Enbart ledkarta

mot Näsfjället, Grövelsjön
mot Sörsjön
Ledkarta för Sälenfjällen
Fulunäs
eden
Gräsh
Gö
räl
ve
n
Stöten
KOMBINERAD LED=
Skoteråkare och skidåkare samsas
Granfjällssätern
NOR
GE
Närfjällsstugan
Syndalskläppen
Ejskogsfjället
gen
Fjällvä
66
Närsjön
PÅBJUDEN FÄRDVÄG=
Förbjudet att köra utanför
leden.
Källfjällsstugan
StorNärfjället
Saldalskojan
SKOTERÅKNING
ÄR FÖRBJUDEN
Östfjällsstugan
Tandådalstjärn
7
Tandådalen
Hundfjället
6
Skoterförbud
efter vägen
V. Kalven Ö. Kalven
Högfjällshotellet
Lindvallen
3
5
Skogfjället
Storfjället
Storfjällsgraven
8
Vålbrändan
mot
Värmland
Mossokal'n
2
Hemfjället
Mellan
fjällsstugan
9
Skidled med skoterförbud
Fjällsåsen
mot
Tisjön &
Värmland
Förbjudet att inom området köra skoter
utanför anvisad led
Fiskarheden
mot Lima
Malung
Återvändsgränd för skoter
Serveringsstugor
1. Hemfjällsstugan
2. Storfjällsgraven
3. Storgraven
4. Lindalen
5. Rest. Snögubben
6. Rest. Lyktan
7. Rest. Pulsen
8. Vålbrändan
9. Snöskotercenter
mot Smågan,
Älvdalen
bo
Skoterled under utredning
Transtrand
els
ck
Gammelsäters- HemfjällsBrevall- fjället
tangen
fjället
Mi
Skoterled eller kombinerad led
Sälen
66
1
Brevalla
Mornässtugan
en
Kvillkojan
mot Älvdalen
äg
lv
Skogsätern
Sälfjället
äl
4
mot Lövnäs
Särna
Fj
Skogsätersstugan
Rörbäcksnäs
mot Lövnäs
Särna
mot
Kläppen
Info center
Vindskydd
Serveringsstuga
Hjälptelefon
Skoterterminal
Bensin
Raststuga
Klubbstuga Sälens SSK (öppen)
mot
Tisjön &
Värmland
Hammarsbyn
mot
Kläppen
Torgås
mot Lima
Version dec 2014