KX Micro Splittar på lager!

Information från Kylma AB - nr 2 2015
Redaktion: Johan Bern och Malin Grundström
KX Micro
VRF Multi Inverter för kyla och värme
Ny Trygghetsförsäkring
Kylmas butiker har under ett antal dagar
haft Komfortdagar med satsning på Aermec, Mitsubishi Heavy Industries och
Toshibaprodukter. Splitsortimentet har
ökats på med Toshiba Suzumi+ samt lansering av MHI KX Micro VRF-system.
Tillgängligheten och lagerhållningen har
förbättrats och tillsammans med våra
systerbolag i Europa kan vi snabbt leverera kompletta lösningar framförallt på
split- och VRF-system.
På luftkylda aggregat för utomhusplacering från SCM Frigo inom mellan- och
lågtemperaturområdet och transkritisk
koldioxid har vi lyckats pressa kostnader.
Allt för att kunna erbjuda konkurrenskraftigare priser. Fråga oss om du har
objekt på gång!
Läs om Carels nya UltraCella med
nyutvecklad rumsstyrning för kyl- och
frys på sidan 3.
KVI d.v.s. Kyl & Värmepumpimportörerna har tillsammans med försäkringsbolaget Arctic tagit fram en Trygghetsförsäkring som lanseras i augusti månad,
detta för att erbjuda dig som installatör
möjligheten att teckna en försäkring på
entreprenader med krav på 5-års garanti.
Som kund hos Kylma omfattas du av erbjudandet. Mer information kommer och
försäkringen kommer att kunna tecknas
retroaktivt för 2015.
Nya Kylmaboken 2015/2016 är nu på
väg men du kan redan nu se produkterna
på vår hemsida.
Johan Bern
•
•
•
•
•
•
•
Välj mellan 8 utedelar med kyleffekt från 11,2 till 33,5 kW;
värmeeffekt: 12,5 - 37,5 kW
Alla med 400 V/50 Hz 3-fas, inverterkompressorer
Kyldrift: -15°C till +43°C; värmedrift -20°C till + 15,5°C
Kombinera med upp till 24 innedelar av olika modeller med anslutningsbar
kapacitet upp till 150% av utedelens effekt, vilket är unikt på marknaden!
Vägg-, golv-, tak- och kassettaggregat för 2 - 24 innedelar
Ny stilren, belyst fjärrkontroll med LCD-touchskärm vilken är extremt användarvänlig både för installatör och slutbrukare (RC-EX1A) finns som tillval
Kompakta och smidiga utedelar
Komfortdagar i butikerna
I månadsskiftet april-maj anordnades öppet hus i Kylmas
butiker. Temat var kyla och värme för fastigheter. Förutom
intressanta produktlanseringar från Toshiba och Mitsubishi
Heavy Industries bjöds det på lunch.
Utöver Toshiba Suzumi+ splitaggregat och den nya serien
KX micro - VRF multi från Mitsubishi Heavy Industries
fanns information om värmepumpar och Aermec vätskekylaggregat.
Komfortdagen i Jönköping.
Splittar på lager!
Vi är laddade för sommaren med fyllda lager. Ny för
i år är Toshiba Suzumi+. Finns i två storlekar med
nominell kyleffekt på 2,5 kW respektive 3,5 kW.
Innedelen är elegant och kompakt.
Ordinarie splitsortiment från Mitsubishi Heavy Industries,
Aircool samt portabla Kylbag och Svalan finns självklart
också på lager. Välkommen sommar 2015!
Nytt vapen för världseliten
Målet för de elitidrottare som testas vid
Nationellt vintersportcentrum i Östersund är tydligt: att bli bäst i världen. Ett
nytt höghöjdsrum är det senaste vapnet
i kampen om medaljerna. Lösningen är
konstruerad av Niwentec i samarbete
med Kylma.
Text: Lars Österlind
Foto: Sandra Lee Pettersson
Vid invigningen av det nya höghöjdsrummet vid Nationellt vintersportcentrum i
Östersund kunde besökarna få prova på hur
det känns uppe på Mount Everest. I rummet hade temperaturen ställts in på 20 minusgrader och syrehalten motsvarade 5 400
meters höjd, vilket är den höjd där Everest
Base Camp ligger.
det den svenska längdskideliten som håller
till här, men man kan tänka sig att andra
elitidrottare inom exempelvis kanot, rodd
eller långdistanslöpning också vill kunna
dra nytta av den unika anläggningen. Centret samarbetar även med företag som vill
testa och utveckla nya material som används inom olika idrotter.
Höghöjdsrummet är troligen det enda
i Europa som kan kombinera temperatur
och syrehalt. För den som vill ha det extra
motigt går det använda fläktarna för att skapa motvind också. Rummet, som invigdes i
mitten av februari i år, mäter 21 m2 och är
inrett med ett rullband för rullskidåkning
och löpning. Det är hermetiskt tillslutet
med tillträde endast via luftslussar. Väggarna består av glasrutor så att testerna kan
följas utifrån.
– Vi har valt den tekniskt bästa och energieffektivaste utrustningen utifrån de varierande
driftfallen. Som köldmedium valdes R134a,
vilket är det mest lämpade samt hållbart ur
miljöhänsyn, säger Björn Hultberg.
Fler medaljer?
Niwentec har samarbetat med Kylma för
att konstruera lösningen och ta fram ingående komponenter. Aggregatet är byggt hos
Kylmas systerbolag, SCMREF AB, i Vislanda. Vid sidan om Niwentecs installation har
företaget Hypoxico levererat den tryckluftsmaskin som styr syremängden i rummet.
Syrepartiklarna separeras i ett filter, vilket
gör att syrehalten kan regleras i rummet.
Hårda krav på jämn temperatur
För att kunna hålla så olika temperaturer
som -20 till +30 grader behöver kylanläggningen bestå av två varvtalsstyrda kompressorer kopplade i samma system. Temperaturen i en lokal regleras normalt med en
enskild givare, men det räcker inte i höghöjdsrummet, som har fyra givare. Kravet
på noggrannhet har gjort att Niwentec testat anläggningen under hela vintern.
Björn Hultberg, Niwentec, vid den varvtalsstyrda kylanläggningen som driver höghöjdsrummet under olika
förutsättningar.
– Då orkar man inte göra så jättemycket,
säger Björn Hultberg, produktionschef för
Niwentec, som var med och tog fram kylanläggningen till rummet som kan simulera
höjder upp till 9 000 meter och temperaturer mellan -20 och +30 grader.
Niwentec har tidigare installerat övrig
kylutrustning till Mittuniversitetets lokaler på Campus Östersund, och fick under
2014 uppdraget att skapa en höghöjdskammare. Vid Nationellt vintersportcentrum,
som är en del av Mittuniversitetet, bedrivs
forskning kring främst skidåkning där ett
höghöjdsrum ger nya möjligheter.
Inte bara för skideliten
Syftet med anläggningen är att både träna
och göra tester. Via mängder med sensorer
samlas data in kring idrottarnas syreupptagningsförmåga och hur deras muskelmassa
påverkas av temperatur och höjd. Mest är
KYLMAGAZINET NR 2 2015
I rummet som är 21 m2 kan temperatur och syrehalt
kombineras men även motvind kan skapas med fläktar.
Höghöjdsrummet beräknas användas sex
timmar om dagen, 100 dagar om året. Inför
sommarträningen vill skidåkarna höghöjdsträna och rummet är därför fullbokat under
hela våren. Kanske är höghöjdsrummet det
vapen som behövs för att klå norrmännen i
nästa stora längdskidtävling?
”Den största utmaningen har
varit styrningen, att få till en
absolut jämn temperatur.”
Björn Hultberg, Niwentec
Klimatet kan snabbt ställas om på kort tid med
absolut jämn temperatur via en pekskärm.
– Den största utmaningen har varit styrningen, att få till en absolut jämn temperatur. Under 0,5 grader får det pendla. Därför
behöver vi varvtalsstyra maskinerna. Det
handlar också om att klimatet snabbt ska
kunna ställas om, från ett klimat före lunch
till ett helt annat efter lunch. Det måste finnas kraft att under någon timme ställa om
temperaturen och få den stabil på den nya
nivån, förklarar Björn Hultberg.
Förutom kylmaskinen med två kompressorer består installationen av kylmedelkylare, förångare och avancerad styrutrustning med pekskärmar där temperatur och
schemaläggningar kan göras. EC-fläktarna i
anläggningen är mycket energieffektiva.
Fakta om installationen:
Objekt: Höghöjdsrum vid Nationellt vintersportcentrum i Östersund
Huvuddelar i installationen: Två frekvensstyrda
parallella Bitzerkompressorer i samma krets,
R134a och Lu-Ve EC-förångare som regleras
steglöst med 0-10 V för både vind och kyla,
samt kylmedelkylare som också regleras
steglöst 0-10 V
Attribut: Elitidrottare kan testas på höjder upp
till 9 000 meter över havet och i temperaturer
från -20°C till +30°C
Beställare: A4 Campus AB, Östersund
Installatör: Niwentec (sedan december 2014
en del av Bravida).
Rumsstyrning från Carel
UltraCella - nyutvecklad rumsstyrning för
kyl- och frysrum
• Har integrerad loggning av temperaturen. Rapport kan tas ut på USB-minne i Excelformat.
• Möjlighet finns även att ansluta fuktgivare för styrning av
befuktare
• Som tillbehör finns idag en EVD modul för att styra en
Carel elektronisk expansionsventil samt enklare elskåp med
kontaktor/relä för högre effekter
• Senare under året kommer kompletta elskåp för kyl- eller
frysrumsförångare
Övervakning
Allt kan övervakas med PlantWatch PRO3 för 15 eller 30
enheter/instrument.
30 enhetersmodellen finns i väggmonterat utförande och
15 enheters panelmodell även färdigmonterad i ett skåp med
möjlighet att ansluta upp till 10 extra temperaturgivare förutom de på kommunikationsslingan anslutna rumsregulatorerna.
Denna lösning är speciellt lämplig för mindre restauranger
och skolkök.
UMT-MTDX / UMT-BTDX utomhusplacerade CO2-aggregat
Luftkylda aggregat för utomhusplacering
för mellantemp (MT) och lågtemp (BT)
Aggregaten går i transkritisk drift med R744 och är helt
individuella enheter.
UMT-MTDX [Dorinkompressor]
8 st storlekar mellan 3,2 kW - 29,7 kW UMT-MTDX [Bitzerkompressor]
5 st storlekar mellan 5,4 kW - 33,2 kW
UMT-BTDX [2-stegskompressor/Dorin]
3 st storlekar mellan 1,7 kW - 8,3 kW - Köldmedium: R744
- PS tryck: 120/60/60 bar
- 15 liters receiver
- Startutrustning - Danfoss
- Ljudtryck 43-45 dB(A)
- Ljudeffekt 75-82 dB(A)
- Kabinett MCQ2 = längd: 1338 mm, djup: 760 mm,
höjd: 1484 mm
- Kabinett MCQ4 = längd: 1900 mm, djup: 760 mm,
höjd: 1484 mm
- MTDX: förångning från -5°C till -15°C
- BTDX: förångning från -25°C till -40°C
MCQ4
MCQ2
Kylma Stockholm söker en teknisk utesäljare!
Vi söker dig som:
• vill vara med och utveckla vår försälj ning, främst inom komfortkyla samt
fastighetsvärme
• har kylteknisk kompetens och erfaren het från kyl- & VVS-branschen, gärna
både teoretisk och praktisk. Kylteknisk
dimensionering och försäljning är
meriterande.
KYLMAGAZINET NR 2 2015
• vill arbeta med sälj- och besöksansvar
samt hjälpa våra kunder med lösningar,
offerter, support och säljstöd
• har förmåga att mot uppsatta mål
samarbeta i grupp och ta eget ansvar
för självständigt arbete
• har kommunikationsförmåga verbalt
och skriftligt, även i engelska samt har
datavana
• gillar högt arbetstempo och flexibilitet
• är positiv och serviceinriktad
• har social/samarbetsförmåga och tycker om personliga kontakter
Frågor om tjänsten besvaras av Fredrik
Hamrin, distriktschef, 08-598 908 44,
[email protected]
Vi går igenom ansökningarna löpande.
Samtal från externa rekryteringsföretag
och säljare undanbedes.
Avs: Kylma AB, Box 8213, 163 08 SPÅNGA
Välkommen till Kylma
En ytterligare utökning av EC-sortimentet
Vi kan nu även erbjuda konkurrenskraftiga EC-motorer av universaltyp 7 W för
fläktvingar 150-200/28° samt 14 W för
fläktvingar 200/34-250/22°.
Som tidigare lagerför vi även 10 W och
20 W IQ av universaltyp, ECM 12-15
IP66 ELCO i blisterförpackning med
tillbehör samt kompletta motorer med
fläkt för Wica/Arneg-diskar.
Johan Karlsson, produktansvarig,
Spånga
Johan är produktansvarig för styr/
regler. Han har tidigare jobbat med
programvaror för styr- och reglerfunktioner inom fordons- och läkemedelsindustrin.
Kylmaboken 2015/2016
är på väg!
Äntligen är nya katalogen färdigtryckt och på väg till
din brevlåda. Kylmas sortiment har utökats till ett
bredare produktprogram än någonsin.
Av den anledningen har komfortkapitlet blivit en
egen katalog; Kylmaboken Komfort och kan kostnadsfritt beställas hos din säljare. Håll utkik i din
brevlåda!
Fredrik Rosberg, teknisk säljare,
Malmö
Fredrik har arbetat som servicetekniker i 7 år och kommer
närmast från Caverion.
mar!
m
o
s
g
i
l
v
e
Tr
önskar vännerna
på Kylma
GÖR JOBBET LÄTTARE
HUVUDKONTOR
GÖTEBORG
JÖNKÖPING
MALMÖ
(Box 8213, 163 08 SPÅNGA)
Fagerstagatan 29
Gruvgatan 25
Granitvägen 5
Höjagatan 19
163 53 SPÅNGA
421 30 V FRÖLUNDA
553 03 JÖNKÖPING
212 33 MALMÖ
Telefon 08-598 908 00
Telefon 031-49 99 50
Telefon 036-31 23 80
Telefon 040-59 22 80
Telefax 08-598 908 91
Telefax 031-45 52 81
Telefax 036-31 23 86
Telefax 040-59 22 84
www.kylma.se
Juni 2015
STOCKHOLM N
(Box 8213, 163 08 SPÅNGA)
Fagerstagatan 29
163 53 SPÅNGA
Telefon 08-598 908 40
Telefax 08-598 908 49
STOCKHOLM S
SUNDSVALL
VÄSTERÅS
Årsta Skolgränd 14D
117 43 STOCKHOLM
Telefon 08-794 06 60
Telefax 08-744 08 08
Trafikgatan 11
856 44 SUNDSVALL
Telefon 060-64 12 90
Telefax 060-64 12 96
Ängsgärdsgatan 12
721 30 VÄSTERÅS
Telefon 021-15 05 90
Telefax 021-15 05 96
ett
företag