rättelseblad - Kemikalieinspektionen

KIFS 2014:1
Bilaga 3
Saluförbud och användningsförbud för bekämpningsmedel,
2 kap. 8 §
För bekämpningsmedel vilkas godkännande har upphört tidigare än
de år som anges i bilaga gäller förbud enligt 14 kap. 4 §
miljöbalken (1998:808).
Tidsfrister för växtskyddsmedel samt för biocidprodukter som
innehåller verksamma ämnen som ännu inte är föremål för EUrättsligt beslut om godkännande eller icke-godkännande i
aktuell produkttyp.
––––––––––––––––––––––––––––––––
Godkännanden som upphör under år 2013
Reg nr
Benämning
Den som
innehaft godkännandet får
inte saluföra
eller överlåta
medlet efter
Medlet får
inte saluhållas eller
överlåtas av
andra efter
Medlet får inte
användas efter
2534
3044
3660
3709
3962
Racumin torrbete
Racumin puder
Micobor
Tilt Top 500 EC
DU-DIM 48 SC
2013-06-30
2013-06-30
2013-08-30
2013-04-30
2013-12-31
2014-06-30
2014-06-30
2014-08-31
2013-11-30
2014-06-30
2015-06-30
2015-06-30
2015-08-31
2014-11-30
2015-06-30
4191
4196
4351
4352
4358
Impel Prof
Micobor 13%
Provado Insektsspray
Provado Insektspinnar
Chinook FS 200
2013-08-31
2013-08-31
2013-09-30
2013-09-30
2013-09-30
2014-08-31
2014-08-31
2013-11-30
2013-11-30
2013-11-30
2015-08-31
2015-08-31
2013-11-30
2013-11-30
2013-11-30
4420
4429
4464
4493
4494
BINAB TF WP
2013-12-31
Vectobac 12 AS
2013-12-31
Boral-20
2013-08-31
Botani Gard 22 WP
2013-12-31
Botani Gard Emulsifiable2013-12-31
Suspension
2014-06-30
2014-06-30
2014-08-31
2014-06-30
2014-06-30
2015-06-30
2015-06-30
2015-08-31
2015-06-30
2015-06-30
3
KIFS 2014:1
Bilaga 3
Reg nr
Den som
innehaft godkännandet får
inte saluföra
eller överlåta
medlet efter
Medlet får
inte saluhållas eller
överlåtas av
andra efter
Medlet får
inte användas
efter
Provado Insektsspray
Plus
Dantobrom RW
Bor-ex
Warosit 370
Ättix Dubbel Effekt
2013-09-30
2013-11-30
2013-11-30
2013-02-28
2013-08-31
2013-02-28
2013-10-04
2013-06-01
2014-08-31
2013-06-01
2014-04-04
2014-06-01
2015-08-31
2014-06-01
2015-04-04
2013-09-30
2013-09-30
2013-12-31
2014-03-31
2014-03-31
2014-06-31
2015-03-31
2015-03-31
2015-06-30
2013-12-31
2014-06-30
2015-06-30
4798
Jenton
Stratego EC 250
Cryptolaemus
montrouizieri
Rovskalbagge
Guldögonslända,
bladluslejon
(Chrysoperla carnea)
Vacsol aqua 6111
2013-06-30
2014-06-30
2015-06-30
4840
4944
4997
5010
No Fly Flugspray
Bromard 0,005%
Provado Compact
Vital Protect
2013-12-31
2013-08-31
2013-09-30
2013-08-31
2014-12-31
2014-08-31
2013-11-30
2014-08-31
2015-12-31
2015-08-31
2013-11-30
2015-08-31
4555
4593
4631
4687
4689
4751
4779
4782
4783
Benämning
Obs! Detta rättelseblad utkom från trycket den X och ersätter sida 3 och 4 i
den tidigare utgivna KIFS 2014:1. Rättelsen avser datum för upphörandet och
utfasningen av Bromard 0,005%, regnr 4944, där felaktigt datum för
upphörande av godkännandet och utfasning angetts.
4