RENOLIT ALKORTOP

RENOLIT ALKORTOP
EXCELLENCE
IN ROOFING
2 RENOLIT WATERPROOFING
RENOLIT WATERPROOFING 3
RENOLIT ALKORTOP:
TPO baserat ett-lags takduk
Med RENOLIT ALKORTOP membran erbjuder RENOLIT en
takprodukt som är TPO baserad (Termoplastisk polyolefin)
RENOLIT ALKORTOP är den lättaste takduken i vårt
sortiment och används som tätskikt av nya byggnader och
renoveringsprojekt.
Fördelarna med RENOLIT ALKORTOP:
Ekologiskt
• Excellent ekologiskt alternativ till andra syntetiska
material
• Fri från mjukgörare och tungmetaller
• Rent regnvatten
• Ekologiska applikationer: den perfekta lösningen för
gröna tak
Brandsäkerhet
• Brand klass: E enligt EN 13501-1
• Externt brandmotstånd upp till BROOF(t2) enligt EN 13501-5
• Säker installation med hjälp av varmluft svetsning
(ingen öppen låga under installation)
Fysikaliska egenskaper
• Bitumen resistent
• God flexibilitet vid kalla och varma temperaturer
• Rot beständig enligt EN 13948
• Hög UV-beständighet
• Högt motstånd mot falsböjning vid låga temperaturer
• Hög UV-beständighet
• Omfattande kemisk beständighet
• Kompatibel med de flesta isoleringstyper
(EPS, XPS, PUR, PIR, etc.)
Hållbar
• Lång livslängd
• Löpande kvalitetskontroll av oberoende testinstitut
4 RENOLIT WATERPROOFING
Ekologi och Hållbarhet
Hållbarhet
RENOLIT har stor erfarenhet av olika takdukar. Vi införde
TPO membran til byggmarknaden 1994. Vår praktiska
erfarenhet och omfattande externa och interna (lab)
provningar gör oss til din tätskiktspecialist och partner i
valet av din låglutande takduk.
Om RENOLIT ALKORTOP takduk installeras på rätt
sätt, kommer den att skydda din byggnad även under
extrema förhållanden i många år. Denna typ av takduk
har en förväntad livslängd på mer än 30 år (beroende på
design, kvalitet på installation, underhåll, tjocklek och
extern påverkan) och kan installeras från södra till norra
regionerna på grund av dess unika köldbeständighet och
UV-resistens.
Det miljömässiga produktsortiment
Den miljömässiga karaktären av RENOLIT ALKORTOP beror
på flera faktorer:
- Detta sortimentet innehåller inga mjukgörare och / eller
tungmetaller.
-
Denna takduk är ett utmärkt alternativ till andra
syntetiska taklösningar.
-
Unik livslängd samt möjlighet för återvinning är
ytterligare egenskaper som stödjer den gröna bilden av
dessa takdukar.
Regnvatten kvalité
Kontakt mellan vatten och RENOLIT ALKORTOP takduk
kommer inte påverka färgen eller regnvattenkvaliten.
RENOLIT
ALKORTOP
Rent
regnvatten
Konventionella
takmaterial
RENOLIT WATERPROOFING 5
Ekologisk applikation och enkel installation
Den ideala lösningen för ballasterat tak
RENOLIT ALKORTOP membran är ändamålsenlig och
påverkas ej av mikro-organismer. Dessa membran testas
under 2 år enligt EN 13948. De har en hög motståndskraft
mot statisk perforering och har ett unikt rot-motstånd
både på takytan och i svetsen.
RENOLIT ALKORTOP membran används ofta för traditionella
ballasterade tak med singel eller betongplattor och
dessutom för de ekologiska gröna taksystemen.
Ett homogent resultat och brandsäker
installation
RENOLIT ALKORTOP takduk installeras med hjälp av varm
luft från en manuell eller automatisk svetsmaskin. Genom
att blåsa varm luft mellan två takdukar och trycka dem
samman skapas en homogen takyta där den svetsade
skarven är lika stark som takduken själv.
Eftersom svetsningen av takduken sker med hjälp av varm
luft, används ingen öppen låga under installationen, vilket
upprätthåller säkerheten för installatören och egendomen.
Enkla detaljlösninger
Förutom det stora tillgängliga utbudet av RENOLIT
ALKOPLUS tillbehör (seperationsskikt, ångspärr, etc.) för
alla våra takdukar, har vi också lämpliga TPO taktillbehör
för slutförandet av takets detaljer.
Denna serie av RENOLIT ALKOPTOP TPO-baserade tillbehör
(hörn, genomföringar, plåtor, etc.) ser till att även detaljerna
på taket kan slutföras på ett enkelt och effektivt sätt.
6 RENOLIT WATERPROOFING
RENOLIT ALKORTOP:
TPO baserad takduk
Metod
Krav enligt
UEAtc
Genomsnittligt
produktionsvärde
RENOLIT ALKORTOP35086
1,5 mm tjocklek
Enhet
Draghållfasthet
EN 12311-2(A)
L ≥ 800
T ≥ 800
≥ 1100
≥ 1100
N/50 mm
N/50 mm
Förlängning vid brott
EN 12311-2(A)
L ≥ 15
T ≥ 15
≥ 15
≥ 15
%
%
Dimensionsstabilitet
EN 1107-2
≤ 0,5
≤ 0,5
%
Produkt Data
Cold crack temperatur (-40º C)
EN 495-5
no cracks
no cracks
-
EN 12310-1
L ≥ 150
T ≥ 150
≥ 300
≥ 300
N
N
Motstånd mot påverkan
EN 12691
-
≥ 800
mm
Motstånd mot hagel
EN 13583
-
≥ 25
m/s
Motstånd mot statisk perforering
EN 12730
-
20
Kg
Rivhållfasthet
RENOLIT ALKORTOP35086
Tjocklek
Bredd
Längd av rulle
Vikt/m²
Vikt/rulle
Ruller/pall
1,5 mm
1,05 m
20 m
1,40 kg
ca. 30 kg
46
1,5 mm
1,60 m
20 m
1,40 kg
ca. 45 kg
23
Lagring
Förvara torrt. Rullarna förvaras i möjligaste mån parallellt och i originalförpackning
RENOLIT WATERPROOFING 7
RENOLIT ALKORTOP
System
RENOLIT ALKORTOP F35086
Enlagers polyester armerad takduk av termoplastisk
polyolefin (TPO).
Applikation: mekanisk infäst system
RENOLIT ALKORTOP F35086 membran
Isolering
RENOLIT ALKORPLUS ångspärre
Underlag (ex. ståldäck)
RENOLIT ALKORTOP L35087
Ett-lags glassfiber armerat membran av termoplastisk
polyolefin (TPO)
Applikation: ballasterade system
Singel, betong plattor eller
RENOLIT ALKORGREEN systemet.
RENOLIT ALKORTOP L membran
Isolering
RENOLIT ALKORPLUS ångspärr
RENOLIT ALKORPLUS Skyddsskikt
Underlag (ex. betong)
SQUAD.BE
Uppgifterna i den här dokumentationen har uppgetts i god tro och i syfte att ge information. Informationen baseras på den kunskap som var aktuell vid utgivningen och kan ändras utan föregående meddelande.
Ingenting häri kan föranleda att våra produkter används utan att befintliga patent, certifikat, juridiska föreskrifter, nationella och lokala föreskrifter, tekniska godkännanden och specifikationer samt regler och praxis
för ett bra yrkesutförande observeras. Köparen ska kontrollera om import, marknadsföring, paketering, etikettering, komposition, innehav, ägande och bruk av våra produkter eller kommersialiseringen av dem lyder
under särskilda regionala regler. Köparen är också ensam ansvarig för att informera och råda slutanvändaren. Vid specialfall eller tillämpningar som ej beskrivs i de aktuella handböckerna är det viktigt att kontakta
vår tekniska avdelning som kan ge råd baserade på den tillhandahållna informationen inom ramen för deras expertis. Vår tekniska avdelning kan inte hållas ansvarig för arbetets idé eller utförande. Vi frånsäger oss
allt ansvar om inte reglerna, föreskrifterna och köparens plikter efterföljs. Färgerna uppfyller de regler för UV-motstånd som EOTA har satt upp, men de kan fortfarande naturligt förändras över tiden. Exkluderas från
garantin: estetisk hänsyn i händelse av delreparation av bristfälligt membran som täcks av garantin. Tillgängliga produkten skiljer sig från land till land, vi hänvisar till RENOLIT tekniska avdelning för ytterligare råd.
WWW.RENOLIT.COM/ROOFING
NT
10 Y
E
WARR
A
AR
RENOLIT ALKORTOP takprodukter och
system har en standard garanti på 10 år,
och måsta installeras av godkända
entreprenörer och installatörer som är
utbildad och certifierat av RENOLIT.
Alla RENOLIT dukar för tak är del
av ROOFCOLLECT® insamlings- och
återvinningsprogram.
RENOLIT Nordic A/S - Handelsselskab, Naverland 31 - 2600 Glostrup - DANMARK
T +45 43 64 46 33 - F +45 43 64 46 38 - [email protected]
Sverigekontor: T +46 322 67 22 40 - F +46 322 67 22 41
R1110ZZ0215
O
O
N
FI
NG
Y
RE
LI
TW
RO
ATERP