mer info om kurset

OPPLÆRING | RÅDGIVNING
Produktdatablad;
Hjertestarterkurs (D-HLR)
ARTIKKELNUMMER:
777700008
DATO:
06-05-2015
DOKUMENTOPPRETTER:
Målgruppe:
Passer utmerket til personell med planlagt eller selvpålagt beredskap med hjertestarter, slik som førstehjelpspersonell, politi, brannfolk, vektere o.l. Som et alternativ kan dette være et nyttig kurs for personell som arbeider i skole, kommune,
idrettsanlegg, kjøpesenter, private bedrifter etc. der bruk av hjertestarter kan være
aktuelt.
KAROLINE KLATRAN
Forkunnskapskrav:
VERSJON:
1.0
Teorihefte vil bli tilsendt i forkant av kurset. Deltakerne vil deretter ta et mindre
e-learningkurs på www.nrr.org før oppmøte.
SIDER:
Maks. antall deltakere:
1/1
10 pers. per instruktør.
Kurslengde:
Inntil 3 timer.
Instruktør:
Instruktør er sertifisert av Norsk Førstehjelpsråd i samarbeid med Norsk
Resuscitasjonsråd.
Innhold:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Forstå hvorfor hjerteinfarkt fører til hjertestans
Forståelse av tidlig varsling og tidlig defibrillering
Kunnskap om alarmering og medisinsk nødtelefon
Utøvelse av korrekte brystkompresjoner og innblåsinger
Bruk av maske/pusteduk
Kunne utføre HLR i en- og to-redder teknikk
Bruk av halvautomatisk hjertestarter
Kontrollere at hjertestarter fungerer og at nødvendig utstyr er tilgjengelig
Oppsummering og avslutning
Kursmål - etter godkjent kurs skal deltakeren:
• Kunne vurdere behov for og igangsette livreddende førstehjelp
• Kunne bruke og vedlikeholde halvautomatisk hjertestarter
• Kjenne til fysiologi, etikk og sikkerhet knyttet til D-HLR
Øvrig:
For å sikre kvaliteten på opplæringen vil deltakerne gjøre en evaluering på slutten
av kurset. Etter fullført kurs utstedes kursbevis.