Bildförteckning, Raoul Wallenberg, Live från Budapest 1944

Bildförteckning,
Raoul Wallenberg, Live från
Budapest 1944
Bildförteckningen är sorterad i kronologisk ordning utefter de dagar vi skrivit
Facebook-postningarna. Främst har vi använt material från the United States
Holocaust Memorial Museum, Wikimedia Commons och Yad Vashem Museets
digitala arkiv. Materialet kan med fördel användas som underlag till diskussioner
i klassrummet.
Vinjettbild
Budapest 1945 efter den ryska invasionen
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:A_Budav%C3%A1ri_Palota_torny%C3%A1b%C3%B3l_1945.jpg
Profilbild
En ung Raoul Wallenberg
Forum för levande historia
7 juli
Bromma flygplats 1944
Vykort
9 juli
Budapest-Nyugati Railway Terminal
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Nyugati_19._sz%C3%A1zad_v%C3%A9ge.jpg
10 juli
Svenska legationen i Budapest, 1944
Forum för levande historia
Foto: Tamas Veres, reproduktion: Karl Gabor
11 juli
Svenska Röda korsets skyddsbrev
http://collections.yadvashem.org/photosarchive/en-us/4846.html
12 juli
Judar lastade i tågvagnar
http://collections.yadvashem.org/photosarchive/en-us/25259.html
Raoul Wallenbergs almanacka
Foto: Karl Gabor
15 juli
Carl Lutz på sitt kontor
http://digitalassets.ushmm.org/photoarchives/detail.aspx?id=1133459
Foto: Carl Lutz
20 juli
Judisk familj tvingas flytta
http://collections.yadvashem.org/photosarchive/en-us/5854513_26257.html
28 juli
Ferenc Salazy
http://collections.yadvashem.org/photosarchive/en-us/7174_101343.html
29 juli
Wallenberg med sina medarbetare på svenska legationen
Forum för levande historia
Foto: Tamas Veres, reproduktion: Karl Gabor
1 augusti
Gatubild från Budapest 1944
http://collections.yadvashem.org/photosarchive/en-us/40591.html
6 augusti
En del judar förs bort
http://collections.yadvashem.org/photosarchive/en-us/43010.html
7 augusti
Endre Laszlo
http://collections.yadvashem.org/photosarchive/en-us/7174_101111.html
9 augusti
Stora omflyttningar
http://collections.yadvashem.org/photosarchive/en-us/7174_100928.html
15 augusti
Nyheterna kunde läsas på gatan
http://www.ushmm.org/wlc/en/media_ph.php?ModuleId=10007574&MediaId=7255
19 augusti
Svenskt skyddspass utfärdat 19 aug 1944
http://collections.yadvashem.org/photosarchive/en-us/7174_101862.html
21 augusti
Per Anger på legationens tak
http://digitalassets.ushmm.org/photoarchives/detail.aspx?id=1133435&search=per+anger&index=1
Foto: Per och Elena Anger
4 september
Lars Berg
http://digitalassets.ushmm.org/photoarchives/detail.aspx?id=1133437&search=lars+berg&index=1
Foto: Per och Elena Anger
5 september
Judar flyttar till gettot, möbler på hög
http://collections.yadvashem.org/photosarchive/en-us/102326.html
7 september
Gatukarta med skyddade hus, “the marked houses”
http://collections.yadvashem.org/photosarchive/en-us/7174_101333.html
10 september
Satirteckning
Kopierat ur Pesti Posta, finns i Riksarkivet, Wallenbergsamlingen.
11 september
”Judehus” med stjärna
http://collections.yadvashem.org/photosarchive/en-us/7174_100923.html
15 september
Svenskt skyddspass utfärdat 15 sep 1944
http://digitalassets.ushmm.org/photoarchives/detail.aspx?id=1032444&search=schutzpass&index=15
17 september
Röda korsets matförråd med konserver
http://collections.yadvashem.org/photosarchive/en-us/48376.html
23 september
Soldat talar i telefon
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bundesarchiv_Bild_146-1977-138-35A,_Budapest,_Soldat_am_
Fernsprecher.jpg
27 september
Tvångsarbete, kvinna städar upp efter bombning
http://collections.yadvashem.org/photosarchive/en-us/51927.html
Veesenmeyer går in i sin bil
http://collections.yadvashem.org/photosarchive/s637-469/13670233951585510890.jpg
28 september
Intyg att slippa bära stjärna för svenskskyddade judar
http://collections.yadvashem.org/photosarchive/en-us/7174_101337.html
29 september
Röda korset delar ut förnödenheter
http://collections.yadvashem.org/photosarchive/en-us/52284.html
8 oktober
Röda korsets matförråd
http://collections.yadvashem.org/photosarchive/en-us/50334.html
10 oktober
Wallenbergs telegram till Stockholm
http://collections.yadvashem.org/photosarchive/en-us/7174_101863.html
11 oktober
Horthy skriver mot tyskarna
http://collections.yadvashem.org/photosarchive/en-us/7174_101340.html
12 oktober
Röda korsets sjukhus
http://collections.yadvashem.org/photosarchive/s637-328/15684640969985341995.jpg
15 oktober
Medlemmar i Pilkorspartiet tillsammans med SS-soldater.
http://collections.yadvashem.org/photosarchive/en-us/48174.html
Pilkorsare och SS soldater
http://collections.yadvashem.org/photosarchive/en-us/50137.html
16 oktober
Szálasi kommer till Slottet
http://collections.yadvashem.org/photosarchive/en-us/52102.html
Pilkorspartiets försvarsminister kommer till Slottet
http://collections.yadvashem.org/photosarchive/en-us/46283.html
Szálasi svär lojalitet till nationen
http://collections.yadvashem.org/photosarchive/en-us/7174_101828.html
17 oktober
Artikel om Szálasi
http://collections.yadvashem.org/photosarchive/en-us/7174_101341.html
Medlemmar i Pilkorspartiet, Szálasi tvåa från vänster
http://collections.yadvashem.org/photosarchive/en-us/51507.html
18 oktober
Medlemmar i Pilkorspartiet
http://www.ushmm.org/wlc/en/media_ph.php?MediaId=884
20 oktober
Medlemmar i Pilkorspartiet samlar ihop judar
http://collections.yadvashem.org/photosarchive/en-us/7174_101355.html
21 oktober
Pilkorsarna samlar ihop judar på gatorna
http://collections.yadvashem.org/photosarchive/en-us/31799.html
25 oktober
Hjälpsökande utanför Schweiziska ambassaden
http://collections.yadvashem.org/photosarchive/en-us/25871.html
26 oktober
Judiska kvinnor påväg från staden
http://collections.yadvashem.org/photosarchive/en-us/17229.html
3 november
Pilkorsarnas högkvarter på Andrassy utca
http://collections.yadvashem.org/photosarchive/en-us/7174_101339.html
4 november
Bombad bro
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Margit_h%C3%ADd_1944._november_4.jpg?uselang=sv
7 november
Judar förs till Svenska Röda korsets gård av ungerska soldater
http://collections.yadvashem.org/photosarchive/en-us/44566.html
8 november
Karta
Levine, P., ”Raoul Wallenberg i Budapest, Människan, myten och Förintelsen”, Historiska media, Lund,
2011, s 98, med tillstånd av författaren.
En grupp judar som har räddats från en deportation
http://collections.yadvashem.org/photosarchive/en-us/85794.html
9 november
Raouls ungerska körkort
Foto: Karl Gabor
Medlemmar i Pilkorspartiet
http://collections.yadvashem.org/photosarchive/en-us/7174_101864.html
12 november
Gatukarta med skyddade hus, “the marked houses”
http://collections.yadvashem.org/photosarchive/en-us/7174_101333.html
13 november
Redaktörer från den judiska tidningen Pesti Hirlap
http://collections.yadvashem.org/photosarchive/en-us/5533_103076.html
15 november
Två skjutna fångar, förmodligen dödade under en ”dödsmarsch”
http://collections.yadvashem.org/photosarchive/en-us/103114.html
16 november
Judar under en deportation till gettot
http://collections.yadvashem.org/photosarchive/en-us/10305.html
En av Ferenc Szálasis propaganda affischer
http://collections.yadvashem.org/photosarchive/en-us/7174_101347.html
17 november
Skadade byggnader
http://collections.yadvashem.org/photosarchive/en-us/62793.html
Premiärminister Ferenc Szálasi konfererar med sin partiledning
http://collections.yadvashem.org/photosarchive/en-us/7174_101346.html
20 november
Prästen Kun distribuerar propaganda flyers
http://collections.yadvashem.org/photosarchive/en-us/7174_101350.html
21 november
En artikel om inrättandet av gettot, 1944
http://collections.yadvashem.org/photosarchive/en-us/7174_101082.html
23 november
Österrike, offer för dödsmarschen från Budapest
http://collections.yadvashem.org/photosarchive/en-us/5854513_25861.html
26 november
Gruppfoto i gettot
http://collections.yadvashem.org/photosarchive/en-us/74169.html
28 november
Raoul Wallenberg (t.h. med händerna knäppta bakom ryggen) räddar judar från att deporteras, på
Józsefvárosstationen
http://www.ushmm.org/wlc/en/media_ph.php?MediaId=1329
Foto: Tamas Veres
1 december
Carl Lutz vid sin bil
http://collections.yadvashem.org/photosarchive/en-us/59201.html
2 december
Pilkorspartiets tortyrkammare
http://collections.yadvashem.org/photosarchive/en-us/7174_101349.html
Judar flyttar in i gettot
http://collections.yadvashem.org/photosarchive/en-us/43010.html
3 december
Judar på marsch
http://collections.yadvashem.org/photosarchive/en-us/42541.html
5 december
Jude arresteras av pilkorsare
http://collections.yadvashem.org/photosarchive/en-us/7174_101865.html
8 december
Karta över gettot
http://collections.yadvashem.org/photosarchive/en-us/7174_101087.html
Svenska Röda korsets soppkök
http://collections.yadvashem.org/photosarchive/en-us/46383.html
9 december
Röda korsskylt från barnhem
http://collections.yadvashem.org/photosarchive/en-us/7174_101827.html
10 december
Vakt vid porten till gettot.
http://collections.yadvashem.org/photosarchive/en-us/7174_100909.html
11 december
Man på bår utanför svenska Röda korsets sjukhus
http://collections.yadvashem.org/photosarchive/en-us/47493.html
18 december
Prästen András Kun med revolver vid bältet
http://collections.yadvashem.org/photosarchive/en-us/7174_101353.html
22 december
Judar flyttar in i gettot
http://collections.yadvashem.org/photosarchive/en-us/102326.html
25 december
Carl Lutz med personal på Schweiziska ambassaden
http://collections.yadvashem.org/photosarchive/en-us/60505.html
30 december
Svenskt Röda kors-sjukhus
http://collections.yadvashem.org/photosarchive/en-us/46476.html
31 december
Raoul Wallenbergs diplomatpass
Foto: Karl Gabor
1945
2 januari
SS-soldat
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bundesarchiv_Bild_146-1969-141-42,_Budapest,_Waffen-SS-Soldat_mit_Panzerfaust.jpg
4 januari
Man i gettot
http://collections.yadvashem.org/photosarchive/en-us/7174_101040.html
10 januari
Förstörelse på Budapests gator
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Budapest_ostroma.jpg
Bombflyg över Budapest
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bundesarchiv_Bild_101I-669-7340-27,_Flugzeuge_Me_110_über_
Budapest.jpg
12 januari
Andrassy Boulevard
http://collections.yadvashem.org/photosarchive/en-us/28413_101629.html
Carl Lutz på sitt kontor i glashuset
http://collections.yadvashem.org/photosarchive/en-us/57470.html
13 januari
Rysk stridsvagn
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:BUDAPEST_45_II.jpg?uselang=sv
Ryska trupper i Budapest
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:UNGHERIA.jpg
14 januari
Malinovskij i Budapest
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Maresc._malinovskij_a_Budapest.jpg?uselang=sv
16 januari
Erzsébet bron sprängd
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Erzsébet_h%C3%ADd_1945.jpg?uselang=sv
17 januari
Röda korsets personal undersöker en överlevande
http://collections.yadvashem.org/photosarchive/en-us/28413_101958.html
Källforskning: Kicki Näslund
Faktagranskning: Paul Levine
Ansvarig utgivare:
Forum för levande historia
Får ej publiceras utan tillstånd av Forum för levande historia