register i klinisk forskning

HJÄRT- OCH KÄRLSJUKDOM OCH ANDRA
SJUKDOMAR HOS UNGA:
REGISTER I KLINISK FORSKNING
Datum:
4 mars 2015
Lokal:
Arvid Carlsson, Academicum, Medicinaregatan 3, Göteborg
(Sahlgrenska sjukhuset, länk till karta)
Registering:
On-line registrering: länk till registrering
(dead-line 24 February)
Registerforskning och modellering i praktiken
Moderator Max Petzold
Register i klinisk forskning
Kjell Torén
Register i modellering och projektion
Lena Björck, Martin Adiels
Diskussion
Kaffe
Kliniska tillämpningar i kardiovaskulär forskning
Moderator Mikael Dellborg
Kardiovaskulära komplikationer hos vuxna med medfödda
hjärtfel, GUCH
Zacharias Mandalenakis
Kardiomyopatier, med tonvikt på peripartum kardiomyopati
Maria Schaufelberger
Hypertoni i ett kliniskt primärvårdsperspektiv
Karina Manhem
Diskussion
Lunch
Kliniska tillämpningar i kardiovaskulär och annan forskning
Moderator Lena Björck
Långtidsprognos hos yngre strokepatienter–resultat från
SAHLSIS (the Sahlgrenska Academy Study on Ischemic Stroke)
Petra Redfors
Risken för stroke i relation till blodtryck vid diabetes
Christina Ståhl Heden
Kaffe
Risken för hjärt-kärlsjukdom hos patienter med typ 1-diabetes
Marcus Lind
Diskussion
Avslut
Session 1
09.00-09.30
09.30-09.50
09.50-10.10
10.40-11.00
Session2
10.40-11.00
11.00-11.20
11.20-11.40
11.40-12.00
12.00-13.00
Session 3
13.00-13.20
13.20-13.40
13.40-14.10
14.10-14.30
14.30-14.50
14.50-15.00
Ett samarrangemang mellan GOCARTs, Kardiologstiftelsen och Sahlgrenska sjukhuset/Östra