Birgit Abelsen - Finnmarkskonferansen

FoU miljøenes rolle
i utviklingen av Finnmark
Adm. direktør Birgit Abelsen, Norut Alta as
FoU
Ny kunnskap
Utvikling basert
på kunnskap
₺Fremmed fugl₺
Hvorfor skal vi forske i Finnmark?
• Hver ressursperiferi er forskjellig.
• De er kollektivt forskjellig fra kjerner.
• Ressursperiferier er ofte
‘omstridt område’.
• ‘Striden(e)’ kan hverken forstås eller
løses med de teorier og erfaringer som
er utviklet for å forstå det som skjer i
kjernen.
• For å få til en positiv utvikling må vi
utvikle teorier og forståelse om det
som skjer her.
Forskningens geografi
• Norsk forskning er sterkt sentralisert
– I 2010 fikk Oslo, Bergen, Trondheim og Tromsø:
• 89 % av forskningsmidlene i UoH-sektoren
• 93 % av bevilgningene fra Norges forskningsråd
• 92 % av tilsagnene til instituttsektoren
• 6-8 % av forskningsmidlene går dit 70 % av
landets næringsvirksomhet foregår
• Får vi god nok avkastning på forskningsmidlene?
«INNENFOR SAMFUNNSVITENSKAPELIG FORSKNING KAN VI IKKE SE AT ET
FAGMILJØ PÅ 5-6 FORSKERE I F.EKS. STAVANGER, KRISTIANSAND, LILLEHAMMER,
SOGNDAL, ÅLESUND ELLER ALTA, MED STERKE KOPLINGER TIL ANDRE
FORSKERMILJØ I INN- OG UTLAND, SKAL HA MINDRE KVALITET OG ROBUSTHET
ENN ET FAGMILJØ BESTÅENDE AV ET PAR PROFESSORER OG NOEN STIPENDIATER
PÅ ET UNIVERSITET.»
Ørbech, Landstad og Tobro, 2012
Look to Nordland!
Hva bidrar så vi i Norut Alta med?
• To eksempler på ny kunnskap om virkninger av
petroleumsnæringens inntog i nord
– Ringvirkninger av petroleumsvirksomhet
– «Petroleumsvirkninger» på regionens ungdom
Ringvirkninger av petroleumsvirksomhet
• Kristiansund, Aukra,
Sandnessjøen, Harstad og
Hammerfest
• Ulike ringvirkninger fordi stedene
i utgangspunktet har ulike
forutsetninger
• Tidsaspektet er vesentlig
– Det tar lang tid før selve løftet og de
selvforsterkende effektene kommer
«Petroleumsvirkninger»
på regionens ungdom
Andel som vil bo i henholdsvis Alta eller
Hammerfest i fremtiden (om 10-15 år)
Andel som vil bo i Finnmark
i fremtiden ( om 10-15 år)
Alta
Hammerfest
Alta
50
50
47
40
30
40
39
34
Prosent
20
Hammerfest
32
32
30
Prosent
36
31
30
20
23
10
10
0
0
16
16
9
2005
2008
2011
2005
Andel som bekrefter at økt
petroleumsvirksomheten gjør Finnmark
mer attraktiv for dem
Alta
Hammerfest
Alta
Hammerfest
50
40
Prosent
2011
Andel som har valgt studieretning med
tanke på en fremtidig jobb i
petroleumsnæringen
50
30
2008
40
39
32
29
20
Prosent
27
10
30
20
10
0
2008
2011
14
6
5
6
0
2008
2011
Forskningsmiljøenes rolle
• Vi ønsker å forske på regionens
problemstillinger og bidra med
ny kunnskap.
• Vi har sterk motivasjon, stor interesse
og god kompetanse til å gjøre det.
• Vi konkurrerer i et oppdragsmarked hvor
vi kan overleve uten regionale oppdrag.
• Regionen bør anerkjenne at vi har en
rolle.
• De må ville ha oss, se nytten av oss,
bruke oss og ikke minst bruke den
kunnskapen vi produserer.
Takk for
oppmerksomheten!
[email protected]
www.norut.no/alta