogning:
- Vägg: 4 - 8 timmar.
- Golv: 24 timmar.
Klar för lätt gångtrafik: Ca 24 timmar.
Klar för full belastning: Ca 14 dagar.
Kulör: Grå och vit.
Applicering: Tandspackel nr. 4, 5 eller 6.
Emicode: EC 1 R Plus - mycket låga emissioner.
Lagring: 12 mån.
Åtgång: 2 - 5 kg/m².
Förpackning: 25 kg säck och 4x5 kg kartonger.
TEKNISKA DATA:
KERACRETE + KERACRETE PULVER:
Användningstid: 90 min.
Öppentid: 20 min.
Väntetid innan fogning:
- Vägg: 4 - 6 timmar.
- Golv: 24 timmar.
Klar för lätt gångtrafik: Ca 3 dagar.
Klar för full belastning: Ca 14 dagar (21 dagar för
bassäng och swimming pools).
Kulör: - KERACRETE PULVER:
grå och vit.
Applicering: Tandspackel nr. 5, 6 eller 10.
Emicode: EC 1 R Plus - mycket låga emissioner.
Blandningsförhållande: 4 kg med 1 kg KERACRETE.
Lagring:
- KERACRETE: 24 mån. Skyddas mot frost.
- KERACRETE PULVER: 12 mån.
Åtgång:
- 0,5 - 1 kg/m² med KERACRETE;
- 2 - 4 kg/m² med KERACRETE PULVER.
Förpackning:
KERACRETE: 5, 10 och 25 kg dunkar;
KERACRETE POWDER: 25 kg säckar.
EN 12004
Överensstämmelse för Keracrete +
Keracrete Powder är deklarerat i ITTcertifikat nr. 25040276/Gi (TUM)
och 25080247/Gi (TUM) utfärdat av
laboratoriet vid Tekniska Universitetet,
München (Tyskland).
33
AM
IC T
ILES
ITI
NT
CEME
Högpresterande cementbaserad
glidkompenserad fästmassa med
förlängd öppentid för keramiska plattor
och natursten (fixbädd upp till 5 mm).
TH EUROPEA
E WI
N
NC EN 12004 S
RDS
NDA
TA
Keraflex
IN COM
PLI
A
4. FÄSTMASSOR TILL KERAMISKA PLATTOR OCH NATURSTEN
OU
ER
SA
DHESIVE FOR C
Se prislistan s. 9
RDS
NDA
TA
AM
IC T
ILES
Cementbaserad glidkompenserad
byggbar fästmassa med Low Dust
teknologi och förlängd öppentid.
Deformationsklass S1, lämplig för
installation av storformatiga klinkers och
natursten (fixbädd 3 - 15 mm).
WITH EUROPEAN
CE
AN EN 12004 S
IT
NT
CEME
Keraflex Maxi S1
EN 12004
IN COM
PLI
Överensstämmelse för Keraflex är deklarerat
i ITT-certifikat nr. 25040476/Gi (TUM)
och nr. 25080239/Gi (TUM) utfärdat
av laboratoriet vid Tekniska Universitetet,
München (Tyskland) och i ITT-certifikat
nr 1220.12/10/R03 NPU;
1220.14/10/R03 NPU;
1220.11/10/R03 NPU och
1220.13/10/R03 NPU utfärdat av
ITB Institutet, Katowice (Polen).
C2TE S1
IO
R
US
CE
ADHE
SIVE FOR
EN 12004
Se prislistan s. 9
Överensstämmelse för Keraflex Maxi S
är deklarerat i ITT-certifikat
nr. 25070387/Gi (TUM),
25080246/Gi (TUM) och
nr 14/8330-551-S (LGAI) utfärdat av
laboratoriet vid Tekniska Universitetet,
München (Tyskland).
IN COM
PLI
AM
IC T
ILES
IO
R
US
CE
ADHE
SIVE FOR
EN 12004
Se prislistan s. 9
AM
IC T
ILES
C2FT S1
ITI
NT
CEME
Cementbaserad, snabbhärdande
och glidkompenserad fästmassa för
keramiska plattor och natursten (fixbädd
upp till 10 mm).
TH EUROPEA
E WI
N
NC EN 12004 S
RDS
NDA
TA
Keraquick S1
IN COM
PLI
A
ET
H
Y
N
C2TE S1
IT
NT
CEME
Enkomponents högpresterande
deformerbar lättvikts cementbaserad
fästmassa utan vertikal glidning och med
lång öppentid. Lätt att applicera. För
keramiska plattor och stenmaterial.
WITH EUROPEAN
CE
AN EN 12004 S
RDS
NDA
TA
Keraflex S1 Light LD
OU
ER
SA
DHESIVE FOR C
EN 12004
Se prislistan s. 9
Överensstämmelse för Keraquick S1
är deklarerat i ITT-certifikat
nr. 25070276/Gi (TUM),
nr. 25080059/Gi (TUM) och
nr. 25080063/Gi (TUM) utfärdat av
laboratoriet vid Tekniska Universitetet,
München (Tyskland).
34
TEKNISKA DATA:
Användningstid: Mer än 8 timmar.
Öppentid: > 30 min.
Väntetid innan fogning:
- Vägg: 4 - 6 timmar.
- Golv: 24 timmar.
Klar för lätt gångtrafik: Efter ca 24 timmar.
Klar för full belastning: Efter ca 14 dygn.
Kulör: Grå och vit.
Applicering: Tandspackel nr. 4, 5, 6 eller 10.
Emicode: EC 1 R Plus - mycket låga emissioner.
Åtgång: 2 - 5 kg/m².
Lagring: 12 mån.
Förpackning: 5 kg alu-pack och 20 kg säck.
TEKNISKA DATA:
Användningstid: Mer än 8 timmar.
Öppentid: > 30 min.
Väntetid innan fogning:
- Vägg: 4 - 8 timmar.
- Golv: 24 timmar.
Klar för lätt gångtrafik: Efter ca 24 timmar.
Tid för full belastning: Efter ca 14 dygn.
Deformerbarhet enligt EN 12004: S1 - deformerbar.
Kulör: Vit.
Applicering: Tandspackel nr. 4, 5, 6 eller 10.
Emicode: EC 1 R Plus - mycket låga emissioner.
Lagring: 12 mån.
Åtgång: 1,2 kg/m² per mm.
Förpackning:
- Grå: 20 kg säck.
- Vit: 20 kg säck.
TEKNISKE DATA:
Användningstid: 30 min.
Öppentid: 20 min.
Väntetid innan fogning: 2 - 3 timmar.
Klar för lätt gångtrafik: Efter ca 2 - 3 timmar.
Tid för full belastning: Etter ca 24 timer
(3 døgn for bassenger).
Kulör: Grå.
Deformerbarhet iht EN 12004: S1.
Applicering: Tannsparkel nr. 4, 5 eller 6.
Emicode: EC 1 R Plus - mycket låga emissioner.
Åtgång: 2 - 5 kg/m².
Lagring: 12 månader.
Förpackning: 15 kg sekk.
TEKNISKA DATA:
Användningstid: 30 min.
Öppentid: 20 min.
Väntetid innan fogning: 2 - 3 timmar.
Klar för lätt gångtrafik: Ca 2 - 3 timmar.
Tid för full belastning: Ca 24 timmar (3 dagar för
bassänger och swimming pools).
Deformerbarhet enligt EN 12004: S1.
Kulör: Vit.
Applicering: Tandspackel nr. 4, 5 eller 6.
Emicode: EC 1 R Plus - mycket låga emissioner.
Lagring: 12 mån.
Åtgång: 2 - 5 kg/m².
Förpackning:
- 5 kg alu-pack.
- 23 kg säck.
Latex Plus
TEKNISKA DATA:
Värden för LATEX PLUS + KERAQUICK S1
Användningstid: 30 min.
Öppentid: 20 min.
Väntetid innan fogning: 2 - 3 timmar.
Klar för lätt gångtrafik:
Efter ca 2 - 3 timmar.
Tid för full belastning: Efter ca 24 timmar
(3 dygn för bassänger).
Kulör: Grå.
Deformerbarhet enligt EN 12004: S2.
Applicering: Tandspackel nr. 4, 5, 6 eller 10.
Åtgång: Beroende på blandningsförhållande med KERAQUICK S1.
Lagring: 24 mån. Skyddas mot frost.
Förpackning: 10 kg dunk.
Latex tillsats som tillför ökad flexibilitet
i KERAQUICK S1. KERAQUICK S1
blandad med LATEX PLUS blir en hög
flexibel, högpresterande snabbhärdande
glidkompenserad fästmassa (C2F S2).
Se prislistan s. 16/30
Överensstämmelse för Keraquick S1 +
Latex Plus är deklarerat i ITT-certifikat
nr. 25080065/Gi (TUM) utfärdat av
laboratoriet vid Tekniska Universitetet,
München (Tyskland).
Se prislistan s. 9
IN COM
PLI
RDS
NDA
TA
AM
IC T
ILES
Enkomponent flexibel, högpresterande
cementbaserad lättviktsfästmassa med
Low Dust-teknologi.
Lättapplicerad med tandspackel och
glidkompenserad med förlängd öppentid
och extremt dryg. För keramiska plattor
och natursten.
WITH EUROPEAN
CE
AN EN 12004 S
IT
NT
CEME
Ultralite S1
C2TE S1
IO
R
US
CE
ADHE
SIVE FOR
EN 12004
Contains > 30% recycled content
Överensstämmelse för Ultralite S1
är deklarerat i ITT-certifikat
nr. 25080237/Gi (TUM) och
nr. 25110057/AG (TUM)
utfärdat av laboratoriet vid
Tekniska Universitetet,
München (Tyskland).
TEKNISKA DATA:
Användningstid: > 8 timmar.
Öppentid: > 30 min.
Väntetid innan fogning:
- Vägg: 4 - 8 timmar.
- Golv: 24 timmar.
Klar för lätt gångtrafik: Efter ca 24 timmar.
Tid för full belastning: Efter ca 14 dygn.
Kulör: Grå och vit.
Deformerbarhet enligt EN 12004: S1 - deformerbar.
Applicering: Tandspackel nr. 4, 5, 6 eller 10.
Emicode: EC 1 R Plus - mycket låga emissioner.
Åtgång: 1,5 - 2,5 kg/m².
Lagring: 12 mån.
Förpackning: 15 kg säck.
4.2 Dispersionsfästmassor ___________________________________________________________________
Se prislistan s. 8
N
MI
CT
ILES
IN COM
PLI
IO
RS
DISPE
Högpresterande och bruksklart
glidkompenserat pastafix med förlängd
öppentid för montering av keramiska
plattor på golv och vägg. Fixbädd upp
till 5 mm.
WITH EUROPEAN
CE
AN EN 12004 S
RDS
NDA
TA
Ultramastic III
RA
AD
HESIVE FOR CE
EN 12004
Överensstämmelse för Ultramastic III
är deklarerat i ITT-certifikat
nr. 25040266/Gi (TUM) utfärdat av
laboratoriet vid Tekniska Universitetet,
München (Tyskland) och i ITT-certifikat nr.
2009-B-4835/06 och
2009-B-4835/09 utfärdat av
MPA Institutet, Dresden (Tyskland).
TEKNISKA DATA:
Användningstid: ≥ 30 min.
Justeringstid: Upp till 35 - 40 min. beroende på
underlagets absorption, typ av keramisk platta och
omgivningens temperatur.
Väntetid innan fogning: 12 - 24 timmar.
Klar för lätt gångtrafik: Efter ca 2 dygn.
Tid för full belastning: Efter ca 7 dygn.
Kulör: Vit.
Deformerbarhet: Mycket god.
Applicering: Tandspackel nr. 4, 5 eller 6.
Åtgång:
1,5 - 2,5 kg/m² på vägg.
3 - 4 kg/m² på golv.
Lagring: 24 mån.
Förpackning: 1, 5, 12 och 16 kg hink.
RE
SIN
ER
ADHESIVE FOR C
EN 12004
Se prislistan s. 12
IN COM
PLI
DS
DAR
AN
ITH EUROPEAN
ST
CE W
AN EN 13888
A
CT
UT
RE
Överensstämmelse för Kerapoxy är
deklarerat i ITT-certifikat
nr. 25040322/Gi (TUM) utfärdat av
laboratoriet vid Tekniska Universitetet,
München (Tyskland) samt i ITT-certifikat nr.
2008-B-2748/7.1,
2008-B-2748/8.1 och
2008-B-2748/9.1 utfärdade av
MPA Institut Dresden (Tyskland).
AM
IC T
ILES
ION
REACT
Högpresterande, tvåkomponents,
syrafast, glidkompenserad
epoxifästmassa för montering av
keramiska plattor och natursten
(fogbredd över 3 mm).
TH EUROPEA
E WI
N
NC EN 12004 S
RDS
NDA
TA
Kerapoxy
IN COM
PLI
A
4.3 Härdplastbaserade fästmassor _____________________________________________________________
IO
R
N R E SI N G
O
TEKNISKA DATA:
Användningstid: 45 min.
Öppentid: 30 min.
Klar för lätt gångtrafik:
Efter ca 24 timmar.
Tid för full belastning: 4 dygn.
Kulörer: 23 olika kulörer enligt färgkarta
«MAPEI Coloured Grouts».
Applicering: Lämplig tandspackel.
Emicode: EC 1 R Plus - mycket låga emissioner.
Åtgång: 2 - 4 kg/m² per mm tjocklek.
Lagring: 24 mån.
Förpackning: 10 kg set.
35
AM
IC T
ILES
ION
REACT
Två-komponents högpresterande,
polyuretanbaserad lim för keramiska
plattor och natursten.
TH EUROPEA
E WI
NS
NC EN 12004
RDS
NDA
TA
Keralastic
IN COM
PLI
A
4. FÄSTMASSOR TILL KERAMISKA PLATTOR OCH NATURSTEN
RE
SIN
ER
ADHESIVE FOR C
Se prislistan s. 13
Överensstämmelse för Keralastic
är deklarerat i ITT-certifikat nr
25120147/AG utfärdat av laboratoriet
vid Tekniska Universitetet, München
(Tyskland) samt i ITT-certifikat
2008-B-2748/13.1 och
2008-B-2748/14.1 utfärdade av
MPA Institut Dresden (Tyskland).
36
EN 12004
TEKNISKA DATA:
Öppentid: 50 min.
Väntetid innan fogning: 12 timmar.
Klar för lätt gångtrafik: Efter ca 12 timmar.
Tid för full belastning: Efter ca 7 dygn.
Deformerbarhet: Mycket god.
Kulörer: Grå och vit.
Applicering: Lämplig tandspackel.
Lagring: 24 mån.
Åtgång: 2.5 -5 kg/m².
Förpackning: 5 och 10 kg set (A : B = 94 : 6 delar).
37
FOGMASSOR TILL
KERAMISKA PLATTOR
5. FOGMASSOR TILL KERAMISKA PLATTOR
5.1 Cementbaserade fogmassor _______________________________________________________________
Keracolor FF
Högpresterande, polymermodifierad,
vattenavstötande cementbaserad
fogmassa med DropEffect® teknologi för
fogar upp till 6 mm.
Se prislistan s. 10
Keracolor GG
Högpresterande, polymermodifierad
cementbaserad fogmassa för fogar från
4 - 15 mm.
Se prislistan s. 10
Skiferfug
Cementbaserad fogmassa för fogning av
alla typer av skiffer och natursten.
Golv och vägg, inomhus och utomhus.
Kan även användas för murning av
skiffer samt till fogning av limtegel.
Används till alla förekommande
fogbredder.
Se prislistan s. 10
Ultracolor Plus
Snabbtorkande och snabbhärdande,
polymerförstärkt, högpresterande,
cementbaserad fogmassa för fogar
2 - 20 mm. Vattenavvisande med
DropEffekt® och resistent mot mögel
med BioBlock®-teknologi. Motverkar
saltutfällningar.
Se prislistan s. 11
40
TEKNISKA DATA:
Användningstid: Ca 2 timmar.
Väntetid innan tvättning: 10 - 20 min.
Klar för lätt gångtrafik: Efter ca 24 timmar.
Tid för full belastning: 7 - 10 dygn.
Kulörer: 17 olika kulörer enligt färgkarta
«MAPEI Coloured Grouts».
Applicering: Gummispackel.
Rengörning: MAPEI-svamp eller Scotch-Brite®-pad.
Emicode: EC1 R Plus - mycket låga emissioner.
Åtgång: Beroende på fogbredd/-djup.
Lagring: 12 mån. i papperssäck i oöppnad
originalförpackning förvarad i torrt utrymme,
24 mån. i alu-pack.
Förpackning: 20 kg säck och 5 kg alu-pack.
TEKNISKA DATA:
Användningstid: Ca 2 timmar.
Väntetid innan tvättning: 10 - 20 min.
Klar för lätt gångtrafik: Efter ca. 24 timmar.
Tid för full belastning: 7 - 10 dygn.
Kulörer: 17 olika kulörer.
Applicering: Gummispackel.
Rengörning: MAPEI-svamp eller Scotch-Brite®-pad.
Emicode: EC1 R Plus - mycket låga emissioner.
Åtgång: Beroende på fogbredd/-djup.
Lagring: 12 mån. i papperssäck i oöppnad
originalförpackning förvarad i torrt utrymme,
24 mån. i alu-pack.
Förpackning: 20 kg säck och 5 kg alu-pack.
TEKNISKA DATA:
Konsistens: Jordfuktig eller plastisk.
Appliceringstemperatur: +5°C - 25°C.
Egenvikt: Ca 1,9 kg/dm³.
Användningstid: Ca 2 timmar.
Öppentid: Ca 30 min.
Väntetid innan tvättning: 10 - 20 min.
Klar för lätt gångtrafik: Efter ca 24 timmar.
Tid för full belastning: 7 dygn.
Kulör: Grå.
Applicering: Gummispackel, fogslev eller fogbräda.
Rengörning: MAPEI-svamp eller Scotch-Brite®-pad.
Åtgång: Beroende på fogbredd/-djup.
Lagring: 12 mån. i papperssäck i oöppnad
originalförpackning förvarad i torrt utrymme.
Förpackning: 20 kg säck.
TEKNISKA DATA:
Användningstid: 20 - 25 min.
Väntetid innan tvättning: 15 - 30 min.
Klar för lätt gångtrafik: Efter ca 3 timmar.
Tid för full belastning: Efter ca 24 timmar
(48 timmar för bassänger).
Kulörer: 30 olika kulörer enligt färgkarta
«MAPEI Coloured Grouts».
Applicering: Gummispackel.
Rengörning: MAPEI-svamp eller Scotch-Brite®-pad.
Emicode: EC1 Plus - mycket låga emissioner.
Åtgång: Beroende på fogbredd/-djup.
Lagring: 12 mån. i papperssäck i oöppnad
originalförpackning förvarad i torrt utrymme, 24 mån.
i alu-pack.
Förpackning:
- 20 kg säck.
- 2 och 5 kg alu-pack.
5.2 Epoxibaserade fogmassor _________________________________________________________________
Epofug
TEKNISKA DATA:
Användningstid:
- v/+15°C: ca 1 timme.
- v/+20°C: ca 45 min.
- v/+25°C: ca 30 min.
Öppentid: 20 min.
Klar för lätt gångtrafik:
Efter ca 10 - 12 timmar.
Tid för full belastning: 2 dygn.
Kulör: Grå, ljus grå.
Applicering: Lämplig tandspackel.
Tryckhållfasthet: 28 N/mm².
Åtgång:
- Fix: Ca 2 - 3,5 kg/m².
- Fogmassa: Beroende på fogbredd/-djup.
Lagring: 24 mån.
Förpackning: 9 kg set (komp. A + B).
Trekomponents, epoxi-cementbaserat
bruk för fogning och limning av
keramiska plattor.
AM
IC T
ILES
UT
O
TH EUROPEA
E WI
NS
NC
13888
CT
O
UT
EN
RDS
NDA
TA
IN COM
PLI
A
GR
ION
RESIN
GR
ION
RESIN
RDS
NDA
TA
TH EUROPEA
E WI
NS
NC EN 12004
ION
REACT
AM
IC T
ILES
IN COM
PLI
A
EN
CT
A
RE
Tvåkomponents, dekorativ och syrafast
epoxibruk för fogning av glasmosaik,
keramiska plattor och natursten.
MAPEGLITTER kan tillsättas. Kan även
användas som fästmassa.
TH EUROPEA
E WI
NS
NC
13888
RDS
NDA
TA
Kerapoxy Design
EN 12004
A
RE
Överensstämmelse för Kerapoxy
är deklarerat i ITT-certifikat
nr. 25040322/Gi (TUM) utfärdat av
laboratoriet vid Tekniska Universitetet,
München (Tyskland) samt i ITT-certifikat
nr. 2008-B-2748/7.1,
2008-B-2748/8.1 och
2008-B-2748/9.1 utfärdade av
MPA Institut Dresden (Tyskland).
RE
SIN
ER
ADHESIVE FOR C
IN COM
PLI
A
Se prislistan s. 12
ION
REACT
Högpresterande, tvåkomponents,
syrafast fog för fogning av keramiska
plattor och natursten (fogbredd över
3 mm).
TH EUROPEA
E WI
N
NC EN 12004 S
RDS
NDA
TA
Kerapoxy
IN COM
PLI
A
Se prislistan s. 13
RE
SIN
ER
ADHESIVE FOR C
Se prislistan s. 13
EN 12004
MapeGlitter
Polyester, aluminium och epoxibaserat
metalliskt glitter för inblandning i
KERAPOXY DESIGN.
Se prislistan s. 13
TEKNISKA DATA:
Användningstid: 45 min.
Öppentid: 60 min.
Klar för lätt gångtrafik:
Efter ca 24 timmar.
Tid för full belastning: 4 dygn.
Kulörer: 23 olika kulörer.
Applicering: Lämplig tandspackel.
Emicode: EC1 R Plus - mycket låga emissioner.
Åtgång: Beroende på fogbredd/-djup.
Lagring: 24 mån.
Förpackning: 2, 5 och 10 kg set.
TEKNISKA DATA:
Användningstid: 45 min.
Öppentid (som lim): 30 min.
Justeringstid (som lim): 60 min.
Klar för lätt gångtrafik:
Efter ca 24 timmar.
Tid för full belastning: 4 dygn
(tål kemikalie belastning).
Kulörer: 25 olika kulörer.
Applicering: Lämplig tandspackel.
Rengörning: MAPEI-cellulosasvamp.
Emicode: EC1 R Plus - mycket låga emissioner.
Åtgång: Beroende på fogbredd/-djup.
Lagring: 24 mån.
Förpackning: 3 kg set.
TEKNISKA DATA:
Maximum dosering: 10 vikt-% (3 påsar per set)
KERAPOXY DESIGN.
Kulörer: Silver och guld, 22 andra kulörer på
specialbeställning.
Förpackning: Kartonger á 10 x 100 gr påsar.
41
ELASTISKA FÄST- OCH FOGMASSOR
6. ELASTISKA FÄST- OCH FOGMASSOR
6.1 Silikonbaserade fogmassor (ättika) __________________________________________________________
Mapesil AC
Ren ättiksbaserad silikonfogmassa
resistent mot mögel med BioBlock®teknologi. För rörelser upp till 25%.
EN 15651
Se prislistan s. 14
ISO 11600 G 25 LM
DIN 18545
ASTM C 920
TT S 00230C
TT S 001543A
TEKNISKA DATA:
Fogrörelse: 25 %.
Elasticitetsmodul: 0,35 N/mm².
Shore A hårdhet: 20.
Användningstid: 10 min.
Kulörer: Transparent + 30 olika kulörer.
Emicode: EC1 Plus - låga emissioner.
Applicering: Skelettpruta.
Åtgång: 3,1 m per patron (10 x 10 mm fog).
Förpackning: 310 ml patron.
6.2 Polyuretanbaserade lim och fogmassor_______________________________________________________
Mapeflex PB27
TEKNISKA DATA:
Fogrörelse: 25 %.
Elasticitetsmodul: 0,35 N/mm2.
Shore A hårdhet: 12.
Användningstid: 45 min.
Kulör: Svart.
Tid före lätt gångtrafik: 24 timmar.
Applicering: Genom att hälla.
Åtgång: 0,14 kg/m (10x10 mm fog).
Förpackning: 5 ocg 10 kg (A+B).
Tvåkomponents självutjämnande
flexibel fogmassa baserad på
polyuretanpolymer. Beständig mot
kolväten. För rörelsesfogar upp till 25%.
Se prislistan s. 30/44
ISO 11600 F 25 LM
Mapeflex PU40
Polyuretanbaserad fogmassa med hög
elasticitet (låg E-modul). Fogninga av
rörelsefogar och dilatationsfog som
är utsatta för rörelse på upp till 25%.
Invändig och utvändig.
EN 15651
Se prislistan s. 30
ISO 11600 F 25 LM
TEKNISKA DATA:
Fogrörelse: 25 %.
Elasticitetsmodul: 0,24 N/mm2.
Shore A hårdhet: 27.
Kulör: Vit och 111 grå. Andra kulörer främskaffas på
beställning.
Emicode: EC1 R - mycket låga emissioner.
Användningstid: 3 timmar.
Verktyg: Fogpistol.
Åtgång: 6 m per 600 ml patron (10x10 mm fog).
Förpackning: Mjuk patron 600 ml.
6.3 Silikonbaserade fogmassor (neutralhärdande) _________________________________________________
Mapesil LM
Neutral silikonbaserad elastisk
fogmassa, resistent mot mögel med
BioBlock® - teknologi. För rörelser
upp till 25%. För natursten, avger ej
silikonolja.
Se prislistan s. 14
ISO 11600 F 25 LM
ISO 11600 G 25 LM
ASTM C 1248
DIN 18540
DIN 18545
BS 5889
TT S 00230C
TT S 001543A
ISO 16938
44
EN 15651
TEKNISKA DATA:
Fogrörelse: 25 %.
Elasticitetsmodul: 0,35 N/mm².
Shore A hårdhet: 21.
Användningstid: 15 min.
Kulörer: Transparent, 100 vit, 110 grå, 111 grå,
112 grå, 113 cement grå, 114 antrasit, 120 svart,
130 jasmine och 132 beige (se “MAPEI Coloured
Grouts”).
Emicode: EC1 Plus - låga emissioner.
Applicering: Skelettpruta.
Åtgång: 3,1 m per 310 ml patron (10 x 10 mm fog).
Förpackning: 310 ml patron.
Megasil SB
TEKNISKA DATA:
Fogrörelse: 25 %.
Shore A hårdhet: 18.
Användningstid: 15 min.
Egenvikt: 1,03 kg/dm³.
Strekkstyrka: 0,6 N/mm².
Brottöjning: 300 %.
Temperaturbeständighet: -40°C - +120°C.
Kulörer: Transparent + 100 vit, 110 grå, 111 silvergrå,
113 cementgrå, 114 antrasit.
Applicering: Skelettpruta.
Åtgång: 3,1 m per patron (10 x 10 mm fog).
Förpackning: 310 ml patron.
Neutralhärdande byggsilikon.
Se prislistan s. 13/29
6.4 SMP-baserade fogmassor _________________________________________________________________
Mapeflex MS 45
Malbar hybrid fogmassa och lim med
hög E-modul för rörelsesfogar upp till
20%.
EN 15651
Se prislistan s. 15/29/61
ISO 11600 F 20 HM
TEKNISKA DATA:
Fogrörelse: 20 %.
Elasticitetsmodul: 0,66 N/mm².
Shore A hårdhet: 36.
Användningstid: 30 min. (+23°C, 50% R.H.).
Kulörer: Vit och 113 grå.
Certifiering: Godkänd för användning i kontakt med
dricksvatten enligt ISO 11600 F 20 HM (Polen).
Emicode: EC 1 R Plus - mycket låga emissioner.
Applicering: Skelettpruta.
Åtgång: 3,0 m per 300 ml patron (10 x 10 mm fog).
Förpackning: 300 ml patron.
6.5 Akrylbaserade fogmassor _________________________________________________________________
Mapeflex AC4
Övermålningsbar akrylbaserad fogmassa
för fogar med rörelse up till 12,5%.
Se prislistan s. 29/61
ISO 11600 F 12.5 P up
EN 15651
TEKNISKA DATA:
Fogrörelse: 12,5 %.
Elasticitetsmodul: 0,20 N/mm2.
Shore A hårdhet: 10.
Användningstid: 10 min.
Kulör: Vit och grå.
Verktyg: Fogpistol.
Åtgång: 3,1 m per 310 ml patron (10x10 mm fog).
Förpackning: Patron 310 ml.
45
6. ELASTISKA FÄST- OCH FOGMASSOR
6.6 Tillbehör och primers till elastiska fogar ______________________________________________________
Mapefoam (bottningslist)
Rund bottningslist i polyetylen, slutna
celler. Används för korrekt utformning
av rörelsefogar.
Se prislistan s. 15/30/58
Primer FD
Enkomponent primer för
silikonfogmassor.
Se prislistan s. 14
46
TEKNISKA DATA:
Diameter och förpackning:
- 6 mm, kartong à 550 m.
- 10 mm, kartong à 550 m.
- 15 mm, kartong à 550 m.
- 20 mm, kartong à 350 m.
- 25 mm, kartong à 200 m.
- 30 mm, kartong à 160 m.
TEKNISKA DATA:
Applicering av fogmassa: Efter 60 min.
Kulör: Transparent gulaktig.
Applicering: Pensel.
Åtgång: 3 - 9 gr/m (10 mm djup fog).
Förpackning: 200 gr flaska.
47
LIM OCH YTBEHANDLING
FÖR PARKETT
7. LIM OCH YTBEHANDLING FÖR PARKETT
7.1 Lim för golv i trä och laminat _______________________________________________________________
Adesilex LC/R
ADESILEX LC/R lämpar sej för limning
på cementbaserade underlag tillverkade
av MAPECEM, MAPECEM PRONTO,
TOPCEM och TOPCEM PRONTO,
träunderlag, spånskivor, masoniteskivor
och på värmegolv.
Se prislistan s. 21
Ultrabond Eco S955 1K
Enkomponent MS polymerlim för alla
typer av parkett.
Se prislistan s. 21
Ultrabond P990 1K
En-komponents, klar-till-bruk,
lösningsmedelfri, flexibelt polyuretan
lim för alla typer av parkettgolv på
avjämningsmassar och ytor som
MAPECEM, MAPECEM PRONTO,
TOPCEM och TOPCEM PRONTO,
betong golv, trägolv, kakelgolv, marmor,
terazzo etc. Också möjligt att benytta på
värmegolv.
TEKNISKA DATA:
Konsistens: Tjock pasta.
Kulör: Beige och brun.
Densitet: 1,25.
Öppentid: Ca 30 min.
Kan beträdas: Efter 24 timmar.
Klart för slipning: Efter 10 dagar.
Emicode: EC1 Plus - mycket låga emissioner.
Lagring: 24 mån. i originalförpackning, frostfritt.
Applicering: Mapei parkettspacklar N° 2 eller 4.
Åtgång: Ca 0,8 - 1,0 kg/m2.
Förpackning: 20 kg hink.
TEKNISKA DATA:
Konsistens: Tjock pasta.
Kulör: Beige.
Densitet: 1,60.
Öppentid: Ca 50 - 60 min.
Kan beträdas: Efter 12 timmar.
Klart för slipning: Efter 3 dagar.
Emicode: EC1 R Plus - mycket låga emissioner.
Lagring: 12 mån. i originalförpackning, frostfritt.
Applicering: Mapei parkettspacklar N° 2 eller 4.
Åtgång: Ca 0,8 - 1,2 kg/m2.
Förpackning: 15 kg hink.
TEKNISKA DATA:
Konsistens: Krämaktig pasta.
Kulör: Beige och brun.
Densitet: 1,40.
Öppentid: Ca 110 min.
Kan beträdas: Efter 12 timmar.
Klart för slipning: Efter 3 dagar.
Emicode: EC1 R Plus - mycket låga emissioner.
Lagring: 12 mån. i originalförpackning, frostfritt.
Applicering: Mapei parkettspacklar N° 2 eller 4.
Åtgång: Ca 0,8 - 1,0 kg/m2.
Förpackning: 15 kg hink.
Se prislistan s. 21
Ultrabond S997 1K
SMP-baserat lim för montering av
trappnos, sockel och väggpanel.
Se prislistan s. 21
50
TEKNISKA DATA:
Konsistens: Tixotrop pasta.
Kulör: Ockragul.
Öppentid: Ca 40 ± 10 min.
Kan beträdas: Efter 12 timmar.
Klart för slipning: Efter 3 dagar.
Emicode: EC1 R Plus - mycket låga emissioner.
Lagring: 12 mån. i originalförpackning, frostfritt.
Applicering: Fogpistol för tuber.
Åtgång:
- Läggning av trappsteg: 2 m2 per tub (0,6 l).
- Läggning av 3-skikts lackerad parkett:
4/6 m2 per tub.
- Applicering av vägglister: 15 lm per tub.
- Läggning av parkett mosaikk på vägg: 0,5 kg/m2
Förpackning: 0,6 l tub, 20 per kartong.
7.2 Ytbehandling för parkett __________________________________________________________________
Ultracoat Aqua Plus
TEKNISKA DATA:
Konsistens: “Flytande” gel.
Kulör: Mjölkvit.
Densitet (g/cm3): 1.0.
Brookfield viskositet (mPa·s): 2000-3000.
Klart för slipning: Efter 1 timme.
Övermålningsbar: Efter 3 - 5 timmar.
Lagring: 12 mån.
Appliceringstemperatur: +10°C - +35°C.
Applicering: Rostfri stålspackel eller plastspackel.
Blandningsförhållande: 3:1 med slipdamm.
Åtgång: 100 - 120 g/m2 per strykning.
Förpackning: 5 l dunk.
Lösningsmedels- och NMP-fritt, doftfri,
vattenbaserat bindemedel blandad
med trägolvs fyllmassa. Lämplig
för ULTRACOAT vannbaserade
lackeringscyklar och ULTRACOAT OIL.
Se prislistan s. 21
Ultracoat Easy Plus
TEKNISKA DATA:
Konsistens: Flytande.
Kulör: Transparent.
Densitet (g/cm3): 1.045.
Dammtorr: Efter 20 min.
Klart för slipning: Efter 8 timmar.
Övermålningsbar utan slipning: Mellan 3 och 5
timmar.
Klart för användning: 36 - 48 timmar.
Glansgrader: 10, 30 och 60 gloss.
Slitagebeständighet (Taber test): 18 mg.
Lagring: 12 mån.
Applicering: Roller eller pensel.
Blandningsförhållande:
(Dir. 2004/42/CEE) Max. 10 % med rent vatten.
Åtgång: 50 - 70 ml/m2 per strykning.
Förpackning: 5 l dunk.
Enkomponent vattenbaserad
polyuretanlack med mycket låg emission
av flyktiga organiska ämnen.
Hög slitagebeständighet. Används till
ytor med lätt till måttlig gångtrafik, t.ex. i
privatbostäder, kontorslokaler etc.
Se prislistan s. 21
Ultracoat High Traffic
Ultracoat Universal
Base
Enkomponent vattenbaserad primer
med mycket låg emission av flyktiga
organiska ämnen. För primning av
parkett och trägolv.
Se prislistan s. 21
TRACOA
UL
ON
AN
SYSTE M
T
Se prislistan s. 21
TEKNISKA DATA:
FIR E R E SIST
Tvåkomponents vattenbaserad
polyuretanlack med mycket låg emission
av flyktiga organiska ämnen.
Hög slitagebeständighet. Används i ytor
med medelhög till tung gångtrafik, t.ex.
köpcentra, flygplatser, mässhallar etc.
T P R OT E CT
I
Komp. A
Komp. B
Konsistens:
flytande
flytande
Kulör:
transp.
mjölkvit.
Densitet av Ultracoat High
3
1.040
1.060.
Traffic 10 gloss (g/cm ):
Densitet av Ultracoat High
1.030
1.020.
Traffic 30 gloss (g/cm3):
Densitet av Ultracoat High
3
1.040
1.080.
Traffic 60 gloss (g/cm ):
Lagring: 12 mån.
Dammtorr: Efter 25 min.
Beröringstorr: Efter 40 min.
Blandningsförhållande (Dir. 2004/42/EEC):
Max. 10 % med rent vatten.
Klart för slipning: Efter 12 timmar.
Övermålningsbar utan slipning: Mellan 2 och 5 timmar.
Klart för användning: 36 - 48 timmar.
Glansgrader: 10, 30 och 60.
Slitagebeständighet (Taber test): 10 mg.
Åtgång: Första strykning 80 - 100 ml/m2. Andra strykningar 50 - 70
ml/m².
Förpackning: 11 l set (A+B) 2x5.5 l.
TEKNISKA DATA:
Konsistens: Flytande.
Kulör: Transparent.
Klart för slipning: Efter 2 timmar.
Övermålningsbar utan slipning: Efter 2 timmar och
innan 5 timmar.
Lagring: 12 mån.
Blandningsförhållande: Max. 10 % med rent vatten.
Åtgång: 80 - 100 g/m2 per strykning.
Förpackning: 5 l dunk.
51
GOLVLIM FÖR VINYL, GUMMI,
LINOLEUM OCH TEXTIL
8. GOLVLIM FÖR VINYL, GUMMI, LINOLEUM OCH TEXTIL
8.1 Dispersionslim __________________________________________________________________________
Mapecryl Eco
Dispersionslim för vinyl- och textilmattor
med mycket låga emissioner
av flyktiga organiska föreningar.
Se prislistan s. 18
Ultrabond Eco Fix
Dispersionsbaserat fixeringslim för
mattor och PVC plattor med mycket
låga emissioner av flyktiga organiska
föreningar. Blir permanent klibbigt.
Se prislistan s. 18
Ultrabond Eco 375
Lim i vattendispersion med stark initial
vidhäftning, lång öppentid för vinylgolv.
Se prislistan s. 18
Ultrabond Eco 520
Dispersionslim för linoleum med
kraftigt initialhäft och mycket låga
emissionsvärden.
Se prislistan s. 18
54
TEKNISKA DATA:
Konsistens: Krämaktig pasta.
Kulör: Ljus beige.
Densitet (g/cm3): 1,40.
Beläggningsbar efter: 0 - 10 min.
Öppentid: Max. 30 min.
Kan beträdas: Efter 3 - 5 timmar.
Klart för användning: Efter 48 - 72 timmar.
Emicode: EC1 - låga emissioner.
Lagring: 12 mån. i originalförpackning, frostfritt.
Applicering: Mapei limsparkler N° 1,2 eller 3.
Åtgång: 0,30 - 0,50 kg/m2.
Förpackning: 16 kg hink.
TEKNISKA DATA:
Konsistens: Krämaktig pasta.
Kulör: Ljus beige.
Densitet (g/cm3): 1,07.
Beläggningsbar efter: 30 min - 12 timmar.
Öppentid: 30 min - 12 timmar.
Kan beträdas: Omedelbart.
Emicode: EC1 - låga emissioner.
Lagring: 12 mån. i originalförpackning, frostfritt.
Applicering: Mapei limspackel N° 1 och roller.
Åtgång: 0,1 - 0,2 kg/m2.
Förpackning: 10 kg hink.
TEKNISKA DATA:
Konsistens: Krämaktig pasta.
Kulör: Ljus beige.
Densitet (g/cm3): 1,22.
Beläggningsbar efter: 10 - 20 min.
Öppentid: 40 - 50 min.
Kan beträdas: Efter 3 - 4 timmar.
Klart för användning: Efter 48 - 72 timmar.
Emicode: EC1 Plus - mycket låga emissioner.
Lagring: 12 mån. i originalförpackning, frostfritt.
Applicering: Mapei limspackel N° 1, TKB A2, B1.
Åtgång: Ca 0,25 - 0,35 kg/m2.
Förpackning: 16 kg hink.
TEKNISKA DATA:
Konsistens: Krämaktig pasta.
Kulör: Ljus beige.
Densitet (g/cm3): 1,40.
Beläggningsbar efter: 10 - 20 min.
Öppentid: 20 - 30 min.
Kan beträdas: Efter 3 - 5 timmar.
Klart för användning: Efter 48 - 72 timmar.
Emicode: EC1 Plus - mycket låga emissioner.
Lagring: 12 mån. i originalförpackning, frostfritt.
Applicering: Mapei limspackel N° 2, TKB B1/B2.
Åtgång: Ca 0,3 - 0,5 kg/m2.
Förpackning: 16 kg hink.
Ultrabond Eco 140
NYHET
Snabbt dispersionsbaserat lim för
linoleum och tekstiler med kraftigt hugg
och mycket låga emissioner.
Se prislistan s. 18
Ultrabond Eco V4 SP
Conductive
Ljusfärgad akrylbaserad lim i
vattendispersion med mycket låga
emissioner av flyktiga organiska
föreningar för limning av ledande vinyl,
gummi- och textilgolv.
Se prislistan s. 18.
Ultrabond Eco V4 SP
Flerfunktions, akrylbaserad lim i
vattendispersion med en lång öppentid
och mycket låga emissioner av flyktiga
organiska föreningar, för att lägga
gummi, PVC, vinyl, linoleum och
textilmattor.
Se prislistan s. 18
Ultrabond Eco VS90
Dispersionslim för gummibelägg med
låga emissionsvärden.
Se prislistan s. 18
TEKNISKA DATA:
Konsistens: Krämaktig pasta.
Kulör: Ljus beige.
Densitet (g/cm3): 1,45.
Beläggningsbar efter:: 5 - 15 min.
Öppentid: 20 - 30 min.
Kan beträdas: Efter 3 timmar.
Klart för användning: Efter 24 timmar.
Emicode: EC1 Plus - mycket låga emissioner.
Lagring: 12 mån. i originalförpackning, frostfritt.
Applicering: Mapei limspacklar N° 1,2 eller 3.
Åtgång: Varierar med underlaget och strukturen på
beläggningens baksida. Ca 0,25 - 0,4 kg/m2.
Förpackning: 16 kg hink.
TEKNISKA DATA:
Konsistens: Krämaktig pasta.
Kulör: Ljus grå.
Densitet (g/cm3): 1,05.
Beläggningsbar efter: 0 - 10 min.
Öppentid: Max. 15 min.
Kan beträdas: Efter 3 - 5 timmar.
Klart för användning: Efter 48 - 72 timmar.
Elektriskt motstånd: 100 000 ohm.
Emicode: EC1 Plus - mycket låga emissioner.
Lagring: 12 mån. i originalförpackning, frostfritt.
Applicering: Mapei limspacklar N° 1, 2 eller 3.
Åtgång: 0,3 - 0,4 kg/m2.
Förpackning: 16 kg hink.
TEKNISKA DATA:
Konsistens: Krämaktig pasta.
Kulör: Ljus beige.
Densitet (g/cm3): 1,20.
Beläggningsbar efter: 10 - 20 min.
(30 - 40 min. på icke-sugande underlag).
Öppentid: 30 - 40 min.
Kan beträdas: Efter 3 - 5 timmar.
Klart för användning: Efter 48 - 72 timmar.
Emicode: EC1 Plus - mycket låga emissioner.
Lagring: 12 mån. i originalförpackning, frostfritt.
Applicering: Mapei limspacklar N° 1 eller 2.
Åtgång: 0,25 - 0,4 kg/m2.
Förpackning: 16 kg hink.
TEKNISKA DATA:
Konsistens: Krämaktig pasta.
Kulör: Ljus beige.
Densitet (g/cm3): 1,30.
Beläggningsbar efter: 10 - 20 min.
Öppentid: 30 - 40 min.
Kan beträdas: Efter 6 - 8 timmar.
Klart för användning: Efter 48 - 72 timmar.
Emicode: EC1 - låga emissioner.
Lagring: 12 mån. i originalförpackning, frostfritt.
Applicering: Mapei limsparkler N° 1 eller 2.
Åtgång: 0,25 - 0,40 kg/m2.
Förpackning: 16 kg hink.
55
8. GOLVLIM FÖR VINYL, GUMMI, LINOLEUM OCH TEXTIL
8.2 Reaktivt lim ____________________________________________________________________________
Ultrabond Eco 571 2K
Två-komponents, låg-visköst
polyuretan-baserat lim utan vatten
eller lösemedel för limning av PVC
og gummibeläggning inomhus och
utomhus.
Se prislistan s. 18
56
NYHET
TEKNISKA DATA:
Konsistens: Komp. A: Krämaktig pasta, komp. B:
vätska.
Kulör:
– Komp. A: grå,
– Komp. B: brun.
Blandningsförhåll: Komp. A : Komp. B = 86 : 14.
Öppentid: 50 - 60 min.
Kan beträdas: Efter 12 - 24 timmar.
Klart för användning: Efter 3 dygn.
Emicode: EC1 R Plus - mycket låga emmisioner.
Lagring: 12 mån i originalförpackning, frostfritt.
Applicering: Mapei limsparkler N° 1 eller 3.
Åtgång: 0.3 - 0.6 kg/m².
Förpackning: 10 kg hink.
57
TILLBEHÖR FÖR MONTERING AV
KERAMIK, NATURSTEN, PARKETT
OCH GOLVMATTOR
9. TILLBEHÖR FÖR MONTERING AV KERAMIK, NATURSTEN, PARKETT OCH GOLVMATTOR
9.1 Kompletterande produkter för montering av keramik och natursten _________________________________
Fuga Fresca
Polymerfärg som återställer kulören
hos cementbaserade fogamassor på
invändiga golv och väggytor.
TEKNISKA DATA:
Kulör: Tillgänglig i 30 standard kulörer.
Applicering: Med pensel eller direkt ur flaska.
Åtgång: Beroende på fog dimension och struktur.
Förpackning: Flaska 160 gr.
Se prislistan s. 7
Keranet
Syrabaserad rengöringsvätska för
keramiska plattor och terracotta.
Som pulver (koncentrat) eller vätska
(15% lösning).
Se prislistan s. 7/8
Kerapoxy Cleaner
Special rengöringsvätska för epoxibruk.
Lämplig för rengöring efter plattsättning
och avlägsnande av fogfilm på ytan av
keramiska plattor och glasmosaik.
För rengöring av ytor som är fogade
med KERAPOXY och KERAPOXY
DESIGN efter avslutat arbete.
Se prislistan s. 13
60
TEKNISKA DATA:
pH vätska: 1,13.
Användning: Låt medlet verka i 5 minuter. Vid kraftig
nedsmutsning, låt KERANET verka längre eller
upprepa behandlingen. Skölj noga med rent vatten.
Applicering: Med pensel/borsta.
Åtgång: Beroende på behovet.
Lagring: 24 mån.
Förpackning:
Vätska: 5 kg dunk, 1 kg flaska och 0,75 kg sprayflaska.
Pulver: 1 kg kartong.
TEKNISKA DATA:
pH: 12.
Väntetid innan rengöring efter fogning: Flera
minuter. Vid svår rengöring, låt KERAPOXY CLEANER
få värka längre eller upprepa behandlingen.
Applicering: Som spray.
Åtgång: Beroende på behovet.
Lagring: 24 mån.
Förpackning: 0,75 kg sprayflaska.
9.2 Kompletterande produkter för applicering av elastisk golvbeläggningar och mattor ____________________
Mapei Limspacklar
Tandspacklar i stål för påföring av
våra golvlim.
TEKNISKA DATA:
Limspridare #1.
Limspridare #2.
Limspridare #1.
Se prislistan s. 17/20
9.3 Tillbehör, putsrondeller och underhållsprodukter för parkett ______________________________________
Cleaner H
Våtservetter för borttagning av limspill
på händer och ytskikt.
TEKNISKA DATA:
Förpackning: Plastburk med 80 servetter
(20 x 30 cm) i varje.
Se prislistan s. 20
Mapei Limspacklar
för parkett
TEKNISKA DATA:
Mapei limspackel för parkett.
Tandspackel i stål för påföring av
våra golvlim.
Se prislistan s. 17/20
61
CEMENT- OCH
HÄRDPLASTBASERADE
BELÄGGNINGAR
10. CEMENT- OCH HÄRDPLASTBASERADE BELÄGGNINGAR
10.1 Härdplastbaserade produkter _____________________________________________________________
Concrete Sealer
TEKNISKA DATA:
Densitet: 1,04 g/cm3.
Kulör: Vit.
Åtgång: Ca. 0,2 - 0,4 kg/m² för två strykningar.
Applicering: Roller eller raka.
Förpackning: 10 och 25 kg dunk, 200 kg fat.
Silikat/akrylbaserad dammbindare för
användning på betong. Ger en mer
kemikalie- och slitageresistent yta.
Se prislistan s. 26/38
Mapecoat ARF
Tvåkomponents, pigmenterad
vinylesterbeläggning med extremt god
kemikaliebeständighet till användning på
betong och stål. MAPECOAT ARF kan
användas till laminering med glasfiber
och för uppbyggnad av FRP-laminerad
beläggning. MAPECOAT ARF används i
kombination med epoxibaserad
primer MAPECOAT L-L. Endast för
professionell användning.
B2.0-AR0.5
IR4-Efl
EN 13813
IN COMPLIANCE WITH
EUROPEAN STANDARD
EN 1504-2 (C)
PRINCIPLES
PR-CR
SURFACE PROTECTION
SYSTEMS FOR CONCRETE
TEKNISKA DATA:
Blandningsförhållande (A:B): 4,5:0,065.
Brookfield viskositet: Ca 550 mPa*s.
Densitet på blandningen: 1,062 g/cm3.
Kulör på blandningen: Grå.
Vidhäftning (EN 1542) - 7 dagar vid +23°C
och 50 % RF: > 4,4 N/mm².
Konsistens på blandingen: Flytande vätska.
Lagring: 3 mån.
Rengöring: Thinner.
Åtgång: Från 0,7 kg/m².
Applicering: Roller eller raka.
Förpackning: 4,565 kg set.
Se prislistan s. 44
EN 1504-2
Mapecoat I
Tvåkomponents, lösningsmedelsfri
epoxifärg. Lämplig till lager, verkstadsoch lätt industri. Appliceras i tjocklek
från 0,3 - 1 mm. Levereras i 12
standardkulörer. Kan sandströs för
halkskydd.
SR
SYNTHETIC
RESINS
B2,0 - AR0,5 - IR4
Bfl-s1
EN 13813
IN COMPLIANCE WITH
EUROPEAN STANDARD
Se prislistan s. 39
PRINCIPLES
PI-MC-PR-IR
SURFACE PROTECTION
SYSTEMS FOR CONCRETE
TEKNISKA DATA:
Blandningsförhållande (A:B): 3:1.
Brookfield viskositet: Ca 2400 mPa*s.
Densitet på blandningen: 1,20 g/cm3.
Kulör på blandningen: Färgad.
Konsistens på blandingen: Tjock vätska.
Lagring: 24 mån.
Rengöring: Sprit.
Shore D hårdhet: 70.
Åtgång: Ca 0,2 - 0,8 kg/m².
Applicering: Roller.
Förpackning: 1 kg, 4 kg och 12 kg set.
EN 1504-2
Mapecoat CFS
Tvåkomponents, lösningsmedelsfri,
flexibel, tixotrop epoxi. MAPECOAT CFS
används för behandling av stål- och
betongkonstruktioner som utsätts för
hårda miljöpåfrestningar. Produkten
har utmärkt vidhäftning till stål och
betong och har god beständighet mot
kemikalier. Endast för professionell
användning.
Se prislistan s. 39
64
IN COMPLIANCE WITH
EUROPEAN STANDARD
PRINCIPLES
PI-MC-PR-IR
SURFACE PROTECTION
SYSTEMS FOR CONCRETE
EN 1504-2
TEKNISKA DATA:
Blandningsförhållande (A:B): 3:1.
Kulör på blandningen: Grå.
Konsistens på blandingen: Tjock vätska.
Lagring: 24 mån.
Rengöring: Sprit.
Shore A hårdhet: 85.
Åtgång: Ca 1,2 kg/m² per mm.
Applicering: Roller, spackel eller spruta.
Förpackning: 3 kg set.
Mapecoat DV
(transparent och vit)
Tvåkomponents, lösningsmedelsfri epoxi
som är emissionstestad för användning
i direkt kontakt med dricksvatten.
Utvärderad och godkänd av norska
Folkehelseinstituttet.
IN COMPLIANCE WITH
EUROPEAN STANDARD
PRINCIPLES
PI-MC-IR-CR
SURFACE PROTECTION
SYSTEMS FOR CONCRETE
EN 1504-2
Se prislistan s. 40
Mapecoat Grafitt
Tvåkomponents, lösningsmedelsfri epoxi
med grafit. Används som ledande skikt
över kopparband vid uppbyggnad av
antistatiska beläggningar.
Se prislistan s. 38
SR
SYNTHETIC
RESINS
B2,0
IR4
IN COMPLIANCE WITH EUROPEAN STANDARDS
EN 13813
Mapecoat KB
(transparent och färgad)
B2.0-AR0.5
IR4-Efl
Tvåkomponents epoxibeläggning med
mycket god kemikaliebeständighet.
Tjocklekar från 0,5 mm.
EN 13813
Se prislistan s. 39
IN COMPLIANCE WITH
EUROPEAN STANDARD
PRINCIPLES
PI-MC-PR-IR-CR
SURFACE PROTECTION
SYSTEMS FOR CONCRETE
EN 1504-2
Mapecoat L-L
Tvåkomponents, lösningsmedelsfri,
transparent, snabbhärdande
epoxiprimer. Skall avströs med torr sand
0,4 - 0,8 mm evt 0,7 - 1,4 mm om inte
nästa strykning läggs vått-i-vått eller
inom 2 tim. Endast för professionell
användning.
SR
SYNTHETIC
RESINS
B2,0
Efl
IN COMPLIANCE WITH EUROPEAN STANDARDS
EN 13813
IN COMPLIANCE WITH
EUROPEAN STANDARD
EN 1504-2 (C)
PRINCIPLES
Se prislistan s. 38
PI-PR-CR
SURFACE PROTECTION
SYSTEMS FOR CONCRETE
TEKNISKA DATA:
Blandningsförhållande (A:B): 3:1.
Brookfield viskositet:
Ca 550 (transp.) / 1100 (vit) mPa*s
Densitet på blandningen:
1,10 (transp.) / 1,15 (vit) g/cm3.
Kulör på blandningen: Transparent och vit.
Konsistens på blandingen: Flytande.
Rengöring: Sprit.
Shore D hårdhet: 80.
Åtgång: Ca 0,2 - 0,5 kg/m² per strykning.
Applicering: Roller.
Förpackning: 4 kg set.
TEKNISKA DATA:
Blandningsförhållande (A:B): 75,6:24,4.
Densitet på blandningen: 1,28 g/cm3.
Kulör på blandningen: Svart.
Konsistens på blandingen: Tjock vätska.
Rengöring: Sprit.
Shore A hårdhet: 90.
Åtgång: Ca 0,3 - 0,4 kg/m².
Applicering: Roller eller gummiraka.
Förpackning: 5 kg set.
TEKNISKA DATA:
Blandningsförhållande (A:B):
- Transparent 100:60.
- Färgad 100:50.
Brookfield viskositet:
Ca 2700 (transparent) / 3500 (färgad) mPa*s.
Densitet på blandningen: 1,13 (transparent) /
1,2 (färgad) g/cm3.
Kulör på blandningen: Transparent och färgad.
Konsistens på blandingen: Tjock vätska.
Rengöring: Sprit.
Shore D hårdhet: 80.
Åtgång:
- Från ca 0,5 kg/m² (transparent).
- Från ca 0,7 kg/m² (färgad).
Applicering: Roller.
Förpackning: - 16 kg set transparent.
- 18 kg set färgad.
TEKNISKA DATA:
Blandningsförhållande (A:B): 3:1.
Brookfield viskositet: Ca 240 mPa*s.
Densitet på blandningen: 1,07 g/cm3.
Kulör på blandningen: Svart.
Vidhäftning (EN 1542) - 7 dagar vid +23°C
och 50 % RF: > 4,7 N/mm².
Konsistens på blandingen: Flytande.
Rengöring: Sprit.
Åtgång: Ca 0,1 - 0,3 kg/m².
Applicering: Roller eller borste.
Förpackning: 2 kg set.
EN 1504-2
65
10. CEMENT- OCH HÄRDPLASTBASERADE BELÄGGNINGAR
Mapecoat Universal
Tvåkomponents, lösningsmedelsfri
klar epoxi till primning, topplack,
kompaktbelägg, epoxibruk,
glasfiberlaminering o.d.
SR
SYNTHETIC
RESINS
B2,0 - AR0,5 - IR20
Bfl-s1
EN 13813
Se prislistan s. 39
IN COMPLIANCE WITH
EUROPEAN STANDARD
PRINCIPLES
PI-MC-PR-IR
SURFACE PROTECTION
SYSTEMS FOR CONCRETE
TEKNISKA DATA:
Blandningsförhållande (A:B): 2:1.
Brookfield viskositet: Ca 300 mPa*s.
Densitet på blandningen: 1,08 g/cm3.
Kulör på blandningen: Transparent.
Vidhäftning (EN 1542) - 7 dagar vid +23°C
och 50 % RF: >4,7 N/mm².
Konsistens på blandingen: Flytande.
Lagring: 24 mån.
Rengöring: Sprit.
Shore D hårdhet: 75.
Åtgång: Ca 0,3 kg/m² (som primer).
Applicering: Roller, gummiraka, spruta.
Förpackning: 1, 3 och 9 kg set.
EN 1504-2
Mapecoat SL-3
Antistatic
SR
SYNTHETIC
RESINS
B2,0
AR0,5 - IR4
Trekomponents, lösningsmedelsfri,
självutjämnande epoxi för antistatiska
beläggningar. Läggs i kombination med
MAPECOAT GRAFITT och kopparband i
tjocklek ca 2 mm.
IN COMPLIANCE WITH EUROPEAN STANDARDS
EN 13813
Se prislistan s. 40
Mapecoat I 62 W
NYHET
Tvåkomponents, vattenemulgerbar
pigmenterad epoxi. Används till målning
av betonggolv eller betongväggar i lätt
belastade områden. Skall ej sandströs.
Se prislistan s. 38
Mapecolor CPU
Pulverpigment till
MAPEFLOOR CPU/HD och
MAPEFLOOR CPU/MF.
ET
H
Y
N
66
Se prislistan s. 41
SR
SYNTHETIC
RESINS
B2,0
AR0,5 - IR4
IN COMPLIANCE WITH EUROPEAN STANDARDS
EN 13813
TEKNISKA DATA:
Blandningsförhållande (A:B:C): 7,2:3:9,5.
Brookfield viskositet: Ca 10.000 mPa*s.
Densitet på blandningen: 1,6 g/cm3.
Kulör på blandningen: Färgad.
Konsistens på blandingen: Tjock vätska.
Rengöring: Sprit.
Shore D hårdhet: 80.
Åtgång: Ca 2,0 - 3,0 kg/m².
Applicering: Tandspackel och piggroller.
Förpackning: 19,7 kg set.
TEKNISKA DATA:
Blandningsförhållande (A:B): 1:3,4.
Kulör på blandningen: Färgad.
Konsistens på blandingen: Tjock vätska.
Rengöring: Vatten.
Åtgång: Ca 0,20-0,25 kg/m² per strykning.
Applicering: Roller eller spruta.
Förpackning: 11 kg set.
TEKNISKA DATA:
Kulör: Grå, beige, okergul, röd och grön.
Densitet: 1.4 ± 0.05 g/cm3.
Lagring: 12 månader i originalförpackningen.
Applicering: Blanda med polyuretan-/cementbaserade
formulerar.
Åtgång: Blanda en 5 kg låda per set av
MAPEFLOOR CPU/MF eller
MAPEFLOOR CPU/HD.
Förpackning: 5 kg låda.
Mapecrete LI Hardener
TEKNISKA DATA:
Användningstemperatur: Från +5°C till +40°C.
Minsta verkningstid innan
överskott avlägsnas är: 30 min.
Slitstyrka Taber ISO 5940 (mg): 35.
Kappilärabsorption EN 13057 (kg/m²h0,5): 1,3.
Lagring: 12 månader i oöppnad originalförpackning.
Applicering: Lågtrycksspruta.
Åtgång: Ca. 0,2 - 0,4 kg/m² beroende på porositet i
betongen.
Förpackning: Dunk 25 kg.
Litiumsilikatbaserad ytbehandling som
förstärker och binder damm på nya och
gamla betonggolv samt andra betongytor.
Se prislistan s. 37
Mapecrete
Stain Protection
TEKNISKA DATA:
Användningstemperatur: Från +10°C till +30°C.
Absorption av olja (%): 0,32.
Kappilärabsorption EN 13057 (kg/m²h0,5): 0,25.
Lagring: 12 månader i oöppnad originalförpackning.
Applicering: Airless spruta eller borste.
Åtgång: Ca. 0,1 - 0,3 kg/m² beroende på porositet i
betongen.
Förpackning: Dunk 25 kg.
Vatten- och oljeavvisande behandling
som motverkar fläckar, för användning på
betong, natursten och cementbaserade
ytor. Baserad på modifierade organiska
polymerer i vattenhaltig lösning.
Se prislistan s. 37
Mapecure Hardener
TEKNISKA DATA:
Densitet: 1,1 g/cm3.
Kulör: Transparent.
Konsistens: Flytande.
Rengöring: Vatten.
Åtgång: 0,1 - 0,3 l/m2.
Applicering: Spruta, borste eller roller.
Förpackning: 27,5 kg dunk, 220 kg fat,
1100 kg IBC-container.
Färglös och lättflytande vätska som
tätar, förstärker och impregnerar
betongytan. Tränger effektivt ned i
betongen, tätar mikroporer och sprickor.
Se prislistan s. 37
Mapefloor BR
Tvåkomponents, lösningsmedelsfri,
epoxibeläggning komponerad med
hög andel fyllmedel, som glättas till en
jämn yta. Beläggningen har utmärkta
egenskaper i områden med fall, tack vara
sina utflytningsmotverkande egenskaper.
Se prislistan s. 40
B2.0-AR0.5
IR4-Efl
EN 13813
TEKNISKA DATA:
Blandningsförhållande (A:B): 9:1.
Brookfield viskositet: ca 15 000.
Densitet på blanding: 1,73 g/cm3.
Kulör på blanding: Grå.
Åtgång: 1,73 kg/m² per mm.
Konsistens på blandingen: Flytande.
Lagring: 24 mnd.
Rengöring: Sprit.
Shore D hårdhet: ca 75.
Applicering: Svärd/spackel.
Förpackning: 20 kg set.
67
10. CEMENT- OCH HÄRDPLASTBASERADE BELÄGGNINGAR
Mapefloor CPU/HD
Trekomponents, polyuretancementbaserad bruk med hög
mekanisk styrka och mycket god
kemikaliebeständighet. Användas
till industribeläggningar med
6 - 9 mm tjocklek. Blandas med
MAPECOLOR CPU.
EN 13813
Se prislistan s. 42
Mapefloor CPU/MF
Trekomponents, polyuretancementbaserat bruk med hög
mekanisk styrka och mycket god
kemikaliebeständighet.
Blandas med MAPECOLOR CPU.
Används för industribeläggning med
3 - 4 mm tjocklek.
EN 13813
Se prislistan s. 42
Mapefloor Finish 630
Se prislistan s. 37
Tvåkomponents, flexibel epoxi.
MAPEFLOOR EPOFLEX M kan
användas till flexibelt membranskikt
för golv inom industrin och
livsmedelsbranschen, eller tillättas
KVARTSMIX 0 - 2 mm för flexibel
epoxibruk till fogning.
Se prislistan s. 39
68
TEKNISKA DATA:
Blandningsförhållande (A/B/C): 5,2/5,4/20 pluss
5 kg MAPECOLOR CPU.
Kulör på blandningen: Neutral.
Konsistens på blandingen: Tjock vätska.
Pot life på blandingen vid +20°C: 15 min.
Dammtorr vid +23°C och 50% RF: 2 - 4 timmar.
Kan beträdas vid +23°C och 50% RF: 24 timmar.
Genomhärdad: 4 dygn.
Tryckhållfasthet: 60 N/mm2.
Draghållfasthet: 21 N/mm2.
Lagring: 12 månader i oöppnad originalförpackning.
Applicering: Slät eller tandad spackel.
Åtgång: 6 kg/m2 för 3 mm självutjämnande
beläggning.
Förpackning: 30,6 set
(35,6 kg med MAPECOLOR CPU).
TEKNISKA DATA:
Blandningsförhållande (A:B): 10:0,15.
Kulör på blandningen: Transparent vit.
Konsistens på blandingen: Flytande.
Torrhalt (3h - 105°C) (%): 23.
Densitet på blanding (kg/m³): 1 028.
Viskositet på blanding (mPa•s): 25 (# 1 - rpm 100).
Användningstid: 60 min.
Användningstemperatur: +12°C - +30°C.
Torktid: 6 - 8 timmar vid +23°C.
Dammtorr vid +23°C och 50% RF: 2 timmar.
Slitstyrka (CS 17 - 500 omdr - 1000 g) - 7 dygn (mg): 65.
Kan beträdas vid +23°C och 50% RF: 24 timmar.
Genomhärdad: 4 dygn.
Lagring: 12 månader i oöppnad förpackn.
Applicering: Roller (mohair) eller airless färgspruta.
Åtgång: Ca. 0,15 - 0,2 kg/m² beroende på
porositet och absorption i underlaget.
Förpackning: Låda 20,3 kg.
Tvåkomponents akrylbaserad
filmbildande beläggning i vattenhaltig
dispersion för användning på golv av
betong eller ULTRATOP.
Mapefloor Epoflex M
TEKNISKA DATA:
Blandningsförhållande (A/B/C): 2,6/2,7/20,5
pluss 5 kg MAPECOLOR CPU.
Kulör på blandingen: Grå, beige, okergul, röd och
grön.
Konsistens på blandingen: Tjock vätska.
Pot life på blandingen vid +20°C: 20 min.
Dammtorr vid +23°C och 50% RF: 2 - 4 timmar.
Kan beträdas vid +23°C och 50% RF: 8 timmar.
Genomhärdad: 4 dygn.
Halkmostånd (slagprovmetod EN 13036-4):
- torr: 80,
- våt: 55.
Draghållfasthet: 13 N/mm2.
Lagring: 12 månader i oöppnad originalförpackning.
Applicering: Svärd/spackel.
Åtgång: 2 kg/m2 per mm tjocklek.
Förpackning: 25,8 kg set (A+B+C).
SR
SYNTHETIC
RESINS
B2,0
AR0,5 - IR4
IN COMPLIANCE WITH EUROPEAN STANDARDS
EN 13813
TEKNISKA DATA:
Blandningsförhållande (A:B): 62,5:37,5.
Brookfield viskositet: Ca 4000 mPa*s.
Densitet på blandningen: 1,27 g/cm3.
Kulör på blandningen: Grå.
Konsistens på blandingen: Tjock vätska.
Rengöring: Sprit.
Shore A hårdhet: 90.
Åtgång: Ca 1,27 kg/m² per mm.
Applicering: Tandspackel.
Förpackning: 10 kg set.
Mapefloor Finish 415
TEKNISKE DATA:
Blandingsförhållande (A:B): 100:25.
Kulör på blandningen: Färgat.
Konsistens på blandningen: Tjock vätska.
Torrhalt (3h - 105°C) (%): 23.
Densitet på blandningen (kg/m³): 1 480.
Viskositet på blandningen (mPa•s): ca. 2 000.
Användningstid: 30 min.
Användningstemperatur: +10°C - +30°C.
Torktid: 6 - 8 timmar vid +23°C.
Dammtorr vid +23°C och 50 % RF.: 2 timmar.
Slitstyrka (CS 17 - 500 omdr - 1000 g) - 7 dygn (mg): 110.
Kan beträdas vid +23°C och 50 % RF.: 24 timmar.
Genomhärdad: 7 dygn
Lagring: 12 månader i oöppnad förpackn.
Applicering: Roller eller gumminal.
Åtgång: Ca. 0,6 - 1,2 kg/m².
Förpackning: 12,5 kg set.
Tvåkomponents aromatisk
polyuretanytbehandling för
parkeringsytor.
Utvecklad särskilt för att användas på
inomhusytor som utsätts för medium til
högt mekaniskt slitage.
Lösningsmedelfri.
Mapefloor Finish 415 inngår i
MAPEFLOOR PARKING SYSTEM
NORDIC.
Se prislistan s. 42
Mapefloor Finish 52 W
Tvåkomponents, ljusbeständig
polyuretantopplack i vattendispersion
för dammbindning och oljeavstötande
behandling.
Se prislistan s. 42
IN COMPLIANCE WITH
EUROPEAN STANDARD
EN 1504-2 (C)
PRINCIPLES
MC-IR
SURFACE PROTECTION
SYSTEMS FOR CONCRETE
EN 1504-2
Mapefloor PU M
Tvåkomponents polyuretanmembran
som används till elastiskt spricköverbyggande mellanskikt i parkeringshus.
Ingår i MAPEFLOOR PARKING SYSTEM
NORDIC.
Se prislistan s. 41
B2.0-AR0.5
IR4-Efl
EN 13813
IN COMPLIANCE WITH
EUROPEAN STANDARD
PRINCIPLES
PI-MC-PR-IR
SURFACE PROTECTION
SYSTEMS FOR CONCRETE
TEKNISKA DATA:
Blandningsförhållande (A:B): 87:13.
Kulör på blandningen: Vitaktig.
Konsistens på blandingen: Vätska.
Användningstid: 30 min.
Dammtorr vid +23°C och 50% RF: 20 - 35 min.
Kan beträdas vid +23°C och 50% RF: 12 timmar.
Genomhärdad: 7 dygn.
Taber slitstyrka efter 7 dygn
(CS 17/1000 mg/1000 cyklar): 50 mg.
Bucholz hardhet (efter 7 dygn): 71.
Lagring: 12 månader i oöppnad originalförpackning.
Applicering: Roller (mohair) eller airless färgspruta.
Åtgång: 0,1 - 0,2 kg/m2 per strykning
beroende på underlaget.
Förpackning: 5,4 kg set (A+B).
TEKNISKA DATA:
Blandningsförhållande (A:B): 1:3.
Brottöjning: Ca 700%.
Brookfield viskositet: 10.000 mPa*s.
Densitet på blandningen: 1,2 g/cm3.
Kulör på blandningen: Röd.
Konsistens på blandingen: Tjock vätska.
Lagring: 6 mån.
Rengöring: Thinner.
Shore A hårdhet: 70.
Åtgång: Ca 1,0 - 2,0 kg/m².
Applicering: Raka eller tandspackel.
Förpackning: 22 kg set.
EN 1504-2
Mapefloor PU Flex
Tvåkomponents, lösningsmedelsfri,
spricköverbyggande och elastisk
polyuretanbeläggning med mycket god
stabilitet mot gulning (UV-stabilitet).
MAPEFLOOR PU FLEX är avsett för
användning utomhus på ytor med lättare
belastning som fottrafik. Lämpligt för
balkonger, terasser, svalgångar, etc.
Produkten ger en blank och attraktiv yta
som är vattentät och lätt att hålla ren.
B2.0-AR0.5
IR4-Efl
EN 13813
IN COMPLIANCE WITH
EUROPEAN STANDARD
PRINCIPLES
PI-MC-PR-IR
SURFACE PROTECTION
SYSTEMS FOR CONCRETE
TEKNISKA DATA:
Blandningsförhållande (A:B): 4:1.
Brookfield viskositet: Ca 30000 mPa*s.
Densitet på blandningen: 1,49 g/cm3.
Kulör på blandningen: Grå.
Åtgång: Ca 1,5 kg/m² per mm.
Konsistens på blandingen: Tjock vätska.
Lagring: 6 mån.
Rengöring: Thinner.
Shore A hårdhet: 75.
Applicering: Tandspackel och piggroller.
Förpackning: 15 kg set.
Se prislistan s. 41
EN 1504-2
69
10. CEMENT- OCH HÄRDPLASTBASERADE BELÄGGNINGAR
Mapefloor PU
Flexibinder
Tvåkomponents, lösningsmedelsfritt,
flexibelt slitageskikt för användning i
områden med hög mekanisk belastning.
Ingår i Mapefloor Parking System
Nordic som slitageskikt. Ska mättas
fullt med lämplig ballast för optimal
slitstyrka (DYNAGRIP, BAUXIT eller
krossad granit). Endast för professionell
användning.
Se prislistan s. 41
B2.0-AR0.5
IR4-Dfl-s1
EN 13813
IN COMPLIANCE WITH
EUROPEAN STANDARD
PRINCIPLES
PI-MC-PR-IR
SURFACE PROTECTION
SYSTEMS FOR CONCRETE
EN 1504-2
Mapefloor PU TC
(transparent)
Tvåkomponents, mycket slitagestark
polyuretan topplack med lågt innehåll av
lösningsmedel.
MAPEFLOOR PU TC har god
beständighet mot gulning. Används som
försegling av uppströdda golv baserade
på epoxi och polyuretan.
B2.0-AR0.5
IR4-Efl
EN 13813
Se prislistan s. 42
Mapefloor PU 430 SL
Tvåkomponents, lösningsmedelsfri,
självutjämnande polyuretanbeläggning.
MAPEFLOOR PU 430 SL ger ett fogfritt
kemikaliebeständig vattentät beläggning
med god slitstyrka för användning på
betong och stål. Kan läggas som slurry.
Endast för professionell användning.
Se prislistan s. 41
TEKNISKA DATA:
Blandningsförhållande (A:B): 5:1.
Brottöjning: Ca 70 %.
Brookfield viskositet: Ca 3000 mPa*s.
Densitet på blandningen: 1,42 g/cm3.
Kulör på blandningen: Neutral gulaktig.
Åtgång: Ca 1,42 kg/m² per mm.
Konsistens på blandingen: Tjock vätska.
Lagring: 6 mån.
Rengöring: Thinner.
Applicering: Tandspackel.
Förpackning: 21 kg set.
B2.0-AR0.5
IR4-Cfl-s1
EN 13813
IN COMPLIANCE WITH
EUROPEAN STANDARD
PRINCIPLES
PI-MC-PR-IR
SURFACE PROTECTION
SYSTEMS FOR CONCRETE
TEKNISKA DATA:
Blandningsförhållande (A:B):
- Transparent 100:10.
Brookfield viskositet:
- Ca 300 mPa*s.
Densitet på blandningen:
- 1,15 g/cm3.
Kulör på blandningen: Transparent.
Åtgång: Ca. 0,3 - 0,6 kg/m².
Konsistens på blandingen: Flytande.
Lagring: 6 mån.
Rengöring: Thinner.
Applicering: Svaver och efterrulles.
Förpackning: 4,4 kg set.
TEKNISKA DATA:
Blandningsförhållande (A:B): 100:20.
Brottöjning: Ca 100 %.
Brookfield viskositet: Ca 2000 mPa*s.
Densitet på blandningen: 1,45 g/cm3.
Konsistens på blandingen: Tjock vätska.
Lagring: 6 mån.
Rengöring: Thinner.
Shore D hårdhet: 60.
Applicering: Tandspackel.
Förpackning: 21 kg set.
EN 1504-2
Mapefloor SL
Trekomponents, lösningsmedelsfri,
självutjämnande epoxibeläggning.
MAPEFLOOR SL innehåller
graderad ballast och ger en fogfri,
kemikaliebeständig, vattentät beläggning
med god slitstyrka till användning på
betong och stål.
SR
SYNTHETIC
RESINS
B2,0 - AR0,5 - IR4
Bfl-s1
EN 13813
IN COMPLIANCE WITH
EUROPEAN STANDARD
PRINCIPLES
Se prislistan s. 40
PI-MC-PR-IR
SURFACE PROTECTION
SYSTEMS FOR CONCRETE
EN 1504-2
70
TEKNISKA DATA:
Blandningsförhållande (A:B:C): 7:3,2:10.
Brookfield viskositet: Ca 3000 mPa*s.
Densitet på blandningen: 1,56 g/cm3.
Kulör på blandningen: Färgad.
Åtgång: 1,56 kg/m² per mm.
Konsistens på blandingen: Tjock vätska.
Rengöring: Sprit.
Shore D hårdhet: 75.
Applicering: Tandspackel/spackel.
Förpackning: 20,2 kg set.
Mapefloor SL HD
Variant av MAPEFLOOR SL med ökad
partikelstorlek i ballasten. Lämpad
till tjockare beläggingar med bättre
slitstyrka.
Se prislistan s. 40
SR
SYNTHETIC
RESINS
B2,0 - AR0,5 - IR4
Bfl-s1
EN 13813
IN COMPLIANCE WITH
EUROPEAN STANDARD
PRINCIPLES
PI-MC-PR-IR
TEKNISKA DATA:
Blandningsförhållande (A:B:C): 7:3,2:15.
Densitet på blandningen: 1,66 g/cm3.
Kulör på blandningen: Färgad.
Åtgång: 1,66 kg/m² per mm.
Konsistens på blandingen: Flytande.
Rengöring: Sprit.
Shore D hårdhet: 75.
Applicering: Tandspackel/spackel.
Förpackning: 25,2 kg set.
SURFACE PROTECTION
SYSTEMS FOR CONCRETE
EN 1504-2
Mapeprimer M
Tvåkomponents, epoxiprimer avsedd
för fuktig betong. MAPEPRIMER M
kan användas både under epoxi- och
polyuretanbaserade beläggningar.
Se prislistan s. 38
SR
SYNTHETIC
RESINS
B2,0
Efl
IN COMPLIANCE WITH EUROPEAN STANDARDS
EN 13813
IN COMPLIANCE WITH
EUROPEAN STANDARD
EN 1504-2 (C)
PRINCIPLES
PI-PR-CR
SURFACE PROTECTION
SYSTEMS FOR CONCRETE
TEKNISKA DATA:
Blandningsförhållande (A:B): 100:60.
Brookfield viskositet: Ca 1200 mPa*s.
Densitet på blandningen: 1,1 g/cm3.
Kulör på blandningen: Klar gulaktig.
Åtgång: Ca. 0,2 - 0,4 kg/m².
Vidhäftning (EN 1542) - 7 dagar vid +23°C
och 50 % RF: >4,5 N/mm².
Konsistens på blandingen: Vätska.
Lagring: 24 mån.
Rengöring: Sprit.
Shore D hårdhet: 75.
Applicering: Gummiraka och/eller roller.
Förpackning: 4 kg och 8 kg set.
EN 1504-2
Mapeprimer P
Tvåkomponents epoxiprimer
speciellt utvecklad för användning i
parkeringshus och som primer under
bitumenbaserade membran. Primern
kan användas under båda epoxi- och
polyuretanbaserade beläggningar.
Skall avströs med torr sand 0,4 - 0,8 mm
ev 0,7 - 1,4 mm.
Se prislistan s. 38
SR
SYNTHETIC
RESINS
B2,0
Efl
IN COMPLIANCE WITH EUROPEAN STANDARDS
EN 13813
IN COMPLIANCE WITH
EUROPEAN STANDARD
EN 1504-2 (C)
PRINCIPLES
PI-PR-CR
SURFACE PROTECTION
SYSTEMS FOR CONCRETE
TEKNISKA DATA:
Blandningsförhållande (A:B): 72,5:27,5.
Brookfield viskositet: Ca 850 mPa*s.
Densitet på blandningen: 1,1 g/cm3.
Kulör på blandningen: Blå transparent.
Åtgång: Från 0,2 kg/m² per strykning.
Vidhäftning (EN 1542) - 7 dagar vid +23°C
och 50 % RF: >4,8 N/mm².
Konsistens på blandingen: Flytande.
Lagring: 12 mån.
Rengöring: Sprit.
Shore D hårdhet: 85.
Tryckhållfasthet: 85 N/mm².
Applicering: Gummiraka och/eller roller.
Förpackning: 20 kg set.
EN 1504-2
Mapeprimer W
Tvåkomponents, vattenemulgerbar,
lösningsmedelslfri epoxiprimer. Primern
kan användas under både epoxi- och
polyuretanbaserade beläggningar. Skall
ej sandströs. Kan också användas som
dammbindare.
Se prislistan s. 38
SR
SYNTHETIC
RESINS
B2,0
Efl
IN COMPLIANCE WITH EUROPEAN STANDARDS
EN 13813
TEKNISKA DATA:
Blandningsförhållande (A:B): 22/78.
Brookfield viskositet: 200 mPa*s.
Densitet på blandningen: 1,04 g/cm3.
Kulör på blandningen: Vitaktig.
Vidhäftning (EN 1542) - 7 dagar vid +23°C
och 50% RF: >2,5 N/mm².
Konsistens på blandingen: Flytande.
Rengöring: Sprit eller vatten.
Applicering: Roller, gummiraka eller spruta.
Åtgång: Ca. 0,2 kg/m2.
Förpackning: 3 kg och 10 kg set.
71
10. CEMENT- OCH HÄRDPLASTBASERADE BELÄGGNINGAR
MapPro Flexibinder
Metylmetakrylatbaserat, flexibelt
bindemedel för avströdd beläggning i
parkeringhus. Blandas med härdare i
pulverform RESCRYL H2 (1 - 4%) innan
bruk. Dosering beror på temperaturen.
Tillsätts/avströs därefter med filler och/
eller MAPEQUARTZ COLOR beroende
på system.
TEKNISKA DATA:
Kulör: Transparent.
Åtgång: Från ca 1,5 kg/m².
Konsistens: Flytande.
Lagring: 6 mån.
Applicering: Svärd, raka.
Förpackning: 180 kg fat.
Se prislistan s. 43
MapPro M
Metylmetakrylatbaserat elastiskt
membran till användning som
vattentätning i till exempel
parkeringshus. Blandas med härdare
i pulverform RESCRYL H2 (1-4%)
före användning. Dosering beror på
temperaturen.
TEKNISKA DATA:
Kulör: Grå.
Åtgång: Från 2 kg/m².
Konsistens: Flytande.
Lagring: 6 mån.
Applicering: Svärd, raka.
Förpackning: 25 kg hink.
Se prislistan s. 43
MapPro Primer
Metylmetakrylatbaserad primer för
betong. Ingår i Mapeis MapPro system
för vattentätning. Blandas med härdare
i pulverform RESCRYL H 2 (1 - 4%)
innan användning. Dosering beror på
temperaturen.
TEKNISKA DATA:
Kulör: Transparent, färgad.
Åtgång: Ca 0,3 kg/m².
Konsistens: Flytande.
Lagring: 6 mån.
Applicering: Roller.
Förpackning: 180 kg fat.
Se prislistan s. 42
MapPro STC
Metylmetakrylatbaserad topplack för
MAP-PRO flexibla beläggningar. Ingår i
system för parkeringshus. Blandas med
härdare i pulverform RESCRYL H2
(1 - 4%) innan användning. Dosering
beror på temperaturen.
Se prislistan s. 43
72
TEKNISKA DATA:
Kulör: Färgad.
Åtgång: 0,5 kg/m².
Konsistens: Flytande.
Lagring: 6 mån.
Applicering: Roller.
Förpackning: 20 kg hink.
MapPro Topcoat
TEKNISKA DATA:
Kulör: Transparent, färgad.
Åtgång: 0,5 kg/m².
Konsistens: Flytande.
Lagring: 6 mån.
Rengöring: Sprit.
Applicering: Roller.
Förpackning: 20 kg hink.
Metylmetakrylatbaserad topplack för
beläggningar med RESCRYL eller
MAP-PRO. Ingår i system för
parkeringshus. Blandas med härdare
i pulverform RESCRYL H2 (1 - 4%)
innan användning. Dosering beror på
temperaturen.
Se prislistan s. 43
Mapewall I
Tvåkomponents, lösningsmedelsfri
epoxifärg i tixotrop utgåva lämplig på
betongväggar. Kan också användas på
golv där man önskar lite struktur i ytan.
Se prislistan s. 39
Primer SN
Tvåkomponents, lösningsmedelsfri fylld
epoxiprimer.
IN COMPLIANCE WITH
EUROPEAN STANDARD
EN 1504-2 (C)
PRINCIPLES
CR
SURFACE PROTECTION
SYSTEMS FOR CONCRETE
EN 1504-2
SR
SYNTHETIC
RESINS
B2,0
Bfl - s1
IN COMPLIANCE WITH EUROPEAN STANDARDS
Se prislistan s. 38
EN 13813
Purflex G
Tvåkomponents, lösningsmedelsfri,
självutjämnande polyuretan. Lämpad
som membran eller golvbeläggning
på stål och betonggolv. Kan läggas
som slurry. Endast för professionell
användning.
SR
SYNTHETIC
RESINS
B2,0
IR4
IN COMPLIANCE WITH EUROPEAN STANDARDS
EN 13813
IN COMPLIANCE WITH
EUROPEAN STANDARD
Se prislistan s. 41
EN 1504-2 (C)
PRINCIPLES
PR
SURFACE PROTECTION
SYSTEMS FOR CONCRETE
TEKNISKA DATA:
Blandningsförhållande (A:B): 3:1.
Brookfield viskositet: Ca 7500 mPa*s.
Densitet på blandningen: 1,20 g/cm3.
Kulör på blandningen: Färgad.
Åtgång: 0,4 - 0,5 kg/m² per strykning.
Konsistens på blandingen: Tjock vätska.
Lagring: 24 mån.
Rengöring: Sprit.
Shore D hårdhet: 75.
Applicering: Roller.
Förpackning: 4 kg och 12 kg set.
TEKNISKA DATA:
Blandningsförhållande (A:B): 80:20.
Kulör på blandningen: Neutral.
Konsistens på blandning: Tjock vätska.
Densitet på blandning (kg/m3): 1.500.
Viskositet på blandning (mPas): 1.200.
Pot life på blandningen vid +20°C: 30 min.
Appliceringstemperatur: +8 till 35°C.
Dammtorr vid +23°C och 50% RF: 2 - 4 timmar.
Kan beträdas vid +23°C och 50% RF: 12 timmar.
Genomhärdad: 7 dygn.
Lagring: 24 månader i oöppnad originalförpackning.
Applicering: Spackel eller raka.
Åtgång: 0,3 - 0,6 kg/m2 per strykning
beroende på underlaget.
Förpackning: 20 kg set
(komp A = 16 kg - komp B = 4 kg).
TEKNISKA DATA:
Blandningsförhållande (A:B): 3:1.
Brookfield viskositet: Ca 2500 mPa*s.
Densitet på blandningen: 1,2 g/cm3.
Kulör på blandningen: Färgad.
Åtgång: Ca 1,2 kg/m² per mm.
Konsistens på blandingen: Tjock vätska.
Lagring: 6 mån.
Rengöring: Thinner.
Taber slitstyrka efter 7 dygn
(CS 17/1000 mg/1000 rpm): 65 mg.
Applicering: Spackel.
Förpackning: 4 kg och 22 kg set.
EN 1504-2
73
10. CEMENT- OCH HÄRDPLASTBASERADE BELÄGGNINGAR
Rescryl H2
TEKNISKA DATA:
Kulör: Vit.
Åtgång: 1 - 4 % av bindemedel.
Konsistens: Pulver.
Lagring: 6 mån.
Applicering: Tilsätts RESCRYL eller MapPro.
Förpackning: 5 kg och 25 kg kartong.
Härdare i pulverform till alla RESCRYL
och MapPro varianter.
Se prislistan s. 43
Rescryl P101
Metylmetakrylatbaserad primer
för betong. RESCRYL P 101 är
standardprimer för RESCRYL
produkterna.
Blandas med härdare i pulverform
RESCRYL H 2 (1 - 4 %) innan
användning. Dosering beror på
temperaturen.
Se prislistan s. 42
EN 13813
IN COMPLIANCE WITH
EUROPEAN STANDARD
EN 1504-2 (C)
PRINCIPLES
PI-PR-CR
SURFACE PROTECTION
SYSTEMS FOR CONCRETE
EN 1504-2
Rescryl P106
TEKNISKA DATA:
Brookfield viskositet: 180-240 mPa*s.
Densitet: 1,00 g/cm3.
Kulör: Transparent.
Åtgång: Ca 0,3 kg/m2.
Konsistens: Flytande.
Lagring: 6 mån.
Applicering: Roller.
Förpackning: 180 kg fat.
Metylmetakrylatbaserad primer
för asfalt. Blandas med härdare i
pulverform RESCRYL H 2 (1 - 4 %)
innan användning. Dosering beror på
temperaturen.
Se prislistan s. 42
Rescryl P107
Metylmetakrylatbaserad primer för
stål och kakel. Blandas med härdare
i pulverform RESCRYL H 2 (1 - 4 %)
innan användning. Dosering beror på
temperaturen.
EN 13813
IN COMPLIANCE WITH
EUROPEAN STANDARD
EN 1504-2 (C)
PRINCIPLES
PI-PR-CR
SURFACE PROTECTION
SYSTEMS FOR CONCRETE
Se prislistan s. 42
EN 1504-2
74
TEKNISKA DATA:
Brookfield viskositet: 100 - 130 mPa*s.
Densitet: 0,99 g/cm3.
Kulör: Transparent.
Åtgång: Ca. 0,3 kg/m2.
Konsistens: Flytande.
Lagring: 6 mån.
Applicering: Roller.
Förpackning: 5 kg hink och 180 kg fat.
TEKNISKA DATA:
Brookfield viskositet: 100-130 mPa*s.
Densitet: 0,99 g/cm3.
Kulör: Transparent.
Åtgång: Ca 0,3 kg/m2.
Konsistens: Flytande.
Lagring: 6 mån.
Applicering: Roller.
Förpackning: 180 kg fat.
Rescryl M203
TEKNISKA DATA:
Brookfield viskositet: 170-230 mPa*s.
Densitet: 0,97 g/cm3.
Kulör: Transparent.
Åtgång: Från ca. 1,5 kg/m2.
Konsistens: Flytande.
Lagring: 6 mån.
Applicering: Svärd, raka.
Förpackning: 180 kg fat.
Metylmetakrylatbaserat bindemedel för
dekor, bruk eller avströdd beläggning.
RESCRYL M 203 är utvecklad speciellt
för användning i områden utsatta för
varmt vatten. Blandas med härdare
i pulverform RESCRYL H2 (1 - 4 %)
innan användning. Dosering beror på
temperaturen. Tillsätt/avströ därefter
med filler och/eller MAPEQUARTZ
COLOR beroende på system.
Se prislistan s. 43
Rescryl M205
Metylmetakrylatbaserat bindemedel för
dekor, bruk eller avströdd beläggning.
RESCRYL M 205 är standardvariant.
Blandas med härdare aktiovator i
pulverform RESCRYL H2 (1 - 4 %)
före användning. Dosering beror på
temperaturen. Tillsätt/avströ därefter
med filler och/eller MAPEQUARTZ
COLOR beroende på system.
EN 13813
IN COMPLIANCE WITH
EUROPEAN STANDARD
EN 1504-2 (C)
PRINCIPLES
PI-PR-CR
SURFACE PROTECTION
SYSTEMS FOR CONCRETE
TEKNISKA DATA:
Brookfield viskositet: 130-170 mPa*s.
Densitet: 0,98 g/cm3.
Kulör: Transparent.
Åtgång: Från ca. 1,5 kg/m2.
Konsistens: Flytande.
Lagring: 6 mån.
Applicering: Svärd, raka.
Förpackning: 20 kg hink och 180 kg fat.
EN 1504-2
Se prislistan s. 43
Rescryl M230 UV
Metylmetakrylatbaserat flexibelt
membran med god UV stabilitet.
Blandas med härdare i pulverform
RESCRYL H2 (1 - 4 %) innan
användning. Dosering beror på
temperaturen. Kan tillsättas/avströs med
filler och/eller MAPEQUARTZ COLOR
beroende på system.
TEKNISKA DATA:
Brookfield viskositet: 460-730 mPa*s.
Densitet: 1,3 g/cm3.
Kulör: Grå.
Åtgång: Från ca. 1,5 kg/m2.
Konsistens: Tjock vätska.
Lagring: 6 mån.
Applicering: Svärd, raka.
Förpackning: 25 kg hink.
Se prislistan s. 43
Rescryl TC301
Metylmetakrylatbaserad topplack
för bruk och dekorbeläggning.
Variant med hög slitstyrka och
kemikaliebeständighet. Blandas med
härdare i pulverform RESCRYL H2
(1 - 4 %) innan användning. Dosering
beror på temperaturen.
TEKNISKA DATA:
Brookfield viskositet: 70-90 mPa*s.
Densitet: 0,99 g/cm3.
Kulör: Transparent.
Åtgång: 0,2 - 0,3 kg/m2.
Konsistens: Flytande.
Lagring: 6 mån.
Applicering: Roller.
Förpackning: 20 kg hink och 180 kg fat.
Se prislistan s. 43
75
10. CEMENT- OCH HÄRDPLASTBASERADE BELÄGGNINGAR
Rescryl TC305
Metylmetakrylatbaserad topplack för
bruk och dekorbeläggning. Standard
variant för våt och torr produktion.
Blandas med härdare i pulverform
RESCRYL H2 (1 - 4 %) innan
användning. Dosering beror på
temperaturen.
Se prislistan s. 43
EN 13813
IN COMPLIANCE WITH
EUROPEAN STANDARD
EN 1504-2 (C)
PRINCIPLES
PI-PR-CR
SURFACE PROTECTION
SYSTEMS FOR CONCRETE
TEKNISKA DATA:
Brookfield viskositet: 70-90 mPa*s.
Densitet: 0,99 g/cm3.
Kulör: Transparent.
Åtgång: 0,2 - 0,3 kg/m2.
Konsistens: Flytande.
Lagring: 6 mån.
Applicering: Roller.
Förpackning: 20 kg hink och 180 kg fat.
EN 1504-2
Rescryl 404
TEKNISKA DATA:
Åtgång: 0,5 - 3 % av bindemedel.
Konsistens: Flytande.
Lagring: 6 mån.
Applicering: Tillsätts RESCRYL eller MAPPRO.
Förpackning: 5 kg hink.
Accelerator till RESCRYL och MAPPRO
varianter.
Se prislistan s. 43
ET
H
Y
N
10.2 Cementbaserade produkter _______________________________________________________________
Confix
Reparationsbetong med minimal
krympning för konstruktionsgjutningar
och reparationsarbeten. Lämplig
till monolitiska pågjutningar med
MAPEPOXY L.
Se prislistan s. 23
Dynastone Color
Färgad cementbaserad ballast som
används för dekorativa golv.
Se prislistan s. 45
76
IN COMPLIANCE WITH
EUROPEAN STANDARD
EN 1504-3
R3
REPAIR MORTAR
EN 1504-3
TEKNISKA DATA:
Konsistens: Pulver.
Kulör: Grå.
Densitet (kg/dm3): 2,3.
Användningstid: Ca. 2 timmar.
Blandningsförhållande: Max 3,5 liter vatten
pr säck à 25 kg med CONFIX.
Rengöring: Vatten.
Lagring: 12 månader i oöppnad originalförpackning
på torrt ställe.
Verktyg: Gjutningsverktyg.
Åtgång: 2,3 kg/dm3.
Förpackning: Säck 25 kg.
TEKNISKA DATA:
Utseende: Runda färgade tillslag tillgängligt i blandade
storlekar från 4 till 15 mm.
Kulör: Vit, gul, röd, orange, brun, grön och blå.
Tillslagets täthet i enlighet med
UNI EN 1097-6.2002: 2,34 g/cm³.
Vattenabsorption i enlighet med
EN 1097-6:2002: 4,5.
Slitagemotstånd i enlighet med EN 1097-1:2004
(Micro Deval): 13.
Tryckfasthet efter EN 1015-11:2001: > 100 N/mm².
Lagring: 24 månader i oöppnad originalförpackning.
Applicering: Strös eller blandas med ULTRATOP.
Åtgång: När blandad med ULTRATOP;
10 kg/m² per cm tjocklek.
Förpackning: 25 kg säck.
Mapetop N
TEKNISKA DATA:
Densitet: 2,2 g/cm3.
Kulör: Färgad.
Åtgång: 3 - 6 kg/m2.
Lagring: 12 mån.
Rengöring: Vatten.
Applicering: För hand eller med strövagn och
stålglättas med helikopter.
Förpackning: 25 kg säck.
Hårdbetong klar för användning baserad
på portlandcement i kombination med
utvald ballast och pigmenter.
Se prislistan s. 37
Mapetop S
TEKNISKA DATA:
Densitet: 2,2 g/cm3.
Kulör: Färgad.
Åtgång: 3 - 6 kg/m2.
Lagring: 12 mån.
Rengöring: Vatten.
Applicering: För hand eller med strövagn och
stålglättas med helikopter.
Förpackning: 25 kg säck.
Hårdbetongbeläggning klar för
användning baserad på portlandcement
i kombination med utvald ballast och
pigmenter. MAPETOP S skiljer sig från
MAPETOP N med högre slitstyrka.
Se prislistan s. 37
Ultratop
Snabbhärdande självutjämnande
bruk baserat på utvalda hydrauliska
bindemedel med hög slitstyrka i tjocklek
5 till 40 mm.
CEMENTITIOUS
SCREED
C40-F10
A9-A2 fl-s1
EN 13813
Se prislistan s. 46
Ultratop Stucco
Bruk med utvalda hydrauliska
bindemedel till tätning av microporer
som uppstår efter första slipningen av
ULTRATOP.
TEKNISKA DATA:
Kulör: Vit, beige, ljus grå, roströd, antracit och std.
Blandningsförhållande: 21-22 delar vatten per 100
viktdeler ULTRATOP.
Tjocklek: Från 5 till 40 mm.
Självutjämnande: Ja.
Användningstid: 15 minuter.
Bindningtid: 60 minuter.
Kan beträdas: 3 - 4 timmar.
Tryckhållfasthet efter 28 dygn vid +23C: ≥ 40 N/mm².
Draghållfasthet efter 28 dygn vid +23C: ≥ 11 N/mm².
Böhme slitstyrka efter 28 dygn vid +23C:
9 cm³/50 cm²
Lagring: 12 mån. i oöppnad originalförpackning.
Emicode: EC1 R - veldig låga emisjoner.
Applicering: Manuelt eller pump.
Åtgång: 16,5 - 17,5 kg/m² per cm tjockl.
Förpackning: 25 kg säck.
TEKNISKA DATA:
Kulör: Vit, beige, ljusgrå, roströd, antracit
och standard.
Applicering: För hand med spackel.
Åtgång: Beroende på mikroporositet.
Förpackning: 5 kg hink.
Se prislistan s. 46
77
10. CEMENT- OCH HÄRDPLASTBASERADE BELÄGGNINGAR
10.3 Tilläggsprodukter till cement- och härdplastbaserade golv ______________________________________
Mapefloor Filler AS
NYHET
MAPEFLOOR FILLER AS användas som
strömedel i anti-statiska beläggningar.
Se prislistan s. 44
Mapefloor Filler
NYHET
Kalibrerat fyllnadsmedel för tillsättning i
MAPEFLOOR FINISH 52 W,
MAPEFLOOR FINISH 53 W/L,
MAPEFLOOR FINISH 54 W/S,
MAPEFLOOR FINISH 58 W och
MAPECOAT I 62 W för att bilda en
halkfri yta.
TEKNISKA DATA:
Partikelform: Kantad.
Kulör: Sort.
Specifik vikt: 3,2 g/cm3.
Bulk tetthet: 1,3 - 1,9 g/cm3.
Hårdhet knoop 100: 2500.
Hårdhet: 9,5 (Mohs).
Förpackning: 20 kg säck.
TEKNISKA DATA:
Åtgång: 5 - 10 g/m2
Förpackning: 0,3 kg hink.
Se prislistan s. 44
Mapefloor Flakes
NYHET
Färgade PVA flingor som ett dekorativt
inslag i fogfria beläggningar baserade på
epoxi, polyuretan eller PMMA.
Se prislistan s. 44
Mapefloor Cleaner ED
Tvättmedel för normal avfettning av golv
Se prislistan s. 46
78
TEKNISKA DATA:
Partikelform: Kantad.
Farge: Blå, grå, röd och gul.
Konsistens: Pulver.
Åtgång: 30 - 300 g/m2
Förpackning: 5 kg hink och 20 kg kartong.
TEKNISKA DATA:
Utseende: Matt vätska.
Kulör: Grön.
Konsistens: Flytande.
Applicering: För hand eller med skurmaskin.
Förpackning: 10 kg dunk.
Mapefloor Wax
Remover
Vaxlösande all-round rengöringsmedel
för alla typer av metallic vaxer, även
korsbundna såsom MAPELUX LUCIDA
och MAPELUX OPACA.
TEKNISKA DATA:
Utseende: Vätska.
Kulör: Rosa.
Konsistens: Flytande.
Förpackning: 10 kg dunk.
Se prislistan s. 46
Mapelux Lucida
Filmbildande slitstarkt blankt metalliskt
vax.
Mapelux Opaca
Filmbildande slitstarkt blankt metalliskt
vax.
Cabosil TS 720
Förtjocknigsmedelbaserat på hydrofob
silika. Används till epoxibaserade
produkter. Bör inte användas för
polyuretanbaserade produkter.
TEKNISKA DATA:
Utseende: emulsjon.
Kulör: blå-vit.
Brukstemperatur: från +10°C till +30°C.
pH: 8.4 ± 0.2.
Lagring: 12 mån i obruten originalförpackning.
Applicering: Vaxfördelare.
Åtgång: 50 g/m2.
Förpackning: 10 kg dunk.
TEKNISKA DATA:
Utseende: emulsjon.
Kulör: blå-vit.
Brukstemperatur: från +10°C till +30°C.
pH: 8.4 ± 0.2.
Lagring: 12 mån i obruten originalförpackning.
Applicering: Vaxfördelare.
Åtgång: 50 g/m2.
Förpackning: 10 kg dunk.
TEKNISKA DATA:
Kulör: Vit.
Förpackning: 10 kg säck.
Se prislistan s. 45
79
10. CEMENT- OCH HÄRDPLASTBASERADE BELÄGGNINGAR
Emery
Se prislistan s. 45
TEKNISKA DATA:
Partikelform: Kantiga.
Kulör: Mörkgrå (svart).
Egenvikt: 3,5 - 4,1 g/cm3.
Densitet: 1,6 - 1,9 g/cm3.
Hårdhet: 8,5 - 9,5 (Mohs).
Glasfibermatta
MA 119
TEKNISKA DATA:
Konsistens: Sand.
Förpackning: 306 m2 rulle.
Strömaterial för områden som kräver
ökad hållbarhet (parkeringar, etc.).
Pulverbunden (CSM) glasfiber
150g/m², bredd 95 cm, för laminering av
transparent epoxi t.ex.
MAPECOAT UNIVERSAL eller vinylester
MAPECOAT ARF.
Se prislistan s. 44
Granite
Strömaterial för områden som kräver
ökad hållbarhet (parkeringar, etc.).
Se prislistan s. 45
Kvartsmix 0,1-1,4 mm
Kvartssand för epoxibruk.
Se prislistan s. 45
80
TEKNISKA DATA:
Egenvikt: 2,7 g/cm3.
Densitet: 1,4 g/cm3.
Hårdhet: 6,0 (Mohs).
Sprödhet BS 812:3: 15.
TEKNISKA DATA:
Kulör: Neutral.
Konsistens: Sand.
Förpackning: 25 kg säck.
Kvartsmix 0,1-2,0 mm
Kvartssand för epoxibruk.
Se prislistan s. 45
Mapefloor PU AKS
Accelerator för MAPEFLOOR PU FLEX,
MAPEFLOOR PU FLEXIBINDER och
MAPEFLOOR PU 430 SL.
Används vid lägre temperaturer och om
snabbare härdningstid krävs. Innehåller
inte organiskt tenn.
TEKNISKA DATA:
Kulör: Neutral.
Konsistens: Sand.
Förpackning: 25 kg säck.
TEKNISKA DATA:
Kulör: Transparent.
Konsistens: Flytande.
Åtgång: 1 burk per set.
Applicering: Rörs i med borrvisp.
Förpackning: 0,15 kg burk.
Se prislistan s. 41
Mapequartz Color
0,3-0,8 mm
PU-färgad sand till dekorbeläggning.
Levereras efter standard-färgkarta eller
på beställning.
TEKNISKA DATA:
Kulör: Färgad.
Konsistens: Sand.
Förpackning: 25 kg säck.
Se prislistan s. 45
Mapequartz Color
0,7-1,2 mm
PU-färgad sand till dekorbeläggning.
Levereras efter standard-färgkarta eller
på beställning.
TEKNISKA DATA:
Kulör: Färgad.
Konsistens: Sand.
Förpackning: 25 kg säck.
Se prislistan s. 45
81
10. CEMENT- OCH HÄRDPLASTBASERADE BELÄGGNINGAR
Mapequartz Color
7-8 mix
PU-färgad sand till dekorbeläggning.
Specialtyp utvecklad för akrylbeläggning
med graderad siktkurva. Levereras efter
standard-färgkarta eller på beställning.
TEKNISKA DATA:
Kulör: Färgad.
Konsistens: Sand.
Förpackning: 25 kg säck.
Se prislistan s. 45
Sand 0,4-0,8 mm
Torr ren sand för avströning,
uppbyggnad och halkskydd av
epoxibeläggning.
TEKNISKA DATA:
Kulör: Neutral.
Konsistens: Sand.
Förpackning: 25 kg säck.
Se prislistan s. 46
Sand 0,8-1,2 mm
Torr ren sand för avströning,
uppbyggnad och halkskydd av
epoxibeläggning.
TEKNISKA DATA:
Kulör: Neutral.
Konsistens: Sand.
Förpackning: 25 kg säck.
Se prislistan s. 46
Spesialtynner
Till rengöring av ohärdad epoxi.
Innehåller Etanol.
Se prislistan s. 46
82
TEKNISKA DATA:
Kulör: Transparent.
Konsistens: Flytande.
Förpackning: 10 l dunk.
Steinteppesand
2-4 mm
Specialsand för naturstengolv,
naturfärgad.
TEKNISKA DATA:
Kulör: Naturfärgad.
Konsistens: Sand.
Förpackning: 25 kg säck.
Se prislistan s. 46
Sylothix 51
Polyetylenbaserat förtjockningsmedel
för polyuretanbaserade produkter.
Ger produkten spackelkonsistens.
TEKNISKA DATA:
Kulör: Färgad.
Konsistens: Pulver.
Förpackning: 10 kg säck.
Se prislistan s. 46
Sylothix 53
Polyetylenbaserat förtjockningsmedel för
epoxibaserade produkter. Ger produkten
spackelkonsistens.
TEKNISKA DATA:
Kulör: Vit.
Konsistens: Pulver.
Förpackning: 10 kg säck.
Se prislistan s. 46
Tynner
Lösningsmedel till förtunning och
rengöring av ohärdad epoxi, polyuretan
och vinylester. Innehåller Xylen.
TEKNISKA DATA:
Kulör: Transparent.
Konsistens: Flytande.
Förpackning: 5 l dunk.
Se prislistan s. 46
83
FASADRENOVERINGSPRODUKTER
11. FASADRENOVERINGSPRODUKTER
Murmørtel kl. B
M 100/510
Allround murbruk för murning och
putsning av tegel, murverk, cementsten,
sten och skiffer.
Se prislistan s. 22
Murmørtel kl. B
KC 35/65/520
Kalk-/cementbruk för murning och
putsning av tegel och lättklinkerblock,
samt renovering av tegelkonstruktioner.
Används vid krav på högre hållfasthet.
IN COMPLIANCE WITH
EUROPEAN STANDARD
EN 998-2
T-M5
MASONRY MORTAR
EN 998-2
IN COMPLIANCE WITH
EUROPEAN STANDARD
EN 998-1
GP-CS III
RENDERING AND
PLASTERING MORTAR
EN 998-1
Se prislistan s. 22
Murmørtel kl. C
KC 50/50/610
Kalk-/cementbruk för murning och
putsning av tegel och murverk, samt
renovering av tegelkonstruktioner.
Se prislistan s. 22
Mape-Antique
FC Civile
Saltresistent, finkornad kalk-baserad
murbruk för naturlig finish på putsytor.
IN COMPLIANCE WITH
EUROPEAN STANDARD
EN 998-1
GP-CS III
RENDERING AND
PLASTERING MORTAR
EN 998-1
EN 998-1
IN COMPLIANCE WITH
EUROPEAN STANDARD
EN 998-1
Se prislistan s. 32
GP-CS IV
RENDERING AND
PLASTERING MORTAR
86
TEKNISKA DATA:
Konsistens: Pulver.
Kulör: Grå.
Densitet (kg/dm3): 1,70 - 1,90.
Användningstid: Ca 2 timmar (vid +20°C).
Blandningsförhållande: 3,0 - 3,5 liter vatten per säck
à 25 kg med MURMØRTEL kl. B, M100/510.
Rengöring: Vatten.
Lagring: 12 månader i oöppnad originalförpackning
på torrt ställe.
Verktyg: Murarverktyg.
Åtgång: Ca 20 kg/m2 per cm tjocklek.
Förpackning: Säck 25 kg.
TEKNISKA DATA:
Konsistens: Pulver.
Kulör: Grå.
Densitet (kg/dm3): 1,70 - 1,90.
Användningstid: Ca 2 timmar (vid +20°C).
Blandningsförhållande: 3,5 - 4,5 liter vatten per säck
à 25 kg med MURMØRTEL kl. B, KC 35/65/520.
Rengöring: Vatten.
Lagring: 12 månader i oöppnad originalförpackning
på torrt ställe.
Verktyg: Murarverktyg.
Åtgång: Ca 20 kg/m2 per cm tjocklek.
Förpackning: Säck 25 kg.
TEKNISKA DATA:
Konsistens: Pulver.
Kulör: Grå.
Densitet (kg/dm3): 1,70 - 1,90.
Användningstid: Ca. 2 timmar (vid +20°C).
Blandningsförhållande: 3,5 - 4,5 liter vatten per säck
à 25 kg med MURMØRTEL kl. C, KC 50/50/610.
Rengöring: Vatten.
Lagring: 12 månader i oöppnad originalförpackning
på torrt ställe.
Verktyg: Murarverktyg.
Åtgång: Ca 20 kg/m2 per cm tjocklek.
Förpackning: Säck 25 kg.
TEKNISKA DATA:
Konsistens: Pulver.
Kulör: Grå.
Användningstid: Ca. 1 tim (vid +23°C).
Blandningsförhållande: 6 - 6,5 liter vatten per säck
à 25 kg.
Rengöring: Kan fjernas med vatten innan härdning.
Efter härdning kan den bara fjernas mekaniskt.
Emicode: EC1 R Plus - mycket låga emissioner.
Lagring: 12 månader i oöppnad originalförpackning
på torrt ställe.
Verktyg: Spackel.
Åtgång: Ca 1,4 kg/m2 per mm tjocklek.
Förpackning: Säck 25 kg.
Mape-Antique MC
Ferdigblandad, ljusfärgad,
fuktreducerande murbruk för
rehabilitering av fuktig sten, tegel och
murverk. Innehåller inte cement.
Se prislistan s. 32
EN 998-1
IN COMPLIANCE WITH
EUROPEAN STANDARD
EN 998-1
R-CS II
RENDERING AND
PLASTERING MORTAR
Mape-Antique Rinzaffo
Ferdigblandad, ljusfärgad, saltresistent,
cementbaserad murbruk till bruk som
första strykning för applicering med
hydrauliskt kalkbruk som
MAPE-ANTIQUE MC på porös
natursten, tegel och mur.
Se prislistan s. 32
EN 998-1
IN COMPLIANCE WITH
EUROPEAN STANDARD
EN 998-1
GP-CS IV
RENDERING AND
PLASTERING MORTAR
TEKNISKA DATA:
Konsistens: Pulver.
Kulör: Ljusfärgad.
Densitet (kg/dm3): 1.500.
Användningstid: Ca. 1 tim (vid +23°C).
Blandningsförhållande: 3,5 - 4,0 liter vatten per säck
à 25 kg.
Rengöring: Kan fjernas med vatten innan härdning.
Efter härdning kan den bara fjernas mekaniskt.
Emicode: EC1 R Plus - mycket låga emissioner.
Lagring: 12 månader i oöppnad originalförpackning
på torrt ställe.
Verktyg: Spackel.
Åtgång: 15 kg/m2 per cm tjocklek.
Förpackning: Säck 25 kg.
TEKNISKA DATA:
Konsistens: Pulver.
Kulör: Ljusfärgad.
Densitet (kg/dm3): 1.000 - 1.100.
Användningstid: Ca. 1 tim (vid +23°C).
Blandningsförhållande: 5 - 5,5 liter vatten per säck
à 25 kg.
Rengöring: Kan fjernas med vatten innan härdning.
Efter härdning kan den bara fjernas mekaniskt.
Lagring: 12 månader i oöppnad originalförpackning
på torrt ställe.
Verktyg: Murarverktyg.
Åtgång: Ca 7,5 kg/m2 per 5 mm tjocklek.
Förpackning: Säck 25 kg.
87
PRODUKTER TILL
BETONGRENOVERING
12. PRODUKTER TILL BETONGRENOVERING
12.1 Skydd av armering __________________________________________________________________________
Mapefer
Tvåkomponents, cementbaserat
korrosionshindrande bruk. Innehåller
korrosionsinhibitor.
EN 1504-7
IN COMPLIANCE WITH
EUROPEAN STANDARD
EN 1504-7
Se prislistan s. 24
REINFORCEMENT CORROSION
PROTECTION
Mapeshield E 25
Självhäftande zinkplattor som monteras
direkt på ytan av betongkonstruktioner
som ska skyddas mot korrosion av
armeringsstål med galvanisk katodiskt
skydd.
Se prislistan s. 27
Mapeshield I
NYHET
Rena zinkanoder som monteras direkt
på armeringen innan utgjutningen.
Ger en galvanisk kataodiskt skydd av
konstruktionen. Levereras i två olika
storleker:
Se prislistan s. 27
Redisit
Cementbaserat häftbrygga mellan ny
och gammal betong/bruk.
Se prislistan s. 24
90
TEKNISKA DATA:
Dmax: 0,5 mm.
Kulör: Blå.
Blandningsförhållande: Komp A: Komp B = 3:1.
Användningstid: Ca 60 minuter.
Minsta tjocklek: 2 mm.
Väntetid mellan strykningar: Ca 2 timmar.
Väntetid före applicering av rep.-bruk:
6 - 24 timmar.
Klassificering: EN 1504-7.
Lagring: 12 mån. i uöppnad originalförpackning.
Verktyg: Pensel (i to strykningar).
Åtgång: 120 g/m (2 mm tjocklek på ett 8 mm
armeringsjärn).
Förpackning: 2 kg hink/flaska (A+B).
TEKNISKA DATA:
Plattans tjocklek: 0,25 mm.
Höjd: 25 cm.
Vikt: 3,15 kg/m2 ± 5%.
Lagring: 12 mån.
Applicering: Appliceras på betongytan.
Åtgång: Enligt tabell i tekniskt datablad.
Förpackning: Rulle á 25 m, 25 cm bredd.
TEKNISKA DATA:
Mapeshield I 10
Ytans storlek:
Höjd:
Vikt:
Lagring:
Applicering:
Åtgång:
Förpackning:
Mapeshield I 30
Ytans storlek:
Höjd:
Vikt:
Lagring:
Applicering:
Åtgång:
Förpackning:
10/10
100 x 50 mm ± 10%
12 mm ± 10%
230 g ± 10%
12 månader
Direkt på armering
Ber. på arm. tetthet
Kartong á 24 stk
30/10
300 x 50 mm ± 5%
10 mm ± 10%
450 g ± 10%
12 månader
Direkt på armering
Ber. på arm. täthet
Kartong á 12 stk
10/20
100 x 50 mm ± 10%
15 mm ± 10%
320 g ± 10%
Direkt på armering
Ber. på arm. tetthet
Kartong á 24 stk
30/20
300 x 50 mm ± 5%
12 mm ± 10%
570 g ± 10%
Direkt på armering
Avh. på arm. täthet
Kartong á 12 stk
TEKNISKA DATA:
Kulör: Grå.
Blandningsförhållande:
- 1,6 - 1,8 liter vatten per 4 kg hink.
- 8,0 - 9,0 liter vatten per 20 kg säck.
Användningstid: Ca 2 timmar (vid +20°C).
Lagring: 6 mån. i oöppnad originalförpackning.
Verktyg: Pensel, slamningsborste.
Åtgång: Ca 1,3 kg/dm3.
Förpackning: Säck 25 kg och hink 4 kg.
12.2 Produkter för reparation av betong ____________________________________________________________
Boltbetong
TEKNISKA DATA:
Dmax: 0,5 mm.
Blandningsförhållande: 0,6 liter vatten per 3 kg hink
BOLTBETONG.
Expansion: 1 - 3 %.
Lagring: 12 månader i oöppnad originalförpackning
på torrt ställe.
Åtgång: Ca 1,6 kg per liter färdig massa.
Förpackning: Hink 3 kg.
Snabbhärdande expanderande bruk
för ingjutning av bultar, förankring,
fastgjutning och undergjutning av metall
i betong och berg.
Se prislistan s. 24
DS
Torrsprutbetong med lågt återstudsspill
för reparation av betongkonstruktioner.
Se prislistan s. 24/55
EN 1504-3
IN COMPLIANCE WITH
EUROPEAN STANDARD
EN 1504-3
R4
REPAIR MORTAR
DS-KB
Diffusionsöppen torrsprutbetong med
lågt återstudsspill för användning vid
re-alkalisering och katodiskt skydd.
EN 1504-3
IN COMPLIANCE WITH
EUROPEAN STANDARD
EN 1504-3
Se prislistan s. 24/55
R3
REPAIR MORTAR
DS-RSF
Krympkompenserad torrsprutbetong
med lågt återstudsspill för reparation av
betongkonstruktioner.
EN 1504-3
IN COMPLIANCE WITH
EUROPEAN STANDARD
EN 1504-3
Se prislistan s. 24/55
R4
REPAIR MORTAR
TEKNISKA DATA:
Konsistens: Pulver.
Kulör: Grå.
E-modul: 28,0 GPa.
Böjdraghållfasthet: 13,8 GPa.
Åtgång: Ca 22 kg/m2 per cm tjocklek.
Verktyg: Torrspruta.
Lagring: 12 mån. i oöppnad originalförpackning.
Förpackning: Säck 25 kg.
TEKNISKA DATA:
Konsistens: Pulver.
Kulör: Grå.
E-modul: 25 GPa.
Böjdraghållfasthet: > 6 N/mm2.
Åtgång: Ca 22 kg/m2 per cm tjocklek.
Verktyg: Torrspruta.
Lagring: 12 mån. i oöppnad originalförpackning.
Förpackning: Säck 25 kg.
TEKNISKA DATA:
Konsistens: Pulver.
Kulör: Grå.
E-modul: 29 GPa.
Åtgång: Ca 22 kg/m2 per cm tjocklek.
Verktyg: Torrspruta.
Lagring: 12 mån. i oöppnad originalförpackning.
Förpackning: Säck 25 kg.
91
12. PRODUKTER TILL BETONGRENOVERING
Mapefill N
Expanderande, cementbaserat
undergjutningsbruk med god flytförmåga
och mycket hög tryckhållfasthet i
tjocklek < 150 mm.
Se prislistan s. 25/56
Mapefill N-LH
EN 1504-3
IN COMPLIANCE WITH
EUROPEAN STANDARD
EN 1504-3
R4
TEKNISKA DATA:
Vattenmängd: 3,0 - 3,4 l/25 kg.
Max partikelstorlek: 3,0 mm.
Tryckhållfasthet: 80 N/mm2.
Klassificering: EN 1504-3 - klass R4.
Förpackning: 25 kg.
Åtgång: 2,3 kg/dm3.
REPAIR MORTAR
NYHET
Expanderande, svinnkompenserad
undergjutnings- och lagningsbruk med
hög hållfasthet.
EN 1504-3
IN COMPLIANCE WITH
EUROPEAN STANDARD
EN 1504-3
Se prislistan s. 25/56
R4
TEKNISKA DATA:
Vattenmängd: 2,5 - 3,5 l/25 kg.
Max partikelstorlek: 4,0 mm.
Tryckhållfasthet: >90 N/mm2.
Klassificering: EN 1504-3 - klass R4.
Förpackning: 25 kg säck och 1000 kg storsäck.
Åtgång: 2,3 kg/dm3.
REPAIR MORTAR
Mapegrout Fast-Set
Fiberförstärkt, snabbhärdande
specialbruk för reparation av betong.
Se prislistan s. 23
EN 1504-3
IN COMPLIANCE WITH
EUROPEAN STANDARD
EN 1504-3
R3
REPAIR MORTAR
Mapegrout SV
Mycket snabbhärdande och lättflytande
reparationsbruk för horisontala ytor.
EN 1504-3
IN COMPLIANCE WITH
EUROPEAN STANDARD
EN 1504-3
Se prislistan s. 23
R4
REPAIR MORTAR
92
TEKNISKA DATA:
Dmax: 1,0 mm.
Blandningsförhållande: 100 delar MAPEGROUT
FAST-SET med 15-16 delar vatten.
Användningstid: Ca. 10 minuter (vid +20°C).
Minsta tjocklek: 5 mm.
Max tjocklek: 2,0 - 2,5 cm per lag.
Klassificering: EN 1504-3 klass R3.
Lagring: 12 månader i oöppnad originalförpackning
på torrt ställe.
Verktyg: Spackel / putsbräda.
Åtgång: 18 kg/m² per cm tjocklek.
Förpackning: 25 kg säck.
TEKNISKA DATA:
Dmax: 2,5 mm.
Blandningsförhållande: 100 delar MAPEGROUT SV
med 12 - 13 delar vatten.
Användningstid: 15 minuter (vid +20°C)
Minsta tjocklek: 1 cm.
Max tjocklek: 5 cm per lag.
Klassificering: EN 1504-3 klass R4.
Lagring: 12 månader i oöppnad originalförpackning
på torrt ställe.
Kulör: Grå.
Applicering: Hälls i formen.
Åtgång: 20 kg/m² per cm tjocklek.
Förpackning: 25 kg säck.
Mapegrout T40
Medium-styrka (40 MPa),
krympningskompenserad, tixotropt,
fiberförstärkt reparationsbruk för mindre
reparationsarbeten av betong.
Se prislistan s. 23
EN 1504-3
IN COMPLIANCE WITH
EUROPEAN STANDARD
EN 1504-3
R3
REPAIR MORTAR
Mapegrout Thixotropic
Fiberförstärkt, tixotropiskt specialbruk
för reparation av betong.
Se prislistan s. 23
EN 1504-3
IN COMPLIANCE WITH
EUROPEAN STANDARD
EN 1504-3
R4
REPAIR MORTAR
Nonset 50
Expanderande cementbaserat
injekteringsbruk för förankring
och ingjutning av bultar, tunna
undergjutningar osv. < 15 mm.
Se prislistan s. 24/55
EN 1504-6
EN 1504-6
TEKNISKA DATA:
Dmax: 2,5 mm.
Blandningsförhållande: 100 delar MAPEGROUT
THIXORTOPIC med 15,5 - 16,5 delar vatten.
Användningstid: 60 minuter (vid +20°C).
Minsta tjocklek: 1 cm.
Max tjocklek: 3,0 - 3,5 cm per lag.
Klassificering: EN 1504-3 klass R4.
Lagring: 12 månader i oöppnad originalförpackning
på torrt ställe.
Verktyg: Spackel / putsbräda.
Åtgång: 19 kg/m² per cm tjocklek.
Förpackning: 25 kg säck.
TEKNISKA DATA:
Vattenmängd: 9 - 10 l/25 kg.
Max partikelstorlek: 0,5 mm.
Tryckhållfasthet: >45 N/mm2.
Klassificering: EN 1504-6.
Förpackning: 25 kg.
Åtgång: 1,6 kg/dm3.
ANCHORING MORTAR
Nonset 50 FF
Expanderande cementbaserat
injekteringsbruk för förankring
och ingjutning av bultar, tunna
undergjutningar osv. Frostsäker variant
av NONSET 50 som kan användas vid
temperaturer ned till -10°C.
TEKNISKA DATA:
Dmax: 2,5 mm.
Blandningsförhållande: 100 delar MAPEGROUT T40
med 15,5 - 16,5 delar vatten.
Användningstid: 60 minuter (vid +20°C).
Minsta tjocklek: 1 cm.
Max tjocklek: 3,0 - 3,5 cm per lag.
Klassificering: EN 1504-3 klass R3.
Lagring: 12 månader i oöppnad originalförpackning
på torrt ställe.
Verktyg: Spackel / putsbräda.
Åtgång: 18,5 kg/m² per cm tjocklek.
Förpackning: 25 kg säck.
EN 1504-6
EN 1504-6
ANCHORING MORTAR
TEKNISKA DATA:
Vattenmängd: 9 - 10 l/25 kg.
Max partikelstorlek: 0,5 mm.
Tryckhållfasthet (+20°C): >45 N/mm2.
Tryckhållfasthet (-10°C): 30 N/mm2.
Klassificering: EN 1504-6.
Förpackning: 25 kg.
Åtgång: 1,6 kg/dm3.
Se prislistan s. 24/55
93
12. PRODUKTER TILL BETONGRENOVERING
Nonset 120
Expanderande, cementbaserat
specialbruk för montage, undergjutning,
fogning osv. i tjocklek < 50 mm.
Se prislistan s. 25/55
EN 1504-6
EN 1504-6
TEKNISKA DATA:
Vattenmängd: 3,5 - 4,5 l/25 kg.
Max partikelstorlek: 1,0 mm.
Tryckhållfasthet: >50 N/mm2.
Klassificering: EN 1504-6.
Förpackning: 25 kg.
Åtgång: 1,9 kg/dm3.
ANCHORING MORTAR
Nonset 120 FF
Expanderande, cementbaserat
specialbruk för montage, undergjutning,
fogning osv. i tjocklek < 50 mm.
Frostsäker variant av NONSET 120 som
kan användas vid temperaturer ned till
-10°C.
EN 1504-6
EN 1504-6
ANCHORING MORTAR
TEKNISKA DATA:
Vattenmängd: 3,5 - 4,5 l/25 kg.
Max partikelstorlek: 1,0 mm.
Tryckhållfasthet (+20°C): >50 N/mm2.
Tryckhållfasthet (-10°C): 28 N/mm2.
Klassificering: EN 1504-6.
Förpackning: 25 kg.
Åtgång: 1,9 kg/dm3.
Se prislistan s. 25/55
Nonset 120 SR
Expanderande, cementbaserat
specialbruk för montage, undergjutning,
fogning osv. i tjocklek < 50 mm. Variant
av NONSET 120 med SR-cement.
Se prislistan s. 25/55
EN 1504-6
EN 1504-6
ANCHORING MORTAR
Nonset 400
Expanderande, cementbaserat
specialbruk för undergjutning, montage,
fogning osv. i tjocklek < 150 mm.
EN 1504-3
IN COMPLIANCE WITH
EUROPEAN STANDARD
EN 1504-3
Se prislistan s. 25/55
R4
REPAIR MORTAR
94
TEKNISKA DATA:
Vattenmängd: 3,5 - 4,5 l/25 kg.
Max partikelstorlek: 1,0 mm.
Tryckhållfasthet: >50 N/mm2.
Klassificering: EN 1504-6.
Förpackning: 25 kg.
Åtgång: 1,9 kg/dm3.
TEKNISKA DATA:
Vattenmängd: 3 - 4 l/25 kg.
Max partikelstorlek: 4,0 mm.
Tryckhållfasthet: >45 N/mm2.
Klassificering: EN 1504-3 - klass R4.
Förpackning: 25 kg.
Åtgång: 2,2 kg/dm3.
Nonset 400 FF
Expanderande, cementbaserat
specialbruk för undergjutning, montage,
fogning osv. i tjocklek < 150 mm.
Frostsäker variant av NONSET 400 som
kan användas vid temperaturer ned
till -10°C.
EN 1504-3
IN COMPLIANCE WITH
EUROPEAN STANDARD
EN 1504-3
R3
REPAIR MORTAR
TEKNISKA DATA:
Vattenmängd: 3,0 - 4,0 l/25kg.
Max partikelstorlek: 4,0 mm.
Tryckhållfasthet (+20°C): 38 N/mm2.
Tryckhållfasthet (-10°C): 28 N/mm2.
Klassificering: EN 1504-3 - klass R3.
Förpackning: 25 kg.
Åtgång: 2,2 kg/dm3.
Se prislistan s. 25/56
Nonset 400 SR
Expanderande, cementbaserat
specialbruk för undergjutning, montage,
fogning osv. i tjocklek < 150 mm. Variant
av NONSET 400 med SR-cement.
Se prislistan s. 25/56
EN 1504-3
IN COMPLIANCE WITH
EUROPEAN STANDARD
EN 1504-3
R3
REPAIR MORTAR
Redirep 25 RSF
Snabbhärdande, fiberförstärkt,
krympkompenserat specialbruk för
reparation av betong.
EN 1504-3
IN COMPLIANCE WITH
EUROPEAN STANDARD
EN 1504-3
Se prislistan s. 24
R2
REPAIR MORTAR
Redirep 45 RSF
Snabbhärdande, fiberförstärkt,
krympkompenserat specialbruk för
reparation av betong.
EN 1504-3
IN COMPLIANCE WITH
EUROPEAN STANDARD
EN 1504-3
Se prislistan s. 24
TEKNISKA DATA:
Vattenmängd: 3 - 4 l/25 kg.
Max partikelstorlek: 4,0 mm.
Tryckhållfasthet: >45 N/mm2.
Klassificering: EN 1504-3 - klass R3.
Förpackning: 25 kg.
Åtgång: 2,2 kg/dm3.
R4
REPAIR MORTAR
TEKNISKA DATA:
Dmax: 1,0 mm.
Blandningsförhållande: 3,3 liter vatten per säck
à 25 kg med REDIREP 25 RSF.
Användningstid: Ca 20 minuter (vid +20°C)
Max tjocklek: 5,0 cm per lag.
Tryckhållfasthet: Ca 25 N/mm2.
Lagring: 12 månader i oöppnad originalförpackning
på torrt ställe.
Verktyg: Spackel, murarverktyg.
Åtgång: Ca 1,8 kg/dm3.
Förpackning: 25 kg säck.
TEKNISKA DATA:
Dmax: 1,0 mm.
Blandningsförhållande: 3,2 liter vatten per säck
à 25 kg med REDIREP 45 RSF.
Användningstid: Ca 20 minuter (vid +20°C)
Max tjocklek: 5,0 cm per lag.
Tryckhållfasthet: Ca 45 N/mm2.
Lagring: 12 månader i oöppnad originalförpackning
på torrt ställe.
Verktyg: Spackel, murarverktyg.
Åtgång: Ca 1,8 kg/dm3.
Förpackning: 25 kg säck.
95
12. PRODUKTER TILL BETONGRENOVERING
Småmur
Universalbruk för reparation av mindre
skador på betong, puts, tegel och
lättbetong.
EN 998-1
IN COMPLIANCE WITH
EUROPEAN STANDARD
EN 998-1
Se prislistan s. 23
GP-CS III
RENDERING AND
PLASTERING MORTAR
Zinkbolt
Bult och förankringsbruk för ingjutning
av bult, skruvar, armeringsjärn mm.
Zinkbolt kan användas till ingjutning av
produkter av galvaniserat stål.
Se prislistan s. 25/56
96
EN 1504-6
EN 1504-6
ANCHORING MORTAR
TEKNISKA DATA:
Dmax: 0,5 mm.
Konsistens: Pulver.
Kulör: Grå.
Blandningsförhållande: Ca 0,5 liter vatten per hink
à 3 kg med SMÅMUR.
Tjocklek: 1 - 10 mm.
Rengöring: Vatten.
Åtgång: Ca 1,7 kg/liter färdig massa.
Verktyg: Spackel.
Lagring: 12 månader i oöppnad originalförpackning
på torrt ställe.
Förpackning: Hink 3 kg.
TEKNISKA DATA:
Tryckhållfasthet, 1 dygn: 24 N/mm2.
Tryckhållfasthet, 7 dygn: 45 N/mm2.
Tryckhållfasthet, 28 dygn: 60 N/mm2.
Klassificering: EN 1504-6.
Vattenförbrukning: 5,5 liter per 25 kg bruk.
Förpackning: 25 kg säck.
97
PUTS/PORSPACKEL FÖR BETONG
13. PUTS/PORSPACKEL FÖR BETONG
13.1 Betong ____________________________________________________________________________________
Fixofin
Specialbruk för porspackling och lagning
av betong, lämplig för betongelement.
Se prislistan s. 23
EN 1504-3
IN COMPLIANCE WITH
EUROPEAN STANDARD
EN 1504-3
R3
REPAIR MORTAR
Mapepoxy Cem-S
Trekomponents, cement/epoxispackel
för helspackling eller lagningsarbeten.
Kan användas på fuktig betong, ytan
jämnas till med svampbräda.
Se prislistan s. 37
EN 1504-3
IN COMPLIANCE WITH
EUROPEAN STANDARD
EN 1504-3
R3
REPAIR MORTAR
Monofinish
Cementbaserat porspackel för betongoch putsytor.
Se prislistan s. 23
EN 1504-2
IN COMPLIANCE WITH
EUROPEAN STANDARD
EN 1504-2 (C)
PRINCIPLES
MC-IR
SURFACE PROTECTION
SYSTEMS FOR CONCRETE
EN 1504-3
TEKNISKA DATA:
Konsistens: Pulver.
Kulör: Grå.
Användningstid: Ca 1 timme.
Blandningsförhållande: 3,5 - 4,5 liter vatten
per säck à 25 kg med FIXOFIN.
Rengöring: Vatten.
Klassificering: EN 1504-3 - klass R3.
Åtgång: Ca. 1,9 kg/liter färdig massa.
Verktyg: Spackel.
Lagring: 12 månader i oöppnad originalförpackning
på torrt ställe.
Förpackning: Säck 25 kg.
TEKNISKA DATA:
Blandningsförhållande (A:B:C): 0,65:2:8.
Densitet på blandningen: 1,9 g/cm3.
Kulör på blandningen: Grå.
Konsistens: Bruk.
Lagring: 12 mån.
Klassificering: EN 1504-3 - klass R3.
Rengöring: Vatten.
Applicering: Spackel och slipstål.
Åtgång: 1,9 kg/m² per mm.
Förpackning: 10,65 kg set.
TEKNISKA DATA:
Dmax: 0,4 mm.
Blandningsförhållande: 4,0 - 4,2 liter vatten
per säck à 22 kg med MONOFINISH.
Användningstid: 60 minuter (vid +20°C).
Minsta tjocklek: 1 mm.
Max tjocklek: 2 - 3 mm per lag.
Klassificering:
- EN 1504-3 - klass R2 - icke-strukturella murbruk.
- EN 1504-2 - beläggningsprinciper MC och IR.
Lagring: 12 månader i oöppnad originalförpackning
på torrt ställe.
Verktyg: Spackel.
Åtgång: 1,4 kg/m² per mm tjocklek.
Förpackning: 22 kg säck.
IN COMPLIANCE WITH
EUROPEAN STANDARD
EN 1504-3
R2
REPAIR MORTAR
Planitop Fast 330
Snabbhärdande, fiberarmerat,
cementbaserat bruk för in- och
utvändiga golv och väggar.
Appliceras i tjocklek från 3 till 30 mm
för att jämna ut underlaget.
EN 1504-2
IN COMPLIANCE WITH
EUROPEAN STANDARD
EN 1504-2 (C)
PRINCIPLES
MC-IR
SURFACE PROTECTION
SYSTEMS FOR CONCRETE
EN 998-1
IN COMPLIANCE WITH
EUROPEAN STANDARD
EN 998-1
GP-CS IV
RENDERING AND
PLASTERING MORTAR
100
TEKNISKA DATA:
Dmax: 1 mm.
Blandningsförhållande: 100 delar PLANITOP
FAST 330 till 18 - 20 delar vatten.
Blandningens brukstid: 20 min (vid +20°C).
Min. skikttjocklek: 3 mm.
Max. skikttjocklek: 30 mm.
Klassificering:
- EN 998-1, typ GP-Bruk, kategori CS IV
- EN 1504-2, ytskikt (C) enligt princip MC och IR
Lagring: 12 mån.
Applicering: Handspackel.
Åtgång: 14,5 kg/m2 per cm skikttjocklek.
Förpackning: 25 kg plastsäck.
13.2 Puts ______________________________________________________________________________________
Fasademørtel SI
Sprutbart specialbruk för putsning av
gjutna och murade fasader. Ingår i
Mapetherm Nordic.
EN 1504-3
IN COMPLIANCE WITH
EUROPEAN STANDARD
EN 1504-3
Se prislistan s. 22
R2
REPAIR MORTAR
TEKNISKA DATA:
Dmax: 1,0 mm.
Blandningsförhållande: 5,0 - 5,5 liter vatten per säck
à 25 kg med FASADEMØRTEL SI.
Användningstid: Ca 120 minuter.
Minsta tjocklek: 1,5 mm.
Max tjocklek: 8,0 mm per lag.
Klassificering: EN 1504-3 - klass R2.
Lagring: 12 månader i oöppnad originalförpackning
på torrt ställe.
Verktyg: Spackel / putsbräda.
Åtgång: 1,9 kg/m² per mm tjocklek.
Förpackning: 25 kg säck.
101
PRODUKTER FÖR FÖRANKRING
OCH SNABB MONTERING
14. PRODUKTER FÖR FÖRANKRING OCH SNABB MONTERING
Boltbetong
Snabbhärdande expanderande bruk
för ingjutning av bultar, förankring,
fastgjutning och undergjutning av metall
i betong och berg.
Se prislistan s. 24
EN 1504-6
EN 1504-6
ANCHORING MORTAR
Lampocem
TEKNISKA DATA:
Dmax: < 0,1 mm.
Blandningsförhållande: 100 g LAMPOCEM med
20 - 21 g vatten.
Användningstid: Ca 1 minutt (vid +23°C).
Lagring: 12 månader i oöppnad originalförpackning
på torrt ställe.
Verktyg: Spackel, murslev.
Åtgång: 1,8 kg/dm3.
Förpackning: 25 kg säck, kartong 4 x 5 kg,
kartong 9 x 1 kg.
Snabbhärdande, krympkompenserat monteringsbruk “snabbcement”.
Se prislistan s. 23
Mapefill N
Expanderande, cementbaserat
undergjutningsbruk med god flytförmåga
och mycket hög tryckhållfasthet i
tjocklek < 150 mm.
Se prislistan s. 25/56
EN 1504-3
IN COMPLIANCE WITH
EUROPEAN STANDARD
EN 1504-3
R4
Se prislistan s. 25/56
104
TEKNISKA DATA:
Vattenmängd: 3,0 - 3,4 l/25 kg.
Max partikelstorlek: 3,0 mm.
Tryckhållfasthet: 80 N/mm2.
Klassificering: EN 1504-3 klass R4.
Förpackning: 25 kg.
Åtgång: 2,3 kg/dm3.
REPAIR MORTAR
Mapefill N-LH NYHET
Expanderande, cementbaserat
undergjutningsbruk med god flytförmåga
och mycket hög tryckhållfasthet i
tjocklek < 150 mm.
TEKNISKA DATA:
Dmax: 0,5 mm.
Blandningsförhållande: 0,6 liter vatten per
3 kg hink BOLTBETONG.
Expansion: 1 - 3 %.
Lagring: 12 månader i oöppnad originalförpackning
på torrt ställe.
Åtgång: Ca 1,7 kg per liter färdig massa.
Förpackning: Hink 3 kg.
EN 1504-3
IN COMPLIANCE WITH
EUROPEAN STANDARD
EN 1504-3
R4
REPAIR MORTAR
TEKNISKA DATA:
Vattenmängd: 2,5 - 3,5 l/25 kg.
Max partikelstorlek: 4,0 mm.
Tryckhållfasthet: >90 N/mm2.
Klassificering: EN 1504-3 - klass R4.
Förpackning: 25 kg säck och 1000 kg storsäck.
Åtgång: 2,3 kg/dm3.
Mapepoxy FU
Tvåkomponents, lösningsmedelsfri
epoxi-bindemedel med lång brukstid
och låg temperaturutveckling vid
härding. Särskilt lämpligt för användning
vid stora förankrings-, undergjutningsoch fundamentarbeten där det ställs
höga krav på materialegenskaperna.
Typiska användningsområden är
undergjutning av tunga och vibrerande
maskiner mm. Ska alltid tillsättas
specialsand 0 - 5 mm, total 4 x 25 kg
per set á 28 kg MAPEPOXY FU.
Endast för professionell användning.
EN 1504-3
IN COMPLIANCE WITH
EUROPEAN STANDARD
EN 1504-3
R3
REPAIR MORTAR
TEKNISKA DATA:
Blandningsförhållande (A:B:C): 21:7:100.
Densitet på blandningen: 1,94 g/cm3.
Kulör på blandningen: Neutral.
Åtgång: Ca. 2 kg/l färdig blandad massa.
Konsistens: Tjock vätska.
Klassificering: EN 1504-3 klass R3.
Lagring: 24 mån.
Rengöring: Sprit.
Shore D hårdhet: 80
Applicering: För hand eller med pump.
Förpackning: 28 kg set.
Se prislistan s. 37
Mapepoxy L-mørtel
Trekomponents epoxibaserat bruk till
limning/infästning av element och bultar.
Endast för professionell användning.
EN 1504-4
IN COMPLIANCE WITH
EUROPEAN STANDARD
Se prislistan s. 28/36
EN 1504-4
STRUCTURAL BONDING
Montocryl
Metylmetakrylatbaserad montagebruk
för element och bultar. Materialet kan
också användas som reparationsbruk
till betong på horisontella ytor vid låga
temperaturer.
EN 1504-6
EN 1504-6
ANCHORING MORTAR
Se prislistan s. 28/58
Nonset 50
Expanderande cementbaserat
injekteringsbruk för förankring
och ingjutning av bultar, tunna
undergjutningar osv. < 15 mm.
Se prislistan s. 24/55
EN 1504-6
EN 1504-6
TEKNISKA DATA:
Blandningsförhållande (A:B:C): 8:1:11,2.
Densitet på blandningen: 2,0 g/cm3.
Kulör på blandningen: Grå
Åtgång: Ca 2 kg/l.
Konsistens: Tjock vätska.
Klassificering: EN 1504-4.
Lagring: 24 mån.
Rengöring: Sprit.
Shore D hårdhet: 85.
Applicering: Tratt.
Förpackning: 10,1 kg set.
TEKNISKA DATA:
Dmax: 1,2 mm.
Kulör: Grå.
Specifik vikt: 2,25 g/ml.
Användningstid: 15 minuter (vid +20°C) - 15 minuter
(vid 0°C) - 20 minuter (vid -10°C).
Klassificering: EN 1504-6.
Lagring: 12 mån. i oöppnad originalförpackning.
Lagras mörkt och svalt.
Åtgång: Ca 2,3 kg/l färdig massa.
Förpackning: Set (pulver/vätska) à 13,9 kg.
TEKNISKA DATA:
Vattenmängd: 9 - 10 l/25 kg.
Max partikelstorlek: 0,5 mm.
Tryckhållfasthet: >45 N/mm2.
Klassificering: EN 1504-6.
Förpackning: 25 kg.
Åtgång: 1,6 kg/dm3.
ANCHORING MORTAR
105
14. PRODUKTER FÖR FÖRANKRING OCH SNABB MONTERING
Nonset 50 FF
Expanderande cementbaserat
injekteringsbruk för förankring
och ingjutning av bultar, tunna
undergjutningar osv. Frostsäker variant
av NONSET 50 som kan användas vid
temperaturer ned till -10°C.
EN 1504-6
EN 1504-6
ANCHORING MORTAR
TEKNISKA DATA:
Vattenmängd: 9 - 10 l/25 kg.
Max partikelstorlek: 0,5 mm.
Tryckhållfasthet (+20°C): >45 N/mm2.
Tryckhållfasthet (-10°C): 30 N/mm2.
Klassificering: EN 1504-6.
Förpackning: 25 kg.
Åtgång: 1,6 kg/dm3.
Se prislistan s. 24/55
Nonset 120
Expanderande, cementbaserat
specialbruk för montage, undergjutning,
fogning osv. i tjocklek < 50 mm.
Se prislistan s. 25/55
EN 1504-6
EN 1504-6
TEKNISKA DATA:
Vattenmängd: 3,5 - 4,5 l/25 kg.
Max partikelstorlek: 1,0 mm.
Tryckhållfasthet: >50 N/mm2.
Klassificering: EN 1504-6.
Förpackning: 25 kg.
Åtgång: 1,9 kg/dm3.
ANCHORING MORTAR
Nonset 120 FF
Expanderande, cementbaserat
specialbruk för montage, undergjutning,
fogning osv. i tjocklek < 50 mm.
Frostsäker variant av NONSET 120 som
kan användas vid temperaturer ned till
-10°C.
EN 1504-6
EN 1504-6
ANCHORING MORTAR
TEKNISKA DATA:
Vattenmängd: 3,5 - 4,5 l/25 kg.
Max partikelstorlek: 1,0 mm.
Tryckhållfasthet (+20°C): >50 N/mm2.
Tryckhållfasthet (-10°C): 28 N/mm2.
Klassificering: EN 1504-6.
Förpackning: 25 kg.
Åtgång: 1,9 kg/dm3.
Se prislistan s. 25/55
Nonset 120 SR
Expanderande, cementbaserat
specialbruk för montage, undergjutning,
fogning osv. i tjocklek < 50 mm. Variant
av NONSET 120 med SR-cement.
Se prislistan s. 25/55
106
EN 1504-6
EN 1504-6
ANCHORING MORTAR
TEKNISKA DATA:
Vattenmängd: 3,5 - 4,5 l/25 kg.
Max partikelstorlek: 1,0 mm.
Tryckhållfasthet: >50 N/mm2.
Klassificering: EN 1504-6.
Förpackning: 25 kg.
Åtgång: 1,9 kg/dm3.
Nonset 400
Expanderande, cementbaserat
specialbruk för undergjutning, montage,
fogning osv. i tjocklek < 150 mm.
EN 1504-3
IN COMPLIANCE WITH
EUROPEAN STANDARD
EN 1504-3
Se prislistan s. 25/55
R4
TEKNISKA DATA:
Vattenmängd: 3 - 4 l/25 kg.
Max partikelstorlek: 4,0 mm.
Tryckhållfasthet: >45 N/mm2.
Klassificering: EN 1504-3 - klass R4.
Förpackning: 25 kg.
Åtgång: 2,2 kg/dm3.
REPAIR MORTAR
Nonset 400 FF
Expanderande, cementbaserat
specialbruk för undergjutning, montage,
fogning osv. i tjocklek < 150 mm.
Frostsäker variant av NONSET 400 som
kan användas vid temperaturer ned
till -10°C.
EN 1504-3
IN COMPLIANCE WITH
EUROPEAN STANDARD
EN 1504-3
R3
REPAIR MORTAR
TEKNISKA DATA:
Vattenmängd: 3,0 - 4,0 l/25 kg.
Max partikelstorlek: 4,0 mm.
Tryckhållfasthet (+20°C): 38 N/mm2.
Tryckhållfasthet (-10°C): 28 N/mm2.
Klassificering: EN 1504-3 - klass R3.
Förpackning: 25 kg.
Åtgång: 2,2 kg/dm3.
Se prislistan s. 25/56
Nonset 400 SR
Expanderande, cementbaserat
specialbruk för undergjutning, montage,
fogning osv. i tjocklek < 150 mm. Variant
av NONSET 400 med SR-cement.
Se prislistan s. 25/56
Rapp
Mycket snabbhärdande bruk för bland
annat tillfällig tätning av vattenläckage.
Se prislistan s. 24/55
EN 1504-3
IN COMPLIANCE WITH
EUROPEAN STANDARD
EN 1504-3
R3
TEKNISKA DATA:
Vattenmängd: 3 - 4 l/25 kg.
Max partikelstorlek: 4,0 mm.
Tryckhållfasthet: >45 N/mm2.
Klassificering: EN 1504-3 - klass R3.
Förpackning: 25 kg.
Åtgång: 2,2 kg/dm3.
REPAIR MORTAR
TEKNISKA DATA:
Konsistens: Pulver.
Kulör: Grå.
Användningstid: ½ minut.
Blandningsförhållande: Ca 0,4 liter vatten
per kg RAPP.
Rengöring: Vatten.
Åtgång: Ca. 1,5 kg/liter färdig massa.
Lagring: 12 månader i oöppnad originalförpackning
på torrt ställe.
Verktyg: Murarverktyg.
Förpackning: Säck 25 kg.
107
14. PRODUKTER FÖR FÖRANKRING OCH SNABB MONTERING
Småmur
Universalbruk för reparation av mindre
skador på betong, puts, tegel och
lättbetong.
EN 998-1
IN COMPLIANCE WITH
EUROPEAN STANDARD
EN 998-1
Se prislistan s. 23
GP-CS III
RENDERING AND
PLASTERING MORTAR
Zinkbolt
Bult och förankringsbruk för ingjutning
av bult, skruvar, armeringsjärn mm.
Zinkbolt kan användas till ingjutning av
produkter av galvaniserat stål.
Se prislistan s. 25/56
108
EN 1504-6
EN 1504-6
ANCHORING MORTAR
TEKNISKA DATA:
Dmax: 0,5 mm.
Konsistens: Pulver.
Kulör: Grå.
Blandningsförhållande: Ca 0,5 liter vatten per hink
à 3 kg med SMÅMUR.
Tjocklek: 1 - 10 mm.
Rengöring: Vatten.
Åtgång: Ca 1,7 kg/liter färdig massa.
Verktyg: Spackel.
Lagring: 12 månader i oöppnad originalförpackning
på torrt ställe.
Förpackning: Hink 3 kg.
TEKNISKA DATA:
Tryckhållfasthet, 1 dygn: 24 N/mm2.
Tryckhållfasthet, 7 dygn: 45 N/mm2.
Tryckhållfasthet, 28 dygn: 60 N/mm2.
Klassificering: EN 1504-6.
Vattenförbrukning: 5,5 liter per 25 kg bruk.
Förpackning: 25 kg säck.
109
PRODUKTER FÖR KONSTRUKTIONSLIMNING, REPARATION AV
AVJÄMNINGSSKIKT OCH INJEKTERING
I SPRUCKEN BETONG
15. PRODUKTER FÖR KONSTRUKTIONSLIMNING, REPARATION AV AVJÄMNINGSSKIKT OCH INJEKTERING I SPRUCKEN BETONG
Adesilex PG1
Tvåkomponents, tixotropt epoxilim för
konstruktiv limning.
Se prislistan s. 28
EN 1504-4
IN COMPLIANCE WITH
EUROPEAN STANDARD
EN 1504-4
STRUCTURAL BONDING
TEKNISKA DATA:
Blandningsförhållande: Komp A: Komp B = 3:1.
Användningstid: 35 minuter (vid +23°C).
Minsta tjocklek: 1 - 2 mm.
Max tjocklek: 1 cm per lag.
Klassificering: EN 1504-4.
Lagring: 24 mån.
Verktyg: Spackel.
Åtgång: 1,65 - 1,75 kg/m² per mm tjocklek.
Förpackning:
2 kg set:
- 1,5 kg burk (komp. A);
- 0,5 kg burk (komp. B).
6 kg set:
- 4,5 kg burk (komp. A);
- 1,5 kg burk (komp. B).
Adesilex PG2
Tvåkomponents, tixotropt epoxilim för
konstruktiv limning. Förlängd öppentid.
Se prislistan s. 28
EN 1504-4
IN COMPLIANCE WITH
EUROPEAN STANDARD
EN 1504-4
STRUCTURAL BONDING
Mapepoxy BI
Tvåkomponents lågviskös epoxi till
injektering av sprickor i betong.
Endast för professionell användning.
Se prislistan s. 29/36
EN 1504-5
EN 1504-5
INJECTION PRODUCTS
Mapepoxy BI-IMP
Variant av MAPEPOXY BI till försegling
av repor och sprickor i betong.
Endast för professionell användning.
Se prislistan s. 29/36
EN 1504-5
EN 1504-5
INJECTION PRODUCTS
112
TEKNISKA DATA:
Blandningsförhållande: Komp A: Komp B = 3:1.
Användningstid: 50 minuter (vid +23°C).
Minsta tjocklek: 1 - 2 mm.
Max tjocklek: 1 cm per lag.
Klassificering: EN 1504-4.
Lagring: 24 mån.
Verktyg: Spackel.
Åtgång: 1,65 - 1,75 kg/m² per mm tjocklek.
Förpackning:
6 kg set:
- 4,5 kg burk (komp. A);
- 1,5 kg burk (komp. B).
TEKNISKA DATA:
Blandningsförhållande (A:B): 79:21.
Brookfield viskositet: Ca 130 mPa*s.
Densitet på blandningen: 1,1 g/cm3.
Kulör på blandningen: Transparent.
Konsistens: Flytande.
Lagring: 24 mån.
Rengöring: Sprit.
Shore D hårdhet: 85
Verktyg: Injekteringspump.
Förpackning: 1 kg och 4,2 kg set.
TEKNISKA DATA:
Blandningsförhållande (A:B): 70:30.
Brookfield viskositet: Ca 100 mPa*s.
Densitet på blandningen: 1,05 g/cm3.
Kulör på blandningen: Transparent.
Konsistens: Flytande.
Lagring: 24 mån.
Rengöring: Sprit.
Shore D hårdhet: 80
Verktyg: För hand eller injekteringspump.
Förpackning: 1 kg set.
Mapepoxy BI-R
Variant av MAPEPOXY BI med lång
bruks- och härdtid till försegling av
repor och sprickor i betong. Endast för
professionell användning.
EN 1504-5
EN 1504-5
Se prislistan s. 29/36/58
Mapepoxy HD-G
INJECTION PRODUCTS
NYHET
TEKNISKE DATA:
Blandningsförhållande (A:B): 25:5, 15:3.
Brookfield viskositet: Ca 1 780 mPa*s.
Densitet på blandningen: 1,8 g/cm3.
Kulör på blandningen: Beige.
Konsistens: Flytande.
Lagring: 24 mån.
Rengöring: Sprit.
Shore D hårdhet: 70
Verktyg: Membranpump.
Förpackning: 30 kg set och 18 kg set.
Lättflytande epoxi till grouting och
undergjutning i tjocklekar upp till 60 mm.
Lång öppentid och låg värmeutveckling.
Se prislistan s. 29
Mapepoxy BI-1,8
Variant av MAPEPOXY BI till injektering/
fyllning av större sprickor och hålrum.
Endast för professionell användning.
Se prislistan s. 29/36
EN 1504-5
EN 1504-5
INJECTION PRODUCTS
Mapepoxy L
Tvåkomponents, snabbhärdande
epoxilim för liming av färsk betong till
gammal betong, gammal betong till
gammal betong samt stål till betong.
Kan också användas som mycket
slitagestark och beständig beläggning
på stål och betong. Endast för
professionell användning.
Se prislistan s. 28/36
TEKNISKA DATA:
Blandningsförhållande (A:B): 3,3:1,85.
Brookfield viskositet: Ca 500 mPa*s.
Densitet på blandningen: 1,15 g/cm3.
Kulör på blandningen: Brun transparent.
Konsistens: Flytande.
Lagring: 24 mån.
Rengöring: Sprit.
Shore D hårdhet: 70
Verktyg: Injekteringspump.
Förpackning: 5,15 kg set.
EN 1504-4
IN COMPLIANCE WITH
EUROPEAN STANDARD
EN 1504-4
STRUCTURAL BONDING
TEKNISKA DATA:
Blandningsförhållande (A:B): 25,5:2,3.
Densitet på blandningen: 1,8 g/cm3.
Kulör på blandningen: Neutral.
Konsistens: Flytande.
Lagring: 24 mån.
Rengöring: Sprit.
Shore D hårdhet: 88
Verktyg: Injekteringspump.
Förpackning: 27,8 kg set.
TEKNISKA DATA:
Blandningsförhållande (A:B): 8:1.
Brookfield viskositet: Ca 3.500 mPa*s.
Densitet på blandningen: 1,54 g/cm3.
Kulör på blandningen: Grå.
Vidhäftning (EN 1542) - 7 dagar vid +23°C
och 50 % RF: >4 N/mm².
Konsistens på blandingen: Tjock vätska.
Lagring: 24 mån.
Rengöring: Sprit.
Shore D hårdhet: 85.
Åtgång: 0,5 - 1,5 kg/m² beroende på ytan.
Applicering: Borste eller spruta.
Förpackning: 1,25 kg, 4,5 kg och 9 kg set.
113
15. PRODUKTER FÖR KONSTRUKTIONSLIMNING, REPARATION AV AVJÄMNINGSSKIKT OCH INJEKTERING I SPRUCKEN BETONG
Mapepoxy LR
Tvåkomponents, epoxilim för liming av
färsk betong till gammal betong, gammal
betong till gammal betong samt stål till
betong. Variant med längre brukstid.
Endast för professionell användning.
EN 1504-4
IN COMPLIANCE WITH
EUROPEAN STANDARD
EN 1504-4
STRUCTURAL BONDING
Se prislistan s. 28/36
Mapepoxy UV-S
Tvåkomponents, lösningsmedelsfri epoxi
för spackling av betongkonstruktioner
under vatten. Används för att täta
sprickor, gjutskarvar, små sår och för att
täta formverk, fördämningar, offshorekonstruktioner o.d.
Massan har god vidhäftning på vertikala
ytor utan formsättning.
Se prislistan s. 28/37/58
114
EN 1504-3
IN COMPLIANCE WITH
EUROPEAN STANDARD
EN 1504-3
R1
CONCRETE REPAIR
TEKNISKA DATA:
Blandningsförhållande (A:B): 8:1.
Densitet på blandningen: 1,54 g/cm3.
Kulör på blandningen: Grå.
Vidhäftning (EN 1542) - 7 dagar vid +23°C
och 50 % RF: >4 N/mm².
Konsistens på blandingenen: Tjock vätska.
Lagring: 24 mån.
Rengöring: Sprit.
Shore D hårdhet: 85.
Åtgång: 0,5 - 1,5 kg/m² beroende på ytan.
Applicering: Borste, raka eller spruta.
Förpackning: 1,25 kg och 4,5 kg set.
TEKNISKA DATA:
Blandningsförhållande (A:B): 1:1.
Egenvikt: 1,5 g/cm3.
Torrsubstanshalt: Ca 99,9 %.
Kulör: Grå.
Användningstid: Ca 60 minuter (vid +20°C).
Åtgång: Ca 1,5 kg/m2 per mm.
Applicering: För hand eller med spackel.
Lagring: 24 mån. frostfritt i oöppnad
originalförpackning.
Förpackning: Set à 4,0 kg.
115
SAMMANSATTA SYSTEM FÖR
STRUKTURELL FÖRSTÄRKNING
16. SAMMANSATTA SYSTEM FÖR STRUKTURELL FÖRSTÄRKNING
16.1 FÖRSTÄRKNING AV BYGGNADER I BETONG OCH STÅL _____________________________________________
Adesilex PG1
Tvåkomponents, tixotropt epoxilim för
konstruktiv limning.
Se prislistan s. 28
EN 1504-4
IN COMPLIANCE WITH
EUROPEAN STANDARD
EN 1504-4
STRUCTURAL BONDING
TEKNISKA DATA:
Blandningsförhållande: Komp A: Komp B = 3:1.
Användningstid: 35 minuter (vid +23°C).
Minsta tjocklek: 1 - 2 mm.
Max tjocklek: 1 cm per lag.
Klassificering: EN 1504-4.
Lagring: 24 mån.
Verktyg: Spackel.
Åtgång: 1,65 - 1,75 kg/m² per mm tjocklek.
Förpackning:
2 kg set:
- 1,5 kg burk (komp. A);
- 0,5 kg burk (komp. B).
6 kg set:
- 4,5 kg burk (komp. A);
- 1,5 kg burk (komp. B).
Adesilex PG2
Tvåkomponents, tixotropt epoxilim för
konstruktiv limning. Förlängd öppentid.
Se prislistan s. 28
EN 1504-4
IN COMPLIANCE WITH
EUROPEAN STANDARD
EN 1504-4
STRUCTURAL BONDING
Carboplate
TEKNISKA DATA:
E-modul: 170 - 200 - 250 GPa.
Andel fibrer: 68 % - 68 % - 65 %.
Tjocklek: 1,4 mm.
Bredd: 50, 100 och 150 mm.
Förstärkt area: 70, 140 och 210 mm2.
Draghållfasthet (MPa): 3,100 - 3,300 - 2,500.
Elasticitet: 2 % - 1,4 % - 0,9 %.
Förpackning: Rulle 25 m.
Kolfiberförstärkta profiler för reparation
och förstärkning av armerade
betongkonstruktioner.
Se prislistan s. 27
Mapepoxy BI
Tvåkomponents lågviskös epoxi till
injektering av sprickor i betong.
Endast för professionell användning.
Se prislistan s. 29/36
EN 1504-5
EN 1504-5
INJECTION PRODUCTS
118
TEKNISKA DATA:
Blandningsförhållande: Komp A: Komp B = 3:1.
Användningstid: 50 minuter (vid +23°C).
Minsta tjocklek: 1 - 2 mm.
Max tjocklek: 1 cm per lag.
Klassificering: EN 1504-4.
Lagring: 24 mån.
Verktyg: Spackel.
Åtgång: 1,65 - 1,75 kg/m² per mm tjocklek.
Förpackning:
6 kg set:
- 4,5 kg burk (komp. A);
- 1,5 kg burk (komp. B).
TEKNISKA DATA:
Blandningsförhållande (A:B): 79:21.
Brookfield viskositet: Ca 130 mPa*s.
Densitet på blandningen: 1,1 g/cm3.
Kulör på blandningen: Transparent.
Konsistens: Flytande.
Lagring: 24 mån.
Rengöring: Sprit.
Shore D hårdhet: 85
Verktyg: Injekteringspump.
Förpackning: 1 kg och 4,2 kg set.
Mapepoxy BI-IMP
Variant av MAPEPOXY BI till försegling
av repor och sprickor i betong.
Endast för professionell användning.
Se prislistan s. 29/36
EN 1504-5
EN 1504-5
INJECTION PRODUCTS
Mapepoxy L
Tvåkomponents, snabbhärdande
epoxilim för liming av färsk betong till
gammal betong, gammal betong till
gammal betong samt stål till betong.
Kan också användas som mycket
slitagestark och beständig beläggning
på stål och betong. Endast för
professionell användning.
Se prislistan s. 28/36
EN 1504-4
IN COMPLIANCE WITH
EUROPEAN STANDARD
EN 1504-4
STRUCTURAL BONDING
TEKNISKA DATA:
Blandningsförhållande (A:B): 70:30.
Brookfield viskositet: Ca 100 mPa*s.
Densitet på blandningen: 1,05 g/cm3.
Kulör på blandningen: Transparent.
Konsistens: Flytande.
Lagring: 24 mån.
Rengöring: Sprit.
Shore D hårdhet: 80
Verktyg: För hand eller injekteringspump.
Förpackning: 1 kg set.
TEKNISKA DATA:
Blandningsförhållande (A:B): 8:1.
Brookfield viskositet: Ca 3.500 mPa*s.
Densitet på blandningen: 1,54 g/cm3.
Kulör på blandningen: Grå.
Vidhäftning (EN 1542) - 7 dagar vid +23°C
och 50 % RF: >4 N/mm².
Konsistens på blandingen: Tjock vätska.
Lagring: 24 mån.
Rengöring: Sprit.
Shore D hårdhet: 85.
Åtgång: 0,5 - 1,5 kg/m² beroende på ytan.
Applicering: Borste eller spruta.
Förpackning: 1,25 kg, 4,5 kg
och 9 kg set.
119
PRODUKTER FÖR
VÄRMEISOLERING
17. PRODUKTER FÖR VÄRMEISOLERING
Bluclad-fasadskiva
TEKNISKA DATA:
Vikt: 14,2 kg/m2.
Dimension: 10 x 790 x 1200 mm.
E-modul: 10 MPa.
Värmeledningsförmåga (värmekonduktivitet):
0,19 W/mK.
Förpackning: Pall 50 st.
Putsbärande fasadskiva.
Kalciumsilikatbaserad.
Se prislistan s. 32
Mapetherm AR1
Enkomponent, cementbaserat
bruk för limning och putsning av
isolationsmaterial och för termiska
isolationssystem.
EN 998-1
Se prislistan s. 22/32
ETA 04/0061
ETA 10/0024
ETA 10/0025
Mapetherm AR1 GG
Enkomponents cementbaserat bruk med
graderad ballast med dmax på 1 mm för
limning och putsning av isolerpaneler
och system.
Se prislistan s. 22/32
ETA 10/0024
ETA 10/0025
Mapetherm Nordic
bottenlist
Avslutningslist i lackerad aluminium.
Se prislistan s. 32
122
EN 998-1
TEKNISKA DATA:
Konsistens: Pulver.
Kulör: Grå.
Densitet (g/cm3): 1,40.
Appliceringstemperatur: Från +5°C - +35°C.
Blandningsförhållande: 21 - 24% MAPETHERM AR1
med vatten (av vikt).
Rengöring: Vatten.
Lagring: 12 månader i oöppnad originalförpackning
på torrt ställe.
Verktyg: Spackel, sprututrustning.
Åtgång:
4,0 - 6,0 kg/m2 som lim.
1,3 - 1,5 kg/m² per mm tjocklek som puts.
Förpackning: Säck 25 kg.
TEKNISKA DATA:
Konsistens: Pulver.
Kulör: Grå.
Densitet (g/cm3): 1,50.
Appliceringstemperatur: Från +5°C - +35°C.
Blandningsförhållande: Ca 5 - 6 liter vatten per säck
à 25 kg med MAPETHERM AR1 GG.
Rengöring: Vatten.
Lagring: 12 månader i oöppnad originalförpackning
på torrt ställe.
Verktyg: Putsbrätt.
Åtgång:
1,35 - 1,55 kg/m² per mm tjocklek som puts.
4,0 - 6,0 kg/m2 som lim.
Förpackning: Säck 25 kg.
TEKNISKA DATA:
Kulör: Grå.
Längd: 2400 mm.
Förpackning: St.
Mapetherm Nordic
hörn
Alkalieresistent glasfibernät för
armering av FASADEMØRTEL SI och
MAPETHERM AR1.
TEKNISKA DATA:
Karakteristika: PVC, glasfiber.
Kulör: Vit.
Storlek: 10 x 15 x 250 cm.
Förpackning: Paket 50 st.
Se prislistan s. 32
Mapetherm Nordic
montageskruv
Rostfri A2 skruv.
TEKNISKA DATA:
Dimension: 4,2 x 33 mm.
Förpackning: Paket 500 st.
Se prislistan s. 33
Mapetherm Nordic Nät
Alkalieresistent glasfibernät för
armering av FASADEMØRTEL SI och
MAPETHERM AR1.
Se prislistan s. 32
Mapetherm Nordic
PVC-profil
Styv PVC profil för skivavslutning mot
öppningar.
TEKNISKA DATA:
Karakteristika: 100 % glasfiber.
Kulör: Vit.
Maskvidd (mm): 4,15 x 3,8.
Vikt (g/m2): Ca 150.
Förpackning: Rulle 1 x 50 m.
TEKNISKA DATA:
Kulör: Grå.
Längd: 2400 mm.
Förpackning: St.
Se prislistan s. 33
123
17. PRODUKTER FÖR VÄRMEISOLERING
Mapetherm Nordic
taklist
Avslutningslist i lackerad aluminium.
TEKNISKA DATA:
Kulör: Grå.
Längd: 2400 mm.
Förpackning: St.
Se prislistan s. 32
Mapetherm Nordic
träprofil
Avståndsprofil för luftspalt vid putsning.
TEKNISKA DATA:
Längd: 1200 mm.
Förpackning: St.
Se prislistan s. 33
Mapetherm Nordic
fönsterlist
Målad aluminium.
Se prislistan s. 32
124
TEKNISKA DATA:
Kulör: Grå.
Längd: 1500 mm.
Förpackning: St.
125
FASAD- OCH BETONGFÄRG
18. FASAD- OCH BETONGFÄRG
CL-Brems
Silanbaserad, hydroforberande
impregnering för betong. Goda
egenskaper mot kloridinträngning.
Alkaliebeständig. Lösningsmedelshaltig.
Se prislistan s. 30/35/60
EN 1504-2
IN COMPLIANCE WITH
EUROPEAN STANDARD
EN 1504-2
PRINCIPLES
PI-MC-IR
SURFACE PROTECTION
SYSTEMS FOR CONCRETE
Cur-Imp
TEKNISKA DATA:
Konsistens: Lättflytande vätska.
Kulör: Färglös.
Viskositet: 15 ± 5 cP.
Specifik vikt: 0,88 - 0,91 g/cm3.
Åtgång: 0,15 - 0,30 kg/m² per strykning.
Verktyg: Pensel, roller eller spruta.
Lagring: 24 mån. i oöppnad originalförpackning
under +30°C.
Förpackning: Dunk 18 kg och fat 180 kg.
Kombinerat härdmembran och
impregnering mot klorider och koldioxid.
Övermålningsbar. Lösningsmedelshaltig.
Se prislistan s. 30/35/60
Elastocolor Net
TEKNISKA DATA:
Karakteristika: 100 % glassfiber.
Kulör: Vit.
Maskvidd (mm): 2,7 x 2,7.
Vikt (g/m2): Ca 61.
Förpackning: Rulle 1 x 50 m.
Alkalieresistent glasfibernät för armering
av ELASTOCOLOR RASANTE och
ELASTOCOLOR RASANTE SF.
Se prislistan s. 32
Elastocolor Paint
Vattenbaserad akrylatfärg för betong,
spricköverbyggande och
karbonatiseringsbromsande.
EN 1504-2
IN COMPLIANCE WITH
EUROPEAN STANDARD
EN 1504-2 (C)
Se prislistan s. 35
PRINCIPLES
PI-MC-IR
SURFACE PROTECTION
SYSTEMS FOR CONCRETE
128
TEKNISKA DATA:
Konsistens: Mycket lättflytande vätska.
Kulör: Klar, färglös.
Specifik vikt: 0,95 g/cm3.
Åtgång: 0,2 - 0,4 kg/m² vid två strykningar.
Verktyg: Pensel, roller eller spruta.
Lagring: 12 månader i sluten originalförpackning,
torrt och skyddat mot direkt solljus.
Förpackning: Hink 15 kg.
TEKNISKA DATA:
Konsistens: Tjock vätska.
Kulörer: Vit eller olika kulörer vid användning av
ColorMap® maskin.
Densitet (EN ISO 2811-1) (g/cm3): Ca 1,37.
Torrsubstanshalt (EN ISO 3251) (%): Ca 63.
Förtunning: 10 - 15 % vatten.
Klar för övermålning: 24 timmar.
Appliceringstemperatur: Från +5°C – +35°C.
Rengöring: Vatten.
Lagring: 24 mån.
Verktyg: Pensel, roller eller spruta.
Åtgång: 0,2 - 0,4 kg/m2 (per strykning).
Förpackning: Hink 20 kg.
Elastocolor Rasante
Vattenbaserad fiberarmerad akrylpasta,
elastisk och spricköverbyggande.
Lämplig till ny eller renoverad betong.
EN 1504-2
IN COMPLIANCE WITH
EUROPEAN STANDARD
EN 1504-2 (C)
Se prislistan s. 35
PRINCIPLES
PI-MC-IR
SURFACE PROTECTION
SYSTEMS FOR CONCRETE
Elastocolor Rasante SF
Vattenbaserad fiberarmerad akrylpasta,
som innehåller välgraderad specialsand.
Elastisk och spricköverbyggande.
Lämplig till utvändiga och invändiga ytor.
Se prislistan s. 35
EN 1504-2
IN COMPLIANCE WITH
EUROPEAN STANDARD
EN 1504-2 (C)
PRINCIPLES
PI-MC-IR
SURFACE PROTECTION
SYSTEMS FOR CONCRETE
Malech
Se prislistan s. 35
(transparent och vit)
Tvåkomponents, lösningsmedelsfri epoxi
som är emissionstestad för användning
i direkt kontakt med dricksvatten.
Utvärderad och godkänd av norska
Folkehelseinstituttet.
Se prislistan s. 40
TEKNISKA DATA:
Konsistens: Tjock vätska.
Kulörer: Vit eller olika kulörer vid användning av
ColorMap® maskin.
Densitet (EN ISO 2811-1) (g/cm3): Ca 1,47.
Torrsubstanshalt (EN ISO 3251) (%): Ca 77.
Förtunning: Klar för användning eller med
5 - 10 % vatten.
Klar för övermålning: 24 timmar.
Appliceringstemperatur: Från +5°C - +35°C.
Rengöring: Vatten.
Lagring: 24 mån.
Verktyg: Spackel, pensel, roller eller spruta.
Åtgång:
- Med spackel: 0,7 - 0,8 kg/m² per strykning.
- Med pensel eller roller: ca 0,5 kg/m² per strykning.
- Med spruta: 0,8 - 1,0 kg/m² per strykning.
Förpackning: Hink 20 kg.
TEKNISKA DATA:
Konsistens: Lättflytande vätska.
Kulörer: Transparent.
Densitet (EN ISO 2811-1) (g/cm3): Ca 1,01.
Torrsubstanshalt (EN ISO 3251) (%): Ca 15.
Förtunning: Klar för användning eller 30 - 35 % vatten
för ytor med låg absorption.
Klar för övermålning: 24 timmar.
Appliceringstemperatur: Från +5°C - +35°C.
Rengöring: Vatten.
Lagring: 24 mån.
Verktyg: Pensel, roller eller spruta.
Åtgång: 0,10 - 0,15 kg/m².
Förpackning: Dunk 10 kg.
Vattenbaserad mikroniserad akrylprimer
med goda inträngningsegenskaper.
Säkerställer jämn insugning i underlaget
och god vidhäftning vid applicering av
ELASTOCOLOR och ELASTOCOLOR
RASANTE/SF.
Mapecoat DV
TEKNISKA DATA:
Konsistens: Tjock vätska.
Kulörer: Vit eller olika kulörer vid användning av
ColorMap® maskin.
Densitet (EN ISO 2811-1) (g/cm3): Ca 1,35.
Torrsubstanshalt (EN ISO 3251) (%): Ca 67.
Förtunning: Klar för användning eller med 5 % vatten.
Klar för övermålning: 24 timmar.
Appliceringstemperatur: Från +5°C - +35°C.
Rengöring: Vatten.
Lagring: 24 mån.
Verktyg: Spackel, pensel, roller eller spruta.
Åtgång:
- Med spackel: 0,3 - 0,4 kg/m² per strykning.
- Med pensel eller roller: ca 0,4 kg/m² per strykning.
- Med spruta: 0,4 - 0,7 kg/m² per strykning.
Förpackning: Hink 20 kg.
IN COMPLIANCE WITH
EUROPEAN STANDARD
PRINCIPLES
PI-MC-IR-CR
SURFACE PROTECTION
SYSTEMS FOR CONCRETE
EN 1504-2
TEKNISKA DATA:
Blandningsförhållande (A:B): 3:1.
Brookfield viskositet:
Ca 550 (transp.) / 1100 (vit) mPa*s
Densitet på blandningen:
1,10 (transp.) / 1,15 (vit) g/cm3.
Kulör på blandningen: Transparent och vit.
Konsistens på blandingen: Flytande.
Rengöring: Sprit.
Shore D hårdhet: 80.
Åtgång: Ca 0,2 - 0,5 kg/m² per strykning.
Applicering: Roller.
Förpackning: 4 kg set.
129
18. FASAD- OCH BETONGFÄRG
Mapewall I
Tvåkomponents, lösningsmedelsfri
epoxifärg i tixotrop utgåva lämplig på
betongväggar. Kan också användas på
golv där man önskar lite struktur i ytan.
Se prislistan s. 39
IN COMPLIANCE WITH
EUROPEAN STANDARD
EN 1504-2 (C)
PRINCIPLES
CR
SURFACE PROTECTION
SYSTEMS FOR CONCRETE
EN 1504-2
Silancolor Base Coat
TEKNISKA DATA:
Konsistens: Tjock vätska.
Kulörer: Vit eller olika kulörer vid användning av
ColorMap® maskin.
Densitet (EN ISO 2811-1) (g/cm3): Ca 1,58.
Torrsubstanshalt (EN ISO 3251) (%): Ca 67.
Förtunning: Leveres klar til bruk (kan fortunnas med
5 - 10% vattenmängd).
Tid innan applicering av andra produkter:
24 timmar.
Appliceringstemperatur: Från +5°C till +35°C.
Rengöring: Vatten.
Lagring: 24 mån.
Verktyg: Pensel, roller eller spruta.
Åtgång: 0,3 - 0,5 kg/m² per strykning.
Förpackning: Hink 20 kg.
Vattenavvisande, färgad siloksanbaserad primer med fyllningsegenskaper.
För invändigt och utvändigt bruk.
Se prislistan s. 33
ETA 10/0024
ETA 10/0025
Silancolor
Cleaner Plus
Drop
Effect
Hygieniskt rengöringsmedel i
vattenlösning.
Se prislistan s. 33
Silancolor Paint Plus
Starkt skyddande, diffusionsöppen,
vattenavvisande, alg- och mögelresistent siloxanbeläggning för ytor
inom- och utomhus.
Se prislistan s. 33
130
TEKNISKA DATA:
Blandningsförhållande (A:B): 3:1.
Brookfield viskositet: Ca 7500 mPa*s.
Densitet på blandningen: 1,20 g/cm3.
Kulör på blandningen: Färgad.
Åtgång: 0,4 - 0,5 kg/m² per strykning.
Konsistens på blandingen: Tjock vätska.
Lagring: 24 mån.
Rengöring: Sprit.
Shore D hårdhet: 75.
Applicering: Roller.
Förpackning: 4 kg och 12 kg set.
Drop
Effect
TEKNISKA DATA:
Konsistens: Transparent lösning.
Kulörer: Transparent.
Densitet (EN ISO 2811-1) (g/cm3): Ca 1,01.
Förtunning: 300 % vatten.
Tid innan applicering av andra produkter:
24 timmar.
Appliceringstemperatur: Från +5°C till +35°C.
Rengöring: Vatten.
Lagring: 24 mån.
Verktyg: Pensel, lågtrycksspruta.
Åtgång: 0,2 - 1 kg/m².
Förpackning: 1 och 5 kg plastbehållare.
TEKNISKA DATA:
Konsistens: Tjock vätska.
Kulörer: Vit eller olika kulörer vid användning av
ColorMap® maskin.
Densitet (EN ISO 2811-1) (g/cm3): Ca 1,55.
Torrsubstanshalt (EN ISO 3251) (%): Ca 65.
Förtunning: 15 - 20 % vatten.
Klar för övermålning: 24 timmar.
Appliceringstemperatur: Från +5°C till +35°C.
Rengöring: Vatten.
Lagring: 24 mån.
Verktyg: Pensel, roller eller spruta.
Åtgång: 0,2 - 0,3 kg/m2 (refererar till 2 strykningar av
produktet).
Förpackning: Hink 20 kg.
Silancolor Primer
Plus
Drop
Effect
Starkt skyddande, alg- och
mögelresistent siloxanprimer.
Se prislistan s. 33
Silancolor Tonachino
Silikonhartsbaserad finputs i
vattendispersion, diffusionsöppen och
vattenavvisande för användning på
alla typer av puts; även målade ytor.
Vattenbaserad.
Finns i följande kornstorlek:
0,7 mm, 1,2 mm, 1,5 mm och 2,0 mm.
EN 15824
IN COMPLIANCE WITH
EUROPEAN STANDARD
EN 15824
V1 W3
A2-s1 d0
EXTERNAL AND INTERNAL PLASTERS
BASED ON ORGANIC BINDERS
Drop
Effect
Se prislistan s. 33
ETA 10/0024
ETA 10/0025
Silanprimer Röd
Silikonemulsionsprimer till snittytor på
Bluclad-skivor i Mapetherm Nordic
Fasadisoleringssystem. Reducerar
insuget i underlaget.
Se prislistan s. 33
Silexcolor Base Coat
Diffusionsöppen färgad silikatgrund
med utfyllnadsegenskaper, för in- och
utvändigt användande. Jf. DIN 18363.
Se prislistan s. 34
ETA10/0024
ETA10/0025
TEKNISKA DATA:
Konsistens: Lättflytande vätska.
Kulörer: Mjölkvit.
Densitet (EN ISO 2811-1) (g/cm3): Ca 1,01.
Torrsubstanshalt (EN ISO 3251) (%): Ca 5.
Förtunning: Levereras klar att användas.
Tid innan applicering av andra produkter:
24 timmar.
Appliceringstemperatur: Från +5°C till +35°C.
Rengöring: Vatten.
Lagring: 24 mån.
Verktyg: Pensel, roller eller spruta.
Åtgång: 0,1 - 0,3 kg/m².
Förpackning: Hink 2 kg och Dunk 10 kg.
TEKNISKA DATA:
Konsistens: Pasta.
Kulörer: Vit eller olika kulörer vid användning av
ColorMap® maskin.
Densitet (EN ISO 2811-1) (g/cm3): Ca 1,65 - 1,90
(ihht. storlek på fyllstoff).
Torrsubstanshalt (EN ISO 3251) (%): Ca 80.
Förtunning: Levereras klar att användas.
Tid mellan strykningar: 24 timmar.
Appliceringstemperatur: Från +5°C till +35°C.
Rengöring: Vatten.
Lagring: 24 mån.
Verktyg: Spackel.
Åtgång:
- 0,7 mm: 1,7 - 2,0 kg/m².
- 1,2 mm: 1,9 - 2,3 kg/m².
- 1,5 mm: 2,2 - 2,6 kg/m².
- 2,0 mm: 2,6 - 3,0 kg/m².
Förpackning: Hink 20 kg.
TEKNISKA DATA:
Konsistens: Lättflytande vätska.
Kulörer: Röd.
Specifik vikt (g/cm3): 1,01.
Torrsubstanshalt (%): 12.
Förtunning: Levereras klar att användas, omröres.
Tid innan applicering av andra produkter:
24 timmar.
Appliceringstemperatur: Från +5°C till +35°C.
Rengöring: Vatten.
Lagring: 12 mån.
Verktyg: Pensel, roller eller sprututrustning.
Åtgång: 0,1 - 0,15 kg/m².
Förpackning: 1, 5 och 10 kg.
TEKNISKA DATA:
Konsistens: Tjock vätska.
Kulörer: ColorMap®.
Densitet (EN ISO 2811-1) (g/cm3): ca 1,60.
Torrsubstanshalt (EN ISO 3251) (%): ca 67.
Förtunning: Klar att användas eller utspädd med 5 10 % vatten eller SILEXCOLOR PRIMER.
Klar för övermålning: 24 timmar
(vid +23°C - 50 % RH).
Appliceringstemperatur: Från +8°C till +35°C.
Rengöring: Vatten innan produkten torkat.
Lagring: 12 mån.
Verktyg: Pensel, roller eller sprututrustning.
Åtgång: 0,3 - 0,5 kg/m² per strykning.
Förpackning: Hink 20 kg.
131
18. FASAD- OCH BETONGFÄRG
Silexcolor Paint
TEKNISKA DATA:
Konsistens: Tjock vätska.
Kulörer: Vit eller olika kulörer vid användning av
ColorMap® maskin.
Densitet (EN ISO 2811-1) (g/cm3): Ca 1,46.
Torrsubstanshalt (EN ISO 3251) (%): Ca 55.
Förtunning: Upp till 20 % SILEXCOLOR PRIMER.
Klar för övermålning: 24 timmar.
Appliceringstemperatur: Från +8°C till +35°C.
Rengöring: Vatten.
Lagring: 12 mån.
Verktyg: Pensel, roller eller spruta.
Åtgång: 0,35 - 0,45 kg/m2
(refererer till 2 strykningar).
Förpackning: Hink 20 kg.
Mycket diffusionsöppen silikatfärg
med hög kemisk bindning, inom- och
utomhus. Enligt DIN 18363 Standarder.
Se prislistan s. 34
Silexcolor Primer
TEKNISKA DATA:
Konsistens: Lättflytande vätska.
Kulör: Transparent.
Densitet (EN ISO 2811-1) (g/cm3): Ca 0,9.
Torrsubstanshalt (EN ISO 3251) (%): Ca 14.
Förtunning: Levereras klar för användning.
Klar för övermålning: 24 timmar.
Appliceringstemperatur: Från +8°C till +35°C.
Rengöring: Vatten.
Lagring: 12 mån.
Verktyg: Pensel, roller eller spruta.
Åtgång: 0,1 - 0,15 kg/m2.
Förpackning: Dunk 10 kg.
Mycket diffusionsöppen silikatprimer
för användning i SILEXCOLOR-system.
Enligt DIN 18363 Standarder.
Se prislistan s. 34
ETA 04/0061
Silexcolor Tonachino
Mineralisk diffusionsöppen
kalciumsilikatputs, för cement och
kalkbaserad puts. Används på ut- och
invändiga ytor. Ingår också som slutputs
i Mapetherm Nordic Fasadisoleringssystem. Finns i följande kornstorlek:
0,7 mm, 1,2 mm, 1,5 mm och 2,0 mm.
Se prislistan s. 34
ETA 04/0061
ETA 10/0024
ETA 10/0025
Silexcolor Marmorino
Hög-dekorativ, fin, mineralisk silikatputs
i pastaform med hög kemisk motstånd
på invändiga och utvändiga ytor i enligt
DIN 18363 standarder.
Se prislistan s. 34
132
EN 15824
IN COMPLIANCE WITH
EUROPEAN STANDARD
EN 15824
V1 W3
A2-s1 d0
EXTERNAL AND INTERNAL PLASTERS
BASED ON ORGANIC BINDERS
TEKNISKA DATA:
Konsistens: Pasta.
Kulörer: Vit eller olika kulörer vid användning av
ColorMap® maskin.
Densitet (EN ISO 2811-1) (g/cm3): Ca 1,65 - 1,95
(ihht. storlek på fyllstoff).
Torrsubstanshalt (EN ISO 3251) (%): Ca 80.
Förtunning: Levereras klar för användning.
Tid mellan strykningar: 24 timmar.
Appliceringstemperatur: Från +5°C till +35°C.
Rengöring: Vatten.
Lagring: 12 mån.
Verktyg: Spackel.
Åtgång:
- 0,7 mm: 1,7 - 2,0 kg/m².
- 1,2 mm: 1,9 - 2,3 kg/m².
- 1,5 mm: 2,2 - 2,6 kg/m².
- 2,0 mm: 2,6 - 3,0 kg/m².
Förpackning: Hink 20 kg.
TEKNISKE DATA:
Konsistens: Pasta.
Kulörer: Vit eller olika kulörer vid användning av
ColorMap® maskin.
Densitet (EN ISO 2811-1) (g/cm3): Ca 1,61.
Torrsubstanshalt (EN ISO 3251) (%): Ca 67.
Förtunning: Levereras klar för användning.
Tid mellan strykningar: 12 timmar.
Appliceringstemperatur: Från +8°C till +35°C.
Rengöring: Vatten.
Lagring: 12 mån.
Verktyg: Spackel/brätt.
Åtgång: 0,8 - 1,0 kg/m². Beroende på typ av finish.
Förpackning: Hink 5 och 20 kg.
Silimp 100
Lågviskös, ofärgad, vattenavvisande,
lösningsmedelfri, hydroforberande
silanimpregnering för utvändigt bruk
på betong.
EN 1504-2
IN COMPLIANCE WITH
EUROPEAN STANDARD
EN 1504-2
PRINCIPLES
PI-MC-IR
Se prislistan s. 30/35/60
WallGard Graffiti
Barrier
Polymervaxer i vattenemulsion, för
fasadskydd mot graffiti.
Se prislistan s. 35/59
WallGard Graffiti
Remover Gel
Tixotropiskt tvättmedel för att fjärna
graffiti.
Se prislistan s. 35
SURFACE PROTECTION
SYSTEMS FOR CONCRETE
TEKNISKA DATA:
Konsistens: Lättflytande vätska.
Kulör: Färglös.
Specifik vikt: 0,88 kg/l.
Åtgång: Ca 0,15 kg/m² per strykning.
Porösare material som tex. tegel ger ökad åtgång.
Verktyg: Lågtrycksspruta.
Lagring: 12 mån. i oöppnad originalförpackning.
Frostfritt.
Förpackning: Dunk 18 kg.
TEKNISKA DATA:
Konsistens: Lättflytande vätska.
Kulör: Vit.
Densitet (EN ISO 2811-1) (g/cm3): Ca 0,98.
Torrsubstanshalt (EN ISO 3251) (%): Ca 14.
Förtunning: Levereras klar för användning.
Torktid: Ca 20 minuter.
Appliceringstemperatur: Från +5°C till +35°C.
Rengöring: Vatten.
Lagring: 12 mån.
Verktyg: Pensel, roller eller spruta.
Åtgång (kg/m²): 0,03 - 0,15.
Förpackning: Hink 20 kg.
TEKNISKA DATA:
Konsistens: Lättflytande vätska.
Kulör: Gul.
Densitet (EN ISO 2811-1) (g/cm3): Ca 0,85.
Förtunning: Levereras klar för användning.
Torktid: Ca 20 minuter.
Appliceringstemperatur: Från +8°C till +35°C.
Rengöring: Vatten.
Lagring: 12 mån.
Verktyg: Pensel, roller eller spruta.
Åtgång (kg/m²): 0,1 - 0,2.
Förpackning: Hink 5 kg.
133
SYSTEM FÖR VATTENTÄTNING
19. SYSTEM FÖR VATTENTÄTNING
19.1 System för vattentätning under marknivå ____________________________________________________
50 UV-T
Specialbruk för reparations-,
injekterings- och monteringsarbeten
under vatten. Innehåller AUV ämne för
att hindra utvaskning av cement.
Se prislistan s. 25/56
EN 1504-6
EN 1504-6
ANCHORING MORTAR
600 UV-T
Specialbruk för reparations-,
injekterings- och monteringsarbeten
under vatten. Innehåller AUV ämne
för att hindra utvaskning av cement.
Används i Resconmetoden®.
EN 1504-3
IN COMPLIANCE WITH
EUROPEAN STANDARD
EN 1504-3
R4
REPAIR MORTAR
TEKNISKA DATA:
Blandningsförhållande:
Ca 12 liter vatten per 25 kg säck 50 UV-T.
Dmax: 0,5 mm.
Lagring: 12 månader i oöppnad originalförpackning
på torrt ställe.
Åtgång: Ca 1,6 kg per liter färdig massa.
Förpackning: Säck 25 kg.
TEKNISKA DATA:
Blandningsförhållande:
Ca 4 liter vatten per 25 kg säck 600 UV-T.
Dmax: 4 mm.
Lagring: 12 månader i oöppnad originalförpackning
på torrt ställe.
Åtgång: Ca 2 kg per liter färdig massa.
Förpackning: Säck 25 kg.
Se prislistan s. 25/56
Mapepoxy UV-S
Tvåkomponents, lösningsmedelsfri epoxi
för spackling av betongkonstruktioner
under vatten. Används för att täta
sprickor, gjutskarvar, små sår och för att
täta formverk, fördämningar, offshorekonstruktioner o.d.
Massan har god vidhäftning på vertikala
ytor utan formsättning.
EN 1504-3
IN COMPLIANCE WITH
EUROPEAN STANDARD
EN 1504-3
R1
CONCRETE REPAIR
TEKNISKA DATA:
Blandningsförhållande (A:B): 1:1.
Egenvikt: 1,5 g/cm3.
Torrsubstanshalt: Ca 99,9 %.
Kulör: Grå.
Användningstid: Ca 60 minuter (vid +20°C).
Åtgång: Ca 1,5 kg/m2 per mm.
Applicering: För hand eller med spackel.
Lagring: 24 mån. frostfritt i oöppnad
originalförpackning.
Förpackning: Set à 4,0 kg.
Se prislistan s. 28/37/58
Murtett
Vattentät, underhållsvänlig ytbehandling
för lättbetong, betong, bergrum, tunnlar
osv.
Se prislistan s. 28/57
136
EN 1504-2
TEKNISKA DATA:
Konsistens: Pulver.
Kulör: Grå/vit.
Blandningsförhållande:
7 - 10 liter vatten per 25 kg säck MURTETT.
Åtgång: 1 - 1,5 kg/m2 per strykning.
Lagring: 12 mån., torrt i oöppnad originalförpackning.
Verktyg: Slamborste, spruta.
Förpackning: Hink 10 kg och säck 25 kg.
Purgel
Enkomponent polyuretanbaserat
injekteringsmaterial för tätning av
vattenläckage. Svällande egenskaper
efter härdning. Används med fördel där
små rörelser förekommer. Kan användas
i kontakt med dricksvatten.
EN 1504-5
EN 1504-5
TEKNISKA DATA:
Brookfield viskositet: Ca 350 mPa*s.
Densitet: 1,13 g/cm3.
Konsistens: Flytande.
Lagring: 6 mån.
Rengöring: Thinner.
Förpackning: 5 kg dunk.
INJECTION PRODUCTS
Se prislistan s. 31/58
Rapp
TEKNISKA DATA:
Konsistens: Pulver.
Kulör: Grå.
Användningstid: ½ minut.
Blandningsförhållande:
Ca 0,4 liter vatten per kg RAPP.
Rengöring: Vatten.
Åtgång: Ca 1,5 kg/liter färdig massa.
Verktyg: Murarverktyg.
Lagring: 12 månader i oöppnad originalförpackning
på torrt ställe.
Förpackning: Säck 25 kg.
Mycket snabbhärdande bruk för bland
annat tillfällig tätning av vattenläckage.
Se prislistan s. 24/55
Resfoam S
Tvåkomponents polyuretanbaserade
injekteringsmaterial för tätning av
vattenläckage. Härdar även i torra
konstruktioner.
Se prislistan s. 31/58
EN 1504-5
EN 1504-5
INJECTION PRODUCTS
Resfoam 1KM
Enkomponent polyuretanbaserat
injekteringsmaterial för tätning av
vattenläckage. RESFOAM 1KM
expanderar, skummar och härdar när
det kommer i kontakt med vatten.
Materialet kan användas i konstruktioner
som kommer i kontakt med dricksvatten.
EN 1504-5
EN 1504-5
INJECTION PRODUCTS
TEKNISKA DATA:
Blandningsförhållande (A:B): 0,92:1,58.
Densitet på blandningen: 1,1 g/cm3.
Kulör på blandningen: Brunaktig.
Konsistens: Flytande.
Lagring: 6 mån.
Rengöring: Thinner.
Förpackning: 1 och 2,5 kg set.
TEKNISKA DATA:
Blandningsförhållande: harpiks: accelerator:
0,1:0,2.
Lagring: 6 mån.
Åtgång: i fri luft, en mix av 1 kg RESFOAM 1KM
(harpiks) + 0,1 kg RESFOAM 1KM AKS (accelerator)
utgör 50 liter skum vid kontakt med 0,1 liter vatten.
Kulör: Brunaktig.
Förpackning: 10 kg dunk.
Se prislistan s. 31/58
137
19. SYSTEM FÖR VATTENTÄTNING
Resfoam 1KM AKS
TEKNISKA DATA:
Kulör: Transparent.
Konsistens: Flytande.
Lagring: 12 mån.
Förpackning: 1 kg flaska.
Accelerator till RESFOAM 1 KM.
Se prislistan s. 31/58
19.2 System för vattentätning ovan marknivå ________________________________________________________
Cem-Elastic
Tvåkomponents cementbaserad
slammassa. Kloridbromsande, elastisk,
spricköverbyggande, frostbeständig och
diffusionsöppen. Kan övermålas med
ELASTOCOLOR. Testad i enlighet med
krav från Vägverkets Bro 2004.
Se prislistan s. 27/61
Idrostop 10
(20x10mm)
Svällband för ingjutning i gjutskarvar.
INSTALLATION: Mekanisk eller med
IDROSTOP MASTIC, en-komponent lim.
Se prislistan s. 26/57
Idrostop Mastic
Lim för montering av IDROSTOP
svällband.
Se prislistan s. 26/57
138
EN 1504-2
IN COMPLIANCE WITH
EUROPEAN STANDARD
EN 1504-2 (C)
PRINCIPLES
PI-MC-IR
SURFACE PROTECTION
SYSTEMS FOR CONCRETE
TEKNISKA DATA:
Blandningsförhållande (A:B): 2,5:1.
Torrsubstanshalt: 80 %.
Egenvikt: 1,8 kg/liter.
Användningstid: 60 minuter (vid +20°C).
Åtgång: 2,5 - 3,5 kg/m2.
Kulör: Vit och grå.
Verktyg: Slamborste, sprututrustning.
Lagring: 12 månader i oöppnad originalförpackning
på torrt ställe.
Förpackning: Set à 35 kg.
TEKNISKA DATA:
Form: Profilformat band.
Dimension: 20 x 10 mm (IDROSTOP 10).
Lagring: 12 mån.
Temperatur vid användning av IDROSTOP MASTIC
som fästmedel: Från +10°C - + 40°C.
Härdningstid för IDROSTOP MASTIC före gjutning:
24 timmar.
Vattentäthet: Upp till 5 atm.
Max. skarvbredd: 7 mm.
Applicering: Limmas med IDROSTOP MASTIC eller
fästes mekaniskt .
Förpackning: 6 x 10 m bunt.
TEKNISKA DATA:
Konsistens: Tixotrop pasta.
Torrsubstanshalt: 100 %.
Lagring: 12 mån.
Appliceringstemperatur: Från +10°C till + 40°C.
Skinnbildning: Ca 20 minuter
(vid +23°C och 50 % R.F.)
Härdningstid: Ca 3 - 4mm per dygn.
Brottöjning: 350 - 450 %.
Temperaturbeständighet: -40°C - +100°C.
Väntetid före gjutning: 24 timmar.
Åtgång: Ca 250 ml per 10 löpmeter IDROSTOP.
Förpackning: Kartong med 24 patroner à 290 ml.
Mapegum WPS
TEKNISKA DATA:
Konsistens: Pasta.
Kulör: Grå och röd (endast i 20 kg).
Egenvikt: 1,45 g/cm³.
pH: 9.
Torrsubstanshalt: 73 %.
Min. filmbildningstemperatur: +5°C.
Appliceringstemperatur: +5°C - +35°C.
Brukstemperatur: -30°C - +100°C.
Genomhärdad i 2 mm tjocklek: 5 timmar v/+23°C.
Klar för beläggning: 12 - 24 timmar.
Klarar temperatursvängningar: Utmärkt.
Åldringsmotstånd: Utmärkt.
Beständighet mot lösningsmedel och olja: God.
Beständighet mot syror och alkalier: God.
Åtgång: 1,5 kg/m² per mm tjocklek.
Applicering: Roller, pensel eller anpassad spruta.
Lagring: 24 mån. i originalförp., frostfritt.
Förpackning: 5, 10 och 20 kg hink.
Flexibelt vätskebaserat tätmembran
för vattentätning av invändiga bad
och duschrum. Ingår i de ETAG 022
certifierade våtrumssystemen Mapei VT
och VRb samt VRc.
Se prislistan s. 11
Mapegum WPS har Teknisk
Godkjenning nr. TG 2402 utfärdat av
Sintef Certification (Oslo).
TG 2402
Mapelastic
Tvåkomponents, flexibelt,
cementbaserat membran för
vattentätning av balkonger, terrasser
och bassänger. Frostbeständigt.
Se prislistan s. 11/27/61
EN 1504-2
IN COMPLIANCE WITH
EUROPEAN STANDARD
EN 1504-2 (C)
PRINCIPLES
PI-MC-IR
SURFACE PROTECTION
SYSTEMS FOR CONCRETE
EN 14891
IN COMPLIANCE WITH
EUROPEAN STANDARD
EN 14891
CMO2P
LIQUID-APPLIED WATER
IMPERMEABLE PRODUCTS
Mapelastic Smart
Tvåkomponents, högflexibelt, cementbaserat membran som appliceras med
borste eller roller. MAPELASTIC SMART
används för vattentätning av betongytor
så som balkonger, terrasser och
bassänger. Skyddar även mot aggresiva
föreningar.
EN 1504-2
IN COMPLIANCE WITH
EUROPEAN STANDARD
EN 1504-2 (C)
PRINCIPLES
PI-MC-IR
SURFACE PROTECTION
SYSTEMS FOR CONCRETE
EN 14891
IN COMPLIANCE WITH
EUROPEAN STANDARD
TEKNISKA DATA:
Konsistens: Smidig spacklingsbar.
Blandningsförhållande (A:B): B: 3:1.
Användningstid: Ca 1 timme.
Appliceringstemperatur: +5°C till +35°C.
Min. skikttjocklek totalt: 2 mm i 2 strykningar.
Klassifisering: EN 14891, EN 1504-2 - coating (C),
prinsipp PI, MC och IR.
Applicering: Roller eller spruta.
Åtgång:
- Roller: 1,7 kg/m² per mm tjocklek.
- Spruta: 2,2 kg/m² per mm tjocklek.
Klassificering: EN 14891, EN 1504-2, ytskikt (C),
princip PI, MC samt IR.
Lagring: 12 mån.
Förpackning:
- 32 kg set (24 + 8 kg).
- 16 kg set (12 + 4 kg).
TEKNISKA DATA:
Konsistens: Flytande - rollbar.
Blandningsförhållande (A:B): 2:1
Användningstid: Ca 1 timme.
Appliceringstemperatur: +5°C - +40°C.
Minsta appliceringstjocklek: 2 mm i 2 strykningar.
Klassifiering: EN 14891, EN 1504-2 - coating (C),
prinsipp PI, MC och IR.
Applicering: Borsta, roller eller spruta.
Åtgång:
- Borsta / roller: 1,6 kg/m² per mm tjocklek.
- Spruta: 2,2 kg/m² per mm tjocklek.
Lagring: 12 mån.
Förpackning: 30 kg set (20 + 10 kg).
EN 14891
CMO1P
LIQUID-APPLIED WATER
IMPERMEABLE PRODUCTS
Mapenet 150
Alkalieresistent glasfibernät för armering
av MAPELASTIC.
Se prislistan s. 6/27
TEKNISKA DATA:
Kulör: Blå.
Vikt: 150 g/m² ± 5 %.
Maskvidd: 4 x 4,5 mm.
Lagring: Obegränsad.
Förpackning: 50 m x 1 m rulle.
139
19. SYSTEM FÖR VATTENTÄTNING
Mapetex Sel
Non-woven makrohålad polyproylenduk
till förstärkning av vattentätande
membran, MAPELASTIC.
EN 14891
IN COMPLIANCE WITH
EUROPEAN STANDARD
EN 14891
Se prislistan s. 6
CM
LIQUID-APPLIED WATER
IMPERMEABLE PRODUCTS
Murtett
Vattentät, underhållsvänlig ytbehandling
för lättbetong, betong, bergrum, tunnlar
osv.
EN 1504-2
Se prislistan s. 28/57
Primer BI
Se prislistan s. 42
Purtop 1000
Se prislistan s. 41
140
TEKNISKA DATA:
Konsistens: Pulver.
Kulör: Grå/vit.
Blandningsförhållande:
7 - 10 liter vatten per 25 kg säck MURTETT.
Åtgång: 1 - 1,5 kg/m2 per strykning.
Lagring: 12 mån., torrt i oöppnad originalförpackning.
Verktyg: Slamborste, spruta.
Förpackning: Hink 10 kg och säck 25 kg.
TEKNISKE DATA:
Konsistens: Vätska.
Kulör: Transparent.
Densitet ift. EN ISO 2811-1 (g/cm³): 0,96.
Torrstoffsinnehåll: 10%.
Torktid: 5-6 timmar vid +20°C.
Applicering: Kost, rulle eller luftfri spruta.
Åtgång: Ca. 0,20 kg/m² per bestrykning, beroende på
underlagets egenskaper.
Lagring: 24 mån. Skyddas mot frost.
Förpackning: 10 kg dunkar.
Lösningsmedelbaserat primer baserat på
syntetiskt harpiks specialutvecklat för att
förbedra heft för polyureabeläggningar
(PURTOP-serien) på gamla
bitumenmembraner.
Tvåkomponents, lösningsmedelsfritt,
ren polyureamembran som sprutas med
tvåkomponents högtryckspump och
bildar en vattentät och beskyddande
beläggning till bruk på broar, tak och
vattenanläggningar generellt.
TEKNISKA DATA:
Vikt: 80 g/m².
Tjocklek: 0,6 mm.
Draghållfasthet: 5 kN/m.
Deformation vid max sträckning:
- 90 % i längdriktning.
- 60 % i tvärsnitt.
Förpackning: 25 m x 1 m rulle.
EN 1504-2
IN COMPLIANCE WITH
EUROPEAN STANDARD
PRINCIPLES
PI-MC-PR-IR-CR
SURFACE PROTECTION
SYSTEMS FOR CONCRETE
TEKNISKA DATA:
Kulör: Grå, vit och svart.
Blandningsförhållande A/B (volum): 100/100.
Klassifikation: EN 1504-2 - coating (C) principper
PI, MC, PR, RC och IR.
Applicering: Tvåkomponents högtryck reaktorspruta.
Åtgång: Ca 2,2 kg per 2 mm tjocklek.
Förpackning:
Komponent A - 220 kg fat,
komponent B - 225 kg fat.
19.3 Försegling och vattentätning av fogar och skarvar ________________________________________________
Mapefoam (bottningslist)
Rund bottningslist i polyetylen, slutna
celler. Används för korrekt utformning av
rörelsefogar.
Se prislistan s. 15/30/58
Butylband
Vinkel-/skarvförstärkning i kombination
med tätskikt.
TEKNISKA DATA:
Diameter och förpackning:
- 6 mm, kartong á 550 m
- 10 mm, kartong á 550 m
- 15 mm, kartong á 550 m
- 20 mm, kartong á 350 m
- 25 mm, kartong á 200 m
- 30 mm, kartong á 160 m
TEKNISKA DATA:
Draghållfasthet: < 18 N/mm².
Användningstemperatur: -35°C till +100°C.
Förpackning: 10 cm x 20 m.
Se prislistan s. 6
Brunnsmanschett
SMB Butyl
Självhäftande golvbrunnsanslutning i
kombination med tätskiktsmembran.
TEKNISKA DATA:
Draghållfasthet: < 18 N/mm².
Användningstemperatur: -35°C till +120°C.
Förpackning:
- 37 x 37 cm butyl.
Se prislistan s. 7
Fiberfilt
Fiberremsa för förstärkning i
kombination med tätskiktsmembran.
Se prislistan s. 6
TEKNISKA DATA:
Draghållfasthet: < 18 N/mm².
Användningstemperatur: -35°C till +120°C.
Förpackning:
- 10 cm x 25 m rulle.
- 10 cm x 50 m rulle.
- 100 cm x 10 m rulle.
- 100 cm x 25 m rulle.
- 100 cm x 50 m rulle.
141
19. SYSTEM FÖR VATTENTÄTNING
Mapeband
TEKNISKA DATA:
Draghållfasthet: > 2 N/mm².
Töjningsgrad: > 400 %.
Rivmotstånd: > 100 N/mm.
Användningstemperatur: -30°C till +60°C.
Förpackning:
- 120 mm x 50 m rulle.
- 120 mm x 10 m rulle.
- PE 120 (PVC).
- TPE.
Alkaliresistent gummiduk med
polyesterförstärkning för cementbaserad
tätskiktsmembran i bassänger och
utvändiga konstruktioner.
Se prislistan s. 7
Mapeband
TEKNISKA DATA:
Draghållfasthet: > 2 N/mm².
Töjningsgrad: > 400 %.
Rivmotstånd: > 100 N/mm.
Användningstemperatur: -30°C till +60°C.
Förpackning: 90°/ 270° hörn.
Invändigt / Utvändigt hörn
Alkaliresistent, gummibelagt innerhörn
(90°) / ytterhörn (270°) till förstärkning i
bassänger och utvändiga konstruktioner.
Se prislistan s. 7
Mapeflex PU40
Polyuretanbaserad fogmassa med hög
elasticitet (låg E-modul). Fogning av
rörelsefogar och dilatationsfog som
är utsatta för rörelse på upp till 25%.
Invändig och utvändig.
EN 15651
Se prislistan s. 30
TEKNISKA DATA:
Fogrörelse: 25 %.
Elasticitetsmodul: 0,3 N/mm2.
Shore A hårdhet: 20.
Kulör: Vit och grå 111.
Emicode: EC1 R - mycket låga emissioner.
Verktyg: Fogpistol.
Åtgång: 6 m per 600 ml patron (10x10 mm fog).
Lagring: 12 mån. i originalförpackning, frostfritt.
Förpackning: Mjuk-patron 600 ml.
ISO 11600 F 25 LM
Mapesil AC
Ren ättiksbaserad silikonfogmassa
resistent mot mögel med BioBlock®teknologi. För rörelser upp till 25%.
Se prislistan s. 14
Certifiseringar:
ISO 11600 G 25 LM
DIN 18545
ASTM C 920
TT S 00230C
TT S 001543A
142
EN 15651
TEKNISKA DATA:
Fogrörelse: 25 %.
Elasticitetsmodul: 0,35 N/mm².
Shore A hårdhet: 20.
Användningstid: 10 min.
Kulörer: Transparent + 30 olika kulörer enligt färgkarta
«MAPEI Coloured Grouts».
Applicering: Skelettpruta.
Åtgång: 3,1 m per patron (10 x 10 mm fog).
Förpackning: 310 ml patron.
Primer S
Fuktspärr i vattendispersion.
Se prislistan s. 12
Primer VT Plus
Akrylbaserad ångspärr för
våtrumsmembran.
Se prislistan s. 12
VR Duk
Membranduk av konstfiberbelagd
polyetylen för membrantätning av golv
och väggar.
Se prislistan s. 7
Mapeguard WP90
Membranduk av polypropylen för
membrantätning av golv och väggar.
Se prislistan s. 7
TEKNISKA DATA:
Konsistens: Flytande.
Kulör: Rosa.
Torktid mellan skikt: 20 - 30 min.
Torktid innan beläggning: Ca 12 timmar.
Applicering: Pensel eller roller.
Lagring: 24 mån. Skyddas mot frost.
Åtgång: 0,1 kg/m² per strykning.
Förpackning: 1 kg flaska och 5, 10 och 25 kg dunkar.
TEKNISKA DATA:
Konsistens: Tixotrop vätska.
Kulör: Blå.
Egenvikt: 1,28 kg/cm³.
Torktid: Ca 30 min.
Applicering: Pensel eller roller.
Åtgång:
0,1 - 0,2 kg/m² beroende på underlagets absorption.
Lagring: 12 mån. Skyddas mot frost.
Förpackning: 6 och 14 kg hinkar.
TEKNISKA DATA:
Dragstyrka, diagonalt: 58 N/15 mm.
Dragstyrka, längdriktning: 98 N/15 mm.
Brottöjning, diagonalt: 71 %.
Brottöjning, längdriktning: 52 %.
Ånggenomgångsmotstånd: > 1.500.000 s/m.
Användningstemperatur: -30°C - +60°C.
Förpackning:
- 0,75 x 40 m.
- 2,00 x 50 m.
TEKNISKA DATA:
Dragstyrka, diagonalt: 58 N/15 mm.
Dragstyrka, längdriktning: 98 N/15 mm.
Brottöjning, diagonalt: 71 %.
Brottöjning, längdriktning: 52 %.
Ånggenomgångsmotstånd: > 1.500.000 s/m.
Användningstemperatur: -30°C - +60°C.
Förpackning:
- 1 x 30 m.
143
19. SYSTEM FÖR VATTENTÄTNING
Mapeguard Adhesive
2-komp. cementbaserat monteringslim
för Mapeguard WP90 samt tillhörande
tätdetaljer.
Se prislistan s. 7
Mapeguard IC
Invändigt och
Mapeguard EC
Utvändigt hörn
Alkaliresistent förstärkningsband för
innerhörn (90°) och ytterhörn (270°) i
kombination med tätskiktsmembran.
TEKNISKA DATA:
Konsistens: Tjock pasta.
Kulör: Beige.
Öppentid: Ca 50 - 60 min.
Klar för plattsättning: Efter 12 timmar.
Emicode: EC1 R Plus - mycket låga emissioner.
Lagring: 12 mån. i originalförpackning, frostfritt.
Applicering: Tandspackel eller roller.
Åtgång: Ca 0,3 - 0,5 kg/m2.
Förpackning: 6.75 kg set.
TEKNISKA DATA:
Dragstyrka, diagonalt: 132 N/50 mm.
Dragstyrka, längdriktning: 397 N/50 mm
Brottöjning, diagonalt: 249 %.
Brottöjning, längdriktning: 55 %.
Ånggenomgånsmotständ: > 1.500.000 s/m.
Användningstemperatur: -30°C - +60°C.
Förpackning: 90°/270° hörn.
Se prislistan s. 6
Mapeguard PC
Rörmanschett
Förstärkning av rörgenomföring i
samband med tätskiktsmembran,
flexibel kärna.
Se prislistan s. 7
Mapeguard ST Tätband
Alkaliresistent förstärkningsband i
kombination med tätskiktsmembran.
Se prislistan s. 6
144
TEKNISKA DATA:
Dragstyrka laminerad del, diagonalt: 45 N/15 mm.
Dragstyrka, folierad del, diagonalt: 24 N/15 mm.
Brottöjning, laminerad del, diagonalt: 257 %.
Brottöjning, folierad del, diagonalt: > 600 %.
Ånggenomgångsmotstånd: > 1.500.000 s/m.
Användningstemperatur: -30°C - +60°C.
Förpackning:
- 10 - 24 mm.
- 12 - 38 mm.
- 32 - 55 mm.
- 50 - 75 mm.
- 75 - 110 mm.
- 100 - 130 mm.
- Elementmanschett c/c 40 mm.
- Duscharmatur c/c 150 mm.
TEKNISKA DATA:
Dragstyrka, diagonalt: 58 N/15 mm.
Dragstyrka, längdriktning: 98 N/15 mm.
Brottöjning, diagonalt: 71 %.
Brottöjning, längdriktning: 52 %.
Ånggenomgångsmotstånd: > 1.500.000 s/m.
Användningstemperatur: -30°C - +60°C.
Förpackning: 12 cm x 25 m.
145
TILLSATSMEDEL TILL BETONG
20. TILLSATSMEDEL TILL BETONG
20.1 Fiberarmering ______________________________________________________________________________
Plastic Fibre M50
Makrofiber i plast.
EN 14889-2
• Längd: 50 mm.
Se prislistan s. 47
PP-fiber M6
Polypropylenfiber för minskad plastisk
krympning och ökat brandmotstånd.
EN 14889-2
• Längd: 6 mm.
TEKNISKA DATA:
Dosering: 3 - 7 kg/m3.
Förpackning:
- Buntar á 250 gram.
- 12 kg per låda.
- 81 kartong per pall.
TEKNISKA DATA:
Dosering: 0,5 - 2,0 kg/m3.
Förpackning:
- Påsar á 1 kg
- 20 påsar per kartong.
- 30 kartonger per pall.
Se prislistan s. 47/57
Steelfibre
DE 35/0,55 N
Ändförankrade högpresterande lös
stålfiber för sprutbetong.
EN 14889-1
TEKNISKA DATA:
Dosering: 15 - 60 kg/m3.
Förpackning:
- 20 kg kartonger.
- 60 kartonger per pall.
- 500 kg storsäck.
• Längd: 35 mm.
Se prislistan s. 47/57
Steelfibre
DE 50/0,75 N
Ändförankrade högpresterande lös
stålfiber.
• Längd: 50 mm.
Se prislistan s. 47
148
EN 14889-1
TEKNISKA DATA:
Dosering: 15 - 60 kg/m3.
Förpackning:
- 20 kg kartonger.
- 60 kartonger per pall.
- 500 kg storsäck.
Steelfibre DE 50/1,0 N
Ändförankrade högpresterande lös
stålfiber.
EN 14889-1
• Längd: 50 mm.
TEKNISKA DATA:
Dosering: 15 - 60 kg/m3.
Förpackning:
- 20 kg kartonger.
- 60 kartonger per pall.
- 500 kg storsäck.
Se prislistan s. 47
Steelfibre
DE 35/0,55 NZ
Ändförankrade högpresterande lös
stålfiber.
EN 14889-1
TEKNISKA DATA:
Dosering: 15 - 60 kg/m3.
Förpackning:
- 20 kg kartonger
- 60 kartonger per pall.
• Längd: 45 mm.
Se prislistan s. 47
20.2 Plasticerande tillsatsmedel ___________________________________________________________________
Mapeplast P
Vattenreducerande och plasticerande
tillsatsmedel baserat på modifierad
lignosulfonat.
EN 934-2
T2
Se prislistan s. 47
TEKNISKA DATA:
Mörkbrun vätska.
Normaldosering: 0,2 - 1,2 % av cementmängd.
Förpackning:
- 25 l dunk.
- 200 l fat.
- 1000 l plastcontainer.
- Bulk.
20.3 Superplasticerande tillsatsmedel ______________________________________________________________
Chronos N-20
Superplasticerande tillsatsmedel
baserad på Mapeis DPP-teknologi.
Produkt för fabriksbetong med
lång öppethållandetid.
Se prislistan s. 47
EN 934-2
T 3.1-3.2
TEKNISKA DATA:
Bärnstensgul vätska.
Normaldosering: 0,3 - 1,5 % av cementmängd.
Förpackning:
- 25 l dunk.
- 200 l fat.
- 1000 l plastcontainer.
- Bulk.
149
20. TILLSATSMEDEL TILL BETONG
Dynamon Floor N-200
Superplasticerande tillsatsmedel för
golvbetong, med tidig glättning.
EN 934-2
T 3.1-3.2
Se prislistan s. 47
Dynamon NRG-500
Superplasticerande tillsatsmedel
baserad på Mapeis DPP-teknologi.
Specialprodukt för elementindustrin med
kraftig vattenreduktion.
EN 934-2
T 3.1-3.2
Se prislistan s. 48
Dynamon NRG-600
NYHET
Superplasticerande tillsatsmedel
baserad på Mapeis DPP-teknologi.
Specialprodukt för elementindustrin med
kraftig vattenreduktion.
EN 934-2
T 3.1-3.2
Se prislistan s. 48
Dynamon NRG-700
Effektivt superplasticerande
tillsatsmedel, speciellt utvecklad för
elementbranchen, som ger mycket hög
tidigt hållfasthet.
Se prislistan s. 48
150
EN 934-2
T 3.1-3.2
TEKNISKA DATA:
Bärnstensgul vätska.
Normaldosering: 0,3 - 1,5 % av cementmängd.
Förpackning:
- 25 l dunk.
- 200 l fat.
- 1000 l plastcontainer.
- Bulk.
TEKNISKA DATA:
Bärnstensgul vätska.
Normaldosering: 0,3 - 1,5 % av cementmängd.
Förpackning:
- 25 l dunk.
- 200 l fat.
- 1000 l plastcontainer.
- Bulk.
TEKNISKA DATA:
Bärnstensgul vätska.
Normaldosering: 0,3 - 1,5 % av cementmängd.
Förpackning:
- 25 l dunk.
- 200 l fat.
- 1000 l plastcontainer.
- Bulk.
TEKNISKA DATA:
Grågul vätska.
Normaldosering: 0,3 - 1,5 % av cementmängd.
Förpackning:
- 25 l dunk.
- 200 l fat.
- 1000 l plastcontainer.
- Bulk.
Dynamon SR-N
Superplasticerande tillsatsmedel
baserad på Mapeis DPP-teknologi.
Produkt för fabriksbetong med relativt
lång öppethållandetid.
EN 934-2
T 11.2
Se prislistan s. 48
Dynamon SX-23
NYHET
Allround, superplasticerande
tillsatsmedel baserad på Mapeis
DPP-teknologi.
EN 934-2
T 3.1-3.2
Se prislistan s. 48
Dynamon SX-A
Effektivt allround, superplasticerande
tillsatsmedel baserad på Mapeis
DPP-teknologi.
EN 934-2
T 3.1-3.2
Se prislistan s. 48
Dynamon SX-AS
Effektivt allround, superplasticerande
tillsatsmedel med stabiliserande
egenskaper, baserad på Mapeis
DPP-teknologi.
Se prislistan s. 48
EN 934-2
T 3.1-3.2
TEKNISKA DATA:
Gulbrun vätska.
Normaldosering: 0,4 - 1,5 % av cementmängd.
Förpackning:
- 25 l dunk.
- 200 l fat.
- 1000 l plastcontainer.
- Bulk.
TEKNISKA DATA:
Gulbrun vätska.
Normaldosering: 0,3 - 2,0 % av cementmängd.
Förpackning:
- 25 l dunk.
- 200 l fat.
- 1000 l plastcontainer.
- Bulk.
TEKNISKA DATA:
Gulbrun vätska.
Normaldosering: 0,3 - 2,0 % av cementmängd.
Förpackning:
- 25 l dunk.
- 200 l fat.
- 1000 l plastcontainer.
- Bulk.
TEKNISKA DATA:
Gulbrun vätska.
Normaldosering: 0,3 - 2,0 % av cementmängd.
Förpackning:
- 25 l dunk.
- 200 l fat.
- 1000 l plastcontainer.
- Bulk.
151
20. TILLSATSMEDEL TILL BETONG
Dynamon SX-N
Allround, superplasticerande
tillsatsmedel baserad på Mapeis
DPP-teknologi.
EN 934-2
T 3.1-3.2
Se prislistan s. 48/59
Dynamon SX-130
Högeffektivt superplasticerande
tillsatsmedel baserad på Mapeis
DPP-teknologi. Specialprodukt för
fabriksbetong med hög torrhalt.
EN 934-2
T 3.1-3.2
Se prislistan s. 48
Dynamon XTend
Superplasticerande tillsatsmedel
baserad på Mapeis DPP-teknologi.
Kombinationsprodukt för fabriksbetong
med egenskaper både från SX och SR
serien.
EN 934-2
T 3.1-3.2
TEKNISKA DATA:
Gulbrun vätska.
Normaldosering: 0,3 - 2,0 % av cementmängd.
Förpackning:
- 25 l dunk.
- 200 l fat.
- 1000 l plastcontainer.
- Bulk.
TEKNISKA DATA:
Gulbrun vätska.
Normaldosering: 0,3 - 1,2 % av cementmängd.
Förpackning:
- 25 l dunk.
- 200 l fat.
- 1000 l plastcontainer.
- Bulk.
TEKNISKA DATA:
Gulbrun vätska.
Normaldosering: 0,3 - 2,0 % av cementmängd.
Förpackning:
- 25 l dunk.
- 200 l fat.
- 1000 l plastcontainer
- Bulk.
Se prislistan s. 49
Dynamon XTend U100
Superplasticerande tillsatsmedel
baserad på Mapeis DPP-teknologi.
Kombinationsprodukt för fabriksbetong
med egenskaper både från SX och SR
serien.
Se prislistan s. 49
152
EN 934-2
T 3.1-3.2
TEKNISKA DATA:
Gulbrun vätska.
Normaldosering: 0,3 - 2,0 % av cementmängd.
Förpackning:
- 25 l dunk.
- 200 l fat.
- 1000 l plastcontainer
- Bulk.
20.4 Luftporbildande tillsatsmedel _________________________________________________________________
Mapeair L
Luftporbildande tillsatsmedel för ökad
frostbeständighet. Baserat på tensider.
EN 934-2
T5
Se prislistan s. 49
Mapeair L 1:9
Luftporbildande tillsatsmedel för ökad
frostbeständighet. Variant av MAPEAIR
L, förtunnad 1:9 med vatten.
EN 934-2
T5
Se prislistan s. 49
Mapeair 25
Luftporbildande tillsatsmedel för ökad
frostbeständighet. Tillsatt talloljederivat.
EN 934-2
T5
Se prislistan s. 49
Mapeair 25 1:3
NYHET
Luftporbildande tillsatsmedel för
ökad frostbeständighet. Variant av
MAPEAIR L, förtunnad 1:3 med vatten.
Se prislistan s. 49
EN 934-2
T5
TEKNISKA DATA:
Röd vätska.
Normal dosering: 0,05 - 0,5 liter per m³.
Förpackning:
- 25 l dunk.
- 200 l fat.
- 1000 l plastcontainer.
- Bulk.
TEKNISKA DATA:
Röd vätska.
Normal dosering: 0,5 - 5,0 liter per m³.
Förpackning:
- 25 l dunk.
- 200 l fat.
- 1000 l plastcontainer.
- Bulk.
TEKNISKA DATA:
Ljus gulbrun vätska.
Normal dosering: 0,05 - 0,5 liter per m³.
Förpackning:
- 25 l dunk.
- 200 l fat.
- 1000 l plastcontainer.
- Bulk.
TEKNISKA DATA:
Genomskinlig vätska.
Normaldosering: 0,5 - 5,0 liter per m³.
Förpackning:
- 1000 l plastcontainer.
- Bulk.
153
20. TILLSATSMEDEL TILL BETONG
Mapeair 25 1:9
Luftporbildande tillsatsmedel för
ökad frostbeständighet. Variant av
MAPEAIR L, förtunnad 1:9 med vatten.
EN 934-2
T5
Se prislistan s. 49
Mapeair 50
Luftinförande tillsatsmedel för ökad
frostbeständighet. Produkten är baserad
på tallolja.
EN 934-2
T5
Se prislistan s. 49
Mapeair 50 1:3
NYHET
Version av MAPEAIR 50, förtunnad 1:3
med vatten.
EN 934-2
T5
Se prislistan s. 49
Mapeair 50 1:9
Version av MAPEAIR 50, förtunnad 1:9
med vatten.
Se prislistan s. 49
154
EN 934-2
T5
TEKNISKA DATA:
Genomskinlig vätska.
Normaldosering: 0,5 - 5,0 liter per m³.
Förpackning:
- 1000 l plastcontainer.
- Bulk.
TEKNISKA DATA:
Brunaktig vätska.
Normaldosering: 0,05 - 0,3 % av cementmängd.
Förpackning:
- 25 l dunk.
- 200 l fat.
- 1000 l plastcontainer.
- Bulk.
TEKNISKA DATA:
Transparent vätska.
Normaldosering: 0,5 til 5,0 liter per m³.
Förpackning:
- 1000 l plastcontainer.
- Bulk.
TEKNISKA DATA:
Transparent vätska.
Normaldosering: 0,5 til 5,0 liter per m³.
Förpackning:
- 1000 l plastcontainer.
- Bulk.
20.5 Antifrost __________________________________________________________________________________
Antifreeze N
TEKNISKA DATA:
Klar vätska.
Normaldosering: 3 til 12 % av cementmängd.
Förpackning:
- 25 l dunk.
- 200 l fat.
- 1000 l plastcontainer.
- Bulk.
Kloridfritt, fryspunktsnedsättande
tillsatsmedel för betong och bruk.
Se prislistan s. 31/50
Antifreeze N pulver
TEKNISKA DATA:
Vit pulver.
Normaldosering: 2 - 6 % av cementmängd.
Förpackning:
- 25 kg säck.
- 42 säckar per pall.
(Natriumnitrat)
Kloridfritt, fryspunktsnedsättande
tillsatsmedel i pulver för betong och
bruk.
Se prislistan s. 50
20.6 Bindetidsacceleratorer ______________________________________________________________________
Mapefast HA
Flytande tillsatsmedel som ökar
tidig hållfasthet för betong/bruk
betydligt. Speciellt lämpligt vid lägre
betongtemperaturer och vid användning
av blandcementer.
EN 934-2
T7
TEKNISKA DATA:
Klar vätska.
Normaldosering: 0,8 - 1,5 % av cementmängd.
Förpackning:
- 25 l dunk.
- 200 l fat.
- 1000 l plastcontainer.
- Bulk.
Se prislistan s. 50
Mapefast SA
Tillsatsmedel för snabbare avbindning
av betong och bruk. Baserat på
kalciumnitrat.
Se prislistan s. 50/59
EN 934-2
T6
TEKNISKA DATA:
Färglös vätska.
Normaldosering: 0,5 - 2,0 % av cementmängd.
Förpackning:
- 25 l dunk.
- 200 l fat.
- 1000 l plastcontainer.
- Bulk.
155
20. TILLSATSMEDEL TILL BETONG
20.7 Retarderande tillsatsmedel ___________________________________________________________________
Mapetard D
Tillsatsmedel för kontrollerad förlängning
av betongens avbindningstid. Baserat
på fosfater.
EN 934-2
T8
Se prislistan s. 50
Mapetard R
Tillsatsmedel för kontrollerad förlängning
av betongens avbindningstid. Baserat
på natriumglukonat.
EN 934-2
T8
Se prislistan s. 50
Mapetard SD-2000
Retarder speciellt utvecklad för
sprutbetong för långtidsretardering.
Se prislistan s. 50/59
EN 934-2
T8
TEKNISKA DATA:
Transparent vätska.
Normaldosering: 0,2 - 1,5 % av cementmängd.
Förpackning:
- 25 l dunk.
- 200 l fat.
- 1000 l plastcontainer.
- Bulk.
TEKNISKA DATA:
Blå vätska.
Normaldosering: 0,2 - 1,0 % av cementmängd.
Förpackning:
- 25 l dunk.
- 200 l fat.
- 1000 l plastcontainer.
- Bulk.
TEKNISKA DATA:
Gulbrun vätska.
Normaldosering: 0,1 - 2,0 % av cementmängd.
Förpackning:
- 25 l dunk.
- 200 l fat.
- 1000 l plastcontainer.
- Bulk.
20.8 Ytretarder _________________________________________________________________________________
Mapetard Form
Snabbtorkande formretarder för
friläggning av betong.
Innehåller denaturerad sprit.
Se prislistan s. 51
156
TEKNISKA DATA:
Vit vätska.
Applicering: Borste eller roller.
Rekommenderad åtgång: Ca 0,1 kg/m².
Förpackning:
- 10 l dunk.
- 25 l dunk.
- 200 l fat.
Mapetard Form C16
NYHET
Ytretarder 16 mm.
Se prislistan s. 51
Mapetard Form F8
NYHET
Ytretarder.
Se prislistan s. 51
Mapetard SS
Vattenbaserad retarder för friläggning
av gjutfogar.
Se prislistan s. 51
TEKNISKA DATA:
Vit flytande pasta.
Applicering: Borste eller roller.
Rekommenderad åtgång: 1 kg Mapetard Form C16
täcker ca 5 m2.
Förpackning: 25 l dunk.
TEKNISKA DATA:
Gul flytande pasta.
Applicering: Borste eller roller.
Rekommenderad åtgång: 1 kg Mapetard Form F8
täcker ca 5 m2.
Förpackning: 25 l dunk.
TEKNISKA DATA:
Vit vätska.
Applicering: Stryks eller rullas på formen med vanlig
borste eller rulle.
Rekommenderad åtgång: Ca 0,1 kg/m².
Förpackning:
- 25 l dunk.
20.9 Expanderande tillsatsmedel __________________________________________________________________
Expancrete
Expanderande och krympreducerande
tillsatsmedel för betong och bruk.
Se prislistan s. 52
TEKNISKA DATA:
Ljusgrått pulver.
Normaldosering: 5 - 8 % av cementmängd.
Förpackning:
- 20 kg vakuumpackat plastsäck.
157
20. TILLSATSMEDEL TILL BETONG
Mapegrout I
Expanderande, vattenreducerande och
stabiliserande tillsatsmedel för cement
och bruk.
Se prislistan s. 52/60
EN 934-4
TEKNISKA DATA:
Ljusgrått pulver.
Normaldosering: 0,5 - 1,0 % av cementmängd.
Förpackning:
- 0,5 kg påse/30 påsar per hink.
- 20 kg säck.
20.10 Undervattenstillsats ________________________________________________________________________
Rescon T
Antiutvaskningsmedel i pulverform för
undervattensbetong och -bruk.
Uppfyller alla krav enligt Svenska
Vägverkets Publikation 2002:50.
TEKNISKA DATA:
Gråvitt pulver.
Normaldosering: 4 - 6 kg per m³.
Förpackning:
- 10 kg säck.
Se prislistan s. 51/59
20.11 Internal curing ____________________________________________________________________________
Mapecure CCI-2000
Högkoncentrerad internal curing,
speciellt för sprutbetong.
Se prislistan s. 51/60
Mapecure CCI-2000 N
Internal curing för sprutbetong.
Låg koncentration för bättre
doseringsnoggranhet.
Se prislistan s. 51/60
158
TEKNISKA DATA:
Vit vätska.
Normaldosering: 0,8 - 1,5 % av cementmängd.
Förpackning:
- 25 l dunk.
- 200 l fat.
- 1000 l plastcontainer.
- Bulk.
TEKNISKA DATA:
Vit vätska.
Normaldosering: 1,0 - 2,0 % av cementmängd.
Förpackning:
- 25 l dunk.
- 200 l fat.
- 1000 l plastcontainer.
- Bulk.
20.12 Stabiliserande tillsatsmedel _________________________________________________________________
Viscofluid SCC/10
Stabilisator för självkompakterande
betong (SKB), samt motverkar statisk
separation.
Se prislistan s. 51
Viscostar 3K-N
Viskositetsmodifierat tillsatsmedel för
produktion av självkomprimerad betong
utan extra tillsättning av filler.
Se prislistan s. 51
Viscostar 6K
Viskositetsmodifierat tillsatsmedel.
Speciellt avsedd för produktion av SKB
betong. Motverkar dynamisk separation.
Se prislistan s. 52
TEKNISKA DATA:
Brun vätska.
Normaldosering: 1 - 2 % av total mängd finhalt
< 0,125 mm i betongen.
Förpackning:
- 25 l dunk.
- 200 l fat.
- 1000 l plastcontainere.
- tank.
TEKNISKA DATA:
Transparent vätska.
Normaldosering: 0,5 - 4,0 liter per m³.
Förpackning:
- 25 l dunk.
- 200 l fat.
- 1000 l plastcontainer.
- Bulk.
TEKNISKA DATA:
Grön vätska.
Normaldosering: 0,5 - 4,0 liter per m³.
Förpackning:
- 25 l dunk.
- 200 l fat.
- 1000 l plastcontainer.
- Bulk.
20.13 Skumdämpande tillsatsmedel ________________________________________________________________
Demper RM
Tillsättningsmedel som dämpar
oönskade luftporer i betong och bruk.
DEMPER RM reducerar också bildande
av luftporer på betongytor.
TEKNISKA DATA:
Vit vätska.
Normaldosering: 0,5 - 2,0 liter pr m³.
Förpackning:
- 25 l dunk.
- 200 l fat.
Se prislistan s. 52
159
20. TILLSATSMEDEL TILL BETONG
20.14 Produkter för torrbetong ____________________________________________________________________
Vibromix EX
Tillsatsmedel för produktion
av vibrokompakterade och
betongprodukter med vattenreducerade
och accelererande egenskaper.
Se prislistan s. 52
EN 934-2
T2
TEKNISKA DATA:
Gulbrun vätska.
Normaldosering: 0,2 - 1,0 % av cementmängd.
Förpackning:
- 25 l dunk.
- 200 l fat.
- 1000 l plastcontainer.
- Bulk.
20.15 Krympreducerande tillsatsmedel _____________________________________________________________
Mapecrete SRA-N
Krympreducerande tillsatsmedel som
motverkar autogen krympning i betong
och bruk.
Se prislistan s. 52
TEKNISKA DATA:
Färglös vätska.
Normaldosering: 0,5 - 1,5 % av cementmängd.
Lagring: 12 mån.
Förpackning:
- 25 l dunk.
- 200 l fat.
- 1000 l plastcontainer.
20.16 Skumbildare ______________________________________________________________________________
Porofill 20
Skumbildare för produktion av betong
med låg vikt utan bruk av skumaggregat.
Se prislistan s. 52
Porofill 100
Skumbildare för produktion av
skumbetong.
Se prislistan s. 52
160
TEKNISKA DATA:
Transparent vätska.
Normaldosering: 0,5 - 1,5 liter per m³.
Förpackning:
- 25 l dunk.
- 200 l fat.
- 1000 l plastcontainer.
TEKNISKA DATA:
Transparent vätska.
Normaldosering: 0,5 - 1,5 liter per m³.
Förpackning:
- 25 l dunk.
- 200 l fat.
- 1000 l plastcontainer.
20.17 Färg _____________________________________________________________________________________
Jernoxid
Färgpigment för bruk och betong.
EN 12878
Se prislistan s. 53
Titandioxid
Vitt färgpigment för bruk och betong.
Se prislistan s. 53
EN 12878
TEKNISKA DATA:
Svart, burgunder och mellanrött pulver.
Normaldosering: 2 - 8 % av cementmängd.
Förpackning:
- 20 kg säck.
- 1000 kg big-bag.
TEKNISKA DATA:
Vitt pulver.
Normaldosering: 2 - 6 % av cementmängd.
Förpackning:
- 25 kg säcker.
20.18 Formolja _________________________________________________________________________________
Mapeform ECO 31
Vattenbaserad klar-till-bruk emulsion
av vegetabiliska oljor för att förbättra
utsatte ytor. Speciellt lämplig för bruk
på vertikala ytor. Också för bruk under
härdningscykler med ånga.
TEKNISKA DATA:
Vit vätska.
Applicering: Sprutning med lämplig utrustning.
Rekommenderad åtgång: 15 - 25 g/m².
Förpackning:
- 25 l dunk.
- 200 l fat.
Se prislistan s. 53/61
Mapeform ECO 91
Vattenbaserad klar-till-bruk emulsion
av vegetabiliska oljor för att förbättra
utsatte ytor. Också för bruk under
härdningscykler med ånga.
Se prislistan s. 53/61
TEKNISKA DATA:
Vit vätska.
Applicering: Sprutning med lämplig utrustning, borsta
eller roller.
Rekommenderad åtgång: 15 - 25 g/m².
Förpackning:
- 25 l dunk.
- 200 l fat.
161
20. TILLSATSMEDEL TILL BETONG
Mapeform MB-700
All-round formolja baserad på
raffinerade mineraloljor. 1 liter täcker
upp till 40 m2.
Se prislistan s. 53/61
Mapeform Protector
Formolja baserad på raffinerade
mineraloljor och vegetabiliska oljor.
Vid användning på uppvärmda
stålformar och betongutrustning.
Se prislistan s. 53/61
Mapeform Wax
Formolja baserad på raffinerade
mineraloljor och vegetabiliska oljor.
Vid användning på uppvärmda
stålformar och betongutrustning.
ET
H
Y
N
Se prislistan s. 53
TEKNISKA DATA:
Klar, färglös vätska.
Applicering: Sprutning med lämplig utrustning.
Rekommenderad åtgång: 15 - 25 g/m².
Förpackning:
- 25 l dunk.
- 200 l fat.
TEKNISKA DATA:
Vit vätska.
Applicering: Med spruta, borste eller roller.
Rekommenderad åtgång: 15 - 30 g/m².
Förpackning:
- 25 l dunk.
- 200 l fat.
TEKNISKA DATA:
Vit vätska.
Applicering: Med spruta, borste eller roller.
Rekommenderad åtgång: 15 - 30 g/m².
Förpackning:
- 25 l dunk.
- 200 l fat.
20.19 Membranhärdare __________________________________________________________________________
Mapecure 1
Vaxemulsions-baserad
membranhärdare.
Se prislistan s. 26/53/57
162
TEKNISKA DATA:
Vit vätska.
Applicering: Med spruta, borste eller roller.
Rekommenderad åtgång: 0,2 - 0,3 kg/m².
Förpackning:
- 25 l dunk.
- 200 l fat.
- 1000 l plastcontainer.
Mapecure AF
Membranhärdare med tillsatt
frostskyddande medel. Kan användas
vid temperaturer ned till -5°C.
Se prislistan s. 26/53/57
Mapecure WF-75
Vaxfri vattenbaserad emulsion av
vegetabiliska och mineraliska oljor.
Se prislistan s. 53
TEKNISKA DATA:
Vit vätska.
Applicering: Med spruta, borste eller roller.
Rekommenderad åtgång: 0,2 - 0,4 kg/m².
Förpackning:
- 25 l dunk.
- 200 l fat.
TEKNISKA DATA:
Vit vätska.
Applicering: Med spruta, borste eller roller.
Rekommenderad åtgång: 0,1 - 0,3 kg/m².
Förpackning:
- 25 l dunk.
- 200 l fat.
- 1000 l plastcontainer.
20.20 Impregnering av betong ____________________________________________________________________
Cur-Imp
Kombinerat härdmembran och
impregnering mot klorider och koldioxid.
Övermålningsbar. Lösningsmedelshaltig.
Se prislistan s. 30/35/60
Mapecure Hardener
Färglös och lättflytande vätska som
tätar, förstärker och impregnerar
betongytan. Tränger effektivt ned i
betongen, tätar mikroporer och sprickor.
Se prislistan s. 37
TEKNISKA DATA:
Klar, färglös vätska.
Applicering: Sprutning med lämplig utrustning.
Rekommenderad åtgång: 0,15 - 0,3 kg/m² per
strykning.
Förpackning:
- 25 l dunk.
- 200 l fat.
TEKNISKA DATA:
Densitet: 1,1 g/cm3.
Kulör: Transparent.
Konsistens: Flytande.
Rengöring: Vatten.
Åtgång: 0,1 - 0,3 l/m2.
Applicering: Spruta, borste eller roller.
Förpackning: 27,5 kg dunk, 220 kg fat,
1100 kg IBC-container.
163
20. TILLSATSMEDEL TILL BETONG
Mapecrete LI Hardener
Litiumsilikatbaserad ytbehandling som
förstärker och binder damm på nya och
gamla betonggolv samt andra betongytor.
Se prislistan s. 37
Mapecrete
Stain Protection
Vatten- och oljeavvisande behandling
som motverkar fläckar, för användning på
betong, natursten och cementbaserade
ytor. Baserad på modifierade organiska
polymerer i vattenhaltig lösning.
Se prislistan s. 37
164
TEKNISKA DATA:
Användningstemperatur: Från +5°C till +40°C.
Minsta verkningstid innan
överskott avlägsnas är: 30 min.
Slitstyrka Taber ISO 5940 (mg): 35.
Kapilärabsorption: EN 13057 (kg/m²h0,5): 1,3.
Lagring: 12 månader i oöppnad originalförpackning.
Applicering: Lågtrycksspruta.
Åtgång: Ca. 0,2 - 0,4 kg/m² beroende på porositet i
betongen.
Förpackning: Dunk 25 kg.
TEKNISKA DATA:
Användningstemperatur: Från +10°C till +30°C.
Absorption av olja (%): 0,32.
Kapilärabsorption: EN 13057 (kg/m²h0,5): 0,25.
Lagring: 12 månader i oöppnad originalförpackning.
Applicering: Airless spruta eller borste.
Åtgång: Ca. 0,1 - 0,3 kg/m² beroende på porositet i
betongen.
Förpackning: Dunk 25 kg.
165
PRODUKTGUIDE
PRODUKTGUIDE
SYSTEM FÖR PLATTSÄTTNING MED TUNNA GRANITKERAMIK
SYSTEM FÖR PLATTSÄTTNING MED
TUNNA GRANITKERAMIK
(PLATTOR MED ELLER UTAN GLASFIBERNÄT PÅ BAKSIDAN)
REKOMMENDERAD FÄSTMASSA
NORMALHÄRDANDE
Plattstorlek
SNABBHÄRDANDE
Fästmassa
Klassificering enl.
EN 12004
< 5000 cm2
(den längsta sidan får ej
överstiga 100 cm)
KERAFLEX MAXI S1
KERAFLEX S1 LIGHT LD
ULTRALITE S1
C2TES1
> 5000 cm2
KERABOND + ISOLASTIC
C2ES2
C2TES1
Fästmassa
Klassificering enl.
EN 12004
ELASTORAPID
C2FTES2
ELASTORAPID
C2FTES2
PLATTSÄTTNING INOMHUS PÅ VÄRMEGOLV
(PLATTOR MED ELLER UTAN GLASFIBERNÄT PÅ BAKSIDAN)
REKOMMENDERAD FÄSTMASSA
NORMALHÄRDANDE
Plattstorlek
Fästmassa
< 5000 cm2
(den längsta sidan får ej
överstiga 100 cm)
KERABOND + ISOLASTIC
SNABBHÄRDANDE
Klassificering enl.
EN 12004
Fästmassa
Klassificering enl.
EN 12004
ELASTORAPID
C2FTES2
KERAQUICK S1 +
LATEX PLUS
C2FTS1
C2ES2
> 5000 cm2
INOMHUS PLATTSÄTTNING PÅ PUTSADE VÄGGAR,
GIPS- OCH FIBERCEMENTSKIVOR
(PLATTOR MED ELLER UTAN GLASFIBERNÄT PÅ BAKSIDAN)
REKOMMENDERAD FÄSTMASSA
NORMALHÄRDANDE
Plattstorlek
SNABBHÄRDANDE
Fästmassa
Klassificering enl.
EN 12004
< 5000 cm2
(den längsta sidan får ej
överstiga 100 cm)
KERAFLEX MAXI S1
KERAFLEX S1 LIGHT LD
ULTRALITE S1
C2TES1
> 5000 cm2
KERABOND + ISOLASTIC
C2ES2
C2TES1
Fästmassa
Klassificering enl.
EN 12004
ELASTORAPID
C2FTES2
ELASTORAPID
C2FTES2
INOMHUS PLATTSÄTTNING PÅ VÅTRUMSMEMBRAN
(TEX. MAPEGUM WPS ELLER MAPELASTIC)
(PLATTOR MED ELLER UTAN GLASFIBERNÄT PÅ BAKSIDAN)
REKOMMENDERAD FÄSTMASSA
NORMALHÄRDANDE
Plattstorlek
168
SNABBHÄRDANDE
Fästmassa
Klassificering enl.
EN 12004
< 5000 cm2
(den längsta sidan får ej
överstiga 100 cm)
KERAFLEX MAXI S1
KERAFLEX S1 LIGHT LD
C2TES1
> 5000 cm2
KERABOND + ISOLASTIC
C2ES2
Fästmassa
Klassificering enl.
EN 12004
KERAQUICK S1 +
LATEX PLUS
C2FTS2
INOMHUS PLATTSÄTTNING PÅ BÄNKSKIVOR, TRÄMÖBLER,
KRYSSFANÉR, OSB-PLATTOR ELLER STÅL
(PLATTOR MED ELLER UTAN GLASFIBERNÄT PÅ BAKSIDAN)
REKOMMENDERAD FÄSTMASSA
NORMALHÄRDANDE
Plattstorlek
< 5000 cm2
(den längsta sidan får ej
överstiga 100 cm)
> 5000 cm2
SNABBHÄRDANDE
Fästmassa
Klassificering enl.
EN 12004
Fästmassa
Klassificering enl.
EN 12004
KERALASTIC
R2
KERALASTIC T
R2T
KERAQUICK S1 +
LATEX PLUS
C2FTS2
PLATTSÄTTNING PÅ CEMENTPUTS ELLER ARMERADE BETONGELEMENT
(PLATTOR MED ELLER UTAN GLASFIBERNÄT PÅ BAKSIDAN)
REKOMMENDERAD FÄSTMASSA
NORMALHÄRDANDE
Plattstorlek
SNABBHÄRDANDE
Fästmassa
Klassificering enl.
EN 12004
< 5000 cm2
(den längsta sidan får ej
överstiga 100 cm)
KERAFLEX MAXI S1
KERAFLEX S1 LIGHT LD
ULTRALITE S1
C2TES1
> 5000 cm2
KERABOND + ISOLASTIC
C2ES2
C2TES1
Fästmassa
Klassificering enl.
EN 12004
ELASTORAPID
C2FTES2
KERAQUICK S1 +
LATEX PLUS
C2FTS2
PLATTSÄTTNING PÅ CEMENTPUTS ELLER ARMERADE BETONGELEMENT
(PLATTOR MED ELLER UTAN GLASFIBERNÄT PÅ BAKSIDAN)
REKOMMENDERAD FÄSTMASSA
NORMALHÄRDANDE
Plattstorlek
< 5000 cm2
(den längsta sidan får ej
överstiga 100 cm)
> 5000 cm2
SNABBHÄRDANDE
Fästmassa
Klassificering enl.
EN 12004
KERABOND + ISOLASTIC
C2ES2
KERALASTIC T
Fästmassa
Klassificering enl.
EN 12004
KERAQUICK S1 +
LATEX PLUS
C2FTS2
R2T
Läggningsinstruktionerna i denna tabell skall endast ses som en generell information för normala applikationer och förhållanden. För ytterligare information se Tekniska datablad. Val av lämpligaste monteringssystem är mycket beroende av
platsförhållanden och typ av keramisk platta. För speciella installationer kontakta Mapei teknisk service.
169
PRODUKTGUIDE
SYSTEM FÖR PLATTSÄTTNING MED KERAMISKA PLATTOR,
MOSAIK ELLER NATURSTEN INOMHUS
TYP AV
KERAMISKA PLATTOR OCH MOSAIK
UNDERLAG
Mosaik
Enkelbränd, dubbelbränd
och cotto
Granitkeramik och klinker
ADESILEX P10
KERAQUICK S1 ≈
KERABOND
ADESILEX P9
KERAQUICK S1 ≈
ADESILEX P9
KERAFLEX
ELASTORAPID ≈
Betonggolv
ADESILEX P10+ISOLASTIC 50%
ELASTORAPID ≈
KERAFLEX
KERAQUICK S1 ≈
KERAFLEX
KERAFLEX S1 LIGHT LD
ULTRALITE S1/KERAFLEX MAXI S1
ELASTORAPID ≈
Anhydritgolv
ADESILEX P10 (på PRIMER G)
KERAQUICK S1 ≈ (på PRIMER G)
KERAFLEX (på PRIMER G)
KERAQUICK S1 ≈ (på PRIMER G)
KERAFLEX (på PRIMER G)
ELASTORAPID ≈ (på PRIMER G)
Värmegolv
ADESILEX P10+ISOLASTIC 50%
ELASTORAPID ≈
ADESILEX P9
KERAFLEX
KERAQUICK S1 ≈
KERAFLEX
KERAFLEX S1 LIGHT LD
ULTRALITE S1/KERAFLEX MAXI S1
ELASTORAPID ≈
Befintlig keramik, terrasso
och natursten
ADESILEX P10+ISOLASTIC 50%
ELASTORAPID ≈
ADESILEX P9
KERAFLEX
KERAQUICK S1 ≈
KERAFLEX
KERAFLEX S1 LIGHT LD
ULTRALITE S1/KERAFLEX MAXI S1
ELASTORAPID ≈
Kryssfanér
ELASTORAPID ≈
ELASTORAPID ≈
ELASTORAPID ≈
Spånskivor
KERAQUICK S1+LATEX PLUS ≈
KERAQUICK S1+LATEX PLUS ≈
KERAQUICK S1+LATEX PLUS
Befintlig PVC, gummi och linoleum
KERAQUICK S1+LATEX PLUS ≈
KERAQUICK S1+LATEX PLUS ≈
KERAQUICK S1+LATEX PLUS
KERALASTIC
KERAPOXY ADHESIVE
KERALASTIC
KERALASTIC
KERALASTIC
ADESILEX P10+ISOLASTIC 50%
ELASTORAPID ≈
KERAFLEX
KERAFLEX S1 LIGHT LD
KERAFLEX MAXI S1
ELASTORAPID ≈
KERAFLEX MAXI S1
KERAFLEX S1 LIGHT LD
ELASTORAPID ≈
GOLV
Cementbaserad pågjutning
eller avjämningsmassa
Stål, metall
Underlag behandlad med
MAPEGUM WPS eller MAPELASTIC
170
≈
Snabb lösning
PLATTA
NATURSTEN
Ej känslig för utfällning.
Natursten klass A
Känslig för utfällningar.
Natursten klass B** eller
klass A
Natursten klass C***
KERAFLEX
KERAQUICK S1 ≈
KERAQUICK S1 ≈
ELASTORAPID ≈
KERALASTIC
KERAPOXY ADHESIVE
KERAFLEX
KERAFLEX S1 LIGHT LD
KERAFLEX MAXI S1
ELASTORAPID ≈
KERAQUICK S1 ≈
ELASTORAPID ≈
KERALASTIC
KERAPOXY ADHESIVE
KERAFLEX (på PRIMER G)
KERAQUICK S1 ≈ (på PRIMER G)
KERAQUICK S1 ≈ (på PRIMER G)
ELASTORAPID ≈ (på PRIMER G)
KERALASTIC
KERAPOXY ADHESIVE
KERAFLEX MAXI S1
KERAFLEX S1 LIGHT LD
ELASTORAPID ≈
KERAQUICK S1 ≈
ELASTORAPID
KERALASTIC
KERAPOXY ADHESIVE
KERAFLEX
KERAFLEX S1 LIGHT LD
KERAFLEX MAXI S1
ELASTORAPID ≈
KERAQUICK S1 ≈
ELASTORAPID ≈
KERALASTIC
KERAPOXY ADHESIVE
ELASTORAPID ≈
KERAQUICK S1+LATEX PLUS ≈
KERALASTIC
KERAQUICK S1+LATEX PLUS ≈
KERAQUICK S1+LATEX PLUS ≈
KERALASTIC
KERAQUICK S1+LATEX PLUS ≈
KERAQUICK S1+LATEX PLUS ≈
KERALASTIC
KERALASTIC
KERAPOXY ADHESIVE
KERALASTIC
KERAPOXY ADHESIVE
KERALASTIC
KERAPOXY ADHESIVE
KERAFLEX MAXI S1
KERAFLEX S1 LIGHT LD
ELASTORAPID ≈
ELASTORAPID ≈
KERALASTIC
Läggningsinstruktionerna i denna tabell skall endast ses som en generell information för normala applikationer och förhållanden. För ytterligare information se Tekniska datablad. Val av lämpligaste monteringssystem är mycket beroende av
platsförhållanden och typ av keramisk platta. För speciella installationer kontakta Mapei teknisk service.
171
PRODUKTGUIDE
SYSTEM FÖR PLATTSÄTTNING MED KERAMISKA PLATTOR,
MOSAIK ELLER NATURSTEN INOMHUS
TYP AV
KERAMISKA PLATTOR OCH MOSAIK
UNDERLAG
Mosaik
Enkelbränd, dubbelbränd
och cotto
Granitkeramik och klinker
VÄGG
ADESILEX P10
KERAQUICK S1 ≈
KERABOND
ADESILEX P9
KERAQUICK S1 ≈
ADESILEX P9
KERAFLEX
KERAQUICK S1 ≈
ADESILEX P10+ISOLASTIC 50%
ELASTORAPID ≈
KERAFLEX
ELASTORAPID ≈
ULTRALITE S1/KERAFLEX MAXI S1
KERAFLEX S1 LIGHT LD
ELASTORAPID ≈
ADESILEX P10
KERAQUICK S1 ≈
KERABOND
ADESILEX P9
KERAQUICK S1 ≈
ADESILEX P9
KERAFLEX
KERAQUICK S1 ≈
ADESILEX P10 (på PRIMER G)
ULTRAMASTIC III
KERAQUICK S1 ≈ (på PRIMER G)
KERABOND
(på PRIMER G)
ADESILEX P9 (på PRIMER G)
KERAQUICK S1 ≈ (på PRIMER G)
KERAFLEX (på PRIMER G)
ULTRAMASTIC III
KERAQUICK S1 ≈ (på PRIMER G)
Gipsskivor
ADESILEX P10
ULTRAMASTIC III
KERAQUICK S1 ≈
ADESILEX P9
KERAQUICK S1 ≈
ADESILEX P9
KERAQUICK S1 ≈
ULTRAMASTIC III
Spånplattor
KERAQUICK S1+LATEX PLUS ≈
KERAQUICK S1+LATEX PLUS ≈
KERAQUICK S1+LATEX PLUS ≈
ADESILEX P10
KERAQUICK S1 ≈
KERABOND
ADESILEX P9
KERAQUICK S1 ≈
ADESILEX P9
KERAFLEX
KERAQUICK S1 ≈
KERALASTIC T
KERALASTIC T
KERALASTIC T
ADESILEX P10+ISOLASTIC 50%
ELASTORAPID ≈
KERAFLEX
KERAFLEX S1 LIGHT LD
KERAFLEX MAXI S1
ELASTORAPID ≈
KERAFLEX
KERAFLEX S1 LIGHT LD
KERAFLEX MAXI S1
ELASTORAPID ≈
Cementbaserad puts eller bruk
Betong
Betonghålsten och element
(primed med PRIMER G)
Gipsplattor och gipsputs
Fibercementskivor
Stål- och metallytor
Underlag behandlade med
MAPEGUM WPS eller MAPELASTIC
172
≈
Snabb lösning
PLATTA
NATURSTEN
Ej känslig för utfällning.
Natursten klass A
Känslig för utfällningar.
Natursten klass B** eller
klass A
Natursten klass C***
KERAFLEX
KERAQUICK S1 ≈
KERAQUICK S1 ≈
ELASTORAPID ≈
KERALASTIC T
KERAPOXY ADHESIVE
KERAFLEX
KERAFLEX S1 LIGHT LD
KERAFLEX MAXI S1
ELASTORAPID ≈
KERAQUICK S1 ≈
ELASTORAPID ≈
KERALASTIC T
KERAPOXY ADHESIVE
KERAFLEX
KERAQUICK S1 ≈
KERAQUICK S1 ≈
ELASTORAPID ≈
KERALASTIC T
KERAPOXY ADHESIVE
KERAFLEX (på PRIMER G)
KERAQUICK S1 ≈ (på PRIMER G)
KERAQUICK S1 ≈ (på PRIMER G)
ELASTORAPID ≈ (på PRIMER G)
KERALASTIC T
KERAPOXY ADHESIVE
KERAFLEX
KERAQUICK S1 ≈
KERAQUICK S1 ≈
ELASTORAPID ≈
KERALASTIC T
KERAPOXY ADHESIVE
KERAQUICK S1+LATEX PLUS ≈
KERAQUICK S1+LATEX PLUS ≈
KERALASTIC T
KERAFLEX
KERAQUICK S1 ≈
KERAQUICK S1 ≈
ELASTORAPID ≈
KERALASTIC T
KERALASTIC T
KERALASTIC T
KERALASTIC T
KERAFLEX
KERAFLEX S1 LIGHT LD
KERAFLEX MAXI S1
ELASTORAPID ≈
KERAQUICK S1 ≈
ELASTORAPID ≈
KERALASTIC T
KERAPOXY ADHESIVE
Läggningsinstruktionerna i denna tabell skall endast ses som en generell information för normala applikationer och förhållanden. För ytterligare information se Tekniska datablad. Val av lämpligaste monteringssystem är mycket beroende av
platsförhållanden och typ av keramisk platta. För speciella installationer kontakta Mapei teknisk service.
173
PRODUKTGUIDE
SYSTEM FÖR PLATTSÄTTNING MED KERAMISKAPLATTOR,
MOSAIK ELLER NATURSTEN UTOMHUS
TYP AV
KERAMISKA PLATTOR OCH MOSAIK
UNDERLAG
Mosaik
Enkelbränd, dubbelbränd
och cotto
Granitkeramik och klinker
GOLV
Cementbaserad pågjutning
eller avjämningsmassa
ADESILEX P10+ISOLASTIC 50%
ELASTORAPID ≈
KERAFLEX
KERAFLEX S1 LIGHT LD
ULTRALITE S1/KERAFLEX MAXI S1
ELASTORAPID ≈
KERAFLEX
KERAFLEX S1 LIGHT LD
ULTRALITE S1/KERAFLEX MAXI S1
ELASTORAPID ≈
Underlag behandlat med
MAPELASTIC
ADESILEX P10+ISOLASTIC 50%
ELASTORAPID ≈
KERAFLEX S1 LIGHT LD
ULTRALITE S1/KERAFLEX MAXI S1
ELASTORAPID ≈
KERAFLEX S1 LIGHT LD
ULTRALITE S1/KERAFLEX MAXI S1
ELASTORAPID ≈
Betong
ADESILEX P10+ISOLASTIC 50%
ELASTORAPID ≈
KERAFLEX S1 LIGHT LD
ULTRALITE S1/KERAFLEX MAXI S1
ELASTORAPID ≈
KERABOND+ISOLASTIC
ELASTORAPID ≈
KERAQUICK S1+LATEX PLUS ≈
ADESILEX P10+ISOLASTIC 50%
ELASTORAPID ≈
KERAFLEX S1 LIGHT LD
ULTRALITE S1/KERAFLEX MAXI S1
ELASTORAPID ≈
KERAFLEX S1 LIGHT LD
ULTRALITE S1/KERAFLEX MAXI S1
KERABOND+ISOLASTIC
KERAQUICK S1+LATEX PLUS ≈
-
KERAFLEX MAXI S1
KERAFLEX S1 LIGHT LD
KERACRETE+KERACRETE POWDER
ELASTORAPID
-
KERAFLEX MAXI S1
KERAFLEX S1 LIGHT LD
ADESILEX P10+ISOLASTIC 50%
ELASTORAPID ≈
-
KERAFLEX MAXI S1
KERAFLEX S1 LIGHT LD
KERACRETE+KERACRETE POWDER
ELASTORAPID ≈
VÄGGAR och FASADER
Cementbaserad puts
eller betong
BASSÄNG, SIMBASSÄNG etc.
174
Cementbaserad pågjutning,
puts eller avjämningsmassa
KERACRETE+KERACRETE POWDER
ADESILEX P10+ISOLASTIC 50%
ELASTORAPID ≈
Betong
KERACRETE+KERACRETE POWDER
ADESILEX P10+ISOLASTIC 50%
ELASTORAPID ≈
Underlag behandlat med
MAPELASTIC
KERACRETE+KERACRETE POWDER
ADESILEX P10+ISOLASTIC 50%
ELASTORAPID ≈
≈
Snabb lösning
PLATTA
NATURSTEN
Ej känslig för utfällning.
Natursten klass A
Känslig för utfällningar.
Natursten klass B** eller
klass A
Natursten klass C***
KERAFLEX S1 LIGHT LD
ULTRALITE S1/KERAFLEX MAXI S1
ELASTORAPID ≈
ELASTORAPID ≈
KERALASTIC T
KERAPOXY ADHESIVE
KERAFLEX S1 LIGHT LD
ULTRALITE S1/KERAFLEX MAXI S1
ELASTORAPID ≈
ELASTORAPID ≈
KERALASTIC T
KERAPOXY ADHESIVE
KERAFLEX S1 LIGHT LD
ULTRALITE S1/KERAFLEX MAXI S1
ELASTORAPID ≈
ELASTORAPID ≈
KERAQUICK S1+LATEX PLUS ≈
KERALASTIC T
KERAPOXY ADHESIVE
KERABOND+ISOLASTIC
ELASTORAPID ≈
ELASTORAPID ≈
KERALASTIC T
KERAPOXY ADHESIVE
KERAFLEX S1 LIGHT LD
ULTRALITE S1/KERAFLEX MAXI S1
ELASTORAPID ≈
-
-
KERAFLEX S1 LIGHT LD
ULTRALITE S1/KERAFLEX MAXI S1
ELASTORAPID ≈
-
-
KERABOND+ISOLASTIC
ELASTORAPID ≈
-
-
Läggningsinstruktionerna i denna tabell skall endast ses som en generell information för normala applikationer och förhållanden. För ytterligare information se Tekniska datablad. Val av lämpligaste monteringssystem är mycket beroende av
platsförhållanden och typ av keramisk platta. För speciella installationer kontakta Mapei teknisk service.
175
PRODUKTGUIDE
FOGMASSOR
176
■ = perfekt
• = kan rekommenderas av Mapei
■
■
■
•
•
■
•
■
■
■
■
Skiffer, granit o likn.
•
Dekorativa element
i lättbetong
■
Natursten
■
Keramiska plattor
Cotto
ULTRACOLOR PLUS
(fogar från 2 till 20 mm)
CEMENTBASERADE KERACOLOR FF
FOGMASSOR
(fogar upp till 6 mm)
KERACOLOR GG
(fogar från 4 till 15 mm)
KERAPOXY
(fogar på minst 3 mm)
EPOXIBASERADE
FOGMASSOR
KERAPOXY DESIGN
(fogar från 2 till 7 mm)
MAPESIL AC
FLEXIBLA
MAPESIL LM
FOGMASSOR
MAPEFLEX PU40
Mosaik
TYP AV PLATTA
■
■
■
•
•
■
•
■
■
•
■
■
Lägenheter
Bad och kök
Balkonger och
terrasser
Badanläggningar
Sauna,
badanläggning
Köpcentra
•
•
•
•
•
•
■
■
■*
■*
■*
■
■
■*
■*
■*
•
•
•
•
•
•
■
■
■
•
•
•
•
■
■
■
•
■
■
■
■
■
■
■-
•*
•
•
■
■*
■
•*
■
■
■
•
■
■
•
Gångstråk, golvytor
Livsmedelsindustri
Fasader
■-
Offentliga
byggnader
ANVÄNDNINGSOMRÅDEN
•
■
■
177
PRODUKTGUIDE
REPARATIONSBRUK FÖR BETONG
•
•
Konstruktiv reparation
•
•
•
•
Klassificiering enl EN1504-3
R2
R4
R3
Spackel/bred
•
•
•
Appliceringsmetod
Rapp
Confix
m/PP-fiber
•
Mapegrout
Fast-Set
Confix Fin
•
Mapegrout
Thixotropic
Confix
•
Mapegrout T40
Redirep 45 RSF
Rep. i samband med armering
Typ av reparation
Småmur
Redirep 25 RSF
Reparationsbruk
•
•
•
•
•
•
•
•
•
R3
R3
R3
R4
R3
•
•
•
•
•
•
Gjutning
•
•
Pump
•
•
•
Torrsprutning
Privata
konstruktioner/hem
Hörnskador i pelare och balkar
•
•
•
•
•
•
Framkanter på balkong
•
•
•
•
•
•
Undertaksprodukter
•
•
•
•
•
•
Trappor
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Betonggolv
Pelare och balkar
Industrikonstruktioner
•
•
•
•
•
•
•
Golv
•
•
•
•
Undergjutningsbruk
Väggskivor
•
Pålar
Balkar
Infrastruktur
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Utvändiga golvplattor
•
•
•
Invändiga golvplattor
•
•
•
Undertaksprodukter
•
•
Trottoar och anläggningsprodukter
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Vägfogar
178
Fundament
•
•
Väggar/motfyllnadsmur
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
DS
DS-KB
DS-RSF
Boltbetong
Mapefill N
Nonset 50
Nonset 50 FF
Nonset 120
Nonset 120 FF
Nonset 120 SR
Nonset 400
Nonset 400 FF
Nonset 400 SR
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
R4
R3
R3
R4
R4
•
Mapegrout SV
Lynbetong
Gjutbara bruk/reparationsbruk
Lampocem
Torrsprutsbruk
R4
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
179
PRODUKTGUIDE
Monofinish
•
•
•
Planitop Fast 330
Fixofin
Normal
Fasademørtel SI
FINPUTSBRUK FÖR BETONG
Typ
•
Snabb
Klassificering
Appliceringsmetod
Spackel/bred
EN 1504-3 / R2
EN 1504-3 / R3
EN 1504-2 /
MC og IR
EN 1504-3 / (R2)
EN 1504-2 /
MC og IR
EN 998-1
•
•
•
•
Roller/pensel
Betongputs
•
Porspackel
Bruksegenskaper
•
•
•
•
Flexibla egenskaper
Porfyllande egenskaper
Tätskikt vid läggning av kakel
180
•
•
•
Mapelastic
Mapelastic Smart
Cem-Elastic
•
•
•
EN 1504-2 /
PI, MC og IR
EN 1504-2 /
PI, MC og IR
EN 1504-2 /
PI, MC og IR
•
•
•
•
•
•
•
•
181
PRODUKTGUIDE
Enkomponent
silikonfogmassa (acetat)
Enkomponent
akrylfogmassa
Enkomponent
poyuretanfogmassa
Tvåkomponents
poyuretanfogmassa
Mapesil AC
Mapeflex AC4
Mapeflex PU40
Mapeflex PB27
ELASTISKA FOGMASSOR OCH LIM
Tvätthallar
■
■
Lagringstank
Säkerhetsbassäng
■
■
Kanaler
Flygplats
Vägfogar
■
■
■
■
Utvändig
•
Fogar mellan olika material
•
Sprickbildning och sprickor
•
Simbassänger
■
•
Innegårdar
•
■
Plattunderlag
■
Terasser och golv
•
Parkeringshus
Foging
Tak
Metall
Ventilerade fasader
■
Fasadfogar
•
Invändig
Fogar för sanitetsporslin
Fogar för glas/fönster och dörrar
Fogar för dörr- och fönsterbeslag
Fogar för väggbeslag
Trappbeläggning
Köksbänkar
Väggskivor
Limning
Isoleringsskivor
Lister och ornament
Tröskalr och räcken
Skyltar
Badrumstillbehör
Plattor
Ändskarvar
Kabelskenor
Listverk
•= Perfekt
■ = Rekommenderas
■
Kakelfogar
•
Fogar för natursten
•
•
•
Fogar för köksväggen
•
•
•
Fogar för diskbänk/bänkskiva
■
■
•
Golvfogar
■
■
■
Fogar i industrigolv
■
■
Sprickbildning och sprickor
•
•
Konstruktionsfogar
■
■
Fogar för dörr- och fönsterbeslag
■
Fogar för glas/fönster och dörrar
182
•
•
•
•
Produktionsareal
Mapeflex MS45
Enkomponent
hybridfogmassa
Megasil SB
Mapesil LM
Enkomponent
silikonfogmassa (neutral)
■
■
■
■
•
■
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
■
■
■
■
■
■
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
■
•
•
■
•
•
■
■
•
•
•
•
•
•
■
■
•
183
•
•
PRODUKTGUIDE
•
•
•
Balkar
Mapelastic
Mapelastic Smart
Mapegum WPS
Mapeband
Mapeband PE 120
Fogar
VÅTRUM och FUKTIG MILJÖ
Hålkärl
Horisontella och
vertikala ytor
VATTENTÄTNING
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
SIMBASSÄNG
Mapelastic
Mapelastic Smart
Mapeband
Mapeband TPE
•
•
BALKONG och TERRASSER
Mapelastic
Mapelastic Smart
Mapenet 150
Mapetex Sel
Mapeband
Mapeband TPE
184
•
•
•
•
KONSTRUKTIONER UNDER MARKNIVÅ
Idrostop
Mapeband
Mapeband TPE
Resfoam 1KM
•
•
•
•
•
•
•
•
•
185
Genomföringar
Konstruktionsfogar
Hiss-schakt
Överspända
väggelement
Efterspända väggar
Platåer
E
PRODUKTGUIDE
VINYL
•
•
•
•
•
•
•
•
Semiflexibla vinylplattor
Homogen vinyl
Heterogen vinyl
Vinyl med baksida av PVC-skum
Vinyl med baksida av PU-skum
Polyolefin
GUMMI
Homogen baksida
Halkskyddad med slät baksida
Oljeresistent, osv.
Trappkanter
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
LINOLEUM
Naturjutebaksida
Syntetisk jutebaksida
Kork linoleum
• •
KORK
Natur
PVC-baksida
Lackerad
•
•
TEXTIL
Ovävd
Vanlig textil
Textilmattor med latexbaksida
Textilplattor
Typ av baksida
Latex
Latexskum
Polyuretanskum
PVC-skum
Naturjute
Action-bac® polypropylen-säckväv
Textilplattor
LEDANDE BELÄGGNING
Ledande
Ledande vinyl
Ledande textil
186
• Rekommenderad MAPEI-produkt
•
•
•
•
Ultrabond
Eco 375
Ultrabond
Eco 140
Adesilex VZ
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
• •
•
• •
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
• •
•
• •
•
•
•
•
•
Ultrabond
Eco 520
Mapecryl Eco
Beläggning
Ultrabond
Eco Fix
Ultrabond
Eco V4 SP
Ultrabond
Eco VS90
Ultrabond Eco
V4 SP Conductive
LIM FÖR GOLVBELÄGGNING
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Adesivil D3
Adesilex LC/R
Ultrabond
S997 1K
Ultrabond
Eco S955 1K
Ultrabond
P990 1K
Underlag
PARKETTYP
Mosaik (EN 13488)
Massiv stavparkett (EN 13227)
Massiv stavparkett m. not och fjäder (EN 13226)
Massivt brädgolv (EN 13629)
Lamellparkett (EN 13489)
Flytande golv
Lister / socklar
Trappor
Dessa symboler används för att dokumentera Mapeiprodukter med låg emission av flyktiga organiska
ämnen(VOC). Produkterna är testade och certifierade
av GEV (Gemeinschaft Emissionskontrollierte
Verlegewerkstoffe, Klebstoffe und Bauprodukte e.V.).
Detta är en internationell organisation som testar
emissionsnivåerna från produkter som används till golv.
l
l
l
l
l
l
l
l
l
lc
l
:
l
l
:
l
l
l
l
l:
l Rekommenderad MAPEI-produkt
c (L < 500 mm)
: Kantavslutning
n Reparationslimning
OBS! DENNA TABELL ÄR BARA VÄGLEDANDE, FÖR YTTERLIGARE INFORMATION
SE DE ENSKILDA PRODUKTERNAS TEKNISKA DATABLAD
187
PRODUKTGUIDE
Tjocklek
Tryckhållfasthet
(1 dygn)
Tryckhållfasthet
(7 dygn)
Tryckhållfasthet
(28 dygn)
Brandegenskaper
Krympning
Värmeledande
egenskaper
Brukstid
(efter blandning)
Kan beträdas
efter
Klar för
beläggning
Rekommenderad
vattentillsats
Primer
Åtgång
Förpackning
EMICODE
188
Conplan ECO R
Conplan ECO F
Användningsområde
Conplan ECO
CE-märkt
Conplan ECO VR
TEKNISKA DATA
Uniplan FR
Uniplan ECO
Uniplan ECO TDR
Uniplan ECO LC
SJÄLVUTJÄMNANDE SPACKELMASSOR
CT-C30-F7
CT-C30-F7
CT-C30-F7
CT-C30-F7
Fiberförstärkt
spackelmassa
för inomhusbruk.
Godkänd för
våtrumsgolv.
Spackelmassa
för golv
inomhus.
Spackelmassa för
golv inomhus även industrigolv.
Härdar snabbt.
Finspackel för
inomhusbruk
särskilt i tunna
skikt före golvbeläggning.
PRODUKT
CT-C20-F5
CT-C40-F10
CT-C30-F7
CT-C50-F10
Fiberförstärkt
Fiberförstärkt Dammreducerande
spackelmassa för Spackelmassa för
spackelmassa avjämningsmassa,
inomhusbruk.
golv utomhus.
för grovutjämning speciellt anpassad
Också för ljudFrostbeständigt
och ljuddämpande
för tidig
dämpande golv
med hög styrka.
system inomhus.
beläggning
och grovutjämning.
10 - 50 mm
5 - 50 mm
5 - 50 mm
5 - 10 mm
5 - 40 mm
3 - 25 mm
3 - 20 mm
0 - 10 mm
> 8 N/mm2
> 24 N/mm2
> 15 N/mm2
> 20 N/mm2
> 20 N/mm2
> 15 N/mm2
> 18 N/mm2
> 10 N/mm2
> 12 N/mm2
> 36 N/mm2
> 20 N/mm2
> 40 N/mm2
> 25 N/mm2
> 20 N/mm2
> 30 N/mm2
> 18 N/mm2
> 20 N/mm2
> 43 N/mm2
> 32 N/mm2
> 55 N/mm2
> 30 N/mm2
> 30 N/mm2
> 35 N/mm2
> 25 N/mm2
A1
F
A2fl-S1
F
A2fl-S1
A2fl-S1
Efl
F
< 0,05 %
< 0,04 %
< 0,04 %
< 0,10 %
< 0,04 %
< 0,05 %
< 0,07 %
< 0,08 %
0,654 W/mK
0,633 W/mK
0,700 W/mK
0,700 W/mK
Ca. 30 min.
Ca. 30 min.
Ca. 30 min.
Ca.15 - 20 min.
Ca. 30 min.
Ca. 30 min.
Ca. 30 min.
Ca.15 - 25 min.
5 - 6 timmar
1 - 3 timmar
4 - 5 timmar
4 - 5 timmar
2 - 3 timmar
4 - 5 timmar
5 timmar
3 timmar
6 - 7 dygn eller 1
vecka/cm på ljuddämpningsmattor
4 - 6 timmar
1 - 5 dygn
5 - 7 dygn
Se tekniskt
datablad
2 - 5 dygn
12 - 18 timmar
24 - 48 timmar
17 - 18 %
3,4 - 3,6 ltr/säck
3,8 - 4,2 ltr/säck
5,0 - 5,3 ltr/säck
2,8 - 3,2 ltr/säck
3,8 - 4,1 ltr/säck
3,8 - 4,1 ltr/säck
5,3 - 5,6 ltr/säck
Primer Eco
Primer Eco
Primer Eco
Primer Eco
Primer Eco
Primer Eco
Primer Eco
Primer Eco
Ca. 1,8 kg/m²/mm Ca. 1,7 kg/m²/mm Ca. 1,7 kg/m²/mm Ca. 1,7 kg/m²/mm Ca. 1,7 kg/m²/mm Ca. 1,7 kg/m²/mm Ca. 1,7 kg/m²/mm Ca. 1,6 kg/m²/mm
Storsäck/bulk
20 kg
20 kg
25 kg
20 kg
20 kg
20 kg
20 kg
REKOMMENDERAT SYSTEM
Mapecoat ARF Chemical
Mapecoat EP AQUA
Mapecoat EP SEW
Mapefloor EP W
Mapefloor EP C
Mapefloor EP SL
Mapefloor EP SL S
Mapefloor EP COMPACT
Mapefloor EP DECOR S
Mapefloor EP SC
Mapefloor EP Agri
Mapefloor PU SL
Mapefloor PU SL S
Mapefloor CPU HD
Mapefloor PU/PD Park
Mapefloor PU/PD mPark
Mapefloor PU/PD Drive
Mapefloor PU/PD mDrive
Mapefloor EP/PD Decor S
Mapefloor EP/PD SL S
Rescryl TR
Rescryl BC
Rescryl SL
Ultratop System
Dricksvattenanläggningar
Reningsverk &
avfall
Lantbruk &
djurhålling
Parkering
- invändiga
Parkering
- utvändiga
Design
Livsmedelsindustri
Kemi &
processindustri
Industri och verkstad
SYSTEM FÖR CEMENT- OCH HÄRDPLASTBASERADE BELÄGGNINGAR
ANVÄNDNINGSOMRÅDE
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
189
190
ANMÄRKNINGAR
191
192
2015
HUVUDKONTOR
MAPEI AB
Smidesvägen 10, 171 41 Solna
Tel. +46 8 525 090 80
[email protected]
www.mapei.se
KUNDSERVICE
Mail: [email protected]
Tel: 0550-808 15
Mapei Nordic Marketing Team - (SE) 06/2015 • 1.500 ex.
PRODUKTKATALOG 2015
PRODUKTKATALOG
ADHESIVES • SEALANTS • CHEMICAL PRODUCTS FOR BUILDING