iD Inspiration Click

Leggeanvisning
iD Inspiration Click
Mars 2015
Ved legging av dette produktet må RF i underlag av normal
konstruksjonsbetong ikke overskride 85 % RF målt i
samsvar med gjeldende utgave av NS 3420. Merk at denne
verdien kun gjelder for byggfukt og ikke fukttilskudd ved
gulv på bakken, over fyrrom, med gulvvarme, over høytemperaturrør i gulv og lignende. Merk at måling av fukt
alltid skal utføres av spesielt opplært personale.
Underlag av egnede plategulv forutsettes å inneholde
8% fuktkvote (noe som tilsvarer 40% RF ved +20°C),
slik at bevegelser som senere kan skape skader
oppstår.
Legging skal gjøres i romtemperatur, minst +18°C. Den
relative luftfuktigheten i lokalet skal være 30-60 %.
Ekstreme temperaturer kan skape dimensjonsforandringer i materiale. Vær derfor forsiktig med
gulvtemperaturer ved f.eks. større vinduspartier.
Det er lett å legge ID Inspiration Click. Lengdene legges
enkelt sammen på underlagsmatten Tarkomfort
Premium, uten lim eller spesialverktøy. Du kan også
legge ditt nye gulv direkte på det gamle gulvet, hvis det
er et kompakt vinylgulv eller parkettgulv.
ID Inspiration Click legges flytende, noe som innebærer
at gulvet ikke skal låses (dvs. ikke spikres eller limes) i
underlaget.
Gulvet må ikke låses av tunge møbler f.eks. kjøkkeninnredning, peiser eller tunge skap.
ID Inspiration Click skal ikke legges i uterom og
våtrom, som vaskerom, bastue, baderom.
Legging av Tarkomfort Premium
Vi anbefaler å benytte Tarkomfort Premium underlagsmatte
på alle typer undergulv. Tarkomfort Premium gir følgende
fordeler:
• Det jevner ut mindre ujevnheter i overflaten, f.eks. ved
montering på keramiske fliser, parkettgulv o.l.
• Gir en trinnlydsdemping på 13 dB
• Holder lengdene på plass under legging
• Øker komforten
• Gjør leggingen enklere
Godkjente underlag:
Maksimal leggeoverflate
”Rene” (rektangulære) overflater kan normalt legges i en
sammenhengende flate opp til 150 m2. Lengde eller bredde
i rommet kan maks være 15 meter.
Større områder/overflater krever oppdeling med bevegelsesfuge og evt en overgangslist egnet for flytende legging.
Verktøy
Følgende verktøy benyttes: brytbladskniv, tommestokk,
hvithodet gummiklubbe, kiler, vinkel og blyant.
Håndtering
Før legging må materialet tilpasses romtemperatur, dvs. en
temperatur på minst +18°C i minst 24 tim. Relativ luftfuktighet skal være 30-60 %. Pakken må lagres liggende på
jevnt underlag.
Gulvvarme
ID Click kan installeres på vann- og selvregulerende
elektriske gulvvarmesystem. Overflatetemperaturen må aldri
overstige +27°C.
Planlegg leggingen
Lengdene bør helst legges langs med innfallende lys.
Før du begynner å legge gulvet bør du måle opp rommets
bredde (minus bevegelsesfugens totale bredde på ca 10-20
mm) og se om den siste lengden blir smalere enn 5 cm. Om
så er, kapp noen centimeter på første lengderaden du
legger, slik at du får en bredde som overstiger 5 cm når du
legger siste raden.
Inspeksjon
Kontroller lengdene før og under legging av gulvet. Lengder
med synlige feil eller avvikende utseende skal ikke legges.
Den som installerer gulvet er ansvarlig for at skadet/
avvikende materiale ikke monteres. Vi erstatter skadet
materiale men ikke omkostninger når skadet materiale
installeres.
Bevegelsesfuge
Lag et mellomrom på 5-10 mm mellom gulv og vegg rundt
hele rommet, ved hjelp av kiler. Ta bort kilene når leggingen er ferdig. Mellomrommet skjules med sokkel eller list.
Vedlikeholdsråd
Grus og sand skader gulvoverflaten. Bruk alltid møbelknotter av filt eller plast under stolben, bordben o.l..
Møbler skal løftes, ikke dras over gulvet. Benytt myke hjul til
hjulbaserte møbler og stoler.
Bruk tørre rengjøringsmetoder. Hell aldri vann direkte på
gulvet. Bruk aldri rengjøringsmidler som riper eller er
aggressive. Gulvet skal ikke vokses eller polishbehandles.
• betong
• egnede gulvplater
• laminat/parkett
• keramiske fliser (max fug: <5 mm bred / <2 mm dyp)
• kompakte PVC belegg
Kontakt din forhandler eller se www.tarkett.no for mer
informasjon.
Leggeanvisning iD Inspiration Click, 2014-11-10
Legging av iD Inspiration Click
Underlaget skal være jevnt, tørt og rent samt oppfylle krav
ene i gjeldende utgave av NS 3420. Flekker av farge, olje
eller lignende skal fjernes. Merk at asfalt, oljesøl, impregneringsmiddel, tusjmerker og lignende kan gi misfarging.
Akklimatiser pakkkene før legging. Kontroller
at det ikke er synlige feil på lengdene før og
under leggingen. Evnt. skadede lengder skal
ikke benyttes. Kontroller også at undergulvet
er rent, tørt og jevnt. Ujevnheter >3 mm slipes
bort eller sparkles bort før legging.
4
Legg første lengden i rommets ”venstre hjørne”
med fjærsiden mot veggen og notsporet ut mot
rommet. Se bildet.
7
Begynn andre rad med resten av siste lengde
fra første rad (om den er minst 30 cm lang).
Husk mellomrom mot veggen. Vinkle ned lengdens langside mot den første raden.
2
Rull ut Tarkomfort Premium kant i kant med
limfilmen oppover. Ta bort limfilmen bit for bit
mens du legger gulvet.
5
Lengdene i første rad skjøtes sammen ved å
føre kortenden på neste lengde i vinkel, inn i
noten på den allerede lagte lengden og senk
lengdenned til den ligger jevnt på gulvet. Bank
på kortenden med hånden eller med en gummiklubbe slik at den legger seg i riktig posisjon.
8
Legg de resterende lengdene i andre rad ved å
vinkle de sammen i kortenden slik at de låses.
Bank på kortenden med hånden eller med en
gummiklubbe slik at den legger seg i riktig
posisjon.
3
Gulvet skal legges flytende. Lag et mellomrom
på 5-10 mm mellom gulv og vegg rundt hele
rommet. Benytt kiler. Hvis den siste lengderaden blir smalere enn 5 cm, skal bredden på
første lengderad minskes slik at siste lengderad
blir minst 5 cm bred.
6
Legg ferdig første rad. Kapp siste lengden i
første rad til rett lengde, minst 30 cm. Merk
lengden som behøves. Skjær en bruddmerke på
lengdens overside og bryt lengden f.eks. over
kneet eller en bordkant.
9
OBS! Tverrskjøter skal alltid forskyves minst 30
cm for beste utseende og stabilitet.
Leggeanvisning iD Inspiration Click, 2014-11-10
1
10
11
Kapp siste lengde i andre rad i riktig lengde.
Benytt resten av den kappede lengden fra
andre raden og begynn med tredje raden osv,
til hele gulvet er lagt. Glem ikke at endeforskyvningen må være minst 30 cm mellom to
nærliggende rader.
Siste rad: Om lengdene i siste rad er for brede må du gjøre følgende: Plasser lengden som skal legges rett ovenfor lengden i nest siste rad. Benytt en
kort lengde, i full bredde, som måleverktøy ved å legge lengdebiten inntil veggen, ovenfor lengden som skal legges (glem ikke
mellomrommet på noen mm). Dra lengdebiten langs veggen, og merk samtidig med en blyant på mellomlengen hvor stor del av mellomlengden som
skal sages bort. Sag eller skjær langs linjen, så vil mellomlengden passe inn i avstanden til veggen.
Rør: Mål rørdiameteren og marker rørets plassering og diameter på lengden. Borr hull (rørets diameter pluss 5-10 mm) og sag i 45 graders vinkel til
hullet. Legg delene tilbake og juster slik at tilpassingen rundt røret blir bra. Lim fast den løse biten. Dekk til med rørmansjetter.
Avslutning: Ta forsiktig bort distansekiler og monter lister, sokler, rørmansjetter etc.
Vedlikehold
Benytt tørre rengjøringsmetoder. Beskytt gulvet
mot grus og sand. Bruk avtørkningsmatte i
entréen og filtknotter under møbler.
Les mer på www.tarkett.no
Informasjon
DANMARK
Tarkett A/S
Industrivej 2
2640 Hedehusene
Tel : 43 90 60 11 - Fax: 43 90 37 00
[email protected]
www.tarkett.dk
NORGE
Tarkett AS
Postboks 500, Brakerøya
3002 Drammen
Tel : 32 20 92 00 - Fax : 32 20 92 01
[email protected]
www.tarkett.no
SUOMI/FINLAND
Tarkett Oy
Lars Sonckin kaari 16
02600 Espoo
Puh. : (09) 4257 9000 - Fax : (09) 4257 9090
[email protected]
www.tarkett.fi
SVERIGE
Tarkett AB
Box 4538
191 24 Sollentuna
Tel : 0771-25 19 00 - Fax : 08-96 62 83
[email protected]
www.tarkett.se
Leggeanvisning iD Inspiration Click, 2014-11-10
12