1 UNI ELEKTROPUMP

ELECTRO-LUBE SKANDINAVIEN AB
Stenyxegatan 34 | 213 76 Malmö | Telefon: 040-22 00 86 | Fax: 040-21 92 00
www.electrolube.se
UNI-OELER
UNI ELEKTROPUMP
EET 200
mässing
rostfritt stål
viton
1
UNI Elektropump EET 200 är konstruerad för envägs-
Korttidsdrift. (påslag 0,5 s till max 150 s)
drift och pumpar självsugande med ett maxtryck på
,5 bar vätskor intermittent till en höjd från ca 0 meter.
Styrningen till pumpen skär direkt över tillgängliga
styrenheter på maskinen eller över våra egna fritt programmerbara tidsstyrenheter TUP 078/ AL .
Inom påslagstiden från 90 s till max 50 s skall frånslagstiden vara minst dubbelt så lång som påslagstiden
ED =50%. Från 0,5 s till 90 s skall frånslagstiden vara lika
med påslagstiden.
Tillbehör
Arbetssätt
Pulserad kontinuerlig drift (påslag 0,5 s till max 90 s).
Inom ramen för påslagstiden garanteras en pulserande
kontinuerlig drift ED 00%, om frånslagstiden är lika lång
som påslagstiden.
UNI -puls och taktgivare TUP 078/; UNI -nivåkontroll
SMM 50 eller SME 50; UNI -oljedroppventil ETR/MTR ;
UNI -oljepensel SPR/SPF ; UNI -roterande borste RSM .
Typ
Effekt
Skyddsklass
Omgivnings temp.
Arbetskraft
Kapacitet
EET 200
18,5 W
lP 65
max. 40°C
max. 1,5 bar
21 cm3/min. vid
olja 65 mm2/s
Elektrisk anslutning: 220 V 50 Hz
UNI-OELER
UNI CENTRALSMÖRJENHET
EPO 500 till 3000
mässings förkromad
2
UNI-centralsmörjenhet EPO 500–3000 (för envägs-
Arbetssätt
drift) UNI -centralsmörjningsenhet EPO är sammansatt av
en elektropump med strypventil samt en oljetank 0,5–3,0
liters volym. Pumpen är konstruerad för envägsdrift och
pumpar med ett tryck på ,5 bar maskin och kedjeolja
intermittent till en höjd från ca 0 meter. Fördelningen
till de respektive smörjställena görs via UNI oljedroppventiler ETR och MTR .
Kombinationen med UNI smörjpensel SPR-SPF eller
den roterande borsten RSM , rekommenderas med ett gott
resultat för kedjesmörjning. Styrningen av pumpen görs
direkt från befintliga utrustningar på maskinen, eller över
vår egen fritt programmerbara styrmodul TUP 078/ AL .
Övervakningen av oljenivån i tanken på centralsmörjningsenheten EPO 500–3000 kan efter önskan utrustas
med nivåkontroll SMM 50 eller SME 50.
Pulserande kontinuerlig drift (påslag 0,5 s till max 90 s).
Inom ramen för påslagstiden garanteras en pulserande
kontinuerlig drift ED 00 %, om frånslagstiden är lika
lång som påslagstiden.
Typ
Korttidsdrift (påslag 0,5 s till max 150 s)
Inom påslagstiden från 90 s till max 50 s skall frånslags tiden vara minst dubbelt så lång som påslagstiden
ED= 50%. Från 0,5 s till 90 s skall frånslagstiden vara lika
med påslagstiden.
Tillbehör
UNI -puls och taktgivare TUP 078/; UNI -nivåkontroll
SMM 50 eller SME 50; UNI -oljedroppventil ETR/MTR ;
UNI -oljepensel SPR/SPF ; UNI -roterande borste RSM ;
A
B
C
Effekt
Omgivnings temp.
Arbetskraft
Kapacitet
EPO 500
180
100
80
18,5 W
max. 40 oC
max. 1,5 bar
21 cm3/min. vid
EPO 1000
200
120
100
EPO 2000
235
150
133
EPO 3000
300
180
150
Skyddsklass: IP 65. Elektrisk anslutning: 220 V 50 Hz
olja 65 mm2/s
ELECTRO-LUBE SKANDINAVIEN AB
Stenyxegatan 34 | 213 76 Malmö | Telefon: 040-22 00 86 | Fax: 040-21 92 00
www.electrolube.se
UNI-OELER
UNI CENTRALSMÖRJENHET
EPO 5000 ET eller 9000 ET
aluminium
3
UNI centralsmörjningsenhet EPO 5000/9000 ET
Arbetssätt
levereras som anslutningsklar montageenhet med pump
och oljetank. (Pump EPA 200 ET monterad på aluminiumtank för 5 resp 9 liters volym).
Pumpen är konstruerad för envägsdrift och pumpar
med ett tryck på ,5 bar maskin och kedjeolja intermittent
till en höjd från ca 0 meter. Fördelningen till de respektive smörjställena görs via UNI oljedroppventiler ETR och
MTR .
Kombinationen med UNI smörjpensel SPR-SPF eller
den roterande borsten RSM , rekommenderas med ett gott
resultat för kedjesmörjning.
Styrningen av pumpen görs direkt från befintliga
utrustningar på maskinen, eller över vår egen fritt
programmerbara styrmodul TUP 078/ AL .
Övervakningen av oljenivån i tanken på centralsmörjningsenheten EPO 5000/9000 ET kan efter önskan
utrustas med nivåkontroll SMM 50 eller SME 50.
Pulserande kontinuerlig drift (påslag 0,5 s till max 90 s).
Inom ramen för påslagstiden garanteras en pulserande
kontinuerlig drift ED 00 %, om frånslagstiden är lika
lång som påslagstiden.
Typ
Korttidsdrift (påslag 0,5 s till max 150 s)
Inom påslagstiden från 90 s till max 50 s skall frånslagstiden vara minst dubbelt så lång som påslagstiden
ED =50 %. Från 0,5 s till 90 s skall frånslagstiden vara lika
med påslagstiden.
Tillbehör
UNI -puls och taktgivare TUP 078/; UNI -nivåkontroll
SMM 50 eller SME 50; UNI -oljedroppventil ETR/MTR ;
UNI -oljepensel SPR/SPF ; UNI -roterande borste RSM ;
Innehåll/Behållare
Effekt
Skyddsklass
Omgivnings temp.
Arbetskraft
Kapacitet
EPO 5000 ET
5 I Aluminium
18,5 W
lP 65
max.40°C
max. 1,5 bar
21 cm3/min. vid
EPO 9000 ET
9 I Aluminium
Elektrisk anslutning: 220 V 50 Hz
olja 65 mm2/s
ELECTRO-LUBE
ALS PUMPSMÖRJARE 475
Elektropump för minimum smörjning med plastoljebehållare av 460 ml. Art.nr 13940
Enkelt och robust smörjsystem för
användning av en eller upp till tre smörjställen. Pumpsmörjarens behållare är av
genomskinlig plast, har stor infyllningsöppning med dammlock.
4
Teknisk information
Pump= frekvenskolvpump
Kapacitet= 21 cm 3 /min
Arbetskraft= max 1 bar
Behållare= 460 ml
Smörjmedel= olja (65 mm 3 /s
Anslutning= R1/8” utv. Gänga
Spänning= 230 V 50 Hz
ALS pumpsmörjare 475 är konstruerad för envägsdrift
och pumpar med ett maxtryck på  bar intermittent
smörjolja som inte är blandad med förtjockningsmedel
eller blir tjockflytande genom värme.
Strömförsörjningen sker direkt från huvudbrytaren
på maskinen eller från övriga strömkretsar. Möjligheten
att variera intervall smörjtiden finns i vår tidstyrenhet
TUP 078.
Funktion
Pulserande kontinuerlig drift (påslag 0,5 s till max
90 s). Inom ramen för påslagstiden erhålles en pulserande
kontinuerlig drift ED 00 %, om frånslagstiden är lika
lång som påslagstiden. Korttidsdrift (påslag 0,5 s till max
50 s) inom påslagstiden från 90 s till max 50 s skall
frånslagstiden vara minst dubbelt så lång som påslagstiden ED = 50%.
Användningsområde
Verkstadsindustrin, materialhanteringsutrustning,
förpacknings- och textilindustrin m.m.
ELECTRO-LUBE SKANDINAVIEN AB
Stenyxegatan 34 | 213 76 Malmö | Telefon: 040-22 00 86 | Fax: 040-21 92 00
www.electrolube.se
UNI-OELER
UNI ELEKTROMAGNETPUMP
EET 3009/5–20 bar
5
UNI elektromagnetpump typ EET 3009 är konstruerad
för kontinuerlig drift ED 00%. Den är självsugande max
 m och pumpar flytande vätskor. Maximalt arbetstryck
är 20 bar och max flöde är 3,3 l/min.
Eftersom pumpen EET 3009 arbetar direkt med
220V/50 HZ behövs det inga ytterligare utrustningar
som elmotor, axelkopplingar m m. Inbyggnadsläget är
valfritt vilket ger en omfattande användningspotential
inom pappersindustrin eller cellulosaindustrin, livsmedelsindustrin, processindustrin, verkstadsindustrin, träbearbetande industrier m m.
Styrningen till pumpen sker direkt över tillgängliga
styrenheter på maskinen eller över våra egna fritt programmerbara tidsstyrenheter TUP 078/ SP.
Diagrammet gäller för pumptemperatur + 20°C och vatten med
specifika vikten 1 tolerans +/- 10%
UNI-OELER
UNI ELEKTROPUMP
EET 3009
6
BYGGTYP
Självsugande elektromagnetpump
ELEKTRISK DATA
230 V 50 Hz AC effekt 205 W
ELEKTRISK ANSLUTNING
Stickkontakt eller 3 pool kontakt enligt DIN 43650 skyddsutförande IP 65
MONTAGE
3/8” invändig rörgänga. Vibrationsdämpande montage genom monteringskonsol.
Inbyggnadsläge valfritt
MATERIAL: kolv, cylinder och fjäder
Rostfritt material liknande DIN 1.4401
(AISI 316)
ANSLUTNINGAR
Mässing OT 58 P6 UNI 5705-65 kemiskt förnicklad
GLIDYTA
Teflon med grafit
KÄGELTÄTNING
Viton
MAGNETSPOLE
Ingjuten med PBT från Dupont med 20% glasfiberandelar, garanterad hållbar
upp till +150 oC. Kopparspole Isoleringsklass H upp till +180 oC
KONTINUERLIG DRIFT
ED 100%
OMGIVNINGSTEMPERATUR
max +100 oC
ARBETSTEMPERATUR
max +95 oC
SUGHÖJD
max 1 m, får ej gå torr
ELECTRO-LUBE SKANDINAVIEN AB
Stenyxegatan 34 | 213 76 Malmö | Telefon: 040-22 00 86 | Fax: 040-21 92 00
www.electrolube.se
UNI-OELER
UNI KUGGHJULSPUMPAR
FT/FM (5/10 bar)
7
Kugghjul Monoblock-Pumpar Serie FT/FM Kugg-
Smörjning av växellådor.
hjulspumpar av typ FT/FM är självsugande pumpar
och transporterar vätskor utan partiklar med låg- och
medelviskositet (0–300cst. vid 400C ) med en temperatur
upp till +2000C och ett arbetstryck på 0 bar. Standardutförande är lämpad för en max. temp. av +900C . Som
tillval kan pumpen förses med en intern bypass-ventil.
Kylning av elektriska transformatorer.
För aggregatbyggnation med tank.
Pumpning av färg för textil och fordonsindustri.
Pumpning av vattenemulsionen.
Pumpning av vätskor till livsmedelsindustrin.
Kugghjulspumpar FTG/FMG - FMZ - FMX
Byggserie FTG/FMG - FMZ - FMX är monoblockpumpar.
Utförande i gjutjärn finns med två olika motoreffekter
Huvudanvändningsområden
Utförande FTG för ett maximalt arbetstryck av 5 bar och ut-
Pumpning och dosering av brännolja.
Pumpning av termoolja för frysanläggningar.
Pumpning av betongtillsatsmedel.
Pumpning av smörjoljor till industrianläggningar.
Smörjning av industrikompressorer (olja med ammoniak
förande FMG för maximalt 10 bar.
Pumpar av typ FMZ i brons eller FMX i syrefast stål
levereras uteslutet med ett arbetstryck på 10 bar.
Motorerna kan levereras i EX utförande.
eller olja med FCKW).
Dellista
Pumpkropp
Pumplock
Kugghjul
Axel
Del nr.
FTG-FMG
FMZ
FMX
1
Gjutjärn GG25
Bronz B14
1.4401
1.4401
2
Gjutjärn GG25
Bronz B14
4–8
Härdat stål
Bronz UNI 5273
1.4401
9–30
Härdat stål
1.4401
1.4401
Bussning
26–24
Sintermaterial
Sintermaterial
Sintermaterial/PTFE
Bussningstätningar **
14–15
Keramik/KolNBR
Keramik/Kol/Viton
Keramik/Kol/Viton
27*13**
Aluminium
Aluminium
1.4401
Koppling*
32
Aluminium
Aluminium
Aluminium
Kullager
28
6002-2Z
600,2-2Z
6002-2Z
O-Ring 153
12
NBR
Viton
Viton
O-Ring 3275 (F5-25)
6
NBR
Viton
Viton
O-Ring 13110 (F40–70)
6
NBR
Viton
Viton
Insats för bussningstätningar
G = Gjutjärn Z = Bronz X = Rostfritt stål 1.4401
UNI-OELER
UNI KUGGHJULSPUMPAR
FT/FM
8
TYP
Kapacitet I/h
kW
GIRl/min.
Max tryck (Bar)
FM 5
300
0,26
1400
10
FT 10
600
0,26
1400
5
FM 10
600
0,37
1400
10
FT 15
1000
0,37
1400
5
FM 15
1000
0,55
1400
10
FT 25
1500
0,55
1400
5
FM 25
1500
0,75
1400
10
FT 40
2500
0,75
1400
5
FM 40
2500
1,1
1400
10
FT 50
3000
1,1
1400
5
FM 50
3000
1,5
1400
10
FT 70
4200
1,5
1400
5
FM 70
4200
2,0
1400
10
Typ
Motor storlek
kW
A
B
C
D
E
F
G
H
I
L
M
N
P
FM 5
63
0,26
100
125
78,5
1/2”
108
80
40
63
7
284
46
96
152
Vikt (kg)
7,8
FT 10
63
0,26
100
125
78,5
3/4”
115
80
40
63
7
301
58
113
152
8,5
FM 10
71
0,37
112
136
86,5
3/4”
115
90
45
71
7
324
58
113
177
10
FT 15
71
0,37
112
136
86,5
3/4”
115
90
45
71
7
334
58
123
177
10
FT 15
71
0,55
112
136
86,5
3/4”
115
90
45
71
7
334
58
123
177
12
FT 25
71
0,55
112
136
86,5
3/4”
119
90
45
71
7
344
70
133
177
12,5
FM 25
80
0,75
125
153
95,5
3/4”
119
100
50
80
7
369
70
133
195
14,5
FT 40
80
0,75
125
153
100
1”
134
100
50
80
7
385
75
149
195
16
FM 40
80
1,1
125
153
100
1”
134
100
50
80
7
385
75
149
195
17,5
17,5
FT 50
80
1,1
125
153
100
1”
134
100
50
80
7
385
75
149
195
FM 50
90. L
1,5
140
171
110
1”
134
125
56
90
9
426
75
149
216
21
FT 70
90. L
1,5
140
171
110
1”
134
125
56
90
9
236
75
159
216
22
FM 70
90. L
2,2
140
171
110
1”
134
125
56
90
9
236
75
159
216
23
ELECTRO-LUBE SKANDINAVIEN AB
Stenyxegatan 34 | 213 76 Malmö | Telefon: 040-22 00 86 | Fax: 040-21 92 00
www.electrolube.se
UNI-OELER
LUBMATIC OLJESMÖRJNINGSPUMPAR
220V AC
9
12–24V DC 1,2 A
Nivåbrytare
Tryckbrytare
Elektronisk timer Justerbar
från 1 sek till 99/h
Kolvpump
Tryckvakt
Bypassventil
Avlastningsventil
Filter
Kapacitet 70 cm 3 /min
Tryck alternativ 0–20,0–40,0–100 bar
Teknisk information
0L
00
V
01
SV
DZ
DS
Pump med
Arbetstryck
Spänning
Elektronisk
Bypass
Tryckvakt
Tryckbrytare
nivåbrytare
mellan 0–100 bar
timer
ventil
12 V DC
01 med
24 V DC
02 utan
230 V DC
380 V DC
UNI-OELER
10
ELECTRO-LUBE SKANDINAVIEN AB
Stenyxegatan 34 | 213 76 Malmö | Telefon: 040-22 00 86 | Fax: 040-21 92 00
www.electrolube.se
UNI-OELER
UNI OLJEBEHÅLLARE
OBH mässings förkromad
Som tank för oljor och andra flytande vätskor - dammsäker påfyllning
- cylinderglas av plexi eller naturglas - tätningar av NBR eller viton.
OBH 000/2000/3000 kan levereras med eller utan nivåkontroll (typ
SMM 50 eller SME 50). Samtliga gänganslutningar av storlek G 3/8” och
G /2” har även invändigt en gänganslutning (IG ), som möjliggör en rör- eller
slanganslutning.
Typ
Gänga E (IG)
A
B
C
D
Innehåll
OBH 30
G 1/4
56
30
30
8
14 ml
Klapplock
OBH 40
G 1/4
70
40
40
8
36 ml
Klapplock
OBH 50
förslutning
G 1/4 - G 3/8
88
50
50
8
84 ml
Klapplock
G 1/4K - G 3/8 (1/8/G) - G 1/2 (1/4IG)
97
60
60
14
140 ml
Skruvförslutning
OBH 200
G 1/4K - G 3/8 (1/8/G) - G 1/2 (1/4IG)
104
60
60
14
200 ml
Skruvförslutning
OBH 500
G 1/4K - G 3/8 (1/8/G) - G 1/2 (1/4IG)
128
100
80
14
500 ml
Tankförslutning
OBH 1000
G 1/4K - G 3/8 (1/8/G) - G 1/2 (1/4IG)
148
120
100
14
1000 ml
Tankförslutning
OBH 2000
G 1/4K - G 3/8 (1/8/G) - G 1/2 (1/4IG)
180
150
133
14
2000 ml
Tankförslutning
OBH 3000
G 1/4K - G 3/8 (1/8/G) - G 1/2 (1/4IG)
240
180
150
14
3000 ml
Tankförslutning
OBH 140
OBH aluminium
Stabilt dammsäkert tankutförande för vägmontering - dammsäker påfyllning
- inbyggt nivåglas - levereras med eller utan nivåkontroll (typ SMM 50 eller
SME 50).
Typ
A
B
C
D
E
Innehåll
Material
OBH 5000 AL
248
174
155
230
G 3/8
5,0 l
Aluminium
OBH 9000 AL
363
185
168
243
G 3/8
9,0 l
Aluminium
11
UNI-OELER
UNI MAGNETNIVÅVAKT
SMM 50
SMW 50
SME 50
mässings förkromad
mässings förkromad
rostfritt stål
flottör aluminium
flottör aluminium
12
UNI- flottör - nivåvakt
UNI- flottör - nivåvakt
UNI- flottör - nivåvakt
för vertikal inbyggnad
för horisontell inbyggnad
för vertikal inbyggnad
Magnetnivåvakten ger en automatisk övervakning av
vätskenivån (t ex OBH, ELO , EOS , MET, EPO m m) UNI magnetnivåvakter är tillverkade med hermetiskt kapslade
kontakter. Manövreringen av dessa nästan slitagefria
Typ
”Reedschalter” följer friktionsfritt genom ett magnetfält
i nivåvakten. UNI -magnetnivåvakt levereras i ett rakt utförande eller vinkelutförande för sidomontering.
Elektrisk anslutning
Kabel
Temperatur
SMM 50
Spänning max. 300 V AC/DC Växelström max. 0,5 A Kontaktbelastning 10 W
1 m LIYY 2 x 0,25 mm2
-20 oC till +100 oC
SMW 50
Spänning max. 300 V AC/DC Växelström max. 0,5 A Kontaktbelastning 10 W
1 m LIYY 2 x 0,25 mm2
-20 oC till +100 oC
SME 50
Spänning max. 300 V AC/DC Växelström max. 0,5 A Kontaktbelastning 10 W
1 m LIYY 2 x 0,25 mm2
-20 oC till +100 oC