Studieaktuellt hösten 2015

STUDIEAKTUELLT 2015
Studieaktuellt
hösten 2015
1
PRO:s webbutik
Via www.pro.se/butiken kommer ni till PRO:s webbutik
där ni kan beställa PRO:s studiematerial.
Det går även bra att beställa via telefon, 026-200 46 08 eller
epost, [email protected] Fraktkostnader tillkommer alltid.
PRO:s intranät
Allt nytt studiematerial finns att ladda ner från PRO:s intranät. Via www.pro.se/intranatet kommer ni till inloggningssidan där ni anger pro som namn och pensionaren
som lösenord.
Ingen vidareförsäljning
Observera att PRO:s studiematerial endast får säljas inom
PRO, till föreningar, samorganisationer och distrikt.
STUDIEAKTUELLT 2015
STUDIEAKTUELLT 2015
Digitala PRO
PRO framhärdar med tyngd de äldres rätt till information när
utvecklingen i snabb takt går mot ett mer informations- och kommunikationsteknologiskt samhälle som riskerar att stänga ute
äldre som inte har tillgång till Internet. Samtidigt går vår organisation mot att bli mer digitaliserad. Den största utbildningsutmaningen sedan PRO:s nya webb är att utbilda föreningarna i
att använda det nya medlemssystemet Hjördis. Det gamla medlemsregistret Melos är ett minne blott. PRO-föreningarna kan nu
själva hantera ärenden i systemet. Registrera nya medlemmar
och göra utträden när så krävs. Och göra olika urval i systemet.
Alla föreningar har fram till juni månads utgång rätt att få en
funktionär utbildad i systemet. De föreningar som inte vill eller
har möjlighet att hantera det nya medlemssystemet får samma
service som tidigare. Från och med november 2014 till februari i
år har närmare 1 300 fått utbildning i Hjördis medlemsmodul.
Sedan vår nya webb lanserades i september 2013 har PRO idag
över 1 000 webbredaktörer från Västre Jär i södra Trelleborg
ända upp till Karesuando i norr. Webbutbildningarna på PRO:s
folkhögskola Gysinge fylls snabbt. Mängder av studiecirklar i
webbhantering pågår runt om i landet. Ovanpå detta genomför
PRO-distrikten egna webbutbildningar.
Foto Saga Berlin
Inom PRO:s IT-studieverksamhet, PROsIT, kommer det att satsas
på pedagogisk och metodisk utbildning av våra cirkelledare.
Idag finns många typer av datorer. Klockor, plattor, telefoner,
bärbara datorer och självklart fortfarande stationära datorer. Att
hantera detta som ledare innebär nya utmaningar. I september
kommer en pilotkurs att genomföras på vår folkhögskola i Gysinge. PROsIT-verksamheten är viktig för att minska den digitala
klyftan och våra många duktiga PROsIT-ledare är verktyget för
att vi ska klara detta.
Stockholm i april 2015
Dan Karlsson, Studieombudsman
2
3
STUDIEAKTUELLT 2015
Intressepolitik
Råd för Råden: handledning för pensionärsråd
Handledning för pensionärsråd i kommuner och landsting.
Om budgetprocesser, lagar som styr kommunernas och
landstingens arbete och självklart om PRO:s roll i dessa råd.
Artikel nr. PRO651 Pris 0 kr
Tre träffar om pensioner
Detta är ett studiematerial skrivet för att öka kunskapen om
pensioner, men också för att stimulera till diskussion och
aktivitet.
Artikel nr. PRO646 Pris 0 kr
Pensionssystemet, blev det som tänkt?
Denna utredning har gjorts på initiativ av PRO i samarbete
med övriga pensionärsorganisationer RPG, SKPF, SPF Seniorerna och SPRF. Vilka intentioner hade politikerna när
pensionssystemet byggdes? Och hur blev det?
Artikel nr. PRO637 Pris 40 kr
Koll på läkemedel
Projektet Koll på läkemedel som PRO bedriver tillsammans med SPF Seniorerna och Apoteket AB har nu en egen
hemsida där man kan beställa studiematerial till cirklar och
seminarier, men är även bra för dig som har frågor och funderingar kring läkemedel. Här finns många bra länkar. Det
finns även ett interaktivt studiematerial på fyra träffar som
kan användas i studiecirkelverksamheten. Kika in på
www.kollpalakemedel.se.
STUDIEAKTUELLT 2015
4
Organisation och medlemsvärvning
Ditt förtroendeuppdrag i PRO
Den gröna boken innehåller all den kunskap som en
förtroendevald inom PRO kan behöva. Den första halvan av
boken tar upp PRO-kunskap, hur organisationen fungerar,
våra olika organisationsnivåer m.m. Den andra halvan
handlar om hur man driver verksamheten i PRO och om
ledarskapet, styrelsens funktioner m.m.
Artikel nr. PRO662 Pris 50 kr
Att styra en idéburen organisation
Detta studiematerial är en fördjupning kring ledarskapet
och består av fem studiehäften och lämpar sig för studiecirkel för hela styrelsen tillsammans. Den tar upp själva
hantverket i ledarskapet och hur man genom ett utvecklat
ledarskap ska kunna förbättra verksamheten i föreningen,
samorganisationen eller distriktet.
Materialet finns att beställa i ABF:s webbutik.
Verktyg för valberedningar
Detta material tar upp hur valberedningen och styrelsen
kan samverka för att fylla på med kompetenser i en styrelse. Hur kan en arbetsordning för valberedningen se ut?
Hur utvärderar man jobbet?
Artikel nr. PRO659 Pris 15 kr
Handledning för studieorganisatörer
Denna handledning är framtagen för att ge stöd åt föreningarnas studieorganisatörer när det gäller struktur och
annan kunskap som är viktig för att klara uppdraget.
Bland annat finns en beskrivning av hur ett år ser ut för en
studieorganisatör i PRO och hur ser ABF:s regelverk ut när
det gäller studiecirklar och kulturarrangemang? Om detta
och mer därtill kan man läsa i ”Handledning för studie
organisatörer”.
5
STUDIEAKTUELLT 2015
Utveckla studiecirkeln i PRO
Nu är metodmaterialet vi flaggade för i Studieaktuellt våren 2015 klart. Materialet bygger på olika exempel på hur
cirklar kan kombineras med andra inslag som kultur
arrangemang, utåtriktade aktiviteter, resor med mera för att
göra dem upplevelserikare. Det finns även några exempel
på hur studiecirkeln kan användas i förändrings- och utvecklingsarbetet.
Materialet kommer huvudsakligen att finnas för utskrift från PRO:s Intranät
(se sidan 1).
Ju fler desto starkare!
Studiematerial för att värva behålla och återrekrytera medlemmar, lär dig värva i vardagen, sätt upp mål och målbild,
lär dig mer om våra värvningskampanjer samt många tips
och tricks, argumentlista och praktiskt information.
Artikel nr. PRO197A Pris 0 kr
PRO Kontakt
Inom PRO värvar vi cirka 30 000 nya medlemmar varje år
och PRO:s kontaktverksamhet är en väldigt viktig länk för
att de nya medlemmarna ska stanna kvar. Nytt PRO Kontaktmaterial är under produktion och beräknas vara klart
under hösten 2015. Detta material finns tillsvidare som utskrivbara PDF:er på vårt Intranät.
Har föreningen svårigheter att få materialet utskrivet och
kopierat går det bra att beställa kopior från PRO. Ha dock
framförhållning då det emellanåt är stort tryck på kopieringsservicen. Ring 08-701 67 00 så kommer vaktmästeriet
att bistå med detta. Materialet är gratis men porto/frakt tillkommer.
6
STUDIEAKTUELLT 2015
IT och webb
Hjördis Medlem & Organisation
Detta är både ett studiematerial och en handbok för att
hantera medlemsregistret Hjördis med alla dess funktioner,
lägga in ansvarsområdens samt en del om Aktivitetsrapportering. Flera föreningar i bland annat Kalmardistriktet har startat upp studiecirklar som självhjälpsgrupper i
denna modul i Hjördis. Ett tips. Så småningom kommer
även studiematerial och handböcker i modulerna Kurs och
Kampanj. Information om detta kommer i PROinformerar.
Artikel nr. PRO6309
Pris: 0 kr
PRO:s webbplats – vårt ansikte utåt
Alla föreningar och samorganisationer har en egen webb
på pro.se. Beställ era inloggningsuppgifter via ett formulär
på intranätet (se sid 1). Starta en cirkel inom ramen för
PROsIT och lär tillsammans hur ni ska utveckla webben i
föreningen eller samorganisationen.
Webbhandboken beställs från PRO:s webbutik eller laddas ner från intranätet (se sid 1). På intranätet finns även ett
inspirationsmaterial, beskrivning av avancerade funktioner
samt PRO:s policy för hemsidor.
PROsIT ”Allt i ett om Internet”
Under 2014 deltog 8 000 PRO medlemmar i PROsIT cirklar och det verkar inte mattas av 2015 heller. ”Allt i ett om
Internet” är precis som det låter, ett heltäckande studiematerial för den som vill vara uppkopplad och nyttja de funktioner och tjänster som står till buds.
Artikel nr. PRO667 Pris: 130 kr
Finns på PRO:s webbutik, se sid. 1.
7
STUDIEAKTUELLT 2015
Metodutveckling inom PROsIT verksamheten
PRO och PRO:s folkhögskola Gysinge kommer under hösten att påbörja arbetet med att utveckla pedagogiken och
metodiken inom PROsIT verksamheten. Våra duktiga PROsIT ledare ska genom detta kunna få stimulans att utveckla
sitt ledarskap ytterligare. Allt för att minska den digitala
klyftan och göra livet enklare för våra medlemmar.
Smartphones, surfplattor med mera
Ett enkelt handledarmaterial finns att hämta på PRO:s intranät (se sid 1). Materialet hjälper ledaren med tips och trix
inför cirkeln, och ger innehållsförslag för fem träffar.
Alla kan blogga
Fler människor borde skriva om sina liv, om sin vardag
och sina erfarenheter. Att blogga ger dig både möjlighet att
säga vad du tycker och att berätta dina erfarenheter. I den
här boken får du råd om hur du kan komma igång att börja
blogga.
Beställs från LO distribution, http://lo.webshop.strd.se, tel: 026-249026.
Pris 85 kr
Släktforskning på nätet
Det är bra om man har grundkunskaper i släktforskning
men boken är instruktiv och fungerar bra ändå.
ABF har tecknat ett avtal med portalen Arkiv Digital AD
AB om deltagarabonnemang för deltagare i ABF:s studiecirklar i släktforskning. Abonnemanget är personligt och
gäller i 10 veckor. Priset är 150 kr inkl moms per deltagare
och cirklar om 10 veckor. Detta beställs och faktureras av
ABF på den verksamhets ort som arrangerar kursen eller
cirkeln.
Artikel nr. PRO223 Pris 90 kr
8
STUDIEAKTUELLT 2015
Resor
Handledning för reseansvariga i PRO
Denna handbok är till dig som är reseansvarig. Broschyren
är fylld av konkreta tips på allt du behöver veta, och på hur
du kan lägga upp ditt jobb som reseansvarig. Om information, planering och utvärdering.
Du kan även använda handboken som cirkelmaterial för
tre-fyra träffar tillsammans med resekommittén om det
finns en sådan eller tillsammans med reseledarna inom
samorganisationens föreningar.
Artikel nr. PRO683 Pris 0 kr
Res & Lär
I samarbete mellan PRO, ABF och PROmedlemsresor erbjuds olika studiecirkelpaket Res & Lär – till Prag, Kraków
och Berlin. Under 2015 - 2016 finns ett flertal avresor, där
cirkeldeltagarna själva väljer datum, i mån av plats. För
alla resmålen, Prag, Kraków och nu även Berlin finns studiehandledningar framtagna, så cirkelledaren behöver inte
själv vara expert på den stad som ska studeras.
I samband med bokning presenteras samtliga byggstenar
i Res & Lär. I studiecirkeln fokuserar deltagarna sedan på
de delar som intresserar just dem, och väljer själva vilka
tillvalsutflykter som ska ingå under resan.
Studiehandledningarna finns på http://webbutik.abf.se under PRO.
Pris 0 kr
För mer information kontakta PROmedlemsresor
E-post: [email protected]
Tel: 08-701 67 80
promedlemsresor.se/prag
promedlemsresor.se/krakow
9
STUDIEAKTUELLT 2015
Kort om Prag
Kompositörer, konstnärer och författare har i alla tider dragits
till den gyllene staden Prag. Här skrev Mozart flera av sina
mest berömda verk och Goethe ansåg staden vara den vackraste juvelen i världens krona. Upplev den sällsamma atmosfären i
Tjeckiens huvudstad, vid floden Moldau.
Beställ via din ABF avdelning.
Artikel nr. VIRT046 Pris 0 kr
Kort om Kraków
Kraków är ett perfekt weekendresmål! Staden lockar med såväl
UNESCO-skyddad stadskärna som vackra kyrkor och angenäm
prisnivå. De medeltida byggnaderna i Gamla stan samsas med
mysiga caféer och restauranger. I närheten av Kraków finns
flera intressanta utflyktsmål. Lär känna denna pärla av städer!
Beställ via din ABF avdelning.
Artikel nr. VIRT091 Pris 0 kr
STUDIEAKTUELLT 2015
Berlin får oss att känna historiens vingslag
Få huvudstäder i Europa kan mäta sig med världsstaden
Berlin. Staden har under hela fyra decennier varit delat i
ett Öst- och Västberlin. Fylld av minnesmärken, hundratals
muséer och andra spännande sevärdheter bjuder staden
på aktiviter från morgon till kväll. Ta del av något kulturevenemang och smaka på stadens utbud av maträtter från
världens hörn.
Berlin är en högaktuell stad! Drygt 25 år efter Berlinmurens
fall läser vi om och reser sedan till den tyska huvudstaden.
Med de inhämtade kunskaperna är ett besök på plats i
kulturmetropolen Berlin det givna slutmålet i vår studiecirkel. Här inkvarterar vi oss på ett klassiskt hotell mitt på
historiskt betydelsefulla torget Alexanderplatz. PROmedlemsresor erbjuder en fyra dagars resa som inkluderar en
omfattande stadsrundtur i Berlin.Din studiecirkel kan fylla
ut programmet med extrautflykter allt efter önskemål.
Kontakta PROmedlemsresor för mer information.
E-post: [email protected]
Telefon 08-701 67 80.
Studiehandledningen beställs via din ABF förening.
10
11
STUDIEAKTUELLT 2015
Säkerhet
Vi tänker efter före
Det gäller förebyggande säkerhet; det vi själva kan göra
ska vi naturligtvis göra för att slippa fall och andra olyckor.
I studiecirkeln och föreläsningar arbetar vi med att förebyggande fall, brand och brott (inbrott, väskstölder m.m.),
IT-säkerhet, om det händer (SOS 112, C-ABC och hjärtstartare) samt krisberedskap (vad har du i din ryggsäck?).
Mer information: Märtha Dahlberg, e-post:
[email protected]
Materialet finns att ladda ner på www.pro.se/sakerhet
Det går även att beställa från PRO, 08-701 67 28 alt. 070-260 96 03.
Säkerhet i vardagen – tips och råd
på äldre dar!
Säkerhet i vardagen – tips och råd på äldre dar ger goda
råd om hur äldre personer själva kan förebygga bland annat fallolyckor, bränder och felhantering av läkemedel och
kemikalier. Broschyren är utgiven av Myndigheten för
samhällsskydd och beredskap, MSB.
Artikel nr. PRO672 Pris 0 kr
PRO:s Trafikbok
PRO:s studiematerial för ALLA trafikanter! Behandlar allt
från att vara gångtrafikant, cyklist, bilförare med information om nya regler och vägmärken, till diskussion om när
och varför man bör sluta köra bil. OH-material till cirkelledaren finns för utskrift från PRO:s intranät
(se sid 1).
Artikel nr. PRO221 Pris 60 kr
12
STUDIEAKTUELLT 2015
Friskvård och hälsa
Rapportera lek, spel och idrott till ABF
Lek, spel och idrott är inte statsbidragsberättigad studiecirkelverksamhet och kan därför inte bedrivas i cirkelform.
Rapportera ändå all typ av verksamhet till ABF och låt dem
avgöra vad som är och inte är bidragsberättigad verksamhet. Delar kan vara Annan folkbildningsverksamhet.
Boken om läkemedel på gott och ont
Om läkemedel och forskning samt hur du som patient kan
få avgörande inflytande över din läkemedelsbehandling
Artikel nr. PRO234 Pris 60 kr
När en anhörig eller vän blir svårt sjuk
Den här boken försöker vara din samtalspartner. Den informerar sakligt, också om sådant man inte vågar fråga.
Boken beställs via www.vardbolaget.se
Studiehandledning Pris 74,50 kr
13
STUDIEAKTUELLT 2015
Konsument och miljö
Tryggare ekonomi på äldre dar – kurser 2015
PRO är sedan 2012 med i ett folkbildningsprojekt om äldres
ekonomi tillsammans med de andra pensionärsförbunden,
Pensionsmyndigheten och Finansinspektionen. I Projektet
utbildas cirkelledare och vidareinformatörer som kan hålla
föredrag eller leda cirklar och kurser kring sådant som rör
äldres ekonomi. Pensioner, skatter, familjejuridik och konsumentfrågor är några exempel ur kursinnehållet.
Du som önskar delta gör det för att du vill leda cirklar och
kurser om äldres ekonomi och/eller vill bli informatör för
att belysa dessa frågor på möten och arrangemang. Kursen
riktar sig inte till dig som vill få kunskapen uteslutande för
din egen skull.
Det är inget krav men en stor fördel om du som deltar kan
hantera en dator. Deltagarantalet är begränsat.
Kursplats:
Tid:
Kostnad:
Anmälan:
IOGT/NTO gården i centrala Stockholm
Två heldagar den 6-7 oktober.
Ingen. Resor och ev. övernattning bokas
enligt PRO:s resepolicy.
Görs till Katri Nordgren, 08-701 67 00,
[email protected]
Sista anmälningsdag är den 11 september.
Materialet kan beställas utan kostnad, http://fi.se/Folder-SE/Konsument/
Hållbar mat nu!
För dig som i studiecirkel vill veta mer om hur du som
konsument kan påverka livsmedelsproduktionen i världen. Hållbarhet mat nu! är ett cirkelmaterial som reder ut
begreppen angående klimatsmart mat, ekologisk mat och
rättvisemärkt. Materialet tar även upp och belyser några av
de farligaste tillsatserna.
Beställ via din ABF-avdelning.
Artikel nr: AB9950602 Pris ca 20 kr
14
STUDIEAKTUELLT 2015
Hållbar utveckling nu!
Vad du kan göra som enskild individ, som medlem i ett
hushåll eller som anställd på en arbetsplats, för att minska
på koldioxidutsläppet.
Genom att du anger vad du redan gör och vad du kommer att göra, är hållbar utveckling nu! ett snabbt, enkelt och
roligt verktyg för att bli en mer medveten klimataktör.
Beställ via din ABF avdelning.
Artikel nr: AB9550601
Pris ca 20 kr
Gatsmart odling
Många PRO medlemmar har inte tillgång till odlingsbar
mark men skulle vilja testa sina gröna fingrar. Varför inte
prova Gatsmart odling i studiecirkelform?
Boken ger handfasta tips på vad du kan odla och inte
minst inspiration till var du kan odla. Gatsmarta odlare
från svenska städer men även från London, Paris och Berlin
delar med sig av sin kunskap.
Beställ via din ABF avdelning.
Artikel nr: 84751 Pris 198 kr
Musik
Sjunga i kör
Körsången har en stark tradition i landet. Boken reder inte
bara ut musikaliska begrepp och grunder, utan beskriver
också sångens folkbildande och friskvårdande sidor. En
inspiration för dig som leder eller deltar i körsång.
Finns i ABF:s webbutik.
Artikel nr. AB9909505 Pris 150 kr
15
PRO:s folkhögskola
PRO:s folkhögskola Gysinge med dagfolkhögskolan i
Stockholm är världens enda folkhögskola för pensionärer.
Alla är välkomna att delta men flera av kurserna vänder sig
särskilt till dig som är 55 år och uppåt.
Kursutbudet är brett och täcker in allt ifrån funktionsutbildningar för PRO:s föreningar till allmän folkhögskolekurs på 15 veckor. Däremellan finns utbildningar för
dansledare, munspelssugna och glada silversmeder på
amatörnivå.
Gå in på www.pro.se/PROs-Fhsk eller kontakta oss, 0291-212 22,
[email protected]
Medlemsrabatt
Du vet väl om att alla PRO-medlemmar har cirka 1 200 kr i
rabatt/kurs på PRO:s folkhögskola i Gysinge?
Ordinarie pris för kost och logi, utan subvention, för en
kursvecka är 3 700 kr från och med vårterminen 2015. Som
medlem betalar du således endast 2 500 med reservation
för eventuella prishöjningar.
I grundpriset avses boende i dubbelrum, tre mål mat om
dagen samt kvällsfika med smörgåsar och kulturarrang-
STUDIEAKTUELLT 2015
STUDIEAKTUELLT 2015
emang varje tisdag kväll. Du kan få enkelrum mot tillägg.
Själva kursen är gratis. Det tillkommer kostnader för material vid vissa kurser.
Subventionen för funktionsutbildningar
Subventionen för kost och logi till föreningskurserna bibehålles oförändrad, d.v.s. 300 kr/deltagare. Gäller kurser
märkta med P=prioriterad/subventionerad i folkhögskolans
kursprogram, enligt beslut av PRO:s styrelse.
Resebidrag till föreningskurser och distriktskurser utbetalas för resekostnader som överstiger 500 kr/deltagare, gäller
kursen märkta med P=prioriterad/subventionerad i folkhögskolans kursprogram.
Subventionen för kost och logi samt resa för distriktskurserna, 600 kr/deltagare, upp till 40 deltagare, bibehålls oförändrad. Subventionen gäller för en kursvecka/distrikt och
år.
Ersättning för resa till och från föreningskurs på folkhögskolan i Gysinge administreras via skolan! Resan ska företas med billigast möjliga färdsätt.
16
17
ABF har ordet
PRO är den medlemsorganisation som har flest arrangemang och aktiviteter i samarbete med oss och det är något
vi är glada och stolta över. Vi har genom åren noterat att
PRO också förnyar innehåll och form. Som extra stöd för
detta har PRO tillsammans med ABF tagit fram ett metodmaterial som inspiration till ytterligare förnyelse. Några
stöd för tanken när ni planerar:
Vad vill ni göra?
Vad drömmer ni om? Vad vill medlemmarna ha för studie- och kulturverksamhet? Intressepolitik, teater, körsång,
rockband, möbelrenovering eller kanske läsa på inför en
planerad resa i föreningen? Endast himlen är tak.
När ni har en idé:
Kontakta ABF på orten och diskutera hur ni kan lägga upp
cirkelarbetet, material m.m. Det finns en PRO- ansvarig på
i princip varenda ABF-avdelning. På respektive avdelnings
hemsida kan ni se vem som ansvarar för PROs verksamhet.
Få hjälp av ABF:
Ibland slår idétorkan till och då kan det vara en god idé att
få tips från ABF om studiematerial och förslag på metoder
i cirkelarbetet som gör cirkeln ännu roligare m.m. Ni kan
också låta er inspireras genom att gå in på ABF:s webbutik,
webbutik.abf.se.
STUDIEAKTUELLT 2015
STUDIEAKTUELLT 2015
ABF Play
Via vår hemsida, abf.se, kan PRO föreningarna via ABF
Play, få tillgång till en mängd föreläsningar och annat visuellt material alldeles gratis. Kan till exempel användas på
möten och arrangemang.
Lycka till med studie- och kulturverksamheten!
Cecilia Öberg
Verksamhetsutvecklare, ABF med ansvar för PRO
[email protected] 08-613 50 00.
ABF:s material beställs från StjärnDistribution
Tel: 0290-76 76 76 (mån-fre 08.30-16.30)
E-post: [email protected]
Frakt tillkommer.
Lycka till med studiearbetet!
Kontakta oss gärna!
Dan Karlsson, studieombudsman
[email protected]
Katri Nordgren, utbildningsadministratör
[email protected]
PRO, Pensionärernas riksorganisation
Växel nr. 08-701 67 00
18
ST
© April 2015, PRO, Pensionärernas Riksorganisation
www.pro.se