Novatherm SP.indd

Teknisk datablad for
NOVATHERM SP
PRODUKTBESKRIVELSE
NOVATHERM SP er en vannfast, semielastisk
akryl fugemasse.
EGENSKAPER
NOVATHERM SP er svellende tetningsmateriell som
har god hefteevne til de fleste underlag.
NOVATHERM SP er overmalbar etter ca 1 time.
BRUKSOMRÅDE
NOVATHERM SP brukes sammen med bunnlist
av keramisk fiber, stenull eller annet godkjent bunnmateriell for tetting av fuger inne. Først og fremst i
brannavskillende bygningsdeler.
NOVATHERM SP kan med fordel brukes til fuging
mellom betong- eller lettbetong-element, mellom stål
og betong, mellom gipsvegg og betong etc. De gode
limegenskapene gjør at NOVATHERM SP kan brukes
for liming av brannskiver i system SKOTT HT.
Utførlig byggebeskrivelse finnes i resp. systems
datablad.
BESKYTTELSESTILTAK
Forebyggende tiltak: Unngå langvarig hudkontakt.
Personlig beskyttelsesutstyr: Beskyttelseshansker
anbefales brukt ved langvarig eller gjentatt kontakt.
Se videre produktets HMS-datablad.
PÅFØRING
Fuger som skal tettes med NOVATHERM SP må
være fri for støv og fett.
Arbeide med NOVATHERM SP bør unngåes ved
lavere temperatur enn +100C.
Oppbevares i romtemperatur for å lette påføringen.
Fuging utføres med hjelp av patronsprøyte og
normalt fugeverktøy. Verktøy rengjøres i vann.
ØVRIGE DATA
TØRKETID
FORPAKNING
Ved en temperatur på min +23°C og en relativ luftfuktighet på max 50% gjelder følgende retningsgivende
verdier:
- Skinndannelse etter ca 30 minutter
- Gjennomherdet etter ca 2 døgn
Farge:
Hvit
Flammepunkt: Ikke brennbar
Spes. vekt:
1,3
Tørrstoff:
76%
Lagring:
12 måneder ved uåpnet forpakning.
SKAL BESKYTTES MOT FROST
Plastpatron, for standard patronsprøyte, inneholdende
310ml. Pakkes i pappkartong med 12 patroner per
kartong.
Alle opplysninger i dette databladet er å betrakte som retningsgivende verdier hentet fra tester og våre samlede kunnskaper og erfaringer
med produktet. Disse opplysninger må ikke brukes som underlag eller verifikasjon for andre tester eller system. Protega AB tar ikke ansvar
for produktets videre bruksmuligheter eller feil bruk. Bruker er ansvarlig for at seneste revisjon av dette dokumentet benyttes.
Protega AB, Verkstadsgatan 6B, SE-231 66 Trelleborg
Tel. 0410 56780
Fax 0410 56789
E-post [email protected] www.protega.se
06/10