SKOTTPLATS UNDERSÖKNING

SKOTTPLATS
UNDERSÖKNING
Bli en bättre jägare med Mallisport
Fördjupnings– fortbildning för dig som redan jobbar med eftersök och
för dig som vill blir en bättre jägare.
Första steget vid en eftersöksituation i jakt är att göra en bedömning på
var skotten har tagit.
Hur skall jaktledare agera? Hur mycket arbete ska befintliga jägare göra?
Vilka hundtyper? Vad krävs av hunden? Skottecken? Skottplats?
Kursen påbörjas med ett teoretiskt pass och avslutas med autentiska
skottplatsundersökningar. Du kan välja grupp 1 eller grupp 2.
Plats; Malisport i Arvika
Kursledare; Torben Olsen, och Frederik Pedersen, Svenska Eftersöksföreningen och Magnus Lindström, Malisport Jakt & Fritid
Datum; 20150613+ 14. Grupp 1 Lördag 0900-1600 och grupp 2 Söndag
0900-1600. Välj vid anmälan vilken grupp du vill delta i. Max 15 deltagare
per grupp.
Kurskostnad; 1200:- Inkluderar; lunch och fika. Boende ingår EJ. Medlemmar i Svenska Eftersöksföreningen har 200:- i rabatt.
Anmälan; [email protected] 300:- anmälningsavgift som betalas vid
anmälan på bankgiro 5495-0969.
www.malisport.se 2015
Du kommer att att
kunna köpa eftersöksutrustning till specialpris vid kursen.
Bli medlem i Svenska
eftersöksföreningen
och ta del av erbjudande och kurser.
eftersoksforeningen.se