leggeanvisning pvc-gulvfliser med åpne/skjulte skjøter.

2
LEGGEANVISNING PVC-GULVFLISER MED ÅPNE/SKJULTE SKJØTER.
FØR LEGGING
Kontroller at du har fått riktig materiell og at
det ikke finnes skader eller defekter. Dersom
det oppdages feil, stopp arbeidene og ta
umiddelbart kontakt med forhandler.
AKKLIMATISERING
Flisene skal lagres minst et døgn på
leggestedet, med romtemperatur på min.
180C. I kalde perioder lenger, 2-3 døgn.
Fliser i plast -emballasje anbefales åpnet, og
fordeles utover i bunter utover i lokalet.
Jevn temperatur før - og under legging er
viktig.
PREPARERING AV GULV
Overflaten rengjøres for støv.
Skader i gulvet som hull, større sprekker,
ujevnheter og løs betong utbedres med egnet
metode.
LEGGING- FLISER MED ÅPNE SKJØTER
Påse at romtemperatur er på min. 180C
gjennom hele leggeperioden. Gulvet skal ha
en min. temperatur på 100C.
Finn midten av gulvet ved å trekke to kritt linjer langs midten av gulvet. Der linjene
danner et +, er midten. Start deretter legging
av flisene fra midten av gulvet. Deretter
trekkes en kritt linje på 5mm fra vegger og
faste installasjoner. Denne linjen markerer
avstanden mellom fliser og vegger, og danner
nødvendig bevegelse område for flisene.
Flisene kuttes og tilpasses med elektrisk sag
eller tapetkniv. Bruk silikon hammer eller
lignende til tilpassing av skjøter.
LEGGING-FLISER MED SKJULTE SKJØTER
Temperaturer som nevnt for åpne skjøter.
Start legging fra venstre hjørne, følg deretter
legging langs vegger. Legg flisene med 5mm
avstand til vegger og faste installasjoner.
Bruk silikon hammer eller lignende.
UNDERGULV MED ELEKTRISK ELLER
VANNBÅREN VARME
Ved løst legging av flisene bør ikke temperatur
i undergulvet overstige 27oC.
Alle fliser må ha samme temperatur gjennom
hele leggeprosessen.
STERK SOLVARME
Gulv utsatt for direkte solvarme eller andre
kilder som gir sterkt varierende temperaturer
anbefales limt.
PERILINE GULVLISTER (Traficline)
Dersom det brukes PERILINE -gulvlister bør
gulvlisten, den hvite vinkellisten festes til
gulvet først. Når flisene er lagt (5mm avstand)
trykkes overlisten på plass i sporet på
vinkellisten med den myke gummikanten mot
vegg.
LIMING
Flisenes vekt og lukkesystem tillater en løst liggende montering.
Uansett, i noen tilfeller bør flisene limes.
Eksempelvis ved sterk påvirkning av solvarme,
flytende – eller langvarig påvirkning av vann,
eller ved ekstreme påkjenninger der
vridninger kombinert med tyngde
forekommer.
VALG AV LIM
Kontakt flisleverandør før du velger lim.
RENHOLD (Traficline)
Flisene har en flekkbestandig overflate som
gjør renhold og vedlikehold svært enkelt.
Til ukentlig eller daglig renhold anbefales
CLEANLINE. Alternativt, bruk et nøytralt
vaskemiddel.
Flisenes egenskaper beskytter mot ulike oljer,
kjemikalier og løsemidler. Det anbefales
likevel at slike midler fjernes så snart som råd.
______________________________________
FLEXIGULV
Tlel.:98 11 5574 | E-post: [email protected] |
www.flexigulv.no