Magnumbana 150718 - SJ

Luleå Pistolklubb inbjuder till andra deltävlingen i
Magnumbancupen 2015
samt kretsmästerskap i Magnumprecision M1, M2 och M7
Lördagen den 18 juli 2015
Plats
Knöppelåsens pistolskyttebana, Luleå
Tider
Första skjutlag kl. 09.00, vapenkontroll från 08.00, max 5 skjutlag
Föranmälan
Till önskade skjutlag och vapenklasser 9:00, 10:30, 12:30, 14:00 och 15:30
Vapengrupper
M1. SA Revolver kaliber .41 - .44 Magnum
Kretsmästerskap
M2. DA Revolver kaliber .41 - .44 Magnum Kretsmästerskap
M3. SA Revolver kaliber .357 Magnum
M4. DA Revolver kaliber .357 Magnum
M5. Frigrupp Pistol och Revolver kaliber
9mm - .455
M6. Pistol kaliber 9mm - .455
M7. Revolver .357 - .44 Magnum,
max piplängd 6.5”. Omodifierat
standardvapen
Kretsmästerskap
M8. Revolver kaliber .38 - .44 Special,
.45 ACP och .45 Colt
K22. ”Prestige” Pistol och Revolver kaliber .22 Ingår inte i magnumbancupen
Genomförande
En provserie samt sex tävlingsserier om 5 skott med 5 minuters skjuttid per serie
på ett skjutavstånd av 50 m. I kretsmästerskapen särskjuts om medaljerna vid
lika poäng.
Max antal starter
4 st. om första start sker 09.00
Startavgift
60 kr per start
Priser
Plaketter till de tre bästa skyttarna i respektive vapengrupp. Ej uttagna priser
tillfaller arrangören
Servering
Kaffe, fikabröd, dricka och hamburgare
Magnumbancupen Omfattar 3 deltävlingar, 27/6 Kalix Pistolskyttar, 18/7 Luleå Pistolklubb och 3/10
Grovskyttarna Luleå. Pokaler delas ut till de tre skyttar i varje vapengrupp som
uppnår högsta sammanlagda poängsumma i deltävlingarna.
Information
Bo Engström 070-302 45 01
Föranmälan senast onsdag 2015-07-15
Mail med Namn, klubb, pistolkortsnummer, önskade skjutlag och vapengrupper
skickas till Bo Engström [email protected]
Välkomna!